Karel Makoň: 86-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Radil tato k tomu dale tady mně si jen abyste napřáhl li lidskou vůli k tomu změnu této zákonitosti abyste se nesnažili trčet v zákonitosti protože si tady jsem co je to co za co si protožes se po každé každou si ji zde v a v jedno když proč a druhé proč je že myslíme tadyhle v tom stavu věkem jsme sto z toho vědomí s mez extatickém stavu v sám na jiných místech říkal. To znamená že nejsme v normálním stavu vzal normálně ale my jsme v extatickém stavu kdy hozen li z království božího ex ext ta. Ano extaticky s. A teprv vizte v tom králoství božím tak jsme normálním stavu čili on v tom koncentráku jsem byl v normálním stavu. Takové člověka nebyli a co teď jsem normálním stavu jako je člověk na této zemi ano. Tak to je důležité si vědomi že každou chvíli jsme jiní lidé se trošku po z toho ti v tom stavu ve které jsme že jsme se z vody nahoru nebo dolů podle toho co právě děláme či co děláme a kam vás u vzít naše lidská přirozenost. Takže není to před po čem nos taková strom a o které by se ono si s nelze jinak se ono možná nelze od plato obyčeje neusnout toho si zlá dobře uvědomíte budete li poslouchat lidé ale je možno si pomoci od mnoho jiných věcí a proto se možnosti od pomoci tak je vidět že máme tou svobodu v rámci. úrovně na které jsme. Jak to se tam protože kdyby tato svoboda tam nebyla tak s ty úrovně nikdy nevypadal. Jenomže je padáme při každém usnutí z jedné úrovni a pád do druhé ale kdykoliv zase ne s nějakou vnitřní oni dvou z právně prováděnou tak tak dokonce překonáme všechny úrovně vědomí které jsou stvořené. Svou stvořené úrovně vědomí stvořené kdežto vědomí samotné je nestvořené a při správné myslí modlitbě vstupu me do nestvořeného ano. Mám o tom by bylo za stoly z anebo z za nic co duchovního musím napřed ve osvobodí z ta normálně vy řekl že. Záchod nebo aby je pro dostatek které z krve mozku od o to není z mozku že toho všem dobře znám. Toho příčina ještě jiné u je na příklad. Ale že by se s ním tak je to s to řekl tady že taky nic pro z tam slova. Nebo může asan oba setkání se s vyšší úrovní na kterou máme si říká. Takže mi tady například stání říkal v tom člověku. Který setká s některými lidmi tak ty lidi o mně ho padají do na před ním padají. Protože jsem tady s úrovní na kterou nejsou při to je ta úroveň z něho vyzařoval tak mocně že překonali osobní záření přemohla oni upadli do u dom slovy sise s tak i do potom vysvětlit ano. Ale od ta slova také smysl duchovní a to je smysl odpočinku člověk který žije pořád ve stavu. Statickém musí jste stroze pořád padat am slova je jedním z pád vlivu z extase ono i tím z druhů tedy u některých lidí je absolutně nevyhnutelný například u mně který jsem byl mockrát poto na že v tom všem o z váže kdy je jisté jsem totiž neměli z teď životních sil co se mi to co je pravé ani složení správné že by se z láska oprava ale nikdy z mně nebyla vedla tak jest. Od sil ne za dva roky takže jsem ještě vše světech nesměl chodit do školy protože dní učitelem mně řekli že na to nestačím je před ale tělesně že bych v om díval tak jsem mu díval na škole často. A jsem vám živa z dvojí důvodu jednak že jsem byl svá. Jsem neměl dostat kromě za takovýho svého ale tak to jsem zažíval občas obrovskou bolest tady na pravlast a právě pro o sobě dodneška ale ne tak akutní toto vám je tady na pravé straně kolej člověka s co to s to co si o měla dělat tak taky ne dále něco to je prostě to je potom rozvádí ono to je ale. A jsem měl tak velkou bolest že jsa upadl do bezvědomí toto světlo ne do toho stavu jako při těch lékařích jsem byl vědom ale se o pro dobro světlo. Ale dneska víme že i tato zkušenost byla velice užitečná jsem ho o tom či si pozor proto prosto všech boha přednáška. Tisíc psychologická ale jest zemi totiž to takle je že si tam doba vás smyslu ano. Vyšší smysl k v. Když sem jenom z toho svého duchovního snažení dospět také k tomu že se mohou v noci probudit jako by tělo spí. A začnu nikoliv s jít. Nebo nepokračuje tu bez mění nýbrž začnou na úrovni kam jsem vstoupil jako ve z mu začnu si tam než žít tak i žít jako tady vědomě život tak si žiju nám a tak protože tam žiju tak vědomě jako tady ba vědoměji než tady tak jsem setkává s bytostmi které jsou tam vědomé rozumíte asi ještě jestliže je tady široká obraz. Vědomí kde je daleko více v v těch vědomí než tady na tom v s v k k k k v jestliže tedy tam si to vy. Jestliže tam v tom světě najednou začnu jednat se s bytostmi které jsou obdobné naším bytostem tady jsou to lidi dejme tomu zvířata rostliny. A moc od živé věci se na jako tady s tak se mi dycky zmocňuje pocit který když živé jakého jiného města kde jsem předtím nežil jsem jsi ne byt žil tak se tam na při se při do paříže zastavím se tam třebas toto nejužší ježíši rysy a pozoru. A poslouchám ty lidi ale říkám si jak je to most né. Že si tolik jen si tady žijou pro sebe na tomto místě světa v takovém obrovské jako o na to osoby jenom vidí nestali se okolo okolní svět aby si tam je ve se co jsem z ku žijeme zrovna tak nějak těmi menší v z děje tak se stane atd jak při od toto přicházíme jaké společenství to přichází a co co vám to tady o co jsme oh moh oko za něj. Jak se jsem nevíme o tom že si takle žije někdo někde je. A že mu nic nechybí vodou chybí zase všecko protože on byl žil se daleko i na této úrovni kdy rozhled roztřídit cennější než je ten svět rovnýma. Je se tím si říct. Že kdybych se pocit děl kdybych se ocitl ti ještě na vyšší úrovni. Třebas na úrovni andělské et. Tak bych býval jezte směrem kolem sebe kdysi vám jakou zastavil na tom lál božích u těch andělu ale díval se kolem sebe tak bych nezažíval jenom andělskou úroveň. Nýbrž všechny tři úrovně pod všechny tři úrovně vědomí po bych si byl vědom že by nemohl kdo oni zasáhnout o těch úrovní tří podnět pode mnou. Protože bych se ocitl v jiné byto tu ho bych tak řekl rozumu a moje úroveň mu mi to čtu by nesouhlasila z jejích. bych je měl tu schopnost jejich byto před na sobě pozorovat ale oni nebyli oni neměli vysvětlovat co tu o by to z pátek na mně nešlo. Že by si neuvědomovali i a jejího už. Tak je to padá čím se co ještě že vědomi jak to dopadá tato svoboda u tak se roši že svoboda rozumíte takže by byla sedne úrovni tato jsou orat taková že celý vesmír jde mohu vnímat am blok najednou všechno co se neděje a nevadí mět to se všude něco děje. A ne proti nezmate neboť těm dost jen ono to tak i ke mně nebude moc nikdy přistoupit budu pořád stát nad tím bych tak řekl ale budu ovšem vědět. Ale kdybych se ocitl za tou se s tou úrovní toho vědomí tedy na úrovni boží tak. To rozšířené domy nebylo toho druhu že nebylo vědomím samotný. A by nebylo žádným z těch sedmi stupňů vědomí do těch sedmi stupňů vědomi viz tomu jsou vědělo vidělo. A zasahovalo by do těch nižších stupňů uvědomit tím způsobem. Že by do nich vkládal o toto vědomí své vědomí tak je by ta úroveň tím svým sítem na to stačila aby to prosila protože. Člověk s li svou lidskou existenci pro si na svou ženci a tak dále o prostor svou existencí časoprostoru do prosí za nějakým způsobem toto vědomí nekonečné ano a tak bych pochopil že jestliže tady na tomto světě jsem proti něčemu a pro něco rase v a tím. Tak se stavím vlastně aniž dovíme ano prosit nesmírné lásce boží která ani proti ničemu není ani pro nic ve on a proto může do všeho zasahovat jako by nezasahovala jako by zasahoval ale mocně do toho snahu v je. Jako to ale mistr tedy své to je jen mu nepřetržitým moc zase ve které není nejmenší mezera v toho vědomí božího a protože tam budou vědomi tak si uvědomuje tento se tak že rosa v jeho vědomí dostati od vás tělo existence všeho všeho toho dohromady no ale stačí se tak řeknu tak takhle to vypadá s tou svobodou takže svoboda je pro člověka připraveno tehdy dělal tam a za takových okolností. Kdy on už. Jako je v učení u tohoto vědomí božího. Když z něho ustavičně bere ale nikoliv pro sebe nýbrž z vůle boží. Takže co se odtamtud může vzít. A je taky svědkem toho že si nemůže sví toho k čemu brání ještě jeho tělesnost takže je proto svatý pavel že asi po smrti to budeme všechno vnímat daleko dokonaleji než když musíme bych k dost nezávislý na tom lidskému od abych protože nám to dušičku omezuje říkám trošičku. O záleželo o tom jakým způsobem bys za dítětem lidský dodali z mus do jiné úrovně protože se může stát kde to li cestou existenční třebas jako ten henoch že byste ji jedna úroveň existence boží. A pak a tam z existence boží chápete tyto věci zde na světě dokonaleji než třebas někdy po smrti. Jako asi tomu do toho. v byl městu věčné kdy zvali ne ale za neboli v tom jsem byl ve z jednoho z muž třech a půl letech váš trans tak že jdeme starat protože se to vědomostem který tady říkal nám. Tak. Tak že vás usadit jak ale nad ale tomu do věž šel. O jenom z toho se moci usadit protože jsem tam toho o ten není jiné i důlek do než jedné jediné. Neni je nějaký rozdíl mezi mou kdy vede to a pak není moje vyvinut vyšší než ta vaše neboť jde o jednu jedinou individualitu rozumíte jakýpak vývoj nejsme podle tedy. Tomu darwinismus volal vývojové teorii pošleme ji bude kam nepatří jsem vůbec nepatří. Lidská individualita nesmrtelná ale ta soustavně se přibližuje k bohu věčně od věčnosti do věčnosti a se přiblížit nekonečno protože do pole se při by si nemožné. Tak se může do nekonečna přežila a nebude nikdy lepší nebude nikdy horší nebude nikdy blíž nebude nikdy dál je sice je metr na této cestě. Uděl cesy milióny jo metrů na této cestě nikam stane po pošli protože jste provedli po k a jenom kdybyste pohyb neprováděli tak dost máte pokroku dost máte do se vědomí oko ku v tom smyslu že on je bez pohybu bůh aby si ocitli také bez pohybu takže jsem se ocitli tváří v tvář bohu. jsem se vracet se poprvně ocitl prostí jako kdyby raněn je bez pohybu před tím si vždycky když jsem poznal to správné že to byl onom v ní. Pak skoku několika ale potom bez pod se ocitl. Aby se oni se ocitl v tom pod zrak na od tato sporu v třicetdevět tak jsem mohl zažít celý ten pohyb bez nároku na čas všem tak to potom zažívá jako skutečnost ale ten oni bez nároku na čas ne tak zažíváte pohyb veškerého stvořeného a ten tak zvaný pokrok a ten vývoj bůh bez nároků na čas smysl toto nepředstavitelné. Ale pro je to jako pochopitelné protože jsem to zažil jen jako zkušenost je to pochopitelné rozumným jsou osou je mu ji za tím stojí jak je to možné ale je to možné že kdyby byl sebe ne je časový časoprostor by tady nebyl bohem tak na to prostě nestačil co s tak. Je a on musí být zatím časem a za prost. No takže jsem nepřišel individuality která byla jiné minuta než ta vaše. Nýbrž na tom poli individualita jedno jediné pole od tam u vykvetl nějaký výtek a ten výtek měl tu aktu podobu. Jako to k bytí na poli na které ukazoval ježíš vedle roucha nádherného boha š. A okno asi tak co bych ale podívejte se ale jsem vám říkal že není víc indy dělit když jednak jedna lidská individualita. Lidskou od si přívlastek lidská může dělat proto že ona toho času působí na člověka. Jak poznáme. Takže vtěluje jsem třebas do člověka by se vtělením této věčné jediné věčné jindy velice viděli li který říká indové a má. A mám je svým způsobem paralela nebo toto jež z toho brahmán. Jenomže v těle v těle. Takže nás je vtělený a mám za lidská bylo za proto lidská žes své dotýká lidské existence a působit lidské existenci no a tak se nám jeví jako někde pokročilejší někde ne pokročila. Ale to způsobeno onom nedopatřením že neseděl na to zvnějšku. No ale lidsku vyd spojení pokročilejší nebo me nebo proč když je. Ale jak dovoluje ten zevní organismus. Aby se toho co je věčné dokonale projevilo navenek jaké míry se pro ve nebo může projevit to je záležitost z událostí které v tom životě pannou. A jestliže vyšší je umělé ty události navodil pak můžeme navodit. El tak to bude panovat jiný vývoj takzvaní. indy velitel není v tom vývoji jenom vývoj mého vnímání kte. Ustavičně stejné věčné a dokonale vnitřní kdy litovali ano v z toho vane totožnost v protože v realizace se zachované totožností jak to jim ani jsem z zatím četl u toho matce aspoň co potom s rovná na co dělat my zatím uskutečňujeme. Svoje ztotožnění provádíme ztotožnění s tímto světem. Se svým tělem se svou duší smrtelnou svými schopnostmi se vším co tady máme k dispozici a provádíme toto ztotožnění s to je ztotožnění které by watts nazval stvořitelskou u činností spolupráce na stvořitelské činnosti. Tak deska činnost kde od boha do toho rozložení do bez kam otáže rozdělení jediného mnohé. Tři cesta od boha pryč. A realizace svrchované totožnosti i k nejvyšší totožnosti s bohem spočívá v tom že se vracíme nazpátek do otcova domu ano přišli po po bereme všechny ty součásti které se jak se to pěkně rozebral naší mysli postaráme dohromady a s celým tím rancem budeme k tomu pánu bohu. Tak se dostane do jeho domova upozorňuju vás na jednu věc nadto z s z s ten nic z mat v se na liší jaký na. Jak se to jedno vám tvrdím že kdybyste neb obrali všecko. Kdyby jednám maličko zůstala stranou k kterou by se sebou nevzali l be tak by se se tam do věčnosti nedostali že musíte vzít i tu vlastní vůli která vám vadí v tom tento ve věčnosti dnem jak vzít tu vlastní vůli aby vám nevadila to znamená když se při se do rámce se oni stát v tak je to s. Tak musí člověk zacházet z se vším vlastním to nemůže jako z trati on mu to nejde a tím dostačí do rance. A do tam nechá nepoužitelné jasem jako by byl člověk byl velice živý a těká a s tím o zažil ti již než do kolik z vás co znamená vášnivější patrně více živi kdokoliv z vás se asi dost v nemohu to dobře to proto je tak jaks to na vás dívám tak vizte. Proti své váš živosti hotové nám to je. A dost taková živosti jsem přistupoval ke všem věcem této bylo to byla veliká neb nechá a veliká přednost protože jsem se mohl připoutat něčemu od čemu jsem měl při potkat. Ale. Když tam je taková nějaká chaloupka vášnivá přišla na příkladem metu zastat pivo. jsem do velikých hlas toho do třech a vůle v st. A měl jsem touhu velikou popis se stavět k na to poslán do mu to že v mo k a z dneška o ma a tím se to za nám na. Neříkejte svého zbytečně prosimvás ve bezvadná věc a to do toto budu pro z vás to z ano protože jsem je lepší tato s to dobro no ano a tak jestliže jsem takhle byl nosem třebas být vivo tak jsem si říkal dneska ještě vydržíš do do s. Ska nebo aspoň pět minut a třebas řekněme pět minut. Tak to pivo stalo přede mnou maminka něho předložila přesto od lékařů předepsáno protože o musím denně být ku malinkou tečka ku a jsem ho nechtěl řikal měl jsem touhou jsou pít. A jenom tak vymanit těžkost vlast jsem měl touhu že ano. Ale maminka mně nebylo kázala přimět k tomu aby chopil když prosila lékaři to nařídili a tak dále jsem on nepil že jsem tou mít chvíli nabyl řečení že to nesprávné být s to bych v ó ano takže se on nepil napřed jsem to nesprávné chápe jakože mně byl svá do mozku s on to vykládal a potom stále hloupě li v tak se takle hloupě že deska na mozku kdybych jako jsem se že bych umře. No. A ale potom moudře jeho moudřeji stále moudřeji ale také ale když jsem odložil do svou vášeň třebas opět minout tak jsem tu máš je postavil kdesi do toho rance říká radím. A honem jsem říkal mamince i je to pivo tady a byl jsem toho trojího poháru z pytel. No na příklad to děláš no to budu pít za pět minut aby to z je král to by jsem neměl chuť takle pro radě jsem jednal tak že za hodil jsem jedno z vášněmi a to mně zachránilo že se mohu zůstat třebas do třiceti dvou let se po ani jsem nebo by dobou bych vše a k s tělo řekl nadto jsem ho člověk o nepodaří protože neumí ve ze sebe obé z dívat. jsem věděl že ten člověk nestojí za víc než aby sám sebe obec díval tak to se ale takhle balamutil osel v sobě také váhal o co po mně se tomu nevrátím po čem toužili ne v no a vám ale řeknu na této cestě balamucení se nedá jít dokonce tak ne jenom nějaká střední fáze vývojová. A když potom jsem rok při přát kdo nemá jednavacátýho listopadu sice deme tam se to moc věcí v od se než jsem provedl v když jsem v tom za tu se dověděl že se mám také oženit. jsem tolik o na svou svatost na soud čistotu na své paní z tví i v mysli ne jenom v či ne tak to bylo to byla těžká zk a jsem páchal a do přece zpět. Tak co se jednou mol na těžké poměrně válečné že k kdo jdou o sil v jo tak protože od nebo jsem do podat jednou nohou za nás li toto začlo naň zvolat se do toho musel vejít. A to bylo těžké. Těžší než se vzdát života tam před tím esesmanem. Jsem se definitivně musel vzdát své svatosti. Ke svatým mu nepatří byl takový ne hodování pohlavnímu životu k k a jsem se na tom muselo u vázat když vím protože bez této zkušenosti by vám teď nemohl vůbec o těchto věcech mluvit byl bych zbytečný dobře mně říkal nějaký proč duch doby jsem ho ještě znal ne tobě se to mluví o těch duchovní věc totiž neměli nikdy manželku děti a tak dále. By měl svými starosti jaké máme my. Ale máme prostoru svých nemáme před bit jako náš ti ale bože své a uvidíš že ty pozbude transem kdy byl proč duch má. Že jsem ten klid nabyl že se musel přitom přemluvit napřed tu manželku chopit aby do rozum kou božích. Aby bral jako nástroj který vychovávat a ona o na mně a ale a zase my naopak na ty děti a tak dále. Tak tohle toho jsem jenom říše věčně jsem obalamucoval jsem nemohl toho na svatou ono se za to o to jsem se oženil zase přestal sebe obalamucoval teď od toho moc tu jenom vás. A vím že to ještě je účelné ano to neučil to dělat nebudu v na to nevadí vždycky pro z této ale je to bude zapotřebí vám to mohlo opsat. Potom vědu to proto jsou v tom jenom to co co na co od by v jednu topit tuku velice těžkou že to to z zlo nemá nějakou absolutní moc zrovna jako třebas se před určení ona existuje ale nemá absolutní moc za to co jsem se k němu velice relativní záležitost a proto jim to se skočím tak jak my to chápeme byl sebou přenos do ka. pro zlo relativní zlo jako relativní dobro relativní patrnost. A vždycky jiné kvalitě se projevující. Takže tak pali a ta odpovídá úrovni toho lidského a toho věčného od věčné indy na lid jak toto lidské potřebuje na své cestě za bohem nazpátek k věčné individualitě aby jsem o tím řídit. Takže dejme tomu jinak se satanem. Mohl projevovat v životě tiše do třicátého roku. Protože by nebyl vůbec satanem. Ten by byl v nepostradatelným pomocníkem božím aby ten člověk mohl patřit rodí v. Kdyby byl nepatřil z pořad v jedné nepatřil tak nemoc se ocitnout jordán. Ale on musel být rodině pode dá. Zrovna jako musel být v tom co jeho otce neseděl prosimvás na tu kdy to si pod si později vysvětlíme ale musel obojí dělat svou jsi mu káně bez odpor u jednoho k druhému. A tím se dostal jordán dozrála tam na úrovní. K tomu samovolnému konání toho souručenství s tímto světem ale teď toto jáčko tedy jeho satanáš jak se prostě projevil na poušti. Toho vedlo bezvadně celou tu dobu bude toho co poznávám od otce. K tomu aby se most do do jordánu to znamená aby tak dalece rozvinul svojí zevní přirozenost že by neklade na od por tomu vstupu bylo da a jenom řeknu kojí musel hodně oblomit a oblomit i u podivu vzrůstem bez v lidské společnosti. Proto například kdybych radil třebas v ale volil roviny tam tomu řecka je to za sebou je napadat olivere dělat nějakou kočku novověku chtivé neznám když tou dal jsem dvojí ku. Tak jak mi temně chodit vysokoškoláky oni musí vykazovat jak přijde o si udělat indexu jak to nemají sami si podle zase pryč. Při konvenční je již prostě oprav pak tolik oprav tohle ni z ku od při snu i tam o ožila nabádal k vám budou o to byla dale jsem nemá sil to shodit už. Taky mnozí nepřijdou protože to kolika stačí to se mi že se taky či těmi chodí jenom výtečný z nejvýtečnější protože obstáli v malém síla stal ma ale takže ježíš se osvědčil v malém a čím dál ve větší čím dále a tak je tak vám to ukazovat také nám. Takže když on obstál malé v tom smyslu že by žil schopnosti lidského a později satana teďka ještě ne satana v lidské které způsobilo že jsem rozvinul v tomto životě do krajnosti takže došlo samovolně všecko v tomto životě óm byl dobrý řemeslník on spolupracoval svou rodinou o tom dále samovolně to dělo potíže v v tom nebi děl váze mým klacků pod nohy nebo co takového jako o tom dost. Zdá se s tím bude se stýkáme tuto společnosti nad tou od neviděl tak v tom poznával protože byl spojen s tím otcem ve že to je moment kdy nesmí přešlapovat na místě kdy musí do jordánu. A tam musí to dělat nějaký skok a po tom skoku taková je ta. Toho satana jakou se projevoval tok svaly tak působení to co co na vývoji v tom cest k cestě od stvořitele ke stvořenému nemůže dal pokračovat se musí obrátit nazpět za cesta. Tak musí se nabrat nová kvalita a v kvalitě musí být tam minula povalit ta potřena. Jak tak vedla polekal po byla vypadala pro vidět co ten satana říkat budeš se klaní ti. ti slibuju toto všecko ukázal mu všechna království světa to všechno budeš mít když se mně budeš paní s. Samozřejmě vidět všechna království světa tří stav ve mně kulatá a a ani kdyby se dostal nejvyššího oni bili do z vysoko nad tak odtamtud všeh tak prosit za neviděl vnitřním tomuto viděl viděl do tři sta že jsou to náš tuhletu schopnost aby mu to všechno to pomíjející ukázal am blok nebo o mně panem přes celý vesmír v tom relativním zlu jako vy někdo jiný to let mně dobru před to pas o. Bez k je tam on dovede pacičky že ano. A tak prosimvás tohle toho když on neposlechl toho satanáše. Tak překonal kvalitu která ho vedla k samovolnosti konání v tomto světě takže on potom mohl dělat samovolně zázraky. Kdyby byl nepřešel z moudrosti obyčejné světě ve zázračném tak by byl odejme je třeba prostota naše tak se dostala povalit za dostavila kvalita. Při které satana po mu pracoval na ti zázracích do z vás vrcholně spolupracoval a jenom v podobě jidáše. Ale porobě četných posedlých. Že ten posedlý křičeli ježíš vývoje mně že když jdeme ten ty si pro zaujatý dělat tak dále ne křičela kolikrát malé na co nechám bych křičel tady ženu a že on mi dal co od stáda prasat. Dělal. Ale my jsme teďka zatím ve stádiu této posedlosti nikdo proti nepřišel do by nám ty ní. Naše satanáš přibít na protože jsme ještě tu kvalitu jedno nezaměnil dotud o jsem tady tento svý jenom proto aby se za měl jednu kolik jsou za náš dokud budu aspoň to že bychom dokázali aby do se dostali nad tu zázračnou budu na které jsem se ocitl ve třech a z vůle který by se se oděli do krizové že jsem poznával moc boží jo a to byl zázrak to dneska vím to že to leželo ruku volil toho přirozené proto že to o tak je přirozené to co bylo toho při do jsem ne jelena málo jo. Jak to nemá přitom bez po práci se společnosti lidskou tak říkal na málo ještě zázracích toto indové dodneška nepochopili nepochopil to ani vás tuto ani od svého proto z pozval bych se tam doplněn nabytím se o dával ne ale to je zaviněno jich tady říkal jak velice svoje chyby. V tom je třeba tyto chyby tradičně překonává postupně že to odpovězeno. Protože to co se děje v živé v tento na tom viklat méně ducha plně protože se budu to se ještě nějaký den tomu přibližovat k tomu došlo k vnějšímu výkladu zase se tedy v tom při by žil možna nedopatřením ale teďka to řeknu vedeme duchaplně ano ona totiž se od člověka chce. Aby do toho sebe celého vložit. A to znamenalo z celé duše své to znamená všemi svými schopnostmi vše mými. Ten se musí jdou o by do toho vložil všechno co dispozici v síle el celého ducha znamená celou myslí děl by se do toho vložil je to tak. A když to ale ježíš kristus nařizuje te na tomto vzalo jak to může nařídit aby se celo z ne doporučit milovati budeš. Jak může do protože to se nedá dokázat jak tomu kdo poručí protože on to doporučuje prosimvás věřícímu člověku který si musí na sobě dokázal že to nejde. A to je součástí toho návodu že to nejde. Zajímavý že na to že to nejde tak to de pro toto protože on je přitom bere veškerou silo tak si nakonec zoufá a že to nejde a asi pořádně za zoufá se se zkáze tat do ten vyd česky protože to není to není dotyky mají z strašně cením a si za svou a tak se výzvou sám tak nakonec přestane jsou a. A uklidní své a v tom případě se prali do moc boží ano. Tam nebudou o ti ostatní moci od život se ty schopnosti je z boha pocházejí zatím stačí věta moc. A tam moc pozdvihne napřed na před aby miloval celým srdcem svým obyčeje napřed ve každého tak ale obyčeje také napřed co jsem. To na ten člověk najednou se cítí být chovat se citově tím bohem ne všem jako při těm byl zoufalý když o toho doufat o let odstoupil tak ten bude unešen tou láskou boží kterou najednou osoby začne pociťovat ano ale budete onom rodný veškerou veškerým srdcem svým nebe v ano tak to znamená dělat to co budete relace unešen že celá jeho by to se ocitne v extazi. Toto je úděl extatických vidí že by čeho to přes ten letem začátek většinou. Je zajímavý že to přes ten začátek nešlo tak jsem za do extaze upadat jasem upadal do jiné extaze než se jsem. jsem do pravé snaze jsem se zase jsem se modlil se kde nese to bych miloval roši škod co v ano o ho našlo. Ale rozetnout od příjemného modlil s těmito nešlo. Ale jsem tam vstupoval poznání to bylo to dojde extaze poznání a to je extaze velice dramatická slyš člověk poznává že musí přestat existovat. Jako oddělená bytost a on se neznají neseš jako zde na by to s tak těm strašně přitom zle v že vůbec o sebe přijdeme dole se svým jsem si čtrnáct za z toho utekl pokud tom zprávy za z na to jako při těch operacích k na skal z s v na s to řekl v než jsem nabyl takovou velkou odvahu že jsem o z toho řekl. A to jenom protože jsem dycky utíkal později a později čili to před jenom trošku ve měl naši žilo. Ale proč stavíš říká z vůli. Protože jsem i přitom při extazi poznání muselo toho z z z z z z z z wu o jsem dvojí vůli jo k tomu bohu patřit. A teprve jsem jako. Zase byl na tom že zase byl neschopen to svou vůli dokázat a jsem se přestal litovat. jsem se to začnete dělat tak teprve je to poznání bo ho boží mohl s tou ano čili tam tento zlom pořád je. Tento zlom není jenom když dal láska je komplex do když je tam s veškerou silou veškerou mocí než s tou mnou s tou vůlí s otcem a podobně. tam překryto ještě složky jsou obsaženy v lásce člověka ale tak je tam nemusí potom dochází těm rozumu nemusí roce extazi protože svatá terezy je ono po době extazí. V těch střední po jsem se vůbec vám ho s to by neměla proto že bylo v bohu nebylo extatickém stavu jako jsme my všichni nebo přeroste poto cestě stroze extaze nebo co taky trpět že ve dne v. To víte je to je nebezpečí že člověk o z půst sloupy od své snahy dřív než dostane to z jedno cení to protože zjistí že to z z z jeho vůle nejde dělo si to jeden z jeho srdce z od lidem celého a tak dále. Ale kdyby ježíš kristus byl řekl jenom tuhletu jednu z vás li tak je to nebezpečí o pro tady stávalo ale protože on co ji svým životem ukázal postup toho. Abych tomu nedošlo k těmto špatným konců a kromě toho řek ještě další zásadu kterou se naplňuje a ta láska chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe věčný kříž a ona se za při sama z či o musí za před i toho po poli do před který viz ještě stávat zapři musí za při sama z víte že nařizoval tak se musím za při za jsem pořád v tom chlast u toho by vám se dostal sebe. Zapři celá žen tak brzo přestal hlas semena. toho opačně než ten mistr byl v paletě kterou vykládalo tam pak již. Ramakrišna vykládal tudletu po výtku ve jeden mistr kterému jeho řád přenášel přes řeku potravy denně řeka najednou rozhodně na takže převozník nechtěl to o jeho žáka převést žák protože věřil svému mistru k v jeho dal moc mistrovskou tat tak říkal toho svého. Mistra jeho pojmenování a sucho mohou přešel z z ku rozhodnout se k ku. A mistr se mu kde se tady najednou objevil že se tak pro z oděná že ho nikdo nepřevedl proč mistře je pouhé tvoje nejenom takovou sílu že jsem ho vyslovoval zase dvě vyslovoval a přese suchou toho než ses tomu podivil jakou sílu jeho z no jeho. Pojmenování a hned jak se jak pojedl jak služebník zase odešel přeříkával znovu mého mistrovo přešel z rozvedu za z pátek. Takže nebyl přítomen ještě že nebyl přítomen tak mistr přeříkával nes budeme dno o málem by se byl utopili vstoupil do řeky ne ne ale neutopil se protože vede tónem či kuje vede se tam hle tomáš stačil na po do se o protože nazpátek. Tak viz na tom nějak opačně obdobně že totiž v že možná věříte jenom v tom mistrovství chce to je málo vězte mistrovství boží že víc se vám tam něco bude náhodou líbit taktně přestaň te poslu. A přebývají v v tom poznání které jste nabyli cesta předali ze svých v v v v v v vše co jsme dosud řekli je být jako dostát teorie zřejmě ne uspokojí svůj dít v mu nic. To mohlo být ideje ji jsou jedna věc poznání je něco úplně jiného a to tím více čím ideje tvořící k k k jeho by z nejsou vůbec pozitivními ideami ale jsou to on negativní. Pojmové konstrukce které pouze naznačují vím to a co je nad časem a prostorem tím že popisují svá časoprostorová omezení ve se rovná není z bar by s tou. Ale jímá dvou řečí náboženství je řeč metafyzické nauky abstraktní radno a bez to ani s jasnou by kou a rozumovou propojeností velké teology jen je forma metafyzického myšlení.