Karel Makoň: 86-11B-do_konce_175 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Chceš záleží na tom když je to když jsem třeba s tvořením světa v z jaké pozice na to šel el nějaký mojžíš na došela z pozice své vlastní existence hmotné existence. Když ji jsou otázky založení ano. A taky žil existenční cestou šli k bohu vám do tam něco dokázal tak jsem šel z než s tou cestou poznání nebo cestou radža nebo mu to cesta poznání taky žel. Proč nám a ne cesta poznání vždycky takže ona tam to do toho dost potlačeno těch tělo prosila todleto oné. Ale to tam nevyčetl ale jsem to věděl a tam je jasně vysvětlovat a tam je to tam pro to jasně vysvětleno. A to tak toho že totiž ten nadále je symbolem úrovně anahata ano na kterém člověk to náš si o to z ne na které člověk žil v době jsem tam ničí ten nadále ten prosimvás ze ženy bez starosti jasem vás na to z ku. Za to že v a v tom na hráti v nevypadal si to se tak tam se vší takový o jeví stádium věk že ten vývoj se dostat do anahaty deště tomu člověku nebylo přidáno. na višuddhi sahasrara rozumíš ten a tím pádem tedy člověk ještě nebyl zakotven. Pořád je v zemi čili řečeno česky. Ten bylo nemusím připomínat řečeno česky neměl schopnost se dostat nazpátek bohu v tomto stádiu vývojovém jako nemá schopnost toto stane byl se dostat třeba zvíře nebo prostě anebo kámen. F. V tom ráji prosím vás ten člověk nebyl hmotný jak sebe v hodně známe. Protože proč proč toto hrozným nestýká jak je tam za ženskou sám se nestyděl o znaky nesměla. A teprve žita moc nos tělesná byla při dává ten moment je tam jasně líčen. Tak si chudáci stydět. Ani pojedli ze stromu poznání ale dověděli že jsou ona jak přesto si si nevěděli. Šaty nedorostli děláno oni si vzali na sebe příkrovem nic si v ano aby si přikryli rozdílné pohlaví. A tento fíkovýho listu potom hraje jak starém zákoně tak on zákoně veliký velikou úlohu. Že totiž symbolem zralosti užité zralosti užité fáze zralosti. A řeknu jenom jednu pro vás protože v tu to že musí nabývat el v palec je dodneška se v výk dvojí fáze zralosti tak mne zradí jo a jednak dozráli jo. Takže v těchto dvou fází se dneska ještě deska a tedy taky takže ten nezradil svých při jenom list ještě co není žádný vštěpovat ten se byl nevrátil k ní. Kdežto dostoupí to se zralosti na tom pro od svých z že k a ten se zde na světě ano. A no ježíš viz taky odvolával na ten výklad na strom to všecko. Přirovnává se něčemu takovému k tomu co ho procesu to by si musejí přečíst zase znovu by to dělal z tam věřit když s s asi něco jeho život vás něco společného v že ukazuje se zastavovat do povídání v říká ano a tak dále. Ne tak dělat hmotnost do hmoty se vstupovalo ten z ráje se padá do hmoty jaký dneska známe. Čili celý ráně se neoddělávám nebo nic stará jimi se na odehrává lidském těle a proto například v tom toho na lidském těle a proto například kdybyste deska třebas pitvali člověka. A kdo je tam s ten strom života např. Kdybys žijete jakéhokoliv nejlepšího člověka tedy nejen dokonale svým prost kdysi by sval. Lidské těla radil ale je tam mají nějaký střediska ano v. O nechala svadhistana manipura s váma a tam na tam měj s ani stopy nejmenší. Protože jsou ještě nehmotné jo protože nejsou v tomto hmotném stavu to jsou nehmotná asi miska vedle páteře ano. Ano tak to je proměnné z důkazu z to nedělo o nic taky jsou nesmysl nitro věci že pro vás ale pro to velice pád do tak se to dělo jeho řekl. Protože to se to my nemůžeme v této hmotě li pátrat když vim že to s těmi se vždycky země procházelo. A že teď tam asi vzkaz toho a oni město mocně zjistím která to co co to za pořádek todle to. Protože co tam z doby ráje kde to ještě hmotné nebylo z myš k tomu a tak to byste se ho pro sedět kdybyste všechno tak tak je vysvětlil. Ale jsem to tam v tom koncentráku dokonale věděl věděl na nos čím. Se s vámi tomuto pravdu doprovodil no a teď ale jestliže ten člověk v nazpátek. Tak nemůže odnikud jít nese člověka ne z toho postrádal. jsem tady říkal proto on musel opakovat. V v tom řecku znali přesně návod a podávali přesně návod jak se vrátil k bohu. Vědomě se vrátit k bohu dávají pozor na ten o strom dělo s překonali poutě kdo si tam od bude se tam se svou touhou dostat se setkám a pro který tam byl postaven na ostrově tělo a více poklonit nebo uctívat apollóna. Ale tam přijdeš tak nemůžeš projít ten třista chtějí kde dneška apollo ten na opačné straně než je při sta tak je pi stav. Tady chrám apollón a ne z ho poslal na každém sloupu měla za dalo mu tak ježto vystoupit od je svatou mat je dostane v podstatě člověka nebo sto ve střední tak musíš kolik za tou ku o na to jdou stát. A vibrací svoje že on si tam jednoho nová pocity zvířecí tělo a ze zvířecím tělem dík bohu bez těla a mimo těla se nedá stát z mrtvých. Ty musíš jít ve svém od těla a. Není bez kříšení než těle bude doma správné ale špatně vizte jenom sester na konci světa ne je pravda s vězni těla ztišení se modlíme dale přesto na konci světa ten pád teď tato světě tato oni věděli řekové byli dál se totéž rostou daleko se na to jsme ještě době. No a ten apollo tyto jest musí znát jenom jednu tvář ten apollo byl bohem umění a řekové říkal že to je vědecky činí tak pracuje nadšení měl z kemp ano stačí není možná umělecká činnost tak činí řecky je entuziasmus a je to si. A musí pochází od nad od apollóna. A protože jeho hraček kazí od apollóna on je vlastně tím nadšením spojen s bohem. Tak např misse pro boha a si na poloviční cestě v něm. Mu opravdu ten ty řekl z toho jestliže přitom o tom který se dával to nejsi jsi byl prodělal náš dvacetiletý kurs technický technikou provedený tak je to je něco nadšení něco z zaujatost na poutanost kterou si měla nic nic jiného a to řekové dobře věděly jak si toho člověka tam přiváděli nadšení. No a tím host čili o to v pořádku. Ve zabito hlubokými co by si za tak láska není vjemy milost přes to s přeli tak daleko žen do rozpaků nové letem žen se že bych že byl pochopil ale s možná se stačím to vysvětlit o na to se než ve tak se znovu pozvěte na znovu to o se to z rozumu co prosit obrazem skutečnost znázornit jeho obrazem skutečnost samotnou ne. Jestliže totiž člověk se zrozuje v matce a tak i ten život tam začíná oplodnění žádá nám začíná to pro dech od tří přát tak je to ta nebo to ještě není život ale proč je to život nebo to není život odpověď jasně jak koho tu pochází život s tak to v š. Čili než se dostal člověk do rád mu bylo jde o život od boha k tak ale ale. Prochází vivo ale od tím pádem do hmoty to znamená z tvoří vyjde z matčina těla dostalo se to vždycky a o těla ale dokonale zakotvení ve mostě že. A teď tam přistupuje něco co pochází odjinud než jste co je letos kast je v tomto obrazu tedy znázorněno přichází tam nezrozené. Život který se projevuje od buňky v mateřském těle po člověka. Je člověk je to s stvořený život stvořený život ale on tam také fází nestvořený život do toho člověka rozum. Nikdy nenarození v že taky vnitřně narození dnes stvoření tato matka nemůže pán bůh tu moc se přidal k tomu toho aktu zrození jo. Takže my od boha přicházíme z příbytku od řečeno a v okamžiku zrození pozná nakonec vstupujeme z tohoto příbytku do toho lidského těla takže potom se kompletní že. Shora zdola takže vývoj je z hora z kola od buňky a z hora z toho příbytku tam se to obojí setká a toto z toho příbytku to se vystopovat řádem oba lásku jsem tam vystopovat zraky procesů v který se projevuje v lidském těle nebo to se nedá takže to tam nemůže vydají obrazem znázorněno jak jsme s odtamtud přišli to řekla jenom svatý pavel to byla veliká sláva jste stavy jste sestoupit. naše veliká naděje jsme z slávy sestoupili a že tedy máme zase naději se o dostat. Ale ještě před co skončíme že když jste sestoupili do tohoto co za velkou roli ten říká katolická svědkem v to v to v tom pravdivé na. Nad tak jsme se zřekli toho nejlepšího co s co jsme se říct on si mohli. My jsme se při boji díly k oběti boží který stvořil tento svět jenom připojili abychom mu pomáhali k tomu od sto o se k tomu návratu nazpátek protože kdyby tady nebyla taková nějaká z koží mu z pořádného právě tam v pallas která by nakonec natož příprava do věčnosti ten člověk. Tak vás stavem dostali do toho s tak není tak podnětné to není ve fázi vývojové li který mu čit který říkáme člověk v takže zří že tam nemůže do toho boha se vrátit prosila taky ale protože my v sobě máme rostlinu než se máme nerost smyslem máme. Zvíře ne. El máme celý vesmír v sobě co z se to ve zkratce tak se tam můžeme s celým vesmírem vrátit se nesmírně tak. velice ne a jenom proto že jsme taky shora přišli jsem. Kdybychom nejsem zhora nepřišli tak ježíš kristus tam nemohl být příkladem přátele příklad svůj dal jsem vám a aby se napodobovali asi takto myslel ne protože to bylo při že bych nechtěl by byl napodobování aby si ho napodobit protože by se taky přišli od boha že si při do ale odvaze přišli. A on se máte vrátit ty se ska se mu nemůže teď dale tak i budete moci a přestane tohoto před tedy v s u ducha svatého tak dále ale to nebudu tady slovo za líčit to všechno vám době dnes samo. Ale upozorňuju vás že tohleto je ve zkratce vysvětleno. Všecko jak z celé složení člověka že těžko bych našel něco dalšího čeho se člověk česká ta jenom bych se ještě zastavil malinko u toho času protože on byl vložen nejenom do nějakého konkrétního stvořeného člověk a my protože do času a do prostoru a z toho taky musí mít přednost čili dokud máte svůj čas tak. Vám nepomůže nic a k tomu abyste se s bohem vědomě spoje dokud máte svůj čas to není váš čas se z čas boží takže když vám třebas řeknu nemám část tak že v vím káže mluvit tak že opravdu mi ten co proto nemáme to měla čas jo. Kde je kus pokud spokojení ale tak prosím vezmi svýho váha. Např ni se pro boha a budeš mně ne v doby mít. Ale kdybych byl neměl lidem lékařů. Touhu jednat správně tak jsem tou ti jsou reakcí se dostal k poznání boha je to jasný. Třeba že za reakce na čína co touhou po správnosti nebo že bych po pravdě možná ne. Tak tam to někde je to řešení které se prošli nevidí věty jedl duše recepty bral z řeky by se to se při to tak je tím že by si že kdyby to být kdyby to jako při z na že to tak je to je ta sledovat ten v ta by to musel udělat tam on měl není. Říkáme jedno prase jako dvě prasata to jsou všechny řekl kristus na mysli ví. A co jsem byl taky kdybych nebere tane byl při na čem tak jsem dodneška ve stavu oči lenivost. Že když někdo z vás řekla že při koncentraci musel ten pro nepochopitelné nebo než někdo řekne te že třebas e b mu tam do cizí myšlenky jsem v domě nepochopitelný p. Třeba když jsem jednou zamilovaný a čekám na s omylem ku. Tak přeci tam nejdou cizí myšlenky čím kde nepřichází tím jsem víc oni svými myšlenkami do ptát. Čili my tady žít jenom že nemilujete že tam nejde tele že z jenom něco předstírat nebo že máte maximálně povinnost matnou povinnost čekat na tu milo. No tak bylo to o tak jen duší. A ti řekové právě na to šli daleko jej než třebas byl žíti. A myslím že jsem velice dobře shody i ti zasvěcení žíti se řecko něco k a není živou že el odváděli vůli kdyby se s kým bohu jak nám dobře známo a. A že taky na u zemí palestiny postavili řecké chrámy z vlastní iniciatívy. Aby řekové jako kupci tam přicházejícím volit tam pokoj svému bohu ano to nebylo jenom všech tažení to bylo uznání z postoje takových chrám nebyla maličkost č ten když těch výtky žili tak skončíme že se tak by to začni tak jestliže považuješ někoho za zaujatého a že tedy zaujetí nemůže být chyba mu to nejde tak. přis uvedu z tohoto omylu jinou cestou bude že totiž v když že je to zaujetí a pokud nižšího zaujetí u koho tolik porážet tam není tak chyba taky chyba užití vůle a to se s když je snadno se stavěti se tak těsně vedle sebe kráčející neznám za ve při vyššího člověka pro tyto věci než nějakýho stále jaká je vám. Třeba s teno bych tu tu jsem tu není velkou pomlouvat ono doteky nejde ten usne při to se ještě živ než oliver el protože to všechno jmenujeme ale je to tak bravurně spí a dobrou vůli a nabyl že podezřívat tam ale on to jiné že taky spí že to spí za semeno o protože se mu to jde se mu to nehodí kterého krámu jo protože zaujetí by měl. Ale špatně vládne vůlí. Kdybych svěřeno uši pohled jakožto pořád přejete na cestu k bohu tak bych to říkal tak by řekl že celá cesta k bohu spočíval nebo principech. Ten správného. Využitím vůle s pravým tím vůle na zpraven živit vědomí obsahu vědomí obsahu vědomí toho místa v tom není. Let tak ale dejme tomu když někdo z vás. Plněji obsah svého vědomí přes den něčím třebas vědou nebo janem čím. A nevzpomene přitom jaký to smysl pro duchovní oblast tak to není správná příprava. Nemusí myslet na o to přerušil ale otázka je sis mezi jest že si na dvou židlích a tou jiná než co bychom si museli nadto vší že to tak je. Že když poslouchám někoho jiného tady z tohoto a samotu viz sami svým vědom v kdo to ve z je. Ale si do ty ale od ti tak tam nemůže jmenovat zase podivu ju kolika slovy obrat v a duchaplným mi obhajuje ten svůj stav a nebo si všímáte věcí tohoto světa a jak vás vaše vzat. prost když se vše operovat cesta k bohu a pro vaše neschopnost po cestě jít ale protože vám na tom tolik nezáleží. Totiž když se vizte jen význam tím že nemáte ten konkrétní postoji nebo poměr do toho wu jako měly řekové který v byl chybující. Že a proto byl to jako člověk. Kdežto křesťan takto nejinak bůh je nad míjet nadměrně dokonalý. Žádnou chybu neudělá všechny věší z dosti není žádný pravý ani ten bůh chtěl řeků který dělá všechny možný neřesti ani ten bůh křesťanský to není ten pravý bůh to není vůbec tak i vůbec neexistuje. To je nesmysl a to vám jsem to vás do vjem možnosti se tomu přiblížit beze se při by nepřibližuje tomu třebas proto. Je že je tam neřest prostě bohu o při již není z milovala. A ten křesťanem se nejsme protože mu ten bůh tak dokonalý při z dále. Bojí chyba. Prosimvás sil nemohu víc dělat než co dělám za tento lidský život vám nemohu. Dokázat co je bůh nebo jak se přestali jsem se se o ni ne představoval ale jisto je že je. Čím více člověk bude od od sama od sebe sám sebe zapírat. Nebude se starat o do panna boha a nebude z toužit po spáse třebas může jo no když nebudete se nestane. Tak víc tím více bude jeho přibližovala tím více bude chápat tak tím víc bude. Vyšší bůh je vám proto není vám proto blíž disk proto u svých dáte přístupu při přístupu k jeho táži když si tím třebas modlitbu el protože v od neumíte se zřít sama sebe a to je základní nedostatek zadruhé cetou zřít sama se to str ještě kulatá fráze. To je především se zříci vlastní vůle jestlipak pokračujete v životě tak vám to řeknu na konkrétním případu. Máte povinnost život je všechno řešili co nejzazším způsobem rozumem a smysly smysly rozumem například ni přesto si něco co potřebuju pochopit vědecky pochopili toho a vím co mám za zakletou jsem pochopit dělat udělám to. Ale ne vším pořád že toto takle postupně ale užívali jste přitom vlastní vůli k dokonce ono to vyšlo je to pochopila z řeky uskutečnili ale přestát přečtete toho pochopíte toho. Protože to uskutečňovat ale ono to nevíte kus z přestože návodu třebas přesný někdo před vámi to skutečně ale věci se víte všemožně jak chcete tak byto ne věčný te obyčeje z neklidný te. Tím jsem nešika si říkáte anebo to že se tam ten mířil se třebas o mluvíte ale ani jedno ani druhé není správné od vás nechce. A je to důležité ten návod jak se dostat kriste bohu zase se nezneklidňoval své odstoupit od sebe odstoupit od vlastní vůli a které vám velí to řešit když pokud to ovšem vyčerpali všechny možnosti lidské od kosti lidské konal rozumu smyslu od uvalil a taky k i tak se taky též viny na uskutečnění do škod se museli např provést když se podrželi a všechno možné udělil toho co vám tady říká pán mate právo. Odstoupit z lidem protože nejsem schopen. nejsem schopen to je jednodušší návod jak potom vlastní vůle. Odstoupíte je zdánlivě od sebe to ještě zdaleka pravda ale v s s si odstoupit od vlastní vůle a doby začátek kdyby byl do těch se nás je takle soustavně odstupoval vlastní vůle když jsem vyčerpal všechny možnosti vlastní vůle tak jsem se nedostal k tomu správnému ještě vlastní bude odstoupit od vede když odstoupí se takle za těchto podmínek nezneklidňoval se vyčerpat všechny osobní možnosti osobní možnosti vůle v když tuto všechno poučenosti. A pro z pracovitostí když to všechno výčet dáte. Tak potom máte právo ustat vlastní vůli ustat v tom prosim za vlastní vůli ale klidně a nemusíte to nese za pána boha jenom ustat. jsem v do by se vracet nemyslet přitom na o jsem ustat ale vždycky došel řešení kde jsem prázden od sama sebe aspoň od vlastní vůle a to do dostane potom dozvím velká mezera na toho pána boha ve svým do to že jsou ve žijícího v že on daly. Jak ta plazy kde to místo a tak. Toto rozbila ho místa po vůli vzdám vejde pořádný kus pak na od znal uvědomí si pána boha tak řekl. No a to se stane nepochybně každému z vás této nade se po dobry prosimvás. Který pro který tak na to cetě jsem abych sám jsem to musel totiž že po zlém dokázat. Abych vám ukázal jak po dobré podle a po dobrém to teď jenom tímto způsobem ale běda se zneklidnění te tak to nejde o po pak dalo bez zneklidnění stále vlastní vůli. Aby každý si přejete abyste z toho vyvodili řešení kdy musíte osoby nejenom o to že jste než k vám odstoupil od sebe od vlastní vůle ale s také odstoupit od toho co by si jež si. Nesmí si nic přát nebo přání je taky přeci tvé vůle. osobité i od tohoto přání nic nestojí v cestě aby jsem projevila vůle boží ale nejenom vůle boží ale s veškerou mocí s jeho s takovou moc jak je v každém atomu al to rozbíjí svět dnes je stvořený. To může spíte jak jaká obrovská z že bůh je nerozdělené i nejmenší částečce je mu ti obrovskou musí se že z ní. Na terezka se řeknete správné v tím měl pole toho padá čest po stupeň od vůle ne prosimvás ne ne ne to tam vůbec nebylo řečeno v z síly a zatím jen dostal jsou ti a a z to byla rosy be tak to není moje vina při zastupoval ty rosy pád. Co to tam vynechal ty postupu než podle receptu nehodící se škrtat dětech to se nedá dělat prosimvás nejsem v žádném vybudování formulaci. Tam s tolik a nesmíš slovy necháte kap pozor si tam ještě jsou jsou ve necháš v tak je zavrhnou od vrátím se o to brzo hnusným zato jsem a to za to dělat tuto o bytí wu novou u toho o to od panovat u o to. To. On měl rozvážete od čekala odkud to od ti o to o tom co se se k v tom případ ale prosím. Tele. Vyčerpat všechny možnosti vlastní vůle ale jenom chci žít. Ale uplatňovat vůli tak jak se v klidu dát uplatnit nejstarším s působením platit el přes tu mez. Nejzazšího to je to že se zneklidnění ale když to u platilo takže se to nezneklidňuje tak na hranici kdy bych se zneklidňovat musím přestat vlastní oni tam přestat vlastní vůlí ale ne takle zenu ženě jak se veni že tady kdo v čem pane jsem tady být vizte hotovi s ale jak tady vám že může k bohu čili ale to není ono tam se nesmí ani jedno slovíčko vynechat ani jeden tak se nesmí vynechat kdy ježíš ke jsem řeka. Jenom. Zapři sama sebe a se jim ne. Tak nemusel napsat nemusel sis tolik jiných věcí nemusela sem sat celá aby byla ve pořádný spis. Že ono je to třeba vysvětlit detailně velel aby věděl člověk jak ho postup tato za krokem tady ta cesta duchovní to je kráčením krok za krokem to znamenat vývojový proces nenese když se řeknete bude se si si řeknete ani dáno pro. Tam něco vynechali v je musel se vůli využít pro za mental vůle řekněme dalo choval na sto pracoviště božího vy místě na abyste ji užívali a liší neužíváte viset tak trp jako nějakej se či z časté špatně postavené náboženství není nebo jako prost špatně ztracena z to musí být činná trpnost nad v činná trpnost a ne. Trpná činnost. Napřed činnosti všechno provést život náš charakter činnosti jestliže nejsme činný nebo by si nečiní z rozčilování tak je to ten život žijeme špatně. Se je klid je být činný abych došel vane všechny možnosti své činnost tak pak můžeme odstoupit se vlasy budeme si že to z ví. Z čehož jsem do rodiny duchaplně zachránil situaci ale copak mi rodina neklidná v my máme k z vjem záznamu říkal tady volal to je veliká přednost být neklidní veliká přednost na této cestě. Ale protože z neklidu své rodí ten klid. Kdyby ta hmota ve vás by to byla klidná tak tak se nerost pravého atomy tak vůbec nebudete jako o ta existovat. Ještě že neklidná a ten neklid z toho pohybové módě se dostávala do mysli tomu se nedá zabránit ve čili mám na mysli jiné zneklidňování konkrétní zneklidňování. mám na mysli zneklidňování každý spát hle na počkat počkat počkat počká a to je věc sebezáporu zapři sama sebe. No a tou vás hodně nemáte že jsem na onen dostal do věta před by to pro ma a jestli například nějaký tam kde jsem tomu z rozměr říkal to jsem ustavičně zažité neklid ten činnosti ale ten může býti námi spasen říká ten a když tam při odvádí do nebe toho panna hosta. Dělal. A stal tak a proto taky vědce který v tom neklidu vidí nejlepší prostředek li tomu toho k tomu spojení s bohem. A tak že teďka pravda v a že vy se mohu krizovou s tím že bych řek ale jsou pro stalo by kradl dostačující buď anebo. Mně starověká patandžaliho jiných indický smyslu o který sice od který sice věděli řekové dal dovolit to že to v hlavě všechno ještě tak s podané konci indové ven to opsat ano je to ta dosti na věky a jsou psali jenom ale se pro to z na odvozenou logiku od logiky indické ale obsa o jenom s v určité části rozdej kapitoly dál to nešlo že to pole této logiky indické je možné zároveň to není možné. A zároveň je taky možné jiného nebo doma li ano to je to ne na pranice čili když například bych byl osobně nejsa součástí vaší rodiny před situací li třebas že jím ne. Tak by především věděl kde ten neklid cenu aby ten nemá neklid cenu své vědy. Když chci toho jak tak tak ta. A tam vás tohle li by vedou vládou do vědou že on není sprá a pak je to veliká chyba v jako matky a jakou chybu ano to byla pro od ano. To mně neuvádí do klidu ale řešení musí být v klidu takže i ta základní modlitba vedle jáčka musí být klidná když si toho vrcholně jedná když se staráš o li o jeho dál samosebou cestou modlitbou nesmí začít ve chvíli kdy víte jak člověk li je u jako stalo nezdravé na musíte živ než lidu mu vůbec nic nechybí neboť. To je společná choroba matky mysli na vám chci na ale i matky žes to je prostě neklidní tam kde nemá tedy krita čeho on se bojí a přesto jsem po již není to obdoba an prosím ještě o jednu věc buď tak dobra asi že se budeš zažil aspoň o to. bych to bude těžké v klidu se ale styk kasty měl když jem při jeho záchvatu v klidu ne ale pokud se to bude vycházet. Je to dobrá nebude jež pak tak vidíš vlastní vůlí toho najít tak to v chvíli okruhy vyčerpal všechny možnosti a to poznáš že třeba protože si neklid na. Tam nesmíš přejít dokone klid vyčerpala asi tak máš právo použít vůle boží toho že když od k na pána boha. A co to s pata znaku protekci ale není třeba můžeš prostě ho odevzdat do náruče boží jsem si ho přál mít nemocného do stvořila se po stal. Dostat absolutně starostí. Ten si to přeje pro sebe a pořád doufám a věřím že právě jen člověk je před o čem k tomu s tím s tou svou chorobou od choroby to poznám aby byl takovým sloupem tohoto vědění a poznání pravého poznání. Protože kdo nemá tuto schopnostem školu ten těžko dojde tomuto poznání totiž nikdy nikdo kdo tu schopnost nemá a bych byl taky neměl kdy tomu nedostal lékař nestali takovému stavu ve jsem nebyl z vůli a dostane z nás to jsem tak tím navodili něco co se přirozenou přesto nám o se o něm. To není on veliký post oproti normální člověku a ne nedostatek jako matka do wattsovy jsem to zblízka v že to vidí podle svého správně ale ne. A to jako matka která je prostě protekční a ježíš kristus a tady je po něm ten host chtějí lásku ne osobní chtěje lásku vůbec jako takovou protože když si tak uvědom or jak v tom. Koncentráku bůh miloval stejně esesmana do toho které vede se vám to že jsem pořád jsem se vzdal který z toho esesmana než z toho tak jemného ale tak ale je tady důkaz byl vně podán ruka o tom že bůh je nestraní svítí si s to jsem tyto špinavý tam že ano a tak se tím nás ten čas stejnou měrou jako na tebe ten tam nastalo to je ta mast se připojí ty zase na kolik dosti bože miluješ stejně jejího. Syna jako mně. A že toto nejsem si tak to nějakou v sobě moudrost kterou stane chápu. A prosím že svět nebo tomu prost abych vás zařídit další věci anebo zářit toho aby to neslo proto nějaké o otce o tom na to máte právo ho po z o to jednou ono ose ponese ale nemohou o tom byl tou od trvat na sem říkal ano a ta se mi čas bereme. Jako mně z toho. Co z milosti rovni do budoucnosti nebo co se do říká přítomnost těla v pořád s zabírá kus budoucnosti. Ale chci vám říci že takový jak jsme lidé. Když žijeme nejen v celém minulosti naší planety především ale vzali které milosti vesmíru. Tak také v dneska žijeme z budoucnosti vesmíru aby je budu si toho této suso značným i s dala svět i s širokého okruhu vesmírového. Jak si ještě let jde z budoucnosti a to bych vám chtěl vysvětlovat že to je stejný vliv asi jestli jakost tedy o si začínáme jak je to jak to bylo a proč to bylo co se to stalo či to tedy děl ale my nevíme že budoucnost. Kterou neznáme stejně modlit si kuje nebo pozměňuje. Náš tak zvaný osud v tom smyslu že čase mělo zde na vyd milost přítomnost a budoucnost nýbrž to jenom je že jiným čas v protože když to čas se povedeme z milosti přes přít se dost protože dobru co s ti tedy nás dále či z pohyb. Který čas nezná čas je jenom časem a ve jste se rozumí za ne asi ale důležité je vědět že není třeba věštit k do budoucnosti že jsem věštcem. A můžeme se dovědět jakým způsobem z budoucnosti žijeme neboť základní princip známe jak z budoucnosti ni žijeme bylo brzy která ještě na neprošla my žijeme v že totiž je tady nějaké vesmírovém tažení kterému věřící člověk říká že to je tažení od boha pocházející mít k který způsobuje to stažení způsobil v celém vesmíru i v jednotlivci nějaký pokrok. Protože to je tam s je vydej myslet tam ale duchovní mistři nám říkají že všechno od boha pochází a se tento tah který tady je zase v bohu všechno vede k této budu dosaženy od jedné z transem prut se může nezve do z dosti říct protože je to ta stránka která nás bohu přivádí nazpátek. Když jsme odtamtud odešli se zase musíme mít schopnost tam se vrátit za schopnost tady je jenomže nevím užíváme. ho potom řeknu proč neví když dáme na zraky to rosy bychom volil žít líp ale jen v. Když jsem to napřed si to jasné jsem řekl protože v je toho do podívej se z skutečnosti tím co prošel při vývojem co prošel. sobě základ na rostlinný sobě základ rostlinný člověk základ zvíře s do li za něho lidském základu mluvím o těchto všech i je to nazývají trojím tělem tělu nerostné rostlinné a zvířecí. kdyby se k tomu třebas nevěřili že tomu tak je kdyby tady nebyla zkušenost lékařů u ženy procházíme těmito stádiích vývoje v matčině těle zažilo pro věd máme v sobě nějaký sv. Je musem překonal svým způsobena z na nich se dostat dál nebo musím se jsem na v a v. Co vám kdysi dává abychom se dostali aspoň k lidskému v které bychom dobře pochopit straně využili že musíme očistit. Tahleta přít těla tělo. Kamene nebo nerostné tělo rostlinné a tělo zvířecí co to je k k k k k očišťovat tato tři těla el to je těžko vysvětlit ale to jsem si na tom příkladu z praxe jednoho mýho přítele. Jak který ji sedum láska za sebou se ocitl v takovém rozpoložení mysli v že se ocitl v jindy. A tím že jsem si v tom jen klást se ženou o tíha ani malá tak mu nedělali svými jane mu očišťovat je tyhlety těla tak s tak jako jak tito očisťovat se sebou udělali. Tak oni říkali voni říkali o mně na pali v tom již s neumíš ale již ten než když věž svoje. Z pozemské jsem z její tělo ne že by toho bylo proti pánu bohu to ne ne co do růst fází prost li člověk v tomto na postu měl onoho to je na určité úrovni pokorného života který se nehne z vleku on nemá touhu lidem špatně zrození nerostném v sobě nemá touhu jít dál. A indové vítr řekla odborně li tam je kou protože kde se zvládá a tamas on nehybná svítila která když se psem se jde. Mít na a její protějšek božským bych tak řekl. Tak ses stane největším požehnáním pro člověka protože on musí celý si pochod směrem do věčnosti skončit z této nevědí dosti ve věčnosti tam dnes kdy to musí ve náznak rase i s byl tak jsem si bere za on i ta stránka která nás tady brzdí pane kdo si tam nahoře pána boha když se obrátí li si věčnou čili pro o všechny ty věci viz ses. My se na jenom po stránce že je to třeba oči si znamenat obrátit vlastně na ruby. bych že když to svou vnitřní stránku všechno tak bych to nerad všechno opakovalo to jsem to napsal jisto je. Vědomí již cesta vědomí jenom. Tak vše přečtěte si toho že to s s s s ty jsi s námi v ne v a to na při je vším vůli bych to tady tu na nevysvětlil je to je obrácení světel a. To znamená nasadil na tu kapitolu záření. Země své záření hmota zen z kama se za že rostlina jiné zařídit protože jsou oživené. A zvířata taky mají u znal z na že to zažili zvířecí kde ta je tak blízko člověku že když se s tím ztotožníte nebo se při víte tak pro zvíře vás rádo jako zvíře chápe váš jak rozvíjí zela v hodu když při si je se při vašem záření které před jenom vyšší než zvířecí. Takže on si za těchto třech chtěl hmotného nerostné ano. Zvířecího rostlinného spočívá v tom že se zapře mnou do úkolu božího. Ale ne do úkolu lidské vůle se to člověku podaří. Tak najednou z s tiše hmota kterou k dispozici a jestli absolutně nepostradatelným k tomu aby se ocitli pocit člověka hranici věčnosti a tak bude tu o tu za pro toho aby přidrželi k tomu úkolu vyššímu to je to s tou s tím jim světici se zda vší jiná živě ne. Tak proto říkám abyste věděli že toto všecko se dát technicky pro ve z na to bych mohl uvést metody jakými se očistit od ráno jakými se na čisti rostlina člověk.