Karel Makoň: 86-22A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pak ku tak tam zatím bude jenom tak obloha ale ne ten pánbůh na próze víte el boha nemůžeme ani nejvyššího oka vesmíru žene uvnitř všeho a ne jen daleko od nás to je naše veliká naděje že by daleko od nás. Čili když někdo provádí uklidněním mysli zastavení mysli od sleduje tydlety oblázky a ne je zatím nic viztež zase hathajogy li v sly začátek tohoto říká ani to proč ve vědomí nemám boha a jaké jsou toho důvody tady tu tomu co máme tak si z óm a říká. Hlavním důvodem proč nemáme vědomí boha který je ve mně je ten že moje představa nebo ve své představy este představě v toho boha a objekty krizový stavy mnoho mimo sebe a pak si počínám tímto pádným způsobem. Odstranil oni el řek bych by trvalou on při nová ani bez mezer existující slovu. El svých myšlenek která stojí li mezi mnou a bohem a snažím se po odstranění této slony najít při zastavení myšlenek tomu říká jak soustředění. Ale najít zatím boha jenže najdu jenom oblohu prázdnou na nebo na najdu dělám tu chybu že postavím mimo sebe že nedáme o sebe a. musím hledat v sobě čili. Že bych chtěl říct na chata věc je tady ještě jednám jedna ano ono ji z ale hlavně jednak že totiž. Mně chybí mně chybí taková u boj dost nejen vůle abych si přál nade vše najít království boží. A ten bůh to není něco mlhavého to jeho vláda jeho království když nejde o to aby králova vede jen za sebe na nedělená nebesích. Tak taky ho najít. Nemusí upřímněji od toho aby země kraloval čili nestačí relaxace nebo vypráví mysli nýbrž musí tam s paralelně existovat touha po po odevzdání sebe v k tomu bohu kávu potřebuju štít. Z mně pak. Cit a tuto touhu nemám protože patřili tomuto světu tak jen není nejmenší naděje že bych že touto cestou touto chybnou cestou. Ano v kterém občas říkáme také mystická cesta mylně se dostala bohu tak to je všechno protože v jak to napravit protože to nebyla otázka. Jak to nejde a proč to nejen toho proč tónem tato láska byla ale za že by měla být doplněna odpovědí proč a jak to a za jakých okolností v to de tak to jde za těch okolností které jsou opakem toho co tady bylo řečeno ale to řeknu konkrétněji. Z její jsme kdy máme různá východiska k teď předpokládáme že naše východisko jeví dělat jsme někde kteří věří že bůh je v nás že se je máme k němu dostat do vědomí o něm dostat tak musíme odstranit překážky které jsou v je toho boha který je uvnitř znamená které jsou. Naší mysli především a naší představila a naší tou se začnu pomalým ku začnu s tou tou ho před tam tam to bude nejtěžší budu se muset být zase tím že jsou pod víte tam bych dneska nestačil. Ta touha ano to je ta zaujatost pro boha ta není tak velká a aby vynikala nad jinou zaujatostí jsem si jist že když tady vaříte třebas oběd. Nebo dale nebo cokoliv děláte nebo posloucháte také vaše zaujatostí větší než byl celková zaujatost pro tuto poznání boha potom jsem přesvědčen že kdyby tomu tak nebylo tak byste opravdu hledali především království boží telat především království boží je e. Přát si především tohle toho a být v tom musí s tím že se vzdávám rozhodném okamžiku pro sebe to dost. Čili tady je další cesta našich tím věk a to je otázka vůle. Že s vůlí neumí nic jiného učinit než všechno chtít pro sebe nebo pro někoho. Koho vidím koho znám ale ne pro boha kterého neznám proto ho vlastně nechci nic a takže vůlí se nemůže dostat na konec této cesty to nejde by se na konec cesty může dostat bez své vůle tak vy musíte s ztratit včas v pravý čas ne předčasně a ne pozdě když to před táhne ne tak tam vůle vás žene nazpátek. Říkat tomu stagnace dále což ano od mi to nejde a podobně a když ví. Nemáte dosti na tak zase od sebe jako věk neodejdete. Tak jsem teď prostě pořád mluvil negatívně metafyziky jak říkáte je tam watts tak tímto negativní způsobem myslí tak mně to jako do z blízké protože jsem na to šel zkušenost těm tomu říkáme za si říkat že s šel. Z se dostal zkušeností za fyziku za hmotu ano za tak jsem se metafyzické li podle o terminologie který člověk se zkušeností a ta zkušenostmi ale napovídá tuhletu věc že neměl jsem. Touhu nikdy toho boha poznat neměl jsem do se v nás svět neměla potom také že on si to zařídil tělo je ukázek tou před toužit po mně do si dale vždycky se mi tak nějak brát bez jsem vůbec nemusel vyvinout touhu po bohu rozumíte. Ale kdyby ale ale když jsem třebas v tom předškolním jedna jsou odtamtud s tou zkušeností vyprázdnil se od své vlastní vůle. A chtěl jsem jednat s před tím správně ale tanec se od tohoto chtění protože jsem zjistil že to nejde s vyprázdnili i od toho chtění to docílit. I od toho druhého jsem to říkal tak pevně nastala prázdnota. Jak nastala prázdnota tak tam byl projev boží jsem pro to takle klasifikoval ale byla to obrovská moc která a s země nebyla. A která dávala jistotu poskytoval jistotu. Že to tak to je takhle správné a po si to na moc abych toho rady za málo uskutečnil. Čili znám i pro věřícího v cestu tímhle tím pádem jisto předškolního věku u i to dítě mi tak tady radí jak na to že tiše třeba křtít jsem vždycky z těl i v tomto oboru chtít sil se dostat k tomu bohu to je nejlepším pořádku dycky jsem chtěl něco z dob kde udělat správně ale pak je třeba. Plnit postupně tyhlety podmínky odstoupit od toho chtění vyčerpal všechny své lidské možnosti ještě jednou po vyčerpání všech lidských možností ne dříve ne odstoupit od vůle. Od toho chtění tedy v klidu bez lítosti nad to nejde dostačí konstatovat nevycházel z toho klidu a teď když to nemohu mohou třebas mění poradit i se třebas poradí s. Oni vystačí se dívat kolem sebe a ten pohled kolem vás tam poradí někdy je to tak pak mně to čím dál tím postil čím byla později tom do takle protože v když kristus nám ukazuje právě spisy životem vedení událostmi. Abyste z to stane vedení tak drobné maličkostech jako jsem byl v tom předškolním věku jsem jsem z události byly významné od začátku jeho života a vedli ho. Ne co tady vykládal svatý joze v ze zjevení panny marie a že vždycky je ty události měly vzápětí. Svolení toho koho se dotýkaly. Svolila panna maria svolil svatý józe a tak dále a tím se ani říše zůstal na živu. To jsou ty první fáze a první stupeň svolení. Samozřejmě to pro zprostředka protože nemám deska tolik času ale z to si k tomu vrátím protože to svolení existovalo před narození ježíše krista jenomže ono je to jedno nezačnu z toho důvodu že o jede o něco časového an protože ten bůh ve mně tak jako tak je. A oni si jenom řek bych rozevírají dveře. Klepejte a bude vám otevřeno a to znamená otevřenost dělení bohu protože tam mě. On za nás čeká. Víte to lidsky připomíná ten případ že ramakrišny s tím na tu to byl vožralka tento poslední žák ramakrišnu o a přišel o po ženě samo jsou v protože to ale před tím byl ještě se pořádně napravit protože li že se před mistrem dělat. A přišel tedy poslední a mistr mu říká synu nějaký vítán. Že tedy opravdu pro nás pro všechny když jdeme naposled je přivítání od mistra vnitřního připraveno jako bylo připraveno pro marnotratného syna který se vrátil po dlouhé době do toho otcovského v tom že tomu jsem svým který tam zůstal v živě. Tak buďte si tím jisti li tím že otec nás všech ka. Že my nevíme jednak že nás je jasně než na nás čeká a potom li meč nás rád a my si pořád myslet málo omylu nebo tak nějak a o všechno zk je nemožná a pravdám jsem pozice li mi že nevíme nemylme vůbec ale začátku musíme se snažit o tu lásku musím se snahou a to se postupně teprve o dvou rád pro že on je anebo moje láska nebo. Prostě. Je celá ta cesta další háček totiž mám přímý vycházet z vlastnění. Ne a to ve nejí pomaleji protože když si nepřál toho o začátku pro sebe. Kdybych do vlastnění v tomto smyslu kdosi opustil tak bych neměl vůbec motiv proč bych toho pána on nadal. Protože žák dělá nedovedu nic než kam tím je pro sebe něco víc protože to je pokračováním toho co dělat tomto životě kon jako zvíře které ani darmo nehrabe ano. Tato dělat cestě k bohu samozřejmě se to se musí postupně opravit říkám postupně. A čím me je tam budeme zel či do bude plynulejší tím lépe protože kdybyste opustili tuhletu tendenci k chtě jiné nadít v jinou vyšší tak nemáte na to zatím na by řekl motivaci ale berete bylo řečeno nemáte proto důvody. Protože neznáte nikoho než toho sebe a proto si do máte přát než pro toho koho znáte takže bychom se zbytečně předstírali že byste mohli sebe takle rychle opustit samozřejmě on je to v životě tak zařízeno. Že když se unavím v tom vlastnění sebe tak snu as by a tam sebe nemá čili ten které ming pořád prodělával v tom nevlastnění samosebou když spíme přesném na tak tam pořád vlastním š. Ale s tím že by s tak je to za doporučuju jeden z nejlepších léku začátky je tvrdil prý spánek ta se pro si od počnete od z vlastnění a druhý den ráno muset tím ku chtějí začít znovu vlasti víte se se od počali a do do čela se tím vlastněním u na víte jsem let a tak dále je to jak tomu říká ve jich cukatůra. Hezky řečeno. A jinak než tou tuto tuto nejde ta cukatůra ještě jednu zvláštní povahu k ale velice důležitá s tam střídají. Omyly s el pravdami nebo nesprávnými rozhodnutími. Váže rozhodnutí která jsou správná a řekla jsem šel mládí nebo živa jsou správná el by nezkazí nich ani jedno nebylo správné a teď prosim na ve se to by se dobře vyjádřil že by to nebylo jasné tomu říkal deska se tak mi připomeňte be že totiž jsem v. Tomto případě že něco provedete proti sobě to znamená pro pána boha opravdu že jsem od radit odevzdat že se mu odevzdáte že tedy správným akt tak se posune se na úrovni svého dosahování a se v jiné pozici a kdybyste svými prostředky chtěli se osou dala vůbec za nejde jak protože mi tak koncentrace začátku sela a teď mně nejde. Vjezd jimiž prostředky to nejde a nestačí techniku změnit nebo měnit mantram nebo to ne. Změnit obsah změnit smysl změnit odpoutávání míru od pouta jako z toho atd tak dále a tak dále čili jsem poznal v předškolním je zase toto kdy s tím dítětem. Že když se něco poznal jako správné to jsem od boha k tomu moc abych to provedl pro byl jsem toho a podruhý jsem zase byl před otazníkem co správně dál dělat a chtěl byl bych po měl jsem si jak jsem to předtím rozřešil tou mocí boží tak jsem to dělal z nějakou předtím a ono by to vůbec nešlo protože tam chyběla tam moc boží protože jsem v jiné pozici a do pozice toto za nedošla. musím zase tu pozici neznám na by jenom na tu pozici na kterém jsem a to zase udělat jenom pán bůh je vševědoucí čili musím zase se smíří s tím že se musím vyprázdnit od touhy nanovo přes snad opakovaně dělá na plni sebe prázdným jsem rozumíte bez se vyprázdnil od své touhy bez je prázden od mít dosti že mně to nejde do taky mu svým. Lese vyprázdněni od touhy tím že se vyprázdní něco dokázat toho kdo ti věci musím do ti udělat a teple pak jsem prázden od sebe a tak jsem rázem od sebe tak je velká naděje že tam právo se dáváme bohu právo tam vstoupit. On tam vstoupí do cestou mocí zase by tu moc by potřebujeme tím že to realizujeme a je zase polní a při příští případě musím zase s novou silou jinými prostředky nanovo jakoby dělal poprvně do toho jít. Takže jem. Nějaký recept říci na tuto cestu není možné ale on to takle tragické za tou ukazuje to k rozum velice zkráceně ježíš říkal je jediným a tímtéž prostředkem na cestě víry když víme doz do toho byl židovský národ prostředkem víry že jim příděl mez z děláš vydržel přibližně tisícsedumsetdvacet let jo ovšem ti z to jenom z symbol to se. Říkají no a ježíš vytěžil rozhodnutím panny malý je kdyby tisíců a narodil své a pak musela nastat nová rozhodnutí nová svolení a nová rozhodnutí. A k pomocí nich začátků před prolila rozhodnutí na při do rodu ten svatýho si vzal od touto marný. To bylo co ti velice odvážné do potom do dal do andělských nos a utekl do ji dal a tak dále. Tak tohleto když se stalo. Tak výši byl v na chvíli byl zachráněn a on potom nabyl vědomí že od boha pochází a k bohu se vrací ale. Tak a to s tím vydržel s tím to argumentem základním vydržel do třiceti let s tento argument mu říká a říkal jemu a měl by to naší že taky na kom napovědět visí jsem člověk se obdobně sestoupil jako ježíš kristus od boha s jsem přišel jenom že z domova u boha a tady obdobný o jako kristus. Abys. Vy užil toho prostředí do kterou jsi zasazen tak abys jeho vytěžil dokonale rozvinutí svého a svého života. Jakmile to uděláš ale teď si to. Tak ani minutu nesmíš přešlapovat to přešlapování el třebas malou sví jeli řekne nějaký den nebo měsíc nebo pro své a že tedy ctnosti ale stačil stačí k tomu aby se to všechno bylo ztratila a kdo to bychom mi potom nenašli. Či ježíš kristus jakmile to se král a jenom proto že to bude že to je li jak se dozraje jak se to poznáš v tom řeknu ale tak. Neměl matku zde na zemi neměl v rodinu neměl ze společnost. By se to třebas věčně dale ani na tu věčnost nevzpomínal a odešel do jordánu a tak dále a také to že na cestě víry tak nám to ukazuje svým životem. Tak myslím že jsem to nedovedl přes ten den snaží do brzdit. V z dotaz jak konec kapitulaci z než k a v kdy a jak on si potom vlastní vůle kdy a jak napřed řeknu v no ono přebito ještě domy když tam dohromady v podívejte se. Tak se zase abych to před že moje vůle vede k tomu abych žil pro tento svět. Abych zde dosáhl cílů světských časných jesiže si přeju dosahovat v tomto světě cokoliv jenom v tomto světě. Je to moc hezké to potřebuju pro rozvoj svého já. Ale jakmile ten rozvoj nastane tak je to satan s k její dílo napřed co se v paní na místě a proto me kdo satanovo že. Provádí něco co bych řekl pólu si nebo tak nějak a bych nesměl z krát se nazpátek o nazpátek ne že totiž na to se kráčet ono se jenom padnout čili padáme na to s tím jako jsi ty pád z jakost odsouzení sama sebe. Let takže bych řekl jakmile člověk dospějí aspoň ni fyzicky takový byl měl nabýt představu o tom že když bude mít jenom touhu uskutečnit cokoliv nejlepšího na tomto světě že toho koho bezpečně přivede jedině dobro ano. Nikam dál tam statí tento svůj život protože ho pořád nehledal ho musíme hledat než tento život jak to ještě říkat ale jestliže on jakmile toho schopen mental panně jak dozrávat. A při zk jem diskem rosy byto mentalita mohl začínat taky dozrávat tak on musí k tomu přidat. Touhu přenese přes svou smrt protože by mohl pochopit že tady od boha poslán nejenom tomu za tím účelem abych sobě posloužil přechodně do smrti. Čím dál tíže protože bude patrového zdraví třebas nebo nebo domu domyslet na nebo nebude nic kdysi zk a v duševním bylo by dispozici nýbrž abych tomu přidal let co ho. Bůh chtěl od ježíše neboť my ho máme následovat jeho příkladu říkal následuj mne a co nám říkal svým příkladem že pomáhali ten pomáhali zem věčné spáse čili protože jsme bytost ne oddělená od ostatního vesmíru tak když pomáháme kterémukoliv nejmenšímu z bratří svých celému vesmíru pomáháme. Ne to nesmíme dělat tak byl dejme tomu rozpis ale. Že se spokojme že se modlíme za z pátku celý do vesmíru el to je nepravděpodobné že se něco dokáže ale bude to velice protivné se starat o nějakého proti wu který někde na tělo no a který je blízko. Protože čím bližší nám člověk že tím se svými střetáváme pochopitelně protože svůj vlastní názor s milostí život a nejde přesně naší cestou vámi sil se dnes při do podle vlastního program. Čili my taky tím že k tomu bližšímu třebas nejvyššímu napřed pomáháme tu potom neplatí pozbyl začat tuto tak v tom se stal děly styk zatím změn vel tak my se tím zbavujeme prudce sebe a to bude. Takže jsme na cestě víry tak bychom měli věřit především že milujeme li bližního a pro od rovného bližního děláme všechno co bychom udělali pro sebe točíme začínáme přicházet do situace kdy bližní jako sebe začínáme říkám. Ale tak jsem vlastně plníme ten hlavní příkaz lásky který z jedné části který nám ježíš tak by se se svým životem. A koneckonců vidíme že to od svých učedníků ustavičně vyžadoval. Tak by se dál ano prosím vás. Kdy o otázku na se na zapomněl kdy a jak který hospod od vlastní vůle. Tak to je otázka vám co dál. A z toho co jsem teď řekl je vidět že ne než dycky stejně. Ale vždycky tak jak poznával že vlastní vůle vadí. To je nejlepší způsob jak to poznat když například jsem měl nejlepší vůli nějakou ta po meditací nebo modlitbou sebou dostat a to to nemá u činech spojovací začátku do toho pro co z po radosti nebo tak na tom byl první takový příznak toho spojení a to byla prostředkem bez příčina tady byla a neměla nějaký konkrétní protějšek takže to bylo by to ne z porazí účinky začáteční atd teď to není. Let tak bych měl uvažovat i si bych neměl od toho způsobu vůle ustoupit na přejít na nový smysl toho svého duchovního cvičení nebo snažení. A. to své předvedu na svém případě když na o zapomněl prostředku řeči protože budu se mluvit let od co byla řeč tak abych abyste viděli že mám mluvit o tom kdy tím vám opustit. Tento způsobu vůle jak tím co jsem dosud zpíval. Ach ne to je tak ale když jsem třebas opustil útlém dále svou vůli vybral byl jsem se to nebo vše o pokorně projevu a dost dostavila se moc a pomocí moci jsem něco provedl tak to je prosím nedostačující tehdy když na příklad. Se za miluju do tohoto světa přitom protože že mně může stát sledoval jako v podobě přírodní mně to jedno do čeho. A pak jsem zamilován do tohoto světa jakýmkoliv způsobem tak se tento způsob přechodného spor lidského mar se vyskytujícího vstupu do vůle boží s mocí jeho stane v. Hlavní nebo jak se říká česky ve zřetelný a nemám v tom úspěch kdo se třebas i vytratí tato schopnost tu moc vůbec boží se z své dat a let tak bych radil aby své tento způsob za tak je. Volně zavrhl ono to nejde proto že to dohrálo svou roli. A. musím se smysly s tím že se tady ode chce je další míra odosobnění další míra sebezáporu a to větší míra zase bude znamenat další přiblížení. To je zákonité a to platí na všech vstupní. Když mně to nejde nějakým prostředkem by do větší míru odosobnění a zaseto pudech chvíli a proto se nepude protože ve ten zákon ano. Ale upozorňuju vás že toto není s to celková odpověď protože zde ozvěnu smyslu života. Můj smysl život to se svět byl jenom jednat správně. A to je nedostačující tak je smysl přestal s do života je být ctnostný této též. To na cestě je zpočátku stačí ale dostat se dostat se s tím do těch mých sedmnácti let rozumíte když to dobře dopad ale on to dobře dopadne na cestě víry. to budu se ještě mnoho doplnit pro protože jsem se před si jenom. Dobrovolně celý sebe vzdával kdežto když se vzdáváte na cestě ctnosti jenom svých nectností a ta a. Co z nás stránka kterou byste i něco za dohromady jak jsem to přece dostávám některých částech zkrátka hladem těká a překáží vám na cestě tou největší překážkou takže vy musíte v tohleto změnit jak to musíte z mi že se totálně od spojíte do toho od toho dosavadního způsobu dosahování to znamená že se o honíte o to že byste. Se osvědčili v něčem rozumíte v tom nebo onom konkrétním to nestačí. Ale to je to co o své tomu rozum. To co jemu mládenci bohatému dařilo bez se osvědčoval ve ctnostech ve všech ctnostech nestačilo on se musel se vzdát všeho co měl. Prosimvás to je ten dosavadní smysl který do života který se musí vzdát přeberete se před let před přes tento smysl takle do toho svého konkrétního života a jak ti byl nový smysl nemít ten majetek že ano čili jsem u mně to zase bylo snažší proto či jsem na o nevěřil jsem měl vlastně svůj život nějakou bok jsem výdělečně protože mně dělaly ale o to bylo dale. Jisto li to dělat tak dále to znáte z vás tak to jsem rád jsem tomu tolikrát opak tak abys nemusel znova znovu říkat samo o na to po kód za z tady důkaz o tak te. Ale u vás tak to bude trošičku obtížnější protože je kdy tam bude toto vzdávat konec dosti svoje neřesti těch z dosti si budete budete ochotni se jich vzdát ale z těch nectností jsem říkal to tam ale z těch se ctností bude si myslet bystosti tam mají zářit dál. Ale řeknu vám porodem o sebevyprázdnění o sebezápor tam není v čem se se den ze sebe za přítele se vůbec zapřít znamená musíš odejít o do zrodu o smyslu života že se do že šlo o tu co by to by se vylepšovat je podle některý slyší odborníků tisíc vtělení ano a ještě by to a to stačilo i do který tuto chybu dělají potřebujou věřit v převtělování a jim to nemám za zlé protože. Při tomto smyslu života jaký oni vedou opravdu tomu potřebu strašně mnoho času ale mine protože my se si řekneme toho způsobu když nebyli ctnostní proto abych s on se někam dostali. To znamená ono to bylo vypočítat něco za něco. budu ctnost není a ty za toho poskytne jež nějaké přiblížení se ve mně. Prosimvás na dalším stupni se na cestě víře chce abyste přestali vše v takže v s v. S pánem pojem se nesmí od podobat něco za něco to dopadá i v men se svých špatně když si je tak tobě aby s tím ne tak tobě tak jiné. No to je hrozném manželství je takový šest je v šestém ale není manželství. A my se nebo zapřít manželský svazek ústí svazek s bohem a tam v tomto svazku šest nemám vůbec žádnou cenu. Takže jestliže třeba. Ti učili si pláně se vzdali svých rodinným toho co my je nač při za ježíšem kristem vírou. Tak a nebyli schopni se vzdát sami sebe své jeho ano ale sami sebe to mně nešlo tak jsem si nutil ustavičně. Provádět skutky lásky nezištné skutky lásky aby sebe odbourávat. Aby sebelásku od si nemohu z jeho radit než provádět skutky lásky jsou stal vně nese vnucovat chopit. Ale láskyplně na všechno jít a am připomeňte myslíte nám že to láskyplně na neutrální věci života tichý většina je velice těžké o tom dobře víme jenom musím taky na tyto věci poradit protože byste by na vojska při své neutrální činnosti. A to z víc že bych byl teď mi s tím o této tomto novém tu musel měl končit protože to proto to budovy za tu detailně vyšší rozbor máme za napsáno v z toho se dělat teď tam musí nastat nějaká rovnováha mezi modlitbou a činem. A to samotném mně bude zrak několik hodin na vysvětlení. A zase to nebude je dalece nýbrž to bude soustava recept tu která se bude měnit podle stupně vývojového duše. bych řekl tohleto dneska jsem vám slíbil. Že promluvím na co si že promluvím o rovnováze vozy modlitbou tak činnost. Ale bohužel než budu moci s klidným svědomím v tom přistoupit musím vám předložit několik kapitol k si z toho je. Které sám o záda příliš odlehlé v své v ó a tohoto tématu ale víte v tom věnovat státem listopadu sice je zde vědy se se tu to řeka dověděl to bylo tak sobě při ale všechno to bylo v jednom balíku. to dodneška nebo rozloučit a tam také v tom balík tu bylo tohle to že totiž v tom dualistickém řádu a do toto jeho je člověk v dva těle bohem nemá se vždycky stejně vlivem toho jak je schopen zacházet s tím božím poselství. Tak to nebudu sledovat u všech národů který bych to mohl sledovat že to bylo ukázáno jak to probíhalo o všech národu o aspektů máli wu či jeho dnů. Mně sebrali z ku atd tak dál ale si všimnu jenom on nahrazuje těsně na sebe a mu tu byla teprve skok křesťanská ku. Ale z před živé zrození ježíše krista v rámci této ku tu vodu a tam teď prosimvás dávejte dobře pozor. Abych jak tomu co je to ta opakovat uzly o on se to bude pro vás om taková dost jako objevná stránka věci. Že totiž jsem tak na to co dělal před totiž že ten hospodin ve starém zákoně v je v jedná jako při z není spravedlivým bůh. Tedy trestá chyby do třetího do toho pokolení těch i zraje svou ní. Posílá milovaný dalo by do z na stopa sto let do zajetí dělat když to nestačí a tak zase znovu do zajetí atd tak dále a do otroctví je a je to jejich je to jeho milovaný návod. Jak je tohleto možné protože nám se tady líčí vynechám strašně moc a to o jenom na konec. Napřed tady líčí jak ses člověku chová příroda život. Když je na této úrovni starého zákona a na úrovně po narození. Zase s křikem a v tomto svou veliké těžkosti o mládí a trestáni od rodičů tedy se nemůže nebo od společnosti kterému se nemůže vyhnout. A to je symbolem toho je těch dva tisíce let přibližně před kristem do krista kdy tímto způsobem byl veden národ židovský aby se vůbec mohl dočkat spasitele čili tady to radě dopadá karma a proto jsem to jak tomu říkáme karma bez dosti dualismus na úrovni na které žil ten ten židovský jiná. Dál. Let takže tam jsem říkala tam malým dal říká o spodním bude trestat o z chyby do třetího do svého pokolení ono. A tak se taky dělo po si můžete jste jisto jsem ve svoje zdali by se světem protože na to podívat tele. Prosím jste pro věc že nemluvím něco špatného chybného to ale takle to bylo či tak je to s člověkem do chvíle kdysi tímto způsobem žádný jiný vyslouží narození ježíše v betlému. Jakmile si vyslouží těmi dvěma ti že si protože to všechno v jednom životě. Toto narození tam je řada svolení to napřed starozákonních proroků potom panny marie že ano to všechno proberu postupně pochopitelně. Ne tak ten život toho ježíše po dobu těch třiceti let je uchráněn například zlo by šel do lesa. A všech jiných byl takových věcí které by tam mohli. Dělat ten podle dokud do ve starém zákoně dal hospodin k tomu národu že trestal okamžik jejich přestupky. Ale tam toho nebylo zapotřebí palmy převychovávat nad novými prostředky prosimvás úplně vjemy práně rozdílnými tedy. To se nedá vůbec se do vás tady zákonem ale je to navazování na ty prostředky kdyby tam ty nepředcházely kdyby tak karma nepředcházela tak by se potom nemohl ježíš v karmy vím vymanit. A. Proto jsem tak ve mně a říkal mně protože my máme být na úrovni od narození ježíše krista a e s těmito prosím tuš můžeme klidně vládnout ovšem o nám to dobře nebude protože jsme toho krista v sobě nezrodí li. Ale ono je zášť tím v pravidlo o rovnováze které dycky praví že jedna složka musí poněkud před k to budu tu druhou aby táhla a správný způsob rovnováhy. Jedna složka táhne druhou ale ne vždycky stejná např ne vždycky modlitba protože by to za činy nebo že by činy tak modlitbu toho prosimvás jednou to jednou ono ale do taky střídavé jednou obojí dohromady tak to si všechno musí neřiď se k zatím říkám takovém tak i koukol kostru a jestliže potom ježíš kristus. Jak se vám to jeví v tom evangeliu. Přišel zjevením které se stalo svatému dostat nadto panny marie potom potom rozvedu přišel jsem na dno z dosahu toho herodes dál. Tak toto takle snadno ve starém zákoně nešlo. Tam bych si dovolil nějaký prorok říká toto byste neměli dělat a měli dělat tam toho toho buď zabili nebo o kamenovali protože nebyl do příjemno a o to také nebylo příjemnou pro ježíše a matku jeho joze ba posilovat své. Od z s svaly za řízeného řemesla a kde měli postaral o živobytí nazaretu. tam někam do egypta kde to bylo to velká vzdálenost.. Ale dělo se toho bez těžkostí protože měli za sebou sebepoznání člověk může nastoupit jen vyšší formu vedení teple. Za učitelem míry poznání nebo za určitého stupně víry. Což je obdobné vlité tak víra musí být živá a tak dále a když potom přejde touto fází tak musil může být zase anebo je při se úplně nově podle nových zákonitostí. Co se ježíši vůbec mohl hosta za dobu těch tří let když ho chtěli kamenovat unikl zprostředka nich. Že jak dále unikl zprostředka nich byl neviditelné. Tak nemohli bez jeho vůle ho ukřižovat nemohly mu vlas na hlavě z kříži. On si mohl dovolit například dělal jako čí čili z krámu a to by si byl málokdo mohl dovolit óm byl by se praví svým původem pak o měl veliká práva. Ale přesto byl u bohy mravy jiném vedle těch ostatní že nebyl dále žádáš tam že to nebyla takže on si najednou nemohl skočit od ty důtky vitálně někoho z jara že to všechno udělal pro to abychom si věděli co se děje že bůh v tomto případě když jsme na úrovni el po jordánu. duch dámy vyhání ten starověkých smysl člověka oku k žení něco na něm co to se na úrovni ježíšově po křtu v jordáně apod převody satan nemůže dít to tam nepatří. Toho pán tu důtkami vyhání z toho vnitřního našeho chrámu chrám ten vnitřní chrám kde měl jsem si říkal. A proto o něm mohl ježíš kristus říci byste o to již dejte čerstvé ale vím koho. Z kou tam a za tři dni ho postavím a to bylo to byl hlavní argument k jeho ukřižování dokonce k tomu neprotivil přitom soudu. A neříkal že by to byl neřekl on neodporovat tam li svět že to řekla že se rouhal tedy takže chtělo rozbořit rád oni ještě zázracích které on dělal si myslel že by to bylo možné aby ho byl zbořit. Že vlastně ohrožoval jsou li na protože svou u tu vodu. A kdyby to byli nevzali do to nám jak o stánku tak ten pilát by byl vůbec nesouhlasil s tím odsouzením ježíše ale si že římská měla ten dobrou jednu stránku že totiž nesou udělali kdykoliv náboženské vyznání a panny nechávala plnou svobodu. A jsou děl jenom oporu pro politické stránce nesměli slepota je na vás tím podlidské na takže to blokoval ovládat toho rostla pod dohledem římanů velice při svým. Ale teleti rabíni ne ty saduceové na ty svaly do věty měli absolutní svobodu v kázání si na po ženství dovíte třebas na svatém pavlu že on prošel školou tom volil o tom v jen věčně jsem tuto vyšší doby a ten ho uvedl asi v krátké době toho samadhi no protože on na jako dítě. Že jo zde na této úrovně asi tak. Byl to mladí když držel šaty toho svatýho štěpána kde byl kamenován a to toto svěcení měl jak to vůbec dokázal tak brzo ho aby držel to fysicky. Tu si do li se jenom tím že měl opravdu s lidskou podstatu velice silnou že do tou o z vydržel jsem to těžko v sedmnácti nevydržel do první samadhi. Toho na to slovo jak a pro toho člověka né. Čili on musí být ve li on tam na východě dříví vyspělí asi ony se na to jak jsou to tedy lidsky daleko dál než vy to je tak on se. Tak jsem vás provedl. Co to viz který abych vám teďka mohl detailně ukázat proč se s vámi děje to nebo ono. Proč musíte tolik trpět protože jste v fázi vývojové a nesmíte na to že hrát na protože je to zažívání dualismu. Na vody jak které z le tak nutné že bez něho to nejde dál a proto proč pot.