Karel Makoň: 86-22B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jsem mi pravici co jsem teď řekl nebudu opakovat. starý zákon začíná genezi bezpečně pěti knihami mojžíšovými. živa tento mojžíš nenapsal. Ale když se v tom mojžíšovi jako viz tolik dobývá že se významnému člověku připisuje všecko čemu někdo chce dodat nějaký význam. Rozumíte. Tak že například si velice vážím že žil dát jako viz tolikrát nejstarším řeckého. Ale co se mu všechno připisuje kde od kristově po že on byl tam a tam a tam v tom nemohl za tak krátkou dokud při těch technických dopravních prostředcích provést. On nebyl než kde tam kde jste před o k k k k o čem on píše. Velice věrohodně. Buď měl jsou z rodu spolu pracovníku pak je pro tak že pracovat těm o co s tím způsobem. tím úkol v s kým. Tento dělal z tam ty ko když to dívala prodělal co budu prát byl velice významných spisovatel v v v z tam jsou z tvých při se mu to ještě jednou jestliže to tady řeknu. A tak kdy oni ho dneska víme že vlasy byto třicet a tím způsobem mohl napsat velké žilo v ale o. I kola svaté mně jste ode mělo jem neměl spolupracovníky všech všechno si viz pro z vás to jeho milovat jako vody. Ruší smyslová a tak dál ale se vrátím řekněme si je se to je začátek. Ukázky vnitřních pochodů v člověku. Tak tam se tam děje jako historie kterou prošel člověk napřed rájem pak jsou plave tu dát do toho těla duše na tak dále a potom prošel tím rájem a v padl vodtamtud tady skončím zatím vysvětlím let to je situace prenatální. Tam je líčená situace člověka který se ještě hle který z buňky vzniká. A stal se z něho zavede listu člověk mohl bych s vámi a nebudu prodělat byla od pole náš byl na to by časem pro diskutovat že to se tak se nezi tak toho je zakotveno s tej v tom růstu zárodku lidského mateřském těle ale i toho co se děje v tom mateřském těle. Roši je obraz vnitřní skutečnosti a ne skutečnost to není skutečnost. Tak se mi to tam projevilo touž je to opravdu převedeno do stvořeného obrazu převedlo touž je přetvořeno z nestvořeného do stvořeného základem toho je nestvořená záležitost. Totiž z toho tohoto pořád vyplývá vše co on i to že se člověk rodí. Či tak je že tady probíhá ustavičně dokud lidstvo třebas existuje na úrovni lidské také své existuje když je tady člověk nebyl tak na úrovni jiné to existuje rozumíte ale je to vnitřní stav ze kterého se rodí celá stálá. Zevních ději to je zevní její zen tomu vnitřnímu stavu to co sedět tím zárodkem ovšem není ještě tolik extraverse nová tolik se vnější jem. Česky řečeno jako rysem ten se ocitne mimo mateřské o ho o tomto světě a i tam prost tak ext pravil. Z pokračuje pomalinku nebo to ještě je jim dovede k ten človíček daleko více než. Si myslí naši sich kolo nové oni říkají že introvertní se člověk stává obdoby vůbec bych ti že si absolutně extravertní od absolutně omyl. On by se nemoh stát byl u za ty introvertní jak se vstává z toho asi do nitra tedy kdyby neměl k tomu nějaké základy akty sine se zpracování obě ale pozor tak detailně to bychom tady za týden dnes se dostal někam nemohu to takhle s říkat všecko. To velice zajímavé jsem rád že jsem trošku při čih byl v přírodě vět tam že biologie nedělá potí žila sledu aspoň biologie sledu k krok za krokem protože tam se jogy živi. Že takle bude dál tak biologie nebude říkal že to nauka o životě nýbrž bude opravdu se dotýkat života zatím ne o těm biolog. Totiž znalec života vůbec život nezná o jenom o jeho znacích píše. Ze znaků se těžko dát dohromady život samotný kdybyste jich našli milióny tak ještě tam musí mozek dávám neřekne ale toto ten život je protože by se museli být pohled. Jednorázový pohled na celou tu moc daleko by v tomto s prost pospojovat jako s to stalo třebas proměna svatém sto od sebe k věcem a pak byste věděli že prožit aby si byste že život je on. Když chtění se jako vy o to jevíme do vyšší žení života as z boha do do stvořeného z nestvořeného do stvořeného. Čili byste se ve kladli otázku jak to a proč to tak cviku o to prostě prýští berete toto jako bernou minci protože to pořád z boha vycházím a pořád se to do boha vrací. Protože to pořád do boha vrací do kristus zůstává nám skryto na mně které případy že astronomové vidí zkázu některých systému vesmírových to dneska mohou dít vidět daleko nebo tomu aspoň svědomí dívat k tomu tak je onen mat tam nějaký díry dělal v tom vesmíru z se s ztrácí pohlcuje čili ono toho na jedné straně vzniká do se to zaniká ale i když by to jsem se na sebe při způsobem. Pochopili aby děly v ale pro konečný přístroji ti astronomové že to opravdu jenom říká ale taky končí tak takto vidí jenom na fyzikální fyzické bylo na téma. A ono se tohleto je na sedmi úrovních které obsahuje i lidské nitra takže to co deska astronomové daleko hle by ve vesmíru vznik soustav vesmírových a zánik. To bez daleko vodu samosebou rozeznat od nad ni ničemu člověk vidí přitom jednorázovém poznání se k je v jeho nitru. Ale ještě by vás začátku této kapitoly připravit k něčemu co budu potom pořád potřeba o co se vodu pod se po za popírat že totiž. Těch v vše z dalších úrovní tu tedy nic nevíme my my se ani o této úrovni moc nalezneme to bude něco málo po po po pod u této úrovně víme. Ale tam nevíme ani o povrchu úrovni nic jest těchto úrovni pořád na nás svítí. A pořád jsme odtamtud viděny ze zhora dolů se dobře bytí a to je důležité abyste věží že nejste nikdy opuštění et celým tím. Složitým aparátem stvořeného. Je stvořen aparát je stvořen že jste op čili ani z stvořeným na porád ten ani řek bych temně tím nad bohem který není stvořen. Čili pořád je tady dvojí působení během celého života protože v tom těžko by známe a hledáme nějaké východisko v astrologii janem ještě možném vzplane východisko v co se nepochopí ve protože o ale toho vím o to nejde z nějakých soustav nějakých. Jsou vězí nýbrž o do todo je to přes tahleta střediska kterou z o kterém nemusel nad na nebi nýbrž jsou člověku. A tak protože tomu takhle je tak se nemůžete vymknout z toho procesu který jak se ode říká a vývojovou povaha. Ovšem toto podstaty ho povahám ne ale my si zatím takle chybně budeme nazývat protože tou chybou mít s tou svou živoě počítat. Že když řeknu vývojový proces tak je to chybné vyjádření fakta fakt ale když touto chybou prosimvás podle počítat jakoby to byl vývojový proces. Při tom všem co návod tady říkat nakonec z tam dostanou jako tak kost a on to lidový proces nebylo a není a nebude ale pak to musel že ho zbourat om by to dělalo strašně zle protože toho v sobě bourat nemusím jaký dobyli boji proti se se mnou všechno narodilo najednou ho svítilo sela a pro bylo to nedělat věta ano o to bylo za lámou ono do bezčasového o kam žít. Tak. On prostě prozradilo že opravdu pravda je někde jinde než v tom vývoji. Vývoje takový nějaký jiný způsob jak se o onomu přejeme. Abychom si mohli říct tady s některým z vás tak daleko vývojově není sela. On tam měl to není a co by mělo nové soudu nic ti to o co určenou mohou a o li to je dál no to je neb a. Aspoň tohleto život volit do protože jak by se schopní vůbec vyslechnout ani vyslechnout. Protože kdybyste tomuto věřili do tam do naší věčný patřit a tak nejste schopni v seděla pokrok ti které budou vypadat jako proces. Ale ve skutečnosti je to a padání své vyšších možností do člověka zamontoval. A jsem se zadržení jednoho a proto mám dojem že jsem na úrovni. A pak se bude se něčeho jiného a zase další volalo a všechno se mi otevřel. Nic nebude utajeno říkají v kristus všechno bude za jíme. A to říkal pro lidi vírou svíral kteří šli cestou víry jane cestou poznání. Takže stačí se odpoutat od jednoho a ono. Jsem to zase jde prázdnota lidském nitru která při láká vyšší. Hodnot ti a tak to bude dál protože nabýt jak jsem nestranně je všímáte si si počínám možná a chtěl bych totiž si počínat. Ústy hodně tak to může se tak skálopevně držíte toho co si myslel že naším osudem tady se narodilo tady zemřít to není náš osud. Tak ji ostří vůbec neexistuje. To si jenom by vytváří teď tím z oblasti za svým přičiněním že se držíte jednoho se na začátku těch vašich možností proč by se to věděla. Ježíš se snažil přesvědčit člověka že toto nemá dělat že se od jednoho odpoutat not do tomu do půst kdo je jen. A něčemu jenom připoutat potom do k se musel připoutá sebespáse zase se odpoutat. A tak dále ten proces vám poctě také znázorněn není to vývojový proces je toho poučení jak se jednou opustit a druhého se chytit v tom může udělat každý jenom se přes pád nedá kolem možná nadto vývojové. Kdybyste přeskočil jednu úroveň třebas starověkou úroveň před krista s kou která je názor to potom tvou dobrem vykládat ti se tam dělo že tam byla tak karma tak tvrdě dopadající a ježíš suso o tom vyjádřil to bylo pro tak ve protože jsem se vaše protote tak nebojte toto se tvrdého srdce prosimvás jako li se dají si jako byli z ale které má. Poslu poslechněte tento kříž u během toho týdne. jsem nikdy dobrovolně vezměte tak že o do vás něco co by mělo tedy toto taky tele do že sám od sebe bych těžko pro na sobě mohl chtít. Tak du kousek dál je tam prosim přístupno tohleto pojetí. Ne že by opravdu se držíte kdy vlastníte nějaký způsob představ. A tento způsob představ vás brzdí. A takovou obrovskou moc že vás udržuje v rámci těchto vašich představ. Aby se nemůžete znovu dál ne že byste lidově dál nebyl do tak je to víte to je těch představ proto pane bože vám pane že vám tady jedy představy zaměnil za jiné představy a ukazuju vám že to řada. Která jde od hrubých představ jemnějším a ježíš kristus ukázal překonání všech těch představ i těch i jim vnějších. A to znamená třebas sebespáse to velice jemná představa kterou by si člověk vůbec nemá. Ale on i tu překonal v době když vstupoval na kříž u svých učedníků aspoň musí učím on by se do to snažit abychom se stali jeho učedníky. Ale máte tu čest být před sebou jeho učedníka spal jeho učedníka či kdybych nebyl jeho učedníkem tak samosebou bych k tomu vůbec nerozuměl ale to by bylo vedlejší ale bych nemohl pro do vás zbýt ty učedníci osení všechno nedařilo ty zázraky a tento zázrak je větší než jaký dělali oni nese mi ani v jednom případem z vás nepodaří ale už. I toho že to budete mít napsána ve svých myslích bez to opakovat při znáte tomu oprávnění života je živé to pro vás začne být a to jsem si toho do že ano tak prosim vrací s základní představy. Člověk kuje vštěpována od narození v tom základní představa která vede k toho zlému karmickému u tělu. Se vším balastem tisíce a v ž a to je ta doba která u mně to mala od nuly do sedumnácti let a nebudu ukazovat na vás dost do toho jemně ano. Ale protože to dobu jsem prožil prostorově o dobu jsem prožil. Tak mohou oni nejde dále měli v tom zpovídat ten starý zákon je za mnou. nejsem trestán za to že na příklad vám tady provokativně tato jsem vždycky na sebe prozradím do živu. do ukážu ukazují například vývoj byl paní na to vám na takové malém marka se říkám že spolupráce zla a dobra relativního zla a dobra. V tom věku. U od vody do se nás u člověka řek bych starověké věk před narozením ježíše krista. Platí stoprocentně a do pro relativní je relativní zlo nad člověkem absolutní právo vládnout. Že člověk si myslí že bůh je spravedlivý že trestá dobré odměňuje ale není to on nýbrž že to zákon k kterému ten člověk pro své představy toho času podléhá. Kdyby se s učinit bez těchto představ vůbec by tomu zákonu nepodléhal. Viztež v jo ale když jsem mluvila člověka že nebyl tím do spadl z opakoval neměl tedy strach z výšek. Najednou to končilo takovou platnost představa ohromnou moc ale jsem velice snadno odbourat. Ovšem kdyby se snažili v této soustavě obou vás prostředka nějakou představu. To by nebylo vědecké byto musíte odbourat systematicky. A proto ve starověku a všude jinde o nich národů je ten systém naznačen jak se to kou rad. vědecký způsob bourání v tom starém zákoně to desatero v vědecký způsobí zbourání k těch představ v. Které existovaly nebo listy člověka a před tím s jediným v tom podle svaté od vod. Se před tím před tou znalostí řádu existovalo něco co se podobá neznalosti řád. Dítě nezná řád které který znají rodiče a proto musí být víceméně tvrdě nebo mylně vychová rod tomu by to u znalo. Pokuste se honem vychovat nech toho jak z muss jako dříve zase pro z něho bude vrah sobec když to on nejlepšího dítěte a nezabrání této pro ze si ho opustili tady by vám klade na srdce že jsme jsou učeností a že musíme my kteří jsme starší možná že duchovně kdy fyzicky a ona mu to v lidském stáří. Musím pomáhat těm toto staří nemají musíme se snažit od toho jakým pomoci. Třebaže nemáme svými jen při mosty i tak nemám vám na to být jedno z se jez tím nebo oním když máme možnost tam nějak zakročit. Tak tam úlohu rodičů ve starém zákoně převzali proroci zasvěcenci pro malé dítě zasvěcencem rodit č a jakou po jedno z velel co jsem byl do čisté protože to co bude do zasvěcence žádná menší doby sil lišit toho měli být. Vědomí než porodí dítě když se narodí čili my ním přistupuje z věčnosti nikdo. Kdosi svým by si s kým životem slibuje že jim bude přiveden nazpátek. K tomu duchovnímu původu. A jestli člověk není vůbec schopen tuto úlohu zastat neříkám že by se neměl stát proti všem ale nemůže to s tím dítětem dopadnout dobře. A vy jenom se s tím věci velice je těžké. A tvrdě na něj dopadal něco co my říkáme karma co ve z dosti je nedostatek ve výchově. A kdyby vychovatel se chovaly do čáku jinak jako zasvěcenci nebo aspoň kteří vědí co co se dělat. Tak by to dopadlo při přes žil zase jsem si nebyli tak by to bylo asi jako ve rodině jsem věděl co se dělat bezvadně jsem dověděl suso milost tomuto list dopad. Třicetdevět ale jsem konec sil. Že jsem ten řád prozradil svým dětem a to byste koukali jak je napomínali takže nejsem na úrovni ve se svými dětmi zpětně napomínám táto. To ne povídá a tomu čemu učíš. Tady nejednáš tak jak chceš abych jednal nebo jednala o mně říkal mně to nejmladší ta která je nás svého rodu schopnosti to om větší s ostatní nejsou s to i to neříkám za vodu to ne ale nejsou schopni začít číst že co se s vás tady tento vůbec nic z ale čím stačí s tím jako svobod toho zdál. A ale ta anička mu říkala na každém kroku toto táto děláš špatně toto tato dělá dobře většinou jsem je jsem tomu toho co co oprávnění. Ano ale většinou jsem mýlila. jsem vysvětlil protože jednostranně že nemůže pochopit to co nepochopil například jidáš když tamas bylo kdyby ta na hlavu toho ježíše že že to není váhání tou mas. A toto cela také nemohla pochopit. A se musel s tak ode od rad do pochopila že to co dělám odpovídá nějaké jiné zákonitosti kterou ona ještě nezná ale že bude stačí se to pozná a také on radit jiná. Se této zákonitosti drží jsem zírá na to smilovat překvapila řekla dyť to dělám podle sebe ale tak to jsem to na od když to jsme mládí se to napověděl vás to než zapamatuje. Zase totiž vyčítal že si již podřízená v rodině. A ona říkala nic jsem tu podřízenost rodině viděla ty u tebe. Ty jsi byl absolutně poslušen. Ona když neviděla nikdy nebyla listě s tím si jen toho že nemáme rozpory a se tam za sebou. Jak sme nějaké spory měli třebas jenom pokud on někde líčili teprve se opat manželku za o o o tak se mi někam jinam v el kdežto ve mně by pro stalo že to musel neříkal nebyla to jsou nového ost to je to nadto z toto moje živeno potřeba zase o tak aby to děti ne neslyšeli aby do toho nebyli takže toto na milé ani se o nikoho. Že jako to neví a teď. Když to vysvětlit tak samosebou a řekne a ha do tohoto prvé mentálně porost tu. Takže něco nového na píšeš že s že to nemá čas být přitom námi přednáška vám to by byla ráda jediná z toho rodu ale nemá tomu před dost je přílišnou o to kou v v v v v to v com ne na o například obracela nechť tito se nic není. Oni kterýma jen o slávy a co si to všechno musí si obracet nečetli u košile aby šetřili kou k jednomu či. Si říkal on systém po nová ani se to dále telefonu denně do práce říkám ne obrací z daru meč v kině. Tak viz symbol toho zbytečného konání bez ma ale před si o velkém pro z pro zmařil je ne jo. Ano tak to tam tak chyba rodiny ale osy mám na svou chybu ale tou nevyčítá vám o vyčetl jsem to jsem to říkali ti jako mým na starosti s co jsem co to dělá to jsem si dal lekci. No ale vám teďka budovat taky proto se z toho co o tom že se mi svěřila nějakou protekci že se chovám jinak ke své rodině než k vám se vás o vám jako ke své rodině na dávám na střech mistra v onom mně to de a. A takže a vrátím se k myšlence a. Starozákonní proroci a ze jsem si pro byli rodiči toho národa. Byli vychovateli toho národa tak věta tak tak ta si to hlavě s v tom najít. Takže si dávejte pozor to budete žít z koho kamenovali pochopíte proč o kamenovali. Koho bych měli s krajiny a proč objal měli s krajně proč jednou kamenovali a proč jednou vyháněli to co všechno hlavě z celý bez nepomoci. A také tak jednáte s tím co vás společnost přikazuje. Protože ona taky nevědomá oni tak vymysleli je že si proč jsou nevědomí do jsou pro lidi kteří prostě neznají potřeby toho svého národa a proto ji staví před oči něco co ale nese od tele a neuskutečnitelné jenomže ti proroci tam nebyli bez vůle boží. Jejich čele ani ti chybným to v pro si s to tak li. Tak hospodin udělal ústupek kam jisto pro k mystos jsem si li tam poslal to před poněkud zasvěcenec v ale po v když bavit nebo samou o potom stále neměl že cenné aby viděli jak to dopadá. Z nezasvěceným vedením jak s. Ale tyto nezasvěcené vedení a je tam vždycky řečeno je od boha čili ty rodiče naše jsou od boha i to společný naše od boha vizte ten s ze vede z s který vystopovat roku třicetdevět naučil úžasnou to vám si že konec konce to všechno od boha ne abych na rozeznával co je špatné na dobré a al abych prosimvás na tím nelámal ku tímto nevyřeší nebo vest. Pavel se proti tomu ti tak i nevyřeší. Dělat pro každý v činy jak proti rodičů takový společnosti tady musím nenese že daleko abych nebyl poddán společnosti co si nemohu dovolit ten přepych to víte světem pochod by tomu říkáte vývojový prosit jak na to nevím na to jsou vývojový kdy porušil ten vývojem job přerušil. To tím způsobem. Nebuďte znechucení poměry prosimvás jak jste znechucení poměry tak tuto myšlenku klasifikují se tak že by se rodí měla nebo společnosti. Hloupá myšlení přestože nevíte proč a hloupě nemyslete jak se s vnitřním znechucení nebo rozdělí dost dění hloupá myšlenka hloupě myslet nesmíme. Jsem těl lituje ze sebe že takle žijete a v takových o měli světa a tam nese je jiná. No tak prosím vás to jste vrcholně hloupý. Protože to ne žádné o o o o o by na tom vnitřním pochodu být v jsem nejhlouběji žil v tom koncentráku protože to co tam bylo chytré ho tam sobě li ti to bylo to nejmoudřejší co se mohlo stát aspoň u mně když jsem bez toho skal obešel to jednou vůbec jisto on říkal to toto po spojení neměl protože nemáte vyd se se toto nezažili jste zažili sestup do toho nejhlubšího blázince tohoto světa. A to bylo bláznovství. No a o to mělo svůj vnitřní smysl. Takže všechno své místo u když řezníka se tam mas toho nepřejte si proto vím že jsi tělem nadto máme řezníka ale nepovažujete ho za něco menšího než vladařem v této zemi. Se to přesní tamto je vladař toto tento ve semeno vedl ze dovolil za byl tak v ale v že prostě na to jsem také nemyslel ale třebas mudrce na nás je pak tu žene. Jdou pro chováme ho anebo otce tak honit do do západ uznával jako věčný jsem to na západě od než a tak ten se s ním. I ten filozofa máte to co si své místo a musím být která že nejsem ani tím že z jen ani tím chtěl jsem že jsem tím čím jsem protože to je organická a od ale s tím co se pozice do úrovně mého vzestupu a musím dokázat toho co říkají římané i rodu z svatá a tady se ukaž kdy za. Člověk životem oko těch spali se ekg právních toho vodu když to neod do ode na op budeš dokola ne nebudeš pasován na mám možným na svobodného na svobodného na boží. Kdyby si svobodně du pro semeno tak cestě líbí to tady rodu z tady z a že tady nám dáš syna možný nejí že než že nejde o postavení mého člověka nikdy toto nedělej. Jestliže židovský dalo vší hodnot postavení mých národů ten slyším s kým se dařilo daleko ale ne že měli daleko větší bohatství. Oplývali statky k lepšími pastvy námi většími stády o totéž platilo o před svých tak taky a po nich žil ale pojí bozích po jistoty zkratek na tak dále tak jeho spojen tvrdě za to trest dál. My jsme převedlo k to k kristově do našeho stavu mi jsme tvrdě trestáni především za to že nebudu nebudeme ani nevycházíme organicky ze svého postaven. Čili celá ta cesta. Je postavena nás sebepoznání bych měl poznávat čím jsem a co je přirozené pro můj stav. No takže. Když že jsme od byli teďka mojžíše velice prudce protože mojžíš měl totiž některé známky které bych měl ale byl ča jsou to se tomu v nerozepsal po je k proč svých prosimvás při potom kamenování jsem si to všechno. Jak se summy věnoval hlavě. Abyste věděli proč jste kamenováni pro že vás kamenován o to duchovní a proč do vás pod žilo ono to hmotné a proč to někdy vyháněl not z vaší myslila to všechno o dobře vědět silně pochybuju že kdybys dočetli teďka tedy i teď jak jsem třebas se ho tak nepochopili jako to byla no pochopením které po se samozřejmé v tom když jsem to nechat pro vlastní mým rozumem nýbrž jinak. Tak se před jenom všimnu jedné věci tomu ježíše jedné jediné že on viděl keř který hořel a ne shořel a viděla ho taková hrůza pojal o taková on za že oslepen před tou září hlavou spadl zemi a nezve by dokud ten ke z hořel. Tak tam tak dával protože nese s el v záři. Toto je jeden z nejvýznamnějších vnitřních stavů na nějaký v ke z mimo člověka který nám vysvětluje že všechno z zvnitřka navenek se děje. Ten ke z hořící to je pro spoutané vědomí boží které je s paní je to to vědomí spalo vně všechny naše neřesti a všechny úrovně předešlé do zřít za sebou most ti. Takže nemusím procházet těmi sedmi. U úrovněmi transformační to on si transformátoru bylo transformována když tohle toho zažil mojžíš a když jsem toto zažil v tom on centra ku tak se aspoň po pět měsíců. Jel pokolení od celého toho transformátoru kterému říkáme lidské tělo jako by ho neměl v onom mně nepřekáželo ani tím hladem nebo pak ona něho nebo strachem nebo přináležitosti k této zemi ono. Je těžko miskou mu náleželo o nosí žilo byl z toho požehnání božího které plynule bez mezer pronikalo do lidského vědomí takže nemělo žádné potíže a vězte mi že když jsem byl potíže v konce jenom na ku či kdybyste tento stav přeplul li ten mojžíš ústa v očích doklad své let tak byste také neměli žádné pod tiší ni. Ale ne protože bych vás chtěl tomu dostat za myslí podílení žil dneska potřebujete ale abyste viděli proč jsou a proč nejsou tady není to světlo a. Že bych to motto do z paz pro že on si zapřel zákon do jisto vtiskl do hlavy to nebylo zákonech božích ne že při žid nesmí vzít ženu z jiných o národa a on si před tváří se o národ tu moc zkoušen k za a. A to jenom namátkou stanoveno ale jakým on měl po od kde jsem spal to vy nevíte byl přitom a tam ty ostatní neměli dobou vody z ko ano. No to budou svou kalech když oni se živili marnou omyl stav novou on za kosti ma a s. No to mas mi o to věren československu takže on nebyla do toho z on se dnes ne potil my taky musím do na dávalo že jo že jsem z nebudiž mu v nebeském many a tak dále o to s za ono jen z se prostě zařadil tak do toho národa jak ty si myslíš on nebyl jedním z nich s on pořád byl trošičku nadřazen a to by neměl býval dělat to. A si myslím že každý prorok který se takle rozřazoval. Nad svůj národ nebo tam za rod tedy ne co říct byl těžce na to tím národem stíhá nebo samoty o s podivem příklad no ale. Když si přitom těmi německým dál zval to ještě babylónské říši to neni ležela když jim kázal že je pro neřest život který vedou podus rození z pokroku na s ke jeho a hospodin dal šest neděl že se zdá a. No a možnost se dal polepšit tak on si tam klidně sedl za město vlasy tikot vzory samosebou o viděl co jíst a a že si tam blahobyt je si tam žila díval se jak ona se toho co se dělo s osobou toho jejich duší kdy padouši. Pojedl se od vás teďka odstupuju pod se za přesto nebudete zničení při tomto způsobu života spoj se dává slovy a tak dále a než ti z li posly pali hlavu popelem což tedy bychom zrodilo z tuto pak opakovali a co mi tady jsme z z s v tom hospodařit vzali strašný své osoba je o to z okolí jen po si otci a vy ale to bylo to jenom známka toho co vnitřně. Dělali oni se vnitřně obrátily. A m moc se z onoho vím dělá rozbilo šest nedělal jedna minuta a kdyby nestálo. Ty dožral se na hospodina a běžel k moři patrně se chtěl utopit protože do straší návod tu byla před tím že byl předtím národem že ono se to nestalo on tak na beton prorokoval. Jenomže jakmile vstoupil dovolili u zrod od dali ma atd tři dni ho dnes nosila ve jsem to ku o potom o by byl byla celýho sv tedy k jeho po že by si tu to nějaký byl li by mu na tom se ještě žilo nevim muselo to být pro nějaký tvor který nešel za lidi a tak to jsou velmi bitvy vidíme že jdou samy takous síta myslíte že bylo z to si to nedostali oni byli byla. A on sice jsem velice provinil. Byl vlastně jen vypuzen z vel z toho z tam sedl bych vedli nevrátil do tam byl z po z tu byl v tom že pro tu žil mohou být živ. Protože prostě od sil dobře ale v osobní dobyla ostuda atd. Tak on žil patrně byl potom na poušť tělo před tam nevrátil ale to říkám protože on tím že tři dni byl v tom doma u je tak by byli. Ukázal na tří dní pobytu u ježíše krista v hrobě. Óm byl jedním z nejlepších proroků starého zákona který vystihli tu nejzákladnější ani nejvyšší fází vývojovou. Na protože je tam řečeno když kdy nabudeš vědět co je správné a a budeš se tím řídit třebaže jenom šest neděl a tak žádná pohroma nadále čeká nebude ty se dostaneš úrovně starého zákon a toho nemohl pochopit. Že když je v tak bych mu mých doba stanou zákona že se do toho takle rychle vybřednout rovnou ke smrti ježíše krista na kříži atd z mrtvých stání. No tak ho musel lidskou mu libo. Rosy zas protože všechno to se s dárek v a řeknu ten konec na to bude stačit a že vyšel ten mojžíš nevstoupilo ze milosti která bylo by porod jakože byl postižen dní si misse jako dar nějaké ty chyby. Tak je a musíš si myslet to řeknu lidově že pán bůh těžkou úlohu. Když hodnotit lidský život protože si to dneska toť těžké po že lidský životě proklet ten s řadou nedostatků. A řadou předností. A pro některé nedostatky jsi něčeho ten lidský život lidský život ne víc něčeho nezasluhuje. A pro některé přednosti si zasluhuje něco čehosi lidský život nezasluhuji když a to je od pověstí. Totiž zasluhuje si v ten pobyt v tom nebi v tom stavu nebe opice ale zasluhuje si pobyt na to této zemi protože ten pobyt na této zemi z kompromitoval asi v jednání ale nebylo by hodné aby byl ponechán na tento zen a že to řeknu mo om dvacátém století. Když například přišel ňák kterýkoliv velkých hříších dáváme slíbit ty jeho tak páterovi piovi je projev pokání že žil s vzdává všeho co napřed špatní no tak byl přijat byl v domu odpuštěno to páter kdo si že se mu bylo odpuštěno ale hlad si ho nechal u sebe. Protože nevěřil dlouho živ nebude aby moh na něho od prudce působit takže on žil pudového roku blízkosti jsem vyd řídili atd zemřel pasu jako svíčka. Takže on fysicky jako netoužil ale duchovně kam mohl došel ano. Totiž kompromitován přestože odvolal další vydávání svých spisů všechno co z toho měl vědělo měl on miloval jsem rozdával. A no velice dobrém čelit nestačilo to. Tak od toho všeho byl schopen mojžíš jako lidský člověk ale nestačil to k tomu aby přežil. To shodu do zaslíbené zem protože mám dojem že přes veškerou v že tam brzo nějaké nebezpečí jako si k o lima byl protože byl daleko vysoko jsou než on do nepřežil koncentrák ten karel makoň v tom stavu v jakém byl v koncentráku v tom stavu být jen by tam všechno stalo proti člověku v on žil sbohem jakmile vyšel jak ve nebyl v tom byl by či tak o to končilo přátel co je to za pořádek todle. On nebudeš se do zaslíbené země kde se s o z rozlom by mohl onom jsou to co brzo od slušný vizte jeho aby se to stalo ale zatím to sta a. Tak si obdobně ano je to prosím jinak mojžíšovi tomu když člověk se měřil taky ze s přísně ale a proč se tak čistě ne měřil šalamounovi který měl tolik že naše ještě mladík vím co všechno ode bohatství které se vůbec smrti nevzdal. A proč nebyl proto vlastnění vůbec trestán žen. A když to nebezpečí mu li že kdo se byl vlastně tu zaslíbenou zemi a že visí do se při vlast měl. Tak jak si do nebyl jen aby se tato chyba nestala rozumíte. A u toho mu to most pak je vane mohla z tohoto dopad obě no ne. Tak co ho tam ctnost l tato vzdálil ohromné moudrosti klidně život žila vedle nectnosti kterou oplýval jeho život. On totiž že byl výkladem toho dualismu ve kterém žil a židovský národ svýho vyžádal namísto proroků. To byl začátek královské moci po těch procitly předtím ty králové neměli tu moc jako prosit jako zasvěcenci to a teď to přecházelo na toho. Mojžíš že z toho nic tomu když se to ve ještě proto ve král ale ten to přecházelo toho to by byla tomu jiné těla ale nebylo by bývalo hodné protože tady nějaká kombinují ta aby se vzala moudrost tomu který špatní jednal protože je na místě božím a bez moudrosti by byl to místo zastat nemohl. My například víme z doby pro o odrostl šalamoun znovu vidíme kolik bylo členů židovského na on si dovolil li ve svém moudrostí udělat č dání lidu to své době se ani římské říši o tom nezdálo tato ještě a do vysokou kulturně neudělala ta ale žádná okolní říše to nebyla. Taky v i.