Karel Makoň: 86-21A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Co prosím s od a tak prosím vás v tohle to je posedlost které se říká česky sebeláska vrchol sebelásky po zas obecná všem nám vlastní. Ale umět na tak raněná že to byla láska jediná tedy jsou ve svých se vyhraněnou kdo ho. Přesně z koho studoval ne sebelásky a teď jsem z tohoto byl vytržen jaká to byla pro veliká čest v čili mu u z toho vyvodit pro cestu víry toto a kdybys z s sebe neměl rád tak bys vůbec nedokázal po cesty vyjít. Protože za cesta viděli může vést a tak dlouho v koho a musí ve stanout v nebi dame nějaká a tragická mezera. Ale dokud nepochopí víš že si přerostl přes tu svou koncentroval mnohou sebelásku. Ta láska těch učedníků ba ani byla tak s tou při je nám tu sebespásu klid dílo z nich. Že oni opustil rodinu prosimvás s českou či do neznámá protože na konci toho neznáma z nás a co a to bylo pro tak že po třech letech měli jistotu. Že to ke spáse vede k protože všechno uším šlo přišli ti nikdy sil vybrali na tom stroji který tam byli celosti těžkosti. A to šlo bez těch těžkosti s tím to co samo a tu chvíli jim řekl ježíš kristus kdybych neodešel nemohl bych vám poslat ducha svatého a nepoznali byste co mi pro ty ještě poznávat nedokážete a nedošli byste spásy po které toužíte a pravím vám. Maličko neuzříte a maličko žít než že ji že si pro dále tvoje řeč dojímá rozumět a oni na to řekl tomu není třeba rozletu do tam není v písmě tomu není třeba rozumět to je třeba prožít vám podám prožít to říkám co se stalo ne soudu řekl vám to vám prožít odejdu neřekli jak. V tom kdož tuto naznačil ale že musel se z toho nebyli moc z neměj moc jasno on poslal je u bez do nejistoty do absolutní nejistoty a oni ztratili víru na a rozhraní přes které se nedá ale být a to je absolutní ni soustředěnost. Na předmět víry když oni nic jiného nemilovali. Když tu víru v sebe lásku v sebe spásu ale to bylo to byla ji věčna ne ježíš kristus že si mysleli ale za sebeláska. O tom se přesvědčil svatý petr když přísahal ježíši že oni dopustí ani k smrti a pak po třikrát zapřel dříve než kohout zakokrhal a když to ale napřed věděl že se nezná svatý petr. A že o zapře apod tomuto neměl za zlé jenom smutně na něho pohlédl protože koho dále zakokrhal ale svatý petr měl po trojnásobném zapření v že ano a čili byl by by byla měl být odsouzen ježíše kriste mám jenom smutně na ni pohleděl neboť se splnilo co on napřed věděl nebyl přitom věštcem nýbrž znal zákonitost cesty. Že si musíme ztratit víru sebespásu ale ne z jiné než pod tím křížem. A vy se můžete mi díly z na cestě tisíckrát že se pod křížem neboť u tak těžce snáší že utrpení které vás ale potkalo v protože to po že za křižování že vás musím trošičku seznámit s tím co je to být pod křížem protože kvalita toho povstávání pod křížem se mění v tom pro cestu jako všecko co v tom mění tom procesu vzestupu. A mění své takhle. Když třebas jsem byl poprvně mučen těmi lékaři v. A zbavován pocitu tady nebudu na tom světě živ se láska za sebou v tak jsem se poprvně ocitl pod při že zřejmě vždycky dojem ačkoliv maminka domlouval z to není pravda v tom neplatilo z s na že ty lékaři umu či že chtějí zbavit tohoto života že mysli odvolat sto pro život. A proto se znovu vyřvával říkal ne dotován za to a tak dále to je neuvěří česky říct a co říkám ne do toho co se do měřic nedělejte mně to ne doktor pak i mám poměr do rozum víte od doby a. Tak a to jsem křičel než se do prahy do je jak se měli jsem byl z něho o takový ho v tom děje v kůry a od toho byl ví. V z nad sebou v takovém namalovaný na tom na tak se sil jsem poznal o do toho máme si z toho mým ka když se okolní říká a ten o tou byl na stěně ještě dodneška tam v cestě je že to statků výtka ze se za nedění jsem. To je podivuhodné a jsem. Co to bylo z toho nebylo toho ne do toho musel jsem si z v tak to bylo první křižován byla dost tom nějaký stupeň přijímání tak to dopadá i na cestě víry jenomže byl člověk věřící je nejistotě daleko hlubší než jsem byl na ho časem měl aspoň v záchvěvy do takové po poznání mimo rozum. A on třebas byl v ponechávám an v tom obětí rozumu dost dlouho a pak jsem podruhý byl křižován když jsem nemohl studovat přírodní vědy. To bylo po mně úplně protože vám protože jsem ničemu nepatřil vizte zase jen žádali o lásku než si při li vědy je protože v předškolním věku asi pět z je to se mi líbila na kam oči či k a. jsem na pastvu nechtěl chodí cesty o či či jsem říkal je tady ta hezká v či k a jak tam byla ta neska oči se tak jednou moc dobře. Ani semeni nedělal jsem se držel tvých hezký očisty za ruku ze se na tu řeckou tu podíval. A bylo mně dobře protože jsem byl zamilovaný včas že sto od byl dost brzo kdo manželky jsem zamilován nebylo ani do žádné jiné ženy než co se to hezké od tří a v. Teď k se takže jsem na byl ukřižován znovu jsem to muselo opustit tuto jedinou lásku s tam tu třeba opustit pochopitelně to kostní moje první láska ne ale to jsem musel opustit brzo no a teď jsem opustil tuhletu lásku si v jsem byl nepatřil jsem pod co tam k u nás jenom na pastvě. Ale toto jsem potřeboval k tak asi jako se chovají musí těm ženský své slávy si toť těžce jsou ty ženy. Ale jak je nepotřebuju taky mu pobytu projevy že ano a jsem pod co tam může spojeno nadto nepostil. Než dušemi jsem pod co pro život přátele v tuš bylo křižováni kvalitativně ho proč ho vší těžší těžce se citelný. Málo s ním snesitelné a takže se rok a tři s tím vyrovnávala. Když potom sebrali z svatosti ne tak to byl další křižování a to byl hotový hrob. Při ni jsem byl v tom hrobě ale nebyl jsem ve jste mi co okopávat ničemnost tady na těmi esesmany přednostně prosit z předností visi na moje neměl z ale z kdykoli jsem zapře do si myšlenkami že jsem na tou u po své jsem se litovat tu ho po pane doznat z ku nebo matka přes kusu a tak dále v nebo tu je z do za s. Nebo vivo ale se z bahno co takového a tam tedy došlo k dalšímu. Křižování ale to myslím dvou že mám jestli definitívní ale relativně nejvyšší pro ten stav toho člověka relativně jako tomu byste jakost od mystikové měli rozumět tomu říkám prostoty s dycky to ostatní co říkají bylo tam to relativní se vidí že národ izraele z přestěhovala z babylón je. Město ku pod přibližně pro toho že tam bylo relativní předním znamená aby by se tam dole do stvořil z tam nemusel by že přelidnění žel za těch oko říkám do lety přední pro takové relativní poměry ve kterých žijeme kdy někdy než děláme absolutně něco. To jsem mockrát životě soudně zažívat nepochopíme tu prací dost nic děl že to není ještě konec za pro tu tyto z od musí doby např je v tom omyl působí absolutní abych mohl přesto dát aby se neobracet nazpátek abych se nestal tohoto muženou která aby tam nezabil zla dívají své se na to hořící město. To všechno horší to před tím ale jsem si otočit znamená to jsem taky za chovat s to neměl zavrhnout tam jsem to se to vono to má. Ale potom jsem toho neb potřeba neměl jsem ani často zavrhnout tam v tom v konečném na k ní. A tam taky kdyby nešel cestou víry tak teprve tam smí víra odpadnout ta a protože se cestou poznání tak tam směla bezpečně jednak jemně přistoupit a doprovázet. A proto mohu jako věřící jako by byl věřící člověk s vámi mluvit a nemluvím cizí řeč. Víte jak z to přis ten přístup z jiného hlediska vypadat protože z se na to jde jinak nebo když to pro tím není to. Je to jenom je východisko aby se ke stejnému středu ale s druhé straně to se chtěl hodně za novým od pod ten cesta víry jesi stát náboženská a ne cesta moje nevěrce a tak si vyžaduje pravidelné pěstování jak bude den za spíte ve jsem náboženském životě v nevystihli správně co o tu byl jista ten táhli k o pec a to činnost ho si na víra o. Dál. Víra musí být ustavičně podporována a především činy ale také modlitbou to znamená z vnitřku i zvnějšku či když vykonává máte k napřed je popud vnitřním a pak to vykonavate vnější mně modlitbu když vykonavate to on taky budu když těle přežít tomu aby za dosti s tím je máte v m dospě do tak do stádia že máte potřebu modlitby vnitřní potřebou modliby to na cestě víry to je s. Aby mu v musíte dosáhnout a předtím stál vjem nesmíte nikdy ut tuk mnou svými nebo si myslel že méněcenná nebo že je potřebujete dokud nemáte potřebu se modlit a ne také em. Nejste je nad. V takovém stádiu vývoje a že byste mohli víru opustit nebo že by si moli říkal nos tupit se poznání například dneska. Jak jsem teď odpoledne od svatého je v nás ty třicetdevět kdo ještě na cestě jeli. Tak se od doby a také ustavičně modlím na dávám tady třebas dejme tomu nový dal kterou jsem v on tuto will z přání. To se přitom modly jež by to cítili to bych byl moc rád anna víte to je něco podobného jako s toť je v tom zen a. Je že ti co se tam modliby panem nejsou při vědomí při tomto dostal o již tu let od toho mistra plynou obchází je ab ubíjet po zádech jak tam sedí a modlí se a víte co dělat ten že a když jako mu to nejde tam modlitba když to děláme chronicky ale ani neví že se modlí a no a tak a k udělal todleto správně. A po prosí aby dostala dán tím se vzbudí aseh plným v tom byl žil do dokud třeba do se tak ten mistr k se může u běhat. Od toho od ba ani nedělám mistr je on to dělá jeho pomocník do tam viděla namane hlava on tomu v jenom po zádech ne. A dost bolestivě taženi kteří musejí toho zanechat to jsou ta po bytí že to nevydrží. Ale proč spí na jen jsem v kdežto to dělám mistr. Tak ten nečeká do se neboť se jim přistoupila k jednomu a tam o začne příklad takovým způsobem že buď utečeme. A to je taky dobré anebo se vzkřísí do satori. Protože strachem o vypudí ze sebe za to že přijde o život před ho viděl v způsob. A tak to může nad jenom mistr. Nemohl dělat nebo někdo jiný nebo z vás někdo nebo o ten pomoc v tom že to dělá mistr. Takže když se vám životě stane že ten mistr sbírá namane hlava. Tak děkují ten případu konečným setkal s mistrem jsem to pochopil přesto jsem se se poznání teprve potom když to stalo tak tady ses člověče v tom koncentráku poprvně setkal s láskou boží ne. Kterou si před tím nepoznával kde je do se z před tím modlil aby ses nic jiného neměl a on činnost se modlil než větší lásku budeš čemukoliv stvořenému než sobě a konečně se neděl jedno přátel sto pro v nebi ne ten v při tom vstupu do koncentráku konečně z se k tobě bůh. Po žil a tu lásku zvěstoval ale postupně napřed tím že opustil se svou milostí je ti z návodu jsi necítil jeho přítomnost jsem před tím přít cítil a to si sítě oporu vězněm protože ono mně bylo nestačilo přátelé hlasem byl velice náročný vězení i ty tam do toho koncentráku jenom zavřely. Co nejvíc mrzelo ve že pán uzavřel ne a se k němu nemohl. jsem byl sám jakoby se teď ve sami mám pro nevadí přátel jste obživu od to asi do toho jenom člověk na cestě víry to je přednost cesty li že to dokážete se aby to dokázal zase byl s tou s tou fází co jsem s tou by mne těle a v tomto zoufale stavu se stával při ní. Takže opravdu jsme se správně modlili kůže v jsem napodoboval cestu ježíše krista v pak ti než když to deska je to vykrmené ten kdo je do ve se volit vstoupil do pekel. Ta smrt svých. vás toto dotek šel na to co jsem vodil z domu na to je tomu nerozumíme ale jsem do těch pekle vstoupil tak sto jsem potom později poznal že jsem prodělat to pád že ho života kterou ka než že ten pokoj ten pokoj přišel potom když se nemusely dělat tomto tomu domě všechno stalo ne. A nad pak jsem bezpečně mohl věřit taky že to dělá onu protože jsem byl toho svědkem je taková víra která a soustavně se přesvědčuje o tom že bůh všechno dělá vše činitelem jediným z nestýká s poznáním. A stýká se velice úzce s láskou v jeho čeho existencí. A není tuto stravě to jak tomu říká ghos realizována integrální joga. Si že když se v tom tady skončit tak slyš v ano tak to bude nehodně z prostě ano v v v člověk kde by to pro že z z za to považuju osobnost přes jak. Ale. Ne prostě ale z prostě kdy do proste na tom domě prostě sis tak potom mluvím vždycky sprostě. Tak se podívejte a my si myslíme my než či k nové došela nebyla to jsem ze řekla se dával věk ale co se mu složené v sobě nebo z toho co bych se do troufal sebe na dávat a vy si myslíte že se nemodlíte. Když nemáte potřebu se modlit když jsem tady s spěte kávu nebo posloucháte abys nám na po do se modlit když toto li rušily kristem akt napřed toho poslechu na dvou kdybyste seděli. Ne vám pravím že ve vás se ustavičně modlí bůh od tím pádem se by modlit te nadto ještě nepřišli ten musela se modlí ve vás od tím že by existuje tele že em dojem že by začnete který jsem si že važ je schopno uvědomovací. Míra poznání z jeho pořád víš proto by si uvědomujete atd tak dále a tak s láskou k našim čili se skrytě modlíte kdybyste se někdy museli začít modlit. Tak by se svým se nikdy modlit nezačli. Ale že jenom pokračujete modlením které za vás dosud konal pán bůh tak jakmile se začnete potom takhle obráceně modlit se víte o tom že před námi se za vás modlil pán bůh ale soustavně nespal při tom. Ne tak z doby stačilo tuto uvědomím k tomu abyste okamžitě upadli do extaze a. Protože musíte být naplní takovou vrchovatou věčností. Že on za vás dělal co jste měli dělat pořád n nebo jste měli být za tu na to své vtělení věčný tak. A nechtěl za to ani věk ani abych s tou uvědomovali o do vás nic nechtěl on to prostě těla. To je ten správný způsob jak máme provádět svoji činnost vrchol karmajogy. Takle by kámen ramen tak si velice svým noste to brž potom předpisem se dostat chudá ku oni se. Tak prosím tam došel protože v tom tu na ve ve výkladu zdůraznil žen. Tak činnost. Je tehdy integrální znamená souvisí s celým životem myš k rodinám. Život jako modlitbách že to modlitba tak činnost všem modlitbou proto ježíš kristus mohl říci modlete se neustále se nemožné. Ale když se propojí jeho modlitba která neustálá z naší chvilku vodu která v co chvíli ustává. Na tak pak je to konečně zažitou a a pochopena atd. Prosím v tom proč to bylo o tom ši židle ale sledu vím při ostatní ale začátku se modlíme z vlastní vůle na pořádku v ovšem tam modlitba potom u činná v tom smyslu spojovat svým jenom tehdy když se bereme veškerou vůli abychom se modlili. A to se dělat dvojí způsobem buď tak že jsem modlíme li dal je od nebo můžeme z anebo tak se přímo jsou semena boha a kdo by se chtěl oba dva případy. Když totiž kdo nadto lehčím způsobem že jsem modlíme můžeme s. Třebas radostní. Tak to děláme tímto způsobem byl kdo šel za by si to zrno do si to znovu a dal a ono to bolelo a tak podobně a vůbec nevíme co říká nebude se těšil vleže přijdeme k tomu prvnímu zastavení nemáme říct nějakou radostnou rád li. A o kterém nevědět co znamená a to se to nesmí dělal se takle velitel otčenáš zato zdrávas. Připravil taky věřím boha jednou ale co jste to dělaly vizte spalovaly jdete nejde liší způsob tu těkající mysl a my jsme ji o jen do malý nam nechali přeříkávání. Ona se žila o na tu těkavost. Po užila aby užila nebo spotřebovala na přeříkávání mechanické ne z toho může na nic. A pak. Když poprvně řekla něco kloudného o to o tuto stavení škod lidsky o tom tu ženci on se postupuje dotud ono v no ale bylo od jednoho ke druhé je to vinen ten že když ten systém cele prodělat protože se pro byla pro panně marii je život ježíše krista nebo co takového a. Jako tajemstvích do pro probírá jo přetekla se to v tom jen jako tajemství. Takže toto poprvně se modlil o nějaký svatý dominik. A kdo medu nás krám. Pane marně kůže co ve z ni kolem do různých městech nebo by se taky při že by se taky ne ten tady ano. Nemáte co jste přišli pomoc. A tam na hladinu oltáři je panna maria jak předává růže nec domy vykoupit a doporučuje mu aby se s tou modlitbu modlil proč vše prosila rodové kdy to věk takovému skvělé mu intelektu malou který měl všechny jeho svěřit i kam vstoupil ho k to byl to byla hlava otevřena u byl ty měřit jen jako by to byl jeho rodil mým jazyk ušel přes po tu královskou. Španělsku itálii v rámci jo všechno tam to všechno ovládal kdy ten na cestovat ale to je cesta po tom za tak je to příbuzného řeky říkáte ale přesto je do sebe jsem tu li poznám. A protože se mi to tak nikdy se li tu o tom jak se to tebe a jen on jak byl nejlepším řečník jen v z doby tři v jeho považovala za sloup své víry neboť on tu vírou na vracel nebo zbudoval tak byl ještě nebyla. On činna a chtěl po tu vrátka nebo tam kde to ještě nebylo zakotveno deště boha. A ne tenhleten člověk který byl velice povídavý vám jasné takže bylo třeba nějakým mechanickým způsobem zaměstnat jeho povídavost o pro tomu koho to je to tedy takový dar a proto mu ten odpad panna maria radila můžeme s a to je ten jeden vnější způsob prosimvás. ho nebo pomohl do pozor toho do veliká pomluvy krále v na tu vůli tak že byste si předním teďka ještě klid li na to jdou do na to vynechat. Pro vás budiž skvělým světcem světlem církve. Protože si taky vynechává to co vyvedl aby mohl takle na tom tu musím s u zůstat. On tam taky je a no a teď tu těžší cestu cestu soustředění. Která se poslední dobou vrcholně propaguje hlavně vlivem být svým žije. Nemůže být rády že indy je k vám přistoupila právě po této stránce že nás při soustřeďovat. Protože křesťanská mystika v nás to sice taky učila všechny stupně modlitby které znají indové oni také ovládají viztež o tom o z toho pust to spisy svaté jeho ale pak pro budu pak toto bych tady byl měsíce ještě bych to neříkal vedou říkal co vám řekne napsáno o si roste přežil z vás zatím jsem taky znali to co indové na tom vystupovali ale z jiného miska z jiné strany já. Indové jest jediné chyby že co se od ju přistupuju z při že to prostě ježto když příliš mínil takový že bych. Oka sebelásky. Když jdeme daleko mocněji za osobní spásou než třebas tím tebe mi muset jenom čas vyskytl někdo kdo přesto udělal skrz křtil přesto z počet na příkladem tomu šankara nebo buddha a především. A nešel o svou spásu pro tomuto nevyšlo mohu bomby byl všeho hle mu to nevyšlo koho se snažil jak je tak o tu spásu dosahoval on ale věděl narostly od křesťanu spásu musí vzoru zde na světě dále po smrti a to tedy bylo váš vážit to se velice chyb na tomto smyslu o tak pro nic nebudu všechno nemůže najednou pomohli promiňte mi abych s točila všechno po mluvila sebe povýšil ale vono mi to nedělám si taky něco nechat nějaký štěstí pro ty. Druhé a tak jakým způsobem v pas soustředěnost v je těžší a pro či těšit a proč jsem nestranně pro tu tíhu od lepší než třebas byl ten. Může nec nebot litanie přešel obdoba tak proč ale protože mu tam se člověk zapírá jinak z jiné strany v. Tady se zapírá a jenom ze strany své povídavé mysli a to vám řeknu to je sebezápor užitečný. Potože tak těch pravá mysl je říká potom prali měl dovolí abych se soustředil abych se poznal s bohem musí dostavit změny myslelo principu neboť myslí si který si bere na sebe podobu toho na co myslíš. Myslíš na strom podobu stromu na toto doslova jak on to říká on měl od pak toto by se byl někde v komentáři k yesudianovi tak tam přišli ten který vysvětleno. Nemám čas a protože pořád mění podobu tato je mysl a tak není bez podoby přešel z bůh a protože z boha nemůže setkat tam musí dostavit změny myslícího principu a o to se s snaží ten ho koncentrace. Ovšem kdyby se snažila po indicku jenom o změny myslícího principu. Ta tak by ten člověk tupí je že měl a ocitli byste nejhlubší propasti tamasu kde by jeho kámen lituju všechny rok indy kteří se chopili těch suter patandžaliho padal nešly a protože to je z zdravý základ. Ale jenom zdravý základ když na tom základu dál než stavíte tak to dopadá jako s našimi had jóginy. Že ta pak joga a co neukazoval se tak pak joga to jenom tak prostého před zlým dál nevede k tomu spojení a proč u had nebyla pod dohledem toho mistra tou spojením vedla ale daleko prudčeji než kterákoliv jiná joga aby vedla. Protože tam modlitba kterou mně učinil vypadala tak hle ty tam musíš ti celobytostně a on nemůže někdo udělat než had hrobě to z těch svěcení tobě přišel protože ty se před si jako každý řeky natolik hle. To totiž ku cvičí do ztotožnění ale když jsem ztotožněn s tělem on je vším dotyčným těle. Ty se že do tělo je prostředkem své mysli ale to je taky budu bát chyba. Ale měrou dál než že přestože přímo s tělem ale proto jsem to že to že to z naší chyba todleto bude snažší práce. Nedělat to ve začít atd. Protože jsem se složeno také s tělem od dejme těch lekat mu v u to láska natolik nejsem tělem tak jsem o to konečně přistoupil tak toto přistoupil v tom smyslu že tělo jemným pomocníkem pomocníkem toho který myslí. No a ten mistr řekl ty musíš se obětovat bohu celým takový jaký jsi si trošku přizpůsobit abys nekladl velký odpor ale na to nestačí sled jež svod pozicí jak výši zvládl za poprvně. Viz krátký nemusí dělat anna víte své bída co na vás ale. zachovat dokud kolik vody tak by to bylo pak do potom na to co vy děláte dokonce tak tam tři lidi řízena nese udělil to co názorem větle je a nemohli rovnou domu vzoru pozici to co na to dost jako svíral co udiven my jsme si že do slovníku takže se nemohli ani modlit nějaké rovné pozici museli lidsko veni jak pro tělo takle. Tu kovy jest pro červa let tak. By byli jen jasem když nebudu tak rostlo a nad se vrátím k argumentu te tak ten mistr říkal tak musím naučit jak to tělo máš obětovat a za tím účelem musíš především z organizovat buňky mezi sebou. Ty musí vytvořit baterii. A to se vytvořit jenom u plným jógickým dechem. A tak naučil úplný jógický dech a jenom že ti upozorňuju že kdybych znali jenom pro toho a neznal své mám trám. Tak abys zůstal trčet u tohoto převod brzo přede organizování buněčného a to by bylo málo. Nezří jej se toho vnitřního nutkání které k tomu aby z bohu patřil taky proto jsem tady že vím že tuto nutkání máš. A tak to si ponech atd žádná indická technika než za s tím toto nutkání to tam nesmí být ani za chvilinku na chvilku za ti se stěna pamatuju že svých mládí že se dělat mně když to na po naší mu k lidem poctivým pracujte nám to oboru anebo je kojí mu momentální tady spí. že tím mně říkají když jdu do koncentrace jen tak jsem rozhodnutím provádět poctivě nemechanicky ale se s tím drzost unavím a jako unavený smí výstup budu čím to jsem za než si řekla. Ten váš duch ma a tak po ono je toho tím že ten člověk se celobytostně nemodlí. Že celou část potom tou část bytosti nechá tou nad v. Od přejdi vás je tady musel př. A to nakonec za jeho vůle se unaví se kterou se soustřeďoval přemůže toho člověka udržován jsme anebo se unaví obojí je mi říká a pro tento důkaz že to nedělalo dobře. A on to se mění nestalo to ne. Ani bych usnu anděl neseme tam vedli myšlenky a nikdy ne. A on potom věděl že to bylo to nutkání který nebylo země přítel při dnes že to nějaká moje před s. protože jsem nesčetněkrát době do se nás jeho roku o z tupou málo od vlastní vůle a tak vás taky na cestě víry budu učit jak odstup od včas v pravý čas a v pravém že z vlastní vůli v to co bych tohleto zapomněl protože teďka to nebudu do tu fázi rozvádět to se musím nechat se klid jo co teď přijdou tak by to z nás připomeňte jak aby by k a do jaké míry odstupovat od vlastní bude protože kdyby to nedokázali ne tak co se s ti věříme. Stanete dál budete tu kdo to dole přes těžkou překážkou temné noci smyslů o ten nocí ducha při tom mnoho zahynulo nose li by vás mělo o to je výtečné to co co než si neděláte ani blázny ani mrtvoly si maximálně do okem nebo žárovek. A podívejte se. On učil něčemu jinému než soustředění v tom jak do vy co děláte. On mně říkal tak tys se zbavil pocitu tělesnosti v tom když si zvládl tu pozici. jsem se zbavil proč to proto vám o z toho tak musím ještě říci že třebas to na zvládá tele proto pozice je k takovou povahu při vyšší zvládne tele tak nejenom necítíte svojí tělesnost jenomže spolu ne neztotožňuje te ale vy se ztotožníte s bohem přiznám pozici jenom taková pod se vám to tam nese se samovolně ztotožňuje bez bojem aniž zatím jdete. A to je moc vám řekl. Nemoc taková že o mně to naučil večera naroste ráno v pozici našel jako kámen jsem seděl na posteli. A pomohl se dostával z extaze. Do se zase dostal tu pozicí daleko snáze než před tím jsem tu pozici nezná. Při had joga není ne to ne jenom po popel ka mezi jogami v tom může být komplexního za ovšem bude tam třeba něco přidat. Ta by říkal že by to byla jo víte li výtečná kombinace mantra jogy a mám za ni tajemně. A to je můj osobní přístup k že jsem tak na to šel. Ale taky to nemám plně do tak řeky jeho kde praví že to kombinace zaujetí a ale i to stačí. A to zaujetí pro proti musí věřící v sobě vně vypěstovat. Tomu nespadne z nebe musí přiložit takto může v něm bůh se modlí že v něm bůh za něho věří ne tím a všechno na něm oděla prostě všechno je z rukou boží oněm v ničitelem prostou musí připojit že řekne ano o pane a domu ten nástroj který podáváš a v tom svým poli budu pro co tu musí udělat. To to je záležitost ve cesty víry on přitom musí být jako věřící činí nejenom trpný to o tu domě všecko to k dělání z to ne. No a teď naučil a ty jsi ztratil pocit tělesnosti tak to teďka jsi li se mi do jiné po li semeno ani nejlépe dole na po do polohy a tam se naučíš a napřed to byla ta proto že po se na díval mně pomohl nou své. Je ten dech bez třebas do palce pravého od neshodoval celé zlého odvést od do dlaně vodved chod do nohou a teď vých měly na jih její nohou. Svých jeli celým tělem a budeš ji ve vědomí celé své tělo a jsem upustil pocit že rosy onen chtěl bych měl pocit celého těla. budeš mít pocit celého těla teprve potom se vzdej znovu tělesnosti to je kvalitativně jiné vzdání on lidsky stupňovat martu nadto jsem měl musí do to bylo kristovské. Protože taky stupňoval nechtěl od učedníků med aby se zbavili kdyby toto byl to o dopadlo napřed museli věřit na to věřit takže pro třebas pro vás jsou věřili pokud jsou udělat byla zázrak dobyl li na a to. Tito věřili po tak když to vás věřit. A při si paní s telat věřili po tom co předtím provedli že opustili své rodiny a tak si nedělejte za bylo při své viděli. Jisto oni žádat do budu musel věnovat celý týden na bych vás řešil o tom že jak dělati si dělal že nemáte dělat jak jsou vyvarovat dal se podle včel že to budete dělat ale ty promluvil budou nižší do toho. A potom tedy naučil kde chovat aby kde chovat jasem měl nedávno před sebou jednoho vysoko školák král v nějaký i o a ten mně tam přišel a těžce vých král měl za z panny dostal ví. Prostě to promiň které nemá někdy málo mám jsem tak za z panny se mi těžko liška tato li v udivit tak je to mně za zlý a dalo by se to nějak tomu často v co z pátku tady do vzor jako akupunkturou nebo něčím zvládnout. To se říkat ale proč podívejte své a přenosem na něho svůj dech když hlasem přes jeho dýchací pro za on říkal to se mi to míchala všechno se uvolnilo on říkal jen vodou od abyste myslet pod li jsem ho budeš špatně dýchat ne ne no při se do škod a jogy. To mohli naproti ono tam dostanete z toho že vám ty posice budou bezbolestně. Čemuž vy říkáte zvládnutím pozici což ovšem není. El tak od po je to co vás evropský hlad jógin může naučit patřit ze znova by to potom semen do toho člověk o to za trvale pro že při by to mělo dělat potíže když musel brát například brýle jsem věku by že měl rád a nebo kdybych měl špatní dech to mám pod podala pro potřebu dělat pod pro svět u stroje nebo tak něco o ní. Nyní dělám chybu vim. Abych se skutky proběhnout tak nepřátele také vězni mám výmluvu že oni v ničí. Že se o to tak něco musí vložit tohleto moje hloupost no ale teď mně naučil zkrátka ten hatha jógin. Dýchat nejenom v sobě ale kohokoliv nejenom v sobě ale kohokoliv v kom si vzal za manu takže dejme tomu. Se spojit s dechem toho se kterým mluvím a tím tam v padnou také do jeho vědomí. A takže mohu radit takže on říká jak je to možné že by odpověd na co jsem se chtěl zeptat nebo tak ne. To je dána jasnovidnosti to jenom tak joga jsem draze jenom nějakou stránku jak jogy ale o mně ukázal ještě jiné stránky o který jsem nevěděl že vůbec ukázal teprve ještě roky potom se todleto stalo potom kou proč nebo myslí tím u zu. Nešel u nás. Vedle mně v pokoji na vedlejší mušku v když že jsem byl protože byl li ji dům druh lidských po smrti kdy. Ti jeho matky a nebylo místo než na prázdném postel vedle mně protože vedle do nikdo nemohl spát tam strašidlo dělal cvičení to doprostřed nebo usnout ani vlastní matka tak se muselo o dvě místnosti dál asi potom nebylo o tom by položili. A běda začlo posila hle ten začal mít obavu om něž tam nejsem ten pak se přesvědčil jsem bylo asi mělas kterou od nás vedena se že jsem zemřel tak co se tak zpatra protože je na nese poz do do ten povoz mu tak tu po po mně pět na to bylo byl tak světem s po se pod lehkými dekami o bylo by to manželské posteli on z toho vedle na jedné a teď začal po mně např. Do se o tom nevěděl jsem byl soustředěn že po měněna matka a. A rozsvítil si to říkám jenom z jeho dokumentace a hledal po místnosti do časem podstoupil jednou nebyl ala nebo tou řekou nebyl tak že za pod postelí všiml si že zámek je zavřen zvnitřku takže se nemohou být ani mně místnosti a kukla se se nebyl pokrmem do všechno stal mary prolil v když to všechno pro by byl které jsem se tam musím být v že tam nejsem tak. Přistupoval. Sedl si na postel a čekal že buď odezvou do blázince a nebo že něco stane nic co jste kdysi nemůže nebo bude dáno na nebude muset svítit a pro zrodit zažil. Ale nevyšel mistrovství nevyšel on tam vydržel člověk jedem seděl na tele z ti a najednou slyšel můj dech pomalý dech že říkal způsobil krisi vých dále.