Karel Makoň: 86-16A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On se vzdal svého života a tím se vyprázdnil a tím s u strávil v sobě místo pro tu milost matky dáno takto do jenom tak vázán od nos z matky k vím jakým způsobem se konečně k němu dostali jemu náš ve nebo k němu do vnitřní duše nebo tak jiná protože on by tam za jinak nepustil. A protože si zamanul že oni musí mít že vás to musí zjevit. A ona se nemůže zjevy. Ona se nikoho nemůže projevit toto nesmrtelnost kdosi to jenom s je to že ten kdo si to přeje není tím pro koho je ta nesmrtelnost připravena. Toto ale jenom přechodné která vás dopravit plnosti tohoto života abychom z toho snáze z vydá a to stává satanem když tam začne přesto se sešlo od proč nám říkal ale když se toto které jeho rozběhu jako ježíš kristu k rosy by dětech vzdám ale to je jednou z nejlepších věci co můžeme udělat jedna ohromná věc která když uděláme v této zralosti v tomto stádiu starosti tak se. Těžko dostane do jordánu. Musíme říci že samozřejmě jordán není ještě nějakým vrcholem ale kdosi potom nemoci se si se tam protože to se si se k tomu dostaneme tak je člověk jasné že nikdo z vás nebude pravil dokonce transy tak bylo to dycky bavilo. Když bude dělat koncentraci že o to nebaví on taky. A když toto nebyl doby tak dejte na slova svatý terezie z avily že říká že si že to nešlo tak to bylo to nejí spěšně liší co se mohla by zažít přes dověděl teprve potom se to všechno přežila to jsem se musela zapírat abych tomu vůbec přistoupila ale se zapřela když vám to jde jako došlo k tomu nebylo žádal za to sebezáporu třeba v ten vedle sebezáporu omylu totiž předcházel. Tak na úrovni koncentrace toho nebylo zapotřebí dalšího sebezáporu kdo jsem že bylo nějakého pitter koncentrace pak najednou jsem byl překvapen že se na že bych sebezápor ale ti pane č. Ale takový jak se stýkat se na vás daleko ruší sebezápor co o život podle mého názoru tehdejšího. No let tak el prosimvás pravidelnost na duchovní cvičení je v moudrostí kterou znali zatím si na pět ku ta stávat nad lidem že to dnem i kapka a proto ta kámen a to oni to pán bůh nevydrží víte již tak ten je pořád jsem se do do děla jednou sto o trávení po dozví ještě víc ne. Ale nikdy toho na dech a to je ohromné kdežto kdyby to bylo nešlo tak jsem toho asi nechal. jsem opravdu utíkal od koncentrace čas mně sbohem spojovala že to pro přišla semene. To byste asi nikdy neudělali v dal ta vedení alenka tam ve ano a proto s mincí při velice. Se to stejné ji s ke tak jako jsem byl přes ty doby do při šlo mi národ na tak v tu kdysi stole dělejte jo. No el tak dělal to jsem vás napraví se bylo. Než v jak je to tedy ze s tím že ta koncentrace pochází od boha. Touha o otce to pravdu o z transy mám bok. A ti ho aby v ale do si od boha aby měla o z ve věcech no o na pro to mohu si protože pochází od boha v přílišné si že nám a máme ho a že mám pravil do zachovávat. A nemá zajištěno no ale nemám zajištěno že tu touhu od boha kam dovede el. Tak mám tam něco jiného neboť tato na se ten prosimvás neprojevuje dycky opičí způsobem pohlaví a tak je pořád tečku nebo po hlavě to mne nebo o po že ve tu to je opičí touha popis síla z k anebo se stane v by tam vytrvalost ve které jsem trval na je projevem vzácným projevem této touhy boží po. Daleko lepším protože nevíte žádným úspěch. Nevíte že by to někam vedlo vzdáte se svého všem vtažení proto nikam nevede toto je ohromné kdybych mohu vás tomuto přimět abyste byli trpěliví tak v je trpěliví jaké trpěliví bůh neboť my o něm nevíme nebo se o to bylo sedmnáct je když jsem nevěděl že vede a velice výsost jemně vede ani jsem za to nebyl děl jsem nemohl jsem do jsem nevěřil a on přesto z toho vyvodil se. Znáte při tom na svoji ne te do sice málo ale začátek dobrý ne. No el tak čím to že jdeme k veme si že on samy o pro svatou trpělivost. Že název táži celý život a přece jsem přivedl on nás zemřel tento svět abychom se s ním spojili za jiným u žen nás nepřivede ne za tímto jediným a on si nechával jinde mi že mi to neuskutečníme do pojezte prost v aby a pánem bohem tak musí dělat všechno pro post síly. On to dělal to vás síly. Jenom ono mu dovolila svým v bude je v tom co o z po mu to jedno ale když aby tu na místě pána boha a s to by tolik dalo přátele polevit v jenom po že my mu z to si mohu však někdo její v a posvěť si ghos rozum že bez o li dost nebo se modlili syn byl důvodů je buď si o to je co si budete a to je zaručeně u spěch. Tím jsem se nebo zpět k modlitbě. A ne toho že je to děláte jenom jako povinnost to znamená mechanicky žen ale ne ve dvou nevede ve se tomu dostatečně a jsou trpělivosti se přitom klidně byste měli být v jsou hlavní pro důvody proč vám to nejde. No to tak. Z říkáte když si to dnes by sám to spojení ne. A m jak jakousi jaký smysl tak koncentrace když vlastní vůli do vůbec nejde proč mám tu o li tedy např zády vlastní vůli to nejde. Prosimvás když to vlastní vůlí není v ně. Ale je to ve vůli boží abych se s ním spojil je to jeho vůli aby se s ním spojil tak jsem svou vůli podvoluji jeho vůli že prodělá pod olej jeho vůli a ne moje jenom vůle kdo v tom moje vůle pochopitelně. Ale do pod volený jeho vůle z a proto jim mus a to byla neměla uniknou a tomu nebo on třebas tomu jsou trpělivost a vzdání se toho účinku při ten mu čili ke vzdání cítíme vší. Protože si musím být jist a to bych byl rády by se přidali ke své víře že bůh si to opravdu před se se mnou spojit kdesi toto nepřímé te do oblasti své víry tak opravdu to k ničemu ale příjezd sedět anebo hledět nebo kdo biografu nebo něco jiného o páchal nějaký neřesti podoby zas alkoholu nebo co co si všechno a sv. Ale takhle ptát vůle lidská smysl. Protože vyhovuje vůli boží co tam dělám přitom se oddávám svou vůlí vůli boží by děláte vlastně to co jsem dělal dovětkem při tom když jsem poznal co je správné byto vírou poznáváte co je správné že si to bůh taje základní poznání správného kdesi bůh toto spojení přeje li si to přeje tak v tom je určitá síla a se síly chopí dím. Aby trvám když víte vám je to v pořádku dostaví se toho aniž to vpředu atd jsem prostě bojoval pomocí cí. Síly boží jo o. jsem vždycky v době měl za zlý jednu jedinou věc temné víc jat ještě vyčítali věci ale fakticky to byla nově na něco co mně za zlý že zásadně klade otázky z pozice pocitu oddělenosti. Ale tím pravým a to nejsem s malým viděl že od boha pochází již o bohu se vrací ž jež tohleto přímé jež dovím o své víry. Vy jako opasku po výklad nebudeš jest od boha pochází u se na ten svět poslal tak je to zase je tak do jeho vůle abych tady u vás v protože to jeho vůle abych se o tu dostal se k němu že tady jsem věřil nějak nějakou maličkost a jakým malinkým potud u ku čech z jeho velkého úkolu vesmírového ano kterého se ho chopit jako svého jako jeho úkolu mám ho provést. On kupodivu chce abych si spolupracoval neboť z této spolupráci je moje spása. ježíš právě pro tuto spolupráci svých učedníků nezískal ty učedníky se tak dalece že přežili v jeho smrt je do že opustil a tak dále kdyby si dnes po pro co je v tom pomáhání bližnímu vel tak by byli nepřešli přes tu smrt vlivy odpadli jako ten jidáš ne v no ale tak ještě dnou jestliže by mělo být jasné že bůh nás jsem nepouští do toho světa proto. Aby nás tady nechal na holičkách aby nás tu opustil nýbrž aby měl možnost si nás k sobě vzít pak je to vůle jeho tato nepolevuje nýbrž tato je abychom jemu patřili abychom se s tím spojili abychom svým žili vědomě ano. Svítí nad a no ano a tam naše dobrovolná vlastní vůle jsem se nevyjádřil přesně je vůle naší nesmrtelné jim a no přesně řečeno je tak jak jsem to řekl. Protože ten úkol se tady narodit nebere na sebe přímo bůh ale jeho příbytek. Který je to naše individualita rozumíš oni se dáváte na to úkol a ona prosto zařídí bez tím vyhledáváním těla někdy se tak splete žilo to u to s tím rozvíjením tohoto lidského života se vše ostatní. Rozumíš tomu. Tak je to naše nesmrtelné které si to přeje konkrétně na tomu říkám nesmrtelná se to jedno a za nás vede za nás do smrti neopouští tam zájem aby to dopadlo tak jak říkám. Proto svatá terezy je malá ježíš klovat své li žili. Říkal když je opustil bůh otec syn a duch svatý a všichni svatí jak panna maria mně mého působit plně nesmrtelná duše s jakým ho opustil dokud byla naživu od zrazoval kdykoliv opřít a ona mně zachránila z těch největších těžko. Ctí o el tady kdo říká zašel z přijde sedmá neděle v ní. A se domnívám se v z se to se to při nechceš říct v se domnívám prožila se domnívám že říkáš ten tam bůh ve nejenom tvoří ustavičně svět co si pro by dělati přes ven. Ale on tak je ustavičně nečinný v tom pravém slova smyslu že jakoby nic nečinil to je taky tím nehnutým mí. Brahmou jo. Tedy netvoří při tom že on to on si ji na jedné straně také on netvoří tak že on je nehnutý kdyby nebyl jen v v tak vinni bohem on smí ve své vnitřní podstatě nehnutý a říkáš co pak již se k nehnutosti boží svým pohybem nedostanu upozorňuji že se dostaneš tedy než pořád pohybu připomínám že jedno krásné přirovnání sil z udělat po mat myslit rad by měl buddha a neměl odpor jenom tak. Říká na pole děl lidu své ale přítele a ten nepřítel si přát toho budu mu za nad a o chtě jsem za ním běžel. A. Křičí zastav se od toho nemohu zabít jak bych si jak chci zabít nastat stavy těch chytl tím oštěpem. A od tam mám buddha mu říkala prosím tě. Ty hloupé vzniku a tak ty mně nikdy ne chytré jež protože v ježíš a vás to jiný. A ty zásadně v ježíš a jenom proto nedosahuje za stav své a dosáhneš neboť on není v pohybu oni za pohybem. Ta mysl být zastavena kdybych byl a ponechán býval jenom přitom slova z toho božího nikam jsem se dostal ale záhy to přešlo zastavení mysli. Ovšem z to bylo z vůle božím pochopitelně a ta přemohla kde předtím které by přemáhala o toho zlého mládí ne z něco na slouženo ale ty tomáš zasloužil do taky do myla slově nejvíc brzy byl v ale při znáš je to nevíš. A ale bych byl rád kdyby se z neopíral o své zásluhy z š. Tak kdybych se oděl šlo o byla tak to nikam nevede li bych rady by ses v. Obě jenom o tu vůli boží která tedy je na která těch sex sobě při st no v. Jak tady říká v jsem žen mechanické koncentroval nikam nevede žel ale když se člověk spojí z vírou v do pán bůh přeje mechanicky pořád si koncentruje v přitom vytrvali si to co taky někam vede v když ty mně připadá jako abrahám který z bloumal s hospodinem když říkali nich když měl se z to si po sodoma a komory ha v zahynout. A začal s znova abraham hospodin tímto způsobem a jestli pak aby by tam bylo obě každé licet spravedlivě si to by zachránil ku pomohou a jsou domu dávno o co potom musel pro kolik těch o li tam mělo být prost o tom teďka nezáleží. A von říkal ne tam nebyl tak by se s po do bych tak zachránit po je tak by se s spravedlivých co li ty tisíce které tam žili jo tam nebyl zničena tak říkal dobře tak kdybych tam byla při cele. Si abyste se zachránil ale pak jest třiceti aby by tam byla tam patnáct ještě by zachránil ne ale je ještě by zachránil ale tam patnáct nebylo. Tak on říkal hospodin patnácti v tam není pod po číslo nepudu. A to mám od to v každé smlouvání své své meze ale. Sebe si svých lidi ani bych to neboť z zahubí v tom město. Ale i z těch jisté hrstky deseti lidí si který on šel jednal proto vařila se obrátila as kam nedělal. Říkal jim o pro o velel on biologové o tom nastalo produkce no. A v tom tento lidský zlom dálky jeho přitom všem takže kdo země do přešel dal nějaká s volná opodál nosem si prostě z mr zla v tom nebo za mr zla nebo z ale o těla. Tak nějak pro tak jsem taky do sis není které není správné ale které napovídá je že když si nevěděli rady tak si pomáhají různým způsobem v z ona jako ty a také jsem je ze znát míru kdyby to ještě jíte. Tady jde tehdy když do toho vloží již svůj život co ty děláš. Když to bude všechno mechanické ale trpělivé ale bude v tom ta víra. A as z pocházející přirozeně pocházející nedobrý. Ale s dobrou vůli prováděný život tak dělat tam nechali za ce přestane. A není třeba k nim jsem dřívím vstupovat do se najde ono ten den přejde do modlitby. Umu některých duší z modlitby to přechází do dne umět to se nepřešlo do modlitby taky a temně se hned. Ta modlitba nebyla drž mechanická ale vel proto pro tak je bezprostřední ale nevadí to byl nějakou dobu trvat el to dnes my znechutit protože zřejmě je třeba aby se s to řešil se trpělivosti. A tomáš se to s velikou jak když ne tak kte myslet ano pokorná je vlastnost která je na této cestě je velice důležitá. Jelikož jsem bez byl se člověk nemůže zbavit svého nezbaví li se svého a nemůže se svého malého a v snem se spojí s tím vel svým nás tím bohem který psí ví. Čili my ho měli bychom se odtud pokoru nejenom zajímat dale snažil sejít u sebe docílit. obdivuju o katolické vně ze. Kteří jsou pokorní v tom smyslu že věří své věci tak jsou tak poslušný že když svými mluvím a vysvětlim jim že mně kde tat tradice skřípe a nemá pravdu jinde že pravdivá tak oni mně odmítnou let ty pasáže které neuznávám také neuzná z ráje říkám je to v pořádku když je to modlení k způsobem. Vření překonáno oni říkají je to v pořádku protože toho nás závazek mnišských být poslušen tomu na co jsme přísahaly takže v první známkou pravé pokory je poslušnost přátelé. To je důležité si uvědomit. Čili kdo není li poslu by o na si že el tak ten patrně neni taky pokorný syn se musíte smířit s. Ovšem pokora ještě ještě jiné z nám v pokora pravá pokora jednu slavný známek a správné poznání. který jsem pokorným jsem byl asi marně vyučován v tom je být pokorným daly sis tím velice em práci tam nahoře neboť. Lékaři napřed jsem v učili pokoře tím že vy dali z toho vědomí které jsem měl o tomto světě. A pak jsem z prázdnoty postupně poznával do se v nás svět co je správné někdy v tom malém. A s tedy musím říct že pravá pokora se pole zk jsem si kterou mám z proč za také v tom že člověk se neopírá a především o vlastní vůli. Nýbrž o vůli toho který o na ten svět poslal pokud je věřit svým nebo pokud zjeví do vědoucím. jedna věc k další třetí záležitost je s že pravá pokora pochází z vnitřního poznání. Že když člověk nemá vnitřní poznání s tím je si je ale že tady že od boha byl jsem po z lásky a může ho ustavičně udržuje zde na tomto světě že jsou živí ve že to všechno od něho pochází let tak byl když toto poznání nemá tak nemůže být pokorný ve pak si myslí že když tuk u je všude nebo na podřizuje se někomu nebo trp něco ho je příliš dr. Krmí takže pravá pokora ne pokud s neustoupí o třebas bude není pokorným aby dycky mu do to je to je to tuk dost občas v velel přejde přes nějakou mez přesto rozlom nedokáže svou vůlí žít a byl duch kde se ukáže neni pokorný. A další známkou pokory je láska k láska která pramení z nestrannosti víte. Ale je to taková láska která není jeho byl v. Náročná na odměnu. si myslím že pravou pokoru ukázali s několikrát do ta běžná pokora tam ukázal nad tím že by někdo se modlil vzadu chrámu tempu byl říkáme a tam ten vepře říkal ještě že nejsem jako tempo velikán tedy jen neplní všechny ty příkazy nedává si desátky dělat to nebo misse pro vy často tak dále a to jsem lepší nebyl pokorný a tempu veliká se jenom byl že prosta. A považoval se za člověka nehodného z postoje cena místo v toho svého představeného. Tak to je běžné jsem. Nezůstane dejte u ježíše krista a u jednoho příkladu berte si o po kolik pokoře všechny příklady které tam jsou a ty hlavní příklady o pokoře vycházejí z jeho z jeho života. Óm byl opravdu pokorným beránkem. Když například se modlí za ty kteří ho křižují neboť oni nevědí co činí. To je pravá pokora v on a ne když se vzdává svého a svých přátel svých učedníků el v kterém velice rád st v. To je pravá pokora v že v čili to sebevzdání vědy s pravým znaků pokory a ježíš kristus dokazuje že v ní. Se ne zlobí jako třebas jsem zlobí ale on nikdy na toho o do s tím nesouhlas nýbrž on mu apriorně odpouští. Schopnost od pout chtěje sv. Velkoryse odpouštěli velkorysý vůbec velkorysost vůbec svět znakem pravé pokory a el tak z toho si všechny znaky pokory v tak z taktem s tak z po nám a chtěl bych to jenom říci že pokorné se cele je přístupno ráz se z celého srdce jiné než pokorné se se není přístupno ani v této vás zač je to tak nejsnáze přístupná člověk. Nejsnáze přístup na láska. Před takže opatrně s tou pokorou jestliže nemáte ty zase si které jsem tady jmenoval tak to oni pravá pokora nepravou zákona projev pokory je když se se do pokorně že chci být pokorní je to hezké že chci být a pak se do toho když si dělám úkony pokory a pomocí toho myšlení jsem uměle pokorný to není pravá pokora. El tak je to příkladem toho byli někteří farizeové atd. Vy kteří si mysleli že pokorně slouží bohu když všechno dělají co on si o nich přál v ale on říkal vím plní te jenom zákon ale neplní de jejich jeho ducha. Čili to nebyla pravá pokora jak by se ukazovalo se k tomu tak je a tak je i bych řekl pro čitta pokora tak příhody pro vstup z vědomí božího do lidské mysli. Ale protože pokora ne od spor vět tam kde se odporovat nemá to pro nás vždycky v sobě obsahuje vždycky v sobě pocity stupeň poznání který člověku nedovolí aby odporoval tam kde normálně nepoznali člověku odporuje. Takže pokora se odevzdává snáze tat na této ode za nosil potom postaveno to poznání boha či pokora je především odevzdanost odevzdanost bohu ovšem nejenom trpná ale odevzdanost činná když například dejme tomu učedníci panně el konali ty dobré skutky pro bližního tele tak to bylo daleko účinnější pokora. Než kdyby byli seděli u nohou kristových. To nedělali nic z hře. Protože tato pravá pokora byla způsobena tím že věděli že to raději vlastní silou nýbrž silou boží kdybychom si mi byli vědomi toho že nežijeme z vlastní syny by se síly boží s jeho pomocí jeho lásky do poznání tak bychom dokázali být pokoro jsem byl po kost jenom pět měsíců v životě dělat když jsem nemohl nedokázal jsem nevědět že jsem tam z moci boží. Sem byl přímo vzat z s z rukou u k a do vých jeho mocí. A protože to by drželo těch pět měsíc u tak jste jenom mám tady dotaz. Z vězni viz jeho moc ještě opakovat v mu a co jsem než hosty že ta milost je zákon když si ho když se mi jenom pod ním při ten zákona oni doví za vedli nastoupí do své působnosti jo čili milost že zákon nitra. jsem přitom jsem do komentoval to vysvětlil ale udělám to znovu a tady se lišíme východiskem. Že když zvát se ještě to věcem a k těmto názoru v došel z představ. Kdežto jsem z milosti kde šel bez představy. Totiž v tom předškolním věku kdy že si před vzali představu že toto jediná skutečnost. A opakovaně toho mockrát za sebou. Tak je ne tenhleten moment z působil v že považuju milost za zákon ano ano. Kdežto watts nemůže to položil zákon protože šel to z opačného hlediska byl u z kdo vás je ne ne co se víme z jež v nic neřeknu v a ale to von ten pád se o něco jiného se nechtěl říct ten bez o mně je to funguje ten nos mám na sem dycky a el. On tam vazbě taky v číně tak si správně řekl a tam. Na tu milost měli obdobné hledisko zastával jako vás ano totiž let ten je člověk který byl veden tím mistrem. Musel mu dlouhou dobu sloužit k než se vůbec děl pozvat v tom v jejich ašramu mu v tom např a vy klášter nesměl vůbec o to se vám směl chtít od nich nic z musel dlouhou dobu sloužil teprve pak po dlouhé době jsem mohl v prožila tomu hojnost bytí pochopit že to byla hlavní. Opřu málo toho žáka a když to všechno vydržel když jako se naučil to všechno se trpět ne tak potom mu bylo protože poskytnuto nějaké zasvěcení zvláštním způsobem. Ne evropský ne el třebas indickým nýbrž čelem. Takovým než si říci ba otcovským protože vám to málo o nich ne jsem. Ale takovým způsobem ve kterém milost nehrála žádnou roli. Oni totiž že tam si dotyčný když například se neuspěli tak se dostali do jeho se dnes pošle se ještě z těla nebo se vrátili začal do od do kláštera nebo o to ve zbyly v ani se nestalo a protože to byla exkluzivní cesta pro od jedince připravena a ne pro celek ale si myslím o wattsovy že on je si dobře vědom toho kolektivního vedení vše. Že se svou visi sis komu to co z dál kdy byl on ještě pallas žen a on taky že tam bylo sestupoval na celé zástupy ale že ony potom do ty učedníci paní k s si myslet za z to si jenom ty na které sestoupila milost boží v podobě ducha sestoupení ducha svatého v kdy z tu proto ducha svatého na jak je to to bylo působení milosti boží. to bylo zákonité už. Neboť č tam kdo byl nakloněn toto přijalo do se odevzdal tomu způsobu myšlení v k ten byl těm duch nebeští že to odporovalo. Tak na ještě nebyl by si viz své svatýho pavla který pokud oponovat ježíši kristu žádnou milost zažíval jakmile se ale vzdal. Tomu ježíši kristu tak tu milost že potom jsou ostatně. Čili to zákonité jisto tohleto vědět jistě skutku o poštou svých a i z toho ježíše krista a že z vlastního života proto o tuto kapitolu vynechávám jak prostě život petrovi věc protože to je touha aby to po bych nestačil teďka prost ale bude třeba ukázat také během toho týdne jak to bylo zákonité působí. Ba i bych to dneska jsem řekl kdysi jesle aby se synem přes nějakou říkám že totiž jako on dobrovolně přišel na tento svět aby tomu světu svou žili tak taky dobrovolně ne. Ta boží vůle působí na každém do se podobně odevzdala jako ten ježíš kristus čím s plně se podmínky sestupu milosti jak na ježíši tak na těch učednících. Učení se vzdali svých rodin toho co měla čit splněny podmínky milosti milost sestoupila nesplnili podmínky další. A tak tam rozdal nepůsobila vzaté úrovně kam nesplňovali podmínky jo asi. U vzoru bohem ale byli za je taková hle jestliže z vnitra všechno pramení. Tak prosím nechtěli aby to jsi pramen mělo všechno najednou to by bylo potom po. Ono to plyš pomalu a u člověka který jako. U plynule odolává vyšší fázi milosti boží tak toho roku jenom do mír vyplyne do vědomí aby se věnoval tento svět nic víc jo ale protože to by se pomalu ale tak to by je s tím mocněji čím se víc z tomuto pro pokud člověk otevřel to je moje zkušenost že si lékaři otevřeli nějaký ven žil v no a tím se tedy o. To byl taky ten pramen větší měrou. Bylo o tomto odpovědnost větší než normální člověk si by se člověkem normálním před sice odpovědnosti aby by byl odpovědnost chce neměla aby byl jakkoli neplnil i povinnosti z toho pocházejících takto všechno zhaslo že to rosa z od své za miloti to poměrně brzo se to dítě ještě na tom rozumu aby to rozumem před bylo zase ještě nebo co týkat se rodem se rozumíš kdežto když to potká člověka v jeho tak cetě prve jsem musí jít ut. Říkat takže si to potkala si toho nějakýho může tam někde v těch hole souvisí své který se nosit těch strasti denním anebo mi as prošel prou byl k k smrti klinickou tat tak si se trvale přestal kou řekla s toto tak dále ale dál to nevede jsem se z vězte že aby nastoupil jako aktivní cestu toneme tam toneme ale takže platí také při tom co jsem řekl. Že ten proud se pozastavuje jakmile tomu nedáme mi placet z dovolení aby se to mohlo stát ano. A tak děl je to opravdu olej který vězni která protože bůh si to přeje ale pro nitro v. Je násilím dobýváno násilím trpět v i si to se nemůže jsem tady jak kdy kde by jako op. Se chtělo uplatnit. On se v bůh který z říkáte součást jeho milosti se zříká své všemohoucnosti co smyslu že nás nechala dorůstat. Není. No do dostala v tom neví velkého s předmětem soustředění netrvá zpravidla dlouho vede nějaké vnitřní a vnější události která náhlé pro z tříští objekt. A s ztotožnění náhle ukončí a v jediném jak se v okamžiku vize čist ne a my že se to by si vize poznává čisté vědomí tam o tomto nemá by tuto poznává čisté vědomí jsem bez jakéhokoliv objektu. Z jdou do ztotožnění v poli pozornosti poznává sebe sama a bezprostředně. Za dem že značné obtížnosti a nebezpečnou s si tohoto cvičení ve své je čili pouze vodu bych obr rysech ačkoliv v něm ekg o něm existuje rozsáhlá literatura. E pokud by se někdo o něm chtěl více dovědět. Že důležité si zapamatovat že celý průběh cvičením jest píše. Vůli velkého než malého co jsme tady vykládali že někdo mu nemůže anebo že. Anebo nechce provádět cvičení je to velké a kdo nechce druhý způsob je daleko co odějí vší pro lidi žijící ve z dvě li a volil v přestanete činnosti ačkoliv první způsob je tam musí být řeči že ze si tělem e svůj protějšek v jisto by. Západní z pili duality ačkoliv. jako první způsob svůj prostředek v jisto je za to nic z pili duality. Je z náš charakter lidský pro od které si spíše či s konečným mystickou. Protože odvolává na jeho k o to nám činná mám majících kladnější a ta příznivější li nám na podnebí tedy k než jindy že které z za na ten. Nos ve se vadilo že čistě kontemplativním mu kotel to je duchovnosti vyžadující tím dlouhá a období neuvědomování si již do světa. Jenom tak v obsahuje sice jako každé duchovní cvičení tak. Ho značně vyšší stupeň koncentrace a jasné pozornosti ale nejde v něm koho ano. Ono ho odstranění mnou. Svědomí všech objektů a dojmů na jediný naopak kde o schopnost udržet svoje normální a všední vědomí a současně se od něj odpoutat to znamená že člověk začíná objektivně pozorovat proud myšlenek dojmů pocitů a zážitku který myslí neustále plyne. My s tí. Místo aby se ho snažil řídit a zasahovat do měli nechává její prostě volně plynout. Ale zatím. Z toho se vědomí normálně dává proudem unášet v tom toho případě je důležité že pozoruje a plní. Tím a ale není jím unášena. Vším sklem metafyzické tradici se to nazývá muž vjem čili. Bez myšlenkou s z s bez myšlenek a vy vědomost. A o zač je to stav vědomí v něm člověk prostě přijímá zážitky jak přicházejí v aniž byl přeci visí čínské do na jedné straně zasahujeme. A aniž se s nimi na druhé straně jsou to z vjemem bych. Mám vyšším ji za aby nevadí el posuzujeme z je neposuzuje je. Být máří o nich. Nevytváří o nich teorie nesnaží se je z řídit čím měnit nějak jejich povahu nechává jim on nos ale byl vyprávějí tím čím jsou dokonalý že uvozovkách říká čuang chce. Může dívá své mysli jako zrcadla. Nezmocňuje se ničeho nic nezamítá přijímá ale nepřivlastňuje si. Musí tu své ano. Musíme se toho se měl rozlišovat jednak mu od onoho vyprázdnění mysli jednak od běžného ne u kázně mého těkání mysli. Kapacita mysli obrovský rozsah a podobá se je v prázdnotě vesmíru a když se člověk posadí a vyprázdní mysl padá do prázdnoty nerozlišování. Vesmír obsahuje slunce měsíc živě z kdy a jsou v jezdí velikou zemi s horami a řekami všech že mi to být a rostliny dobré i špatné je dobří i špatní lidé špatné i dobré věci nebe i toto vše v prázdném vesmíru a to to přirozenosti. Velké já. Která je ve všech lidech je právě jako vesmír přirozenost. Velké velkého jsem v sobě zády zahrnuje všechny objekty a tím je právě o ho v obraz obraz obraz obrovská za zahrnuje všechny doby zem. Vidím všechny mi byl by to z lidské jiné lidské takové jaké jsou zle a dobré špatné věci i dobré věci a ani je neopouští ani se vodních nená kazí jako prázdnota vesmíru ho. No to je vůli a tak dále nějaký člověk psal činně an v ní. A když také se to liší od obyčejného těkání mysli protože my jsme zdůrazněním proud dojmů pozoru o tom že pozorujeme v proudů jako pozorujeme v to bylo by pozorujeme pro du wu ano klidně a pozorně ale byl ze sil koly v posuzování když toho nějakou dobu provádí. Jménem objevíme že totiž je základ či nejvnitřnější střed vědomí který z by v tak to pozoruje a je svědkem proudu zážitků jimiž se zdá a. Že jsme zcela ponoření ve zaviňuje tohoto proudu. Je to ovšem čisté vědomí velkého které nikdy není opravdu a principiálně omezeno. Zážitky konečného světa. Avšak tímto duchovním cvičením si velké a uvědomuje svou principiální svobodu a rozdílnost od proudu událostí a dom. Aby ten je kolik námitek abys s není tu wu prosim pořád. Velké si o vedeme jako ta ne proto pro ty or důvody které tady jsou jmenovány. To vůbec nepodala povahu ho a ta potom jsem vždycky dojem tomuto způsobu nechat vinou svou mysl měl vážné návyk jiným neříkám že oprávněné ale bál ekg.