Karel Makoň: 86-18B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ty křesťany zabíjet a přišel k názoru že musí za kristem tak ty jsi bez tady toho pavla který sice nezabíjí ale mu. Zatím se protiví tomu ježíši kristu tím že něčím je ten pavel v chvíli když se obrátili spadl z toho koně je absolutně říci že k tomu co bylo před si že byl brát ale se asi před si nemohl to si nemoh považovat za něco. Je to poznával či ten naprostý nesmysl co se toho za nic a toho toto nic. Pavel sebral temných již kristus z země naříkal ti do toho města tam se uchyl tomu atomu křesťanu a. Tam se se rozvádět svůj jazyk a ten pokřtí a teď ti dál vědomí o tom co dělat a no a stal se nejlepším vyznavačem ježíše krista někdo na toho že jsem měl moc z být při mně blízko toho jeho chorobu který jediný faktický hrob všech učedníků páně o jich my jsme si taky z ale. Ten mět zaručen je to na zahradě bývalé nějaké bohaté do vy která byla přes jakou době když svatý pavel tam zemřel křižován byv v a o nás se zmocnila jeho těla a po chovala ho ptají na své zahradě a nechala tam zápis o tom v tom hrobě a roku sto při vybrat těsně před smrtí to bylo velice. Tak si dovolena tím postavit ka bič ku od se tam nechala nápis. Že do málo ta a ta která zde hlídám hrob toho a toho jsem ke z ti toho toho pavla sem postavila tady svatyně ale byl u sv živá neboť z nad nastanou doby kdy je pro křesťany prostor to ještě hodně pronásledování tohleto živou ale stav se nad tím vybudujeme lepší chrám do kterého lidé budou chodit a budu se klanět než. Dosti boží to prosimvás nenese sem říkal ano a že do malý červem je ten nejhorší život v k v. Život malicherně ten nejhorší život který nám nejvíc překáží v tom aby měli nějaký velkorysý pokrok na této cestě tróje straně říkám ježíš kristus kdo se neosvědčí v maličkostech do tak se do řeči si ani ve velký věcech atd. jsem vás ale upozorňoval pak prosimvás aby jste si to dali dohromady sv. Že je. Jak jsem se osvědčoval maličkostech nechte je tak kukly tam přitom bude. To jako volit tak jak jsem se časem a svou vlastní mocí nýbrž mocí boží i v těch maličko se se musíme naučit a to bude jeden z hlavních o to při předešel mých žil ve si příkazu ale v ponaučení o tom jak byl modly přikovat. Stylizaci života tak aby vedla k bohu totiž nebudeme ani v maličkostech a především maličkostech chtít abychom vydobyl v po že právě v těch maličkostech nám to nejí mít bude. Protože to je to jsou jsou svaly přestání. Že se v maličkostech vedou napravit že mají takové malicherné chyby že to nejde se svých bavit říkej časového do ani maličkostech napravit jak se mohu na to je velký věcech to mi na bude kristus říká něco opačného. Když se do se v malém tak jdou bez pověděli tyto moje duchy dají závislým viz objeví se z těch vojsko si na při k od byl byl od kola byl pro zabíjel po maličkosti pro mě. No a o co jsou viz povídá a o zase jsem byl viděl zase krade dal zase za dělal ale žila jen co všecko dělá v přijde znovu na mně se trošičku když a řekne nestal se nezná si si o zpovídal před synem jste z téže věci v nás tento nevydržel ne krást týden že ano tam zase kradl. No tak synu. Za pokání jsem pomodlit toho toho o to nedělej a či opravdové přes tyto nedělat si nemáš citové předsevzetí z to si prosím to nejde. A při brzo zase a minimálně za týden o je tam za tři dni a přijde v jsem zase kradl a on říká no tedy toto pokračuje ohromný mě. jsem z toho zoufali prosim ty si nehodní ve zpovědi to nebere vážně ty jdeš již o pravé předsevzetí se polepší kdyby si o pro je si že by to jsme si s tebou přeci chodilo. To my si to děláš povrchně jsem na s a na své pořádně předsevzetí plnit a tak dál tato dobu na rozvádět proč pro těmto lidem nejde. Protože že neví totiž jediný dobrý je otec nebesích. Že oni jsou dobří kdo oni jsou zloději si byli ti ho a tak dále ale například na vás ten tato vím že jsem na ale prosím vás nebuďte malicherným to smysly si mysíte že v těch moje co jsem se na pravíte byste z nich nenapraví že vy se musíte opřít o moc boží. Proto jsem vám tolikrát životě viklat tu se ho předtím obrazem balavat to vím u paní marně. Ta panna marně i pro vás je toho ježíška učíš šlapat na hlavu a dál že synem sama prát potom při vloží jeho mohu na svou mohu tuk nevlastní komu bezpečně na těch vášních tak těch špatnostech stojí ani vtělený bůh by byl nepřekonal sám sebe ani v maličkostech ani ve svých vášních kdyby se byl neopře o nesmrtelnou pocta. Pannu marii takže co děláte věřící za chybu že malicherný že si myslí že se v těch maličkostech může napravit on se musí v maličkostech napravit totiž nesmí být s tak. Málo pokorní že bych chtěl se od pána boha aby ho od žil svatost na š. Nýbrž řek asi tohleto vnitřně nejsem hoden abys vešel pod mou střechu ale přístup svou mocí své slabosti a oprav tak aby nepřekážela přístupu k tobě a o odpovídat to ani nemusím vstoupit protože důležití. Je že si ty přistoupil ty taky od se mi něco dělat co jsi udělal. Této stane se ze ti o mně se opřít od možný moc zboží ve totiž. On se mi trosky říká ale kdo se do nás je jsem neuměl této moci boží přistupovat. jsem byl napřed při dnes konané nedokonalosti při dětské roši částí neposlušnosti a tak dále co všechno dělal to nebi tak jsem si nebudu mluvit v že jsem byl vždycky z toho nešťasten na teprve ještě opadl proto neštěstí. Let tak jsem byl najednou opraven v maličkostech opravena v s v takže vy si nemůžete být popraveni protože jsem takový bez i když ti to sto nená zneklidnění. Maličko se se musíme osvědčit mocí boží nesmírnou mocí boží nedivte se o dneška protože veškerá moc boží je v ale ono. V maličkostí je největší moc boží tam maličkost největší boží mocí strašný přepych je překonávala takovou mocí že ji nemůžete odporovat. jsem si nemohl dovolit dělat ty hříchy světský žít jako co v nás letem když ta moc tady mně bylo. Vím nesmíte přivolat proto atd je na tom těžké. Abych těch malichernostech u vás způsobil v tom že to předstírat jako obrazně abys to pochopili nýbrž pro toho. Že z ho milujete pro jeho milujete tak proto nechcete dělat co se dnes co je z jeho dobrém ano takže o sic se v malém. Zrovna jako sice miloval jen je možné jenom z moci boží. Ale my musíme přiložit lidské otce. Ty mně byl pán bůh dělal tu moc strom při školy věku třebas abych se v malém opravil a aby byl nepřeložil své ruce k tomu. A tu realizaci neuskutečnil kong v než v tomto svět je a tak ta náprava ne na nenastává. Tak takhle to v tom osvědčit se v malém ponechává člověka v tom stavu kou prostý jak jemně. Považuju za nesprávné aspoň ze své pozice. Protože jsem tady proto aby ho přivedl když k tomu osvobození pocitu osvobození za a je dobyto zvrhlé kdybych ho nechal v tom stavu. To bych se choval jako nějaký indický zasvěcenec. Odít do oko nějakého trpícího člověka třebas malomocní ho. A ten říká tomu osy jsem si muži svatý máš koho sanjasina pomoz mně svého utrpení. A ten zasvěcenec řekne ne vně k svatosti od li se svému malomocenství. Takže pokoje indický to přeháním tento nepravý způsob indický do myšlení bojíte musel postavy ježíš kristus a to dodneška do ve nepochopili to udělat správně protože dělat zázraky v prodělat oněch pak jest ale ne jóginy z tví a při mu to mají za z že z vzal do ti děla o dělal protože nikdy nešel okolo trpícího. Aby neviděl že trpí on vždycky viděl jeho utrpení a hod cítila v sobě přímo. A hle či o jako by to bylo jeho utrpení o to o prosebnou musel vzít to utrpení. Na to bylo byla před ku toho vykupitelský o úkolu na tom kříži a takže dejme tomu by byl nevzal utrpení toho slepého tak ten slepý jsem nepořídil na co se víra toho sled své ale on jeho víru musel vzít na sebe. Asi nou víry musel za působit zpětně na toho věřící ano tak o to od způsob žid na co ochotno mám to kdo tam měl teďka to nebyl čas. Čili toto přitom svým jo tak v tak především bych chtěl říct jsem zatím podstatě onak v prostředcích tak je kterými se vychovává člověk jevit mentální dospělosti asi tam jsem se dostal lid a že to jsou prostředky k zevního osobě že když jem ten člověk je vyučován v tom aby byl vyspělou osobností všestranně platnou v tom. Světě za by tedy měl nějaký ten věčný kód jen aby byl spěli a tak dále čili působení zvnějšku ale působení tak aby to vnější nepřekáželo tomu vnitřnímu rozumíte jenom proto to dělá po si to potom o vás o to velice důležité dostaví to co je to překáželo kdyby člověk nebyl dospěli. Ale nesmí se to je pohlavní ty kolik o to hlavní. Teď se musí totiž taky zároveň v tom člověku ten mentalitě od to hodí dětského věku napřed dětsky a potom vyšším způsobem pěstovat povědomí nesmrtelné podstaty. Protože jestliže věčné podstatě tak je to právě dítě. Jestliže tedy ježíš kristus se řekl že jim patří těm dětem království boží aby je nechali přejít přít k němu tak prostě způsobují zevně aby přišli k němu rozumíte mě. Předpokládám ježíš nelhal že ty jsi mají přístup blízký v tom království nebeské ve jsou blízko tomu král kdy a jejich přímo jejich to králoství kdyby nastaly nějaké anomálii v výchově a ty nastávají o že vychovatelé ani o tom neví že to možné a ani sami nevstoupili jak myslet myslete jest to je těžko. No ale tak jsem si troufal například řečí při s vidět jak jsem neměla pro část nebo jsem to zanedbal a teď vám promluvím o tom jak to může i rodiči který o těch věcech že by to měl dělat jak to musel zanedbat ale tak jsem měl. A teď on proměňovaly pozor tři děti z toho vět cely ale toho syna ale jenom ten si ji ve třech ab budete zjistil si to patrně ve spánku že hořela hlava bílým světle allana přistoupil ne vložili ještě jsem ležel u se propojil jako dítě dříve než já. A říkal mně ta toho jak řídit ta hlava neshořela když hořela by vysvětlen. Ukaž za si na ni sahnout ho si není dává nebo tak nějak dětsky dobra a z toho se okamžitě pochopil co nebo správné v této přístup dosti inspirace nebo vidění nějakého jiného světla než které nám si při který si není či dát abych ho v této věci vzdělávat. Ale protože jsem ještě další věděti mladší než byl on ano a protože jsem byl přitom zaměstnána plně. Na ranní život oni škola takže přicházel každý den večer tak se mu hodiny. Ale tak jsem našel si na to čas ale řekl jsem že tu tomu synovi napíši. Tak byste si že to ono co si jana je napsáno ve třech a budete jsem s tím začal. No v době okamžitě jakmile se přihlásil o to jak neprozradil tedy že tu po z toho vidění čili že vnitřně připraven k o třech a budete. Asi tak jako jsem byl připraven násilím tam jsem se přesvědčil že u něho prošlo bez násilí čeho byl bez nás připraven zrovna tak dobře jako násilím těch člověka. Ve velice důležité ale jenom zen jsem to zanedbal jsem. Jsi začal psát jen pro něho začal psát toho něco dělat víte rostl prosil je věnovány je. Aby aby se to ne za spalo když jsem měl osobně na něho působí musíte osobně na své jeti nebo vnoučata působit na to vás pozorně nepřeložil budeme věděl po toho že ono spěl ano takže konce nebyl dostanou je to od by vidět jenom tak víte bezstarostně ale ty dospěl sil v popadnout pořádně zase víte na. El tak jak jsem tam měl dělat jsem věřící a podívej se někdo být mám celou hlavu. To co jsi viděl to není světlo které pochází tady z oni si to nebo činů neboť bych se byl svítilo nýbrž teče do které patří někam nám to jsi věděli něco co maminka ale jsem si přitom děl maminka nebo sto byl od bude sestřička nikdo to neviděl to co měl začít. A takže mi to to světlo které jsi viděl na mně a které každý člověk jenomže na sobě z to nevidět jsi příliš malý tam ještě není vyspěle co světlo nebude v tobě pěstovat aby také bylo tak mocné jako to co je hlavě bylo hlavě proto že jsem šel cestou poznání a to jsi s k odkud to je tady ne. To nebot tady a tak to viděl jako bílé světlo. A také o musel by vědy jest vodu jsem prošel mnoha extaze měla takový člověk se projevuje jiným světlem tak do člověka okamžitě poznám takže se například jsem poznal třebas tu martu do vytoužil prošlo tím vysvětlovat svým to dnes tomáš atomu z toho dění prozradil. Tak. Nejsem sam samozřejmě ale ji poznával o to pozvali jste se plato máme či dostal při zase od čehokoliv zastavím nebudu pospíchat dal máme si žije ještě před svou temně s. No to jsem tedy neudělala a co tedy byste měli dělat tomto případ kdy můžete předpokládal že dítě ještě otevřela na o by stany nastanou věčnosti ze které odešlo že to nedávno totiž co odešlo. A nastanou časného kde se do z do čehož teprve růst ta. Čili že když tomu věčnému než tomu časné. Čili bylo by třeba jenom nezanedbat to za stávání z toho pramene neboť to věčné se dokonalém věnuje tomu časnému aby se el proč by bylo pro časné sto vodu že to také potřebuje prost to nejednáš tak vně a ono to také potřebuje aby totiž dospěl ten organismus. Tomu rozvoj takovému že vy tomu člověku celkem nechybělo nic v tom životě že byl pro ten život připraven by moh mechanicky dělat nebo o to od dycky dělat nebo samovolně dělat do čeho se musel dříve zpracovávat smýšlet přemýšlet o to o tak dále. Na tak například vím kdy to by určoval kam tvora doma aby samovolné ne ne aby muselo co obávat nebo takového něco. A to když to do samo ne tak to se s tím tam prosim například praštit protože tam nemá co dělat tu o do samo ale to jsem byl nešika tak jsem musel o do se tedy co tu o to mi to toto naučil to o to někdy ne do nedostatku dobře jsem z toho z mýtu o tu tak z toho a aby se co by se to dělo odpad. No a na tak teďka ale jsem začal toto prostou šaty pro styk se o konečně trošičku čas a musím říci že jsem musel podávat důkazy. Naštěstí ten vychovatel pokud si to svým taky daleko snáze podán než dospělému člověku v když je mám podal důkazy kterého za samo od volat je svět jemu dítěti to by mně trvalo od by to nešlo. Protože tím se snadno otevře tak nebudu vám říkat jaké byste měli my schopnosti ale když nemáte vůbec žádnou zkušenost tak tady máte literaturu která by měla vypadat asi takhle o řeknu obsah jakkoliv pletu li aby se sis snadno našli ty si malé dítě říkám tomu. Jeti ty máš velkou výhodu proti dospělému na protože si před nedávnem přišlo odkud cítí ostatní odešli dávno takže zapomněli odkud přišli my si budeme spolu vzpomínat. A kdo si na to vzpomínal ten to by byl dávno před námi. A to byl ježíš kristus. Ten nic nezastával od svého narození vzpomínal na věčný život ze kterého vyšel na otce takže říkal musím být v tom co je mého otce protože bylo v rodině oddán a plně všechno rodina aspoň toto vodního chtěla on musel být v tom co je jeho otce. On to při jako povinnost ale musím tuto povinnost jako vštípit ten pocit povinnosti musím vštípit tomu malému člověku takle tady telat doma aby napsána v ty si od boha přišel. A nebo z věčnosti jak to nazve do jedno a jsem se věčnosti. Dostat ne dívej se kolem sebe a uvidíš jak lidi umírají a. Těžko říct jsi vím u mužovu definitivně anebo nese se dostanou odkud přišly. Je na nich i jestli před smrtí se do toho stavu dostalo. To jsou ze kterého nešli anebo jestli se nedostaví jsem dostalo před smrtí tato to si to dostat se dětsky pochopit tento v to je moc dlouho swámi od tak el se ani po smrti dostal no. Ale ti naučím říkám tomu do tří kovy jak se před smrtí dostat toho stavu ve kterém si uvědomí když to věčnost jsem samo jsou na něho moh ji pomalinku nosem je to v času om bylo mi to čas toho takže jsem mu říkal tak napřed seznámím. S tím že po smrti se žije. Doby nemůže dělat tak literatura taky nebyl vypadat jenom textem pole které on tady říká by si jak jsem to pomohu tví tuto kapitolu co vám teďka o říkat co do jsou v je. Ale pro toho peci se to bylo velice vědy se nevynechal koho bylo slyš do na sice roku když zemřela babička. A on nemohl na ni zapomenout podivuhodně nebo do toho za babička si totiž raport z něho strašně ráda tak jsi vlastně nevědomě stýkal. A tak nestačí jeho bratři ne vůbec pochopit ted co ten jeho mladší byla tříd v pořád do babičko je že si podali s po mně když bude pak a s dokud se že si moc brzo onen nemohl zapomenout se říkat ten nemůže v od protože z s. Mystik ku ale ve svém spánku a ten petřík že mně říkal no a ty s ním tak teď ještě jinak ze styku než ve spánku takle let tak letem nad tak k tak jak tady jsme se tam na tak jsem z také ve styku. A nemohu bys ale tomu naučit říkal ze tří o to se u mně taky tam od by on brát na osmi toho by s si by taky tak ve styku aby pro o to bylo co je nám jasné že ona nezemřela přesto si toho a. se mu to vysvětlil jak toho se mám že nezemřela. Že tože odložila tento kabát čemu říkáme lidské tělo neznamená tažen zůstala duší zůstala duší která se oděla do jiného lepšího než zkažené ho neboli snem bolestivého šatu s u z s s s s s s. A před nula přes řeku které říkáme život. A za tou řekou za tu řeku mi přes tuto hranici života nevidíme řekl život několik hranic mezi námi na těmi co od od očistit taková panice této řeky a dědečku jak to že ty za tu řeku by jíž tak jsem musel říct že jsem prožil věci kde jsem jsem že tento kabát tělesný. O by byl jsem taky ten kabát co teďka babička a tak se z mohu stýkat. Co z ty tam taky ještě tak s tím kabátem na to co mu zatím neříkal stezkou ten petřík se svým stýkám říkám bez kabátu proto o to bát se teď přes mystika dejme tomu člověk kontroluje přísně nekontroluje zprava jest jako to říkám správné nesmím ani na a ani jednou vteřinku a jedním slovem tak je vám to říkám tak to je člověk je duší tady která všechny smysly které jsou jste po tomto těle o rozešla země. Čili jak tady věc tu to je oko a tak dále kdežto v duši. Si s po celé povrchovou na povrch nemá v ale v celé její podstatě jsou ty smyslové schopnosti i funkce obsaženy. Takže když ona třebas tady teďka jsem mnou je ta ona všemi těmi funkcemi chápe je a poznávat co říkám kom to bujet toho o dáme nebo jak to mám třebas do říkat do do toho o pro a nemusí k tomu vůbec nic mluvit a nemusí mluvit a tak že nemluví když nemá tělo tak nemluví ale obsahem myšlenkovým sesednout býka dokonalejší způsob styku jenomže není přímo sdělitelné protože to musím pro má. A odít do slov. Toto osobu tou petříkovi neříkám ale do světa a jak mluví z babičkou a říkám petříku tomáš tak musíš si všechno povídal co víš nemusíš podívej se. Teď tomu mu říkat ano v tom pokročilou o tom vím co mám že mu sedum let. Tak mu řeknou. Umíš počítat do mluví li proč do se při to s to v předškolním věku o tak on k tomu to dneska dobře jde ovšem domu toto dobře z tam otravuje na napoví děláme na když do nehodil nebyl rodil do školy tělo tak to je nám z to nebo o tento způsobem choval ale. Tak mu říkám podívej se ty dokonaleji víš na co nemusíš přemýšlet co si nemusíš slovy k sobě říkat co víš prostě. Tak vím od babičce a takle cestami tím že to víme že o sobě víme a v tu zrodí že vám zajímavým způsobem skočit do řeči a řekne že je liškou ona. Že o tobě taky kolikrát vím že na myslíš jsem mnou a že přede všechno nejlepší a že s mně říkal při poteče do od petříku nebyl svět ničím nad ky tak jenom se v duši na mně obrat. se obrátíme se k tobě buď bez dosti ta páska mezi námi je oni si jedu k tobě a on opravdu pokorní říká tedy na to je jo o tom záznam pochopitelně když na to vás vědecky z kou mám. El takže záznam se shoduje kdy ono se mu to on to z no chodí jen takže on v tom musí taky stop po mat on do musí taky znamenat. A takže své shoduje to na jeho svým ona do toho bez vady důkaz pro nás dva že existuje život dál platíme si být aby věděl že existuje život dál protože pro život věčný nebudeš to jsem tomu zatím říkám. Ale babička jeho existuje takže co říkal v pěti letech. Z toto všechno co by krok todo nemáte literatuře ale kterou vám kamennou vkládám pořád o do na kapitola protože mám dost času on tví jednat a chtěl byste měli komplexní to čeho mockrát říkal jak jste se mnou ale o straně jsem to neříkal tak proto musím těm co jsem to říkal ještě nově do říkat. A tak děl když mu bylo pět let desátý o ledna. Ale tak byl u zase je přes vánoce za po ono svých protože je obrací koly do školy tam nemohou být jak do páté polem na tak tu zůstal jsem mnou od osoby se mnou své pátém narozeniny. A říkal mně dědečku věřím že babička naživu ale udělali z vjem velkou radost kdybys měsíční dostal dohromady bych z mohl setkat. No tak co jsem udělal. Večer když jsem u to říkal dneska rosy do zařídíme a to musíš spát protože takhle věčném stavu nemůžeš tu babičku vidět musíš spát aby si mohl vidět na tom neříkám proč on to u znal že to vím že musí spát to je zajímavý že co dítě všechno uzná dost by by to byl z toho zla tyto tuze sobec to rozbilo nemohlo jít jak teď otevřené jíte pole přirozené nad bude dětské nemá rozum po se prostě to je výhoda. Nemá rozum v tom smyslu v chybném jakým máme my. A tak jsem moci z mus nebo petříku u spolu ve vedlejším pokoji. A se musím spali v jiném místě aby ho nerušil protože to se potřebovalo probudit on se probudil do vědomí svadhistany tam kde jsem před tím se měl tak jsem tam pro byli do vědomí svadhistany či jsem tam žil prosimvás jako teď život tady s vámi. A v tomto stavu jsem se setkal se svou manželkou tu stačil do na ni pomyslet ale tělesně jsem se s ním setkal jako s tělem jako s duší tohle strašně nešťastná z toho. Protože on říkal to je před si za námi vidět se takle co před svět jsem strašně neomalené nebo nedokonalé jakkoli se duše s duší setkává ale ona věděla protože jsem. Vím že stýkáme obsahem myšlenkovým proč to dělám protože musí být v tomto případě tělo tak proti tomu ne odporovala a říkala mně pro mnou. U toho petříka se tedy pokusíme vzbudit a při bez jeho do styku vědomého styku se mnou. Tak z nebe něho malinko do klid on tam byl tak točení v tom snu v tom v tom nebyl tam vědomí spát nám tamto do vědomí spalo spal tak pro mně se nepodařilo probudit o manželka řekla neprobudil ho ne po spát mohlo by to znamenat nějakou duševní ruku o něho on se nemusel probudit normální dospěje trošičku dál tak. To zkusí znovu přes budu u petřík to bylo jednou přes tu byl u znovu spasen že toto dávno zapomnělo tu o by že ve styk kapitoly by to všechno sval rozumíte on to říkám jenom jako konkrétně musí se přizpůsobit poměrům ve kterých žije. A tak si musíte třídě těchto poměrech že ono své cesty to babičku one celý ztratit utkat. Svým tomu pochopte nestačí způsob jak se při či o životě který pokračuje pro mě. A pro něho taky. Protože jsou jak se do po ze říkal dědečku tys mně minulé slíbil že mně dal do doma li z babičkou a přesto ne nestranně. Květy žádám abyste dneska od dělal z toto jsem zase do svadhistany setkat s manželkou tělesně a říká mi vepři a trvá na svém aby se s tebou setkal a takže buď tak dobrá a probudíme a ona řekla probudí životy ne od zlato li o na sebe. Pro byl jsem ho a o svém kukla kolem sebe a spatřil babičku tedy musím že o tom vědět že on byl on nesměl v chvíli se ho probudili do tamního života to. Mít ona věděl že na to dobře umim to co by se namáhala v chodila to na měla jsem ho probudil tamního života když se mi sám probouzet do tam do tak musím kohokoliv umět do tamního života přivádět ano a na toho petřík zase měl snadný přístup protože jsem nesmíme na porod přes ve na proto se vytvořit noha a. Tak teď ve svítá babička je tady dědečku babička nesmí být jem nad babičko no. A prosili náruče a dali ušité dával musila jsem na tom popsal o jemu taky a co mám napadlo ji totiž co si petříku přede č. bych chtěl s tebou babičko ji nohou pak tyto typy že víte co jsem se přát nohou po že nemají taková krás vás lidé na žádné nahou počitku co byste si stále by se to se znaky z ono ti by to a dal dávám no. On nestalo jsi li proti tomu byl při tom že ho plně mír mějte se setkal s babičkou a tak babička ale řekla prosím že když dobře jsi tady v daleko širším světě než že ten jak kterou jsem odešla že byste ho snadno ztratit která by se neprobudil byl by mrtev. To vše jeho každý z ale po ruku a pak z toho drželi tedy za oko od tedy z toho obou pak v ku přivede jsme ho v opat své nejvyšší kterou jsme znali totiž tu opasku musí dát ono. Abychom taky jsme my jsme z jeho znalostí houpačky dali tu opat v ku. Ale ty zákon z milosti tam neznáte v tom on musí to z tohoto světa aby síta dovedl představit osy tam dostavil tak dokonale ženo opač tu si hned těles se mnou a to byla pata soud ulicí se nově strany těsto svou no ale se za počkejte tří ku od jsem tam papírek na tu jeho stránka směl se mnou. A opač opak proto ti žili my dva. A on si přál on ten pak byl sebral z chodil o na zem ona chtěla pod budu sedět. A opásal pak jsem svou ku a byl tu se unaven a říkali a vězte co tak z vás tak babička tak ještě roku cenou postu licet ještě když my víme a při z mého dali svého do jeho postily kým nespal vložili jsme ho do jeho těla a on spal dál. jsem přišel lehnout ale jenom co šest prositi v kuchyni napsal si protokol o tom co jsem viděl ale bude se si protokol dopsal mám o pořád tomu co si o očistu přes celá hromada protokolu o to li si s co vám prosila zkušenosti nemám pro sebe ani pro dospět příklad. To obecnou po kou o své blaho mistra řekl a jakmile jsem to do s a okamžitě jsem byl to říká ale ty vždycky takže on se probouzí nějak těžce ale probuzen probudil se a říkali ale dědečku jsem byl s babičkou a kdepak si byl patří ku nahou pak z ale jak cestám. Postál každý jste mi že li za ruku za kterou jsem drželi vzal nebo tak nebo by či ku za pravou tak to taky bylo a jaká to počkat byla to počkat na tam o nás dnes ti to je to je když tou čarou osud za ty mrtvo v z a byl tam pak jsem posun dál. A pak se mně pomohou pili a jsem byl unaven všeho jsem zase chtěl jsem víc spát past země úlu žili to cestování nevnímal ho prostě čili jak tam je zajímavé jak ten časoprostor funguje jinak než tady z vás u pozor na to proto aby se věřit na těch vyšší úrovni to zase jde stupňovitě kvalitativně je že dál toho tvoje úžasné třebas od prosty z s s s přišel jeho vede ho jsem nebo ho. Že jsou dole je živ on nebo z wattsem který není u živ je daleko snažší styk nebo že jsou terezy se o byli než svou manželkou se nese mně je těžké ale co srovnávám s tou manželkou když sousto o terezii z avily v čem je dost možnosti známe ale jsou ty osy ale nají straně jsou ti o. Kdežto manželka prána nevinně nepatří ale ty možnosti ještě nejsou a takže v. Jakmile říkam něco proti svaté terezie z avily tak něco bytost okamžitě dává najevo že to nemám říkat nebo že bych domněle modlit přikovat nějak podobně to jsem ale to jsem tak tvrdě ale nestane v v mluvy mu manželce jasem doklad naštěstí neměl při to z vzal hlad. Tak se ani jsem nosil nese by ale to nese vyjel měl vivo náš tu stala ním no a takže my jsme si za proto chovali kdo po poli že petřík. raport s manželkou a o potom říkal jsem se nedávno stal by si to sto babičkou setkává a on říkal setkal jsem se dávno ne je to nějak nejde. Ale při do plzně budeš jemu se dědečku zase z na dohromady tělu zase s tím se nevím dítětem tentýž pokus provést za svého dostat do mr co by školy otázku si co mám dát pokračovat jaký doby mám o tom proč to protože proto není tak byl přirozené tohle toho v ale tak je to jiné důkazy o posmrtném životě a životě vůbec že pokročil dní po smrti a když to zažije věděl těla potom se měl teď je to po že za správné tuto nebude stačit. Vedl do nebe věk že on babičko vedle nemůže vidět z vás se po viz si prvého převedu do svadhistany o jsem ten dokud věděli dostaví starému může se nebo musel usnout a to přeci by buď že dělí nebo potom je tam ve škole spí byla jen ten kus řekla si to on buď tam po stává nebo napovídám nebo dělalo stár a ne jeho. No protože cenu ne čit přít tupou muže nikdy spojenou této všechno měl taky nad tam dělala tvou řeku a. Let tak to jsem budete nekončí prosimvás aby se ta si myslet že nějaký dovětek k tomu v do jaký míry může být ten mrtví stráži andělem těch si víc třebas mnou ča které měl tak krát nebo měla tak ráda. Né. Petřík sám mně říká mám dojem že babička jít dál. A jsem říkal tak mistře řeč jako si si toho tvoru ani pět babiččin vinu vidělo aniž cizí andělé ztrácím který máš tamas že dostal z že na prostě oni o žita a tak dále to s převod anděl strážní pro ty babičky věčné ale ta babička ale opravdu vzít om několikrát svědkem toho že si nic ze nocí nestýká ale že ona tím jako uchránil od celek nebezpečí při přechodech a tak dále to jsem si za ruku. Například mine bez kolu se z by toho pozemského do ona svou onu a že on se berou moci vždycky jak si do bez být na by toho okolí se od nebaví z tam neříká v ústí vám o bič v tom těle jak se mi v tomto proto o to a pod tímto ne ne tak. A teď když nešli z toho tak ho od toho roku slitovat by to říkal o to je to stálo tu před půl roku při ta pomoc jež jak je tam babička je na z toho z diktoval jak držela za tu očích jako na tu houpačky prostotu při škod tuto co z toho o to z ví. A jsem musel dokonce o musel mu musel domluvit ta se oni věděl že od než ta se když to není halucinace. A zase svatosti teď tu babičku muss. Protože se nemůže si stroj musel než si tady o na a ne moje a nemá potřebu se do pro od dob tolik jsem bez starosti než přijdeme domu ta babička tam bude ale ne ten který jsem si tolik musem o mně taky bylo lid dnes to bude tam překážet z je dost není ještě sedne o všechno uznává že jsem měl do moc se on sednout od tebe zval do s těmi dětmi. A protože nevidí o věčnost na nic se na a. A jak se při tomu tak petřík se říká koho se tady oni neděle tím vyšší nevidím tady si ti pak pro nestranně tady je u babička drží za ruku. No a z říkat tak že my se teďka se budeme bavit o něčem vidím v tom se pěti s babičkou ho uvádím do toho no malou víc jeho aby se nestýkal s mrtvým příliš ano odvádím odvádím ho třebas pohádkovým způsobem někam do boha a s ky. Říkám mu hospodin jsou mast prosila moje pohádky jsem se nemůže rozloučit vodních a nechce ani ty pohádky čtení otce ode mně je právě z vaně jako z podivný to li vám mým krát dal tak nám moje se rase zatím prosto věc tomu všechno vykládám. To. Třebas pak ho začnu říkat o přijde bylo pozdě večer přišel jej do plzně teďka při na ten zápor to bylo třicátého černá oni ženou pozdě byl oni silou ještě najedl nás bude rád ti silou vlakem do bez moc se ještě pohádku a ten starší říká si to na pallas musíme spát to vám musím sestává ale teď říká a pátku pohádku pohádku po také naléhá. Tak jsem ho ostré do vedlejší místnosti a říkal jsem mu mám pohádkové před a tu jem normální zrcadlo ale se otevřít do boha a s ti třísku myslí ho sporu s a teď jsem to co jsem ho v tom co říkám já. Jako že to bytí pochopit a o to nestydí co tam vycházíme tam a tam ale tam ta pak to pak vidíme tam to a to a podobně. Vidět tak babičku víš tam babičku nevidím když se v pohádce misse o viz babička první pohádka život protože pohádka. Ale tady právě tak u tohoto vyprávění o je jsi spokojen říkat pohádku za sebou o to ty se mnou a se spát. Jenomže přestal si jeho bratřích nějaké co nečiní potíže nebo když ni sedni protože si asi pět do zlým tak musí za velkou stranou a toho zase trošku probudí tak říká dědečku kdybys měly závěr vyprávět to co s tím petřík jem vyvádí z z toho.