Karel Makoň: 86-23A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No. A taky když ji do že jsem se dostali zákoně se hospodin na ni náramně zlobí že stav mystikou zneužívá moudrost která mu bylo od hospodina svěřeno proto jako sat jisti že jsem asi módě tady jste oblasti duchovní. Asi jsem jsem jsme nepřátele tak trošičku na no ale ono o to stroj ku uplynula nějaká doba čili k tomu mojžíšovi byla ponechána moudrost tohoto typu která odpovídala jo o způsobu života. A tam měla by dostačující proto aby třebas ti vše z nás ten století nějaký pán svatý jan z kříže se toho znovu chopil a vyvodil z toho. Celé povídání o tom duchovním postupu na cestě člověka on soustavou smyslem vých smyslových akční velepíseň mám na mysliteli pochopitelný o tom mluvím ča tomu že bych to znázornil ten duchovním postu v od začátku dokonce přestali zákon nový zákon se z ježíše a přišel měla nebyl vstoupení nebyl ze k nám tedy a on to znázornil v prát. Bič jinými jím smyslovými na smysl mými pak ti a takže bylo ukázáno od to co je například v indii v tamasu protože on si to indové velice cení. Tam totiž byl s když toho že na vám dané lidi jak všímají při pohlavním životě manželským počínat to byste koukolem byli odborníci na ty věci a to jen z posvátných spisů tamasu drát indického náboženství. A tak o něco takového vydal po že byl veliký odborník tak jak manželském tak ve manželském životě ano pohlavním viz v tak to musel napsat pohlavně. Ale při kdesi do z mytí jsem protože nad těmi dva co s vámi četl nemá to čas to byl minimálně jeden den. Maximálně dva v by vám z toho mohu vyvodit. Celý život ježíše krista všechno co předtím předcházelo úžasnou moudrost která v tom měl obsažena celá moudrost celá jeho velet velepíseň jednat takhle předloženo otevřená. P. Tom věnovat přátel listopadu třicet věd a proto když jsem vstoupil na duchovní cestu. Tak jsem že jsem to z toto za sebou ano ano v s s s s neměl ale měl jsem ho do se o vnitřně nějak z roku třicet nebyl roku z tam kde tak jsem viděl když jsem s kou po ta se hlavičky jenom obyčejné a ale tato na byla celá. Ježíš kristus tam byl seděl u otevřené bible ukazoval na určitou stránku otevřené. a sestrám se bylo a chová k kometa na kterou ukazoval jsem začátek nakonec představuju přes začátek stvořeného dříve než do a tak dále jsem do že jsem a jdu za tím že jsem zatím koncem asi dva a omega začal li s. Začátek konec najednou sto jsem potom za devět jsem zažil po tom co se za čát jako s na jedno. Že jsem to nějak tu že u vás to někde začíná s je dokončí a proto panna o to začíná ani nekončí. v zajímavý oni nad tím že bez časem. Sv i nevim duší a nejhorší život někam vede v by se mohli byste se ten musel žít dal svým životem to na to bych nerad. Ale i ten někam vedli z tomto pánu bohu bez vrhá že vrah jakým byl třebas i k vel že předobraz zasluhoval podporu boží atd tak na ne. Mám mluvit o rovnováze mezi modlitbou jak se o si s tam od rána v k tomu. Mezi modlitbou a činností a řekl jsem tady vzatými zdali o tom budu ještě opakovat. Že úkol mnou rovnováhu zjednat nechci nebo nechci přivodit. Nech síly ani napovídat. Ale jenom způsob věd jsem si aby výkyvy byli co nejmenší an dejme bolestivé aby nezdržovali. Ale je správné aby výkyvy byli bože soustava bez výkyvů sama se poruší celý tento svět. Je postaven na chvění to znamená nabýti řeka protože z něho o lidu tak dokud jsem atomu to nebo z výkyvů a tak pokud jsem měl tak musím procházet těmito vy tím dělal než to si zrušit ten naprostý nesmysl čili vás budu spíše učit takovému zvláště budu nová vy kde toho nikdy v rovnováze není ně. Ale je to v takové míře rovnováhy že je to účelné aby něco nikdy něčemu předcházelo před že malo či o co o rovnováhu ani se mu stávalo poza a aby se to se přidalo pod nepotřebuje být a tohleto teď předvedu napřed jisto lidsky. A pak ten vnitřní život čili o to je a obtížná věc. Protože se mnou to nikdo ještě nedělal pokud vím a tím zažil toho jsou nepochopitelné ale dnes byl to slovo ano takže tady si dělal li jen s jiným slovu něco o o pro vně. Bez tomu dovolit protože na mně z s tím zatím s typem zažili lékaři po pro z jisto li pokud mi živé lékařství osamostatnili vědomí lidské aniž by ten člověk přitom zemřel. Osamostatnili jako vědomé tohleto by měl dostat pak je tu za to. A oni nemohli dělám panna kafka je tomu by nás kafka zprávy zemřel dávno pochopitelně co svým kolektivem který tuto provedl nechtěně ale pro ven a pak jen nezemřel. To se hned tak nestane a protože tohleto jasem byl vlastně. Prostředníkem tomu by se toto lékařské nestalo když na každého z toho nemůže vyvodit úseky zatím tak proto mám právo vyvodit z toho důsledky duchovní aby lékařská je najednou z toho mohla fyzikální biologické. M prostředky nebo věci vyvodit a doufám že toho život ne nějakými drogami nebo nějaký vjem operace ale jinak do toho výmluvy nebudu ale to se prát jako bumerang když to jde s jisto je převést do vnitřního stavu. A z vnitřního stavu zpět do historie takto vodí tak dělat napřed to předvedu. Sis to vědomí do stavu říct rostou pro jisto je. A že dokonce z nekonečná nestvořeného něco udělat stvořeného tak dobře nazpátek nestvořeného tak prosimvás tak co na světě nemožné všecko. Čili nebuďte ve si myst ti. A kdybyste ale toto zrůdné vyprávění neseje mává a v v v v s s s hodnotami takže se převádějí z jedné kvality do druhé. Jako něco samozřejmého. Kdyby vám to šlo proti se s ti li tomu třebas nerozuměli protože on si toto on toto mně to nedělá. Než na to zvyklí. Takto řekněte kam budu se opakovat říkáš jak dost rád opakuji protože vím že je zapotřebí. Ale se budu ho se víckrát tolikrát to pochopíte že tyto věci se dají pochopit dokonce řek může když se nepochopí tak se podle nich nedá jít a to přejou máme provést ale liší rozumově nepochopíme tak to potom bude muset být po z ale o o do za tím oslem ne a jenom proto ne nepochopení do takle šlo o do jas jako dítě neměl pro to pochopení. Abyste dospěli zde byste mohli mít pochopení z ten možná před mentální dospělostí v no a to ještě nemáte ale jste přední činného. Fyzik fyzicky užšího mentálně ne víte jaký mám prosti hle pán dospělost prosit synem se žá a váš víte věční pod těm podceňuju naopak jasem že o máte vyšších všichni co tady jste než ale to není mentální dospělost. No tak teď bych očí jama o to jinou definici to si potom můžeme říct se vrátím tedy nerovnováze začnu od jane se zase znovu. Ale když to budu převádět na činnost lidskou a na lidskou modlitbu duší syn nebudu vám ukazuji obraz byl zela tak byl to počínáním mojžíš dělal to jsem vám předeslal žes odtamtud doberu jenom musíte vědět protože to odtamtud ber. Že odtamtud du do toho nitra. Ale pravím pochopeného nejste svědky je že z nitra du na toho navenek. Této co vám těžko mohou tady vysvětli. Ale jsem proto schopen možná že poprvně jisto byli evropy toto takle vykládat. M protože nadto du zvnitřku navenek a když na to byl člověk jenom z vnějšku do nitra tak na této cestě jeden vědní neúspěch kde se s nekonečném nesetká maličký neúspěch ale zemře jako zvíře a to mám nepřeju jenom ten člověk který na to nezve nitka navenek. zpívá a od začátku od začátku od samého začátku dokonce čili vaší víře budu přidávat. Nebo budu vás je k tomu abyste tento pochod nastoupili z nitra navenek. Tak ba je to víra jak nevíra přeci není země že víra je něco mimo mně ale tomu věřím čili je toho mys byste si mysleli vymyšlené někde někým. Ale o na to udělal by měla být a o na tak je postavená na vnitřní zkušenosti tento ji stanovil například ježíš kristus to byl přeci vnitřní zkušenost mně nebyl před ale se došlo z nitra navenek v ale z nebe do teď tak jisto lidsky ve do to se to takhle pořád zde. Že je u vás jestliže uvěříte tak to byl vnitřní pochovat pro který jste uvěřili že někoho milujete také to protože vnitřně mluvě do boha. Že konám de tak po nenávidět boha aneb toho konkrétního kterého nám že a tak dále. Takové tak jde převrat že to aspoň přijmete z do tak je k ve vás musím způsobit. Jak se k víře stavíte zády nějak řek bych že tady jako k něčemu co o vymyšleno a co na vás zvnějšku působit. Tak si z vnějšku způsob. Protože si to vymysleli byli patrně dál než vy deme tomuto mojžíš anebo ten ježíš. Takže jem my musíme jenom věřit že to vzdaly z vnitřní zásobárny moudrosti. A on nedělat po že země kristu že když nedovolilo velice tak protože bych vědy než tam někdo na velice byl ale tady než vší s mým dost vidí bylo v tom nitru a odtamtud tu moudrost bralo. to zrodu budu pokud ne my to podaří na a. Dejme tomu svědectví o tomhletom ze starého nového zákona tak teď vám řeknou do se dívá člověk činnosti ono se v něm vnitřně proces věren své rozum tak aby mohl být činný jako člověk po pádu z ráje. Protože jinak není v tomto životě pro lidstvo k ničemu. tedy být prospěšný že to z po dosti a to od nás ježíš kristus k cele to nás o si ve chce aby mohl abychom mohli tím způsobem o spasitelském úkolu spolupracovat. Tak musí nás chytnout za patře si než vidiš že spadli z ráje tak musel všichni spadli z ráje prosim tak je to v pořádku my můžeme nastoupit tu činnost která může vést na spát. Do toho na koho se do ráje pardonu do toho nebe k tomu bohu tuto příbytku boží ubohá která je to činnost a vám teď budu definovat tu činnost která spojovací charakter napřed to bude milovat metafyzický to znamená negativně negativními pojmy toto není. Není to činnost kterou děláte pro sebe není do činnost. Kterou u se se protiví je proti víte tomu. Z toho považuje za správné. Protože vaše váš je lásku ti k tomu aby se třebas kou žili. To není tak činnost spojovací ho do do do rodu pro dva případy to stačí z negace přejdu na pozici v pohled na věc to znamená tak správný pohled je to pohled okleštěný ale. Potřebným protože na toho jako by zvnějšku jako viz ježíš oním když celek protože nejste vědomi si toho. Procesu zvnitřku navenek aby tam se to mohlo v vnější mně vnímat ano. Toto uděl jako když o tom nevím kdokoli kdo pozorně ten pro by vědom jakože probíhá a tuto říkat za vás tak jak to vidíte. Jaká činnost je správná ale čím jest činností spojovací taková která je ctnostná a která bere ohled tedy na své okolí na bližního. A která člověka v dostával as toho úzkého vězení sobeckého širšímu. Pojetí života například žen jste manželé a máte rády svou manželku dvou o žal za svého manžela na tak dále seděti a tak dále to je rozšíření duše správná činnost. Přestože to sebeláska v tom velice ale to spojovací činnost toho a tak se sval si to to není pro vás sama ne. Kdybyste si jenom nad něčím du malinkým protože byste přišli na hluboké věci tak je to činnost nesprávná a nemá spojovací účinek v takže když někdo třebas dělá relaxaci pro sebe a tak to neni spojovací charakter není to správná činnost když bude jak se si dělá ve společnosti s jinými tak vzájemně zase byl u sobě než o tom věděl před to správná činnost. Takže že se doporučuje toto dělat co kolektivně spíš ale nebudu vědom v přecházet co tady by se tedy či že to pro svá no protože on oko se jimi hemží. Proč je z nos činnost rosu zprostředka spojovací činností nebo správnou činností spojovací rovná se správná. A protože jsem si budu s nos nevymyslel pas zlost byla vší pena. se podřizuju něčemu co mně bylo tím bylo někdy za těžší okolo si od co muselo stavy lásku než jsem se v z z z kosti jako přestal zříkat se ano. A takže mějte na mysli jak si těžko dopracovali k nic že jim za se vám ho společenského života a že tedy zato svědčí dos větší to jenom spoj prosil které žijete čili že to přicházelo zvnějšku. Že o to stávání zvnějšku v upozorňuju vás hned že to je poloviční pohled na věc. Vypadá tomu jakože vás vychovává rodina škola společnost poměry a tak dál. To se musí tím velice málo. Přestože to činni devadesát je pro jsem tak kterou vaší zevní osobnosti. On to jenom tvořím bitvu o to jenom tváří v že tak zvané nepravé které potom na pro z vás brzdí v tom pochodu do věčnosti. Ale on na pas společnost to všechno zvnitřku atd přesto matka. Přítel nepřítel nebo oděno nebo celý národ to jedno všechno to mají kristu protože oni musí na to mi asi od boha. A tady by pořád rodí se tekla vel co s vámi to jsou zvnitřku o tak to nemohou od dívat tím konkrétním nával. Protože to oni oni třebas patrně anebo příliš kdyby jim ten který je tak krásní ještě svým zrakem na tom budu podiv nejde dál vládne pádu a jestli to zakrývá malomocenství uvnitř. Na tom těle to bytosti touž jiná věc to tady nebudu tím řešit ale tuto kapitolou mohu klidně za končit tím že řeknu správná činnost je taková která se aspoň částečně zbavuje pocitu oddělenosti. Trámy zbavuje aspoň částečně pocitu oddělenosti v tím že pro něho co dělat se částečně z bohu pocitu oděno z když ovšem při tom myslím jenom na sebe ti to udělá aby si udělal za atom měl z toho tak v tomto momentu přestává pro věčnost spojovací a tady nastává propást a to vás před tím varuju. Tady je první propast jak se přiblížili protože když nesmíme jednat jako zvířata aby směl správně mravně jednat zvíře není dělá všechno účelově pro sebe ani kůže do oné hlavně když něco pro sebe aby se s to za to co dostali a co to s počt chtěné tak to není činnost spojovací. Když to děláte proto že je to správné to je činnost spojovací jez správné pomoci třebas nepříteli nebo pak ano nebo. Od tomu kdo něco pro nic nedá od co to bylo co co je u zná budou třebas prostí nebo to je správné od ovšem příležitost aby toto dělal někdo pořád prost jenom věz učitel o lekla si vás lituju že jiné. A jenom když správně koná svoje povolání jak tak jiné a když to dělám pro ty veni ze že vám prostě. Jenom proto živé tím že jsem říkalo aby si vydělal své živobytí v no tak to není to spojovací činností. bych k tomu chtěl říct o jsem pro z toho důvodu odmítl bitvě zen v jenom že by za to musel li teď že když jsem tehdy rozeznával. Mezi činností která sice je spojovací charakter třebas viz by byl měl zem. Ale někomu nezištně sloužil ale protože dostával peníze ne tak bych se vážil tuto činnost na konaná ženo jemně a ode ovšem dělením z viz své jsem vždycky bral peníze za vylučování na školách. Ale nejsem ochoten brát peníze zadržování této společnosti například. že nebudu li tak jsem se z vědu a to poznáte ale nedonutíte za prachy vně jsem dostal prohlásil nemám peníze to je symbol o příklad nejsem do z vás to je nemám peníze nepřijde protože abych tady nemoh plně sloužit tomuto nebudu jsem tady ve službě ve službě bohu levá. On si byste plevy nebo vzor napadnou proto válkou nebo u opakovat ale se tady zbyly někoho jiného kdybych nebyl v jeho se jde tak bych tvrdil že říká měl z toho co se podoba. Činnosti o které se říct slovy ježíšovými že nevím co činím. vím co činí. tady překladu propasti které by měli podle mého názoru to je chybný názor dávno být řek temnoty listu. Dávno by se jediném měli brát pro různé by byl lidské názory puzen náboženské názory a a vůbec sil prostor začínaje na pavla se zahalil sousedky a to byl mělo být něm. Sv. Neznamená davy se rád dával ale znamená to jenom že když to neztratím činnostem které by za normální okolnosti vedly ke spojení z bohu bohem tito hospody nesmím po bohu v tomu říkáme on to on mystickou. Musím povahu harmonickou solidní vedoucí k tomu cíli duchovnímu. A poznamenává vyslovíme žilo z poli tak jale musím něco rovnat jakože sobě náleží to s že tu kapitolu bych moh za končit s tím že bych řek bylo že lidská činnost. Spojovací že v rovnováze je s tou úrovní na které žiju tehdy když jsem střetávám. Ani se sebou ten se ze sebou u to je sebeláska přišla žena nedbám navenek na nikoho ani zbožností že žil když v jeho půjdu pokud je to správné pokud to pozic do správné i potřeba v společnosti. Tak to je činnost která neruší modlitbu nebude na úrovni modlitby to jsem zas z vás se na tom když nemá pro ba je že prosebná modlitba je modlitba která nemá spojovací charakter jenom tu v do za ve vás v protože se obvykle modlím prosebně tak že radím pán. Do bohu co dělat čili do považuju zabil bečka dost odvážné. A to si mohu dovolit jenom pro toho že ho považuju za nějaký obě mimo sebe na který musím působit. je špatný tento názor že musím pána boha přemohl. A že to něco mimo mě. Se pořád učíme začátku těchto lekcí chrámem božím jste a bůh ve vás před přebývá dělal ale to na nepomáhá my se modlíme prosíme pána dva udělej tamto neudělí tohleto chudák pán bůh co pak tady to ještě že on přežije ale když se o takovou válku třebas za mnou musela se modlí vzal vítězství zbraní k témuž pánu bohu ale se třebas on byl v čele straně si oni oni se byl s o to to vraždí jisté. Panečku že ten pánbůh dělat tak si představte že on miluje miluje objevil straně i ty jen celistvý tak li že li tak i v pera pozice abych než a tedy ani chvilinku na pozici boží že na sto nikoho nečeká. Řekli je vůle jemné tak toho jeho příbytek školu al tam nám denně v tří jedení rozkaz co máme udělat pro toho pána boha. Ovšem oni o tu říká symbolicky tam nebudeme spát čili byl to při tu pořád je jak se máme podílet na činnosti boží. Čili ne nestranně když se ta je modlím ani pán do bohu tamhle nestranně vrcholem spojovací modlitby by bylo. Kdybych nebo dobyto přít zk při před spojovací kdybych na opak. V modlitbě se podřizoval bohu své v jeho vůli. O moudrosti o lásce než jak bych tomu dává příležitost boha činnost. Činnost totiž neděje nedává tu při ježíši k s. Protože při činnosti musím myslet na tu činnost v kdybych nemyslel tak sedím ale zároveň se na panovat to by to dopadlo to bych minimálně přišel o život. Ale nic bych nepořídil ale za že by to byla strana činnost na vyšší do s tím nesmím se na pána boha. Musím se na to po je na tele které od dělo vám jeho nástroji. Ale při modlitbě nesmím myslet na své nástroje se musím od těch nás budu odpoutat. Čím dokonaleji se od pout tam. Tak tím dokonaleji je to v rovnováze moje činnost při na boha nemysli jiným. S tou modlitbou při které na o ale jedině myslí ovšem musím k tomu dodat tak činnost tím že na boha nemyslím je činnost uvědomělého nástroje ten nástrojem že jakoukoliv schopností něco dělá že je to schopnost bohem daná bohem pořád při vzývat na podporovaná. Kdežto při modlitbě zase z musím mi domova že to je to být. Tažení boží který mně umožňuje abych po něm toužil mu to je ta obdoba. Třebas který skončí v od protože ona za ty jsem říkal dělej to co dělal jsem si přitom na boha a že. A ten když ramakrišna říkal. Byl nějaký člověk který chtěl vět pořádného svěcení. A ta ses do mistra kde bych volat o našel atd ten mistr mu řekl jen žita a tam tato o tom že tomu když. A on tam šel aby děl o ráj svýho člověka be. Ve tak že tam rád no o váš oral a k večeru ten oráč přestal od bez přestání oral. A be. Říkal ten žák ve tomu oráč tím mistrem je v sobě v po si na atd. Protože mně řekl že ty jsi největší mistrem mezi mistry řeky mělas kam je ve kolikrát si během or by myslel na pána boha a von říkal vůbec protože jsem musel pořádně orat. Ale bytě dokázal že tomu tak je správný takže my se tu učíš jak ti na lidi jsem plnou vody ne a vidí o tu š. Tam jak tomu stromu ale dávejte pozor abys neukládá byl o tom vrchovatou a. Ten žák tam prošel ne u pro mu a my ses do zeptal kolikrát si myslel na boha. Vůbec ne jak byl pomyslet na boha a to by byl u pro mu svou zase musem za tu číši ve tak je to správný dělej to co děláš né. A dělej to správně ti nemyslíš na boha takže to se musí dycky také propojit je věci mezi sebou. Správná činnost jest dalo činností spojovací kde vědy když děláme stoprocentně když jak říkáme protože násilím neodmítl máme v nebo v žádné nech ne odbývat lidský dovést dokonce dokonale jen do oleje dokonale jak mohou nejdokonaleji to provést. Taková činnost spojovací charakter protože ona právě tak činnost do právě nádob této dokonalosti začíná aby proti nedá ho tady začíná aby proti jedná el tak šel se musí to jenom rozeznat jestli ne to nepřeháním město o si lidsky nemožné dokonaleji udělat a když ne tak si nemá tak tato přišel rad tak po dovezl dokonce kam s tou dar do bez na ho po bohu ale od toho pustit po do za č. aby protivné po že musím se tady dělat něco co bych normálně opomenuto ono by do tak šlo omylu taky taky by to fungovalo ale všelijak takle se nemá činnost provádět jo že byl hledět si co chceš des správně ne v. Ale to musí jsou běžné a ale pak při neutrální činnosti miluješ. vás tady učím něčemu jednomu a druhému malé do vás musím dovětkem dycky naučit jsou věčnosti těch druhý z s v a jak tedy milovat z neutrální činnosti že bylo by to nebo kdo tu by bylo. F. To mi že jim je no činnosti prost že velel v tak je to a aby z toho že se nezneklidňuje. Mu na to je druh neklidu. A neklid je na této cestě největšími hřích. Čili mu na je neposkytne bez slovo z tedy u na veni odpočinku chci ale nebuďte s tím rozčilení že se u na není. Do musel bych jej do tolik sví tuto husou umí dojde ale on musel překonat aby vás nebolela aby vás nezneklidňoval mu na om pracovat to není jediný z totiž v tom smyslu ono je to oni sví lidsky ale protože spojovat se mi to účinek. Ježíš že jeslí ježíš kristus říkal osobě v zahradě se masky že u dovedl jsem smrti tak do tam muselo projevit z tam jen v těch jeho vlastností protože von to tam je totiž že život ježíše krista povahu mohu rozloženo všecko on do jedno z když součástí našeho e on to z novým způsobem. Vykládá. Že rozkládá nějakou jednotu kdo tak vůle abychom poznali co se které tečka tu se děje protože on se v každé buňce něco děje to nemusíme vědět ale. při žáka naší myslí to bychom měli vědět protože on by když nevíme tak nás to ruší si nevíme rady proč se vodila myšlenky řadu koncentrace když tak z ale zase se musela by zase oni rodí mi že bych které předtím nikdy jsem neměl právo č prosím v domě o věku třebas tohle. To jsou osou člově ne nená toto nemám. Potí protože mezi tím říct že ano ale pověděl jsem ochoten kou po do toho dvora do todo dělat třeba na správnou starého zákona a to se spěje jsme se dostali. Takže my si nebude vykládat z těžkostí které člověk na úrovni než z padne z ráje. Ale to ona totiž. Ten pád z ráje aktuální záležitost kdyby totiž se neopakoval tento je v pořád nanovo v při každém zrození člověka tak bychom s tak se toho dále nevšímal a jsem si všiml prát protože v předškolním věku v z cest k za s těmi o z ale pro mi které by se takové kapacity duchovní dají pořádně říkám masy do tou za svědka a tak jsem se dověděl že zvířete jsou ráje jsem se dověděl. A že my jsme schopni z například jsem schopen třebas s těmi z tu s vámi v tom ráji kontakt nová atd protože patrně jsem přes ten ráj taky dolu spadl ještě dál než ty husy do toho. Lidského života dál nad protože. Ta zvířata nemají tak komplex ni zařízení transformační neptal s formu jeho tolik vesmírových sil do jedince. Takže nemohou oni potom z se vzepřít nebo zapnout takovým výkon jako člověk. Ale v jo v na ale takže od ale to aktuálním kdybychom chtěli rozebírat ve ten první vstup do tohoto život o to myslím že při si beztak nebyl za svět rady když viděti přijdou abyste nezačli vychovávat. to ale přesto tak jenom heslovitě řeknu jak se takové dítě přišlé na svět vychovává. Když totiž že takové dítě přijde na svět tak ale ještě nevešlo celé. Ještě tam jenom tak malinko zachyceno aby jenom do míry jak dělat potřebuje abys který se s to naživu to znamená kdo toto římu násilí přivodí narození když bude všemu jak jdou do za doby za to ne. Čili on se dostane tímto způsobem v ta vás je jim do tohoto života o na patrně kdyby nezažívala tak by to asi tak dobře doba dost tím porodem. nevím lesem porodit. Ale mám dojem že se vždycky musí mu vyrazit dech jak se říká v protože v matce dýchat přece nepotřebovalo odlet. Tak proto od toho násilí začínala ale to vyrážením jakou nepřivede celého člověka vědomí protože. I smysly ještě nejsou připraveny pořád se zdokonalují na tak dále tak to dítě vnímá více začátku něco co nepochází z tohoto světa nýbrž co pochází z vnitřního světa on vyšel z vnitřka všechno se rodí zvnitřka. On ještě do dítě je daleko víc jsem to v tom nitru věcí než že na zevního straně takže jsem vám říkal ráno že člověk pubertě je introvertní ale kdyby nebyly pravé kdy když jsem vstupuje takže byto vůbec nedokázal být i najednou indra je to se vám vrací k tomu ale za jiných okolností takže jinými věcmi kdežto dítě to neni taženo nějakými pudy. Pohlavní neboť to jako v pubertě ale kdy jsem taženo s celou smyslovou činností která se teprve otvírá čím více otevře jeden smysl za druhým tím více nebo snáze a dokonaleji ona vypadá z toho vnitřního poznávání věcí. Takže jak to bychom si vypadat tolik že kdyby měla by být člověk byl schopen na tom nad tou do směl aby to mohl dělat. Působit na něho vnitřně aby ten vnitřek se tak brzo neztratil. Takže dejme tomu om co s tak je to tak k k a vy protože ras. Každý že prostředí ve kterém se ocitli dítě dělá dob sis jedné chyby byl řádku že v tom dítěti ne zbožňuje s po mým ku na otcovský dům a to by byla as nad nám protože právě odtamtud odešlo. Tou vnitřní svoji podstatou o kterém bude s nevíme takže by se posila ta vnitřní podstata. A to dítě by tak brzo z toho o co z ve do ode vypadlo neboť ten otcovský dům kdy byl mu byl blízký. A protože tohleto neumíme nemohu vás tomu naučit. Kdybych dostal třebas umělce jsem to dělal jenom sporadicky někdy byl jsem věděl by to dopadlo s to to se vymaže zase pozdě se tak vám radím abyste na to dítě co nejvíce mluvili aby se to naučili mluvit včas. Abyste předním než řešili svoje konflikty v protože na to je citlivé. Abyste ho šetřili svých myslích co bych k i a jakmile bych měl býval nějaký kom v myslete se ser vypořádat tak jsem od dítěte odešel aspoň na na dospěti metru. Kde jako do záření země tolik nepůsobí a to jedna věc a za druhé. V jeho přítomnosti myslete na věci dobré a jimi se za dívejte. Tak za třetí vychovat vejít jeho přes to rychle naučeně řeči. Vnímání bez řeči v to znamená když jim udrží do které které na pod on o to by líčím on tam byl člověk chyběla jim přitom na pod nebude tak jsem myslím je to ale přes toto na po tady bude co znamená v vztah vnitřní sítě jsem tady bude v takže rodiče je na příklad. Let tak to dítě bude na vás radovat nejenom při po pudech v rozumových nebo že se na něco bude mluvit nýbrž taky že člověk bude myslet dobré jem že že že se bude něm něco pře a dobré ho v takže bych myslel že dítě než umýt usíná. By měl by doprovázeno přáním těch rodičů mu aby se mu dobře spalo a aby tam zažívalo to nejkrásnější co může a. Když se vzbudí zase naopak aby se nevzbudil do situace která by pro něho byla však je li. Zkrátka u toho rodit nejsou ze se jednou větou by se mělo dbát o to. Aby nedocházelo nárazů jako třebas to bylo u se to nepovažuju za správné že takové nárazy u nastaly. No nešlo to jinak protože bylo zatím musel odnesl své kůži do by mohl dokázat co nemá být v v tak ty nárazy považujeme za jsem se veliké požehnání nad nestranně se za velikým břemeno protože v onom mně to zavazovalo k něčemu k čemu se málem tím do zavazuje ještě. Nebo není na to čas aby se zavázal tak a když tedy ušetří me to dítě je takových nárazů tak by bylo dobře. Kdybych to mi vyprávěli co možná jednodušší nejjednodušší z že my životní dospěli vidí. Aby potom pochopili daleko což tiší jsou budu dobu. Nerad se z událostí do spis který nám přes přes snášejí dospěli de tak to je nejsnazší způsob. V tom byl že mluvil dale pohádku ted prosimvás nenechte dítě na pochybná že to co mu vypráví kte není skutečnost ale nenechte o taky na pochybách že to obraz skutečnosti čili že to je nějak něco analogického skutečnosti. Že ta pohádka existuje pohádkové světě dávám do se jako jako pohádkou sedět na to ví. El tak petřík tu přešli se do pohádky do samozřejmě tak budeme do boha a v jsme pohádkové říši otevřeme si tam vrátka a že to když tam otevíráme vrátka že nastupovat a v k a s tím se to vrátka kotel o to. No tak se otevírají vrátka i každému člověku kterého máš na s. A ke všem věcem i v k se šel s. A ke všem tvorů vůbec v tak jsme otevřeli protože máš pohádku tak př. A co bys chtěl petříku slyš o to co veselou pohádku nebo strašil mnou od boha. Nebo známou pohádku to většinou chtěl mockrát opakovat pohádku začátku protože toho za poprvé najednou mu to se dovoluje ne tak se musel dělat. Vyprávět která řeknu ten to je obdobná situace jaká potkává dospělého člověka v když žene nějakém koncem těžkého bych obyčejně my odborníci potřebuje několikrát slyšet že to co třebas odborník jednou poslechne a z toho něco má. třebas když jsem poprvně poslouchal ram se tak jsem z toho neměl vůbec nic. Dneska sto mon to již se nedo na něm byl jsem se styděl jak jsem plakala do z ž radost jsem plakal a kdy jsem myslel že z pojatou smutnou záležitost vedle se musel odejít po přestat se byste se ekg. Sk.