Karel Makoň: 86-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ííí nestará kde nýbrž když se staráte starostlivě být v viz se musel starat než starostlivě na mi že to je těžké ale je dokonalejší starost sv který je něco vám chybí a každým na něco chybí dovíte ale to je velice důležitá věc že teď rad že se staráte o to jsi jsi tady například nepřekáží když jsem věcně řekli byto řeka věk. Nepřekáží nic nepřekáží jsem co je v kladné když se člověk chyb ve za správný konec to si je no. se aneb je navrhoval věc kterou bych nemohl navrhnout do tak nikomu. Myslím s tou stranou a tak dále to jsem se za překvapena víte moc překonat k tomu se roste by řekla protože neznáte ne. Ale upozorňuju vás na to že jsem to myslel vážně ale protože než mít starosti než místo dosti je lepší je nemít. Protože kdyby byl měl býval ten člověk u toho jezera u toho rybníka texty starost je si před jenom ten anděl ho nevynechal a tak by byl ježíš z jiné přišel on se nestaral on trpělivě čeká a tady otázka trpělivosti samosebou znamená musí být spojena s činném on tam byl on tam byl pro to se musí jít jak se říká o to se musí. netvrdím to jsem pro byl předtím jenom říkám že do všeho co děláte musí který tak jako byste nebyla by která do tohle ve jako by to pro někoho dělala. Pro někoho pro koho máte ráda ale nejsem tady je to někdo koho mat jak pro toho že jo. Také právo miloval bys jako sama sebe milujte toho bližního pro koho pro děláte jako sama sebe ne víc ne méně dávejte si dobře pozor aby stane milovali z abyste nemiloval méně ovšem upozorňuju vás na to že miloval bližního jako sama sebe jsem se bohužel naučil se hned se od světech v tom koncentráku protože. Jenom z boží moci člověk je schopen milovat bližní jako sama sebe jinak byl buď sebevíc nebo bližního víc a obojí je chyba ne v. Se za to si že když přes věku poznal si již kristus je tady se taky v první aby jiný sestoupil jak o jim za z nebe odněkud jako věta chápal raném aby vědomě s žil aby v onomu hlad také patřit aby pro něho mohla žít byto bylo obou opona láska tak se toho neleká nýbrž byla tím nadšena. Proč protože mladí ten rozumně bolel rozdíl mezi dítětem na to byl člověkem pochopitelně. A jenomže teď se stalo něco co se stát musela že dospěla dostal se do karmelitánského řádu velice při z mého. Zjistila asi že tam se nežije způsobem jak původní zakladatele toho řádu to chtěli. Kdyby že žije velice ze si ještě li způsobem že tělesně ty ježíš i tam jsou ale duch jejich venku že by byla či ve světě. Začali litovat a tím že nešel litovat. Dostal zase z řek bych jemné sebelásky kdy tu věc dělat pro sebe krásy k bližnímu nesnažil jim pomohla k tomu aby také milovali toho boha především neříkali co se tady zbytečný říkat nejste zbytečné že to škoda času je které přiveden anebo dost řekněte jak nad rodu a tak dále. To byla první fási druhá fáze byla ta že svět je přijato přišla že ona chce pánaboha přitáhnout jsem do tohoto světa abych s nim vede živou na nebe. To bylo zakázáno dodneška pod svědkem zakazuje to není možné po smrti o mrtvi před pravé do pekla nebo. A ona najednou on se šlo to že o návod útlýho mládí si přeje být nebe tady dnes na zemi. Ovšem tón nebem na zemi se získávají nám zájem ti vím z za jednou podmínkou království boží násilí trpí a násilím je dobýváno a zapři sama sebe ten ve pro násilím aby z moc za mnou jít ano čili ona toto pochopila světly nemohla odporovat musela. Trpět že ji považuje za když ho a že von se z tomu z vlastní pýchy duchovní zpovídat. Že ona musela trpět dokonce větším když ještě tu že byla přestala i když ji soudem na prosimvás nechce abych to líčit. to nebudu dali či že to bylo úkor řeknu jsem mu to že to bylo u k ne v že nebyla neměla bývala svého mladšího bratra slepě rozšířit který vždycky u prosím být s s ty inkvizitor li aby mučili především jeho pane jít tak by byly u mučili nebyla by se deska stala stezku si vědní ale jako na tak on jsou deska učitele si vědy a to z toho důvodu že překonali další fázi. Že totiž poznali že z vlastní síly že z vlastní si nejsou schod v toho co ježíš kristus nabízené samaritánce. Že to nebyla moc v samaritánky tvoji došlo strašně dlouho protože to byla moc toho ježíše. Co pro toho postupná ve tvých mění do proč na této přišla na tuto jednoduchou pravdu. S tím úplně upadal tak do stavu že byla pro málo z se nemohlo pohybovat z za nervů od rada přeháněl všechno. A sebe když. Vědomě ježíš kristus znovu pro ni vstupy vstoupil na kříž z domu pro mu nyní vstoupil na kříž prost jenom jeho smrti připojila tak najednou to nevedlo tady oni před tím ještě zpovědnici vedli prostě na dle a ona odtamtud vyskočila a vodila a založila padesát přes klášteru a byla tak činná že všichni říkali to je abel spěje znamení. Byla před tím také nemožná byla největší dělají tak ve se v našem si v klášteře protože se modlila nikdo ani neslyšel že větru u svou říkala nebo na vnitřně je na zahalena a teď najednou stane a jen se tak nepříčetně činna zase za tam tam za tam tady satana znovu te i svět že ono si to nešlo. Ruším ve co tam zakročil nějaký svatý který jim to s s s s s teče k k k a a říkat tak pánové také prodělat nebudete. Z je ten váš řád pořad nebyl toho karmelitáni byl do kapucín je to proti říkám a říkali je to váže málo tak pořád aby se počali svatou ve ve ve nebo řek které z ku. Aby do napravila. A ti za mysleli říkaje tak pokud bude napravovat vynecháme tak věk do smrti na pro ekg a pokoj od nich okamžik od li pokoje protože by se bylo by přestaly že by si v je do starat od sebe pryč na nadto všechno padlo je teď krásy boží je vše ostatní vám bude přidáno prostě tam se to splnilo. A do krásy božím bylo již zažíváno osobně na tomto světě protože ona ne jednala ona nepracovat na nechodila chodil kristus pro svoji na tom jak se to tak nějak že ano. Této souručenství s královstvím božím to jsem zažil jenom pět visí z spadl jsem z toho omylem který budu muset věž kdysi viz ve vyřešit pod ním v tom to může stát taky a to se staral z každého stupně nese dalo v tom nevládli se spadl lidsky z toho bych nesprávně za vykonal co jsem spadl aby se zase odkázal na svou vlastní vůli co znamená denně se ze žádnou moc. Při se ne. Asi začal použil rosy jako jsou vlastníma co si tam asi ve nějaká chyba nebo tak nějak protéká ještě byl jsem dětem že se na to právu který nese pečeť snadno mluví ne ale si viz těm jednou mohl bych to se ve mně že kdyby byl neudělal všechny chyby které se dají vůbec udělat na cestě. Že bych nebyl schopen ani práh vám o tom teďka mluvit. Za takovou cenu vám toto říkám vám se to poslouchá a jako když se díváte na kou dělníka on do dlouze připravena pro toto umět připravovalo v jednoho a půl roku kde dodneška toho by jenom nějaký výsledek že mi to úplně jasné na ty věci nemusím převýší leže sto z ducha dech ne. Ale ono je to. Ber na práce zatím ale ne toho člověka nýbrž toho po na boha aby toho člověka přemohl. Čili že před co s co jsem z toho bylo to správné je to že když se někdo snaží o ctnosti pak opravdu jenom o ctnosti oporou na tomto světě do krásy boží nevstoupí to je jasné. Tím se mu klade pro takové překážky nepřekonatelné že přesně nepřejde během tohoto života do království božího. A pak překážka jeho z nos. Ale jsem měl to štěstí že všechno ven že odešlo obrácenou cestou že jsem jednadvacátého p. Listopadu třicet je přišel o všechny své prosti opravdu se o přišel a bez lítosti to je nutné nelitoval že se o přišel ne tím že se nějak protivil ale že prostě byly tou chvílí balastem které z tam mezi mnou a bohem. A předtím byly velikým přínosem a o pro cestu bohu pozoru vás v atd. Takže když setkal třebas ježíš kristus bohatým mladíkem a a ten mu prozradil že od mládí ctnostně žije tak ježíš za tím zaradoval ale jasně mu řekl je to nestačí k tomu aby se rozhovor dostal do království božího. A poradil o další věci které ovšem toho mladíka z dost dosud měli od odešel všeho dál. Způsobí to je mu tedy tomu člověku. Obrovské překážky protože mu fakticky zabrání vé. Aby si ho bůh mohl najít pak k sobě vzít takového jaký je a sám si jeho co dělal ve svého obrazu ale že lidské jeho z od svoření obrazu boží v v. F. Bůh si prostě nemůže za stavu v jakém z pro nás při aby si vás k sobě vzala my se totiž chováme pořád jako marnotratní synové a platné jsi kdy chce li který nic nechybí nebo málo co chybí nebo nechybí tolik se co by mohlo jednou přitom o jako jobovi jako doba aby se obrátil a proto si hledí svého jak si hledí svého konal tak. Se obracím zády k bohu čili jestliže člověk si všímá svých ctností ne z nejsem proti ním ale pak toto jeho ctnosti vyšel zlepšuje je to jeho zlepšení atakdále kdežto ho ctnosti jsou prostředkem neříkám výtečným velice užitečným ale jedno hodné musí přestat našimi ctnostmi k veliký pokrok na cestě ctností dokud o naši mysl jako. Byli třeba byl na dostat vedl přáteli sto pro třicet let u také překážely el v tom dalším postupu. Oni mně nepřekážely. Před rokem jsem vás tím mého věku protože jsem se tam dovede že nemám ty ctnosti. Světa s tam jsem neměl ani bych se neměl a potom překážel věc země všechny měl. Víte pokaždé jinak nějaký jinak přijde vzpomeňte jsem byl tu věr ve styku nikde i pro slast na mysli. Protože bůh se neprotiví lidskému stvoření ale lidskému postupu toleruje je li a staví na ně. Ale my máme tak obrovskou moc čemu nedovolíme aby stavěl tak prudce jak by to vyžadoval krátký lidský život. Prosimvás kdykoliv dostat protože tady držení prostá textu takže neztratím nit v v ky v takže když například ze svými stanovili od toho boha. Podle svého obrazu a ne proto mrazu božího let tak si myslíme že ten pánbůh být ctnostnými když spravedlivě a tak dále všechno podle obrazu lidského pojatý bůh. jsem proto vám dneska četl toho bylo to aby jste vy že ten nesprávné lidský obraz o bohu ocitám pozval panna satanáše a poradil jsem o dovolit o nás o každém z nás o tom jak to stavy probíhat znamená zasadil nás za pomoci relativního zla a dobra do tohoto dualismu byla do toho jak on není tím zaujat proti svému stvoření nýbrž kladnému. Za úkol je velice těžký aby také že z vlastní přičinění jste. To stvořené přibližoval o bohu z toho co pod v když takový jakýsi. Jsi všecek tak jako tak závislý na ustavičné a všestranné pomoci boží v v. Ale bez bys neměl ani jednu ctnost než jakou mu nese sobecký člověk sobecký člověk by se byl třebas to je dost značné míry a v že ska se jinak v době před jeden za co a tím li s v tom pravém třicetdevět se mu nesl velikou míru ctností velikou milost nos. Takže jsem na sobě nenacházel chyby který bych moh na každém z vás najít. Ne neváže jsem tomu pro světu vážil jsem měl přitom ale vůbec samo náležet ani v tom smyslu že mu bylo podobala nějakým způsobem. tušili den nebo bytí nebo v pohlavním životě nebo v ničem se mu nehodoval. Prostě žil jsem jem ale ten svět se nedotýkal tak aby poutal. Je poutá jenom moje z vás. A to byla poutem tak mocným že jsem přes tu úroveň svatého člověka nemohl jít dál kde jsem se bát no to smyslu nesprávné před svatý jedině na svatost boha od k v. Ctnost která je nutná ale byla pěstována. Jakmile se stane jednou v samoúčelnou to znamená my se staneme ctnostnými mi ale ne proto abychom se tím posouvají kupředu nýbrž abychom byli ctnostný máme zálibu v ctnosti a tak dále pak se stane naše ctnost a překáží nám nebude řeč je mezi námi a bohem tak že nemůžeme dál. Ani nevíš říkala svatá terezie. Že je to větší vím že se stýká když se neodvažuje dovedou řek k nohám kristovým jako učinila maří magdalena. Ten nám vypráví je víc brání host. Než nectnost maří magdaleny v tom abychom se k jeho nohám brali proč mi ho sebrali k jeho nohám když necnostní i když byl všechno co on si přeje abychom dělal. To je vlastně je náš způsob podvoloval sebou si tak myslíme toho oni správným názor věta naše postranní obtížnější než postavení maří magdaleny máš u před bohem pokorně vyznat že bez něho s čím az ním s jeho milovaným dítětem prosím vás s bohem jsme milovaným dítětem božím. Bez něho bychom nebyli ničím ano v že my se nemůžeme stát něčím jiným než jeho dítětem jenomže pokud jsme malými dětmi a dělám na tom výzkum právě nad tak jsme jeho milovaným dítětem když byl při tom proč ptáci. Ježto když jsme dospět jak nejsme jeho milovaným dítětem on tou ne. Protože to se ohradit i ve své vlastnictví to jediný nám vada do vlastnictví ctností je nebo všeho co máme dispozici v tomto světě a co ale od jenom jako prostředek a jako smysl našeho života. Po neváhej a vrať se do otcova atomu v kdyby sebe marnotratní svým v z ale do svých hříchů nebyl by se vrátil k otci a byl s v čili my musíme být do z ano. My sebou nevezme daleko ani svých ctností míti si ji bohužel dalek kámen ale není je taky zalíbení. Či jeho to obapolné že jsem zalíbení anebo odpor. I neříká pak pak by ta láska jiné závist stejně bohu tají ní. Si přitom vědom své nehodnosti tím to málo platné svým. Ale právě tak nesmírné lásky otcovy její víru milosrdenství boží a moc boží jakou měl pohanských se v který prosilo uzdravení svého služebníka tady bych chtěl říci k tomu vás k tomu četní ku že vám prosil o život někoho koho měla ale ne o život vlastní ě ten jeho. Sluha byl sice jeho sluhou ale do to přes jenom vzdálenější vlastnictví. Než vlastnící sebe sama čili ten postup v na této cestě kde takovým způsobem že se od blízkého vlastnictví oslaven ke dva aniž o vlastní viděla pak se od toho vlastnictví bez říkáme tak to je. Tvá duše se potřebuje uzdraven z vlastnění toho všeho co jen propůjčeno nebyla jsem poučena kristem že všechno jeho že nesmím sobě přičítat nic dobru k tím me jeho smrt na kříži on je ochoten i za tebe znovu umřít aby byl znovuzrozen. Do věčné svou tak svatá terezie promine ale které mluveno jisto lidsky a není mluveno o tom co je za tohoto z toho jí. Ježíš za tebe ustavičně umírá na kříži abys i ty moh na tom kříži umřít. Tak to fakticky pata. Ne je ochoten znovu na tebe u těch se to jevilo v tom obrazu no předvídal o na podléhá obrazu který zažila se ježíš zjevila ukázali teď to dostoupil například visí. Ty se oděli do touhou u obětí na kříži a. Se mnou na tom kříži umře sama ze sebe nemá to přímo viz tam umřela.. Je ochoten za tebe znovu zemřít aby byl osvobozen nebo znovuzrozen ve věčné svobodě. Učinil to za jsem toho živým svědkem ona toho živým svědkem že to za učinil ona je teď toho živým svědkem že co za činí ano. A od doby vím že silou své oběti křísí všechny kdo se bez nároků na věčnou jakoukoliv jinou odměnu utíkají k tobě bože protože toto vůle a ne naše. Abychom se všichni vrátili do otcova domu v když ještě vůbec o něm netouží on trpělivě čeká na tvé rozhodnutí za ním. A to je veliká trpělivost protože dejme tomu jsem nešel vědomě za bohem obr jsem za ni nešel a on trpělivě čekal spůsobem ne který jemně dneska jasný že to bylo klepá ani na dveře na dveře me duše když ukazoval co je správné čas od času v maličkostech trpělivě ale jenom maličkostech aby jeho zatížil by úžasná vede volen se s jeho. Straně kdyby byla větší úkol který jsem nestačil tak jsem pod ním padl nebo jsem jsou ve byl příliš tvrdá aby do jeho řeč nebo jeho příklad a to se nestalo nikdy protože o měníme zadal úkol než velice malým úkol v či tělem mých malicherný záležitost to jsem se osvědčoval abych na to jako dítě stačil ne čili toho je od vás to je záležitost kterou u z bych tady jsou ve svým nazval jakože dříve jsme si uvědomit. Ti že na nás čeká o nás čeká toto čekání se takle projevilo v u toho co je to vzpomínka na otcovský om toto co jsem zažíval a kam ale mně uskutečněn nás podmínka na otcovský dvou. Totiž tam stávala najednou moc boží ne jako jímá o svém domě v a to není tu nebo čte moc od taky poznávání a taky jste chce a on to byly v je čeká na tvé rozhodnutí žít jít za se setkáte povolá na svou vinici. Kterou mu pomůžeš obdělávat proto že nebude žít pro sebe nýbrž pro boha ale nikdo by nevymyslel blaženi vší činnost než věčnou spolupráci s pánem. V tom odradila od věděl by byl věřil jako vy v že babička předškolním věku vodila do kostela říkal mně kdy budeš li do kostela budeš ctností tak se dostal do nebe a proto chodím do kostela a jsem si toho proč na ono říkalo abys byla blažená navěky. A co si že blaženosti bože na pána boha jeho svaté právo pak moc tato to jenom tak vyšel mladou a v ale jsem říkal z sobě jiné to je otrava po nechci li zažít. Proč to se bát toho vede do kterého babička spěchal co dělal všechno možné aby se do toho nedostal i toto roviny jsem dělal. To jsem neposlouchal bez jsem jenom mohl matku se nebo co zapře do třebas v jednu věc že jsem mohl to bylo skály samosebou že se toho matka dověděla že bylo spálit tak bylo doma velké zle. Oni si moje sourozenci je prosí dotován světa na cestě se to pro pro za li to z s chodě se od postu byl získá by byli. No ale bylo zle ale řekli byste tak jsem potom asi poslechl jak nese dívaje se nestal by skály znovu. Takový padnou jsem ano o jsem do než to jsou napřed stránka jo a tak vel. Ona totiž je vědomá jak to království boží vy stalo ona co začlo v tom králoství boží žít zde na světě poslední se mu hle a přitom byla vrcholně činná takže to považovali za ďábelské dílo před normální člověk tak čím být nemohl jako byla ona. Zase ji považoval za ďáblem po se o toho jak co říkal přišla potud dělání když s s si jako střed pomocí svatého petra z alkantaly dověděli že je to prospěšné co dělat pro církev zabít přitom nechali. A nikdo by nevymyslel blaženi vší činnost než věčnou spolupráci s pánem je to věčná vás tu vás tam není noc a den odpočine nebo tak a není třeba toho počitku. To jsem zažil dokonce na růže nebylo třeba odpočinku že nebylo třeba jistě nebylo třeba být. Nebylo třeba protože on žil země rozumíte čili. Je to pro nás smrtelníky kteří nejsme v tom stavu nebe hrozná otrava kdyby se tam je to s těmi služebníky božími kteří jsou na jeho vinici tak oni nespí a ho k nad nenechají také na pokoji i oni nemají do s ne jako vnímáme na to že něco si nemůže do spát není toho že s nimi spolupracujeme takže to také své nevýhody toto k se o člověka. Ale vím dala dalo žid oni by tolik dobyto řek nesnesl. se lidé nediví ve mon od lidství am mým skutkům kristus jsme jimi tak dlouho odíval jsem pochopila že pro samotný oděv jeho slávy a moci. Tedy ono dneska hledí na své ctnosti ve kterým bylo hodin spát že to mít z toho není její kde to oděl o žití tato si oděn boží. A že dělají oděna do míry jak po potřebovala. To je časem někdy před svou velikostí a žádala jsem prominutí že si troufám se tou tvoji milostí těmi svými ctnosti vodí v atd protože je to je dost vrcholný stav protože ona byla dojata ctnostní boží která navštívila toho člověk. To my jsme třebas bude ty svou velikostí svou ctností a že se vám to třebas podařilo. Buď zatím bohem temné a opačně je pravda že on do za námi nemáte se nikdo lekat při po ho na ho jistí a ctnosti svatých. jsem nikdy neblahé mění kou a my s tím že tomu tak bylo u svatých. Se ze jste o namluví dneska z pozice věčného člověka sil věčně žijícího k že si myslí že není svatou v že ona že není z vás. To si ti se pochopit jen našeho miska ale o na výše svatou není že svatý je bůh že on jedni tou svatostí a proto se nemůže nikdy s vepři to to nemůže nebyl nikdy spadnout. Nebe se nepadá. Že do pořádně vstoupí nebe tak jednou no o jako v tom koncentráku pochopitelně za tak bych okolností násilný říci že jsem tam vstoupil o z jenom proto abych si dokázal co spoje nebo bych kuchyni dokazovat co to je v abych tam nahlédl za oponu abych nemluvil z z nich nebo ze zkušenosti. A myslím že tomu bylo tak i u svatý že ne nebyli hrdinové. Ještě ne protože bych se měla kost ono považovat za hodinku když on mne vybavil vším potřebným proti veškerému nebezpečí a jsem toho svědkem. jsem z toho nyní svědkem že tehdy vybavil to bylo historik to vlas z od stát daleko spoj může to s tak tolik král záležitost ano zkouší nevím nově skalou o nás chtít ctnosti boží přítomni žije. Musela bych rád kdyby jeho dílo vydávala za své. A jeho sílu vydával za svou a když jsem byla slabá k smrti a věru nebylo to málokdy. Děkují za ty zkoušky jen tvé lásce pane žes dovolil abych věděla. Pardon žene žes nedovolil aby věděla proč trpím. Neboť sis přál abych se zbavila pomocí nevědomostí. Od ode záměru rychleji v sama sebe strašně důležitá věta která sebe měla raději než tebe přát vstříc. Aby tato sebeláska ne stáváme svým mnou a tebou. Jakmile jsem se vzdala sebe v uši dobyl ti a o a oni svým u přimět učil jak se sebe vzdávat. tvé sebevzdání na kříži vstoupilo domem né. Abba chovati je ne naplnilo touhou obětí čili o na celý svůj život opřel do češtiny po že za oběť koží a ne svou ona je vtěleným dít jen božím jako my všichni jsme. A bůh se skrze nás obětuje tím že sestupuje do své věčnosti jsem do toho bídného života. A my musíme toto oběť být věční se vším tím co ta oběť spolu na sela čím je oděna relativním dobrem i zlem v. Prosimvás takový hle postoj k životu je správným postojem je který nevede je že žádným rozpaků a žádným pro sporu. Na protože bere mnoho z rukou božích tak jak prochází před našimi zraky ale než ta oběť kristova vstoupí do člověka jeho vědomí tak to strašně mnoho trváte dobyto neunesl. si pamatuju on o tom vero bude v ale modu musel protože si to o na přeje či o to vás taky prodělává a není dobře vyšší badateli slova. Podělo jsem bezpočetné extaze je od roku třicet do roku třicet devět. A oni jsem byl poučován o tom jak se vzdávat sama sebe. Jak totiž odstupovat od toho který se rád. A tedy i když ten ne všechno na svůj mým všechnu vodu z boží milosti svůj denní. Z tedy je to vrchol neřesti nezkazí než než svým způsobem nahlíženo ale tehdy to bylo velice nutné. Ale věřte mi to to bylo velice kruté pít ze svědkem toho jak člověku vnitřně ubývá na jeho jáství jako se ztrácí a. Dokonce do návrat na takže jsem proti by býti letech dokud se sedum vlastně se měli jasnou představu o tom že člověk jako a nemá dále existovat ano jako toto který si myslí že je oddělenou bytostí nesmí dali sto pro tuto kdy byl tu kde zachováte ale jestliže toto vyplývá věčné individuality a vrátí se do tak tu si zachováte pochopitelné. Ale bylo to tak kruté vnitřní umírání. Že když jsem vám ho překonal takže se nakonec dostal do běžného vědomí za extazí za národ se jsem se poprvně pod extazi prožíval věčném stavu vědomí v toporné stavu nějakých do nějakýho tranzu nýbrž jsem s tím chodil po ulici. Tak jsem si myslel že to neví že z tví. Že zdálo člověk nemůže jít nad ano on to byl začátek věcí co se nesmí vnitřně musím se si s celým životě takže ten ještě pořád nechápal že celý život se vším všude vše kdy je tím absolutně nutným nic v něm nesmí chybě tele aby nás dovedlo bohu kdybych něco malinko chybělo let tak bychom k tomu bohu se dostali k a tedy že musím ist tím životem k domovu od li to potom na mnou učili je dal svaté li s. To sice věd jsem se život celý vzdal takle se i s tím zevním životem to nebylo modlitbě to dost v zevním životě jsem odešel se zevním světem zevním životem k tomu pánu bohu s tím vnitřním jsem odešel předtím dát a to jsem myslel že o to nevidět nebylo. Že jsem vodešel s tím zevním aby kdesi jsem byl v tom stavu výtek jen zevní život také patřil bohu nebo vycházel z boha vědomě vycházel z boha ho existence byla moji je základem smí existence a tak dále jeho láska všechno vycházelo z něho ono se to ještě nebylo kompletní všechno takže jsem z tohoto tedy říci spadl. F. Odpad bylo zbytečné abych nadále trpěla. Rázem jak jsem toto zažil v tom od se tak u tak přestal veškeré utrpení ale veškeré aniž přestalo prosimvás místě ve se jenom a jenom trpělo. A záměrně se to utrpení bavilo na člověka ty ses oněm záměrně pěstovali. Hm učili nás ne. Tak prosím je to důkaz pro aspoň nadevše jasný že jsem nežil na tomto světě že jsem žil u boha a bohu je to možné pro každého z nás. Kterou zatím okolnost že se vzdá to byl člověk sám sebe pochopit jenomže asi a s říkám asi ale měl by z toho slevil je napřed nutno se toho zdá vnitřně. A potom se toho vzdát toto je země protože všechno se rodí zvnitřka navenek vzdát se čehokoliv na tomto světě odtamtud začít chybné. Odejít na pout v chybné. Proto si vybral třebas při horovi do kost anebo tady panovat k tomu aby svými spolupracoval jsem to se úplně opačně jak na to nešli oni ulice. Že jsem se nezačal vzdávat zevních věcí nýbrž zvnitřku jsem byl veden k tomu abych se zevních věcí zdá jsem pořád šel za svou vlastní vůlí to nešlo dál. To z rázem se nezneklidňoval jako by se zneklidňuje tvé nýbrž jsem od toho odstoupil nastoupila vůle boží s jeho mocí. Aspoň na chvíli by se v nás svět a občas se v malém mohl osvědčit čili nebylo to nebyl to postup zvnějšku do nitra nýbrž z nitra navenek. A proto když říkám asi tak tak to říkám jenom pro vás je kteří jistě o tom dodat pochybovat že. Si budete říkat no kdybych jsem řek todleto o nebo onoho v tak by to asi špatně dopadl v k v. Tento zříkání zevní panně řešila že také zevně říkala nikam to nevedlo do po zevní zříkání tou musí zřeknutí se ničím v a to se opravdu provést jenom ve vnitřní modlitbě vězte mi to. A proto bych byl rády bychom se dostali neví jsem to rosteme taky na tu vnitřní vody do sto v jedné kapitole byla říkaje praví že oni málem tato se za původně zval vládnout do ten moment. A abyste mohli připomeňte mi to pro si osoby neutekl bez tohoto vysvětlení. No abych jste konečně vystihli správný růst abyste ve nad nezanedbávali rodu zvnitřku navenek ze jež že se po z ale jenom vodou zevních zásahů ale zvnitřku doroste jíte jsem se od rostliny ježíš kuje o do nová na světlem skutečným tak prvém a vodou a zemí ale zvnitřku z toho semena roste. To se nedá ničím zvnějšku zastoupit to jsou jenom pomocníci nutný ne zbytečný nutný ale jenom pomocníci. Kdežto to co vzor své rodí zvnitřku podstatné. Jo tak vše o napraví tady dál bylo by zbytečné abych dále trpěla protože tys. Za že na kříži trpěl ale ty za a ten mně také vstal z mrtvých. A přinese z duši pak samosebou on napřed stane se nás smrt svých a potom teprve nám přinese po v v v v v v v v nejde to opač. Nemáme pokoje v dokud nás nestane zmrtvých on v nás v nestane a kdyby nás může stát zmrtvých to si potom byl medu vám že na to stačíme s časově na životě ježíše krista podrobně. Abyste věděli jakých okolností on může stát zmrtvých tak musí nepomoci tím z ale mávání svým světlem rozhodl tou zemí to znamená tělesností plazem tím musíme pomoc aby do mohlo k líčit. Aby do on stal zmrtvých nakonec ano. To je bezvadné nemáme takovou obrovskou moc ale jsou to jenom pomocníci k není to vlastní ideje to ale v tom semenu obsažena která z roste do toho velkého stromu. Věčného života v ž v v v v v v v v v v v v v v v a v rukou se ještě dál v všech končíme v z měla jsem se stát to bohu učednictví. Která přežila tvou smrt také proto že zapřela. Svou sebeláskou která přežila tvou smrt také pro to. Že zapřela svou sebeláskou v této větě jedny jiné je povídáním na celý týden všem se pokusím to říct za jiných okolností než takle o to řekla v jedné větě ale jas dostaly se u těch prvních s to jsem ve směla jsem se stát tou učednicí ona se tady stává věčnou prostřednictví. To v ježíše krista. Ne něčím s největším mým věčnou učednicí mne velice pokorná v tom smyslu poznání sto kristu nepravé pokory se zrodí smíš ví. Kdo nám že od vědy toto všechno zažila je trvale v učení u ježíše krista. A tedy učí jak pracovat na jeho vinice a tak dále na že ona tu a tedy je ustavičně činná k udal protože nic nedělá její bezvadně. Ale když se jedoty její síly na jedné el tak jemu přitom úzce u slov na prsou i v duši protože vidí jak k tomu daleko. Aby se dosáhl aby dosáhl této velikosti samosebou on to nedosáhne musí se natolik jsem tou správnou metodou která není metodou jednou proti stanovenou nýbrž dělali etickou metodou pořád se měnícím prostředkem. A ona totiž že říká že přežila tvou smrt také proto že zapřela svou sebeláskou v přežila smrt jako svatý petr a tím že zapřel svou sebelásku ježíše krista kdy byl nezapřel svou sebelásku ježíše kris. A tak byl nepřežil smrt ježíše krista v jeho za k k k li proto tam byly aby ho by se ho chtěli chopit krista vězí mu říkali nejsem. Potom se že protože zapřel když svým životem zapíráme a proto přežívá máme jak tady všichni jste i my zapíráme ježíše krista a proto přežívá mého smrt. A to jsme svědky a budeme svědky jeho vzkříšení z mrtvých. I ten sebezápor ten satanáš toto spolupráce dobrovolná pod od konat že budu nejde s tím pánem bohem do to by byla by z tam do zkus o tom co zřejmě v s s s s toho dal služ čist nebudu protože to by svět za v v v to za tereza a dělej vše krista tak a do proto zve svého smrt ale protože jem. Ona totiž. Že nebyla z ježíšem křižována nestala ježíšem smrtí do doby to řeknu ještě vymysleli protože zapíral výšek v st v protože jemu hlásila všemi deseti o zabila tím že to dělal z vlastní síly z vlastní vůle opravil je nemůže dobře pochopit že to dělal taky tak jak k. Ono na tom stejně pro svatá ten si el tak když to totiž dělala takle špatně vlastně na to vůbec nešlo zapírají řek krista. On jim jasně řekl ježíš kristus za mnou nemůžete přijíti k se ve nešlo z vlastní bude ve vlastní spol spát o tak dále to nemohou ona viděla nic pátka nemohla ale bylo to bratr dobrá přede radu v mých je to dobrá sebe ale dobrat se na s zapírání ježíše krista. Rozumíte. To že to relativní zlo tak obrovskou moc i výchovnou my nemůžeme dobře pochopit. Ale protože si tady žijete a nepoznáváte pána boha a není ve vás kříšení. To je protože ho stoprocentně za víra syna není jako za svatá svět to děl ještě dokonaleji sví. Protože nám zasadila všechny páky k tomu aby do spojení nastalo tohoto vlastní mluvím nešlo co mohla dát na tane toto byla na pokraji smrti že ano jak daleko to dostal aktu.