Karel Makoň: 86-12B-do_382 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale tady do držen uděl tak jak vystupuje mít pořád se na člověka neschopného a hříšného. Ale netrapte se zatím nýbrž v jednom příležitost. Abych se před tím bohem pokořil aby se mu zdál. Že my musíme při jakým způsobem obléhá sami sebe protože ten to naše se nic dodnes jsem ži jsem byl o drahá známo že se ona se dostával jsem o ten ježíš říci. Abych konečně si po mělo že je patrně velkým číši žen protože kdyby nebylo tak tří kde do království božího a a b protože vědomě ve nevchází ne do krásy bože nese asi za tím ježíš tím ti k v. Kristus dal se jaké zázraky tak ukázal jaký zázrak odpuštění dívku a říkal tento větší zázrak jste nikoliv jiný je to tak byl ten řekl to ne. Tak jestliže to neliší zázrak v tak on je svým způsobem správné se po že za hříšníka vám protože ten ježíš se tak se u nás jako na s tak. To jsem skutečně mi dneska na s nestačíme do království božího protože patrně v ě k tomu když se u nás ještě vládne rozumíte v mysli. Který a telat za čím ale je tomu tak no. Tak neptejte se k nám přichází nějaká životní záležitost než že totiž vždycky vět proč je to pro se vás to nebo ono to se nestalo to nebo ono. Protože žena cokoli ten vždycky špatně. V zákulisí věcí neví tyto z z z za rozumem a s o dosažen stroze dosažitelné pro vaše malinké jsem kole vědomí než se kolik je mu syna mi příkladem zase život ježíše krista panna maria je jak jsem dostat protože trojice je kristem z může nepozná vizte a porodila v čili nezáleží na tom neví proč nezažil jsem rozhodnut a že se podvolí pána na nebi se nám rozhodla po dvojice duchu božímu tak. Se narodil to bylo na lásku co o že si na rozhodnout zase na nemusel se rozhodnout zrodil se li kristus ano o oponovat proč ne udělal např se tomu zachariáš který měl manžel se dostala světovou ještě možná víc a neměly děti jsem si velice mít velení v tom věku to šlo tak jsem se ho splněn dali z přímo a tím se s tím jak se sil které v nás to byla andělem v té. Nemá li. A řekl mu zachariáš ji narodí třetí svým pavel s scházet se sled je tam byl příprava cestu a on říkal kterak se to může stát když z ve oral snaží jak a ona nemůže mít dítě a ten anděl mu říká. Protože si nevěřil budeš duch vší do chvíle a mění do chvíle kdy se narodí tvůj svým starost. Tak my jsme fakticky také my zachraňuje náš v. Že všichni hluchý ani každé krise nastane ježíš kristus z víte tak něco naprosto může nevěříme si jane svou situaci ten bylo o by se u nás doma na tělo že nic nevím padáme na to nikdo a ne jako panna marně na to nevím padáme. Ale ani pramen raném my jsme jako člověk schopný této transformace aby se věčné nás přestože časné na časné na věčné. Čili proto zde. Za to že daleko v člověku věřícímu protože abyste viděli že na cestě víry jsou možné věci které na cestě poznání že my se. Tomase přednost cesta je li se cestou poznání k ti. V moje vás se musí včas. Sebe z povídavé modlitby na modlitbu a bez či a to mi člověk oprávněn tehdy když. V něm si být de i bez řeči touha po spojení s bohem touha po odevzdání se bohu je ve se sobě vyprodukuje pomoc třebas modly jeho moc nějaké situace on čehokoliv jiného touhu po ho v tom aby se odevzdal bohu el tak klid. Bez řeči v tom prosty daleko více než modlitba. To bych radil přejít dycky li znovu e jak se dostaví tento vnitřní situace jiná modlitbu beze slov o tu ticha dále. No. V znovu jsem že to znamená to s tisíc jsem viděné z napřed nazpátek vejde se ze ze středu člověku a se s dal se ze nahoru ten týmiž prostotě vite řekl tak jsem se do toho jak jméno boží tak jsem ho zase nem nemohl opakovat tak se s tou vstoupilo jsem dostavila moc se zase znovu získal schopnost opakovat tak dále tak slož to s dělat člověk je nějakým způsobem že co vám tím že jsem o nic. Vlastní s. Není to mne při nejlepším v v v v v a nám zajel z nás si si boha na starém zákoně se praví že. Bůh proklet a dál za to že jsem byl v oné a tak ta povolit pojedli z v z s tomu k k k v. Poznání dobra a s a a no praze na nás pak tady pochopil co ten had je že totiž je ten had způsobil že ji začli poznávat dobro a zlo rozlišovat ta relativní dobro a relativní zlo a ponořit se do zákonitosti párů dvojic znamená. Jednoty do párů dvojí v z s z s z s to nebylo žádné požehnání na první pohled to bylo velice špatné že jste jednoty co dostali v dvojnosti dobro zlo relativního do velkých za. Ale to ale důležité protože se to ale bylo to taky veliké nebo do protože v tom vývoji kterým se procházel a pořád prochází bylo třebas zase vrátit pomocí těch párů dvojic z a z pátek je i ti tři li člověk upadl do dvojnosti proto aby mohl z být nazpátek zvládl nesmí nesmyslné. Proč se odněkud se nechat vyvodit a potom to zase doví zad. Ale je jisto že v celém vesmíru probíhá proces se bez se co vám do vesmíru přibližování do ve se budu bohu takže musí tam by taky naznačeno žen. Oni jenom st páry dvojic. Tom bez nich neboť čím to je časoprostor vás na to s ten s nazvali jsi nám prosto nová. Let působí dobro vedle zná a bude působit do skonání světa. Čili on hadu nesmíte mínění jednostranné nýbrž takové jak nemáte co je správné v či když po i čeká vší zároveň toto nám to dobře nejde do hlavy protože nemyslíme lidským způsobem než v ale to celosti od buď něco je nebo je v semeni kdežto indové věří že něco je nebo něco není nebo tak něco je není zároveň že tady tři možnosti. Mám. Tadyhle to zlo znázorněné hadem je takovou hodnotou která je. Její prospěšná ale zároveň tedy je prospěšné z š. Tak had z s například v hadí síle sto člen v mu za že byl na konci pád je prostě tím že mi pomocí toho této pozice hlavu protože je tento svět a ten nám že východisek na cestě k bohu to je prostě v st. dospět město protože nám zastírá boha samotného lid ten stýkat jestliže ale panna maria šlape na voda na hlavu hada tak to znamená že šlape na hru nevědomosti rozumíte. Na tu schopnost přemoci nás to je systém moc která přenáší nevědomost panna maria že se mnou mysticky. Tak to je deska se asi smysl dvojí smysl toho hada dobra a zla. F. V tedy máme v podobenství v on pána třetích a bude vých. A je tedy otázka některé na nebe to při které že ty panice se s si pociťujete si opatřili se olej let věčně kde bych bušení aby tak tvrdě od v ní. Tak kdyby toto nebylo vyčlení a ještě si dalších podstatu vám tomtéž na jednu kdyby to nebylo li se jim konec konce světa. Tak by to bylo velice nemilosrdné ale ono je to nic není konec konce světa je že tam dále napsáno je na dětem neboť nevíte dne ani hodiny čeho konce světa a protože. Říkal jsem zase jsem fází při velice je odrůst stáváme se ten konec světa. Potřeba být vychováváni dvojnosti dobrem a zlem bdělostí a o na ve nos ví. Dostat kemp a nedostatkem sur mi pány o tom co se volně do se poli tak protože my páry dvojic a. F. Tak je tam ukázáno tuto bude zavržen přitom o sebe zavržena jak se za rovnat prostorově život věc protože si přichází nečekaně okamžik že nená sice pod a jinak řečeno při. A oním tyto nemaje připraveno tak jsou ještě jiné ono nejde totiž a to si dobře uvědomte o nic jiného než ono očistu lidského nitra. Když v tom lidském kdyby v tom lidském nitru nenastal v toho v že ty nemoudré panny budou vy vrozeny. A v tom v rozhodujícím stádiu soudu ne a ty panny moudré kdyby při jak ty. Kdyby tam nebylo obsaženo tak nic nevíme jak to dopadá při posledním spolu. Při podzim jsou to velká zrovna tak jak vám říkám že nepotřebuju hřešit dobře na to že nejsem s ha na jako nic nemění ten olej z výtečný protože tam se špatné oděli od dobrého a je to odděleno člověk přijde o mnoho věcí který si je velice vážit a si toho tu v ní. Že ten jsou ovšem v lidském životě různé fáze takže procházím soudem třebas třicet let. Protože jsem tím prošel těch lekat dělal to si nechat stanout po do jsem prošel v sedmnácti letech a tou jsem ho nechám. A co tam byla za svou s v tom se na svět jsem najednou závanem celí z voni život do se nás je jako nepotřebným ne kvalitní plytký na s když na ale proste nemoudrý a dnes spasitelem to jsem zažil jsem se zažíval jsem na světech tak se díval na svůj život předešlý do ti sedmnáct let nebyla to pravda přátele nebyla to pravé jsem žil užitečně životem nebo jsem jednostranně občas aspon. Jo. Ale co bylo zapotřebí aby se mně z to co to dávali ztratilo zachovalo aby se hlásilo o život aby stalo stranou tak to jsou ty nemoudré panny jo. Ale tam byli odstranili rozumíte kdo vás li na určité úrovni to bylo to ani z jdou někde jinde v jiné fázi a tak dále tak vždycky totéž probíhalo sedět co o jsem přicházel celo bylo nemoudré ano. Co do nebude to se do pravému ve na to nebo ve jo co bylo nemohu jo to jsem ano. A protože se o nemohou byl jsem připraven se mu dosti žen takže za cenu okleštění života jsem přicházel k nějaké vnitřní moudrosti co do ta okleštění života v jsem do se nás je netoužil vůbec žít v tomto světě s u z s. Nemusel novinka krmit za všechno možný jak se vzal v tomto životě potom je to přestalo ale museli mět lidí po se celý okolní máte viz z toho. On. A v fázi která se ukazuje těch o nich ale mohl bych padá šlo o to. Jenom o to jak se dostalo svatební síně a ne o to jak pracovat pro když mýho jež stalo pro ta obec není v tom jsem. To i tadyhle v tom po se něco jak se líčí potom dále někde je dali se mířilo se chtěl od rozumnými jsem byl tři stručně a tak dále dejte této jsem v čili to kde to je s tím zachycená hlubší část toho soudu k před jsem říkal jsou probíhá etapách no protože začátku jako ti učedníci panně na přetože pro vlastní spáse první fáze soudu že se odsoudily své rodiny tam byla tam bylo to co vy. Nejvíc poutalo odsouzeno k že to bylo z tam stranou ale co potom na tom před tím křížem bylo odsouzeno mnohem víc potom při duchu svatým ještě vy tam li tak říci fáze nad na v a v než jsem měl do od varoval jsem hledal z vás z po miloval že jsem ano. Ten byl jest od pod svět je to s vámi v že to sešitu. Zase si o pravou volal jsem přišel nám žil když že mi to mne při německy napsaný tuhle stroje se do most je pobřeží. Ovoce německy napsal. A protože jsem ho jenom kdysi tou byl jsem tam chtěl taje. Ale ve přesto jsem ho jsem vám zajel tak jsem nevěděl co v něm je v k o to o namátkou a přijdu na s to tak jsem z s a tam se začít tam že nějaká kateřina en nevychová. Mezi její osud nás tím a dělat jsem se v nás umřel při na své cestě nebo tak nějak. Jenom v el si zamanul na že by se mělo prověřit že jsem měl listu ukázat. Že panna maria existovala že byla vzata na nebe a že přesně možno stanovit tytéž žila a. A a tak požádám boha odpověď tam dělají a to je taky jasná. Že voda pod není na málo plánech toho výroku vidí že cela se místností a to nic člověku klidně nějaký pokolení ještě jiní zase nebo co. A studánky. A kromě toho tato malba byla umístěna poblíž hrobu svatýho ukaž že ten dále byl jsem s s s s a bez s celým okolím trám. Daleko od dál od z mi čeho chrámu tehdejší doby chrámu artemis a zase. Trošku starou od jiných samá tedy za než o zen ko protože se celá ta oblast málo a jiskra jako do dneška bylo područí tuku a ty vůbec nepřipouštějí žádné vykopávky el takže teprve asi za padesát se od toho co sto svatá nebo nejsa stalo nevychovám kateřina dověděla. On do dovoleno tam kopat a teď se našli zajímavé věci se podle toho u do rysů se našel nejenom ten do metali marně na že se taky proto svaté ruka náš. Našel na co jsem mnoho jed těl co od za odpor jako co tam našlo ale naž že se tam také v tom chrámu bývalým největším chrámu asi světa tedy ten zná s to byl jeden ze se vím světa totiž uvažovat chrám artemis v tom že se tam zachováno v asi to o nic si z nad lidským vysokých z toho k a ten věz. Ta nadlidsky vysokých soch apollóna takto vykoupal ji asi s čili v v v že ta a ten věz. Která nepocházela z dobyli panny marie nýbrž doby starším asi který stále zažil víc z ten můžeš krista je to tam není napsáno v tak co by se s i v že jsem pocházel v záměna stal jsem se do věk ve byl ten kult na ten stávám. Tak že se na měsíci na ten náhled na hlavu hada jak se panna maria znázorňuje sám v v v v v v v to tedy znamená v tom. Že cesta dosti aparát nade která byla ona v když dosti toho artemis jinak chrámu ten převzali k k to je ten symbol ji ale ten nic z toho z návodu svých představ katolický nebo křesťanských a dodneška užívají tuto o jen na na měsíc jela na hlavě hada ne stojí či to velkou stal vším než křesťanství čtu nestal minimálně před kristem a nebi. K tomu ještě nedal že to byl úkol od velice vznešený. Etap na zemi se do byli ona končila svůj pouť po řecku. začal nade ledu končila na ostrově věru končila právě nemá lidské půdě. A tam nebyla doví lovu nýbrž byla matkou vesmíru a k živit velkou a o chrám lidí takže jsem velice podobala panně marii s i v tomto smyslu ne tím u tu pravím znali ale to není všecko jak se ta atd zemi s tak je dokonale to na panně marii objevila. Vůbec s na půdě světská. Jak cení ku mol předcházet tak přesně kultu tady mariině. Pravda je podle nás začal ve vás ten století rod je teprve nás ten století a od o svatý za že z assisi. Což není pravda protože když přijdete do konstanty na poli s. E tak mýtem nádhernou než dostat do než tato litovat jsem skála cesta svých krám který založil konstantin první roku třináct let třináct v st nebo se na a potom to bylo rozbořen no a nějaký jiný čísel se asi dvěstě padesát čest vše je to postup tu vzal obnovil představil na se než budovat toho když zapři tu co trup by prosil roku z s. set padesát tři li takto předěl jednáme vší tu tam velice si jen na jen ty na těch koncích. K. Říkám protože tato než i ta je a se v na pána moudrosti. A je to tedy zase se do prosto svým rozum třista tři nás zrovna tvé v moudrosti křesťani určený postavili která je přestala porovnali. Čili ku z majella je daleko dříve ale existoval daleko z jiné malé váze než roky než o objevil svatý za že z assisi. Ale to s že na cestě říct protože si říct jak tak jak to byla obrovská moudrost totiž v něco nezačlo se jsem si přestal pokračovalo plníme pokračovat pot jsem nesmírného starověku nedohledné dobyli a z vaší kdežto pokračuje tak se na takhle jsem báli o vzniku v narození a pro víte. Ale s říkat artemis z a apollóna mi to sourozenci na to ze sestrou dvojčata narodili se nějak v toho. To byla milenka krále po vůle dvou vládcem své zela ta se četbou můra která naději velice žár lila ten k tak on musel to milenku když měla porodit uklidit nějaký ostrov kam by která neviděla. Jaký uklidnil na ostrov který neměl stálým postavení nám moci. On byl bludným ostrovem bloudil pomoci. A teprve když se tam měla narodit stal dvojčata let tak ten zeus upevnil nebo k a to za pod světel ostrov k moři byl jim moc k němu du. Tak začnu vykládat člověk v výklad je ze jiný obraz geneze. Tedy to na to z tam je řečeno to je symbol vnitřních stavů člověka a ne z dostalo cesta nějakýmu člověku vnitřní stav člověka který zažil tohleto že totiž božství když tělo stvořit člověka tak musel mít v sobě nevěrná protože jsem ale ve stálo dalo a těmi s a do apollóna pozná do muže na ženy a tak se tady objevila lidstvo tento jak se říká geneze nechal duch. Ducha božího ducha du boží byl ve k tomu nebo vy vědom do těla. A teď když také zradil on tu hell. Tak musel se nadát toho že tahem rád. Buď že nějakým jsem pronásledovat tam novorozeňata a tak tam se objevila a z tedy co se říká a že propadli anděl jo. Hle prosimvás jaký tak padlý anděl to tam nejde o jeden tedy i ti andělé podle nebo z toho stavu do prosím že nějaký anděl se mu tak vzorně onomu apart do tam nenajdete ale předpokládá se že propadli jak je to není pravda. Ale je to hledá dali na jana je to je to prostě hadí síla která v ě je v tom člověku zakotvena a střeží vzestup člověka nepře je tomu člověku u ten cestu. Na přejete dramatizovat shora byto bylo rozumět tomu dobře rozum jen že to tak namazáno kde jeden stát a je tam takovým jak se protože on se praví děl dveří muladhaře na konci páteře tak nevíme obavou bez i nevěříme na ni jel a tak dále. Takže jako my učí je ta hadí síla držela v šachu člověka od boha pryč ale a protože ta a z vody které se narodila v k v. To znamená byla tím že s tím prosím pokračováním ženy bych tak řekl ženský v tom ženství tak šlapal na hlavu hada co znamená krotil na ho. Proti na bohatého začal být poslušným nástrojem v rukou boží že ano to je že my ho můžeme dostat k tomu poznání boha samého ano tak že toto se vědělo a to je je to tak zašel v začít znova ano na kostele pověsti o ho v ní. Janem z lidské nezi k snažte se mi do stvořil jsem byl spočíval v protože toto je si věříme to jsi velice si že sem dala. Tak s nepohřbili za vraždili sport stvořitele ten se z něco dělat pak se do ten ze licet tak by byl do vražda nebo svého odstavili rozum ano to je nesprávné a protože to byl tak jestli bych jako v tom řecku nic tím zažité člověka který zažil spojení s bohem. A tak tady je to s ten jest ten se stejným obrazem podle její člena na by z tomu věřil že tomu tak je. Protože to je stejná věc. Tak největší poutě které si dali řecku byli proč tím proud na ostrov délos. Naše tělo i tam dokonce jen jí. Nic atrei viz těly jednu zvláštního č se ses tomu žili jako cestou stráž těch velkých pout svých. Ale na tom dělo dodneška vidíme celou řadu pojmů od přístavu s. Se táhnoucí se druhů ochrana ab kolu šla oporou do postele v šestém století před kristem to jsme dokázáno. Čili po celou tu dobu toho rozkvětu řecké kultury se to všechno vědělo a co to znamená když si staneš na člověka se na na nic jako člověk. Který původně nebyl zakotven na božské podstatě neviditelné podstatě hmoty této no z ky ale potom ve zákon ten tím se stal člověk člověkem také zakotvení v lidském těle rozumíte že člověk se dostal získal lidské tělo které neměl ještě ani v ráji tak se stalo to další popadni tady jako člověk půjdeš z toho přístavu. Je tomu chrámu na toho na že ano a ano apollóna popadni jednoho svýho doba duševně samo se. Wu a odejíti do toho chrámu této co dneska učím katolické kněze je ut v z je obětovat se při oběti může svaté tohoto učili ve starém řecku v šestém století před kristem přát. No to je jedinečný tedy v všem dnes jsem se na to co mu dát ten kněz jakost jako slov spadli z nebe jo který jsem si na to tak nedívali oni přibližovaly k tomu člověku tuto obětí ty tady máš svýho vás to znamená své tělo. A tím s tím tělem z že z podoby musíš k tomu bohu jít bez toho tam nejde žádná oběť kdyby se vzdal svého těla nebo tak že dnes se každá je nesprávná. Ale tato jiná nesprávná. A totéž ztratí ko v tato mysl a tak dále neboť si že že se u toho u ten který je ano v. Ještě dnes bych vám chtěl prozradit z této krásné povídá ky. Některé hluboce zakotvena pravda ale usedám ztratila jsem zatím nečetl nikde protože toto tak je do vysvětlil jsem taky vůbec nikdo nevěděl dokud jsem to nevěděl najednou v tom konce na vedle sat do sto vodu třicetdevět a když do za to se snadno vzpomněl skrze protože jsem si to přečetl najednou ve toto od a temné. Ale aspon v to co vám nedýchal ten nevychovám v jevila v potom. Se svou el tak jsem najednou se z toho bylo jsem to tedy poznat jo. Tak to detailně vykládal z toho důvodu abyste věděli že moudrost nezačíná někde u křesťanství nýbrž věčná záležitost a každému by na zprostředkovává na ve starověku a ne neměla tomu musím z na to dnes sami naopak z na to protože ani v věží to nevědí že tam ještě není povinností ji do kostela nýbrž povinností se obětoval. No neřek. Obětovat se za vás tím způsobem připojit se k oběť ježíše krista prosím vás toto takle také chodíme při svatou nestarám jinak to není v pořádku jak to děláte ani to se děl na tom dělo v šestém století před kristem ani to dělá. Jeho se nemění o sum nesahá vše z čeřínek pro dělám a na týden pod jedna stylizace život stylizací života rozumím toho co ho dosud všichni děláme totiž naši vychovatelé považují za. Nutné nás vychovat pro tuto společnost pro nic víc tedy pro časné úkoly budu mluvit o stylizaci života kterou máme být během tohoto života vychován k tomu abychom se s tady duchovními bytostmi. Abychom se stali bytostmi které vědomě vnímají svou nesmrtelnou podstatu. Z se vědomě s spojují tak ještě dříve než u může novou fyzicky budou mrtvy pro tento svět ne pro úkoly v tom to si ti ale pro tento svět jako z síle ten svět s ním stane prostředkem k tomu aby se svět stále nám prosit jen k tomu je třeba čas to se nedá najednou udělat. Tak se nedá přetvořit člověk protože kdyby vaše rodiče nebo viz sami jako vychovatele kdybyste vychovali z vejdi k tomu aby to dítě se naučilo žít pro tento svět tak jisté je určoval je špatně. Je musíte učinit nebo způsobit aby byli platnými členy této společnosti ale o začátku byste jim měly říkat že to je prostředek nutný prostě tomu aby se osvědčí v marné má. Neboj cele kdyby se nosiči v malém nemohli byste osvědčit ani ve velké jen a teď tím musíte od mládí vysvětlovat co je to osy sice ve velké osvědčit se v malém znamená být platným členem této společnosti. Osvědčit ve velkém znamená dospět do vědomého věčného života nic méně nic více. A to ne proto aby se tam dobře dařilo nějaká věčná blaženost kdepak. Nýbrž proto na aby byl prospěšnější zase ale pro to všechno stvořené. Tak tohleto je smyslem nové stylizace některou tady budu předváděl. Na tuto stylizaci jsem byl na vedené osobně násilím. A protože jsem byl násilím na den od jednoho a mudrci a půl let velice brzo tak chtě nechtě ve svém. Přišel na zkušenosti ke kterým příklady řekla když dospět nebo dokonce než v okamžiku smrti. Asi do zkušenosti vím že absolutně zbytečné aby se na to šlo tak násilím jako se s to mě. Nýbrž že z zcela dobře možné jít na to dobrovolně jak si to mohu při kázat s tak když jsem vždycky na to šel nebo u se na to šlo násilím takhle. Když od ještě tento rasy které námi dělit lékaři. A potom jsem se ocitl v situaci ve třech a budete když jsem chtěl jednat správně a tak. Tak ještě od ještě todleto protože jsem chtěl jednat praně tak ještě neni vaše vlastnost že je na ztrát vizte nad po svém aby vám to dělalo dobře todo ši bralo po těch ježíšku tak jak s a po duši z s pochopit jest jsem chtěl jednat správně proto správnost sama asi jako tanečník tam si že aby tance nebo hudebník provádí hudbu. Pro tu budu oněm do hudby nějak za poslem jak je pro založen. jsem byl založen pro tu správnost zapomeňte na to že jsem byl založen pro tu správnost nepřirozeným způsobem pomocí těch lékařů by tam budete založeni by ten né. Svou výrok ovšem musíme v víře zakotvit se budu snažit z abyste v za to byli by se mi nepodaří abyste za si v víře je kterou vás budu učit abyste když nebudete rozhodnutí. Věřit tomu dost rád vám říká tak zase pozvěte tolik že tady povídal. Pozvěte své že tomu své věřit nedá nebo že to se nedá praktikovat a vám odpovím kladně nebo z budu shodovat s tím že to nejde věřím že to je. Ale se vrátím nevyslyšen řekl myšlenku tomu el k čemu jsem se chtěl dostat že tiše. Že jsem jednal správně že jsem jednal správně a mně se vlastní vůle. Moje vůle vlastní bylo o to jsem chtěl jednat správně a se někdy ne někdy nevěděl co je správné. Ani jsem nevěděl jak jednat správně a naše situace obecná. Jenom prosím bych vás chtěl přimět k tomu abyste nepodceňovali tyto chvilky kdy on teče do od aby mysl spokojí sami se sebou aby se to ne za tou kali abyste neříkali tak to co. Co to na napravit beztak ano nenapraví to s vlastní vůli. jsem odstupoval od své vůle nebudete odstupovat od své vůle ve své víře rozumíte jsem neosoboval samo jsou k víře to jedno s se musí to někam vina jsem odstupoval jaké prázdnoty kterou ve mně vytvořil lékaři. Ale že víra je taky prát nad a od věcí stvořených vyprázdnění se od věcí časných. nad kdy se věcmi věčnými a to není nic své. Hmotně skutečného proč na obdobné tomu co jsem zažíval čili se vyprázdnil a najednou jsem věděl se správné tak jsem měl také k tomu moc abych to správně vykonal vím co tady wattsovy dát práci aby dokázal ctěna vi. Ne co dělat takže je správné co dělat el protože ono nemůže přimět tom by nebral do tu moc. Ježto vás chci přimět k tomu abyste tu tom moc nabral ne že byste jich chtěli nabrat. Ale když budete správně jednak o na samá příběh jsem totiž ne z vlastní nějaký síly jednal správně ale protože ono to šlo samo nohu tak jsem jednal správně kdežto jsem dělal z vlastní vůle to samo nešlo to šlo velice tvrdě těžko pomalu a někdy vůbec ne. Než toto se mělas toho toho. Popudu který nebyl z vlastní vůle došlo u plně samo jako ježíši ten zázrak úplně samotné samo došlo a protože v tom byla ohromná moc. to trošičku po opravím samotné to nešlo ale jenom malinká a láska. jsem musel jakmile jsem pocítil tu moc která stojí za tím pocitem správného jak jsme si posily se musel do toho vložit sám sebe celého. Svoji vůli svoji rozum své city všecko. Jenomže protože zatím stala tahleta moc která potlačila platila ty moje tři ten mu rozumím je jedním směrem ne neměl jsem vým ne proto ne neměl jsem rozpaky rozumíte na rozdíl od toho když james vlastní bude tak vždycky nevím jest je to správné a kdežto když věří jako jsem se nevěřil ale do to co obdobného ve jsem v prázdnotě do která v asi s tou vírou když se měla věřil. Tak jsem měl za sebou moc kterou normální člověk dej se do dobyl vlastní vůle do sebou nemá a nebude mít to je jsou svaly stav katolický pro člověka protože on se snaží se vyzpovídal svým svých ku a trpěl tam byl s těmi hříchy znovu protože zpovědníci. tedy. Být tím knězem mi k tomu taky svolení dělal mi k tomu při to s tak mít k tomu sílu vámi o tom čas abych toho člověka přesvědčil straně řeči o tom že tak vás li bezcenná. Že je tam s něco přidat to co vám teďka budu říkat aby se kteří neopakoval. že byste mi to by odpor vůči hříchu protože on mohl třebas ten říkame větší co v životě je ale abyste prostě šli správnou cestou jemnému o to udělal vás přít nebe zvýší li se osobně nepovažuju za za bez hříšného ani za ctnostného ani za z nectnost mého se nebo za hříšníka ani za ctnostného člověka el. To jsou ty ony si myslím že jsem za ni li promiňte mně a také o teď jestliže byste tohleto přijali za správné že by se opřeli o víru kterou mám tady budu postup je teprve vykládal pochopitelně tak byste se měli naučit za týden stylizovat svůj život tak abyste byli schopni se opřít o. O moc boží která je větší než moc vaší vůle nebo moc vašich osobní prostí. A po a to by vám také jasně ukázal co je správné že v moci je jistota zase ne se musí dostavit nabudu ještě před dost tomu li ve tele u jistoty. Nejistota relativní povahy pro tu chvíli je to vizte. Ale pro dalších ji do jisté neni přátele kdybych když jsem se dovolil když jsem se pak časem dostal nějakou zprávu vo tom slovy samosebou. Tou jistotou že to správné to co teďka prodělat. Tak jsem měl moc která stačila jenom na vykonání tohoto právě jsem na to by měl vykonat navíc dale jakmile jsem to vykonal bylo pomoci. Když jsem od druhé chtěl jednat správně nevěděl jsem zase jak a tak zase jsem musel se vyprázdnit nechtít tu sílu pochopitelně nechtít jít následným li ti se dosti dát ne rozčilovat své nelitoval že mně to nejde mi říkal bídný hříšník nic takového. Nýbrž odstoupit od sebe který je nemožný a ejhle dostavila se odpověď v podobě zase moci a pochopení správného. Ale zase trošku jiné vám z jiné povahy jiné kvality. A konkrétně se staví něčemu úplně třebas zády než jak při tím na jinak nově čili na této cestě se nedá podle jednoho receptu pořád postupovat přátele. Na této cestě žádná nepodal nikam nevede. Nýbrž musí se pořád poopravovat pořád musí být nová tito není fakticky žádná metoda je prosimvás tady se budu muset opřít o jenom o tu zkušenost poli kdy s dycky muselo novými silami novým prostředky k jen novému správnému k realizaci nebyl správného nýbrž nad sebou se opřít o ježíše krista který je velké něco o si že jenom malé ve velkém se osvědčoval v tomto životě. A do toho takové povahy že nakonec vědomě přešel přes li přesto přišel přes dále do se všechno ještě k tomu bych vás těl dovést. A kdežto jsem byl tehdy v tom kde mládí veden jenom maličkostech ve velkých věcech jsem veden nepil přátelé mně bylo kázal správné jenom marné maličkost která byla zarážející svou nepatrnost malicherností i v maličko jsem byl právě na ten ačkoliv jsem byl veden takže maminka ale když několikrát rodila a jsem neposlechl třebas třeba říká někdy ano. To jsem poznal že prospal nebo ale. A tady jsem třebas neposlechl apod to jsem dělal po svém jak jsem to dělal po jsem to nedělal post ven. prodělal podle nějaké zkušenosti kterou jsem získal třebas událostí kolem probíhajících a ta událost jen ke mně pro modla tak silně že jsem se jím mohl řídit pro tu určitou dobu a pro tu určitou událost. Takže maminka to pro spatřila žádal něco co mně nařídila a říkala vidět toto děláš by to s to je zaprvé když tomu tak věnuješ že to z s. Svět neviděl se co tomu věnuješ že když se do tak malicherná věc kterou my velcí uděláme jednou rukou a jak o dítě si neschopnou no. No tak se tím tady padlá dvě hodiny kam ho ve nemůže díváte nech toho. Větami kolem nech je to správné co děla a. A protože jsem o ten s pro něho od toho od putovat dotoho nenechal jsem dotoho z radoval dalo radil pozorovala o by že zdály a zjistila že jako než výkon dítě. Jsem to udělal asi tak z který nebo téměř tak jako si dospějeme plně tak dokonale jako oni ale temně jako oni ale na s jsem tam objevil něco co pro ni bylo objemné. jsem našel nějaký most něčemu dalšímu. Jak jakými čemu dalšímu správnému něčemu při učit lidi se pod co ono učit vidět že učíš událostí způsobem z neví dané pro dospělého člověka v to co si na dovede protože mate daleko o tom mládí asi bych to měl pravdu protože byste neunesly tíhu velkých věcí nemáte kdysi k synu kterou byste se mohli nebo přemohly sami sebe.