Karel Makoň: 86-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Metody jakými se očistit hmota jakými se na čisti rostlina člověku žijící jakými syna očisty zvíře v člověku žijící většinou tisk lásky se netýkají ničeho jiného napřed pohádky než o čist k li toho zvířecího. Ale bez prostředka za to musí se s žita rostlina a kdy tedy pak tato tu po příkaz tím že to bohatství od dvou její založené než co jsem tady si že při v to že jsem tam říkal to se to nějaký základ věci roste konat tak máte ne ale my nepomáhá přemáhat jenom draka musel po třebas byl taky rostlinu. A taky kámen to vám těžko budu vysvětlovat jak ale ta rostlina je ztratila bytostem ne nese nepohybuje z místa. Přesto ale nesmí jednotou se z místa hnout protože je například sil semena paty třebas prostá mimo sebe nebo vkládali do muss taková si to rozváže ji po zemi nad tím se to prožije čili je to on masti touha rozmnožovat své o přijít jsem tam tam kde nestojí aby to bylo z věčné kdyby to když jsem napadat čistě na po prostého dnes se časem toku do vžije byl pořád stejné z být rozloženo s. No a indové říkají to je výrok od přátel stroje. Že oni jsou tou technikou jógy lidskou schopni očistit patří těla. A tím jsou schopni ho do ty tat cítila připravit k vel přijetí ducha. Čili zhora ani čeho. Že když upraví cestu těm spodní části tak aby se povýšili na jedno z toho přechodu mezi duchovním a hmotným takto mocné samočinně se stačí pro duchovní jsem se to se tomu nemá o převáží. To hmotné ano vím to je dost ostatní že si přinesli na zabývat ale. Když že máme li vytrvat jeden el se s podal nahoru tak jsem z ho radu tak bych vás překlad pro není za zlý že vám dodal vzal nebudu protože bych musel jenom proto aby mně proto zbyl čas když tomu kterého záští přednášku. Všechno roste zvnitřku čili že jsem se ve vás působí z vnějšku někdo vás třebas dožíral a esesman chtěl zabít. Kdybych to byl považoval v chvíli za pro sester li ke mně přichází zvnějšku. Tady mně byl zabit. A jsem musel vědět a co jsem z milosti boží věděl že to pro zvnitřku navenek a když je moje nitro způsobuje že ses o s těmi se zabít rozumíte v opačně co jsem z na takže jsem když jsem byl schopen opouštět všemu protože lidé sto z obchází od boha ano. Odpustíme od lidí řečí tak to jsem že se z něco co v co chce za v li u člověka jak se za sled tak to věží v že se dostal k moudrosti mystickou modlitbou anebo utrpením něčím jiným nebo čím vším a. mám nějaký do panna blud nebudu do nad sebou v no a ten se tam dostal utrpení na to nepříjemné. A když je poklad z vás že jsou znakem metody k se v duši své usmívám protože vím že tu metodu nalezl na metoda utrpení ale dnes v ze v tom vyžíval pochopit jen z tu není metoda jediná a jakmile by mu to od. Přešel přes hranici nos dosti. Tak by se mělo z stát to co se stalo se mnou jakou předškolním věku ještě operovali svědomí že měl o to se utrpení umět odstoupit. Jen to je k zbláznění pořád trpět v. Také v utrpení je opravdu něco o čem mluví tady si dost v pátém století před kristem. Že pravá moudrost sama přichází dveřmi utrpení to znamená kdo trpí měl by si být vědom že to příchod moudrostí. Ale křesťani si to výkaly z to špatně říkali to si to věčné na nebi tito bude všechno. Odpad seno není to pravda ale když když se mi že tak hlavě na po měli nýbrž si být buď vědom toho že je to zatím prostředek v nás který není lepšího prostředku výchovného protože patrně si to ho nedorostlo toho když z zase se budu do jiného prostředku než utrpení jsou jiné prostředky ale pokud trpíte je tak je to s k. Li prostředek vedení můžete být dovedený na spásy a jsem měl. Mládím zlem jsou tendenci ovšem špatnou ale je to výstražné tak to řeknu jse si při pozoroval uměle utrpení že si to za slovo pro tu do to tak jsem to dělal z s roste konala na tak na to za čas při ozval jsem se na tak li jsem dělal abych že si o sloužil něco sv. Ta ano provedl a tohleto bylo utrpení dobrovolně zvolené takto bych vám radil. Dobrovolně člověk nemá utrpení trpět nebo přiváděn na sebe jen mu přivolává protože dosti toho co samo příde. A vy ko třídě víc někoho uměle úkol přijde víc z toho utrpení tak že je si vědom že se to stalo. Jenom proto že zatím jste ji bůh síly vnějším kdy prostředky známa cí. Ta pravda nebo to poznání od hláska na přestupuje když nižší mi dveřmi li kam se věděla potom stále vyšší. Let tak dal když tomu prostoty v tak tady dopovědět v v v ježíš říkal kdo se osvědčí v malém ten se osvědčí i ve velké kdo se neosvědčí v malém neosvědčí se ani ve velké. To by to jako přirozená záležitost tak se se musí do řeči v malém a potom se to ve velkém činnost že my to malé jakými se z těl oči či to velké. Ale tak jednoduchý že to není nic přes se dělají v tom jednu velkou chybu. Že sebezpytem hrůzy takovým způsobem se snažit o stali drobné i drobné chyby takže ti nejlepší z nejlepších li pronásledováni myšlenkou že dělají ještě tolik chyb jsou to vydržíš čím by se tolik pro z na že nebyli schopno jsou ti vůbec vinou znovu bohu protože jem by u k o váhání těch maličkostech které pro nás. Tak mám si říci že od toho vás tohle. Jsem byl upozorňován na správné ne ne velkých věcech to vim ale nestačil sledovat to co mně bylo nešlo ale v malých věcech nepatrných věcech jsem byl upozorňován na to se stalo správného se nesprávné. A tak jsem se do se na svět od se pak vůle ta učil v malém se osvědčovat v malém se to sice atd. A teprve potom když jsem dospěl toho cvičení se málem v jsem mohl se osvědčoval velkém ale co to bylo co od něho se osvědčit málem. Kdyby se to by kdokoliv z vás dělal tak to za jedete do skutku ví. To znamená do takových těžkostí některý byste si říkali mám tolik natolik chyb že se nikam nikdy nestalo. Tam to nesmí končit v k málem jsem jeho řeči tím že se snažíte sice v malém nedělat ani malé chyby nýbrž tím že se vystaví ten moci boží. Která by maličkosti napřed jenom maličko se potom čím dal větší věci dovede od z vás odstranit ty chyby při než. S tím a to svou mocí. Takže od toho jeho mládí od toho vás vůle to jsem byl vychováván napřed k tomu abych maličkostech se o bavil z moci boží. A čím dál jsem z moci boží se ve větší věcech opravoval toto je příklad. Absolutně všeobecně byla v v v v protože že způsobil lékaři jako z vás se bude ses od cesta ty mi tří svoje chyby v v v v v v k tak je nehod bez ta napřed musí začít si a pomalinku k s malým ho potom přejí nestát ovšem to prací pro cestu víry. Ale pro cestu poslání které platí sám a to které se projevuje v lidském být že by to s tím povahu jak ne v tat a as z na a to znamená přeloženo do sanskritu. Je toho s a pasa s sat as z s a je bytí a pasa je neví cítí čili kdy jiný člověk se musí umět vzdát svého života jakoby praně od ten život nebyl. On opravdu ten život pro něho není to je pro pána boha je mu sloužit. To byl kristus nepochopil na poušti tak se ten satan vzal z objevitel řekl že dobrota pokoušel ale protože on říkal nikomu nesouvisely klaněti než pánu bohu a ne tobě satana a pak je odejíti tak li hrál ne že je vám dávám na protože se mu klaníme tomu satanu. Že si myslí zen držen tady pro nás a on to co jsem tady pro pána o se k bohu mohli vrátit a to je to vyšší promrhávání životních sil. Takže v malém se osvědčit je začátku možné jenom malém jsem si z toho důvodu že navíc je tam ve sílu neboť jsme se ne dostatečně sami sebe vzali nebo svého vzali v se zdá neví čím je li sama sebe nebo většími svého tak pak se do vás nejde větší síla od boha rozumíte mně tak a tak taky snáze překonáme větší těžkost že ježíš svatosti jsem se váže si majeli z toho nic se při na jenom malé věci. Časem překonat věci větší či v malém se před si v nelze miskou si nalezen zk při do tam do k k v ale dožít si do své v když že se ani v malém se osvědčit lidskou s do tak ani v tom velkém se dal zkus to přeci na to na všechno co se se si pomoc boží do protože se živit z jeho existence. Jeho lásky z jeho poznání jak ten při se nemůže tedy ve snech. Od jednadvacátého listopadu sice jenom tomu k tomu žil s osvětlí se do ten moment kdy jsem s vámi že za vím že jsem za ten svůj život na dno v do toho ne nemám svůj čas. Takže když řeknu polovičatě nemám čas tak visí z nemám svůj čas o přes mu klidu ale nadto nad ve každý dělal byl mys cesty žilo mohutní pokud ne tak se mi to hodí ne sebe jako nechci říct no a ale protože nemám svůj čas a moc se dal abych maloval se mně musí být. A po se jsem mým maloval tak se třicetiletý plete pod ze že z z z když že jsem z nad bič. Tak jsem říkal co o tom nedělat když z toho času který není můj si při vlastním jeden den času. A teď dělám zkoušky na vás. El co na tomto přivlastnění co tomu říkáte li to že to bylo přivlastní že jsem začal mít čas jako vy máte čas vy ho máte nemám čas mám mám jenom k dispozici čas který není mu mám dispozici tělo který není moje a tak dále nemám nic svého mám to jenom propůjčeno rozumíte. A teď jsem jednou dovolil musela jeden po třiceti letech systém čas slibu si pro sebe s. Si na málo obraz tam marně čeká tam protože na něco spadne třebas jako u. Na to kladla dobu kámen dvou kámen do hlavy nebo za to jsem se tak neprovinil proti času který není ten provinění to ne. to doma ještě mu sedum krát třebas opakovat třebas ten král taková abych se dověděl co to je když lidí mají svůj čas. dělám pořád s tedy men ses se svým visí mi život žili. Tak si věc z s co to znamená mít svůj čas nic co by čas znamená nebýt za časem. Jakmile z cokoliv v jeho vlastním tak si zabraňuju cestu do věčnosti. Ovšem jsem čím nad rozumíte tak že může to zábrana cestě do věčnosti. Tak jsem si na tom vám nechám do po je napřed teple pak to pojmy sám si po celou tu dobu co jsem se namaloval jsem si zpíval. když jemně jsem měl jsem si zpíval že svědkem aniž by jim bude se z by do štětec nebo tužku jsem ne zpíval kdy jsem pořád zpíval. A to vám na otázku proč jsem si pro celo po celou tu dobu z ku a no tak zpíval jsem si pro toho že jsem poznával že tím že mám ju po tolika letech tak jsem jen nedaří ten to nač žení zachovat protože jsem po tři dětech mnoho zapomněl z dělat st z toho. Tu se to jen li s s toho řemesla a jednak z toho ostatního znamenal a e e v s s s s s toho umění a tak jsem pro z to. Ten entusiasmus ztrácel jsem viděl jsem namaloval něco co je vzdáleno tomu originálu velice se napodobit. A tak jsem k tomu entuziasmu přispíval ještě že v něm proudů v bohu ne odbavit jen v nad naší pořád. Tím je mi do si že jsem v útlém mládí i by jsem byl jsem byl školy jsem celou dobu pokusem s výkyvy někým nejednal třebas ježíš řekl nebo z mi jsem si ustavičně zpíval vedle mně nebylo možno vydržet to byly vyslyší který nikdo nenapsal nikdo neučil jsem si pořád no o to. A maminka která byla by mně z dělaná a říkala vono to u ono je to hudba volil to o to věty jenom v tom málo vi li nevím vím hudební všecko co hudby do hlubin patří. A tak je nechávám ale do prostoru vydržet jsem moc byla králem tak za držela ale tak teď prostě jsem sestoupil do sis po mým jenom budu a při do jsem k tomu umění by mění jakémusi umění ten malý z jemu také ještě tento tento zen v vědní aby abych celobytostně ty věci že jsem zkoušel dělat to celobytostně rozumíte je že když jsem z toho. Namaloval o do se se na to tak jsem říkal o milost se veden na toho spala. Živý toho vincenc jsem jednu byl k opravdová el tak jsem si že to nebyla vi. Je tam blízko dokud dokud do že se že v tom vím nad převrat v do po měl jsem tu vinu ano. A tak s jsem říkal jednou jsem vzal na sebe ten úkol v tom malovat. A mám paměť vizuelní tak si za mat bylo na malou pro kolikrát budu mít čas a mohl jsem z král. Známa dvakrát do na když svým měl tu že to bude sloužit tak pravdu ještě tolikrát se při by žil na dost šel k tomu způsobu do věcem cele jo. Mám tak doufám že jsem se do podaří protože v do velice lehká technika a když mám vizuelní paměť tak vím co je na tom při přes jeden mu vše chyba. A tak když si to čím aby rukama. Ven se poslouchala tak z na to dal dohromady ano jenom že tady je na těch dvou oblacích li zkouška napřed tužkou. Nebo puškami na nevinnými a potom barvy školu ten na to právo. Ježto na tom nevím napřed barvou a potom služka když se vám to ještě o na to bylo to bylo krásné a jak jsem to stáhl škod přestal být s. Tak teďka as ještě dva udělám další pokus jenom barvou že on to jenom barvu nedělám předem typ školu. Potom udělám pokus jenom tuší a malinko vybavit. A toto dal proudy metody mu svou že když nevím jak na to fakticky jsem toho z toho rozumí přímou vidět ne tak by s tím doufám jeho systém tak taky když je od li jeho ho z malbu mám to ne ten proto abych tam o to o jeho krajinu nebyl o tu tu jsou v a to ne proto abych si vyslovil třebas chatu. O ruku obraz které zajímají. Tomu řádu protože ty které bych rád směle věčné my čím malým co jsem je něčím formátu ho měl před jsem než jsem to oku za to jsem tedy z pout svých rozum vyvodil ze se o koukali jo nemůže ani vidět že je vyvodím tak ono to taky vyvodím tuto všechno výhody o víte mně ten si to v tom nebo po vyvodím někam jinam a že se to pořád vinu zem no ale tím ne tím co prosim tak tím jsem to jsem mu to. Něco vyložit no ale chci vám jenom říci že to smysl které vím ku v všechno se na světě musíte nová atd. My modlitba vnitřní život ve kterém my je celý život jedení je mi do toho jako který na věčný život na nejinak je to to není k tomu myslel do žili nějaký roku jsem bližší častý jsem v tom si si že by se vrátili do věčnosti které jste když si to měl v tom pže vím co žili něčemu jinému tak jenom prostředečně může zrušit ale my bychom přitom zapomenout ten žil. Že ze co s tim než zase z jsem z bráti v ach tak a když jsem za na to se při se v malém tak o to dycky nešťastným. Protože málem je strašně těžko se osvědčí v když jsou to maličkosti. On ono el um význam malicherném způsobu života v on se přímo pronásledují jiným maličkost. V takže v malém jsem se poslyš jenom tehdy když zatím stojí obrovská moc k tomu při činíce málem. Nesmírná moc stával zatím jak jsem byl v malém poučovat o malém poučovat na malém poučován o tom co mám dělat správně a. A to byla tak obrovská moc že přemáhala a tam byla ta byla způsobena zastavením mysli. si při protože si s po mým nám na jednu věc za jednu tají ku bůh buddhovi která je jesu děl novým uvedena ale sledu opakovat s třebas všichni nečetli. Buddha proveden byli není to pravda ale to s kali je ta. A podle jen by měl úrovně nepřítele který se snažil buddhu zabít tedy třeba ještě buddha od rama a zabít a stíhal toho u wu a pořád z koště jsem v ruce. A ten buddha mu pořád nitka tak nakonec křičel na tom jsem si ho nakonec z při jsem si budu od zas zase na těch si za vydati mu do ono ti o velice rozkoš že že se za vize stal se. A buď na něho křičí ty mně nikdy nedohoníš protože ty si v pohybu a stojí za stav své v lid než mě. A takovýmto způsobem jiný před k překonána maličkostí chyby málem když ne že bychom o tom přemýšleli jak to udělat nýbrž zastat nestojí mys zatím se nám objeví moc která nám pomůže abych se tím mat ctnostech maličkostí zbavili a jako se nestalo vodu do se třinácti let od těch třech a budete si se v nás tím že jsem byl ustavičně opravám mal v zase nevedl věcech. A to jsem ještě buď nestačil jsem neuměl věcech opravit no tohle přinese jsem byl udržován omylu. Za příklad věnoval jenom přírodním vědám a žádným duchovním věcem dán duchovně se v jenom přírodním vědám a to byla moje jediná láska a jsem nebyl napomenut tím co měl napovídal otce správného se s že to nesprávné nadto se na tu. Protože jsem to ponechán proč asi před to ještě nebylo pro v mu z ne aby se v tom velké jen ve velké lásce své napravil. Tak se tomu dorostl teprve se v nás světech. A že jsem dorostl tak tady byl připraven další janem osvícen velkém tak nebe dal k. Čili by se byl neosvědčil při se v malém cenu ani v tom prvním velkém osvědčit nad vás u pozorní žena ne jsem že se protože jsi málem jinak než že se zastaví. To znamená řeknu konkrétněji. Že když jsem se osvědčil se v malém vám to nejde v malém se osvěť. Tak ne aby seděl něco je dnes za stavíte na byste čekali že tam přijde nějaká jisté se za jenom se zastavte jen z zastat když jsem vyčerpal všechny možnosti řešení malé záležitosti ono vám to nejde tak klidně se zastavte ve své snaze. Popud se svou vlastní vůli nepřejte si nic z aby se vám aby se něco objevilo to co bylo pomohlo nýbrž zastavte. Do tak to děláte vám radím bezpočet kázání jakéhokoliv k tak se dostaví moc a tato za vás můžeš ovšem v se ta moc dostaví tak musíte hned se chopit svou vůlí as svou silou svět rozumnosti míst myslit realizace dali zaset toho co máte provést a to bylo snadné protože zatím bude ta obrovská moc telat tam před tím. jsem znova vracím k myšlence a jenom li krátce říkám protože tady nejsem s ním vypořádat že od s. Těch tří a půl let existuje umět prózy z rozdávání vůle bez moci jater vlastní vůle a vůle z mocí dělat to vývoje vlastní vůle. A ta vůle z moci to je tak velká síla že se může se ho člověk a. V že mi to. Do když jsem se to se šel malém maje zase do tu sílu obrovskou která nebyla země. Na maminka se nad tím zastavovala říkala pro takovou jako činů. Toto si dána tolik síly celý svůj život všechny své větší schopnosti nade zatím za takovou maličkosti abych to do toho neměl nestarala. jsem se hleděl jsem to pán bůh který to silou ve mně působí a tak se mi nemohl oponovat vůbec ale i jisto bylo. Že mně bylo tedy ukazováno abych době z toho boha pu nějakým způsobem poznávat věděl že pán bůh se stala on maličkost. Protože kdyby se nestaral o nejmenší maličkosti že bych nebyl schopen vůbec tady žít ten musí do všech pozorností se starat o všem na co za lid se mnou že musím být. Se stalo v to není v pravý způsobí. Vysvětlení ale ten lidský se to takle se pochopit že on tuto jako o tom víme ano. Zařizuje v čele váze se mnoho pomocníků tak se říká že věří strážného an dělat příklad z se na tu na od píky jsem do nesmrtelné když. A proč nás v si to je zase jeden z takových a tím je řečeno jenom že se přestala se s z s se mi částí. Z již ti že jsou smrtelné. A protože jsou smrtelném znamená v našem vědomí oddělené od boha. Tak musí být božskou silou hlídáním víte zástupně za oddělenost tady je a. A ta by ne bůh raněna tyto čtyři nižší od nějakého pádu tak musí mít každá za nižší složka svého anděla s tak lidově řeka znamená anděl který dělo hmotný život tak děl že vydala od astrální životu elementární života život mentální jo no ale jestliže tomu tyto čtyři pomocníky tak oni mají dobrou plni ruce práce na to zase budete na to mám za na ono mu tu řeku. Ale kromě toho. pomocníka v minulosti na které staví svůj život celá minulost vesmíru zdaleka a této pane ty zblízka co by nás prostě. Prostě náš tak jsme vůbec vidí kdyby za námi teď si žije nestala to co z ven v tom vývoji překonali vývoje naší planety. E tak nejsme lidmi. Ale za námi jste ji také veškerá budu muset zaplatil veškerá kdosi sedět s víru tak musím za námi se jsem tady ještě není v ve na. Čili to jsou další pomocníci. pomocník věk čas s časy pomocník co se změn děje pomocníkem když se ještě dejme tomu ten člověk mateřském těle z nedělené buňky se mění naděje domu to potom dávat pro o tom most do živočicha potom po zevního živočicha tak to s ním jde to je cely vývojem jo. Živého organismu na tento pane taky sto vidět že toto mně věží ne že toto postup je v něm skládá něco čemu my říkáme člověk. To se projevuje v tom zárodku a vstoupí ve do toho do další fáze je to asi něco takové jako poklad jsem pod žil rozumíte takže to je tam tam v protože když to místo nezmůže se to dělá mu to potom dělo buňka tato moc před uklovala mistra řekl jo od zaselo před plování to byl je tomu člověku ale pro ten již nejsi jenomže co se s vyšší principy protote složitě. A totéž zase působí do budoucnosti. To co je miska pro z vás to způsob míra jen velice mohu to se vzala na budoucnost působí na mně víme nebo u ale budou se s tady je anny třeba věštit protože čas jenom v jeden vinice smiluj se budu citelnou ho sice přes přítomný nýbrž v čase takový existuje a my z celého času. Asi celého života vesmíru pořád budujeme ten s milostí žilo v tedy od nás odstoupila budoucnost. Nebo přítomnost nebo nějaká část milostí tak nejsme li my se musíme pořád být závislý na veškerém stvořeném vesmírovém. Tím. A tak to je pomocník ale tak taky mu za to vlastníme žil v něm upadáme do od s. V sebeklamu že jsme přítomná bytost věčný živá. To se vám za že mluvím pravdu ale jednáme jako bychom měli tady na tom světě být navěky. Vy vás teďka. Tří napadlo že třebas zemřete ne dnes na nebo se z od a to by vás to bylo to na je tam myšlenka že jsem byl on za o živě hrozila smrt rušila velice se ty první tři dni v jsem nebyl schopen zabil se ty spojení vědomé spojení s bohem bez se před tím měl ztratilo tuto myšlenku či že se proč tu sílu. Cesta taky lidská fa v k v. Přes cení měli odjakživa nejvyšší jednu než potí ničem větší potíž protože neuměli modlit. Dodneška to neumějí a v tak si myslí taky když jsem se zprostředka v že modlitba beze slov není vůbec modlitbou tak každý se modlí něco říká. A bych chtěl říct jednu věc možná že jsem do rozjímá tak jsem si pro se mi při rozjímání nebo dobře ale na modlitbu citu tak se nás náš tím citem bez jakýmkoli svou ženu produktem také možné. Ale to se mi pravá modlitba bez beze slov bez pomoci k tedy slov. A tady jsem do střílí tak se vůbec nedosáhne vědomého spojení s bohem. Promiň zemí tím že se vytahovat budu jsem protože jsem nešel cestou víry nýbrž cestou poznání toho si doma co jsem poznával co vykonával přibral byl konalo nosem do práce ale plně me před po k nám jsem to vykonával čem by to v tom rozrušen víte výklad čili na této cestě platilo jedno základní pravidlo když si při za. To co poznáváš jako správné musí disciplinovaně konat když to nekoná disciplinovaně v tak se ztratí tam moc která zatím svým poznáním něho na poznání v jenom tehdy když jsi ty jsi jinou měl založen a když jde za tím co jsi poznal to správné. To je vět s velice důležitá ale když si by na samá nám to být poslušnost mistra protože jsem nestačí na to aby se člověk správně modlí v protože prali myslí přijde zase může být přehnaná a může způsobit veliké překážky na cestě modlitby na cestě duchovním jak jsem se dověděl. Protože jestli nějaké to vyložit tak abyste tomu dobře rozuměli poslem nějaké nejenom boží který budu opakovat tak se pomocí měli dostanu bohu na se na to n me no a on tam vodvezete tak jsem pořád provedenou opakoval a teď se stalo v jsem to nemohl opakoval v tomto případě mystik křesťanský dělat todleto. Že se vše jak svírá ale nebyl schopen jež že to opakovat takže nakonec nadlidskou silou ještě opakuje tu modlitbu o které že správná. jsem věděl o modlitbě že správná tu za slovní vody do tohoto kolem mne na boží. A taky jsem se snažil to opakovat jenomže neměl jsem přes jenom řek bych tu vytrvalost křesťana tu velkou by si přines by si by na ono z křesťana který v ní. Se něčeho chápe něco používá přestože vidí nebo tuší že to nesmyslné. Že mu to je nenařizuje a on to dělá když se svatýho musím které do byla osud je si se za nesmysl a to tedy musí být si vina. Čeho se kterými ježíš jimi tak je jedno vím že toho rozumu nejsem dál vysvětlíte tajemství rozum skryté ale je to správě tak z toho rámcové kdy svět opravu své. Ale to nic jak jsem schopen takže když třebas jde o to. Aby se správně modlil a ona mně to nejde se modlit slovně. Tak nakonec poslechnu a přestanu říkat. A znovu jakmile opadne ten můj neklid z toho jsem musel přestat znovu začnu atd tak opaku jakkoliv se měl dveře asi. Tak jsou opakována ale před pravé zvuky tohleto sestra svým mystikové nevěděli že to co je za svou modlitbou je začínám mít důležitost tehdy když za slovní modlitba nejde přestože ten člověk to jsem modlit a on není on na přestát u moli byl všem věděl co dělat jiného lid. Jsem naštěstí věděl ale nepřestal jsem ve jsem věděl že to říkal ne na bože nesprávné začnou toho tak málo jsem trval u to o jsem pokorné na boží jeho cesta na tom nese s ku toho odstoupil. Nebyl let. Vší ale ale jsem přestal třeba čas ale mystik křesťanský nepřestane. Ten nenese bude třebas. Ne po z s světel co všechno nás si se vede od aby se před zase ještě mohl slovně modlit v a v chyba a jsem teďka převedou na myšlence a když ses nad to jsem se nebavilo. Nebo pořád dostávám k kterou jsem se dostal znovu do styku s různými v. Vysokoškoláky kteří ke mně chodí na radu a nadto jsem se setkal s s s s s jedním městem katolický a teď se starat tahleta věc. Do dveřím vstoupil lékem měl tam se semene náš že je to pro jako ona. A říkal jsem páterem mi nechal a mu říkám že se otevíral kdepak vztek na zem. On říkal jsem farářem lidi z víte to je ta i předměstí ale s tou s tím ši svatou dali ku. Když k tomu co jsem říkal prosimvás. Kde se to by mně že mně stává že ještě nějaký vysoko stravu bystosti vzájemně řekli. A příjemně vykládat. Že se mu to moc líbí čela píše v ale že to měl přišel evoluční ale že nakonec odešel. Nám při svatou chodí trval na při svatou tato všeho s pokorně tak vás zůstali v ale prosím o jednu věc že chodník vám jsem mladí lidé ptal. No a čím dál jít z takových asi všecka z teď se k vidí tam chodí tak my jsme díků volat vývoje ale nevím proč do pak ty přichází ode se tam posílám. A jali ale říkám. vší z na nepřistupuje jako ostatní lidé si tam jenom jdou pro nějakou katolickou povinnost vykonat jakou povinnostem málo. Ty tam musí jej obětovat sebe jo a nechoďte pryč dokud sebe neobětuje v čili my budeme dobrý a byl v těle že jsem na že tomu tak dívka nám tohle to tady se těla oběť své opak je pobyt ježíše krista na kříži. Protože tam obětovat nemůžeš na že se připojí v obětí čili tvoje oběť při ž za tes proč v tom že se při považuješ oběť ježíše krista. Tak je mu učte on říkal ten páter ano. To je ohromné tak je to nebo či v ale to bude jsem to z toho co se může také říkal tak do nejednat jednoznačně stejně. Aby ale ti ovšem tu mým při svatou revoluci jemné. Stáváme revoluční děláme revoluční také revoluční musíte svůj život promění. Jestliže jsem na des správně modlit tak je třeba abyste věděli bůh sestoupil na svět aby se obětoval stali lid ne. Tak to mistr lidsky znázorněno v tom narození vše krista betlémě jeho mrtvýchvstání nakonec. Prana kvůli nám z míti našich jako do vně ale i vy také přicházíme z věčnosti ji způsobem než ježíš kristus příbytků boha. A tak je ztrácí nevědomí on od neztratil koho to o to že jste věčné bytosti. A stáváme se vede mi bytostmi. Takže my po boku boha provádíme oběť své nesmrtelnosti a klademe jinak oltář časoprostoru pomíjivost ti smrtí. Tak prosim vás že když se ze správně modlit beze slov tak životě byl mluvíte jedná kte mluvte nejde tak aby to bylo z učitele s poběží bohu abyste celý život obětovali bohu pak nebudete moci nebudete musel přivolit jednoho toho říkal když budete modlitbě pokračovat budete modlit poklad se děkovnou jako kobylky tak proč by. Obě měla něco vykládat se stalo protože ještě obětuju které jsem se před se obětuje když do ode klademe si mohl všimnout pro naše že stačí se obětovat tak jsem si provést době to jsem se obětovat. Kdyby se například teď osobně nebo pro z vás správné aby dal tak okamžitě odejdete z tohoto světa je věz že tady žít že to nedokážeme nebo to děláme o neseme nebo se budete dělat tak stali jsme to vším ne tady v ale správná modlitba. Beze z toho je modlitba oběti rozumím. Je tedy se může straně modlitby sebe obětujete tak to platí o jakémkoliv činu se můžeme obětovat. Ale to je kolik myšlence a ta a tak a pak a na to život jsem vše krista co chtěl on svým učedníku např aby mu obětovali své rodiny neboť jejich museli vzdát. Po tom aby mu obětovali svou víru neboť se před ti ho to zase je vedl před svým celým museli vzdát protože potupně měla tři je tak musel vodu mluva tvoji spásou zastal cenou ji jejich mistr takle potupně umírá a to stačilo na oni dověděl že pro sebe z má. Jsem si o něm do křižuje bez vůle ježíše krista tak jsem takže tam je nejlépe vidět jak postupovat ta oběť odkud kam. Napřed se obětoval ježíš kristus v tím že se zrodil na že se to stane že někde nějaké městě pak obětoval své učedníky na před jejich jenom do své věže a potom je samotné vztekat tak. Ta oběť žádal dokoná dokonalá nebo dokoná na těle. Ne tak to máme napodobovat ten život ježíšův můžeme na budoval napřed se musíme vzdávat to co je našeho potom sebe postupně se. Tak ta. Říkáte mi tady že někteří katoličtí nižší trvali na tom by se chodilo svatému všímám tak v v v v žádném duch tu a ten to jen není způsobeno tím že by měli nařízeno tohleto jak nás tady tak ve v způsobeno tím ten člověk nemá být jenom pro sebe a ve nic co je to zatím doba nýbrž taky viset na kole mají vycházet příkladem tří ne. Aby ho vidět za to se vás kdo z umíte čemu svého čili někdo také ohled na ten od tam na dali tomu knězi který chce abyste tomu svatým přiznání hodně rozumí a to tak. Čím jsme ho není toho že tady žije že tedy milujeme že tedy pracujeme poznáváme. Tím že ji tím že bůh vkládá do nás svoji moc abychom tomu viděla. Si ne vlastní mocí nýbrž mocí boží všechno děláme. Čili my sami jsme ničím a on je vším co způsobuje zdrojovým způsobuje abychom něco dělat to co je na lisý byl ten. A protože toto nedovedeme tak pochody nebo u skutečně aniž bychom se oddali takovém lenosti nějaké ne tady vedl ten uděl tak jak vystupuje mít pořád se na člověka neschopného a hříšného ale ne.