Karel Makoň: 86-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Daleko to dostal ad absurdum tat na tak vlastním li to nejde a bez vlastní bude to taky ví. A protože jsem se tak i v maličkostech v tom předškolním věku dověděl a že do bez vlastní vůle nejde vlastní vůli taky ne v me do metodou a bez metody rozumí totiž když to nevycházelo z vlastní vůle nešlo tak jsem se z toho od toho odstoupil jsem od toho bez lítosti odstoupil s tak se dostavila vůle boží s jeho mocí. Jak se dostavila jeho mocí tam vůle boží mocí v nich jsem to mohli dělat tak bylo třeba znovu k tomu přidat tu vůli lidskou se všemi schopnostmi lidskými které člověk dispozici aby mu tu vůli boží uskuteční za se dostat k tomu přidat svým lidskou ů. A tu lidskou s. Okna s veškerou na příklad učedníci páně museli potom znovu do toho vložit desky veškerý svůj život aby tu vůli boží která není v projevená mohly pro tento svět. Uskuteční ano starostí když ho kdykoliv z to zapření ježíše krista svatýho petra z za tři vše krista na svůj vlastní život. Musí si myslet že tam ty události jsou znázorněny v nějakém jisto lidskému sledu aby v tom si nemohli právě srovnat jenom z toho důvodu. Kdežto v našem životě se to prolíná všecku. Čili ku zrazuje tak jako svatý petr a chvilinku říkáme ty jsi syn božího to o tu se všechno prolíná takže si myslíme je dobře hlavě srovnat jak to od přikovat na vlastní život co se tam dělo jedno za druhým zákonitě řádově to co mu patří. A. Jen bych chtěl tomu říci že my jsme vedeni k tomu zapírání ježíše krista od chvíle svého na zem. Tím se této velké pokušení od boha o kterém se modlíme neuveď nás v pokušení. Tím že nás vybavil člověkem bůh byl tímto životem pozemským tak vás bude do velkého pokušení abychom tento život rozvinuli a pak sis se kdy na to rod na ten rozvinutý život a z aby nejsem jemné a hleděli siloe jako my tady všichni se snažíte četu do kou o tom dále vizte o nic se nedivím se tím posedlý přímo ale že to není špatné jenomže stala. Po stránce je duchovní vedle ale tu plně vedle z po že ten prostředek ale ne z žil na prostředek nutný ale nikoliv síly nesmí nese nám to ani chvilinku zas skutečnost že je to pokušení od pána boha přicházející že toto je střed našeho života v ten prostředek našeho věčného života prostředek s v s v k v. Za tak tomu chovej klid v celé joze ke všem jste vší lékařské pomoci. udržet vás že ne jenom po tu dobu vykonáváme aby se to udrželo berou ale je třeba aby ten člověk měl část uskutečnit ten věčný živo prosimvás úžasně do právě z a tato nepodceňuji. Ale není to se tříd a let tak prosimvás ještě jednou ve zkratce jo. My od začátku tohoto života pomalým tu vstupujeme pomalinku vstupuje do pokušení že toto je střed našeho života protože tady začíná fungovat nebo rozbíhá se nějaký automatismus který za nás provádí všechny úkoly které bychom nikdy nebyli schopni provést v pani se celá všechno to co se v nás je pouto vždycky že dech to nic z toho neprovádíme z vlastní vůle to je všechno. Z vůle boží a to bereme tak samozřejmě že to nepovažujeme za největším milost že máme zase svou vývoj k těm v tom vymoženost ten transformátoru lidského těla který může se z toho dočasné všechno trans malovat na to věčné ano. My se v situaci deset kde máme všechno dispozici abychom tu transformaci časného převedli na transformaci do věčného ano. Se tresty svatý jan miláček páně a to vám je jistá z se dostal k ježíši kristu jako učedník dovolení jmen svatýho na s kříže vám svatým tato o mně toho na vše a to z toho důvodu že satyam křtitel po o že ono. Za správné aby část jeho učedníků komunikovat s učením ježíše krista čili on tam přišel ne z vlastní vůle nýbrž z vůle svatýho jana křtitele a jako takový do zval k na a slovo svého učitele jana z z z křitele nechodí daleko od toho ježíše ne aby se před. Kor dověděl se na potřebuju vědět a tak on se nikdy od ježíše nevzdaloval byl pořád při něm. A to toho být pořád z koho duch svůj ježíše krista to je ten nejlepší způsob vyplnění lidského života nevzdalovat se příliš kdyby se byl za při konce rád z koncentráku trošičku chtěl vzdálit býval chtěl vzdálit tím že jsem podlehl třebas dojmu z toho utrpení těch nesčetných tisíců který jsem tam viděl umírat zabít mučen. Tak že bych byl se pro protivil jsem musel pomáhat kde se dalo to jsem musel. Ale než si nesmíme my jsem se být v zajetí toho komu jsem pomáhal se musel pomocí boží moci proniknou do nitra toho k tomu jsem pomáhá a od tam tu z vnitra a mu po a ne k u pravou zevních záležitostí naprosto ne v dejme tomu zemřel těch mých přít přátel z těch pěti si to druhým milost lék taky zemřel ve na no ale kam to byl první který jsem. Zel nad to byl jiří došel lékař. A ten tenhleten člověk i za jsem z toho poznal jako trpícího jsem vstoupil do měli v kazí nic z ku jsem začal působit to znamená mocí boží jsem začal působit na jeho převrat zevní. A toto se jsem se mu řekl co si myslím musem pro věděla proč se v tom od se do nazad všechno bylo špatně a jsem v takže on poznal že do něho vidím co jsem jsem ho neviděl do do viděl pán bůh pochopitelně skrze co si nic z toho nepřijme si při zase z se nechlubím než s tak jak je země nám bůh v tom při tady zvnitřka navenek ano v se jsem se musel ocitnout z v nitru toho a které hle který je být v je přesto by věčnou neduhu že tímto životem král. síly žid byl k smrti jako zvíře ne které jednají navíc nemá ale nebýt z máme budemeli se abychom mohli vstoupit do života než do vjem tohoto života k víře na to nemá na tak se takle zvnitřku jsem do něho vstoupila říkám jsem není to pravda a on vstoupil něho bůh a také zvnitřku se mu poradil vnitřní modlitby za na na poli se napřed vnitřní modlitbu v ne jak opravit svůj postoj učil nese s onu. Nebo pak do vůbec nebo co jíst nebo co dělat nebylo to vedlejší ale všechno co bylo potom přidáno když se vědělo tudleto zásadní jak se vnitřně modlit a on se nic se modlil modlil tak účinně žena měsíce dělal udělal ten pokrok jako kázal jesle sester za devět let svatýho života přátel. Svatýho božího svatý si co se řeka na makoň. Nad ten kdo z se se na ve na trpí tolik špatností v kdysi si že trpíte nějaké špatnosti v chce je to proti mým špatnostem. Jsem si přivlastňoval moc boží se ze si vzal ačkoliv jsem byl od útlého mládí svědkem že oni jeho moc a ne moje se nás se jsem to dokonale chopila nesmíte platilo o to proto na protože jsem se příliš rád. Ano. A protože vás také neřestí neboť jste tady máte vyšel ne že s kam mezi sebou jaký vůbec existuje ale on přesto je schopen být. Set součástí nebo účastníkem ze milosti. Takže si matrice s padalo k i ti kdyby byl největším hříšníkem mezi všemi hříšníky přeplavíš se přes oceán svých hříchů na loďce poznání na licet poznání je potom člověk na věky před pravou mám do přítomnosti boží na věky a tím se stává služebníkem božím ano jste. Se právě čili věčný život je proces z ustavičného přibližování se k poznáním božím v lásce boží a tak dále. Při že se nikdy nestanete omyl jakost mně se stalo že jsem milovalo v že jsem a poznával a v že jsem a ty vyslovoval. Prosimvás co sto zanech se tak i ten du. Z boha neexistuje se přeci byste ten o tom od si musím od boha daným neměli v sobě. Tak ani vteřinu nežijete za je zažívá nepomohl pozemský lékař z jenom ten věčný ho sice. Ten vás odívá jsem bez nároků na věčnost pro z vás je to milost váš marka něco nebyli za to věčné. Nás odívá touto milostí že máme li spoj si všecko co potřel do vstupu do králoství božího neděláme toho po nám do nemá za zlé on se na nás neslo když mast vůbec nevěřím jako mně můj případ on se na zato neslo kam zač není vůbec věřit nikdy voni za nemá za zlý. Z si k v. Zde byste proti mně daleko ovšem cele se svým způsobem zase na s váš nedostatek ze si osobě zde jsou myslet než že se muss byl o svými se nemůžou člověk nevěřící jsem na tom tak jako ten svatý pavel který zabil li křesťany jak jsem si zasloužil říká on na jsem poslední z posledních on se přesto nade mnou smiloval. Tak je co v mých očích dneska vypadá všichni. A to je vaše síla an prosím když ten ne když tobě dám jednu facku dále tady se možná budeš slušně chovat v ale kdybychom my za dveřmi tak by možná odplatí již ano protože máš svůj sílu máš stavu sebrán protože na to v pořádku. No ale není to v pořádku to protože to tvoje síla no a takže ty si tak se rostly s tou silou která není moje. Že nemůže být blízkost je božích kdysi blízko jenom své vlastní síly a to je dobré. Přechodně dobré po že můžeš pomocí k bohu je to jeho síla povolil tam dobrat kdyby to byla o je tady dalo pravila nad u svého síla odvozena dělo svět tak je tam dobra jo takže místo bys něco zkoumal za dveřma tak tím když takovýmto způsobem i s jeho silou dostat něm ale jenom jeho silou nevlastní takže by při domem jeho síle věk těžké když se při domě zatím jenom. Své síle protože to je tak v tak je že jsem ve do nově přivlastněnou že nic se není tak je vlastně nad jako o toto kdyby jako na to nebylo to dokonale při vlastně ne. Tak bys nebyl okruh jenom třebas na půl těla ale na celý tělo no. To je o kroj třebas jenom na od dělat tak je při vlastněna ku u tak na to pro dobry ale kdo je v k do li vůbec o krutý tento za nebyl by vršek se bez to jsi vlastně všechno v vám tady si ukázal jak každé zlo v sobě své dobro když jsem byl absolutně bezmocen tam s tomu esesmanovi takto o to nejde či do se v mém životě stalo. bych ještě dneska k tomu co mu řízení zase svátky mu to do ten in memoriam toto omezen li jo. To zas hezký litera v jsem hotový nad krista ty nic větě vychovali tím že se o to vnitřní pravdu. Nic se v je to do od není satanášem na mezi pánem bohem jak jsem z toho prost pravé z toho doba přečetl. Tomu jobovi jsem si byl převeden dneska jsem nechtěl vůbec číst dal jsem si o do byl tím čela v jeho milost to on ne prosila za by byl jsem na že budu potřeba jaká kde odkud to jsem nevěděl ano. No ale zprostředka. Ale říkáte my když jsme s tou silou tak z prosty také z od rád pro z volně dobyl bylo počínání zprostředka. vám tady ruka nebo sinaj začátky protože dobyto příliš prudké uvolňovat najednou tu sílu která tady v nás působí znamenalo co o tom o ty z muss jedná všechny jeho funkce to kole tak abys tekou králem za to proto dalšího za vás všecko a byl to uvolňovat prostředku. Nesmíte v tom musíte pořád pak pád prosebné spát pro sebe mít pro sebe myslit pro sebe o to a ona ho pro sebe ano v ten prostředek nech ví. Ale jít na to od začátku znamená toto sílu k tomu všemu co tady životě dělám berou od boha. Popadnout tuto svýho dají kořen na to jsi ty bože co to znamená popadnout za ten kořen tomu kořenu patřit to vrátil jste jako ho to znamená odevzdal jsem po ho. A proto oni si ode ve tón nejdůležitější přitom se může dělat to musím ovšem podobu návratu ke boženu našeho života to znamená k bohu. A co to znamená od lidově řečeno v rozumíte jej obětovat když se máte vrátit ke kořenu. Tak celá ta rostlina musí na sebe zapomenout ale musí tam potom kořenu být ano. A odtamtud musí vyrůst dost janova proto ježíš kristus mluvil o znovuzrození z vody a z ducha za to nemohl chvil se mi bodem pochopili třebas novodobý do zavést ve z nový době rozdal se musí tady narodil skvělý město věčné že ano se musí objevit otevíral se objevit v našem vědomí a to je to projevy z tvých svědčili zvnitřku nové dycky v te od louka se že tohle si že. něco moc cestě ale tak je to těžkopádné a ne nebo že to nikam nevede o to do ti prostě pro člověka že se od louka na při že nechce být necnostní že jde například kdybych toto co tady pramen začneme vedli o do vás že ne na u pálení ku ne tak se li se to jedno jsem byl tady se boží dělat ne. Jsem kdyby se musel vynechat roku rady s živel ho po moje chyba že tu palem o nesnáší v jo v moje vybrat vaše by dobra přerodem proti domu nemáte odpor jo. Ale vám to nemohu radit přesto o protože to cesta oklikou jo. Prosím. ale kde se hodí tuš se do z mého mládí opakovat tímto způsobem a proč tuto je tak aby jste pochopili že lžu jak kudy chodíme to budu dvě dávat v tak v aby se mně to abyste tom jenom abyste tomu rozuměli ovšem prozradím co na tom živého pochopitelně o to proto by jako to je obraz skutečnosti než na tom je to ten obraz to živé že byto od nepovažoval skutečnost to o do za obracela vám. zase říkám mně to lež že to za skutečnou nepovažovat to po do za obraz skutečnosti a tu se to samotnou ukázat nemohu že byste museli být přitom se by se by svědky moci rozumíte a to nemohu způsobit že by to nedovolíte. Ale jak se to u města aby svou řekla se obraz si budu pád jo o to bude dobyl za skutečnost. Protože to stalo se s o to neskutečnost ve vašich očích mých ne obraz skutečností a svých tří dneska nevinné lid od vás než. Že totiž jakmile jsem se vzdal své vlastní vůle jakmile jsem přišel k tomu co mám dělat co je správné a to třebas kdy kdy v tom případě že jsem neposlechl ani jedné rabi matky anebo toho o který mně radil ani jedné ale nerad živi je ve všech že jsem odmítl a najednou se se mnou nesla rozvíjet události ta že jsem z nich pochopil co mám dělat a co je správné a říkal jsem ano. Tady mně dal pochopit věci psí. Tam hle třebas kočka tamhle rostlina tamhle svítící slunce. To byl bůh a slunce ale ne kočka ale ne bez který mně dal těmto věcem pochopit žádná předurčenost nýbrž jeho vůle která začla půst lid tím způsobem než jak působit tam u toho člověka který protiví se vůli boží. A v. Teď to došlo daleko že jak se tam dostal půst věky jsem poznal co je správné tak jsem to jasně protože od nesprávného s tím od relativně nesprávného bylo to relativně správné a prozrazuju jde za tím obrazem skutečného. Že jsem totiž okamžitě zažíval konkrétní moc konkrétní moc uskutečnit právě jenom to o správné nic jiného to byla usměrněna moc boží k tomu případu který jsem měl vyřešit ano. Takže jsem nemohl být vůbec na rozpacích jestli je to správné nebo není správné jsem měl jistotu že to ji jistotu byla tím že je to správné ale měl jsem absolutní moc k tomu to vykonat absolutní moc na jedné straně. A relativní jistotou na straně druhé prosim ale absolutní moc která převyšovala veškerou moji lidskou moc. Přesto ale kupodivu se ode chtělo abych tu věc realizovat při do s tou mocí boží ale pomocí nástrojů lidských asi jako když ne z trávy přichází proud. Ale musíme mít spotřebiče k dispozici abychom ben proud mohli využít správně jsem byl v tom lidském těle lidské vůli lidskému rozumu lidských citech ve všech lidských schopnostech. Spotřeby že této moci boží a jsem opravdu jako s pak mu rád rodu všechnu dočerpal jakmile se mým dočerpal tak jsem poznal že jsem nad této moci a jsem taky neměl vůbec žádnou jistotu že byl zase relativně jsem se pojí povolal e neurčitě jako vy v tomto život těla tápal jsem a hledal jsem řešení další věcí ě. Svými schopnostmi a zase do do takové závanu na věčnosti ano. Takže to pro není vůbec žádnou otázkou jak jsem poznal že to je moc boží protože to přesahovala. Veškerou moc sil kterou jsem o tom tu před žil poznával rozumíte mně na člověk věřící který jsem nikdy nebyl nemůže pochopit nikdo z vás někdy takovou moc poznal. Protože ona tu moc pozná jenom. Mu víra ho vírou že on taje. Ta moc boží tady je ale to musí se jako ve své li dělat to by vás brát přiměla byste s tím souhlasili za božího za nás udržuje v tomto životě je všechno o ten o pomoc musely by máme všechno okolím tato je potom stavech pochybujete vězte tomu. A jaký poznám že konkrétně působím daném případě víc než obec že jsem tady např je v tom životě všechny věci od boha potřebné. E jak to poznám že ta víra tomu dovede že ta víra napoví že toto je správné že ne podivili se. bych to řekl takle všechny lidi které například léčil ježíš kristus s těmi svými za nevím protože pro znalost snadno bez námahy a el byli nevěřící a kdyby to nebyl člověk věří tak on nemilé vše ani nejmenšího vedou onen vyléčil čili z toho nebyl neduhu nevědomosti. A každá choroba je taky druh nevědomosti ve těm může bůh byl vyléčit jenom tehdy když uvěří že v jeho moci je těsto ho vyléčit rozumíš. Jakmile tomu uvěří že v jeho moci projde byl čisté to je nemoc je tělo ve předurčenosti otázka. Tak on je teprve potom schopen potud pojí víru vyléčit dale když nejsi schopen víry když neuvěří jíž tak on od tebe odejde neuvěřil si. Budeš nazaret ten jeden neudělal jeden zázrak ano. To by se od čtení protože mu nevíme že říkám že tam by věděl od tesař s k jeho svým ka tak jak o li věřit že to symbolismem nemohl když je živen tohle šlo ale my tady pánaboha nevidíme jako něco v dvojici kam neuvidíme při síle. Takže bychom mohli snáze uvěřit naše víra nebude tak těžkopádná a nebude tak jako on nedosažitelná jako u toho nazaretského člověka. Takže myslím že my si tento týden mnohokrát o tom řekneme mys se dostaneme do situací kde vám bude ukázáno víra tak jak vypadat aby vedla k tomu zapojí se s božím mocí a o víte že ji budete moci poznávat ovšem je tady jedna závaznost. Jakmile budete žít tu boží moc poznávat tak sis zahrady přes cestu k jejímu pod a. Jakmile o ty boží moci budete něco chtít aby do vás něco vykonala zahradí kdesi. Cestu k jejímu působení to dítě ani o mu z moci boží nic nechtěl proto bylo dítětem proto do tak bys to do království nebeskýho. Ani jím nechtělo znak ani svým sliboval od pro sebe ani do zná a proto byla tak snadno přístupná. A takle každému je snadno přístupná kdo uvěří přece se na něm stane zázrak který on si napřed přál. Ale ten člověk který si napřed přál zázrak aby například začal vidět ne poli vše krista. Ten musí ten musel být ježíšem od této víry napřed odvedeme. Ten ježíš se ho dálo toho křičícího že na a a a a a o slepého na tom o roku co si ode přeješ napřed jsi věděl prosilo bylo co je v ježíši uzdrav vrať z rád nebo nám to bylo pro mu to jedno a on řikal rodil za se mi to hodí ale co prosím ví. Ano a. Ten ježíš se ho ptá co si přeješ víte dobře víte dale že ne ale nože záměrně. Že ono co je jeho víru. Získat na svou stranu onoho a co je jeho touhu pátral zrušit po uzdravení a převezl ona víru v ježíše krista tak aby mohu účinnější kristus za něho bojoval jakmile ten sled když se řekne i věřím že to dokážeš. Mně uzdravit tak přestane toužit aby se uzdravil je to záležitost toho ježíše. Tak prostý moci boží aby toho věřícího uzdravil. Že může li u zdravé ale musel by za je to s boží a ne toho věřícího a ježíš není stav za ruku a uzdraví ho s. Protože vás z tohoto při do nesmíte vynechat ven z toho hlavního činitele jednou za ni čin tělo o to je ten člověk věřící. A ten ten slepý vede živý lidský oddali z muss kdyby ten nebyl řídit přirozenou s tak ta moc boží se neprojeví kdybych byl nebyl zachován při životě né. El tak se ta boží si nemohla skrze mně projevit ta se projevuje skrz z tu o žene za síla boží. Tak aby byla pochopitelná jenom proto ne k rozum že by nemohl jinak. Ale to je ten spotřebič postavení svého mezi boha máme dění mně veme jsi mojí vůli nebo tak nějak se ten moji víru ale opatrně s tím protože visi musíte uvědomovat že. Ten spotřebič kterými je vaše. Ex existence pozemská že se vyprázdní a pokud se vyprázdní od sám sebe je schopen přijímat. Ale v tom aparátu v v nad domem ve kterém je zapojena jiná plná nemůžete hm zároveň poslouchat jinou vlnu kterou byste chtěli muset tam tu vypnout musí brát od byl v že ano a to co pojďte nařídíte si třebas jinou byl no a tady on napojil ten který bytu za ven jinou plnou než vlastního zoufalství ano to byla je na ve na vlastní zoufalství. A teď tam napojil vinu víry z toho ježíše krista a tak dále. Čili také to byla pořád záležitost u toho člověka a i v tom nebo o útlém mládí to bylo za to z toho človíčka malého dokonce musel znovu svým aparátem zapojit v pak pracovat přenášet tu vlnu mne tu moc boží a no. To se tak podívejte se. V této letem rozdíl mezi vámi a mnou ne že jsem ne hledal ne vám to nemám to že je v v proč vám to nemám za zlé prosimvás ve pořádku ale jsem před jako dítě nemohl jednat nějakou pravdu o metodu mezi síle. Tam se stalo mně z toho jít. Kovy že jsou jenom z technických důvodů či ti lékaři proč věřili moje vědomí bylo tím že zbavili pro vědomi vel toho větru smyslu o rozumu prožili svoje az to rozšířeného vědomí ne že jsem v v v v prosimvás nečte buďte tak dobří. Von to tam potom je totiž o tom bytu ve může za co se dal za dveřma. Ale v prosimvás tadyhle v tomto případě jsem neměl touhu nejmenší ale měl jsem rozšířené vědomí. A to rozšířené vědomí nebylo schopno se prosadit jenom ve výjimečných případech rozumíte to víme z mých případech takže by věčně případech když jsem nebyl schopen něco vyřešit za ono nastupovalo pokud se si nezoufal po ono se nelitoval ne pokud se nezneklidňoval kdybych se byl nebylo na tak dále tak se nedostavilo a je hlavní důvod proč jsou vás nejde protože se zneklidňuje teď tím že vám to nejde protože si nějaký před od že nebo z. Nebo se tak tupě klidní a že si toho od baví se pomocí tupost pomocí jaký před o čehosi v této ještě horší ale ve prosimvás jak je to tupost a nebude pro citlivost o přes povede i citlivost ze s za sebou pláčeš. Oboje do u tebe se nejen jeho tu postel dobře vím aby se mi do vodit jevila odtamtud se tak mně promiň ale jsem nebyl ani těmi tu v celém ani tím mým pohodlím člověkem ani tím vědouce že je ani člověkem který měl touhu po bohu po poznání nic. To bylo dáno rozšířeným vědomím jako je dáno tímto stavem mého vědomí chápu tento svět atd od boha dáno tam od on na bylo dáno žes je tím že se mi roši pro do vědomým deme prostých zásahů po byli pokoj měl prostě zásahy el že jsem s ním dycky jak nedošel dech vystaví zmalomyslněl tak jsem se obrátil k tomu nic ne k tomu no a nevěřil že to bůh. Že jsem nevěřil jsem na boha ze své odpovědi ano. Co chceš je ti povím o tom proč zráním v vím na jsem o ten zájem klade proto rozšířené vědom no v k v. Tak nenechte se prosimvás my když se ne nějakou výhodnější pozici ano jsem měl nestane vnější pozici než máte li. Vy znáte normální tak to on normálními míru milosti boží ve které bez posty je berete celý život jak tady se vámi věží am blok ale ve syna dávat pána boha protože nejlepším pořádku do smrti. Pak toto stavy pořád přestat kde tento života nenalezne za ho ale jestliže se rozšíří lidské vědomí let tak s tím el ještě řekla čeho je lidsky a před ve dělat to co se s el technicky řeknu. Každý z nás máš všech vstupní mu možností rozšíření vědomí v sobě. Žeže za pečetě je zavřené pro bylo dost zavřené. Být jak pravím den ale máte všichni jako vy ale máte roste při jenom proto že byste neunesli. Tu míru do obě dosti která roste s vědění určitého čakramu pochází pochází z toho odpovědnost jo takže jste šetření bohem. Abyste neměli tak velkou odpovědnost ano že to zase milost od boha a proč jsem byl v milosti zbaven žádné před není tam rodinné dnes by žádné před určení nýbrž je to na tebe prosit ve potu maso budeš na hlava říkal né. Nýbrž je to. Milost hodna cestám boží ne na vás neukládá ani on chóru o to víc než kolik právě u nese láska boží která vás ponechává v této nevědomostí např nebyl nosí ho před určení nebo tak něco jednou v čem ne ale hle. Jestliže člověk ty pečetě prosim teče tak. Jestli je pečeť tělo se že takovou zodpovědnost že musí z toho co odtamtud plyne pořád na jiným dávat ne v sobě jiný dávat um a to je nechci říct otroctví ale služeb nos. Která na nebi li je vezme zel as soustavná ano. A jak říkal se dáte jeví je tady v tom v opravdu nedovedu si představit že by kristova nějaká větší blaženost než tato spolupráci na vinici páně. S pánem jo soustavná nekončí v na protože na vinni jsi li se potom v z nástroji božími. tyto nástroje které on byl zase zlé že prostí těla rozum mi smysly city nepovažuju za své a tím s nimi nemám potíž přátel nepotřebuju hlavě tyto dát porovnávat co mám ti nebo co mám udělat. Neboli jak mám jednat protože ono to jde samo ha a ovšem byl byl do stavu nebe to jsem byl tam v tom koncentráku. A svaté byl dodneška pořád o pořád bude protože svatých se neprotiví bohu už. Ve mně podřízen přes učedníkem ustavičný učedníkem. Tak je to v tom rozdíl je v tom že teď je tomáš a potom je to boží a pole do božím tak on je může vládnout rozumíte tuto přiznáme hře toto jeho panství tak teprve potom s tím bude nám dal by mu pane přiznáváme. Můžeme a o vyšší boží žiju a můžeme mu dával by z pozice naše vědomí ale pozor el on nás nese zbavit o vědomí které zatím naše. Protože toto nejvzácnější co máme oproti nižším tvorů a na podkladě plného uvědomění plného jasného vědomí teprve jsme schopni dál ne nějakým polotransu ne v nějakém oblohu zření ty extaze které jsem zažíval o dokud třicet dokud se devět nebyly nikdy stavem polovědomí nýbrž stavem nadvědomí daleko bystřejší jeho vědomí než je toto stále se rozšiřují si. Do vědomí ano. čili. Prosimvás opatrně to když na protože tady to hraničí se s k kdy v mém tam medium mluví je neví co jsme se tady nemluvím za nevím co bych vím co pak se hle on to že pán bůh z toho jsem tomu přidružuje ne s tím souhlasím jenom vizi z viděl nemohu a ale ten jsou masy vědomí to není se nad nevědomí ano. protože to musím zase vložit svou lidskou sílu z nás je vědomě ve bych ji nepřeložil tak neřeknu ani slovo zase jako jako člověk jako nějaký karel prodělá ano ale to ale přidané tyto povaze za hlavní co tady říkam povaze za třeba za skvěle do od špatné to jedno ale za moje za to co tady ten dotyčný říká ne ne ne ne to není moje prosimvás to je moje kdo takle dali rada rovnou rukou. Boží nebo z jeho moci ve tady s ten velice blízko chtěl do z jeho moci beru bez těžkostí bez násilí bez přemýšlení nebo dobře. To se pořád dojem na jedno kopyto protože to musím odít do rozumových schopností měla to musím oklestil o tu moc obrovskou boží ne která zatím je musím do převádět jako rozumovou činnost ve do předvádím tato tady hraje jater lžu jsou strávil u a to vím a vám řeknu byl do tady na tu míru verši je to jsem rodem stavy styk za tys ty ví. Vyloží do todle přesná ale zná míru nepřesnosti svých čísel a proto fakticky na že nýbrž tomu říkáme život lež ale o nepravé znalost míry nepřesnosti toho vyjadřování statický vyčíst a takže když jo ten věnec míře nepřesnosti tak taky jak do dosah a kam to může způsobit vím že toto co tady říkam působí velice málo a není to vaše vina nýbrž protože to bylo převedeno do do jsou. Stavy lidského myšlení a tou žili v moci moc je v tom nemoci bože tam strašně málo takže mně vaše vina že co budete muset týden poslouchala neslo rozvázat se krouživý nýbrž vědom toho převodu. Ten prosím ale teď potřebujeme tuhletu část jeho příkladu z chromá žil jsem zástup v li nahoře a kde byla vysoká tráva a a k k k k k k tam u sedli protože jen do toho věkem ale co by hladověli a ně. Ježíši řekl zástupy hladoví tat jeden z jeho učedník bych to řekl a co s nimi máme dělat o říkalo toto co my mu musíme dát najíst když hladoví ale pane my nemáme se mu bylo v v v nikdo tady nemá jídlo je to je na ráda než sebe mar dvě ryby jaké se víčky s ním stane tak el to je málo zenové není to málo dejte. To jsem rozmnožil ty slepě rozložit kdyby ne ve čili ukázal na svou smrt. Na smysl své smrti na kříži jim věrách na ab věta nám všem nebo na pět je taky symbolem lidské přirozenosti a tady skal na li jako přirozenost k ale tam mu křižována. To všechno znáte z výkladu který jsem měl napsal ale že bych tomu chtěl něco přidat proč ten ježíš kristus se starala o to aby měli co jíst. Jenom proto aby se stal zázrak rozmnožil řek bych byl věr ty kdyby či ti atd. V ale opravdu také proto aby měli co jíst. Aby totiž se nesnažil jenom o tom získat nějakou duchovní zkušenost nebo vědomí nebo vědomost nýbrž aby také přišli domu z vědomím že se tam lidsky najedli. A tak si říci nepodceňuji tvé. Okolnosti které vedle vás existující někde máte hojnost všeho co potřebujete ke svému zevnímu vyžitím. Neboť stejně důležité jako to co tady třebas říká kdy zakročil přišel ne z ne tak byste to dál poslouchat nemohli. Za dva z kdy jsem se všichni kdo si tak tak to vidím když se dostal jíst tady žilo a že by se z či si to tak že lid se pomocí vše dopravní protože ten máte disposice zmizely kdy jste v jako pará vodou ve nad na ten jsem v a toto je náš život. Že my nemyslíme z tohoto života protože nám do něho poskytováno všechno. Co potřebuje pro tento život i když se tam o něm vůbec dostala do pánaboha na tom páru o nezažil onen stane s kým on nestranně miluje každého věřícího nevěřícího konce vně. A takže nejste nikdo tak velkým hříšníkem. Abyste si mohli myslet že nejste hodni toho že by vám bůh. Mohlo nebo měl právo od spíš dělat nějaké vědomosti naopak ty vědomosti které vám nepopírá voda odpírá a s. Ale ty nemají povahou toho co oni na tomto svět je člověk. Nýbrž mají povahu závazku takže on vám tím a to vám hříšníkům neubírá úkol jež kterému dorůstal kte. On vám přiděluje úkol jak na sobě tak pozděj třebas na jiných lidech. A svět toho veliké čest že vás tímto úkolem od živá je to jeho úkol o vás tím odít a je to jeho úkol mastí od pak také na tohle jste prosimvás není to váš úkol. Nepovažujte nic z toho co dělám za můj úkol nýbrž za úkol boží. To jsem si dětské protože v jeho svědkem tak musím stol vodit důsledky v kdybych je byl z jeho svědkem tak z toho cesty v mu mu nemusím vyvozovat takže hříších který jez svědkem toho úkolu božího musí z toho vodit u svědky tak ale že již nebo je hříšný a kdyby nevyvodil jsou jsem si taky jeho oslice bude do toho baláma mluvit o no. On ten o vám přišel do města a protože mně něco nepříjemného je jich a říct tak to neřekla jeho posici to o tom byla tak to ne to co jste e aby z toho ě k v s s nechtěl řeky rozvázat nebo tak na to na to prosím vás je tomu takhle že. Toho co nám podstatného dává a teď je to co nejsme vůbec si věčný ale co kdyby nás non nedával tak bychom nemohli tady například sedět v tom. I toto je například zařízením které nám poskytuje ochranou u vesele bychom se těžko obešli a po tak v klidu obešli aby to svolit vědu obejít tak to vidím jeho pomoc o ale. Tak rozvoj zrno mám tady o věc že ten někdo o přestát se ku párech mně prozradil že na tu před o třebas do trošku jinak. Než antoníne že na to de takhle jsou tady nějaké zákonitosti jak jsem sám říkal a člověk je do zákonitosti svůj vývojovým stádiem tak ponořen že jsem z nemůže nad a to je před o čem as že u něho co atd tak na tak vás u pozor na jednu věc. Že tyto zákonitosti nejsou tak tebe aby se z nich nedalo vymanit tyto zákon z dosti jsou tak jemně u přede né. Že každý den z jednoho jdou zákonitost každý den jenom o tu zákonitost chtít na celý. Na co o dobu spánku se vymaňuje kdo jiného druhu zákonitostí. A pak zase volně test tam tohoto zákonitostí a přechází ze na ten tělem stal čili jestliže mysleme denně dostáváme z jedné zákonitosti do druhé tak je to velice pružné zařízení tato vás pozorně a to tak proto se osvědčovat do nekonečna zásahem dejme tomu lidské vůle. F.