Karel Makoň: 86-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Podívejte se ježíš kristus to náboženským způsobem ukazoval. Takže říkat protože to vím že nevěřil že by to jinak člověk pochopil nežil vnějšku do nitra protože vnitřní zkušenost mu nemohl předestřít do toho bylo třeba něco co se s to byl těm dvanácti žen. Ale tak to lišil třebas takle nějaký samaritán šel po cestě a našel svýho nepřítele polomrtvé ho přepaden mého za neměnného k smrti přes dobyl nepřítel a bezvědomí takže nemohu být dítě čem za nic ho ho ošetřil ale že dal peníze tomu dotyčnému tvého dám to sem. Který u něho byl se tak aby ho aby všechno za něho platil takže ještě živý něco zbylo tak jsem to ještě zaplatit tak před ještě byl dal. Takže on tady líčil cele doprava lásku bližnímu neočekávám od toho pro sebe vůbec nic. A nehledí na to že to přítel nebo nepřítel to je pravá láska boží to není žádný osud pravá láska boží byli žádal před není nýbrž to láska nestranná která miluje vraha i o váže u kdy vražděného stejným způsobem takže máme dojem že se k vraždě mému otáčí zády. Ale když ten vraždění opustí sám sebe. Tak je jen hned místo pro tu lásku boží takové že ten v vraždění překoná celou tu úroveň kde na kterém mohl být zavražděn to z toho toho jednadvacátého listopadu třicet jsem o kam přestal nic možno v zavražděn možnost to nebyla možnost být zavražděn o z zase jak tomu říkáme tak nábožensky náruči boží ne ho na to není zažíval třetí taky. Obraz obou neměl žádný citový jsem neměl taky žádným a v ale byl jsem prostě nevědomí jeho skutečnosti dále za časem toho protože jsem opustil zapřel jsem sám sebe ale že se utekl jsem nese semeno se dnes tam zůstal. To se na mně ten vás atd ten most tak cení v a ten jesudian že jsem na rozdíl od nich neodešel ze světa abych něco mohl zažívat ten masy na příklad šel k nějakýmu oni či s tím mudrci aby si toho aby do po po hrál se nějak žádným mudrci nešel protože jsem byl vychován lékaři jinak. E. Lékaři mně řekl tím že obrat svědomí do marný do bez též na beztak oponovat. A když to když to vás na toho oko jsem pochopil že jsou na. Světě věci kterým jsem nedá odmítnout že jsou silnější než že hrnou být přitom jsou spal v a o stavět se na zadní nohy a proti tomu že daleko moudřejší se odevzdat když jsem vyčerpal všechny možnosti odporu napřed musím bičem. Jako dítě jsem vyčerpal vždycky možnosti odporu jsem se jak říkají lékaři že boha tak se přímo vyjádřili. jsem se to dal tak začali odebírá ale mys od kosti kdežto předtím modlitbě jenom zvnějšku abych je při to se ti říká že tu bolest kdybych byl v z když stupňovaly na kost tak by to patrně to dítě neví neví že oni velice muset postupovali tak nemoudře postupuje pán bůh o pro žen nikdy dopustil nás takovou velkou o to abychom pro nás pro z omylu. A když nás to zdá se zlomí jako něco zlomil jsem opustil samo se v tom koncentráku neučí dejme. Jak byl byl v tom okamžiku kdy jsem pochopil že musím zem řídí začal nějak k tomu bez toho se chovat jakože který nechce umřít třebas od napadl nebo and co udělal nebo u týkal za tento rád by tam byl nabytým nedaleko ode vede k synu moh jsem se nechat spálit poměr nechal spálit se tím drátem tou nečinnou do k tomu co dělat li tělo měl nechal v tom měl za o zaplaceno jo za u. Zabit sil člověka takže on musel zabít samá takže on sto nechalo u jakou opic onen o to bylo mala ale hodně mar za každou vidělo hodně mrak ano. A s v tom mámě na vás bylo vidět nebo po tou v ježíš vážnou takže on měl nadi věčně zabíjel že bude další janem kolik z po se řeči z po ve marek a to bylo zahození pro něho a on přesto nezabil no para jestli je to moje přemlouval někdo rod tak ale v. Pane liství věří na převtělování na karmu a vy říkáte z asi byl zavinil milion mrtvých v sval se proti podle sku. A. Tedy vás upozorňuju milion při se za omyl vtěleních tak rod sto na pravé ne to chápete to byl on nedostane svým boží veliké také o obraně dal dávám prvně silám za tím pane čekat provádí všem jak to potom přeskočit ale on říkal no to nebylo pro k vedle nezradil že to bych moh vlastně spáchat sebevraždu to o lepší a kdyby v asi jste neřešil protože vyroste přidal další hřích v tom že před než měřítku. A tak říkal no protože neb váš sebevraždu je před jenom tam nevidět se jsem ochoten vás nadále poslouchat aspoň vyslechnout takže onen začátku vyslýchal a mu pořád říká ježíš kristus přišel na svět aby ukázal převahu lásky nad vším ostatní. A ta láska se nám nejeví jako láska. Ale když po váží kte pane listí že on z věčné slávy která neměla být přerušení odešel do se za ve jeho lidského údolí dobrovolně. Tak uvážit jaká to byla obrovská s. Se to proti veškerému pojetí karmy převtělování osudu když taková láska vstoupí mezi nás a u kořen tam krok s tak jak jsem jak se máme po cestě této lásky ubírat k němu. Protože on ním o řekl že prvním předpokladem láska po chápu že pro že to je láska ale tedy jak pomilovat je takle týrá atd tak na to co on opakovat. A tak jsem mu postupně vykládal jak ta láska vznikala jak se dostala na svět. Že by se na svět nedostala kdyby tam nebyla řada přivolení aby ta láska tu objevila. A prosilo z touž že jsou čas vím to s tresty do cit který vás učím první přivolení bylo při dost jeho nálada že se s jeho zrodí spasitel. To bude ve při nevíme své postavení toho národa když že atd tak že prostě výjimečná to odpovědnost a že se skrze zrodí masy ale že musí svůj život stylizovat. Třebas po tisíciletí nežil ve k tomu aby dorostli do situace dnes si jsem zasloužili z ale doroste ze s ze kdy se může ten spasitel u nich narodit co to je jen si mezi dorostli pro sloužily z li protože on zase je. To ukládala uvnitř toho národa jako nějaká začla která navrch nebyla patrná navrch třebas sedělo že by vzali babylonském sto padesát zle ut vím že by byla o to od práci někde v egyptě tam při dělal dobrovolně o tom o tom tak že ona praně o proč tam ty plné hrnce. Tak se drželi těch li jsem se to dělalo dobře mojžíš nepřežilo byl tam dostal a takové těžkosti měli to jmenoval se nám dvě z mnohých těžkostí ježíšku byla atom že vede li že již již ti tají bohatí národové kteří ho o dovolit synu při choval bohatství dělám mamonu a kráse to do světa a považoval to za smysl života který jako zvířata pak domy jsou z kdy jim bohové tam byla a tak dále a. Takže čím víc jako žádá vědy čím víc z ní. On ji prováděli to byl od jak lidský způsob náboženství tak tím byly bližší tomu svému bohu. O to se strašně líbilo potom za svět o vyd zkrátka oni e nejtěžší bylo pro toho mojžíš že. Aby nesloužili za ten mu tele tu teleti a to je taky moje mi tiší úloha aby se zlatému teleti i i v kterém mu říkáte ten to život pomíjející ve zlaté tele abyste mu přednostně nesloužili to musí máte sloužit v tom smyslu pro o svatě že to pravý prostředek nejcennější ničíme na veliteli aby se k tomu budu stal. Ale jenom prost. A cíli bude to cíli hledáte svůj život as ztratíte tak jsem učil toho padající by děláte vy říkáte že by tam vůbec nevadilo kdybyste jenom nemusel trpět. Kdybyste aspoň chodil jako ostatní lidé abyste mohl pomáhá svým spolubratří. To je na tom hezké ale je přitom za on zná záminku ta vám se nechcete pět především. A potom se vám chce taky pomáhat bližní o říkal na kladem domě pod se vět nese se především po abych zase že by. Tak jsem v něm vstup bylo tu touhu po pomoci bližnímu. To je především co jsem dělal jsem je že bez této lásky se nedostaneme dál že ta láska musí být silnější a mocnější než veškeré jeho utrpení. se dostal do z vás že on říkal i život být dal za to abych mohl v dalším životě protože on pořád věřil v tomu bližšímu sloužit říkal panny si jsme na dobré cestě. Ten život v odevzdáte doma spáchat nebylo ale byl byl ten dovíte jemné říkal po li při tom byl i ono dobře se do rodu z on neví neví řešilo ale vzdáte ten život jako jsem ho z dal. Se v nás světech všechno co jsem před tím dělal. Bylo pro jako špatně žid tele jako k nic že to byla pravda. A tak jsem se mohl od toho odvrátit prosimvás snažte své. Jakmile máte potom na dávání a to jsou k tomu pánu bohu k vám ho řečí tvé zapomenout nadto cesta nedával. Zapomeňte neboť i pán bůh zapomněl když jsem vás nechává teďka bez bolesti ale nenechává v bolesti zemřít pro ceně milosrdný. Ovšem to jsem nosem ho protože pán bůh nemá kam je výborná my jdeme na tom vůbec nemá žádnou paměť. Nepotřebuje pomník jsou lidské záležitosti ve své bída by měl paměť. Si se z to si k a na uděl věčnost jaká to byla oni časem za mnou zažil to z oči že tomu tvoření naše v tom v tom oni paměti. To je toto tvoření je pán bůh je. Protože to je tak není třeba to je to jsou často z prostě to přitom ne tomu není třeba řádné pamětí o ni je nesmyslná záležitost po na boha. F. Ona ovšem věrou toho všemohoucnost v našem slova smyslu to je všechno nesmysl jak místo nábožensky převrací. To je ale to je není v lidském smyslu vševědoucí všemohoucí a tak ta do tady jsem pana li si ho přemluvil že on nesmrtelnou duši ale že je toho. Vinou te nese nebyl vše že přes všechno to utrpení te nemá udržoval v tomto světě neboť ten je naději za toho konali z jeho protože to obrat i dobrému. A tak musí věřit ten se při který si říká panna mary jak ctností od vám to že ta se za něho při mluví o pána boha a že tento zázrak to co říkal budete příště ti k o vás na to že nemáte bolest. Děkujte panně marii i i v z za pomoc kterou vám přitom posly že pro byla o si toho že jsem moc rosu dál času říkat panna marie. A musím vysvětlilo a tam o o pro děkoval z věčně panně marii. A takže taky v okamžiku v tom zapomněl říct když ten zázrak nastal řekla panna maria vás vyslyšena. Protože stáváte nejenom naživu ale ze ztrát a je to jedí li v. Totéž říkal například páter bylo když mu děkovali do udělal nějaký za to si v ha panna marný dycky ba na mám jak to udělal dycky nesmrtelná duše člověka to dělá. Žil například byl čili slabou a oni mu děkovali rodiče říkal panna mary ale dejte si dát prohlídnout. Tu slepou dívku lékaři tomu sousto dvacáté z vody ta napoví že si ji případy tedy proč rukama pátera viděla a lékaři jednoznačně zjistili celek konci vím lékařů ty nejlepší tam na klinice co tam byly že to dítě nemůže vidět. Neboť ten to. Nemluví system není vyvinutí z a takový a nemůže před takovým nevyvinutý takový systém vidět v ne že o najdeš o na všechny rozeznávala v tom menoval vlastnosti čím to radí skal viděla. Mocí nesmrtelné duše. A vám řeknu když se deska vidíme s těmi kteří deska nemají tělo. A jsou jenom tou duší mocí atd mistrů o bych budu obrazně duše je. Vidí cítí mat tají všechny smysly mají pojetí v jednom a nepotřebují oddán smyslové a mají schopnosti větší než smyslové dání. Takže třebas mám vedle sebe u toho člověka který nemá dneska tělo nevidí ho a když jsem v tom stavu jeho. Tak nevidím ani sebe ale všechno vnímáme daleko dokonaleji než tak když musím obrat za tak je kdo z vás aby vás do z viděl tu poslouchat abych post slyšel ke mně mluví a tak dále to tam jakou ani v záhrobí výše řek odpoutá jako ten davídek od toho těla tam tahleta v. Těžkopádnost existuje. O tak u prali svět tak je to přestalo existovat tady v tomto světě jak jsem poznal že stačí jenom po na ho do z listu přemluvit po že my jsme ve svých představách tak přikováni že on si říká jsem před si tam a. musím přemůže pro víme li. Na tak o jenom vlastně přemlouval tím se mu to před tu o tu na zem ale zázrak tohoto jsem za zrozovat kdo to světlo. Tak to neumím. jsem taky byl nevíte jak to neumyl být neviditelná a byl jsem aneb neumím to neumí dělat zázrak. Ale to nese nad se to umí li si že otevře tak na to udělal tu zapotřebí. Tak jsem si před než čím je v ale se to stalo tak to jsem vás sto najednou nýbrž jsem pochopil co se stane nebo co by se mělo spát. Tři roky napřed né. On si vůbec nechápal po mně co chvíli přemlouval přestat věkem mně chodit že po marné ale když se chodit jak by to říkáte proto abych chodilo by byl pro běžím doby vím přítelem pomocníkem poznati dvojníkem prosto osoby vyjadřoval výrok se mnou o je tady si tedy to je pro matka projev nic z něho to není k ničemu jinému to nesloužit kdežto za páska. A tak jsem tomu svýmu říkal ano pan myslí jsem tady proto že si uvědomuju trpělivost boží s jeho stvořením an bůh neni postaven proti svému stvoření ten ten stojí za ním v jak i když trpíte když pochvaly a v té. Ale toho zatím nemůžete pochopit ale ten jednota mezi stvořeným a mezi nestvořeným mezi bohem a vám. A pro tuto jednotu a pro tuto spěli ostře kterou bůh nestranně miluje. Všechno o své stvořené tady jsem pro tuto vlastnost boží tady jsem kterou si uvědomuju jenom zkouší jim kdy do jede tady se dáte když v s. E řek kterou na vedli u tu trpělivost boží tu lásku boží o tu kolikrát docházelo ale jsem se donutil znovu tam přijít věděl jsem třebas kolikrát musel bojovat jak jsem nebyl trpělivě o pánu pochopitelně. Jsem člověk tak by byl li si že říkal co se tak na se beztak nikam nevede ale musela zvítězit zatím v tom řádu hodnot. Hodnota lásky. A on musel v okamžiku kdy neměl tu bolest přiznat čeho pán bůh před jenom rád rozumíte že přece domě milující a pokud že by nenastala bolest říkal panny sví tak bych měl pána bohat tak rád jako nikdo na svět věřím tak nebylo by tomu bylo tak bývalo bylo ačkoliv možná žene možná že byli v ní. To samovolné pobíráním z rukou boží z tohoto života by ho u kojí malou k tomu marná z mu duchu duchovnímu jako s jeho bytím u vás vše že o dobré tele ale bez o slyš jako jako malý který byl daleko dokonaleji vedeno bohem než tedy že se do litovat že on je těch lékařů ale přesto bylo pro jako samozřejmé ale ono oni jsou ono mu do po chu n od nebo chovalo anebo věčnou ani o něm nevědělo a. Je věřilo jej viz text ani nevěřilo hrst domovem mnohem dál že tato víra by z toho vyvodí důsledky z na bych chtěl vás vzdát zavázal těm důsledkům z vaší víry se tak jeden ze způsobů proč to tady říkám co. Někdo z vás proti sobě na dvě modly v modlit vodu za toto letech kterou si postavili po vzoru těch okolních národů. To. Po těch pohanou tak zvaných židé když on je s hospodinem nahoře syna ale komu tam bolest plavili zlaté tele. Takže to potom muselo strašně míti k cet ale jindy se stalo o že po mnohaleté nebo u dění po poušti sejme znechutilo v jako těla se jim mana kterou dostávali z nebe či proto jedno právě do toho vás to vám pořád mana. Jako kdyby nás pak ale to podoben si byl po na co měl jsem bylo by se mi tak vědy které sví a o vězí díla tedy dělat. On to dělá jenom víme se mi třebas tak. On není ses nesu zase znechutilo pořád tu manu nebeskou jísti nad tak že hráli že se liž že hrát v tak se tam najednou objevily hadové vědou o atd v v v v ako mu si ten s nimi dělal a ten mojžíš říkal hospodinovi proč nás trestáš tímto způsobem o ji nás tolik let po poušti nedovolují nám vejít do zaslíbené země. Ačkoli jsem z nás tam z otrokáři egyptské ji vedl a my ji ještě máme zahynou proč nám to dělá a hospodin mu říká to dělám tamto neni cely tomu řekl o to dělám proto abych upozornil na si myslel toho bloudění. Abych upozornil na to že to bloudily jsou částí toho dosahování existence mesiáše mezi nimi a a takže kdokoliv. Se podívá z těch skutcích na toho hada kterého si po věříš na ty či ku je to tentýž atd kteří lékaři mají na tom koutku o ale tak bude uzdraven ale neumře tím k nutí. Tím jim řekl přijdeme z děláš a kdo v něho uvěří bude uzdraven z neduh kterýmu říkáme lidská smrt neboť při tím umře vnitřně tam najde život věčný vědy jiný způsob dokonalého u zdravém pochopitelně. Jsem seděl kteří v sobě mít než ba do ty doby než se to může stát že správná ale není toto pravé uzdravení a ježíš kristus na to odvolávaje vám dobře známo ale říká pravím vám že máte mít na mysli hada na poušti a vězte syna člověka. Jako věřili židé na poušti hada který jim ukázal. Mojžíš nad i když se s týče mého a vejdete života věčného prosimvás o si vzpomněl na toho že naplnil starý zákon v kdo byl tím hadem z ty činným na ty se na kříži když umím někdo pochopí a opře se o smrti jeho smrt na kříži tak stačí se k by jenom přidat umřít ale přidat se k a o umře mocí smrtí toho ježíše. Ste si to tvé vymoženost nemáme od možno zpomalení času a vnitřní smrt s pomocí to že se při po jim. Že vždycky od začátku této stylizace jde o nový styl novou úroveň je ona mu kolik tu připojení panna maria se připojila k vůli boží pak do připojím pořád co dálo toho potom později budu říká sv. To ještě říkám takže stačí se připojit k tomu k smrti vše krista a budu spasen vše. To je možné jenom při zpomaleném času ve kterém žijeme při kterém jsem tolik tak. Začít jsem vám tady četl kousek z je ba myslejí nebyli a v tom jobovi je vyloženo. Jakými těžkostmi se potkává člověk když musí se vzdát veškerého vlasy s. Jak je to těžké. A jak občas na boha vše která přitom tak občas jemu je čem za něco a podobně a proto je také duše jak se na to vykládal nýbrž je to takové jako je lidský život. A se vám to joba četl hlavně proto aby z na tom jo po vyd poznali. Že to co zasnění dělo v tomto život těla se děje v životě každého z nás. Že to všechno pocházelo zvnitřku. Že se pán bůh poradil s těmi svými po rádci a dohodli se satanem když ho po takle týrat. Čili toto je bez chodil z vůlí boží se s námi děje se to neni nějaký pád satanův nebo ho k tomu vykládá křesťansky hezká pohádka pro věc víte můžete věřit tam pro motto možná bude pomáhat praně by to nepomohlo. Je pomáhá protože vím že než jsem se narodil pak pro než že taky chyba proč taky obraz že se o někdo na rok poradil jakým způsobem tím životem budu ztrácet sama sebe ano. A to je náš osud. Ztratit sám sebe k osud v něm nevyhnutelný jenomže to bohužel tento osud si plně vědom toho nepatrného části my nejsme schopni od celý splnit tedy jak je to mírné takže někdo se sebe vzdá jenom tak málo že ještě ve stáří třebas největším se mu dal do umírá a ta ale že nepochopil jaký to mělo smysl vůbec tane pochod. Tak ten prostě tento osud nesplnil. Ale dejme tomu jsem ten osud splnil dvě napřed byl v jednadvacátého listopadu třicet devět z ale ne s do svým přičiněním že to přičinění za děl proč řádku do toho jednadvacátého listopadu třicet devět a protože se to předběhl nějak to co děláte vy jako motto mohu ze své zkušenosti zpovídat. A teď vám řeknu taky než se se narodili na tento svět to všechno obraz prosimvás tak o vás byla nějaká po ráda pána boha jak to s vámi bude dopadat abyste se mohli sami sebe vzdát. Abyste poznali na pána boha to nade předepsaný osou přátele wu. Bez né. vám to líčím jako napřed se sešli a pak se ten jog začal trápit ne. Nebo jsem se začal i v tom životě kde to utrpení ne o protože to všechno z vnitra pochází a ne zvnějšku se někde mimo vás někdo poradil a ne nějaký osud mimo vás na vás začal působit hodné z vašeho nitra všechno pochází. Protože se ale z nedělené buňky buňka rozdělovat mateřským těle to přišlo k člověk prošlo vede k člověku. To je zevní stránka vnitřní záležitosti to je vnitřní proces který vás dozvuky v tom dělení buňky a tak dále o narození člověka a tento vnitřní proces také další následky kterému říkáte lidský osud v ovšem je to vnitřní proces a to oni osud. To je prosím láska boží která člověka táhne nazpátek ze stvořeného k sobě ovšem tatáž láska ho posílá do světa aby se narodil aby tam něco vyváděl a tak dále aby byl dobrý proti bližní. A dále co všecko prosimvás tohleto berte na vědomí. Že to je tak široký komplex že z pocitu oddělenosti od ostatního vesmíru to vůbec nemůžete pochopit je že se budete aspoň věrni vírou svou o do za součást neděli bylo součást vesmíru tak je v tom částečné pochopení jak to vlastně swámi je že se součástí vesmírového dění a že tam máte zvláštní postavení ve svých přímo výjimečném možná za pro někde dodnes život tak je takové postoje do ale má. Tam zatím my víme že byl tam a tak my jsme postavení že on když za transformátorem všech vesmírových sil maje před jací nový jinak kteroukoli vesmírovou. Z sílu aleno vesmírnou sílu na všechny úrovně vědomí které jsou od pod s čistým vědomím nebo odvozené od čistého vědomí by tomu říkal sedum čakramu v těle že ano tak je že protože totož dispozici tak protože jediný z tam a ne jiný tvor toto dispozici jako pokud tam věrně ale tak může se pomocí toho vrátil nazpátek k zažil do posbírat ne ty svoje na tři k musí s tím dní vejít do toho pánaboha. Této moudrost starověká vina ostrov delos sat tam v s s s s s s toho svýho v atd celí odevzdají tomu no o po nově anebo te artemis žádná žena. A tak teď jestliže z toho na nabudu vyd o pracně představy boží obraz skutečnost bůh nemá dáme představu s co jsem si se to představy boží se vytvořil svět a tam v tom tvořeného světa jsem se jsem byl stvořen a jsem pořád dotvořováno do podoby. Nestvořeného tak prosím je toho. Fáze kterou zažívám právě nyní když jsem na rozvinut ses narodila tento svět. Tam totiž to co tak daleko že čas se z pomalé jen abych moh důkladně prožívat utrpení důkladně prožívat radost a všechno co s tím pomalým průběhem jak radosti tak z o by svár od ku nectnosti vzít ku souvisí ale toho tedy zvíře je také neprodělá. Všimněte si jak zvíře. Když dětským způsobem přechází z jedné věci za druhou například ptačí matka opouští dítě které vypadne zevní zda jakoby nebylo jako by o něm nevěděla co nedotkne nebo opustí z dítě své kterého se by to s ten se protože bylo dotčeno člověkem jenom pro ten dotek ho nedotkne dál sama ve zanechá ho ale tom milující matka. Jaký způsob o na miluje tak tím jsem vedeme dny. Tedy zatím s zamyslete protože na to asi nebude čas byl to víme také detailně svět proto aby se dostal aby se od toho narození nedostal vůbec ani kousek dál. pravé stylizace že to co s to byl k tomu co při tom máte vydělat a tak jako se dál. Takže když se dostane z se dostane v okamžiku zrození. Tak jsme vybavení kde je vždycky záznamem svých rodičů který je vtělen do lidského těla. A tato deska složka je učil způsobem před určením toho cesta je bude dít protože jenom v rámci této genetické složky můžeme něco dělat co mám tam jsou dány nástroje do ruky v to je ten osud nás tohleto ti. A hlavním na stromě lidské tělo s těmi vlastnostmi které jsou jistým po rodičích ne o nějakém ztratí vtělení vůbec jedí svým dědictví po rodičích ale do toho tam přistupuje nejdéle v okamžiku narození. Také je záměr nesmrtelné duše mohou vjemy o záměru dopouštím své chyby je to lidsky vysvětleno že to obraz. Neomylným to jinak vysvětlit než jako záměr když to musel z ve jako záměna bychom vůbec mohli další věci pochopit že tady záměr dostat se k bohu nazpátek kdyby řekli že to vůbec záměr neni že toto všechno samovolně na tak dále nevím tam jsem se že se může to složil zbraně a může to všeho nechat za na sto bez dělat v tom na těch rozpacích je často mast na příklad ale potom z toho lidsky li se ne nějakým způsobem tak na kraj škod všech možností. No ale my toho musíme mít se mnou dřív neznat čáku věcí rosa ku viklat tak jste vybavení smysly to znamená z vybavení nejenom možnostmi jak se v tomto si plat jako vnímá bez něho upřít styl celistvý obraz ale jsem taky do oni všemi možnými zábran námi závora mi. Omezeními aby tento obraz nebyl rušen obrazy vyššími nebo nižšími. Nesmíte ji nevnímá ani při vnímání tohoto obrazu být rušeni vyšším obrazem třebas svadhistany bo manipury a nesměl být byl v rušeni obrazy zvířecími z nižších oblastí než jaké jsou. Lidské páteři uzavřeny zatím zapečetěn k tak máte před sebou tedy přesně vymezen úkol a pomocí těchto smyslů se dostat k rozvinutí tohoto života za tím účelem toho nesmrtelné a začíná působit tím k. Především tím neříkám jenom tím ale především tím že vytvoří svýho zástupce. Malé lidské tady pán pas tomu říká i k o lidské které zastupuje úplně správně. A dokonale jak se lidských možnostech relativní a to věčné takže my děláme zásadně za ještě křest je tu chybu že toto své zaměňujeme svým věčným a takže my proto o tom malé chceme věčný život to je nemožné to od žádný smrtelník na toto s je smrtelné neboť začlo existoval tak taky skončí nemůže smrtelní život ani poznat něco do moji nemůže dost ano. Ale je vývojovým prostředkem. Který musí odejít od sebe sebe zanechat a odejít do toho věčného to jsem předešel tomu se později vrátit teď jsme si začátku tohoto vtělení a chci vám říci. Co to to nesmrtelné s vámi udělalo že za sebe poslalo nástupce zástupce. Tedy do tak dokonale zastupuje že my své chtě nechtě považujeme za věčnou bytost jednáme dítě jedná jako věčná aby to že by tady věčně měla by vůbec se na podle že by výměnou boží nebo ona v tu ono po do s to je protože v těle dostat trápila ale normám ti to nápadná. jsem uměle patří do toho jen du do toho svýho syna do toho stavu ní. Přiváděl aby to taky napadlo že jsou mu do například hlavu na kolejnici ne k a ti co ona přijde vlak tak za je jako bude o tobě vším tvrdil co vnitřně osvícený po že mu na tomto životě nezáleží dělal že klidně může skončit tento život bych se že při že ani do bohu to na ne ho o tom že vám to dobře na to máme noze pro tento onou tak pro za tak tady se. Dáš hlavu jim na to tu kolejnici jati si že při osudu k u těch i při vázat středu u koho do musíš tomu držel. A to jsem tu novou o tu kolejnici tím krokem tedy nám odtáhl a čekali svatého vlak vlak začal by měl z toho co pro něho to mnou co jsem z jen do na skočím nenabylo do samo jsou to odtamtud. Ale jak metám ba by měl zblízka tak o on u říká o ty totiž vidí že sebe přetrhl ses tady této hle odpoutanost. Říkal no to je přirozené že se máš rád. Pak to sebeláska od li si tuto naši sebevýchovou je nejlepším výchovným prostředkem abychom se za dostal měl se zase musíme mít k rády je abychom se přestali být rády přátele za by jdete dal. To ten zápas dvojice rozumíte ale ne and nebo mystických to je jak tomu říkají mat čisti máme od pod tak vím vám to řekne to zápasit o lidství dvojnosti ale jak je to jak z tomu říká na od s. To o ale proti dar a konečně ten vědět dělání stal pravé osobu kolik let jsem to věděl že by byli. Prosimvás ještě v tom musíte být tu o tu po o k a boj protikladů je to boj protikladu. Je to vlastně ta sebeláska bujet proti spojení s bohem že jsem v je proti spojí s bohem. Je to ne and nebo mystický boji proti. O to vede k vyšší kvalitě ke skoku své to dobře říká ten mi mark čisti dobře říkat. A si mohu na vaše stanovisko postoj to jsem taky nevěřící swámi no a takže jem. Tak toho se máme dáti v a tady je jenom trpěl no aby nosím děje rád li dokud mi tou sebeláskou vychováváme své k rozvinutí tohoto života dostal před od i toto života. To je nutné by to bylo po spojeno v tom našem sebe milujícím své tak byste ani to děláme vytvořilo ani by se ovšem protože jsem tu si to se odněkud odjinud dal ono se vytvoří to by nám toho žil v zevní okolnosti to nosil smyslové vnímání donutí donutí toho člověka aby si udělat celkový obrázek o této skutečnosti zde existují svým a jak dnes toto vytvoří jakmile se rozvine jeho individualita ta nepravá. Které on potom se při novou život věčný. Ale tak vel ten člověk začíná přešlapovat na s ti. zatím přes kap kulatou řeknu napřed rámcově na potom próze bude takže buďte bez starosti. Protože přešlapovat na místě a stává se to jeho jáčky jem v v od satana všem není dřív satanem než se toto stane. Ten s a tam pro to co von tom dal číst v toho doba se mírumilovně do modlou s pánem bohem a jeho svatými o tom jak budou trápit. My si ho padají doba to neni protivenství nějakého satana proti bohu to je zavedení dualismu tam je obrazně líčeno za ve svém dualismu zavádí zavádí tím že nás pán bůh uvádí do od stal k jeho pokušení. A my se vodil byla dovedou vážil protože todleto jediná skutečnost ale že oni nic přední s tak. A tou podléhal dokonce křesťanská tradice že říká nesmrtelná duše k ji ti přidána začíná jistotu tebe to byl v okamžiku narození prvém nesmysl před stvořením člověka nebo při stvoření člověka lépe řečeno i ten pojem při před to v ale si musí nějak pomáhat promiňte mi v ni byla tomu s tvoru v. Zdechnu dal do jeho přít pět z tam pravých své mu byl duch boží v dech mít duše mu byl dech. Čitta pochází od boha čili je věčná nezačíná být věčná jen když byla vtělena nýbrž to jenom byla vtělena do toho člověka ale byla by se a před tím dnem do pak to prosimvás vám to ani to ani kdyby se dostavit si věřit vy musíte udělat opravy na víře křest. My jsme věční od věčnosti do věčnosti. se znovu prosím k tomu okamžiku narození přicházím vzat obdobných v pod mým jak jsem to si jako s když jako opata. Nože on se je zrodí tak že okamžik ku od okamžiku narozením o tom že od boha pochází kdežto my to nevíme. Protože my pocházíme totiž od toho boha nějak odvozeně z jeho příbytku. Ale jsme u něho takže největších. Odosobnění máme okamžikem narození za sebou. Upozorňoval že nic těžkého tak těžké jako barvy se na ten prosimvás příček a na by se na tento svět znamená vzdát se vědomě věčného života. A za jakou cenu abyste v tomto světě pomáhali bohu. Při tom úmyslu který s tímto vším stvořeným. Od pod se nebaví jaký mysl ale my víme že to umět z aby to vrátilo k němu bez toho že ve se zatím může vrátit mnou podobě mám pro bylo syna jinak ne. Ale takže když ten člověk se narodí taky nad ním proveden tento soud že bude i životem sloužit že to služba. A aby mohl sloužit musí být tomu vychovat napřed sebeláskou pak si vás to musí být odbourána pádným do najednou. A on musí to vyměnit vzala lásku bližnímu a podobně a teprve potom na něco dalšího se vyššího. Protože kdyby byl zůstal člověk jenom u lásky bližnímu tak by to co by bylo výtečné ale nebyl by provedl se nad ním ten poslední soud nebyl by se dostal k bohu protože když se ocitne před poslední jsou od ona se před tím ocitl jedno přáteli sto pro třicet devět tak tam není odsouzen k tomu aby dělal dále dobro. Vůbec ne aby dělal dále dobré skutky vůbec ale nemusím dělat. Protože aspoň podobu těch pět věří jsem to nemusel dělat let řečeno že za udělal pán bůh posel prosté nemusel noc a všichni viset jen toho u by z kom jsem projevila to nejlepší jsem mohl. A jsem nic nedělal takže na mně se nechtěla viděl doví skutky. A když to na vás ještě chce také to jednoho z dober i zel z relativních dober i zel zároveň. Když se by se do mil vychovávat k tomu řím si to děláte vy. jsem taky myslel do provedl řád jisto pro třicetdevět to dělá měla by říkal vím co dělá pán bůh když to teďka nevěděl že to dělá pán bůh za tak bych to ani dovedl vyjádřit to co on za dělá nás jenom snažím toho nějakým ne ji.