Karel Makoň: 86-19B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Do vás že to je obraz sis z vady straně se rozšíří jiným způsobem když ho tam by se tam šíří i ty jak si. Z jednoho z měrou kterou bych řekl zdola to jsem všechno obraz než se tam šíří zhora když například vstupuju do svadhistany. El tak tam mohu vstoupit z vyšší úrovně nešel svadhistana. Kdybych se snažil tam vstoupit do svadhistany do svadhistany nemožné to není možné to abych se do vědomí ve spánku neprobudil aby tam vědomě nežil stanu stýkat. dáno tím se dostal za to to tu úroveň výše rozumíte takže kdyby jsem pánem bohem tak se dostalo přes všechny úrovně do kterékoliv úrovně. Ale bych ještě o tom transformátor pro pro byl drž škoda že mu do tomu o lásce v tom s tak se ještě pro od o tom takhle že totiž č ten transformátor ještě jinou schopnost než jenom transformovat. když si pomáhám v tom musí transformační tak velice rodu budu pohled nebo omezuji pohled na člověka. Člověk je tady přeci vyslán od boha aby své. K bohu vrátil a mezi tím mu pomáhal v jeho tvůrčí činnost se se připojil k jeho stvořitelské i vykupitelské i osvětitel s ke je činnosti celé trojici. A tuto stránku transformační lidského rodu se zatím opomenout jsem totiž že obyčejně oni nemluvím to nepovažuju za nutné aby to věřící v obyčejný věřící věděl ale ten neobyčejně přibito měl vět protože ono mu to mohlo pekel z to si vadí že to nevím. Totiž že dejme tomu tomu li dovede si to co o nějaké svaté je prostota a terezy je li žil. Říkala si že se chorobě jsem bylo opuštěna všemi svatými pánem bohem otcem s jeden duchem svatým mně bylo po vás jeden z dívala tak těla nepomohl mně byla jsem se také list prosit pořád ale obrat dělali jsem své padnou marii nikdy neopomněl na podpořit tak mu těch u těch soustavně. Uděloval co to je váš a že panna marii je no to je ten úkol lidský světem setkala že totiž máme nesmrtelnou určité panna maria a tam úkol od toho člověka přivést do stavu ve kterém je platným pomocníkem božím v as tam o nachází a tak dále čili vím že i ten věřící a byla světice opotřeboval tuhletu u těch ku. Z této stránky ze strany nesmrtelné duše buddhi a. Že tedy to není tak úplně v ničem. Že to no to velice dobré všem kdo o takovou kroj život v jeho ono pro život mají situaci pochopitelně. Tak. proč tam totiž situacemi se kterými vědní věřící nepočítá a on si žije jako by žili věčně jo a jako by mu nikdy nic snem než z s chybělo jakoby ten stav víry měl být trvalým on není o snadno narušit velmi velice křehký situací ve které žije když se situace změní tak víra buď o chabou ba o chop bujet anebo se zvětšuje nemluvím vokolotěch změny. Ale když se změní tak prostě se mění také víra dělají jakkoliv zavázal v s a také osvícení kolísavé osvícení a dne pozná měl osvícení kolísavé. Takže dejme tomu správně říká. Nějaký světec indický do ji že když něco řekl svatý pavel jako přeměn z toho že nebyl pro most osvícen a myslíme že že tehdy když mluvil nevím to určitě o tom že žena ve z pro maření čit. Protože si to kdyby nám tady že mi to to co vaření do člověka bychom se nedostali jsou maření váženou mluvit se říká v u rozumíte tomu u ženy že máte li stejná práva na komu šli opice je že ženy mají bohužel jako muž čistě žiju kolik je větší práva než muž. My se před jenom tři. A voni jsou matkami jsou fakticky matkami neboli jsou tu jsem tady říkal by si z brně to nebudu opakovat a. Tím jsou navíc oproti nám ano ale nebudu to na rozvádět v. Takže nezapomeň které že vedle toho s transformačního z stupně smyslového je tady stupeň transformační přes nesmrtelnou duši k této co máš kristu který z nás dnes si liství je důležitější než přes ty smysly. Neboť č. Dál nese na duše atd duši říkáme anděl stráže nebo jak chceme nad námi pořád vidí. Ale taje totiž na rozdíl od smyslů něčím co se nedá spad co je pořád v těle. To její jediná složka naší bytosti ve že od mámu pochopitelně která ustavičně vidí. Čili pořád na vás dobrý žít a a to z nemůže od smyslu při se na víra musí si lehnout zdálo extatickým stavem dycky orgány v z mu tak my jsme si řekli asi v podstatě všechno o transformační schopnosti lidského těla je to transformace zhora dolu. Tak to je pohled první pohled druhý transformace zdola nahoru. Lidské tělo tu schopnost před také může transformovat všechno časné. Všechno časné na všechno věčné všechno i to tělo je to pustá toho řek ale to musím říct teoreticky napřed všechno časné. Na na věčné tak si představte že to jsem nepře mým čem nevíte že jsem to např na věčné a ne jsem byl takový hloupí dítě ještě převrátit ještě. Jsem si myslel že tomu pánu bohu musí mít i tělem. Tak jsem opravdu za dětsky šel i tím tělem pro svou obětovali pro tělo se toť tělo v očích ostatních lidí myslelo onoho kdyby se dát o tom vyjádřil ježíš kristus tak by řekl to co řekl za hranici po své smrti. Nedotýkej se neboť od dál stoupám bohu otci. Tak to byl tak vím sestup od černý jsem tam nedospěl ale přesto by to nějaký takový přechod se si prověřil nás o sobě na své zkušenosti o které mně řekli vědět že jsem nevěřil se neviditelný za to domy v u dělat že není do pustá teorie je. Že ten transformátor lidský schopnost transformovat i toho mocné. Na život věčný byste henoch melchisedech s ježíš. Nemůže transem protože mistr nepovedlo nebo nemá v to vůbec nebo není to v záměru božím nebo nejsme tak zralými nebo nevim co. Ale věřte mi beztak na nikdy mil nutíte. Abych se před námi soustřeďoval to protože v obou ožil byl neviditelný. Bylo co by se do toho byl by se mi to to ožil za doví co mám téměř jistotu jsem při tom byl víte když se soustřeďuju a tak to nedělám před nikým a no teď například jsem si na to od boha ven opačný pro z od boha to beru o vám potřeba. Když to pán když se soustřeďuju a to je dobrý poukaz na správný soustředění. Toto berou a pouto odevzdávám rozumíte této nocí ovšem kdybych si ale úkol dovolil sám to prosím vás na to jsi jsi ty to co vám vám to třebas jako bohu konec školu to jsem musel svým manželem rovnou rozloučit to nás musím dát pozor abych tónu žil s to by bylo po ní. Okamžitě mně jednou přemluvil které člověk naštěstí ozval koly jsem k tomu nějaký vašich ma abych se aby ho naučil soustřeďovat. O to potom potom nikdy neudělal proto že nově na mol hodnost naší obě. A jsem dlouho odolával napolo jsem souhlasilo nová místo v sobě jsem se soustřeďoval jen u mr byl ten člověk zemřel. Na sled byl byl zemřel a kdyby byly tu smrt nepřišli na pojmy zjistili nápomocni svým o z od koho. Ale on když mu šlo opravdu pozoru po z obec nebo by vás dobyto říkáte česky nevím tam on prosil abych s tím přesto je jsem přestal on přesto ještě byl pro věc tak půl hodiny než se vůbec pozdvihl zdvihnout místa v čem se mal o žádostí jsou mnou v něm soustřeďoval tak prosit prosimvás nepřejte. Protože budu přes těla s vámi se jsou při tak jsem soustřeďuju tak jenom pán přejdu do pravé nebo k bohu vás odevzdává. A to jsem si jist vyzval o bohu upřímně budu odevzdávat když stejně upřímně budete odporovat obou se neodevzdáte. Kteří jsme stále že to neudržuje. Takže když bychom přec těly svou společné soustřeďování pravdu tebe starosti vás na onom z tohoto světa ale budu vás budu vám přál. Aby si vás pánu zval v sobě aby vás osvobodil z tohoto vězení které si jako my si vůbec neuvědomuje ne no od vás učil svobodné no ale kdybyste si to nepřáli nebo psal spojeno slovně ale ne svým sebezáporem ten za vámi nespokojí takže sto nemůže pohled tak jsem a s. Potom bo a proto se dostat a oni se ho co joze cituje vrat co si na při předmět co stal. Tento bezpečný nicnedělání zahalení ve velkém. Ale v pravé co z zahalení který je na celým našeho typu evropského si myslí že do víc do kloudného dělá ale ten tato viny který učil. Pak za jogu. Ten ukázal všech osud složek pak jogy v takže když se z vládnou tak se člověk vědomě spolu je v těle vědomě s tou je sbohem.. Takže jsem pod bohu měsící v této do den důvody patrně nebyl viditelný jak jsem byl i tělesně byl na atd ale ví. Pojem sbohem ovšem přechodně jenom extaticky topím dom stačí pro jindy jsem zasvěcencem. Pro v ale by byl by bral v době světcem na nejsem ani to ani ano a voni taky jsou svatí oni jsou prostě na pro vím v cestě. I obyčejný jogin ne ten partyzánem vím s k je to třebas ramakrišna nebo šankara nebo med za nám dal povolil co jiného to sou kam do nás. Kam jsem neměl hlad no ale byl dál jestliže tedy člověk schopnost zamontován ho k sobě. Schopnost se vrátit do bohu tu transformaci dokonale připravenu tak musí proto aby se to mohlo projevit něco udělat musí přežít svoje dospíváním znamená při z kou dospělost musí přežít svoji mentální dospělost nic víc. A musí během toho jak mentální dospívá přímou toto za správné třebas výběrovou. Takže je možné se transformovat tak aby v tomto světě v tomto životě se osvobodil vědomě a byl spojen s bohem. Do míry kdybych pod sval minimálně každého věřící přesvědčit že by takle mělo šířit svojí víru abychom o tom co měl své sat v čem se tedy poučit. Aby. Tu mentalitu dospělosti nebo mentální dospělosti sil správně. K tomu spojení tak bych řekl o učení její jiné fu. Nerad nedostačují tím poučení z učí že nebo z řeči jiných lidí. To co tady dělal. Nýbrž poučením musí nastat nemusí být připraveno anebo musí být obdařeno nebo musí být dotován no atd. Ano fu dokonalou usebranosti člověka fa to znamená my se musíme za hoří směrem k světu fu. A otevři se směrem bohu v o tedy ze směrem bohu nelze vůlí nýbrž odevzdanost fa. A zařiď se vůči světu v nemohu odevzdaností fa nýbrž sebezápor fa. Fa. V terezy je vět člověk z porušeno rovnováhou které smyslů mu. A hranic vědomí. My máme je normální nec terezy byli lidé hranici která je uzavřena mezi smyslovým vjemem a rozumovým zpracováním kdežto z jsem si byl schopnost ji k pod tu úroveň smyslový vjemu tam byl třebas z vnímají. Svými jinými smysly třebas zvířata. To že třebas zříte travou růst v něm a ta zase vlivem toho že sloup mají to vůle tou složkou spodní že to není tak úplně jisté že. Pevné let tak tady ta složka také není tak ten na to znamená ne že by pochybovali o svém rozumu ale bojíte rozum dovedou snáze odstranit jako překážku. Než normální člověk který toto tak na pevnou ustavená. Takže dejme tomu ne vizte ochotnější. Pochopit nebo ne to co klid ne přijmout za správné něco co by ne přijalo za správné promiňte mi jenom dítě ale to měl ka v. A to je svým způsobem blíž ke království božímu rozumíte že tomu rozumu tím nic nechybí nenese snadno jeho mez překračuje. Ale ne tak jsme to učil neklesli když překročí te mez rozumu tady tak rosa vědomí se stává stejný jenom se takle posune.. A ještě prožité nestali tak se posune takhle takže nemáte zase trnovou důvodů mít. No tak je to v kdežto ty lékaři způsobili. Odstranily vůbec je tu se ta ku smyslů nese pole mně prosbě o to vědomí daleko za rozum. Ale nemohlo překonat nesmrtelnou duši takže stane se dal se začla vypovídat v tak jsem měl schopnost odlišovat rozumí. Et nelze šel co je správné bez námahy rozumové tak je to říkala moje nesmrtelná duše toho co bylo správné opravdu přestože třebas relativně správné znamená pro tu chvíli správné protože kameni recept na vždycky nýbrž jenom pro tu kdyby bylo to ale absolutně správné pro tu chvíli ale trvale správné nebo pro jeho správné pro moji o to při nevedlo zpracované tyto pozoroval nabyl nesprávné až. Do doby než se to uskutečnilo pak přiznal že to bylo správné že to stačí ne nedělat dobře rady s pohlavní silou a ona ona vámi jsou mala a. Ty výstřelky této síly způsobili v oblasti kde normálně nepůsobily se z takle když ses jak zacházet. Prominete ano to byla rozbilo nějakým mus jen tak toto nastalo ale je tak vás tomu nemohu se ho on to jak kde ta as to tam ano proč je tady je taková o vzal a mezi. V vzkříšením ježíše krista ne z mrtvých a sesláním ducha svatého. Tak jednoduše by se to u napřed cesta přesně duše vize žilo tak. Že kde od je akce onou za to s ježíšovu který vstupuje na nebe o o záležitost lidskou tedy nikoliv avatara vtělení božího nýbrž člověka. Který za jiných jenom obdobných okolnosti se dostává do stavu nebe. A když kristu musel ukázat obojí v jako on se dostává jako avatara jako vtělení boží jak se dostává obyčejný člověk a samozřejmě. Nemohlo se to stát v současně tato řeknu na či jenom na ty lidi nechám toho pána ježíše s pranou. Ježíš kristus vedly ty své učedníky proto dejme či be tak že ukazoval nám na jejich případu jak věci dozrávají v člověku že všechno jako v přírodě potřebuje dozrát. Takže dejme tomu v chtěli cení po praštil na poušti než přišel co dáváš o to nešlo bez ještě si jednu a tady v zrovna těch čtyřicet dnů bylo mezi seslání ducha svatého ne ta smrt z jista ani v kde jsi. Že ona v sice na takže jem je to pochopitelné že tady když černá norma zrání a každý stav zraje jiným způsobem jen jinak náročný na zrání jinou hledět na činů doby komu poli o vším odborným že jazykem tu věděl s kým že ano. A tak například dejme tomu to zrání na od narození ježíše krista. po přes sil dalo by tam dotován o třicetiletý ušité skládá ha od jordánu po smrt na kříži tři roky s od pro běd patřit dni. A tak to nedávali na takže ještě je kterými se tam pojmenovali žádným tam nechybí takže my známe rychlost řek bych zrání. Každá. Každý stav zraje jinou rychlosti a to není závislé řek bych na obtíž dosti. Toho dozrávání jež za oba své toho dozrávání co o toto za dávalo na příklad u těch učedníků páně. Že oni museli v okamžiku kdy on vstoupil na kříž většina z nich musela při názoru ní. Že byl popraven potupným způsobem že přišel o život. Jenom svatý jsem si žil před tat i vynášeli věděli ježíše zmařil. Že nebyl popraven. Šel zatím zmar jen s o dobrovolně on říkal jidášovi co su děl lije rychle a on odešel a radila. Čili posouvá al které mým bych tak řekl ano a. Potom když že vlivem toho jak odešel od těch učedníků vší tím že si ztratili víru. na svaté na tak on musel počkat ten stav bez nadějí do z ráje co je to a aby dozrálé že už. E sis z toho stavu nebudou dělat pro co si z toho dělali pro v okamžiku. Tak tím petrem je jistě znechucen tím jak zapřeli ježíše krista když při s tím prosil pro něho na ž ne a ostatní byly více nejez jak si ji taky protože toho bylo třeba určitá do boha. Aby se mohlo stát pod ale nena aby mohl vím dát svůj pokoj. On tam ve mně přišel pád. Předali svůj pokoj to znamená ten mír svobody který kterým jdeme citem aktem předcházel. Tomu seslání ducha svatého protože on duch svatý nemůže do oblasti která je mi spasit vykonávána tak že vůbec sestoupit do pobíhat myslím tam se nevejde tam není na jeho místo jo. On musí klidně zůstat stranou doby než je člověk dokud člověk není pocity koho to jsou ty hlavní důvody čitta a. Upozorňuju vás že ježíš přišel naplnit kromě jiného taky starý zákon a tam stala a tam měl kabala byla dobře známá jak si myší naši vědci že někdy po kristu tam byla dávno známá takže odborníci kteří například zem. Těch kvas ve ten ten žid co nám k o měl z lásky den be taktně četl starý zákon jak našimi ty tři cizinci be jenom proto pas vášně žijící naž čili ty tři cizinci toho abraháma v tom stanu be dne a o on mně to přečetl nebo li z ky be rozebral mně to čísel na hodnot člověka pali si vždycky. A jmenoval si anděli který tam nešli z toho on vyčetl me na třech v něm. Tak takle znali kabalu staří lidé kteří psali ten starý zákon o to vypadá jako že to pro lidi jenom běžně založené ano v pro hluboká skutečnost jiná kterou učí když to jenom kabaly z vás. A protože znali tu kabalu a tak. Potom s celým muselo podle její chvíli všechno konat. Takže dejme tomu čtyřicet let po u bouři na poušti a praštil cit ba měl být byl v různých rozmnoží časovým dal co nově a nově roli například taky že když jsem si na poušti ty jedním a to se svatba co co na tak dále čili v tom nějaká doba zrání a my si to dovolil před i přirozeně. Že to ještě před let v tehdejší byl byla před životu poušti po které se o již pro hlavy do palestiny že tím žilo celé pokolení pro který se rovnou oné žilo. Normální pokoleními žil v mi do těžší kdy za ty pro wattse sled a on potřeboval. Z podivný a ten mojžíš také aby všichni světci toho blahobytu v egyptě vydrželi v aby se jim nechtělo vás pátek pak se toho uměle u dělo těmi ještě li se tři roky pro zaručen vím že my všichni že nevím žel ten neumřel ten mojžíš el to je dán jenom tím že měl nějaký jiný úkolu který přesahoval tu normální dobu životnosti slova a naše když se budete možná kdyby je to možné. Tak krásy žili. Když předtím ty věky těch přeješ ti u tam menoval jedna staletí žen. Tak to je to co jmenovány vím ky ale není jmenován obyčejný člověk tam tak nebo do zbavili král a z s z s bez be be takže. Tu kabalu naposled bezvadně znal třebas svatý jan když psal svou apokalypsu pro mi všechno bezvadně kabbalisticky vyjádřeno i v tom v jeho on měl ju v takže tam je protože z ky do svádět řekl be. On tím těl pomáhat žena ti k tomu by židovskému čtenáři k tomu aby to správně pochopil. No. Ho jisto je že je obdoba a v životě duchovním a mezi znovuzrozením z vody. A mluvení duch a. Do tam tuto to je ten vývoj by se mohl pak byl jako na to na posouvat ale není toho asi čísel mně to podložená protože pro číselné po vložení bylo z jiných důvodů aby člověk snáze pochopil podle u daného číslo co o já. To ale i forma vším součást. Například na tom mohu ukázat dokázat třebas svatým jemnou a v z s i v jeho a on. Zjevení protože on přikládá a člověku číslo šel s. A ono tomu od domu z vůdci šesti šedesát čest to znamená jáčko v trojí byl v to rozměr na světě je tím velkým co tomášem od o na tam jsou vnitřní stavy by se mělo by tomu člověk rozuměl do rozumí kabale nad tak se tak to taky čísel oděl mám marně se v tom hledají nějaké budoucí ono si ani jednat tam není to všechno to jsou všechno vnitřní právě prosti a vodil do číselných. O symbolu aby tomu kabaly stal rozumí v to že to poli stálo tomu rozumím bezvadně jako soustavu vnitřní sta. No no ještě takhle s kolika dva. Jak byste to otázku dokončila že svět to na koho vždycky jinak nebo je svět to je. Tak ho za to a ona ho ti ho má. Ad no tak to mám tak tato najedění řeknu a přece vám viklat za to tak že se tomu se to od podnět polovičatě totiž to co ježíš kristus svým životem ukazuje a to co ukazoval ve starém zákoně tebe to je. Šablona a. Jednorázově provedeno všecko co své lidské životě děje na splátky. Například dejme tomu proč si myslíte. Že jsem byl čtrnáctkrát odpor vám protože jsem tvořil znovu byl byl dovolit to jsem v neměl by byl řekla nemění nic z že vy tomu zabránili. On to je pravda zevní pravda to je ale li si na to neni. Protože čtrnáctkrát opakovat proč se potom el opakovalo totéž na jiné úrovni v když jsem pokud mi moje záznamy jen jsou úplné jsem prošel čtrnácti extazemi. Na tato již další co ještě by sebe o to bylo nej tady nějaká norma pro toho člověka. Takže bych jenom chtěl říct v že pro každého člověka jsou trošku jiné normy a tam jenom šablona rozumíte že normy jsou o. Tak sto nápoje tak lehce aby k palem tam měla na prost věk totiž se dale ale on známá tak tím je vidí a s větší míře zodpovědný za toho aby co poznává taky plnil neboť vám s dycky říkám že rozdíl mezi poznáním světským a duchovní když ducho že co poznávám je to pro závad v kdybych byl například lékařem není myslím pro závad. bych musel léčit ne. Ale když jsem toto nezávazné nemusíme či v. Ale stavy si poznávám tak si všimněte jasem to to co vám dneska říkám poznal z prostá to sto pro sice vede za to dneska pro že to let ještě pořád vykládám něco cítím závaznost nad rád listu za o co se mnou cítila aspoň na viděli že rozdávat z po tolika za závazné považuju že kdokoliv se o to řekne. Tak za ním vědu fakticky za ním vědu o nemusí za mnou bůh se vzaly s máma radost k čemu to mohu říct protože k první v v v v v v v v v v že ho v. První známka ne jeho jaké ho z také host duchovního poznání se do vás světech byla k a že jsem zadní plakal nad lidmi kteří to neví. Jak se mi to zdálo být báječné. Jak se mi to za aby osvobozující a jak jsem nelitoval to neví a že nemám prostředek jakým to říct tak je to se nás promiňte se konečně k tomu prostředku dostávám a než se přitom domnění že to činí kuje. A kdybyste to domnění neměli než stavem listech nejistotách. A řekněte mi neučí květ to potřela bych to mít žes její přede předepsal v ale v. Prosím je to mine na všech těch spisů bude celá řada. A vy si musíte uvědomit že upřímnost tadyhle největší roli žádný kompromis se nesmí dělat s. Žádné sedění nebo vých že když to upřímně se chopit cesty tak musím tam jít celobytostně. Vším co mám viz o si v tomto životě všechno se musí stát prostředkem. K tomu abych došel do věčnosti abych našel království boží a to když splníte tak ty návody botou účinné když si necháte něco málo stranou pro sebe ještě tak se nám stane to co se stalo bučí tomu co zakopal hřivnu. Že byl odkázán do temnot vnějších znamená s zůstal hloupý z nevědomí a nespojený vědomě s bohem ale on se dostane to co těm dvěma manželovi kteří upřeli za tomu petrovi kus majetku který měli odevzdat do společného vlastnictví padli mrtvi k zemi znamená zase byly tak mrtví jako byli předtím zatím řečeno. Tak vás prosím abyste to co řeknu brali jak na to z na ale smrtelně váš. Je možno brát smrt z radostně nevím ale opravdu je to nejradostnější okamžik svého života v jsem konečně umřel v tom koncentráku. Protože tam jsem vzdal svůj života umřel jsem o na dokonalost on za pokud jsem se vzdal všeho se na sobě znal bez mezer bez jakékoliv výhrad bez lítosti nad sebou se zdál a proto jsem mohl umřít a to se od doby pět nejsi jsi byl tak šťasten jsem ani v nejhorším. Utrpení. Necítil to utrpení nebe zažíval jsem ho jsem jsou od na moc se svobodně kázat těm do trpěli. Čili musem říci si tím důlek tím si že s ghosem je utrpení ale nic víc ho nebylo trpících ano. A utrpením kam bylo dost se že v první křesťani kteří byli umučeni jsem mu před nebyl a teď jsi na č kdy na tu smrt s jistou z úst jen as radostí protože věděli že ztratí život. A takže ho naleznou ten věčný život z když ztratím do pozemských protože oni šli cestou víry tady šel nevěřící člověk k tomu bohu. Tady se jsem tady podobá on v tomu pavlovi který nevěřil na to krista a byl jim obrácen rozumíš. Asi ta přes že asi tohleto v to v ten člověk když se narodil z tomu co od toho rození v. A když se pomalinku proti žid do tohoto světa a tím že při jiné zas v o me jsem mnohost za svoji svou omezenost smyslů a rozumu. Tak se ocitne aniž to ne věc není kterého na učit tomu aby se mu napřed ti ho aby z něho toužili mnou sobecky u vniknout. A proto hledá vše tak je slasti v tom co světě a nejenom kristova s tím a potom aby pochopil že buď z nenajde boha a že žádná radou pátka postupná nikam ho nedovede celého s maří tak si to tak a potom hledal nikoliv v radosti světské nebo pomíjející a šel za tou radostí svobody stal řekl ovšem. Když šel za rosy svobody zase je to tak dál promiň temně tak to není konec cesty neboť on to dělá pro sebe o musí dostat ostří se to musí ztratit tuto život tak to jde dál ne a musí si tato oko to co sám svatého tedy let tak to je to sice u mně nešlo ale toto obdobné na tomu co dobře pochopit protože od toho co s tou vědy nešlo su pozvání o to taky tak pomalu tohle toto olej než u těch věřících. Učení protože ty udělali velice dobrý první krok že ta víra je přiměla k tomu že toho. Není to co měli nejradši nadto si to bylo jich rodinám typ poměry kteří žili v toho se zřekli jednorázově najednou nestačil na li zpět. Kdežto u mě. Než jsem se zřekl přírodních vět co to dalo rok atd čistotě tady je by z toho na asi tím neví měli pro nějaký zevní podmínky žene byli finem se na vysoký školy v tak by byl na těch byl přírodní věda zůstal by byl skal v do na ty v době co o na že úspěšný domu na ženu z pyšného co na nebi v ale v kdybych tak šťasten z z si že že bych ne za nestačilo dal tu duchovní větách naprosto ano. Čili nevíte kolejí přístup. Ona to není tak záslužné jako u těch učedníků pádné. Tím museli pořád je uvěřit z ježíše krista tak víra tuto povahu když se uvěří pořádně tak ne se toho člověk dělat. Unese toho člověka do úžasným výšek se který mu zase záhy spadne nebo za čtrnáct tomu nevěřili. On musel udělat nový zázrak v káni měli leskem první zaset aby znovu sv. Čili víra potřebuje být aktuální činná oni věřili že dovede k spáse během tohoto života to byla taková vzdálená aktualizaci. Aby z kát tu vědce byla v tom že. Museli vidět účinnost toho slibu a to viděli v zázračnosti svého k jeho počínání. V ty dost tak aby správně rozlišit jsou duchovní nebo jsou jiné nižší úrovně na příklad ve ho mediální povahy. Snadno rozezná když budete dobrou vůli k se to v je třeba být potože jestliže například v to že roste konkrétně v když jsem darem asi roku jsem nestát v z se tu ne. pro ta se pro pro vás na sedmdesáti na na tu rodinu. Jak tak když jsem přitom se napřed odevzdal tomu bohu ale tak jsem mohl zažívat v dvojí je. Když jsem si zachoval vědomí zachoval vědomí během operace ale vědomí kde bolest. To jsem na nevědomí těla. Tak jsem mohl zažít něco podobného jako co si jak jsem byl v těch lékaři v tom předškolním věku rozumí že jsem v tom že nějakou prací z s. Takže on operovali se necítil do ale byl jsem vědomí aby se vědomí na úrovni spojení s bohem a to mně mohlo potkat. A nebot druhá věc o tři jsem byl taky nevědomým plně protože že mně bylo to proto dostali ne ale třetí věc že jsem jako někteří ti svědkové tí. Moodyho poletovat nad o praštím ale nebo nad tím nebo při že ti lékaři co si říkají dne a posty díval se na své tělo toho dívat jsem takových transech na své tělo že hotové neštěstí protože v. Nic duchovní no to jenom vymýcení se z jednoho těla do jiného těla se jiným tělem dívám který také ten z na to jsem na kou tady ty smysly jsem neztratil sám sebe v z se z ženo přešel zjednat dělat jednoho oděvu do jiného podivovat tím jiným vodil jsem si díval z toho jiného oděvu které také váže který tady neváže s smysly dívala toť tělo od takže jiný člověk kterého vy neznáte mně říkal jsem z operace. Znal úžasnou věc je to zrovna říkal jsem z viděl jak si lékaři. opery ženou co přitom říkají ne v s s č u samosebou celá ta společnosti která přitom byla a říkala úžas jenom řeknu kdyby se mi to dostalo do toho tak jsem propadl o tom bohu. Protože on přešel nebyl schopen přejít na ko myš od za přešel z jedné mocně do jiné je jemnější od ty tohoto se místě jako povinna na to pořád jo tak. To se snadno rozezná todleto a kdežto tam jsem nebyl tělesný od těla jsem nevěděl. Byl jsem duchem proto bylo poměrně snadné to jsem proto dělal přípravu sebe že to dvou než se po mně ještě budu se za to že po let takže to nebude asi tak snadné do citem klid ve se děl jsem si to vět od co o s o na co máte orat do sedmého červem se téhož protože dost dlouho mi z od role jsem to teď začnu svolení teď. Ale z tohoto za to bych k tomu ještě vzal že koncentrace samá kterou jsem musel za tím účelem znovu trénovat. Protože jem musela být tak hluboká abych se od potkal od pocitu tělesnosti tak koncentrace let tak ten ten jim v této koncentrace při všech že jsem se se jsem se tím že trval skutků nara do člen jsem se v k v. Čili nebylo to ani pro se měla se mu se s k extaze tak snadné jak si myslí. Protože proč asi to vám nechal do rána a nad nechám před že trápili protože v tom byla u čelo host a to je ten důvod proč vám to taky není musím o to je ale je tomu toto zkušenost aby to při nasazení takové účelnosti znovu nabyl víte. rána jsem musel se spokojí s tím že jsem za tímto účelem nedosáhl o summa dvacet minut z klidu takové při extazi nutné nýbrž z vás vteřin a tuto přípravu dvanácti vteřinové jeho v klidu jsem z tu kola k ale to je operaci. Od těch dvanáct řím který jsem nabyl to dosahoval nic víc s jsem to za jenom za ono tím způsobem jak jedete dostanete dharanou to teďka ta zkušenost a to stávala rase si to znamená napojení na věčné ale z musel věda vás asi dělat těla nějakou nějaký harakiri nějaký tak li úkoly je třebas anestezie aby to šlo dál toto on říkal ano toto naší.