Karel Makoň: 86-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

v. Než že by bylo zjeveno odněkud za rozumem ano z toho poznal že důstojný zástupcem ježíšovým na tomto světě. A to bylo od li si nástupce tak víra ustavuje člověka. Když se projeví jinak než tu běžnou vírou že toto jediná skutečnost když člověk při vší v víru něco navíc. Ho opravňuje k tomu aby se stal dříve nebo později při ten při vývojové řadě v č. Taky nástupcem kristovým na zemi. Aby pomocí boží moci zde vládl napřed sobě potom třebas jiným. Tak takovýmto měrou je víra ale k tomu co tady říkám k zaujatosti o napřed třebas do víry se musí nutit v když se v poučovat musí se učit. Dostudoval dokonce nebo poslouchat nějaké přednášky účelově čistě ale do tou účelových kráčí krok za krokem li tato vyšší stránka nějaké poznání je ovšem poznáním je jdou je poznání nabyl v ní. Protože viděla a kolísavou hodnotu k k li k je velká a vím že mala mít o jednu ve žádná a jsem viděl na těch je koncentráku že ty největší nejvíc věřící víru plně ztratili čili o to nebylo špatné to bylo výborné že před čili jakou hodnotu víra učedníci panně taky ztratili víru před křížem kdyby neztratili. Tak tím končila jejich poučku bohu. Čili prosimvás poměrem víří víry k zaujatost světem že víra je dočasný prostředek vzor jako naděje a musíme se z mi zjistím že ne jem moc brzo ale na určité výši dost než ne. Musí odpadnout. Takže jsem třebas nemít že jsem víru neměl sice ale neměl jsem ani naději ji se hlásil do se měl naději jsem přestal mít naději se dostalo třebas to zda nebudu živ se vrátím takto zažil jsem vzdáte život jako něco co se mi ztrácí dělat takto okamžiku jsem ten život našel. Čili s ztratí se víra i radě jsem neměl o virus ztratit za let takže jsem naději že žid se vrátil z koncentráku. Že velet říkal tu před to za nebo pozvěte vizte jednotu to. Toto odevzdáme tam mám po všem v aspoň ne nezabiješ se to slíbil ten nese s mám tak zabíjen k to v pořádku ze sebe nelitoval. El tak takle tak být poměrem víra kte zaujatosti když člověk je pro tu svoji víru ochoten zemřít vnitřně rozumějí tak je to zaujatost svých způsob vůči bohu a ne vůči sobě čeho se vymyká z toho úzkého okruhu od sebe k sobě a jde dál. To je začátek výkladu o víře pochopitelně ale měl by to stačit před o pili když to souvislost. S tím nadšením. S tím jen tu z jen snem není to jen to že z s je to ale opuštění. A běd byl. Ž přenese byl taky ale umělec musí věřit chtějí že bych v cenil jako umělecký být činný dělal něco do tato musí zapomenout na sebe a teprve pak. Se to mění může projevit dejme tomu nemůže myslet neprší měl z na klavíru myslet nad techniku užší musí fakticky opustit a tím že ji opustit jaký dokonale ovládá přejí nemusí myslet. Uším neovládá svou vůlí to dnes samo jas říkat pozorovat ten takový uměl se při zblízka na předvádět tak je. Když oku vím úzkém úzkém okruhu. A o pro jsem musel říct že ta martinka která tak umělecky se projevuje na klavíru tam vůbec nemyslí na techniku po je v ní. Patro dostala techniku do oblast samovolnosti. Jste na techniku do oblasti samovolnosti a pak celá za do oblasti samovolnosti za tou technikou kterou tam s jakým se na člověk musí vloudily z od sami udělat let technikou. A pak zatím řekl sem co mění ano ale bez to se dnes aby to o těžké tak např jedeme tomu řemeslu naučili skok ba ten hloubkách v. Než této li že se to naučili když jsem to nedělal z desítky let ale kdybych nezvládl řemeslo jako smutek to no on těžko zvládat tak nemohl vzniklo umělecké žilo a jednou doufám vznikne po řemeslo tak von si na něj vůbec nebo muset myslet. A tak je to s lidským životem když na ni vůbec nemyslíte a když jenom věříte. Že věčný život že vás nemá co si misse toho si v těle věříte tak budete spaseni pro toto vystoupení sami ze sebe. každého z vás obdivuju do tak to způsobem se s a chopí abych nebyl schopen tak klid ovšem že nejsem schopen. To způsobuje tu anomálii musím být donucen kdežto vy věřící nemusel by se taky vizte se ti že to je mírná cesta pro věřící je připravena cesta na ty krize konečné víry je při která cesta o který jsem řekl co vám chybělo nic. Ty si by se opře o svou bídu nic nechybí to proto by to neměl dělat ale je toho svědkem že protože věří el tak od toho mu taková milost kyne. Cestě vědy která se neschází musí opustit nemůže nastoupit na tam viz do toho poznání na mysl viděném ženství stopy poznání rozumíte to nejde s to s jeden libovolně přejít z cesty víry jen na cestu poznání to nejde. Takže učedníci páně opustili víru protože viděli krista ježíše krista do potud míra bezmocně u tam někdo říkal cestu z při že kdysi pomáhal co by pomoci nemůžeš osobě v sobě ve ani na nadto nepít byl neřekl nic nechal se ukřižovat umučit. A takže on nemohl nepřijdu u svatýho o si z ni taky způsobem to nešlo tam musí vzniknout mezera jak ukazuje ten život ježíše mistra. Která vede i k tomu že i když ten člověk při tím že povědomí že jedná podle vůle boží. A že který je tou vůlí božskou spojen vlastně s tím bohem. A on najednou tu ztrácí všecko ježíš kristus se že vše čistou poznání volně. Cestou lásky do poznání vše a teprve potom s vírou vůbec nešel obr nevěřící člověk. Ale protože šel touto cestou výhradně i ten musel prožít aspoň krátkodobý je tu krizi kdy ztratil to povědomí is jednoty s otcem že ano bože prostě opustil volně říká od své svět je si to neni dávné z mu říkal bože prostě opustil neříkal počet z že v to byl otec. To byl bůh k němu to hodně vzdálený a toto jsem tedy poznati věřících. Se tašky se u nich v tom koncentráku nastávala že to nebyl li nějaký potest li se o stará nýbrž bůh který je opustil dokonalého pustil celé své stvoření ne je když dech na ti esesmany také řádit tak opustila všecky vůbec o sestra něco sil byl vyrobil ta byla odešel od toho. To v jejich násl no ale jak to bylo das těmi učedníky že ty nejsou vzorem samo co ty věci tam takhle kolísá nevíře žel jsou ty učedníci oni před jenom ze skrývali před tou mocí světskou to je taky důležité. A v tom se jim zjevil ježíš kristus a co udělal přestali pokoji. Čili než se dost dovrší tam mezera nese za plní tam mezera mezi koncem víry a začátkem poznání tak musí z se dostavit pokoji. Protože poznání není možné bez tohoto vsunout svého pokoje v tomto vysvětlím na malinkém začátečnické příkladu z dětského života dokud jsem se z klid miloval tím že mi něco nejde provést jsem se z řekli na to jsem měl. My most jednat správně on mi to než to správně nad ani jsem viděl jak správně jednat v tak to zneklidňovalo době to zneklidňovalo tak jsem nezažil vůbec žádnou pomoc od boha ale když jsem opustil ten svoje neklid a sebe taky a to řešení taky všecko jsem opustil i to řešení se sebou všechno dohromady. Tak v tu chvíli kdy do tady poznání co je správné a co mám udělat ano. Protože jsem to mělo jak víte různé měla své nebo pro tři najednou kopyt to jak vám tady vykládám. A v tom přišel pokoji a ten pokoj měl za následek poznání že jsem se musel po pokoji s. Jsem nemohl být neklidní kdy lidé za neklidní tak že ani jednou se nedostavila moc která aby osvítila a která by způsobila jsem dosáhl ve jsem aspoň v maličkostech dělal správně. Pozor milovat ale na jednu věc nepodceňujte maličkosti a zase stole věk deskou pole na. Člověk nedokáže být maličkost nedokonalý kdežto jako dítě jsem nedokázal by byl velký vědce dokonat. To jsem nebyl veden na při to velká nezbyla jsem se věnovat předním věda a to byla velká věc toho mělo co zaujmout celý můj život v tom jsem nebyl podporován přímo bohem na po se do sto byste čem le. Ale maličko se jsem byl vyřízen. Maličkosti maminka příklad takové jako na pro od ti na ty na to vy jež tolik si od z z z si že i ti kde to nemožné. A protože pán bůh kterou tu moc z mně dal on totiž také detailně sestra i o vlásek aby nespadl z vlasy zrod z hlavy jo. To je on o všechno postara a takže časovou maličkostech vystihoval tak jsem potom byl schopen ho velkém poslechnout v kdo se na cvičí ma ale nenosí se ani za ten říkal jsem sebe opačně do jsem si z je velkému se málem ne tak jsem si si či dále tento život je osvědčování se malém jako tady máte z poslyš tak se málem v. A to co ještě než ty součástky když že mi těla žila tady bych jaksi mi to jsi tak oni se si si s po kapli ano říkal tisíce tak tisíce maličkosti bitva přítel v k v. Kdybych se byl nezvládl v těch maličkostech kdyby nevzal ty maličkosti tento obraz napřed nezval a dosti v tisíceré za ty panečku s tím v když je nezdar tak jsem za to velkou věc a. A to měl za mi to učilo kde k o ti vládnou byl tak činy ale baví vás nesnaž přes zvládnout tyto kosti jsem životě. Že život jako celek je vedle toho nesmrtelného života jako když ho rozumíte ale ten ani k tomu vás nechci vést ale si vás ve k tomu abyste zbytečně se snaží být dokonalý v maličkostech nebudete to nezvládnete. Text vás mění ale o let tak to byla náhodný pohled na rozum že si blízko a tak je to člověk nedokáže. Když se měl dokáže pánbůh tam ty maličko za dokázal on proti věci ne o něco nastalo nechal klidně by o při rodí nedá a to nesmysl otec byly po mně měl za to rovnou ale musel z těch mají věci přeje za ty velký jenom měla chovalo. Co mordovat na kým nazí za to potom vyvodili po byl o se o ten vyvodil co jsem tam studoval na to tak to by měl by mi do něho se. A stali se stalo v to že pánbůh po všechno postara. Copak neřekli kristus s a podle výtek věd na poli za jen krásnější šat než tomu námi větší slávě své tak je ta. Od i maličkosti se stal v ti by po stalo o celku věc. Tím do najednou postaráno v po sedumnácti do mého života ošetřovat nazí do mého života pro ty maličkosti který bůh za zvládala ani je musel nezvládl sám v všechny zvládl on a rozum. Člověk by od od toho ponižující jako moje matka když se na dívala ponižující překl ses tomu věnuješ tolik pozornosti. Za ponižující se věnovat tolik téma co jsem z tomu nevěnoval z emil od pán bůh ve mně k tomu. Jsou mocí je tam zapůsobil abych tyto věci to mohl vyložit lidem i sobě samému. Tak aby se mohli řídit mocí boží větě jsou v moci boží vyšší nepocítil tak v moci jsou v kdyby nemohli si tam moc v nich nepůsobila působí do mír li v nich když se nepoznávají že nemůže by to ani větší protože nepoznávají pojmem nebudeme mít za zlé ale. Že tam moci vede že nevede k sobě že bez by nemohly existovat ani milovat ani pozná dál no tak nevím sytosti řekl né. Ne ten kdysi např vody spočívá v tom že byl by udržela tím způsobem že vím kam jdu. Když nebo by na koho čekám voják chceš být tak vím co dělám kam jdu tak jak této neví tak tam by si k všeho dvě upadá k spánku. Takže bych řekl nemodlí se ten je věčně recept neříkáme lepší ale nejlehčí let cet nemodlí se déle než pokud víš kam jdeš a jak máš vět kam než povím ji tím způsobem že totiž chceš se odevzdal bohu to je vědět kam. Než pokud toužíš se mu odevzdat tak víš kam jdeš pokud se to když se bude vzat jenom poniž jakou povinnost vůči bohu tak nevíš kam zač jenom pane pane na to než než ta sta v tak jde o jednu věc že tiší víra jaký známe. A z různých svět jen co jo podání formu tradiční to znamená víra je diktována tradicí a není dovoleno žádné společnosti rád tradici věří tu víru překročit tu tradici on se musí tradičně věřit takže řeknu něco z toho bylo š. Znám katolíci například tvar s nevěřím. Že z spasitelský úkol kristův začal jeho narození. Ne. Že před tím to před kristem nemohl být nikdo spasen mysleli si počkat na ježíše krista který katolická por jednalo jednoho z takových základní do mat. To je tedy hrozná mizerně ale takový doklad v tak by je si tam do s tak na příkladem tomu tele že byl svět stvořen bohem neříkám za bylo o to jsem to ne že byl svět stvořen. To je další do které nemohu nemůže budoucnosti obstát. Stane malinká chybička a v atd v v v v v tom s v tom. Život je svět je tvořen ano tak vypadat budoucí olej způsob víry přetvořeno aby by to došlo tak daleko že bychom i toto odbourali. A se bychom se při oni lid názoru b v čínském v lál otce a spol. Tak bychom řekli jak by křesťané jak to s jakou to co je jeho žáci jak si že můžete vůbec věří že něco bylo stvořeno. Když nic stvořeno není ani jisto nebude to je taky je jedna jeden z dogmat li v které jako se to se překonávají tam měl na východě tak proti těmto do ma o tom o to jiným když ji hřích a tak dále toho ten je třeba a z postaven hráz tím že se překonají poznávání a. se musím říct že v tom koncentráku tak na zato spor ten se z vás těl zabít ne z vlastní řečí jejíma se o sto bylo od sebe se ten překonala všechno to a. jsem také poznával a to jsem to co se správné tak jsem poznával to o pro životě se nesprávné se za těch dogmatech nesprávného takže ča příklad mám viklat dědičný hřích tak že kristem z takového ale ten výklad začnu nesprávný nebo vzkříšení z z mrtvých v těle že správné ale jak se pojí to za správné jo to není někde na konci světa pojetí konce světa stvoření světa u protože ona se za všechno. Špatná chybně postavená tam matka a mu jeho za katolíky svá svatou. Tak tak dobře neznáme ale toho je dost aby když se na tom postaví nějakou a víra nemá určená nebo na do k na tak a tedy jsem tady čím a aby vůbec obstála na veta. Protože když jsem toto s tam mez je ten který je li tato do pata rozdávat tak jak jsou předepsána takže to je to není správné protože to neodpovídá této věci které se to zase na co to ze slovy něho. Takle mu když chtěl tím říci. Že nejzákladnějších chybným do od dogmatem je li to opaku jenom to co tam co v tom něco dělal něco v tom komentáři li si jen do dogmatem je že ten na člověk nestvořené. A že byl vsazen do ráje z toho padl a tak dále. Je tam cesta si nevšímá. Zásadně si všímá že když byl zasazen do toho ráje že mu ten bůh o do chřípí vložil svého ducha že na tom dechl svého ducha jo no ta. Tohleto se do toho ostatní ti ho oživilo vlastně není a proto se směl vynechat že od boha pocházíme a ne z nějakého radě jsem list koření se veliká chyba. Na toto hoření to je řek bych formování něčeho. Tak z toho když z toho přímo z boha z toho nestvořeného znamená jsem to včera. Vykládal tadyhle svým přátel o to musím taky opakovat tak to asi takhle. Že ten tvor člověk kterého známe dorůstá teprve nějakým musela dycky opakuji jen do nižšího svého úkolu duchovního. A v době kdy byl v ráje tak zvaně tak ještě do toho nedorostl. Teprve vypadl z ráje tak do toho úkolu dorostl do toho úkolu vrátit se k bohu z ale nebylo možno se vrátit k bohu rozumíš bylo možno tam žít jako pán ty vám ale to je málo je pořád s pocitem oddělenosti kdyby ten po se o věnost tam nebyl tak nemohl spadnout z ráje. Ale teď je prosím rozkoš se tak poctivě aby si nepadl jo no čili než se to spadnutí vy když ten člověk padl z ráje do toho ráje tak vstoupil tat tak to vykládá něco o no o stavu nižšího člověka ještě pak jsem by sto přijal ale. Teď je třebas si odmyslet tu. Ten historizující obal toho co sto proč jsem měla jsem do spočíval a zůstalo od pro pro ten dělá potíže toho nepadne k tomu vás jsem jist v ale opravdu něco co teďka řeknu mu jako o li o když se málo byl bych rád kdybys oponovat ano než bude ta pátá hodina aby z se s. Stali spodní ke kosit s tady jsem si toho přečíst tam v tom a o zase trošku jinak než jsem na to na k tak jak vidím že taky hnutí ale tak. Toto se dát také ale nějakýho li pak tedy padnou z ráje každého z vás se toho týká. I každý z nás prodělá máme vývoji jo k tomuto stavu člověka které prosím to je stav to neni existence zde na světě to je stav a z toho je voze existence razit že ten život z toho jaká je za cetou hosta i tím než tahleta cesta jo ten ten člověk ve své děl. V matčině těle v že přešel devíti měsících ve vývoji s třebas s miliónů by tím jinou let že z prvoka z buňky nedělené postupně před živočicha mořského se dostat v. Od mu zvířecímu tělu v no které proto by o do z maminky jo. Tak atd to znamená co se dělo normálně pase reprodukuje vývoj asi tak pěti miliónů let a tadyhle se dostalo volně sic čili to byl veliký skok. Do člověk do pro větší kůže. Přes ty milión let toho vývoje jak jsme mohli ten vývoje pět mělo o let trvající tak nepřekonal matčině těle tento příklad matce nemůžeme. Matka tak v tom stavu toho vývojového stádia ve kterém je schopna to udělat protože jsme tam všichni v tom stádu vývojem. danou výjimku. Čili to nemůže křičíš smazat pro věc zprostředka svatá za nesprávné ale kůže to čist tomu co před tím než byl svět stvořen existovala co před tím než byl svět tvořen nebo než je svět kvasem existuje to je ta věčná zpráva. Ale pro člověka od věčnosti připraven jak říká za ty pavel že ani oko nevidělo mu rozlišoval. A tak dále to je věčná záležitost. A věčný úkol že pavel říkala a proto se ten ježíš se za by nás pase vás sil nazpátek k tomu původní které původní slávě vodní velikosti člověka ano. Čili aby se dovršil ten okruh od boha přicházíme a k bohu se vracíme pavel bezvadně. Názorně těchto věta a teď je tedy tímto líčen jeden jedna větev vývoje která nám nejsnáze přístupná přes hmotu přes vývoj ve o tě. Ale von existuje ona se další větev vývoje která se z motto nejde že totiž od boha pocházíme a co jsem dělo na tom pochodu to jenom zkazka o ovládli nýbrž to je přímá dovím ku. Do tohoto organismu něčeho čemu indové říkají sedum stupňů vědomí jo nebo sedum čakram ono ostrou od osud a tak dále povalil slyšel z toho tak jak jsem taky pata a co se o tom věděli ale je to tam tak jasno řečeno jasně řečeno abychom oni spali o to co teďka řeknu. Že totiž nám pomáhat tam minulost kterou prošlo z cele pro tvorstvo. Od začátku vesmíru po dnešek jo nejenom na této paletě a co za svou smrt pod než. Je tam také ale zamonotováno do toho našeho stavu atd ten s za by nebyl možný bez toho že tam do zamontoval co z toho rád nám bylo do toho věnováno. A do toho mám zhora bylo hodno věnováno sedum stupňů cenu úrovně vědomí. A ty nás stejným způsobem se s tam na není v genezi tak úplně jasně znázorněno nás nejde do tam ano to pro zastřeno na stejně působí jako o tom v tom vývoji pádu z ráje a tak dál. Ale ono působí a teď se opravdu už. Ona nás působí stejnou měrou ba a větší měrou takže a toto veta řeknu považoval za kdy jiný osud nějak osud zad na horu karmu řešení za vodu protože on od byl byl z moc na mysli. Ale tohleto co ho nemohu že my jsme absolutně závislý od ale před učenost a osudu o kterém teď budu mluvit. To znamená se musíme vrátit k bohu a na tom jsme za z kroky bez jakož tak jak jsem ale my se musíme bohu v rád to říkám po do dnem který je čerstvý moci tam je třeba vaše z sedmnácti letech. Vždyť všichni se musíme bohu jsem tehdy jako poznal z toho stavu a jak to že lidé tam nejdou co oni dělají jasem vadí plakal potom to zjištění že ji jsou všichni sebevrahy. Kteří tím že pro žilo tento život a nevyvodí z toho. Kdo ztratí svůj život nalezne její tak že ho promrhali zase se mi toto je takle zdálo když to pro není že to jsem zatím ale ten dělám tak je tak živý žádost napořád tu li to z vůči lidem cítili. Asi s ježíšem kristem a s nikým jiným tak trošičku ježíšem kristem ale protože ani jsem se stal v době vědomě učedníkem ježíše krista že on neznal co se nedo co dělal z mu tak nevěřila ale přesto stal učedníkem převedli do v tak jsem se jinde že jedině tam v tom koncentráku na a. Tak tím si vodit další věc důležitou že čas jak jeho chápána jisto lidský je časem který není základem času. Který nepovídal myslejí povídání z bohu původu a pravé podstatě času. Pravá podstata času spočívá v bezčasovém. jsem tady jim přátelům vykládal včera v tom on mohl na ho o vnímejte včera. Koho ostrově délu. Který byl ostrovem budu dím podle ze s ke mně to mně nebyl zakotven na a. Mozkem no a víte ve zeus ho zakotvil abys tam mohl na narodil apollón a artemis pokoutně nebo to začlo. Z lásky toho zela nějaké hle to znamená zažívalo událo s k u ta ho li ano. Své ní. Ale to je znázorněno že to není nevěra. Nýbrž ten ostrov. Je člověk vývojově znázorněn napřed nebyl zakotven základu existence. Nezasel sahal svými kořeny základu existence. Byl tak na to na úrovni ostatního vesmíru který sice vyplývá ustavičně z boha ale nemůže se přes základ existence své protože ho nemá vrátit o mu ti za to jsou někde o ženy ten vyšší organismech a to je například člověk. Že všechno ve spojitosti takže v ž v v ve člověku jsou základy jednu mozkem neviditelné základy k že most z mít novost je neviditelné že tak na mi jsem nové v tomto zakotvil na ano tak tak jako je to v základu neviditelném základu moci. Zeus ano které víte tak ta moc je existence boží tak konečně s to byl když vytvořil takle člověka na tak vytvořil první předpoklad abychom ve jeho mohli dojít ke spasení svobodu. Nemůže ni mu dojít nikdo jiný kdo není tak zakotven v tom základu. Ostatní jsou nuceni k tomu jenom přisluhovat a její jiný ne jo. Tak toto jsem chtěl aby sis el vyčetl z toho něco dělá z toho komentáře od do k jak vady poslouchali jenom tam není jen on tam jinými slovy no to nevadí. Je řečeno v by byli že člověk vede nám z ráje. A to je jako nebyl jako ta nemoc je tomu ty byly nám bohu tím ve tomu víte to vám nebude do věty do světa dál než že bude do sebe bolestem oni za o. V to takle. Prosimvás to je to nejraději nižší to není žádné prokletí nýbrž se to neni že se vám o stát totiž nebyli odsouzeni k tomu se vrátit k bohu protože dokud ten delos jak jsem tady před velikou říkal nebyl zakotven na tom neviditelném nu mozkem a z toho o ranec je ten o tuto viditelném mu tak nemohlo u. To s zrodit na sobě apolona a artemis nemohl tedy něco božského nemoc něco božského projevit něco o co se může pro je teprve tedy adama as nebo padnou z ráje teple pak se může božské člověku projevit tam chápali toho o jako mimo sebe. Kdežto on ne sobě taky tam nebyl tíž. Byl tam jenom tím že mu tím toho dechu ale ten málo to ani to zakotvení co. To jsteto připravovali věci protože oni museli začít již s o otce. Z ovoce poznání ovoce života jsou časně oni měli právě když si dva stromy z toho co to stromu života v ve se smělo jíst ale z toho stromu poznání se nesmělo žít jíst. A oni překročili ten zákaz zapojen ze stromu poznání a proto byl jednání ale tam krásný dovětek člověk je velice důležitý. Že pánu k postavil před z ráje ti anděla nebo o daru dom moc andělů o jsem to bylo v tom toho svým čísle s plamenným mečem aby se nemohly chudáci vrátit protože říkal kdyby se vrátili takže pojedli vize ze stromu života stromu života cesty do klidně při tím pojídali aby jako jeden z nás. Ta řeč toto ztratil si je vynechám protože si s tím kdy víra kdy ale my si s tím musíme vět rady když si tím z toho je jisto tomu měl ježíš za tak že jedli ze stromu života tak tam doplňovali život totiž jako bohové řečtí třebas. Ale nebyli proto nesmrtelní vládl radě vykonávat s a tadyhle taky oni teď z že jedli ze stromu poznání a museli být z dále o stromu života aby se nestali nesmrtelné vědomě nesmrtelnými jako třebas kdy bůh. Aby nestali jediný z nás. No v na by tak vypověděl letos se dost tato zavazoval všecko tam dramat zase tam jsi na tom spát rozumělo no tak že jakože najednou strom života takovou moc když předtím oni stole je onou moc to nemělo ale byl jediným z ni jako bůh aby byly jako stvořitel nebo po se dal takového v nebyly. Protože kombinace poznání. S kombinací vzestupu hadí síly list ve stromu života lil páter z nás. Života dohromady dává věčnost sto vstoupí po pojetí jasné pojetí vědomé pojetí chápány věčného života no a když někdo s. Z tu v ani se dostane do hlavy začne se vědomě stýkat s věčností ano. A to o zakotven tam pán bůh no tak. To je jenom to nesmíte tak brát byl jenom tři zbarvení než že by to nebyla pravda ale je to dramatizace jako se něco mat řemeslu to všechno je beztak z nové po vás tam je ten zážitek člověka který si tato váhal tento svůj zážitek mu když se o na toho vznikem mojžíšovy nikdy ale tak že jsem se za šest dní a sedmý odpočíval pán bůh tak tím prošel těmi šesti. Obdobími vývoje prošel nějaký pan mojžíš. A sedmý den u ten mu odpočívá pořád odpočívá v a. On přitom mojžíš dal pro walt zvykem první mojžíšovy knihy v těle z li tam začal ten čínan je z. Ale předním si to toto baví takže když my řekneme e žes svět vznikl dejme tomu že tak jak cele no ještě mění. Tisíc věcem sledem to před kristem tak kdy komu do tam na toto jako svůj vlastní zážitek fakticky. Tak svět vznikl tisíc že jsem se před kristem což je málo. Že je to vlastně za tovární ho vážit k rozumíte mně jako předtím všeh si o tady rozváže opisoval z tu pravé babyloňané na tak dále si to také na tom v ale nějaký mizí vyššími na ty ani z toho není nějaký fyzický začátek světa a ani potom to říká se ježíš kristus vyššího za tu ani konec světa. Ale protože jsem tehdy tam on centra. Poznává že to dál a to vám není záznam vnitřní zážitek z nějakýho člověka mojžíše a jiných. Kdo se vůdcům tak vím že to není fyzický začátek světa rozumíš tomu. Nýbrž že to stvoření světa jako jsme svět jsem možná prověřovat rodu. U dejme tomu přitom zárodku o lidském mateřském těle protože to jsou zastat vám měl všechno z těla tam postupuje jo. Že jako v genezi že např že kamení pak po oživilo rostliny a zvířata čeho tam probíhlá tak jako. Jako v že si čili to je absolutně správné. Že von ten člověk který procházel tímto zážitkem jsem to byl zážitek tak požehnaný že on když jim procházel tak nazaret celým stvořením rozumíte ale když se pořád ještě dveřích a když jsem to jednadvacátého jedenácti prošel taky tím ne tím stvořením všem o zažil od začátku o na čáku oslovoval dodneška. Všechno tak jsem taky zároveň prožil jak si dotován že pořád tvořen a tak jsem tam ten prožil jak je jakýmsi kód před končí. Takže pro svět byl stvořen jednadvacátého sto pólu přijde se třicet devět a tam taky skončím. To je konec že dale te nazvat do z toto jsem sice není tak to je rozdíl vyd. To špatný víc ne je to zážitek vnitřně rozumíš a. A kdyby byla církev kde nezakazovala nebo kdyby byla neupadlo pána jako to dělala ty kteří tento zážitek měli brát si k le. El tak by se nemohla rozejít s vědou která z víme než pozn nebo později musela při do protože to je nesmysl jsem si že říká že si z to nemohlo by stvořeno ne. Nýbrž on dobře kdykoliv protože o vás že to bylo lidská období nebo tak něják tak je chybné. všechno vnitřní zážitek ano om obrazem. Vývoje na této pro na před obrazem provedený ano obrazem vlastní skutečnost. Věčnost je ten vnitřní zážitek skutečnost. Ale ten obraz do které to oděna večer není to jenom obrazná skutečnost. O to co převedená do obrazu. No to jsem se vodil jsem to vyd dožil tak li se vzdáme to na mnoha stránkách ale teď bych ještě s to těly o tuhletu žil z jestliže tomu tak kdyby byla neupadl nám náboženská zkušenost. A kdyby existovaly dech kdyby se kdy dali z měly vyjádřit o tom tak jako a ne že by to byl žil dělal misse nesměli vyjádřit takle. Proti této věci která se za nic dělat u těch nevědomých kteří diktoval tuto za nic jo tak by nestavěl na nemohla mít ani čárku proti proti na možností. Č co ji do toho do nějakého sino zážitku každý věk by se musel říkat jsem do něho nedorostl pak by byl jsou že. je do něho dorostl aby do třebas mojžíš. Aby třebas nejsi zenech aby do třebas seno aby do třebas ekg rád aby to možná jiný. Ale co jsme s ním vydělali být žit jednici v těch zatím jsem se provalí do po stávali před on si jako třeba vím k tomu. Toho jaká rady vydobyl odvolal tak to co pali taky po a na z ní. Tak prosím vás prosím ber na vědomí že tohleto je základ pochopení lidské existence a to se nevymyká vůbec vědeckému pojetí života. Co se vymyká tróje toho k čemu informace pocházející z rozumu. Nestačí tak dejme tomu rozumem se nedá zjistit. Je jak to že může vědomí procházel sedmi úrovněmi takže z ona na těmi úrovně vědomými protože je těch sedm úrovní vědomí v co je tady zamontována lidském těle z těch za klame to není celý vývoj tvé jenom základna mít toho přebývání u boha není v. Tak proto by nemusely ale přímo vědec věci deska oni by strom do časem přímo na stavy to osvědčím ale v těle by tohle toho že je tady nedostatek ve zkušenosti náboženské. A že kdyby toho dostat utajen nebylo el takže by se mohli klidně z náboženstvím setkat na stejné nad od ní. No a to je úkol u těch u jednoho z tady vidíš kteří toto mají dobrou na smířit protože je to veliká chyba se rozchází věda náboženství je chyba že si myslí věda a ženě náboženstvím. A že si myslí náboženství že ji vědou co je stejná chyba. Tam se zachází s vědeckým závěru náboženství nebo právo z věk činnosti zrakové nebeské zkušenosti protože jste v jsem si jsme tak pozadu oproti náboženské zkušenosti která se říká ale je dál když jsem se tak po málo pomalu veme kupředu že z daleko jsme se dostali do že ještě do náboženské zkušenosti. jsem toto věci přijdou protože jsou ještě na mně vzdáním velikosti náboženské zkušenosti se to prozradí že to jsou zkušenosti náboženské staví né. živou na to že. Život v tomto světě je stavem a svým stavem a život kterémkoliv na úrovni vědomí že stav nějaké oddělené do dělá přát vědomí. Tak to bude výborné potom se nebudou opět dát si něco ji do ducha a k vám nebo co zmocnila sví. Sví myšlení ale podle hmoty nebo z o tom co takový nesmysly o tom se bude zbavit protože když ze země úplně někde jinde. Tento rozvoj bylo tom není pochyby ale z prostředka vzata zkušenost není žádnou zkušeností to se musí na základ a základ je o z to k host byl ostrovy aby kouřil pomoci ale s tam chtěl umístit celou svou milenku. Tak musel protože byl jen z ale hle své své manželce musel ostrov zakotvit mezi velkými jedno ostrovy aby byl tím tak to je. Abych je na neví měla že a tak se tam narodil apollo vám a a ten nic čili může a že lidstvo jsem může že jsem se ho za jakých okolností že je že je uváděl postupně do toho základu do toho základu existence hmoty a to je v bohu ne neviditelná základna existence. Kterou mohou li ji seznámil objevilo o například váš jsou pověstní staří žít či když žít čistě při že v cestou ve cestou poznání nebo cestou lásky. Nebo na ku radžajogou tu se do neznáma ale při cestou existenční. Takový henoch tak pochodil z do naž nebyl vidět nikdy něho rod nikdo nenašel eliáš v sobotu ve zlatem nebo nějakého jiném voze na nebe prosimvás to je symbol toho je zajímavý že padesát nikdo vidělo padesát vojáků na že ten ježíš na ten žák to viděl světa prastarý to vidělo toho si bujet tím za tím nebo ohnivém vozem do nebe čili jak působil na celý kolektiv převod stavu do obrazu. Ten obrat ve ten stav. Ve kterém se nacházel eliáš mohl být převeden aspoň no v určitém okruhu na stav lidí kteří tam li tomu přítomní tomu převodu takže nervy na toho například taky viděli apoštolové s vzestup panny marie na nebyl v pro v nebo sestup pána ježíše na nebem to věřím že to viděly ale to byl obraz skutečnosti a neskutečnost sama. A z toho se jedním z kam by pro obává že nebe nahoře ano to je hrozným se v tuhle ty věci že je třeba jednou vysvětlit. Abych to není omyl ale je to obraz skutečnosti rozlišovat obraz co chceš. Z ti to není nic špatného když že v níž je taky obrazem opora ta není nepravdivá nebo není klam nalil do iluze taje jíž tají sama stvořeni knížka napsaná a stvořitelem ne v pořádku ale není tím méně skutečná stvořitel ale musí se přímo na základ a z toho se musí nazpátek tomu bohu tak to se asi do říkat z něco co říct kdežto přes z nebo když tyto tónu.