Karel Makoň: 86-20A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Slabě věřící člověk je podle jeho vzoru ten člověk který osobě str a je přesvědčen že věří. Jestli si svěří ale skutky to nedokazuje slabě věřící člověk ano i přes že věří že věří na boha byl by ne něco musí být jak si mi to jasné že jsem že pro nechápu pro něco být musí to jasné. Proto jsem si jenom hru těžkých jejich on uznávám tu velikost boží mám k úctu čili bych říkal to je víra která by se dala definovat o kdy jsem tu věc jsem viděli to definovali v němž obdivem věcem víry tak. Opravdu do každé oblasti jak vědy tak návod jak se v fázi ve rovní živu než že je podivem třebas krásou přírody říkal pod od ceně náhodné to musím věřit v boha a to sou že ty slabě věřící ale je udiven jednat všem ale oni pro svůj život z toho nic. Z prostředně věřících je člověk který o sobě tvrdí řikám osobě jsem vždycky po že musím na to definovat sebepoznání o sobě tvrdí že věří v boha a říká asi. Také s tím se příkazy víry její duše kterékoliv svět vy nebo mimo svět kde znamená ve příkazy svého dobrého svědomí rozeznávám přirozenou cestou to co je správné se nesprávné a se řím se jednat správně a to si myslím že potvrzení neviděli v tom jakým právem potvrzení se jevily přesto si jak jest jen věnec zranil si tam ten sedí jenom že. To je asi jako když přeložím již pod o svýho ale. byl jednou byly no a v či když ti je v těch blázinci štěstí v to obživu mu ne na moravě to začínají zkoušel a mít své a bez se v je to praktikuje mu tak svěží číši v z po z orgánů na slova v charakteristické todleto v a občas z mi to nejde. Ale pak se ukáže že jsem příliš slabý abych to co tím že správné konal čili když mu je zřejmě při ten za mluvil milá než mu on ale tělo je slabé. proti ii své vůli a proč to přišlo tělesnost do něco co provest nemá. No si nesli život také že bych neměl kouřit protože to nezdravé a protože s tím škod vím sobě svému okolí a že by to vlastně mělo by odporovat nevíře protože pánbůh mně sem za deset neposlal bych kouřil temně z dále v se občas nevydržení a tak ten z se věřící který od čas proti víře jasně postupuje svou slabostí. A silně věří svět ten ježíš říká věřím ale ten ni tak. Dalo že tomu nerozumí jak to že tam bůh stvořil tak nedokonalý světec. Tím domě opravňuje k tomu abych se máme nevyvodil z toho takové mysticky že listím spolupracoval aby ten svět byl lepší. a těmi ctnostmi se snažím ten. Svět zlepšit protože si myslím že tam mu to nějak pro že odešel od toho a hle že si kdyby kdybychom byli že moc musí tady se vzít k se možná most do k vám ale on vězte mi mi říká a čím více toho sám by mi vím na vám on na víře protože si myslím že je podporována skutky ale takže ale musím si že když je přestala ty skutky vědy provádět sami se v je víra. Že věděl za chvilinku nešťasten než že jsem sám se sebou přece kde se se nestyděl nemohu jednat než jak že moje víra v pak dodnes jsem to není psáno že je stále dál ve mně. Této by nastat kast ve vás neví nic se mu toho na přede by to se to dalo česky ty první lidé ale neměli z ale za a to není ale byli z ani boží zákon v sobě a protože byl ježíš se třích na stát byly tak si není že kdybych bez na se za a on moc chtěli. To je ten pravý sic. Patu vědomě si jsem si jsem to nesleduje státem si je věřící v třebas jenom toho a toho přestává v to je a to jež jak to dělat nad při náležím tak moc a to ještě tak prudce se na tom cením ten by si že jsem na jana být ne tak kdyby to při byl by by to nebylo vůdčí myšlenkou tak osud vně něho tak v tomto snu v to co budu. Je podle jiného hlediska je naučená po ona nebo nařízena jen druh a je na prožívána skutky druhý druh a vedení je poznání k tomu se nedá předejít. sedělo životě tak je řeka zázrak na tím je to visi jsem to jenom jiné hledisko na věc a ty jsi přesvědčím že věřící dám říkám kolik jsem myslíš na smrt když ale jak se chová a každý jednoznačně od do vizte když samosebou v kterém se jako věčná aby to z s i když na boha při tato jistota že ježíš si za za neví za mi toho č je vír. A pro věčnost a proto jsem to detailně viz že by v že je to s kým víra ve věž jeho podstatu v tak jsem jsem z nad mistru. Žije jsi či že věz že věří na boha protože on říkal a potom rozvádí o tom říká bůh. To v tom příteli jak jsem jak jsem vám říkal čímž ni k a musí se nic do se s s č s v vel v osmého a sedmý osud nestát šest včel přít ale než se to pustím tak od post v jednou otázku kterou tady měl včera se stále o liber protože jsem neměl čas. To povědět jako ten auto mat smysly s tím z tupě se objektem el totiž my považujeme říká on boha a za objekt a sebe zas subjekt sv. Tato vysvětlit k největší chyba říká kterou děláme to musím si že protože my to velice pomůže k tomu abych napravil cestu věřícího jak věřit má. musím dostat věřícího do pozice a to se budu o tom voze kdy dostal do pozice vás to by byl šťasten za ten týden že budete. Boha považovat za něco svého za svůj tupit za sebe zástupy zas za sebe vnitřně samozřejmě. A svět vnější za objekt a ne že bůh na vás působí u něho že do domu citech nějak přitahovat. To musím do sebe dostat kdy ho v sobě totiž máte. Vizte jenom neobjevil jeho existenci to na věci nic nemění ho v sobě máte stejnou měrou jako kterýkoliv jiný člověk. Čili prosimvás jestliže z učili tak těžce těžkopádně a násilně abych toto dokázal boha zas subjekt. A sebe toto škol ale s tím tou tělesností za objekt. Tak bych vás sil ušetřit těch i desítek desítek let bojů. Za to aby se tato změna toto proměn dostavila ve že to jsi tak aby to po dobrém šlo za týden prosimvás pokud můžete dejte si říct. Pokud nemůžete nedejte si ale oponující temně a řekněte ve třebas jak by to bylo možné jen moje jsem nebo myšlení stačí nebo to všechno názor povím tak pojď se vás napřed musím upozornit jak jsou zkušenosti jsem tomu přišel co mám mám jako věřící říkat. Je totiž ve jsem nevěří v ale protože je lekat si dostali. Z osidel tělesnosti protože láska za sebou jsem vypadl z toho vězení tělesnosti a z dobra jako na sví ví. Jako příkoří jako přípravu k smrti nebo and co všechno jsem se všemi ti zabíjet ani by domy prvky vykládal buď zabít než tím musíš do trpět a tak dále to jsem vždycky znovu zval. Ale teď budu za ty lékaře když do z toho že jsem jak víte začal mít schopnost rozlišovací a v bylo obsaženo toho že se mění na ze bůh jako subjekt ale ne jako oběť mimo mě. Když jsem řešil věc kterou jsem nemohl vyřešit svým rozumem svým svou při viděl svými schopnostmi a duše ctnostmi. Tak jsem se toho dál nelitoval jsem že jsem vyčerpal všechny možnosti kde jsem zkušenost od lékařů že litovat se nemá sedum protože oni si to za udělají ty lékaři své u dostal lidsky v při by takže mně nakonec operovali a musel jsem rezignovat na tu bolest to nebylo ta bolestivé teď něco nedokázal v tom světě do to svých jsem bolesti ale oni tu bolest přenesli do situací vnější se dojít jedinečná věc co to provedli. jsem bolestivě snášel byl s u z s pěšky. Toto naší pražský když v dospělém věku ale že ti ni něco nešlo el v tom bolel ho bych tak řekl duševně a to bylo bude se možná větší než že tělesná a tak jsem jenom odstupem od bolesti což bylo že se lékaři dokázal se bez lítosti nakonec od toho odejít tak jak se to stalo tak se měl příležitost neklidně na to zeptat. A buď jsem se podle rady poradil jsem zařídil anebo zase zařídila a pak je museli události při za po mu okamžitě jakmile jsem se neporadil s maminkou nebo komu jsem věřil okamžitě nastupovali události protože bůh vás všechny nejenom mně rád. Jenom že pro že on svoje stvoření miluje li v jeho obě objekt jako n na že taky samozřejmě jsem se z ten na pozici boha nebo že. Kdysi malý s tím a to je další omyl pochopitelně ale to nevadí že se nemáme stole na pozici boha. S tímto malým já. Ale protože bůh miluje své stvoření tak nestojí proti němu janem si ve jsem poznal teprve se to dělat jak ten že když jsem viděl že je proti mně je to stvořené nestálo protože sta a byl jsem pouštěl boha do svého to je toho zevního vědomí nedělá se mu překážky jediné proč toto nepociťujeme takhle obráceně. Že bůh miluje stvořeným a že nic nedělám proti němu a tam se to zdálo jakože nás vraždil on to bylo fakt že nás vraždit dejme při bylina před ním bez bezbranní jsme byli ale jsem to všechno je pohled zvnějšku. A nebylo řečeno opačně na pohled na boha jako na něco vnějšího dokud věřící snahu dívat se nebo jako nevinen nebi nebo někde mimo měli třebas ne jemu vyšší na oltář kdy než jem. Tak se nikdy nemůže být věřit svým aktuálně věřit tím to znamená nemůže z víry vyvodit v to co s vyvodí bravurně že když toho boha co on se mu když o tom nebo když věří že musíte věřit o tom že ho v sobě be. A on se potom stane časný svědkem to se při cestě poznáš mít podařilo. Tedy aspoň vodního ab půl petr dokud že se do kdežto tady se to předtím předškolní věku do sedmnácti roku semen do dařilo jenom když jsem byl v úzkých. A když jsem nevěděl si rady s řečeným události tohoto světa a tak on při skočil z prázdnoty svou moudrostí ve které je z síla a vy máte bez pádný kontrolní orgán pociťování síly boží toto pocit byl tělesně duševně to vás přemáhá. Takže e tím si z kontrole téže vaše víra konečně je úspěšná a že vede to opravdová víra silná víra v k tomu vás kdo z aby se cítili účinnost své víry ovšem či budete přát být účinnost tedy tak jsem to tady na dostali ale kontrolně to budete cítit doufám jsem také jasem tohoto nebezpečí že byl prost. K kterému byste jako listím vystaveni protože nese si to nemoh přát do protože jsem na nevěřil na boha ne ale vizi třebas přáli aby s v k. Objektivně není pro vás existoval nebude nebude svoje než. By o když to u nás dívá všechno začlo by takže ji nemůže by objektem. Je vaším osobním ji s tím s objektem odtamtud všechno vychází se tady děje takže v tomto řeknu při man do vně že existuje tento než jim nebo že existuje tato planeta. Neboť tento vesmír je tím jsem byl a to je ono takhle to musel pociťovat tím jeví den vina ten bůh teď to všechno ustavičně tvoří. A to jsem ve své vnitřní prozradila a čím dokonaleji to ne výší te se do toho ale jsou vírou. To předjímá te na dušičku do věčné z na. Byto před poklad te tak jasně nebo z víte se s tím že toto mu dát. Jste chrámem božím v toho do víry prosimvás patří. To není žádné jenom o to v oni na to při s poznáním svatý pavel aby ale nějak na to musí musíte z do prozradil kdo to poznání má. Protože jen věřil byl na jak na holičkách tak ten svatý proto poznání nás dají se li že jste chrámem boží jste chrámem božím ale toto jenom chrám a bůh je ve vás jo. Tak se tak i základ víry o abyste je jasem ve do oděno o lidovým na subjekt a oběd li s tak jak to myslíte že proto budu jsem komentovat z toho panna matce v tomto nevysvětlí dál ne. A to se musím opřít o svých ženo v že v dalo jim to tomu pánu bohu strašnou práci než od tomhletom přesvědčil na předmět řečeno spor lidskými událostmi s občas se vyskytující mi to že jsem se vyprázdnil po od řešením které. Ve kterém jsem dočerpal řeky se možnost janem úspěšně a tam jsem na chvíli postoj jeho moc a od se nás do kusem jeho moc pociťoval pořád je že. Co to je to velice do pojmy to se duše na o ti k nebi tane ale protože ono co to je že ono přemohla tím způsobem že mně špatně ukázala vůle je to z tohoto světa život na tomto světě. Jak k tomu že neukázala že na že tuto je vedlejší že všechno světské stojí proti němu že to vnitřní do pravé a to když je pane pravé to je omyl se k tomu podléhají dokonce indové říkají mája a tak dále ale jak to jak to se mohl dostál že tento omyl tam moc způsoby. Nikdo jiný než ten pocit máji jsem způsobil pánu mně a toho klamu tu to svědka pocitu klamu tu let tam není to není to pravé že to není ě v že jsem že to vedlejší zbytečné v pod tímto dojmem věta při na pout. Aby se vzdálit tomuto svět a on se v těch spisech svatých otců těch první z domněle že účelem křesťanského života zdali se všeho stvořeného. To považovali za veliký úspěch že nelpěl na stvořeném ano protože to o něco vedlejšího proč je to takle ten tam moc boží špatně jsem věnoval mohli vizte mět to vzít z proč tohle to udělal. O tomto vykořisťování tím bohem bych tak řekl zní takto. Na jobovi se poradil pán se satanem jako budou tady na to světě trápit a tak když člověk vstupuje na svět tak vlastně to půl nade boží jak nás tady po trápit jak nás totiž. Stejnou měrou zlem relativním jako relativním dobrem dopravit za dobro a zlo dopravit za ony dopravit teprve potom za všechno stvořené se musím využít všech i ty poklady to orat poklady relativního zla a poklady relativního dobra potopa vodu oni nezrodilo a jsem vám ví. Nedělal nějaké násilí listu když pojedli toho podle jeho pokušení do ovoce an to bylo všechno mírumilovném také dramatické pojem všechno mírumilovném s to řekl jsem ji nazve strany samozřejmě let takže je proto je bůh tak ran k vůči nejvyššímu vyšším koly a zkrátka řečeno jednou větou. jsem potřeboval proto tam jsem byl ten omyl se otočit zády dosavadnímu způsobu života. Kdyby chopil celý neodsoudil tak jsem po něm pořád pokřivená a ten nový smysl života měl být jenom pro boha a proto i za cenu protože bych z vůbec života a zase tento obrat stal tak se tam našel on byl stráž jsem pomoc v podobě matky která krmila. Takže o mně taky zachránil ne tam matka že ano on přitom z be dál. Odvolal z tohoto světa a vyčkávat v které mně podávala matka ještě osudný krmila přivolává do tohoto světa. To byl pořád a on dneska nevidím rozdělen je tady matka dáme onomu ne o něm ve svém stvoření pořád nějak obsažen a miluje své hře není vykořisťovat ten jak se mi to jevilo jako potom jsem z toho vyšel než jsem se dostal toho koncentráku tak ta ty první tři dni v tom centra tak je vám proto jasné prosimvás el ten věřící. v s s tou svou vírou se dostal do situace kde od boha mu při vinném moc o kterou nesmí žádat samozřejmě katar musí jen v bude žádat katany samovolné při vím tři vynutit ale musí říkám to je tam moc přijít. Sama z vlastní přijatým proč se ten člověk se svou vírou vyprávělo o dosavadního života. A mírou toho prát vím o na tam přístup v oku matka musí přít a musí zařizovat věci. Ona musí toho kdy o na musí zařizovat věci které kdybyste nezařídili takže je nám známo že věřící lidé neprováděli zázračné věci pro toho za pomocných působila ale běda kdyby toutéž mocí byli chtěli provést totéž podruhé ne. Oni oni si to vysvětlovali tím. Že od kdy bylo ve vůle boží dělal že by vůli boží nepoznáváme a proto to nelze podruhé provést protože se neřídíme vůlí boží je tam působila poprvně. A řídíme se svoji vlastní vůli do k semen z aby provest je to taky pravda ale jenom taky pravda. Podstatnou pravdou je v tom že každým do činů provedli aktem víry ztrát tím státi moc která do toho byla bohem vložená abych to provedl do svou viděnou odstupem od sebe se li a jakmile z to provedu tak ta moc tady není. Ten člověk který ji věřícího neví o tomhletom faktu ti se být s pokladem od ku zem na holičkách temné noci smyslů temné noci ducha janem co všechno výklady ty věřící nadto by si z toho měli odpustit protože mate se tak který tuto nezažíval do tři dni a dost málo. Takže si to byl tak jako ty volně zařídit taky aby on to osobně přál protože pán bůh tady není proto by nás víra nás miluje protože my mu nedovolujeme aby tou láskou nástup do protože by si myslet zažila milujeme jsme pořád jsme se že o protože třebas my věříme abych vás těle proto budu vět vyvést kdysi jste silně věří tak je to sil usnadněn přístup k bohu to otevřely se sebou kdyby to jenom jsem otevírat tak se sil. Na víra když čemu hodně otevírat všemu hodně odevzdává takže ne aby se po každém úkonu víry byli vyčerpání ti věřící byli bo od jsem když neměly to poučení nebyli po každém úkonu víry vyčerpání jo. Let takže na rozdíl od svatý terezie která měla víru za sebou tak byla vedli a nebyla by se tato oni dovolil pochopit. U konat přišla z jedné práci do druhého deseti neunavila. Tak stop tomu svou pochopit nebo co z toto zpět dílu po dával posilovalo to o na pomoc je že vody do se o z kam dali v tom za razil tyto myšlení a oni nechali oním říkal počkejte než ti o co víte o u pálit te. Jako byl svou pomocníci. Jestli to co dělá bude být dobrý účinek podle ovoce přeci poznáte. O tom do dobří účinek i ta mi dal světa který které lid před pádem před křísil jeden za druhým kam volal vstoupila tam zavalen nový duchovní život se od tam s tím novým duchovním životem svým mluvím duch li životem vstoupila. Ten byl tak mocný protože onoho stavu nebe že to se vracelo ty lidi. jsem neměl by takovou o cele pět kdyby se tam se vrátil touto mocí boží. O nastoupila jsem do těch děti ku toho pak do trvalo pět měsíců v z tam se to dařilo všem on s čím on jako odporoval jedna jsou ve víru kou to by nevadilo ale tím že dával přednost například učení své protože v než mě. Postatě li ji to naučil své skýtal to bylo pro něho přední že to podala přednostně čemu jinému tak se nemohl uvolní pro tuto moc boží a toto že se naučil tu jsme ještě no tak že byl volni byl s tím o to teprv ponaučení z než k němu do byl on mu pán bůh se ze sytost ve zajímavý je do pán bůh přednost řečtině. A to vám to nás budí dojem že nás opouští. A takže když například věřící provedl mocí víry která je od boha o tom milost něco no el tak se potom divil že tu moc nemá protože on se vtělil tu božím on do toho. Co provedl tam tam moc boží za kód byla a ten ne vším pořádku protože jeho to poučil o jedné věci jo o to poučil o jedné věci ženy oděnou bytosti od toho kou k ma že oni vědí jedním s tím tomu komu pomohl že toto je zajedno s ním. Ale protože se od čerpat za síla byl mým. Na tom tak jako před tím nezačal věřit začal aktuálně věřit tou mocí ta moc nebyla tak on se cítí byl bohem opuštěn. Takže říkal pane bože co jsem udělal zlého. Když je mocí víry v tebe jsem co to provedl a jsem teďka opuštěn todleto trestáš nebo si to musím posloužily on to musí nějak zasloužit ani jedno ani druhé není správné to si nedá zasto se nedá zasloužit to se nemusí trestat to se nemusí odpykat ani odpykat ani zasloužit i s tak do tam nejste oblasti víry jak máte tyhlety tudy právě takto každý věřící křesťan. Ale tak to vede ustavičnému kolísání. Hloubka výše hloubkám výše od u mordování a od toho mordování také k něčemu ale protože tím kříst káni hlavy opat nikdy před ženou o tu za o nakonec přijdete. A to je dobré protože to z hlavy nejde ta pomoc boží nade od něho a on to vám do vně čí děly kteří do větou li z mu věřili že se myslí břichem nemohli se zbavit dojmu že jejich myšlenky pochází z příkad a ti žáci říkali si mistr jak v tom mistře dokázat abych tím při jsem nemyslel. Abych byl tak svobodný jako jsi ty který břichem nemyslíš a víme dobře že břichem se nemyslí. Ale protože měli představu že se bych se myslí tak takle poutalo a protože nemám představu že ten prost objekt tento svět jediným faktem že to stávat tak silná že my nemůžeme se odpoutat od toho mysli e řek bych normám my nebo i jámy nebo představami to o tomto světě bez těchto představ nemůžeme vizte nemůžeme jedna nemůže. Jdeme ani s bohem a a z toho se stal by si to plenek setkal víra musí vymanit ano. se mohu rozuměla když bych špatně rozuměl za mám taky v tom mozek stavím s. Sešli ale tak je to trní jo no nech bloudit kolem do tak je marné jak to řekl je to je to to musela tak hle do toho neměl věří když jsem věřící přeci pán bůh to neni ten poznává. A kdo to tedy věřit to ještě další subjekt vedle pána boha který tedy věří tak by si dva kde dojmy věří který poznává a on je tady soudu který věří či ono světem tupit věřící atd textu je odvozen od subjektu božího je to subjekt. No když se k němu stavíme jako subjektu mi to o že nezbylo po že do za sebe například dobách toho útlého mládí že jsem sebe považoval ale věk a to na za myslící princip ale ten který ve mně myslí to jsem a tomu podřizují svoji tělesnost a všechno co jsi těle. Svět přeli všechny žádosti dělal svou díval od vody jak to všecko je mně z toho co ho to moje mysl on pro v je prosím to byl správný postoje ale je to provizorní ju. Které musí věřící přijmout za správné zatím o si u věnovat že to provizorní přes že vlivem narození ale je vytvoření vytvořil nepravý su věk. Se kterým se s totož vůli a všechno ostatní vůči mně je jsou objekty pozorované v jako vy to věci v tento vesmír ne. Ale. Tak jsem samo jsou také dnes si z toho nebylo toho jsem byl malý ale jsem se dostal jsem nevěděl něco o bohu ne co není nevěřil na pro byl do rozhovor vedlo to nejsi moje mysl. jsem byl ten který myslí vnitřně pro sebe omyl ne. jsem byl ten který myslí to není moje pravé to se na toho pořád opaku. Čili jsem byl si subjektem mi tím způsobem jak si ho vycházím do pozor ani toto jsem tady na ani do to se tak jsem jedno z tohoto nepravého subjektu od věřícího se chce aby zpočátku z tohoto nepravého subjektu věřil po že nemá přístup k tomu pravému by jenom záležitostech víry které hranicích všimnout činem a proto s těmi jsem na víra byla činem ná. A účinná učila to smyslu že to vstupuje boží moc to způsobuje účinnost své víry ne jenom v tom případě mohu přechodně pociťovat že toho moc boží která tady země vládne těla. Ale jakmile ona a opadne držáku moc vyčerpán tak se vrátím se tomu nepravému subjektu o tom musel nadále věřím hole zase tu na to jak jak jsem člověk věřící od podá znamená zase ten zase sbírám tu víru el těžkopádným způsobem jako s tím nikdy neexistovala této jak musely ježíš kristus jak zázraky jo před tím s když něco vyšlo z toho božího najevo co nebylo normální tak to. Bylo pořádku jako do toho z toho o moc z toho vyšla oni doví novým pili mistr řekl člověk je vždycky moc boží do dna a tu není zase z mám na holičkách ti se osamělý ta osamělost tedy jeden z nejí dokumentární ježíš že. Příznaků toho že zatím nejsem na úplně správné cestě. Že se s pocit sílu být sám a že sami jsem samozřejmě jsem vždycky s bohem ne. Tak bys jak mi bude sval o samotě tak přestalo existovat nedělo o to ostatní že zamilovat poznával představy existovat a nejsem sám tak proto že by si s to tak jsem sbohem to ven z toho poznání a to oko centra kdy dané ale to prosím že ji mám protože když to by tak von to musí zase vzít aby viděl co ten věřící by měl vědět aby nebyl zoufalý když je zase je ta síla kterou měl. Odplyne a on říká kdo tedy mně to šlo ten jsem ve ten kdy jsem ho do který jsem byl blízek tomu bohu ale dneska nejsem. To je omyl velký on pracně a pořádal vyčerpal moc své víry protože on chce li věřící to se muselo stává a čím dokonaleji vyčerpati mně to lepší je že si musí je rady jak sto od nadál že stech kdy není na holičkách nýbrž v chvíli je zem aby ji. Šel k tomu bohu tím svým nepravým subjektem a obětoval svůj nepravý subjekt tomu pravému. Rozumíte čili ten věřící se musí vždycky znovu a znovu obětovat ale ježíš na to nešel hlavně zázraky nýbrž když na to šel mocí kterou předal svým učedníkům takže od z od jak by mohli dělat. Ono jsem věděl zázraky ale prostě nedostatek nese dobrý jinak. Ježíš při modlíte aby moc boží ve vás vládla a k tomu přivolit jenom tím způsobem že sami sebe se vzdáte jedno své oslu pod vizte li to litování sami sama sebe dání co všeho co všeho co jsme dopustit to když se odbourává jsem nás také takovým způsobem za před te jenom u od zapření projít tou vyšší zapření které museli dokázat třebas učedníci před smrtí že krista. Ale toto stačí abyste tři roky mohli chodit s ježíšem kristem ve symbol časový an. Vzroste tento li dosti své. Von se o něco tomu kříže a tak dále prosím je to pro z ono toto vyprázdněním které bylo dokonale za leží věnováno jak tomu říká tam hle on koní to byla do že on toto vědy nevěděl bohužel ale tane na pravá režie takže z vás nic ze milost kdy se bylo. Je ta pravá nežije která vám ukazuje že samo ani se můžete že to byl bůh který do z mohlo a odešel protože vizte z toho i ve stávali tam v tom mělo být investoval z toho ne ale pro se by se jen nezabývali způsobeném začarovaném proudu kdysi ten rukou otevřeli kriste než do kou přešli do většího nakonec k bohu apod dost o to ani s a to nejsem může dát. To je čem nerozumíte a tak dále ten záležitost víry které do k a co do tomu nerozumí a přesto je svým a to nemohu na to do kam a přesto jsem si tak jako ti temno a on pro toho neb od nezažíval takové těžkosti. Od určité doby tomu co on se dostal do toho že v něm svítilo světlo a říkal dělal když dělám zlého mohu bylo zle. mohu dělat podle svého tak nemusím pole panna boha pak od dom podle svého a nikoliv pánaboha toto světlo ve mně u sv. A protože bez toho se to nedokážu být živ tak zase sekal proti dobrotu. Která mně je předtím nebavilo se byla prosti ne proti srsti v proč o dělal nebo nedělal z aby dělo li nějaké hříchy ale protože byl z vůli pořád ještě. A onoho to bavilo dělat tyto postupné. A on si bůh ne řikam přejete lidsky vyjádřeno tuto řeků že jste myslet tak říci po chyba ale to vysvětlit let co s tím co moc vysvětlit tou chybou se na tak mohu vysvětlit o si přejete li chybně li vyjádřeno abychom se k němu přibližovaly abychom mu staly se náleželi a proto vás že nově byla vědomá jsou naplněny pro na že jsem v tato o vlastním satanem to je tak dramaticky. Je způsob to je nepodala jakou se postupuje kupředu ve stádiu vesmírového časoprostoru tam to jinak nejde kdybychom byli mimo no ten jsou to prostora jsem v tom koncentráku pět nic co jste viděli často prostorově ale tak telat tu nemuselo těmito principy se řídit tak svými ne řídilo vůbec ale ani chvilinku rodit věřit. To by temně že to zodpovězeno. A musím si uvědomovat bylo to jsem zažil že to vždycky šlo jinak ne a jak jinak to vás nemůže určit nějaký karel makoň nýbrž ježíš kristus svým životem tak si o dovolit dělat doporučil pořád budu ještě k tomu před dost dokonale rod dobu konat co je podrobili a. M nají pochopitelně ji vysvětlit abys věděli jak vy máte jednat styk onoho ho aby se nemuseli sto hodna víry tak dlouho sbírat je si to duchaplně nazvali temnou od smyslů. Nebo temnou noc ducha. Že ho se sbírá te s temné noci smyslů vaše smysly temnou přestanou fungovat o jednom z stravu sloužily kdesi nemám sloužily a no a jsem pozoroval světa temná noc smyslů umělé postupovalo s ním velice radikálně nikoliv pomocí takových do z toho bodu jdou let toho bylo zval na to dycky jedné extaze no. A no tak je to je prosím věc kterou on se vysvětlit totálně se od toho odstupuju. Aby se naučili mění které je velice těžké umět zapomínat na co jsem mám za to že si měl nějaký spěch kdyby věřící toto uměli napiš v s v. Kdyby věřící to měli zapomenou jednou s nimi chodil bůh jejím po a že jim to všechno v. A teď s nimi nechodí tak by s nimi mohl chodit pořád potože by sebe nelitoval kdyby sebe nelitoval. Protože sebe li tu tak se odvrací od boha a vrací se v sobě. druh sebelásky přáteli jemně on vím čili schopnost zapomíná na bych ji i neúspěchy. A začínat vždycky znovu a o bohu to je na cestě víry velice nutné byste antonín pokuste. Vždycky ano a podle nějakého receptu pro celý život to neni. Kdysi může byl ty vaše prosto cviky tomu nic si říkám z prosto cviky je dělat pořád postarat ale. nemohu na této své cestě také půstu od ani teď ani minulosti. To není tak tam nějaká zákon učenost o které musím vědět o na to co mu pomoc toho to je to co je mi do ono se pamatovat. Ale není mi do volnost být li být dosti zatím patří protože jsem ho že mi to nejde že to nemyslí k oné. Ano. No o to vážit mému věku jsem se měl jinne toto musí být stejně rád jako za přednosti mého věku které svou jistě dány tím že vše před jenom z kam tu míru moudrostí tím že n not pro to pro klid poli o nově o hloupostí že není ani schopen další ani k tomu nemá sví li další měla byl že ano. Tom z jeho veliká moudrost zadost sestrám ale je tady je toho tak tažení e totožné s vírou které jako když se dáte asi opačně jaký je rozdíl byl mezi proutkem a květinou s a ta která nemůžu pochopit. Jsem rád že to nechá. Ale když se dáte opačně nějaká nějaký vsouvat nějaká souvislost mezi tak do vzala s s opačnou hlediska jsou z z vás se svými lid. budu ve z ky. Pro radě ve z kyž to byl ten mi sice to byl svět to tomuto myslelo rozum. To byl řádný sedění karel makoň tak to se zatím od trošku následovat to satanáše víte abych trošku se ukázal a tam tedy souvislosti tažení a osou si tažení z víru platí tohleto bůh tato řeknu lidsky k věří hlasem věřícího v. si vás přeje mít ve svém domu který jsme opustili jako někdy toho kterého nazval podobenstvím ježíš marnotratným synem ale on nám k tomu dal a v on si byl od budil marka. On to dálo práci a dává na to pořád práci jak tady ještě žití z než to všechno proč tělem pro správnou měl ne že ano a tak dále a promrháme a pro břemeno an co všechno. A zkrátka promarníte. To vám práci a protože zatím jste máte plné ruce práce s tímto prožíváním promarňování tak proto o vám nevychází e vědomý o tom jak je sou volá mezi tak mění vnímám a mezi vírou od tažení boží je vám totiž strašně zdála to tažení za o pro každého kdo ještě promarňuje. A toto ženě totiž záležitost konce světa. Když se ten pro mal promarní visí zase vrátí nazpátek k tomu cit protože nemá co od něho ne to se tam opravdu na stanete když ne vizte na holičkách že nemáte ji dispozici takže víra druhý vztah k tomuto do na vás velice brzy dovádí těch konců sice relativním konců ale s tím se máte sílu víry tak zase se na konci na že by si i my tu je ten konec světa rozumíte neví že jsem nesčetněkrát i by byl konec že. Za to jako v tom předškolním věku a potom školní ve do sedmnáctém roku když když jsem vyčerpal v při poznání správného které nebylo země moc která zatím byla tak jsem byl zase dycky normálně v tomto vězení za zlo nový již nebo o do do jsem nepoznal jsem věčná bytost se větou.