Karel Makoň: 86-18A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Bych to teďka nevěděl že to dělá pán bůh za mě. Tak bych to ani dovedl vyjádřit to co on za dělá nás jenom snažím toho nějakým ne vím způsobem vyjadřovat lidsky co on za tady chudá pracně děla namáhal jeho straně. A nejednáme takže mně nelitujte proto například v ani že ji tu kávu ne protože by mi dostal tolik nechutnalo ale že bych nemoh to dobře spát tady klidně z sis vím otevřenou očima jako zajít chci aby to nepozorně této za vracení do jiný. A ten jsem nenamáhá po že všemohoucí ale asi to ne za tím co dělám to co do toho to nad a protože to dělal špatně na totiž přidává k tomu vždycky se v tom se něco jsme ho tak zvaného svého to znamená stvořeného lépe řečeno tvořením moje nýbrž nestvořené. Takže když například do prostou se vrátím k tomu předškolního věku když jsem poznával co je správné ne se z vlastní vůle z ne z vlastního rozumu tak jsem zároveň věděl jak na to a měl jsem moc to vykonat a musel jsem tou přeložit potom ruku dílu své vlastní schopnosti ale dotyk se vybrala moc boží protože to šlo samo téměř samu téměř samo ale muselo se do toho něco oživovat něco tomu při vložit pochopitelně. Ale strašně málo takže mně by to u na bylo tak přibližně po z mažte že ti hodina toto povídání nedrží na že ani co tak krátkou dobu ne to ale ten za vidím ten země pro by tento zázrak a jsem na to že jsem že ho vidím jak probíhá a člověk je takové povahy že pokud ty zázraky se svým nedělo ve mně se pořád jinou v tak by tomu přestal věřit a ono se ve mně se taky abych tomu taky to věřil abych to jenom. Poznával tak tím poznáním podporu svojí víru neboť musím věřit ve skutečnost těchto lidí. Musím věřit vím že to je v malým dát část ve z o z ti a musím s nimi věří že oni z že jsou to oni kdepak bych tady bohu školy on říkal že oni on o že si je toho člověk a není to pravda pouště je ak mám žen ale vitalita mu to něco co by si o své nese takový nemoc rosy protože když tím když do nepocítil. Je nerozhodující do pociťujete nebo nepustíte ven z víc bytím jste vnitřně. A proč to opaku jsem čela říkal proč to tedy máte pociťovat proč to máte zažívat proč se mate u věnovat proč to na vás si aby se k tomu bylo práce i pán ježíš kristus. Protože tím že děláte věc uvědomělé. Tak tím taky vaše pomoc vy tomu v pánu bujet u k jinam ježíše neuvědomělá tam pálení čitta neuvědomělé když držela vědomě tak že o z kam but tady vidíte na to nějaký styl že jo. Komu o radí styl života a kdybych to dělal do vědomě tak že si to musíte pracně vyčítat nic z toho co dělám kdes do tak nebo tak není tak to s nemohu do o stati před k v. Do zase je k tomu na sv. Samosebou to narození se neděje okamžikem vstupuji na tento svět tělesně. Nýbrž to narození probíhlá tak. Že to vývojový proces že postupně se ztotožňuji s tím to světem postupně se s totiž kdo si to mně trvá i ty smysly také něco tak vyvinut že by to zprostředkoval tak dokonale jako třeba si to v dospělém věku zprostředkovávají v zrakem například bych to ještě vůbec nevidím a prvně se mi objevy z tomto často říkal napřed smysl hmatový. Protože proto stačilo dale tak rozumná tak moudrá a že vybaví napřed hmatem. A potom s těmi ostatními smysly ten prvé. Protože hmat potřebuje pro dítě aby e potom potom bytí samosebou ten na druhém místě aby totiž mohlo stát to mléko matčino. A kdyby nemělo matka viz z sedne dopátral ho mléka ano. Ale je to zajímavé že napřed se vinou smysly které pro svou on k sví z potřebujou nejmenší dávkou prany takže příroda je i šetrně zná on šetří tou pranou která bude zapotřebí něco jiného než jenom vývoji smyslů a proto smysly se pomalu a také si pomalu teprve ve třech letech jste já. te ale tak a protože při zrodu teprve potom to do sedmi let s dobrou člověkem jako jsme my pak sami se těžko hnout toku se třebas dítětem od se na to se mi co si všechno teďka prověřovali jednu čapek a tak to jde dál. Tak jsme nechali člověka vrůst tohoto do tohoto ceta výtečně při do nedělá skoky je říkej letí si s s s s s s s vtělením vypadá jako skok a one toho přechod. Ono to proces přechodu který končí mentální dospělostí ten přechod do toho co se tam mentální dospělosti. Teprve jsme mentálně dospělý tak můžeme pomýšlet na duchovní dospěl s. Čili z tělesné dospělosti se přechází na mentální dospěl na duševní dospělost a duševní dospělosti teprve na oko dospět nejde to obrátit přátele. Když žil bylo z ona i mele dala ber jimi třináct dětech tím nejsou z mentálně dospěla no a tělesně dospěla ani dokonce ti bylo tři nás sled. A přijala tělo páně jim zemřela na to co se nám stane buďte do starosti před přijala něco co se do ještě nevešlo do vašeho organismus to vejde buďte bez starosti a ale. Nevěděl se do vás tak duchovní dospěl protože jste mentálně dospěl mas ten vše ti vidím ten mentálně dospělý kdysi visí ve mně v jednadvacet v let. O jde. Ona po je zákonitý to dospělosti od k tomu nebo jakosti pod o znalost toho mentálního z toho z to není. Mentální dospělost je takového druhu že duševní vlastnosti všechny schopnosti lidské duše se dají samovolně posbírat a přiklonit k úkolu duchovnímu mentální spí st v. Takže můžete při mentální dospělosti udělat to co udělal ježíš kristus a neudělal to dřív dokud nebyl mentálně dospělý. Že se pral se celým bezezbytku od do prosíte opouští milovanou rodinou a milovanou společnost ve který mu ba které mu to všechno šlo samo o nebyl li kus. Věznice na kříži nic tak by se o to stalo li by u zůstal. Ale on se obrací vodních tou nejsou jeho rodiče on dospěl k duchovní celosti kdy. Že si uvědomuju že mým rodiče bůh a ten je z nás tím způsobem mým rodiče. Zatímco rodiče por hodili nebo matka porodila co si z vody nebo tak něják. Tak na ten otec boží o stavy z katolictví jsem se do volen malinké křtem pole dříve než jsem byl narozen z na tento svět měl rodil dříve než svět byl stvořen měl rodil. Protože v tom nestvořeném věčné nikdo jetě byl tento záměr s tím z zrozením a stvořeným. Aby tady bylo a aby se vrátilo. vím že tohleto byl proti se s ti protože proč protože i ten nesmysl je to nesmysl a. Ale upozorňuju vás to se za ty se u těšit protože nemáte ze se o člověka který že to. Hlásky a tak spěla či tři to není ani špetka nesmyslu. Je že by to utrpení vnímáme jenom proto tak z jedná a pořádně či ten čas že s pomalém. Abychom měli přitom čas k tomu odstupu od času o prostoru nazpátek do toho boha kdož tomu co rychle tak jako v tom matčině těle tak bychom tam nemohli dojít k tomuto poznání kterou můžeme se při mentální dospělosti. No a. Takže jsem k mentální dospělosti došel sedumnáct téma otce ano. Říkáte do z brzo a ne říkáte se na tom strašně zlé říká nad nebuďte prosim jísti a viz na tom lépe než jsem byl a než jsem z toho důvodu že věří a jsem nikdy nevěřil. Musím tento nedostatek tvrdě překonávat protože on dokone hodí do programu který mám životní úkolem. A to pro vám z ježíš kristus přišel pro všechny i pro nevěřící. A že tedy to musí víc stejným dílem tři dělo mám no jako věřící. Musí tedy mít zel stejná práva a to to vše tak tu být jako nevěsta práva měl a myslím že dokonce přednost. Ne ona ta víra totiž která je naučená a je pokud ti jenom naučená je velikou brzdou. Protože mám od velice vzdálenými obrazí ukazuje skutečnost říkam mnou chybně ale velice vzdáleným obrazy kozy skutečnost či velkými oklikami. Se obírat řeku před o proto mou o vaší cestě říct o bezpečněji hlásat že ona se nikdy nebude dělat těmi skoky jako u mu aby bych těla. Tak protože jste věřící tak vás začátku toho skoku popadne strach ale o tat uteče od roste věřící to je nedostatek nebo přednost z víry. I přednost i nedostatek potože nevracel přirozená samovolná regulace s tím se že to s tak. Co ona regulace abych na cestě víry byli u držen v a abych mohl plynule jít a ne skoky přes skok na cestě víry znamená taky třebas smrt. A porušení nerovnováhy nebo blázinec něco takového a to se vám nestane buďte bez dosti. Z velice přízemní k v pořádku tedy musem pevnou základní rosy když s s vracíte půdu pod nohama a tak tito nerozumné od toho odstup boj otec. Sice říkají indové asi plným právem že největší překážkou na cestě bo bujet strach. Že se bojí tak nedojde nikam to mají pravdu jenom že strach dvojí podobu oni mluví o sobeckému strach ale strach že si dát taky tehdy když člověka navštíví bůh. A to li sobecké protože to si čech nevymyslel a mít ani jsem si to předvídal silám připomínám že ti kteří měli toto zjevení boží na příklad dejme tomu om mojžíš v tom o udiven keři jak tam viděl pro hospodina temný k zemi byl skloněným hluboce a strach jsem se chvěl na tou velikosti toho hodni jeho keře přát a tele. A jevilo se mu to jako něco mimo měli. Ale on to byl stav který procházel vidím a za nechával mění napřed pocit strachu a potom z toho proměněn a to poznání. On mně vždycky pocit strachu se měnil v poznání a napřed zpod strach. Kolikrát se u text extaze protože jsem pocitem strachu nevydržel kte zkazit. Lidem toho pocitu strachu jsem zaměřit vše. Tak to je přirozené z to si ze dělejte te do si je v tom druh sebelásky pochopit že tak jsem za mých a na ale tam především zamíchá na ta vnitřní změna která tady působí ohromující způsobem a ten strach. Prst funkci sebelásky se zajímavé. Neboť bez daleko dobře věděli as strach jen zasvěcovali kdyby byli nená ne nepostačí li toho zasvěcovaného tak by vůbec zasvětili ale on se chtěli protože ho pořádně zasvětili pořádně za stačily mně ten zasvěcovaný dojem že umře ale pod tím co s ním dělají ne. A proto. Se nakonec zdál toho života jenom za dávali pozor jsou vzdala při měl jistotu že hotel život přijde v tom případě do ději před předali ten sice z předal v něho svoje duchovní a ono tam to bylo sice s. Ovšem pro toho předané takto nemohli dál než do za pochopitelné mohli dav nakonec co pod kříž od tohoto dost například potom z toho napsal krásné spisy dal jsem dostal než takle tento dokonce dostal dále ní. Před jenom zase z z si neděl asi rady protože skončil sebevraždou v krát neboť je li že. Takže ona byla ona byla otázkám an toho jak kým způsobem s tím zacházet. A vás teďka učím tomu jaksi zacházet o zažil nějakou vznešeně protože třebas nejste ve stavu kde vede prožívat extázi ale jsem s tím tak než ženě zakázal že jsem se podařilo z náruče boží u text. Čtrnáctkrát jsem utekl atd vám řeknu ku v. nějaká moc kdy tam moc kterou jsem zažíval při tom že jsem málem byl napravo vám byla tak velká jsem z toho nebyl schopen u chci. jsem totiž ani nechtěl dožil snu mi to šlo najednou samo co před tím o těžce takže na před el med okolo kuby jako ma vzali abych se opisoval ale teprve potom na šli na takové tvrdým způsobem extatickým třebas to pro ni ten nejvyšší způsob pochopitelně prostřední fáze vývojová. Ale tam jsem z toho měl možnost u st a chtěl jsem u z to byla moje lidská vůle ten se bál o sebe ne ale ne protože přeci jenom k. Ten pocit bázně nepostupovali tak že bych zlé jako tam moc boží to byla větší. Tak jsem vždycky později utíkal než před tím. Takže dejme tomu když jsem utekl třebas po desátky nebo po pád tak se mu tak tak dlouho že jsem byl tuhý. Chladný a k ve co se mně neklepal to pro jsem byla jež je v přitom musel odbýt ten strach hledět se z toho dostat z. Ale jakmile jsem se z toho dostat tak jsem strašně proč rostou teď co jsem poznával vnitřně to po za postoupilo se oku z jsou v jiné pozici než nebo před tím jsem toho vstoupil nikdy jsem nevyšel z toho stavu byste bázně takový je jsem tam vstoupil čili ta bázeň byla kladný příznakem tam bázeň trošičku předělat pomalým ku přirozené pomalu sil na dělat skok. Tak ta prakriti jak to dovolila ženu tak pole jak a no na koho ztroskotal jakože jsem přitom prosti nějakého protože jsem se prošel bo. Tou modlitbou tak že se neupadlo extaze je ve které bys začal pád nýbrž extase přešel do běžného stavu vědomí jak jsem. S tím o chodit po ulici v no to o rok za to se mnoho z se o to trvalo v že se vymanil z toho strachu před domem v atd. No a tam jsem si myslel že to byl v mýty jen za mnou protože tam proto abyste viděli v výchovná věc jak pomalu v pod lesk volném čase působí na příklad utrpení. Jak hlodá pomalu jak na to je kolikrát na nervy. Jak se s ním jak to vznikají problémy v tom lidském nitru. Prosím vás mějte na vědomí to co vám tady říkám to jsem vám co se vámi v jako problém v dnes dosti největší požehnání které vás potkalo že máte ten strach že máte a to poraženectví a ten pesimismus tomu. Jenom si uvědomte že slámy mluvy jednou člověk který to všechno zažil a že to bylo dobré ačkoliv chvíle do považoval za velice zlé přestože kdybych byl tento strach nepovažoval za zlý. Omylem za zlý. Tak jsem si neodvážil podruhé zase se soustřeďovat atd tak hluboce že bych znovu upadl do extaze. To jsem nechtěl oporu jak jsem se ale toho protože jsou svět bez bázeň zase říkat tak popis se večer viz ses aby se zdál. a kdybych byl ale si neuvědomil dobro špatné co jsem dělal jsem to řekl tak jsem to znovu nastoupil do jsou jsem pro byl nechá. Se že dobré jsem byl tak jsem utekl neví kdy se nesmíte neutekl protože jsem to proto špatně a on byl to omyl všechno co se vám zdá jako špatné. čemu se netolerantní co vás ničí co vás obtěžuje to je v podstatě dobra je to dobré větší než pro zlo které li pocit že je protože v zevní stránku věci a na to nějak zvnitřku působit ten zevní stav. Zevní stav jenom následky beg toho co by vnitřně ne ve tím si neuvědomujete co by neděláte jistě zažíváte nevíte o tom. Takže to je následek nějakých vnitřních přeměn a k se teďka na do pustím k obrazu který musim potom vyvrátit ale musím říct že to hezký obraz. Když někoho v na křesťanské mystice v kterémkoliv klášteře např je posledně neměly setkám ten nadto nějakého spjat pátera v tomto století potkalo veliké pokušení od satana že o ten satan pronásledoval byl nebo pokoušel. Tak ty představení podle těch svých dispozic které měli k že sami za nezažili. Říkali mi jsme jenom proto nebyli tolik pokoušení protože jsme nebyly před určení do této chyba v tom e nejsem před po činně do tak velké svatostí jako ten výhod. To bude nějak nějaký velký svatý držet tolik si na něho satanáš jako s troufá aby se on dal jeho nepřítel se zbavil aby ho vodradil. Aby mu znemožnil po k pokrok to ctnost s k je to řečeno člověk dělat co za ní. Ale ve skutečnosti c co bylo zatím s. Takle by se to zažívali jak jsem příhod ten z na že jako veliké utrpení ten byl ráno třebas vládcem samá moc žena jak bojoval svým křikem po mu z ani den jo s tím satanášem. Byl pak si pokousaný kdo se měl konečků padesát vstupní což tedy v todo od lékaře nepochopitelné na bylo nepochopitelné. A von tu horečku musel mít z aby se dostal z vojenský služby v a po si že visel nýbrž tam neshoda tato dávali pozor by se dostal protože mu kynulo světová válka a ne v v v v v tam by byl musel zabíjet to se stalo v těsně při světovou válkou první. Tyto horečky a ve toho byl s pavlem povinnosti vojenské ne a mohl pomáhat za první se o své nároky těm kteří tam musel jít aby se dostali k nějakému vyššímu poznání tou mu to pomohlo to strašně utrpení toho satanáše ale to řeknu teďka si při jak to jak je vnitřní důvod pro jeho utrpení z je v tom že ten člověk si neví. Rád ve se silami které se začnou tady projevovat a pomocí jeho svých představ příjezd osobně přir jako satana. Je zajímavé že většina křesťanských mystiků to satana aby dělat jako boha země pána po boha stát. Jakou v z kopyt ty ne z přesvatého může sám což tedy. Je pán řecký bych že on řecký se objevoval ve všech těch představách křesťanů objevil se než šel od otce nedostal století svědectví člověka který tak job panna viděl na jen na jedné mezi as se všemi příznaky že to nebylo jeho v že to nebude dosud desce protože e měl přitom pocit úžasného z hradu. Strachů a to jeví než to bylo zjevení které bylo prostě vnitřním zážitkem na onom udělena mezi. Tam jsem o tomto roku psal jsem k tomu pro vnitřní zážitek davy že toto nepo ho ale to tak těla s tam že to tak. Ale von si ten kdo nevěděl rady s těmi svými silami mám zastavoval pohlavní pudy všecko takový o měl velikou schopnost zřejmě pohlavního života byl nadán. Dokonale mužství vím než ono dokonale zapíral a ta síla se musel někam vy najít a protože se věděli uvalil dva pohlavně tak se e vtělila do nějakýho při skal na ten se pro k němu aparát podobně jsem to bylo jeho vnitřní záležitost která své objektivizovat to byl dovětek toho by si zase za dovětek toho vnitřního stavu. jsem měl s tímto veliké potíže. Jakže jsem měl před vidíte taje terezy proti piovi uměl se měli představu o satanášovi kdo to jsem taky nevěřil jsem se na právo pochopitelně se se do představy jasem nebyl jak nějak podobě nějakého ko zla. Ani jsem podoby jakékoliv jiné podobě ale ty jsi tady by je tak nic si žádali být v v v v v v v nebi že když jste někdo měl z vás a větší pohlavní pokušení než jsem měl nikdo o na. Nikdo ne na to při s takže nikdo ne ale jsem to mocí boží přemáhal jenom mocí boží v čem a. Když jsem byl světu přenos nebyl tak chladný že to všechno samo šlo v naopak. Opak toho jsem byl vždycky a jenomže stálo za mnou ale tam s a stala za mnou řešim jednak moc ženo s že jsem neměl představu například o ženě. On kráse o jich u o dnech po ji na jsem měl představu že se pohledu na ženu a si dodneška bojím pohlédnout na že by to zbytečné ale to ve mně zůstalo. Pole ode dál se naň bojím pohled mnou. Ten se ale a že jsem měl představu tím vede přes tomu by pohlaví nebo co to vůbec jsem nepřestal v kdyby se byli přede mnou když ty jsi tekla se od toho u jak se o to by malém počitky jako domu ses není z pase u týkal od toho jsem z toho měl strach z to bylo co ztrát. To byl nadpřirozeným jak by se mu si křesťani se tu byla na přirozená ochrana v jsem neměl nabýt představu o od o tom vybití toho hormonů směrem ženě jsem měl zase musem to z toho nechat. Pro ten úkol duchovní kdy byl nežil bezpohlavním tak u tak na mne to pak jsem se musel dokonce dostat toho abych nežil jít aby žili duševně bezpohlavně se muselo kdy bez toho není vše vně to zaplašit. Takže jsem takovým vymyšlen tam říkal za pět minut nebo tak jak sám protože dycky líčil obalamucoval jsem sám sebe a to z ve za své a tu svoji vášeň bo jsem součást nebo nebylo cele já. Ale tím jsem ve mně hromadě na síla která v sedumnácti letech to je překročila ty hranice normálního vyžití pohlavního v to byla se to od daleko vyššího stádia poznání nesmrtelné podstaty tak ta síla která kde směrem dolů když žijete v pohlavním životem šla umět směrem na ho mám as buď dělat neměl vědomí. Nesmrtelnosti. Takže to se nám jen duše vysvětlil proč to u šlo že to byl strašný boj strašný boží ne má. Ale to ale znáte nebudu říkat za nebyl do založen moje přednost že jsem to vydržel zaručeně né. vás se naučit tomu aby sto nepovažuje za svou přednost že to také výtečný te žít jinak než kteří si dosud ve prosimvás do spor co na vás. Ale co se na vás abyste židy především pro království boží. Aby se byl nový řád hodno z nový smysl života kde by se si z li krásy boží v čem upozorňuju vás že to nepude dokud se nebudete zapírat z ale ne tak jednoduše proč se kristově vás skokem. Nýbrž postupně přirozeně jedno za druhým že v že u to šlo obráceně z toho nic nedělejte. se musím žít do vašich post začal po straně to podle jen z opačného konce. A to mně bude při prodělat při při do potíž bych to vtěsnat do slov ale u vás to bude o brát řek povaze této odbourávat napřed su dejme tomu sklony v ní. Který vás drží celý život nýbrž budete odbourávat maličkosti. Ale ne z vlastní iniciatívy. Jak se to stalo u jo jste opakovat můj život z s bez představ o těchto věcech ale mám o tom se nad napřed se představu kterou musíte odbourat vede moc zkomplikoval nás záležitost. Kdybyste totiž pro že všechno děláte s představou a ty že to jídlo pouhé ji do to dělat přes přesto v kdybyste nejen kdybyste měl před dom přesto musem přesto o tom že to jedlé nebi stane jedli kdysi dělat teprve představu o vědy dosti věcí takže přes se přes své si přesto jenomže to co z ráje jedle teprve potom představují jinou pólu složitější s stravě li že taky jedla když to přeskočit tak uděláte velkou chybou může toť i těch i zabít. Že musíte bát na ten vývoji představ. taky budu bát v tom týdnu z tady spolu budeme na vývoj vašich představ abu rozvíjet vaše představy od jednoduché že do složen složité a než popadnout vaši složitou představu a tak to bude nějakou dobu trvat možná se k tomu ani dost jsem to vám prozradím kam jsem se dostal tam co jsem dostal. To co jsem toho napsal prostože visí z toho nic z toho co si číst v se za tím k tomu životu s představami v ní. Život lidský začne formovat ihned s představami o tom co žiju. A jsou to představy u toho dítěte které bychom nemohli nazvat ani ctnostnými ani nectnostmi to jsou představy přirozené. On vidí mat dát čichám a tak dále na sto si přestanu toto jedla věc tvé nejedla věc to je dobrá věc deska vyčítat známy z. A. například si také z koni k udělat představu nejenom o židle. O zvířatech alejí o lidech okamžicích s tou oni takže li například jsem při prvním setkání věděl že to jsem tu představu národ povolával na zkušenost bez představy na zkušenost bez představy taktně nebytí při stavy se daleko rychleji než u vás. jsem vždycky u toho konali co jsem vám to líčit konkrétně při první setkání mi do o tom řeku všechno co s tím mám dělat. Kdybys dobyl zapsal tak jsem to za to že například citové za píšu ani pamětně to nemůžu na protože takže terezka jenom šablonovitě wu obecně něco co nemá dělat ale je vidět že celkem to str svět protože všichni kdo zbožně posloucháte takže že se staneš budu celkem. Ale du na ten vznik těch představ tak na přes své. Usměrní představy které dovolují mně jako malému tvoru který se narodil žít na tomto sví. Čili musí představy o jídle onou ní. Přítel živosti zemské ne abych si pořád na povolával nos a tak dále musím být v mu to dnem dříve jsem byl v v tom že se musím bez jeho objevu státním tónem abych že zahazovali od pořád hračku musím zahodit jenom padesátkrát než pochopit že to při tezi vozem skal pak to za na jsem toto nezažil proto že toho pak zázrak li že je bez který se za mez prosto pořád zavazuju. Nýbrž že objem budu. Tak dítě objevuje. Tak ten proces objevu trvá do střílet v tom smyslu že objeví své já. Něco celistvého v a v tom nikdy k tomu dítěti nebrání te. A vychovávají se v tom že ono je tím a tím jsem. Ta a ta a celá rad třebas ano se pěkně rozliší od někoho jiného ale se rozliší ale jako klára toho po třech letech se musí dělat s tím dotyčný mám také bratří ta a to je vůli bratr mám taky svou matku a to je moje matka mám taky svého otce a tak dále. A mám také svět který je okolo svět zvířat i dispozici. A čím jsou vzdálenější tím je to si se moje tím me je se tomu dělat právo ale ono je toho dokonaleji moje tím že toho jste to nepřivlastnili to je důležité vštípit tomu člověk. Tím že to nemá že v ruce s tím že to nevlastní tím dokonaleji můžeš to po užívat mine přijde dejme tomu dokonale v užíváme e této oblast těle které není protože to není naše a kdyby dobro naše tak to tak dokonale nebude s velice ve dobře protože to ještě není chudák on domácí tohoto taky není že. Tak je to tak takže jsem dal první dispozici vychovávají který dítě k tomu správnému způsobu vlastnění ty správně nevlastní š tím že to ježíš chce. Ti správně vlastních daleko ale je za smíš tím že to i dispozici. Aniž bys to potřeboval krás. Aniž by se spotřeboval nepřijde o to ucházet na úkor někoho jiného protože máš jaký bližního. Kdo k dispozici tato hračka věk tím způsobem váže tu je tento světě tvůj v tom smyslu že tu je takovým způsobem mají naše věci být tak volně mají být naž. Takže to on nenaučí te dítě jinak než jsem čas učit v. A pátka z nebojíte se dítě těžce v tekla z božího nesprávně učíte vlast st. Čím zří se naučíte správně vlastnit tím správní pochod krásu o byl mít blíž styku umění veďte ho potom později umění nenásilí. Jako třebas si rodiče ti slovních umělců násilím i to vedly. Ale my to je k tomu dobrovolně aby dobrovolně do toho dorostli. A. Tak to bylo po stránce jak zacházet se zevním světem. Ale ještě daleko důležitější je naučit pro dítě jak zacházet se svým vnitřním si a ten vnitřní svět je duše řečeno v jeho božské ano. Naštěstí to jeho božské se tady dnou projevilo v podoby ježíše krista na příkad. tady dělám všechno jak se máme chovat při výchově toho vnitřního aby se dostalo do vědomí našeho sedmý o o přidaného s aby to sví není neskončilo jedno někde dospělosti mentální nějak kde by přesto přesto od na místě toho nebo z. Tak aby směřoval tomu jenom všeho než člověk do jordánu my božské hrou máte tam na tom rozhraní dospělosti mentální možnost jít buď. Do jordánu nebo ke hrobu. Ale pak jednorázové to neni to se opakuje pro velký úspěch z toho po je to padesát víte. No to nevadí nesu ve jsou přejte si to velký musí vědět co máte byste dnes zpět z milosti boží že ta ona ne zase ti že to padesátkrát opakuje te a lidském spěšně. Von na to milostmi který pak se sebou taky li o pokud se to li pojednat padesát atd. Když ježíš kristus říkal a kolikrát mám odpustit. odpustit z cizoložné své země sedum krát on říká činů pravá a to je málo sedum krásy ruka pro to pořád málo pata dále odpouštět od tu chtě. Mu v kdo potom věc kamene hodně ani který se nedopustil těch v tvých ti po tobě kamenem a nemáme u sebe vnitřně svědka kdy ne tomu svě žádné nectností odpouští i vrahovi. Takové je to pro z hostí musíte učit člověka ovšem ne tak aby nastavoval před let. Ale nebyl velkorysý v tom živosti a protože nejhorší překážkou aby člověk dospěl mentálně pamatujte si to. Je malicherný život s. Dostaví se u maličkost zapomenout pro maličkosti velké věci maličkost musíme pochopit ale musíme ji za tam nová atd musíme ji do toho řádu vtělit. Nesmíme ji opomíjet kde jsme se ani zjevit a vidět zkoumá na velbloud da nestavte se pod kom mým to vyslovili tak nebi když je vysoký že byste se ani do li třeba svého vršku. Když odstup te od všech malicherností kolo rozdávat dostane se malicherné odstup te od toho buďte velkorysý ve svém život. Totiž duchovní cesta nebude li velkorysá na nikam nepovede nemohu vyslyšet nikam nepovede ve většině případů křesťanských světců cesta jejich končila tam kde ji velkorysost zkrachoval oni měli skrupule mám ten atd ve svých ve nese toho o toho od toho. Bavit proto nemohu a to sou skrupule malichernost. Žádný hřích nemůže stát mezi mnou a bohem žádná moje poražen mez z kost žádná moje povýšen z kost nemůže stát synu o bohem to všechno jsou maličkosti. musím se přes všechno přednes jeho láskou. Která miluje vraha jako vražděného stejným způsobem ne jednoho méně ani po špetku méně nebo více. A se musím nastanou boží osvojit to bude základ mýho mír rovnováhy vnitřní proto vynese vás bude tím pořád prát tam to tam to tam to tam toho. A nebude se mu vůbec soustředit co ve vás učil soustřeďování když vás k tomu povedu lavice budete jenom po tam se od se z potírat svoje myšlení tou bude zlý o co se třeba nebudete dělám vím že v ní. Nikdo z vás se soustředí do takové míry aby dosáhl toho co říkají indové osud roce byl soustředit znamená z od sama si samu samočinně samo o se dostavuje tak to bylo co vracet byl ovšem protože omyl protože to co osm vracet minut to je totiž technicky na třeba se vracet do technicky umělecky vůbec žádný čas od za to dají taky uměním život do vás tady učím tomu umění který mu oni rozumí daleko lépe. Než křesťani an než třebas naše technika ale nerozumí tomu tak jako. Ten do prožil. Že to stvoření ale stvoření je proces který probíhá na který nezačala který neskončil a atakdále nám pak tedy že po smrti a který se narodila všechno dohromady to se vás toto vás dnes svýma z vás ale tak do člověka máte to co on jak vidíte není tím zmaten že se narodil. Že neumřel že neumře o umře tělesném v u tebe starosti ale neumře a že nebylo nic stvořeno taky nebude konec světa potože zažil stvoření světa a konec světa tak že tomu tak nebylo nic stvořeno ale že bylo že nebude žádný konec co je to tedy ten konec světa. To je toho že nepotřebujeme dělat dobro relativní dobro a holdovat z lu relativní ti kdo se ocitli v před posledním soudem nemusí dále být ctnostnými ale nemusí být dále nemusí dál nebo od kdysi s nosem. Protože jednou se o si si před soudem a tam si je vzal pokud by dobří pán bůh na svou pravici a vládl pravice to je ruka která označuje činnost činnost toho člověka přešel činnosti boží on vládl svou činností tam na pravici. A ta jeho činnost zasahoval krásně řečeno konec světa a protože vám protože to nebude. Tak jak si ho k tak to chápu křesťany ani nebude žádné stvoření ani s pomocí boží dojít sil k tomu spojení s bohem protože není v mých silách ani to pochopit co tady říkáš a tím méně se když to pochopím se s tím dát kupředu. Vám říkám v výborný začátek protože pokud jsem byl schopen tak jsem byl neschopen to provést pokud jsem byl neschopen tak schopnost boží se mohla vůbec pro je chtít. Musil se mi ke slovu jež by si byl tak neschopen to nebyl jen ty si to jenom s s víra v tak ty jsi ještě moc cítíš víš. Neměli kdysi v plzni řekli byste k as pól. My se před sebou cítíme takovým malý protože ani to nechápeme ani nemůžeme tou svou cestou jít. Že jsme na rozpacích. Mámeli to dál poslouchat a máme vysílat vůbec nějakou naději že někam dospějeme jsem v tom případě řekl. Je to špatné protože jste tak malým bylo by to lepší kdybyste vůbec nic protože by to by to bylo by bo hle. Že toužil a protože jsem již ještě nejsi tím nic jíž jenom takovým malým předem bohužel nad to ještě pořád špatné. Tak by mu ještě pořád meč o vás. Ten svatý pavel říkal s námi jez se zmenšovat a když to není proces jednorázový na mně se si není čeho v ti tak je to stes pro české řeči biblí v čem no v aby bůh v nás v nás mohl růsti aby kristus z nás mohl růsti do takové míry jak sebe ve svaté on nás bude mu v takže mi do tak špatné že se jenom za tím zmenšuje jež si myslí že nejsi schopen to zatím se zmenší ježíš on ten pavel taky prodělat toto zmenšování. On zatím zabíjet křesťany mezitím o z mohu podle pak. Ale pořád mu to nešlo do hlavy jak to že po zatím zabíjel pořádek no do vědomost ještě ale že přitom zabíjení nemůžou vím v tak v tom nějaká síla o protože to jsou extazích kupodivu ta lidem této moci přišel nad protože.