Karel Makoň: 86-17A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Živého organismu do lidské podoby za devět měsíců takto když se o tom dovídáme se po děj je tak je to obraz skutečnosti. Proto si který indové si že to dělat ale je to obraz skutečnosti skutečně obraz skutečnosti. Ale obraz a neslo co sama prosimvás. Tak jestliže v tom lidském těle probíhá stvoření aspoň v v fázi která je pro nás užitečně pochopitelná od nedělené buňky do cesty mořské živočich dělal o život vedl při jako opic dělat člověka tak je to je obraz. To trvá aby je měsíců tak je toho převedená bezčasová záležitost. Do je do času sice ale ještě to neni na úrovni pomalého dějového průběhu jaký zažíváme zde v že miliardy nese tam v těsta ji byl by býti měsíců ještě nějaký takový přechod mezi neděje jen a tím do hotovým je tím pomalým pro vím těžkopádným je tedy nás mají dopadá s. Veškerý tím tou bolestí radostí ale to neni pravda je to jenom obraz proto říkám že ustavičně listu to musim v tom smyslu že mluvím obraz. nemohu vyjádřit jinak než v obrazech tu zkušenosti ale bez obrazná tam rosy do byla absolutně bez obrazná kdo říkal byla do bezobrazná zkušenost let tak bych nemoh o tom viz ani slovo máme o tom něco říkat tak to musím udělat do dalších a dalších obrazu. Naštěstí mně při takové na pomoc třebas jakékoliv náboženské písmo podání je to v obrazech se. Z přežít dáno bych za řek předal vodě ve kterém my žijeme pro nás přizpůsobeno tak se vrátím prosim k tomu stvoření tak tam se praví že nějakých pas byl obr vám zvnějšku pánem bohem aby z něho postupně vytvořilo všechno si tady stvořeno to je obraz skutečnosti. Tak to není. To je asi tak jako proto jsem ho začal číst joba tady ze při do nebyli ale než se měl začal tak strašně trpět tak se zpětně pán bůh sešel se všemi svými anděly nebo spolu stvořiteli jak chcete as se satanem a poradili se ne na dopad jako budu týrat tak aby dokázal zvítězit přitom týrání nad sám sebou aby se dostal do věčnosti. Ze kterého si to vydělali. Prosimvás když se o něm radili takle co se pochopitelně ale on je tak v vnitřní záležitost nikde se dnes sešli nikde se neradi. Ale byly tam s a tam by tam ti andělé ale byl tam ten pán bůh v tom vnitřním stavu tam byl ale. Nedaly z půsty k sobě a neradi li se jako my to děláme tedy dělat nýbrž to je bezčasová záležitost do které každý člověk jehož symboly jejího v spadá protože on se ocitne potom no tak umí ku z bezčasovosti do tak bych celého průběhu. A odtamtud v po narození do pomalého průběhu času tak pomalého že to je nám unaví do člověka třebas do osmdesát věta že z toho umře. Ano u to znamená za nepravý konec tak ten ději mu umožní to se vás mysl a ten nás nesmí o mařit. Ten je tady na osvobození celá ta ale to je proto tolik skutečná že osvobozující tak si nesmírně vážím náboženské ale koly v ale vím že to neni pravda i že to obraz který někdo namaloval maluje. Ale prosimvás kdykoliv budu říkat napřed potom tak to je zase obraz abyste vůbec dorozumět nic není napřed nic není potom v této bezčasové tato z ti není průběh času. musím jeti napřed a potom pomáhat co musím jak jsem nad pro vaše hlavy že tuto s ku tato zkušenost kterou mám bezčasovou nám chybí. A ji musím zastat. Nechyběla třebas ježíši kristu pochopitelně protože on vědomě ne jako a ale on vědomě přišel od boha ale ani do z vás. Tím se lišíme od avatara. Ten to vtělení boží vědomě přichází od boha a vědomě k němu přichází to se obchází vrací se k jeho že také mu to nepomohlo také mu to ve těžkostmi protože nám musí ukázat jak to mám to smysl ukázat na mně to jde s námi. Že prodělá jakou byla na tak přeci jsou v tom veliké a veliké potíže tak když byli u ježíše krista z to nedělejte jistě u masou ještě poněkud málo větší ne. A tak to s věc o pro vámi opakovat mým. Tak když teďka bych mluvil třebas nechal by se ve stvoření stranou protože sto možná přečetli to nejsou v janovi el tam v tom obrazu který jsem tam napsal o stvoření světa aspoň kou se tak si budu všímat jenom člověka protože mně jde o toho člověka teď mně no to je ovšem z prostředka. jedině všeho co absolutní souvislost s veškerým stvořeným. A s celým nestvořeným a nezrozeným takže tímhle tím že to mám z toho kontextu se dopouštím obrovské chyby ale jsem si dobře vědom a visí buďte také dobře vědomi aby seděli s jakými chybami nějakou státy styk počítat takže tato všechno nedopatření nejsou nepatřili pralesa smyslu ne mysl do potření v uvozovkách a aby to bylo srozumitelné co říká. Tak takhle vás budu učit nové stylizaci života která na to jde opačně z nitra navenek. A bude muset být z mého nitra na do vašeho oni vnějšku aby to o tamto se působilo zpětně do nitra jsem přesvědčen že ten pochod který umět bude z nitra navenek nezastaví se tam někde není ku nýbrž zase bude ozvěnou působit do nitra ovšem jenom ozvěna. Nebude to a ta moje zkušenost tomu musíte něco ze sebe přidat. To je to co vám pořád říkám o tom svém útlém mládí a jsem sice z prázdnoty vzal k rozlišovací schopnost nese viděl co je správné z prázdnoty vyprázdnění se od sama sebe od vlastní vůle. Ale potom když jsem to měl realizovat přestože se tam dostala obrovská moc boží které jsem se jenom podřizoval se po z litoval svými nástroji jsem začal být na poli hospodářově a jeho nástroji jsem tam při se mistr na své boží na to nedají se v jeho nástroji jsem tam působil a kdyby byl nepůsobil kdyby byl nevzal do roky do lidské roky jeho nástroje tak celý den se to zjevení pravdy. Bylo marné. Jo tak. Du nazpět k tomu člověku a že tam pořád potřebuje se vždycky dodat aby se to z toho bylo rozumět ale začněme u nedělené buňky v matčině těle. Nedělená bodu a a a a v matčině těle ne ze které potom ě k vzejde celý člověk proč by se v tom za tak jak tuto dál to máte tu v jeho kdy ne tak to je obraz skutečnosti to není skutečnost sama to je to věděl ne oni to věděl váze ale si s čili že teď ocitám v obrazu o toto li či ale. Protože tam ten ději. Postup věk úžasně rychle že miliardy let za devět směsi v zdola a. Tak se přes jenom musím u tohoto výšku zastavit protože bychom si přáli aby ten dělí tady v tom našem životě také probíhá tak z věren kupředu kupředu ten zase ale to je. Tak v tom smyslu aby tyto rychleji šlo abychom během tohoto života stačily s tím návratem do otcova domu. Je to proto tak bych ještě se v tom matčině těle abychom nemuseli rekapitulovat dějí nově. Co léto miliardy let trvající tvoření a moli se ocitnout na prostředku a když jsme ten prostředek projít protože živý organismus ten prostředek v toho procesu a líčil jsem z váš to emmet tomu zabit dvanácté hledat konec. Toho procesu je by to být konec protože po něm do mají směrem opačným od toho vstoupit do zk jeho úkolu k tomu úkolu spasitelském. Upozorňuju vás ale ještě na jednu věc protože si pomáhám tím že tady u vím o trojici listí žít li si boží o otci synu a duchu svatém tak si pomáhám ale od vých ti asi pomáhám nábožensky chceš je možná. E dostat vážné tak protože tato ale byl velice vzdálena skutečnosti ale o napřed jenom obrazně vystihuje pravdu. Bezvadně. Jenomže nesmíte ty tři osoby boží rozdělovat. Na a úkony za sebou následujících. Třebas napřed to pán bůh stvořil z potom vykupitel někde když se narodil někde v betlémě tak začal nás by u pod a potom na kříži ne to potom málo proto tam před pomine telat rosy bere jako alegorii a potom přišel duch svatý po něm že se tam takle do dějově a teprve potom se všechno z tohoto tak ježíš mu říkal teprve odejdu tak že ten duch svatý dříve to není možné on to takle lidově podával nábožensky to podat a. On sám nebyl člověk věřící pochopitelně on byl člověk poznávající nepotřeboval věřit že jsem to bylo zbytečným to vlast ztrát za čas. A ztrát do síly neměl je duchovní on věděl začátku vědět on si od nás. jsem třebas co jsem prostotou přišel mi jednou v maličkostech správně mně co dělat ale nic víc než je co jsem nic nevěděl. Teprve v sedmnácti jsem viděl o velkém po celém životě že to z celé a že celým životem a to pro viděl jenom jako na zázrak z momentálního poznávání správného ale jsem to viděl správně nesprávně na to se k tomu se vrátím k němu pořád odbíhat od toho co si říct. Jsem drzost za k tomu konci tak jestliže tam tedy probíhal denní ději úplně jiným způsobem než probíhá nás de tak to nebyla jenom jiná časová dimenze vedeno jinak se na s to byla taky jinam a k pali tak silového proces a takovou. Lid ta okamžikem zrození se teď radovala tato ekg nadace na pomalý postup časový nám umožňuje aby se čas z nás zastat či o to vypadá jako by nadace ale průběh časového procesu se zpomaluje po narození z toho. Abyste ten čas nakonec snáze zastavil kdyby tak jsem šel kupředu jakost v tom matčině těle nebyla by nejmenší naděje že se to zastaví. se s pomohl mně taky neděje se to zastaví. A o ten čas se musí se dostavit ak této stylizaci života vás vedu aby ten čas nějakými prostředky zastavili ale nemyslete si že to budu převážně prostředky zevní a při o kom jsem pracovalo co co uklidněním mysli za jen co všecko pak ho jo v tom pro bylo říkala ctnosti to není to hlavní je to dobré. Ale to tak dobré tak asi jako bylo dobré co dělat ten bohatý mládenec s o to dobré. Ale se nevzdal svého majetku tato rázem začlo být velice špatné ale nemohl se dostat do toho království božího. Upozorňuji je to všechno dobré co děláte všecko je to vědění je v bohu o tito cokoliv ani pod stavení se na hlavu všechno je to dobré když říkám že to nesmyslné pro pro to nemá smysl ale pro vás to smysl. Že jiné východisko než jste v jeho vší ale máte jiné východisko než nemáte východisko poznání protože vás dán řeka do toho neboť těly a máte východisko víry se musím štítnou za dycky nastoupit cestu víry swámi aspoň na chvíli aby o to vůbec obrazně mohl vysvětlit. jsem znovu u toho zpomalení toho času ocitám se v okamžiku narození člověka. A teď z začíná v tom zpomaleném toku času. Výchova zevním prostředí. Jsem si nemyslete že výchova zevním prosím je to co s člověkem dělají vychovatele že se to hlavní tyto podstatné není podstatné to co pán bůh sám zařídil že nám tady z bude si o tom o ty musí jedna kde všechno funguje samo semenu jaký samovolně dale dal jako byl du podle nebo do máme od pánaboha jim to je. Vy to za z by si vám někdo řekne třebas karel mako a no a že to je obrovská milost že za že toto v okamžiku bezčasovém se jsem to nebo co kam který si taky symbol vím že to bezčasově zažil to byla obrovská dostanou vy nemáte chudáci tak prosimvás zbytečně se obrán že máte daleko větší milost než je tahleta proč tam taky pochopil že s živými li se mi který ve zpomaleném čas se z žijete tak zpomaleném. Protože to není li tak pracného zastavit. Ovšem kdysi se budete snažit jenom zde na klást hlavní důraz za zevní prostředky o koncentrace dal všechno možna jsem tady menoval. Let tak prosím ono to bude velice těžce anebo o to vůbec ne. S metodou tu zase je když to budete dělat tímto způsobem a již na to bude tento způsob protože prověří sil člověka tak budete muset metody co chvíli měnit. A bude mi prvním úkolem tento týden tyto jsou ustane proměny metod vám předváděl upozorňuju vás ale že on neklade na to tak velký důraz ježíš kristus. Jako abyste pochopili že by to o to hlavní před také počínání zvnějšku do nitra než toto pod na nemusí z nitra navenek. Tak dejme tomu proč se mi tam stalo bezčasovém okamžiku z s je li v tam v tom koncentráku jsem pochopil stvoření a tvoření a tak ta po se jsem se vzdal všeho co zvnějšku působilo. A to byl život v tomto světě na se od něho odstoupil totální a takže tam bylo místo pro to působení z mít ska navenek a zvnitřka se pro o jela tato zkušenost mi to se stane každému z vás pokud obou rád je všecko. To neznamená u ten ze světa to je ten že by si z musela prost. Nýbrž znamená toho zastavit s tok svého chtění který směřuje ke zvířecímu způsobu života abych šelem to vysvětlil aspoň několika slovy el jak to je vás vidím se chováte jako zvířata to o nic špatného. Je že se chovali aspoň vždycky jako zvířata ono tak není bez jej vychová jako za nás již nata tak a to jehož horší. Ale poctivé zvíře se chová takhle že ani kuře darmo nehrabe. Vy tady se jako zvířata protože jsem přichází by se něco dovede z něco prosme mně je zen za získali. zvířecí způsob přístupu viz jsem nejde te že tak jako by se za ten či aby si zaradovali ne tak. To by se nemohl se jenom za mu vinno co mu to ne abyste pokročili kupředu. I se máte tak jako člověk který jedná s tím podlidské orchestru a čeká na jeho konec. To je bych nabádáním nějakýho z od příklad toho zvířete. To jak jak symboly chápu přes si v oni se navádí kořen tak že to jednota v zk co dělá a člověk na koncertu normálně je to co vy děláte své co to kuřetem pro jedno a totéž jsem. To jsem nezná ale pro je to kdyby to když to bylo neb propojilo kdybyste všechno pro budu v přírodě tak se nedostal se ani za tu při du není za ten čas a prostor co tam musí být také pro pro ne propojeno v jsi mi že to z misse byl to jsi li to nejde nám tím sebevzdáním proto ježíš kristus radil. Zapři sebe sama jedině tím sebezáporem se tam dostat od otázka vnitřní a nejjemnější když opustíte cokoliv z tohoto v zase se k on nestali roste jenom o jejíž špatnou konec. Z toho toku života jste nepochopili vůbec nic že to všechno smysl do nejmenší špatností i do nejmenší ctnosti všechno tam nějaké místo a tu platí a vás liství jako mít k tomu se vyjdu byste že již špatnosti ani vás nemohu mít k tomu a to se mi podaří dobře abyste zažívali všechny ctnosti před to nebudete nikdy ctností že a který jsem byl svatý pro se byl pět let. Tam jsem z kdy jsem dál za zen hřešil a to z to se si si svatý nejsem tak si můžu řešit pořád ne v ale to je váš případ i moji takže jsme ve se na jedné pád formě k chci vám to říkat jenom opakuj mám to proto do nekonečná z toho důvodu aby si nezoufali aby si nemysleli že někdo dát pro nějakou zkušenost. Všichni žijeme v tomtéž zpomaleném čase a všichni máme pro tu zpomalení toho času. Při rozvoji o druhu být pokušením že to z ku jediná skutečnost. A mít jistotu že z toho pomalého času snadnost dostane za si jednou zastat ono takže teďka kdy vám chci říct protože se ocitá ve se v okamžiku narození ve zpomaleném toku času kde je. To znamená někde u kom ses pořádného tam jsem ten ten stvořitel proces zastavuje aspon pro člověka. Tak to je největší milost jaké jste vůbec svědky. Nemůže být větší milosti vám dané než ocitnout se ve stavu lidské nebi dosti ve které tento čas takle zpomalení pracuje. toho své těžkosti. Protože bez zpomaleném čase se daleko prudčeji. A bolestně ji taky zasnění prožívá všechno co v tom čase probíhá. Takže bolestná člověka dotírá daleko silněji jak tělesná na duševní než na víře když vraždí víme zvíře je tak to von nemá tu bolest jako máme my. se s pomilovat tu slepici která se dal vraždit tou jinou slepicí pak klidně se dal vraždit. A byl nezakročil tak byla zavražděn ano ale. Prosimvás to není případ člověka jsem to nás byl obraz vědomě s to nás rase zuby jakým právě nad zavražděni jako je tato jako ovi ležíme vražda. Z pro že tu bolest člověk prožívá jinak než zvíře o se z že pro je u zvířat ta bolest probíhá jinak než u rostliny. Roste ta bolest probíhá jinak rostliny než třebas u kamenné a tak taky pro. Ale strašně. Slabě nebo takže se nejeví tomu kamení jako kost z vás promiňte mi takle myslim myslim na všechno jako na živé. To pro není něco neživé ten bůh když tvoří nebude nestvořil. Tak to musí ze svého života život v různých vývojových fází převádí život věčný na vývojové fáze jeho života. A že nerost vyvinula fáze dnem božího života. Je kterému ten kámen dost daleko vám tu božímu životu člověk jeho byže ale za cenu úžasného utrpení veden k ke zvířatům rostlinou v kameni a tak dále nebo wu. K vám takže jestliže je u vás životě hraje nějakou vody po ras nepozastavil že se o dneška nad tím tak. Taky součást jestli cet začínat o tom mluvit že byste zatím byli ztraceni. Nebo že byste sebe litoval této nejhorší co můžete dělat že sebe lituje te a e kdo rození pak nenápadně tomu při prostí a. Nýbrž že bez do tak že dal kromě bolesti vedle bolesti dělají nepopírám že je. Ve bolesti to jedno z největších milostí od boha že vás to bolí. Každý lékař vám řekne že když to ani nebolí že to obrana toho organismu aby za tím snáze mohlo jít o to aby z toho mají při či na bolesti že kdyby to nebolelo takže byto bylo horší než že do bolí tady každá vůbec nepřišel o tak lékař matka jiné názory nám pokoje než li třebas ještě před několik terezy dětí mít než tele obranný system že ne vždycky je správný že po od ti nějakými anti anti věty ti to od. Není to nejlepší to své obraz chop dost ruší toho naleznou a to neblahé následky na tu k v jiném poli než kde to původně ujelo. Tak z vás těl připravit k tomu. Protože v st stylizaci kterého u vás budu učit jeden z hlavních článku je být tolerantní a. Být tolerantní v každém v nejzazším případě vůči bohu ale být vrátky jen vůči v stavů které zažíváte nevybírá si stavy příjemné a nedávat tím přednost představy nepříjemný. Nepříjemný stav nějaký smysl jako horečka jeho co je žádali o to vám to takle těch obraze lidsky již tím že náboženský způsob podání jak to oni žilo konečků smysl horeček věc mysl bolesti. To my v tom nevíte na něco dělat v moderně podané v náboženství v symbolika ale zatím je tato zkušenost že totiž je že to nějaký smysl. A ten nejvyšší smysl nemůže třebas momentálně pochopit ale nejvyšší smysl je že vás to přivádí k. věčnosti daleko prudčeji je je to radost anebo pole s daleko učeň než to takovou neutrální povahu a proto ještě ses mohl radit tak se s ti budu od řešit ježíše krista radujte se vzadu li si ti a plačte s tak si z mi prosimvás proč plakat tak cí. Protože proč nespočine za plakat sám nedělejte budete vždycky bude se navenek někam mezi lidmi aby viděli že jste na tom strašně zle. Při pokud byli jste nešikovně atd proč protože. Ten vás drát z je východiskem celého lidstva celého stvoření celého časoprostoru i to pociťuje jako osobní neštěstí. Že nad něčím u sebe pláčete než nad tím se zoufali. Ale vizte jsou svaly nad celým on během děje nebo převedení nedělo mého raději nové anna pomalé viděli přičemž pomalé děj to není zboží. Tak zase z máte nejvyšší svou svět. S celým lidstvem především se li vizte když nad sebou placet je to s tím svým pláč s pláčem těm kteří také pláčou jsem vám to několika z vás předváděl aby stole převáděl všem tom tuto zkušenost ještě do budu pro pro promiňte mi toto není k budu denní nýbrž zkušenost vám musím když tu zkušenost že to je jako podrobení jak jsem byl taky do za vůbec ne. Ale je to zkušenostem nás by za zamyšlení abyste věděli jak se účinně plakat s jinými. Jaký to veliký význam pro toho byl jsem řekl který taky pláči. Asi tři roky jsem chodil nějak odliv radu vys jemu se v v plzeňském chorobinci hodil jsem o těšit cení sino semeno za to byl na tu tělo ochrnutý nemoh ani došla k bohu na patu v tom co se okolnosti třebas ještě ji dom máme své byla z tam z dojde neměl v denn tak za obdoby dycky strašné bolesti v straně toho těla nebo o šíři do celého těla tak strašné těch přestože byl člověk nevěřící ním tak dech víte nebo. Si která trval dvě čili jinými marně vjem maximálně tři hodiny el když to pro v před že je tak lékaři nařídil by vzal opírat el tak v tak dělá vana pána boha a že potom mu za bolest přestala tak ses styděl zato jak o panna hlavy na dával. Ale protože sto opakovalo jim plně lidi pořád v tak ě n soustavně nedával vlastně celý život za toho pána boha a to ochrnutí bylo na s rozené nebo and co. A říkal mně není vůbec proměny vysvobození z tohoto utrpení protože když nemám tu bolest. jsem chtěl jsem za to to co vy lidé nejste vděčni o ten moment bez bolesti. A a velebím celou tu dobu pána boha. nemám čas ani na od špatné myšlenky protože jsem tak šťasten že chvilinku nemám tu bolest že musím pará toho velebit za to že tu bolest jo před co byl dál pan lisý než my všichni než a vy pase vždycky nadával na poměry jak mi to nešlo. Ale padli síly. Byl v době ty ty poměry muž li ještě jsem za to to co mi věčnými nic né. My se žil ten ježíš lidem dělám to všechno vychází z nás nic nebolí. Ale jsem říkal pane listí víte u vás se ten zázrak musí zdát jednou nebudete chromý protože vy si přejete abyste posloužit dají těm chorobným v tom ústavu anebo se protože sám musíte být ošetřován ale jestliže máte tuto touhu tak to bude vyslyšena protože z ten nejlepší zlý jaké jsem poznal jelikož vizte věčný zato za co oni ježíše žádný člověk kterého znám vzali z nás. Není ani jsem u sebe ani kou jinou se tak do nepoznal dal bych takový byl tak jsem přestat. Ten říkal jsem to myslím a proto musí nebude nastat zázrak kdyby začnete chodit abyste mohl pomáhat. Ty si říká tento kalich je toho se nestane protože pro zase za bloudily ti na dávání tak. Kdybyste jednou přišel na tu chvíli na dávám tak jste věřil žen převrat není možný mně říkal notak snad se vinou podaří okamžiku nedává ani přijít jsem tam o pro dostoupil nečekaně do začal právě na dávat protože bolest byla pro ta. A on mně dal od dveří pryč a říkal padlé odejděte ale začínám pravého dávat tato od pro byla vody před od na nebi a tři hodiny ostatek za tři hodiny tak se svatou před o nás ti doby to nebudu moci tu zůstal. to na dávat s vámi nedělejte toto nese provinil jsem mnou viděla vám stráž těch tam na těle a od li s to musím vážit lidem pán tak trvale trápí. Se mu říkal. On s tím si po se je a my taky dospěl dávat jsem vedle něho na dával ták. Tak se musí na pána boha víte. Že kdyby vám opakovali jenom při musí přívlastky který jsem dal pánu bohu tak budete mít dojem že všechno co vám tady říkám že on tak že bych daleko lépe se vyjadřoval nadávkami na pána boha a než s tou úctou kterou tady vůči němu projevů ale jsem nejenom nedával se žil do postavení zdali sil se s tím plakal jsem plakal jsme si že se upřímně plakat do toho žil v jsem viděl jeho bolest to byla moje s moje a on říká. Proč byla přítele proč zadává jsem říkal o bytí jako vaším bolest pociťuju. A pán visí říkal za deset minut mně to bolest přestává poprvně v životě za deset minut z toho jsme nedávali dva a vizte dával jsem na ale jsem říkal na ho on taky říkal kde jsou v anebo při vedeme moment dotud obětí nebo boží v no tak tam jsem uprostřed nich. Jenže on taky říkal tak se taky svými jsem plakal nad na dáváním tedy ale pak fáse jak on plakat tím stylem jsem plakal pannou kdysi plakat jiná on ve pak ale tak domu se na to se pak a jsem od pravá on jako on na to myslíte se s vámi nebo na co od co znal jsem tak tím z osel se li co jsem byl na tom věku co za tiší před jenom při. No o pro taky ty ve vrátky když na tvých toto přešlo na tak on říkal se zázrak že to přes to za deset minut v životě město by mu neb než nepřešla víte. Abych malém věřil s ten zázrak je na blízko na to se nemůže stát protože o to se zůstala pase na dávám rod pro mala u onoho stala o lisý dostal nového pak není pravá o junga toho protože se s těmi že nemůže tu patu dát na zem říkal prosta omylu tu patou muže ten zázrak přestát nemůže za nám a si to stane co chce to se teď není je to je provedeno dá. Je je pozor vás jenom budu jistou bát pak si to zázrak máte zacházet se sebou. Že to neumíte pro děláte poprvně v životě no a prodělat pořád prožila po ti normálně. Tak po tato se cestě vemte si do bič ku do ruky levé pravou mohu dáváme z patou na zem. A šla učil jsem mu tu nohu na zem a on z nás a dát tady se to napíná dělat toho se mockrát jsem když celý život ne nedošlo tu na patu ne ono mu do tam nějak rupa toho volalo on říkal to bolí a jenom v noze nikde jinde a to je do ale jen ho tak se mu tu nohu držel při zemi. A tam byl došla a ti co ho že za jsou mnou šla po pro život že říkal poprvně životě bude taky na něho vyd a mám tu nohu budu teď jsem si na to byl s tím neumíte si no za jenom sto z nemůžete si umět zacházet vám na tu nohu budu držet abys tu potu nebo zdvihnout kdo se zdvihá patu když vykročil druhou nohou ale vím že jste druhou nohou ale tato tam patu na zemi aby se to ještě před al svaly. A voni tam sester jednáním nechal musel pak do jsem v celou vahou do jsem tolik že z se neměla by se dostat se měl se tam na čil on nemohl do patu zvyknout že své něco jsou se s je to to oni ne ne a musíme se držel jsem vodtamtud patou a oni si vykročil plně na nebo u nohou na se říkal a pěkně kolem mu na patu na předešlá. A potom teprve na špičku budete celou šla kou na zemi vyjmeme pravou mohu kou děláme totéž dopředu atd tak dál pan myslí prošel tou místností a první bez bolesti v už. Svaly když ku boj měli říkáme potom ale jenom pro měli. A šel říkal karle promiňte mně ale musím poprvně jít do kaple poděkovat. Jak ten člověk děkoval páru bohu protože chodí že kdyby za to že oni mi věku nebude nezažila to nechodil jsme zažili bohužel anebo šel ho nepřeju ale. Ale ten tam děkoval takovým způsobem že jsem se mohu u plakal nám toho a ještě dostat toho pláči se z kde on se než jako on o bohu a že u něho jsem nemohl opakovat to co stalo před tím. Že on si to od plakal. A on potom do smrti sloužil těm nemocným v tom chorobinci do tam nechali protože on byl velice dobrým pomocí on nezištně pracovat a on na za to nic nechtěl on to dělal jako oslavu boha. síly která ho zbavila on předtím věřil na převtělování že byl nějakým věděla ale který po vrať janem úkoly o rovné mu tu ruku a dostat ho z toho budu že to bylo předchází chtěně si musí o dělat to mělo velikou práci. Ale dostal jsem hostu tímletím zázrakem který se na něm stal tak vám jenom říci že i tento zázrak byl proveden zvnitřka navenek. Že to co se mně stalo se napřed uskutečnilo vnitřně v tom vanutí to je to dobře moli pochopit že toto několikrát opaku tento případ v že všechno v této stylizaci v to podstatné v je to styl sine všechno tedy podstatné kde zvnitřka navenek. Že podstatná reforma je zvnitřka a země jenom doplňována a do dob měnil nutné pochopit že pro smíte podceňovat bez to by to nedošlo dokonce. Nebo k tomu úspěch viz jsem byl v ale musí stojí zvnitřka. Či všechny metody které vás který vás budu učit budou metody vnitřní. Ono po pro co není při metr nevím všem neporozumí vy nebudete moci pochopit. Že by něco z ni z kam mohlo působit víc než když vy se snažíte o jsem to při pro že jste snažíte se před si podstatnější kdežto že něco dělá ve vás pán bůh v je že pánbůh od vás nedělá proto oni s protože bylo tomu nepustíte kdy máte obrovskou moc v tu svou vůlí mu zabrzdit i tou že to děláte koncentraci máme proč no nejdeš ctnosti provádí kde i tomu brzdí te jsem ten větle bez větou svatostí pánu bohu. Aby provedl to co by jsem přestal být svatý udělal za tři dni. Taky při ni to byl obě. On to taky provedl vstal z mrtvých země země byl ukřižován on a země stal na dobu a vstal zmrtvých. A za tři dni přesně na tři dni v takže symbol zevním pochopitelně tou není skutečnost ale i tím znázorněno že všechno i co se z vnitra rodí musí být dobu zrání kdysi se budete chovat a to jedna ze základních pravd. Od této stylizaci že se budete chovat jako hospodář který zasel něco a vy máte zaseto okamžikem zrodu te prost jsme v okamžiku zrodu v k vzal na dnes ještě za se dostali když něco zasel a on bude chodit po po jeho bude tam šlapat bude se dívat do si do klíčí do po by do od země ale co s tím bude že oděla nechala toho tomu přirozenému vývoji průběh nedá no abych doby mělo pomocí tak jsem. My zevních činitelů jakými slunce země ale prosím vás to nesmíte dělat abyste z toho mluvili těm zevním činitelům protože mysl do toho mluvit řeky tím být ničím a to je zas síla v tom semeni taje podstatná kdyby tasí nata i ti rostlin nebyla o semeni obsažena marně viz pro z ale málo zálib nesli něco bych tam postaveno není nic nevyroste. Tam musí víc semeno a pro vás je od atd mám k vaše nesmrtelné to tady je je nepatrné o říkal jsem s menší než hořčičné z ano. A u vás musí být podchycen ho v nebo ta víra bude zvnějšku bude působí zvnějšku. Ale bude to z ale váhání bude to země u rodná ve které to semeno vzklíčí ale musí vejít do tat tu se musíte do tam vede z s semeno samo kdyby zůstalo bez mu byly tak by zahynulo. Ale když to je dostane do půdy zahyne tím že z klíčí a to je rozvíjet zahynutí za nimi bez klíčení a za jinou z ty ses s líčením jama vytýkal vedu k tomu abyste zahynuli vnitřně bez ses cvičením kdežto normálně člověk který si pro že to život jako zvíře je za nimi bez klíčení a do za dosavadní stylizace by tak jisty jedete život ale tak abyste to nejí je to du. Dali tuto vlastnost to od jako s ním no prosto onu kaši ale pak dostat na tom budete muset opustit a tím dokončí to znamená když se degraduje na s touto stylizací života nazí řečí život že zvíře nemůže jinak když se musíš ježíš tím že umře tak se smířil s nosem člověk pochopit. Ale než než to neni váš osud v na to neni osud člověka není nepsaný osud v za je to jeho tak o co se v okamžiku narození. A důvod dost vše kdy tu mu jak jsem věděl že nastane směje v tak vás ujišťuji jsem tam chodil tři roky proto že při první chtě věc jsem odpověděl ho nebyl nemá ale abych časem po tři roky s ani s mámi tím časem bych neváhal kdybych nevěděl kam to vede a protože jsem to věděl tak jsem se jenom musel nutit trpělivostí. boží trpěli jsi kterou člověk nemá člověk to nevydrží ani ty tři roky. Nech s koly aby to protože to padá tak beznadějně o na dával plynul jsem tři roky ani jsem tomu kdo jsou malo nestal jsem zlepšoval mně bylo jenom jedinou nadějí že tam měl o pio mu pak kát na stole a že jste hlavičky ne u bývalo. Čili on se nestal ko mám tak lékaři ho k tomu měli tomuto tolik dispozici říkal tím pro si je tady dycky nejsme s o třebas co pak ono jako probíhat o to si po tom objal to co pro svět tak to on to nikdy neudělal nebo malou by svatou udělalo prostě dostat se nad po marném. A to mně bylo důkazem že podpor pod kudy důkazem že tak jak jsem to pociťoval v tom prvním setkání co také z pána. A nevím jestli to byla by z věda o co pro stane jasem nevěří člověka se svým vědomím. potřebuju důkazy nebo jsem tomu opravdu věřil. Nebo nevím co ale zkrátka jsem si říkal musí být trpělivý. Jsem neviděl žádný pokrok tři rok jsem měl sám oko o najednou co přešel z toho momentu kdy on začal o dál. To bylo štěstí a to bych ho byl poslechnout co cesy. A když poslechl třebas jednotně říká že to před určeno pro který říká jak to s to jsou vlivy nějaký předcházejících tělem. Tak to jsou samé omyly pochopitelně musím trpělivě vyslechnout si nic z toho není pravda nebudete do vzdálený obraz skutečnosti oni tej víme kdy se z to špatně vysvětleny. Ano není to nepsaný osud před určení mi to předurčení nějakým zkazit vtělením nýbrž je to posedlost celým tím vesmírem právně po se vás tohoto co měli příhodné. Ne přeměně příhodné ovšem ono to někdy je příhodné zvláštním způsobem proč umírá malé ní. Toho nemůžeme pro si vysvětlit pochopit že do bez tomu dost jsem si že jsem v okamžiku setkání s tím listím byl taky prázden sama sebe jako jsem byl u o toho ut jeho mládí a takže jsem poznal co je správné z mus zdání. A věnují jsem např jak jak to dopadne to jsem byl světa vzoru že jsem tam nebyl poznám doma by to nedopadlo tu jsem to nebo dělat zlo. Ale el panny sví že neděláme než neděli karle jsem že jsem život co todle přeje aby děláte pořádně svou ustavičně přemlouval. Aby věřil na lásku boží ale ne na vám že když nepřestane věřit na osud na odplatu že se nemůže pro být která své a on říkal jaká pak láska když dycky přestože jsem řečem za to co jinne jež činy jsou věčný dycky propadnout tomu zoufalství. Ale zase je nastoupí tatáž bolest jako před tím znovu opakovaně na pořád stejná možná že ještě větší. Tak by to je ta láska boží totéž říkají všichni věřící v tom koncentráku kde ta láska boží pán to tak stvořila nás opustil nechal tobě že no tak to neměli pravdu jsem v tom se neodporoval jsem nebyl věřící jak jsem neb potřeba tak návod na pána boha ale jsem na voleno jenom na pána boha to prosti pannen li si na to zla nebo visí mu. A to jsem si byl vědom toho že to co jsem ještě pro těl dával že jde do pán bůh nemá za zlé. Protože jsem plakal stačím svými aby potom v rámci lásky bližního miluji když jako sama sebe na to se snažil dostat. A to je toho co musí vlastně předcházet která se bohu jelikož když nebudeš miloval bližního jako živého boha tedy máme vidíš ne k v.