Karel Makoň: 86-20B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tam to jsi byl prost musí mám těmito hlubina mi provázet nebo vás tam doprovod a vy musíte ztrácet kontakt s mezi tažením a mezi vírou ale snažte se aby to děláte správně o to aby dáme zrada co nejdražší protože není za jemu božím v ani ve vašem abys je někde v ní. O to dávali v temnotách a ono podstatě tohoto dávání dvojího druhu že totiž je to buď temná noc smyslů anebo temná noc ducha ducha ale teďka pojmu jednoduše jako s schopnost tomu porozumět schopnost o tom myslet schopnost to slovně vyjádřit čili tato pojmu jako povídavou mysl toto povídavá. Mysl je občas. Na na holičkách si to vykládá se ho na nebo zdola do toho výší jak jsem nebo se o to snaží v tom co nejeví pochopit. Tak takový do vámi se nemůže přijít natolik jak na to jít aby se vyřešila na nás situace tak na povídavá mysl prostě nakonec v k o pád ale než se s tím smíří že odpadne kdežto ve mně přestane diskutovat rozjímat uvažovat jsou spatřit. Toto trvá a než se to dokončí tak pro a ten nám rozum ducha. Teno ducha umět probíhlá tímto způsobem jsem začal říkat jméno boží jsem za pět vinu v z nebyl schopen ho říká v tu domě to zakazoval jsem měl nejlepší touhu o tom nejenom boží opakovat jsem on nemohl říkat že mysl se zastavovala ten nos duch za byla u konce přátele za pět do byla u konce proč protože zajedno nutkání. se ještě k tomu bohu a nebudete volat pána boha. Když on tady je to nese za říká bych koly od a co by si o něm by se jim zjevil je nejvyšším a o ten do blázince kdo je to nebylo dal a dále ta ale. Jak to a kdy ty mával tak vizte o dala ho o a pak tedy a pak tu vůli do kou stavy no a tak jsem nebo volat a tak jsem od tu o tom o. du k tobě po že když k sobě od to věru tobě ne tobě toto je způsob jak to vědu se s tím cvičením to jsem který to vědu bez dal jsi tu to a tady jsem. No ale když on tady bylo z mu ještě ne jo volal ale on tu byl tak za to proto volání ono bylo bylo o to jemné noci ducha je že potože jsem ve svých smyslech nemělo sebou temnou od smyslů pasa o svých smyslech nevnímal. Tak jsem druhý den jak ji zas začal říkat jméno boží dělat za bo pravou dělat tak z toho oko tolikrát se ten stav přítomnosti boží tak prohloubil je sbíral tuto. Nos smyslového vnímání tohoto světa nastal ten od smyslů že smysly odstoupili od toho od pocitu tělesnosti k tomu co on napřed a potom o o ni mávání jsem součásti toho světa a byl jsem součástí něčeho svou vinu ničí. A to z prostě z prosilo o sto další překážka pro z toho nic z říkal že jsem byl svědkem toho. Z podíl toto to moje kdyby bylo pase protože to co to co žid a to co z toho koho z vás o co. O tom koně a von ji vždycky znovu o znovu začínal tou bral ten dech o tom nenechal říkat ale jsem přes toho to jméno boží přeříkával je věta. A my s jsem potom nebylo z toho jména božího odvolávám také o co on toho odříkáváním jenom ožil bylo ponecháno o protože ta temná noc ducha smyslu byla za mnou. A jsem si mohl přeříkávat radostně v tom na na boží ne proto abych dosáhl. Ale daleko že vyšší kvalit že mi to dělalo radost jakou buď jedním rozmyslet budu vyd. Že si ho před nic z toho tvoru asi nerost ho boha jsem celistvým jménem tvého. A to že dáváme bylo v když ježíš kristus radil for o z se za tři se ten viz svými a plačte s plačícími v k tak neradil byla jsem ho bolel za jsem tam nese nechtěl tu otázku není taková radost z vlastnění jemnější způsob sebelásky jo syna otázka co vám řeknu pro mýtem ve říkám ono je a proto ježíš kristus neradil radují své v nebo. Aby radila hlavy kde se vzala vidící mi. Plačte s plačícími se měly jediný úspěch před koncentrační době. S pláčem s plačícími že se nadával na pána boha obou upadali si je to co o to by přednášet že ano a byl veliký spěch v pláče z plačícím. Nedělal jsem dokud v sobě tak proto jsem si sám pro sebe nýbrž proto jsem propadali s v k a ne ale u již při vás o jedné věci. Zatímco v sedmnácti letech jakmile jsem to poznávalo začal poznávat že bůh je podstatou všeho fakty me honit která jsem vnitřně nesmrtelná zatím stojí nesmrtelnost tak jsem opravdu se věčně plakal nad s veškerým tvorstvem a především na lidstvem který toto neví každý se do propasti smrti do ztráty života. A bytě otázka kdy jsem tady plakal s plačícími. Byste mi do protože to asi byl zla stačí si protože konkrétně nebyli přítomni teprve první konkrétní pláč a to jsi byl u toho brali sílu že tamto bylo konkrétní. Ale potom když to z v ne vědomí a on to dělá pořád o z každého. Jste svět a s mým vědomím miloval poznával existoval. Tak jsem jeho mocí vstupoval třebas do jiřího došela tak pak jsem vás si měl takový jsou si s tím mířím dost do šelem jako sám se sebe. Ale to je ten rozdělen mezi bohem a člověkem že on soucit. E řek bych trošku protekční vší než jak říma tomu někdy není tak neprotekční jako ten soucit boží ale jsem měl tu si si že ve všem protože se ho viděl trpících jak se dnes soucit nabyl zase z jeho moci jinak se na to jsou cit. Ono se zapůsobila láska a pak za působilo poznání jsem vstoupil do věřil o došela zase v jeho život šlo jak se mu vyložil všechny důvody proč si myslí že tamto co ta kuje kdy vrátil se mu o óm byl následkem s tak jsem ho z ku byl z podstaty. Pohledem pravou víru obrat ve pravá víra je si myslet tomu v jeho víra předpisovat všem kdo to víra v boha byla do to by to s proto soustava domněnek tu dnes nebo že který je za víru ve která mu dovolovala abys si s o mluvil nebo by pochopil situaci ze které je aby nemusel přitom na dávat na pána boha aby na o jenom na sebe což dones je v ale pán bůh ho nenechal měřítka této situaci nýbrž byl vědom toho se. na něho zaměřil svůj pohled to bylo lidské on se tomu připojil svým vnitřním svým poznáním ano prozradit toho žila jsem potom poradil to co ten jiří se dokázal potom dva měsíce produkovat. Než se dostalo pozice a. To tedy stačilo k tomu aby mohl potom co postoje navlas nohy mistra řekl na tak zvané dostali z ranám na nebi boží dnem v. Tuto radost zraje božího dosti ve vás k snadno rozeznám že to radost při které nemůže ten kázat na oběd k na objekt z něhož radost k když když například se dívám na olivera tak radost že vidím své na že ano a to je moje dost. Ale když nemám o věk vnější. Který tuto radost z budil nýbrž za radost se vzbudí země. A pře mám na témže přemáhat žal od tam začátku o poznání se na světech tak to je od boha a tím byly extaze je to jsem byl do to extaze pochopitelného to extaze byla byl tak zase z ba světců když bude se si s celou pro plakali.. A plakali kudy chodily a plakali třebas několik dní a mělo za následek částečné dočasné oslepující. Tak daleko to šlo na to extaze a nebylo to jistý její mocí dotud z moci boží tento pláž toho nemělo objekt to přišlo samo a myslím že toto se nás snadno rozeznat ovšem. But tady mluvit o nějaké paní m snovém která a tuto dost čas toho. Měla a říkala za radost nemá důvodu ale i větší než kterákoliv dělal měla to co s tím mám dělat abych to nepromrhal abych to nepřivlastnil vim že to není narozen mně která poznávám říkal paní nová takže toť těžké ale obětujte tu radost upřímně tomu. Odkud přišla víte že pochází od boha k bohu jít obětujte a slovně nýbrž tou radostí se o pro si to třebas do toho soustřeďovacího centro svého nitra a soustřeďoval do nitra tam se obracejí ze a tam celou to v a o dokud do podle poslední kap pater rosy u toto na tak ne ustu tele. bude u to je ta. A o na že toto slyšela době než že ještě než jsme se octli v. Tam mně byl do tření. Tak ona na to moje kázání jak jako čistá rušen musí člověk kristu od budu slyšela na starost sis to zvyk do metu jsou čarou bez proč se ve do od hodování ne a to znamená si to takže jsem říkal tady s tam do věk as pól ve vrčeni roku jsem se padesát před dělat to co na toho roku padesát čest ona si doma devět hodin večer to znamená v ale protože měla dojem že to pro ni říkám tak to znamená. Ala potom přišla jsem přišel po prát jinak jdou od považovala na přestat sáhodlouhých dopis. A říkala mně se nejen nás dostat nastalo tohleto zase za věc že říkal se se nás toto jsem byl v dovršení toho roku. jsem byla vybídnuta. Abych než tou byl do toho chrámu on vložila všechny své starosti. A to je z ale ona byla věřící velice dobrý nad umem pro věřící aby vložila vše krise starosti jak moje modlitba nebude účinná. A protože samá nedokážu odložit své starosti tak abych přes tuto do toho vnitřního chrámu je složil jako se odkládá vodě. A dále je nahý dání pánu bohu a k si to o že do mně tady fungují jako s a. Podrž si na chvíli kdy bude starosti u sebe. abych mohla vstoupit doby jako čistá duše neboť nic jiného v tobě nepatří kdežto čist které který jsi ty. On si tam vstoupila zažívala jsem tu čistou při tom moc boží. A nakonec někdo vybídl ale co jste dostali to jsme dosáhli vyjděte ven. A oblečte si ty své starosti. Ale oblek větě tímto způsobem pane bože si z toho vám se svých starostí berou ty. Které ty o že za hodné abych měl nebo o že měla v onom on si to přede letu hadu špíny a co jsem si tam vysloužily. Tom kostele tu se posunul li mu nevírou ve vývoji tak tak to byl mám nepatří ty starosti tak ty on odebere takže budete nu směji odění tím co zbylo kdy budete méně starostí aby ten navíc odění tím co jsem si vysloužily kdy jsem ve svém modlitby či dostanete oděv nový a to se postupně když to proto opakoval bude zaměňovat ona bude ten oděv nový. A v tom oděvů budete s ti z předstoupit na boha bez mezer jediná paní brtnová to z toho třista set metrů si toto zapamatovat a to jsme se s tím řídila volit postačilo o to stačilo tady cestě víry aby z těla. Aby umřela osvobozena přestože dává kovy. A to ty padouši toto slyšeli zblízka mu dostaví lid ne. A vůbec o tom nevěděli pro je to bylo objevem jsem to do tam říkal. No neměl by síle ale no tak jak může pán bůh. Být sám sobě subjektem nám může nad svou plakat sami se radovat dále v to samosebou toto vysvětlení že bůh se nad domu raduje nebuď do od trnu pláčete vysvětlení čistě lidské které jsem nesrovnává skutečnosti ten nám na a pomáhá k tomu abychom měli také s pánem bohem trošičku v u trp mnohost v v v v abychom tak by si s těly jeho lásky nad nad tím do svých jsem si pán bůh by se za pláče řekneme že toto ovšem není pravda. Bůh se sebe za dost nemá bůh byl po nemá dal nad sebou i když jako je mezi se říká a považoval zrodilo na dobré že tam do z to vlastně radostné. To je obraz celý povídáním je nelze je obrazné a ne skutečnost. To by vám nemělo vadit že se něco obrazně znázorňuje se to není s protože to obraz. Prosimvás považujete tento obrat za to pomalý že a oni vám to to není ten malý s naopak pořádku nemají že tady v podobě tohoto obrazu pomoc na on je. A tak to je pořád mi tady jeho obraz o je to svým způsobem a on ale když on maluje ten obraz. Tak on přitom v tom ten malíř věčný nějaký záměr a přitom než že chladný ale není lidský nikdy protože by člověk by toto nevytvořil. mnohoznačnosti jak se sám za větví a nezachoval by si přitom nezávislost. Od toho on není závislý na tom co vytvořil bůh není závislý takže on nad tím neb pláče. Na by se na domu vší ani se nad tím neraduje on v tom je ale my do pociťujeme jako všemu křivdíme nebo čemu uděláme radost protože jsme věřící jež síly pomocí subjektu nepravého který si ještě raduje. A který ještě se taky ocital v období přísně a. Takže nám nemá pán bůh za z mele že takle myslíme o pánu bohu mi takle myslíme o něm jenom protože máme náhradní subjekt vezmi z něho úplně za po mi. Protože samovolně že dnes o dovedete po dobrým a to je většina našeho života to všechno po dobrým ale to nás úplně ustává samolibosti. Takže ono to občas musel by z toho vymanění. Takže těla vám nějak na nějakýho víte že se lituje jsem rád že se lituje mat li si to protože vím že si na sto nevymaní. Podobě to nejde ano. A je to chyba a že se lituje to chyba jenže jsem takový satana že jsem rád rozumíš v jsem se jednou setkal vidím přítelem velice doby vím jakým palem maří těm pro toho mohu plně jmenovat jaroslav maří dík z plzně otrok skála kuličce jsem šel pak jsou vrací hrobě. A to byl pro chování brantona z s. A ten říkal a toto před z koho není ta pravá skutečnost pro kristus který jediný bůh nebo tomu říkají nad dělám nadmysl a tak jak byste to nazvali touž jednak pro nazveme. Ale toto jen májá to je neskutečné toho neni skutek. A ne ty že sis. Z si počíná tímto životem jako s větším skutečným tedy to syna dorostl toho učení mistra brandtona. jsem říkal dělalo v kovy maří kovy v ale tak to je vám tohle to. A se mohu takovou pořádnou facku před vědu tvar s o to o točila toku kruhu jsem říkal v ku dobyl toho v tom byla mo a a. Račiž on znal hledal jenom komu se mohl je tomu u dát tak byl maten našel do muka odešel a nese od jeho máji pokoj. Tak let tahleta zkušenost některým z vás ještě chybí. Že to tvrdá zkušenost je to jenom objektivních když jsme tedy subjektivně ale objektivní pak to není tak velký že si pro styk mezi objektem o co by neměli tak jako my musíme z důvodů jak to lidských dozvěděla například že semeno správně věřit ono ale je to lidských ale ne z faktických. metoda zklame. Žen si nejsem nikdy jen li si jist tím jim proč o napláče jak pak mohu o rozumět že v k v. Když ona sama sobě nerozumí ale že nám málokterá osoby rozumíte někomu to je to je veliký nedostatek mužů. Že si myslí že také sobě rozumím protože oni zevně sobě líp rozumí proto mají tolik nalezni za sebou bylina stezka vraždí. A ženy nemají protože n před tak se neznají cítíš příkazem nenalezl musel li se sami se z poznání sama sebe aspoň povrchového a ženy nemají toto pozor takže je těžko jim žít v na toho. Proč někdy pláč do oni do sami neví. A ono to nemusí být ě v z od že by tady pán bůh nějak zakročoval nebo na nich působil. Nýbrž oni mají blíže citu než mu po mat tak ten cit převládne od za pláčou s tak je chápu jo. Je že oni nemohou oni se za do temně tady věděli kdy ten si bude navrch ale byl přemůže a tak si toto neví rady tak bych radil. Každé ženě abys to otázka abyste toho neb se to bylo. Aby do to by bylo kolem manželi kdybyste svým okatě bral šel byl to volalo ono by se za styděl od je u bohy výrazem pláč se. Tam všechno propagoval jsem bylo to ze chyba to nebo jeho slovy proto že to bylo s ke je. Ale říkám někdo z vás. nemohu pochopit jak sto myslel svým subjektem a objektem když si v malíř namaluje něco tak on co objektivizuje tím obrazem ale když pán bůh stvořil tento světa objektivizovat se nějakým způsobem ale jak je to možné že stvořil třebas myš a pak stvořil taky kočku a tak ku k na co napřed co potom počkat pochopitelně se proč to viz se do protože nemám vyšli a a tak kočka se se tu myš. A on se dal sám sebe vede je to ve mně jako věřící člověk odejdu ono by se za panna ode se byl jen a. Jak to s o sil z s. Byl bych od se mi že jsem si že vůbec nepotřebujemeli se byl střechu postřehovat při činnost a následnost ve stvoření boží. Když nám toho nějaký člověk píšící je mezi jak převedl jako jedno za druhým takto jsme schopni to pochopit jenomže ono to jedno za druhým nešlo. To je bezčasová záležitost. A řečeno trošku chybně probíhající proč se s pro ku chybně probíhající pro co z trnem v tom procesu vniká myš kočka všecko co tady vidíme objekty různé ano. A není při pohledu na tyto objekty možnost jisti. Jesi napřed bylo velice a potom slepice nebo na přes slepice to potom by se co jsem tam co jsem do vody prožité neprosí nám z ovi zen byl taky ta rozvoji jako s velkým kou pod z ku rostou myší. Kdyby byl napřed se by se v tak on mluví potom to velice žen ale kdyby nebylo před velice nemohl bych být slepice čili. Do zrozeno dostavit byl do toho takle protože to sis to dělat se při velké školsky ale v kou je vedlejší že to vůbec ale s když je tady to velice ovšem vzal tu placet kou za pochopitelně ale do pravdo u před nesnáší velice bez kohouta bezvadné bezvadně koleno v on její její její vědění ale jak je že nejsou plodně ne vizích. Nebude žádný zvíře ale prosím vás za sví někdy na takovým a když bez kristu že by se to se bez kohouta všechno dovést jo. A ne nějaký umělý o plodně váhání naprosto ne přáním slepice se narodí velice par přenos v protože po patrno jen s a to slepice tohle se se schopna a jsou tu chop že mi ještě na příklad ne tomu no ale to necháme sednout protože misse s. Sss jenom jsou si na sebe protože bez zrozené ve nejsou v odpovědi na příčiny a následky stvořeného tak my nemůžeme z toho že kočka požírá myš dedukovat že pán bůh se tady požírá. Protože je to nepochopení objektivizace. Která soustavně vzniká v ne někde vznikla napřed velice na přese by se která soustavně vzniká. A vám řeknu. Že nemám na to odpověď jak by se jak se to mohlo stát v tom taky mém do tu když si a nikdo jiný jsem v bezčase okamžiku mohl zažít vnitřně. Jako subjekt jako vstup věk jako praví subjekt čtu tuto nebrali bylinu svědkem. Stvoření světa udržování světa konec světa svůj příchod z příčinu z mého života a své poslán měla jen co všecko a nestálo toho ani zlomek kteří v v k a na. Prosím jestli si někdo z tu něco z tvořilo a z roveň to skončilo v tom stvořeném jist svou existenci a o to potom odtamtud vychází je to pořád stvořené. Tak tady chápeš rozumově se to nedá vysvětlit protože ale se přitom hlava na za točila takovosti neměla jít společnou takže netočí nemůže ani nemohu svou k bohu ani nemusel z toho z blázni jako by se z toho že bys to k tomu chtěl rozumově rozum mně to nejde to že toto chopit se nedá jak upozorněn že na to činného povím že tam se tak ne požírá jo. Škod říkat požírá v když. Nýbrž je to funkce jednat v tom stvoření která slouží funkci druhé je to funkční řízení. Vy sportem kočku za oddělenou bytost co na ko myš za oddělenou bytost. Ježto v tom okamžiku když jsem zažíval to stvořené nám o stvořené el tak jsem nepovažoval něco za odděleného od boha všechno stvořené ě bylo výrazem z jeho tváře v to byla jeho existence z nebyl jsem v on si jista v tom byl uvnitř dohodli viz to rozměr nejvyšší co časy tato jsem byl jsem za na tom zase u nic z toho uvnitř čeho on byl. Takže my když že on tou kočkou i tou myší. A je uvnitř tohoto on se nepožaduje protože pořád uvnitř v sobě jsem sebe no. Tam je to se nezávisle. Nevím du v v ch li bych prosimvás a jestli si myslíte že víra lásku při k tomu aby se ve všem spoléhali na boha tak je to hříšné spoléhání na o jak říká svatá si jak jak katolická protože byste byli pouštění do světa proto o aby na vás taky do jaké spolehnutí to byste se potom omluvili ze všeho. To není možné kdy se musí spolehnout na sebe jako na výraz boží vůle. A vaší vůle bylo při dělo kus moci boží obrovský kus moci boží toto za hřivna kterou máte hospodařil byste hřivna když se ve všem spoléhali na hospodáře tak by to v tom podobenství o hřivnách které rozbilo z podařit stalo takle. Toho si o vás odcházel do světa on byl si nejlepším třem služebníkům si jednou pět kterému dvě ale jednomu jednu. A odešel a říkal hospodařte s tím přijdu z učí jemné a oni se za čili hlavy dohromady jakmile přešel přes prát budovy a řekli jaké pak hospodaření na něho jediné spolehnutí on si to vydělal on si to zaslouží k němu to vrátíme hodnost pro zase za svým bratři. Za to na tom světě aby z toho o to někdo za to o krát přijde uvidíme. A on by přišel a udělal abys s ním s těmi s těmi jsem za to si lid tak. Jako s tím jedním který tu hřivnu zakopal cos to udělal. jsem to hospodaření nejde protože o hospodaření není k tomu aby z tam prokázal svoji vlastní nic dělat živu. Pán musím prokazovat se spolu ti na onom si bratr jinak kvality to ukážu a vždycky nově pak na ty mně jinak tato spolu i tam musí být. Ale paty vždycky jinak když cesty zatím za že tak je to trpná věc záležitost přílišné trpnosti. kterou právem odsoudil víte jaký odsoudil katolický svět tu tom přílišnou trpnost. U mně nos litovat lidsky dnem již viz miloval pozorní z not tomu z sino jsi žena z že to měl jsem že jsem jako věci z mus odsoudil v kdy ho panna mi dělala de molinos a že by byl toku nebo skákal se časnou smrti tak že ho popravili u pali. Protože přišla se prost vůbec se o nic nesnaží vůbec spisy moci boží nedělej nic své z polem se na boha že on to svou správně zařídí to ne to není a mu může dost stroze když tu před na tomu s tom co jsem k tomu dostal el podle ježíše krista jakým způsobem se člověk s podvod na boha když se můžeme s pod a do boha jenom do míry do jakého poznáváme tou svou víru. A ono se vírou dát také poznávat samosebou výraz nemá poznání. Na v sobě obrovské poznání kde tak velké jako čistě poznávající člověk ale přece o tak velké že mně může vést. Že třebas věřím že on si pře aby byl z dost v tak tat čistou věřím stop pán bůh přeje tak je to nějakým způsobem rozhraní žije relativní dobro otroctví v do zla. A jsem mu pole toho řídit na bohu pomocí správného dostat se as bohu as při že ne přibližovat sebou tat k jez si může věřit že s pomocí boží zvládne to co sám by nezvládl to projde pravý přístup k věci věřícího nad protože. On chudák promiňte viz tak domu nebo věřícím v ale v taky potřebuje pomoc taky potřel pomoc božího něco zvládl. Kdežto čistě poznávající. Potřebuje aby nebyl aby to zvládl aby sám nebyl nabito zvládl aby sám jsou vůli nebyla bytost vláda ale byl ničím zabito zvládl v a pak ovšem zvládne všechno ale ne za pomoci boží nebo z nýbrž dvora. Do tebe rozjímali při nepatrném ale pak se ovšem stane že on může být na zemi v nebi pod jako jsem byl pět měsíc to božský. A ale aspoň jsem tak dolu o držel to jsem rád co osobu svou mocí pochopitelné. Svou k nebo se odtamtud dostal to jasný a jsi mi plazy z s tam taky dostal do domem vyprázdněním no tak. S pomocí boží nemůžete věc něco provedete nebo ne to velet to nemůžete vidět apriorně napřed protože. Nevíte svět byl vůli boží když to nebude vůli boží tak na pomoc boží nepřítel my se o dovolávali svatých v tak svatý vás vám nepomůže nebe protože svatý nikdy nepře bude proti vůli boží jedná jen to by spadl z nebe o to nebude děl ve protože že nemůže v tak oddán bohu může o něm vět a takže protože nemůže vás tedy a žádný. Svatý o to za tu terezie že nikdo ne víc vysvobodil vých než ano věd na vše nás k tomu že i život zabýval ne tak tají ano po s tak protože člověk věřící nemůže ji si kdysi mocí z víry něco že nebo v protože do toho vkládá svou vlastní vůli že to chce udělat. A jestliže je to ovšem výraznou žena na vůli bože taky taková dělají tys svět ti vyšší a k. A ti nižší dokonce taky když se s tím s toto pánbůh ona byla o nějaký zákon že to správné tak je to vůle boží tak to udělal ne. Ano tou se problematické protože tyto zákonitost soul marně nad v povahu a když dva dělají totéž není to to tak že jednomu tomu že vítat druhému to nevíte a tedy se po zatím dostaví říká jak to že bratr moji dělat totéž co dělá je mu to vyšlo vám to nevyšlo to je m při ba. Tedy bych nějak obrazně vyjádřit a to udělám tímto způsobem vám známým obrazem a měl jsem v. Známého ku pán se že který si tím než byl ve škodovce byl v číně a budoval tam trati ze zápor z východního z východní číny přes tak klamat tam pouští po tam čan ano proti tašky jen sovětský v této několik z kilometrů dlouhá ztratí vybudovali za pět let a on si tam znala ale ma dokonáno. Takže těžko chodil a tak šel k akupunktury z tolik tam li v můra. A das na příkladě li pata bolest přestala ta bolest přestal. A za týden bolest nastalo znovu tak šel k témuž akupunkturista v li tak zase týden měl pokory. Stop pocítí opakovalo to říkal mistře ono vždycky za týden za se mi to znovu bolí a stejně zas které úrovně o říkají jak ta tři nezmohu musíš jít za mi mistrem. A to von šel za jeho mistrem a ten je tedy jinak bych sval na stejná místa jako ten žák. Ale ta bolest přestože byl to bylo v době jste se se potom se stalo nikdy sino pak chovala. A on měl trvale pokoj od těch na mat ale. Tohoto dalo se zatím mistrem který o osvobodil od bolesti a říkal mu smysly a protože vás žák který podal vědy do stejných míst jako vy je osvobodil od bolesti na ty jen aby na vždycky a mistr mu odpověděl tímto z křížila ruce usmál se pokorně se a chystal se k odchodu. Ž to je ten ku on říkal mistře byste mi nezodpověděl moji otázku. On se obrátil jsem bylo v chodu k němu zase z při žil do se uklonil se s úsměvem to co říkal opakovalo a pokusu dával ten můj onen ne si milovala nechala odejít protože ne protože věděl co je nějaký konám to odpovědělo tomu nerozumím jak. Mám vás nechat tomto k vám nebo tomu povědět. A to je prosim odpověď moje na toho kdy vír jdou působíte a nebude víra správně působila nebyl od jednáte správně ale vina bez pro dělat že to jde tu souvislost ten víte že dělají pravdy ale tak si to dost psem myslet telat tu nebo po vypne je toť tímto zodpovězeno kdy víra působí a víra nepůsobí prosit tak od role lež v k o trvale řešil proto v. Že on by je byli který jakých jak stejná místa jako přeměn žák uměl dělati atd. Co do jinou a mu. Takže on si žije li za bych že tak nebo to byli vedené aby dosáhli tam kam mají dosahovat a když to neb neudělal správě tak si ještě přejel povrchu do radil. Vody do radoval. A teprve potom když by tak dokonale do nadějné tak tu dobu co by za by se způsoby takže natrvalo zapůsobil. On by tohle toho el ten moji ku pane z neřekl jsem to předpokládal v tak jsem jenom předpokládal tak jsem říkal a rozumíte odpovědi na a přetavit vám do oděl že jde o jeho říkal komu on si kdo radil je li om propojil celou tu bolest a odvedl. Kdyby neb pro pojem tak z malinké jedné propojené části by pro vstoupila rostl ve časy zase by zvládat ten organismus on to musí všechno propojit na to máte pro ony hladiny ty li uměl do děje radil na ten u propojoval ten nápoj jak záporný tak kladný v těch jeho náš ano tak to je drak sv sv sv vším i s i již v. V do jisté byl v v v v v v v do kam by též světa a v. Sv. Kdyby vědělo že jeho bratr let se do byl tíži chodu v. Tedy není k smrti ale za jeho prosí a budu mu daruje život jestliže nehřeší k smrti jest ovšem hřích který je k smrti pak takové neříká a on aby se za něj prosili no takže jehož že ho. Že do vědom v a nepravosti hřích ale je hřích který není k smrti tak co tomu říkáte ne tak především on tady mluví o hřích který k smrti ne totiž jsem měl tu schopnost. Jako měl ten moji do kdy to do tu větu že pozná nápad je tu který mu umřel. A tu máme jenom podle svatýho na dobu ze svých kukly je k smrti a byl by bez něho vně olej čit protože ten je hřích to je hřích který vede k smrti. Ale svatý jan como jsou to viděl jinak obě člověka tak zakotveného hříchu nebo el v. Tom se do vlastnění sebelásce. Že nebyla naděje se za něho modlit z toho nebylo možno ho vymanit a tak se prosit jenom za toho který nemá na sobě hřích nebo není nositele při který ji k smrti nevedl dokud se tam řítí který k smrti nevedou tak se prosit a zřejmě bude člověk míst vyslyšen který tady nám tu jak o sobě. Jak to vypadá hle li že totiž nebi ten člově stavu nebe ten člověk komu a vyslyšel pak ho nemá li z š. A takže je zbytečné mu ti otcova svoji vlastní vůli vina v něčem pomohl když to není ve vůli boží a o je v vůli boží spojen takový člověk nebyly li tak se za vás se při mluví protože mysl musel postoje proti vůli boží a když je to ve vůli boží taková pomůže a vydatně pomůže a uslyší vaší cestu ano. Protože třebas můj stav sedmá světech nebyl smrti ale tak svatá které se ze stavu nebe mi na pomoc za velice spíše mojí cest a velice konkrétně kdežto byto bylo vedlo po smrti tak dal mně to neudělala stačí je ten výklad v v jediným že základním principu správné cesty víry. Ale ti zakrýt jak víte mnoho je také toho a že vírou nedosahují nýbrž vírou slouží. I tomu komu lidsky není třeba sloužit. Tak třeba bylo třeba lidsky posloužit nepříteli u toho. Samaritána který ošetřil svého nepřítele lidsky to rozum byl byl tam zemřel a nestal by se nic takových zemřel na cestě. Ale on přesto pomohl. Protože toho bylo zapotřebí vzít důvodů než ze zevních protože tady ležel zranili těžce zranění nepřítel který by byl umřel. Důvodu vnitřního popudu víra je vnitřní popud a pro tento vnitřní popud je potřebná a bez se člověk neobejde. Ani který se tady kaši tím tele že jsem na cestě poznání se musel uvěřit. Pravost tohoto světa a v pravost tohoto obrazu z toho z této oběti zase boží o jsem se podle toho za řím že jsem věrou svoje a že by byl tomu nevěřil tak jsem to nerozvinulo. Abys mysl rozvinul stejně dobře jako vy ste sobecky jako vy. Protože jsem byl daleko větším sobcem a tím se musím pochlubit že byste mně jinak než dobře nechápali než kdokoliv z vás dokáže být. Než jsem se dostat tomu sedmnáctého roku opaku vás napadnout prosim vás. Že musíte být zrovna tím nebo musel stát zrovna to se musí stát co by si přejete si přejete být třebas všemi tělem aby se musíte všemi těm stát ale děláte to s tak všechno zapomenete ale děláte jenom neví protože o nic jiného nestojíte než od duch čem co prosit o a tak prosím vás. Tohleto ale posel.