Karel Makoň: 86-23B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pohádkou můžeme libovolně vychovávat v tom směru, kde to u toho dítěte vázne. Vidíme, že třebas vázne cit. A u toho dítěte, přestože je to citový tvor par exkseláns, tak ta citovost vázne za hranicemi lidské bytosti. Ono to dítě nemá cit byl předal se kterou u pouští kterou kterou vás nebo to nemá tam dokončí o něho tak mu vyprávím třebas po hračka. Které je s ním stávají které svým hodí spát. A co si říkají když on z a co jim viklat stanou protože ta kontakty stane pak a tak dále pak když tohleto všechno pochopím několika mu třebas při jsou mu sliby tak než jen mu zabraňovat to by to přišel podruhý potřetí po paty podle s tak jim to protože si přitom o trávit kdyby se přitom otravě takto nemá smyslu otci či musím být pořád. Ten přeli poměr k pohádce jakou pro dítě a proto asi jsem to vydržel desetkrát říkat protože čím miska to opakuju tím mám po měl v pohádce bližší. Aby to dobře a říkal mně dědečku v. minulé pohádce si toto než říkala li se do se o to jde. A jak to že mi to říká když ta pohádka to je živa pohádka starostech tak se rozrůstala. si to on říkal za rok a to budeš poukaz co v pohádce narostl v protože stále kolikrát o ten točí řekne tak je škoda rosy ale co v v pohádce dejme moje a nevím co tam bylo st. Tak řeknu vetřít ku a vysvětlil mně co to bylo o to co říká o nějakém čaroděj který něco provedl a hra a co jak dokončilo on říká no tak a tak ale vím že ta to prošlo proto jsem tedy chtělo spát kdy a toho čaroděje znovu učíme. A von tu pohádku pro nás prožívá ráda a tak dále to se musí čekati jsem pomoci. Ale je třeba aby pohádka rostla s podvědomím nebo s se situací vědomí nebo ze zralostí jít s ním mentální u toho člověka. Když byl třebas tu pohádku vyprávět ve třech letech s tak musí vybrat jinak než ještě k pěti deseti. mohu bude v pravém desetiletém mu vnoučeti pohádku kterou z od trávil ve třech letech upozorňuju vás ale ona novou podobu. Aby odpovídal deseti do dům. Jinak by vypověděl služba o to by pohádky miska nechtěl ho se pohádky dvěma nilu pomalu po se taky za něco o z od dívky. On se na třebas pověsti a to je zajímavé že nejvíc ta v tom přechodu z pohádky tím dobu duch tu pověsti. S todle boží české nebo pražské nebo jiné a. Protože o ježto kdy tuto skutečnost je to pověst okolo nějaké skutečnost ježto tam to jako je přes při z těch po vás po se začnu prostě u toho dítěte při výchově stěhoval z pohádky do této skutečnosti si dobře pozor kam vnitřně dospělo tak se obrodil ho v pohádce jak se vzdálilo z toho vnitřního a když o vyvádí navenek let tak nezabil nikdy říct že že. Ta pohádka říkat jste. Jedinečné jednoduchosti u toho honzy který se třebas při cest z cena se jen duch je základní a pověsti na. A tak to jsem říkal pohádkovou stránku om ale ještě bych chtěl podtrhnout tu stránku výchovnou. Kterou hluboce podceňujeme a to je dána tím že sice na dítě nemluvíme. Ale při jen žijeme když to řeknu z symbolicky nikdy bych si netroufal prát před dítětem špinavým brát ano. Když třebas se potřebu mi tím boha a nad tu potřebu mám velice čas tou. Let tak se nehádali svým před dítětem nýbrž někdy strana. Říkám podívej své když se máme hádat tak jsou tady děti od nestrannou v. Znamená to o duších nemám do sebe nastávat. Samozřejmě dítě řekne a co se tam na sebe tak jsem vady. A mu řeknu třebas to co jsem sice roviny šli a mu řeknu prosím petříku chceš vidět proč se tam svaly a teď mu tu se mnou předvedu tak že se mu že po chce atd. Tak on říká prosím vezmi v tom že si tam přitom k tomu že on tak že bych se takovost máte že na to že se stal v pravém bereme tak. Tragicky vážně že by se se vůbec ses a ten když totéž vykládám tobě. Tak si sám uvědomuje za to říkám vašemi slovy pro vás jak to bylo malicherné přestává dal. A. Pro tebe nemusí být také malicherní přes oni nechá dáš ale jsem radám s tebou. Tak je to byl říkám dramaticky. Nýbrž tobě říkám legendu potom tato všechno přeložil do vaši řeči pochopitelně aby to rozmlouvavé legendu o tom co jsem tam legendárně nebral. Jsem bral tragicky vážně. Takže dejme tomu moje děti mají jasné vědomí všechny při o tom co jsem prožil v koncentráku. Ale nenaučil se přitom nenávidět se smrti. Nebot ty po měli které tam vládly tam se to dramatickým bych pro co bylo. Ale jim k tomu říkám víš to je jako svým jsme že si to si ji nestane ve služeb do třebas hodni nebo od atd drama větší a se probudí již ten že nikdo nehodil tak tam taky tam esesman chtěl zabít ale ve skutečnosti vůbec nezabil. To byl jenom byl pro celé dramaticky tak protože to byl neblahým jsem. Se do se probudil do jiné s protože že mluvil protože by to jednomu i pro novou zkušenost skutečnost to zkušenost v jsem tam žil byli blaženi mezi těmi o dát ti a revolver lila mučili. Let tak samozřejmě umím k tomuto neříkám že mám mistrovství výchovné ale třebas komnata zkušenost v kterou musí člověk by za by to takle dítě vychovat zkrátka my děláme největší chybu že od mládí to dítě nevylučuje me o duchovních věcech a to se musí přizpůsobit jeho věku nebo říkat že je nějaký pán bůh na svět těla nose ježíš kristus to vůbec nevzal. Ale o ježíši kristu u vykladám pak na první lekce. Před nad obou říkat b bych že je vám vynechám pro dětské co to musím vložit přišel se na tele ten svět. Byl jsi předtím příliš ku maminky a tam si ještě nedýchal když ses objevil zde na tomto z jeho třebaže a proč tam nedýchal tomu všechno vysvětlim při drž skutečně zalíbilo bylo lékařství co osou protože ta vždycky v tom mně podat platí vždycky osoby celník. A teď řeknu a přišel jsi na svět a ještě si byl slepý a to držeti oči otevřely několika dnech byl jsi hluší a tak dále a tak dále. A otevřel si smysly protože při se rodil z toho nitra matčina navenek že si byl víceméně v tom nitru i tato je poloha o tom nasvědčovalo. A my jsme nechali pomalým kuse vyvíjet takhle pomalinku vstupuje člověk na svět protože to světici ještě nikdy nebyl. A jemu u toho novinkou musíme ho pomalinku seznamovat aby z toho neměl nějaký šlo kdežto v je někdo aby byl někdo tomu říká mi že i byl někdo kdo na ten svět přistupuje. A vím odkud jsem přišel. Byl řekl om vím její ne ještě před tím než se dostal do maminky tak tím byl tak tak jenom takže on při žena se tak a on si to uvědomil představ si to on přinese praví všechno rosy nemusel nemusil si to ale pohádka a on všechno čemu že to pohádka vychovávala. Ale. A on říká a jsou takoví lidé jsem říkal no jednoho všichni známe aby může tuto ježíš jak to přítel tím před to vysvětlím ano to musel se pomalinku opřel z jeho život se z od od stejného konce přichází jsem nebyl stejným ji dávala přichází jsem jako ten ježíš kristus. Oni se musí stát co nejrychleji bratři jak se stanou bratry tak je to v pořádku a on potom se toho ježíška drží. On s tím roste jsem toho mentálně předvádím z do podle jeho stářím mentálního jinak znovu. Že je tomu v ono to dítě k mému velkému podivu do pěti let svého věku stačí zvládnout celý život ježíše krista ale nejenom tak jak on žil na tomto světě. Nýbrž jako žil v abrahamovi izákovi a ze všech chtě v co mi tady tak strašnou práci byl to vysvětlil do k tomu dítěti to že tím tak lehce žen. Když totiž koho vůbec dovedl vysvětlit vám i slovy. Protože musím před sebou ten objekt toho dítěte. Abych spadl do jeho úrovni teď si padám do vaší úrovně které velice komplikovat na. A to mně vadí a to jednoduchosti výkladu. jsem například dejme tomu když mám ten výklad není vám pořádně říct tak vás co se o svými třebas píšu komentář k nějakým do se v janovi a tam to řekl o dokonaleji protože nemám před sebou člověka. Dát potřebou přitom klid. Bez styku s co velkého tu jsou styk s duch po stranou a to ne přes jenom protože škod to to již musím za ty lidi hledět do musím se dívá jestli chápu moje si nespí nebo tak něco be tak zkrátka i jsem v pěti letech dospěl k tomu se ten můj petřík rozumnější kristu ve co se to jenom let taje tak to je pro vás tím křtem. A jak to byl pro na tom kříži a proč ho ukřižovali. A je proti zázraky jak mně může dojít atd takové konkrétní věci se mět tak v tom je všechny odpovím jamu v ničem nezůstanu u žen od lidí protože tak tamto se rodu velice rychle vymýšlet. Na úrovni na které to dítě je nemluvím mu pravdu v tom vjem obraz o pravdě i klamu obraz o pravdě jak si to to dítě stačí přes výklad. Takže ten obraz pro bitvě se o dítě proti vědě jsou on tu li nějaký. Nic víc a přijdete že se toho trošku místo obracet do plně si pamatuju na jeden základní jsem deska sny nemám z mého života kterým jsem byl upozorňován na na stádiu om svého vnitřního vývoje. Daleké z musela se v je ale je men zvlášť instruktivní. Šel jsem po cestě jsem se pořád opakovalo minimálně třicet let šel jsem pod co z toho. A cesta byla úzká trnitá strmá janem jaká ještě jak oni mluvil ježíš kristus. Co se mi těžko a jsem tím končil byla toho že bych ozvěna nastav poměrů men v zevním světě v. Ale čím se typu poměrně zemi dítě přibližovaly úrovně modlitby protože poměr vás a ten zevní svět. Za úrovní modlitby u koho zase vážil vázne úroveň modlitby za zevním světem zevním zevní svět se daleko lepší dycky než ale v modlitbě vám to nějak nejde. to v modlitbě šlo protože to začli lékaři že nějak do něco do vínku tak oni z tohoto se to všechno napravit. A proto si myslím se jsem dál protože byl to jsem modlitbě ale taky teďka dejme tomu se z se modlitbami to nepozorujete neděláme do potíž když v ani za přitom se modlit protože nedělal dvě věci najednou jedněmi ústy se modlím a kdybych se nemodlil. Z přitom co říkám. To je špatně vyjádřeno tím co říkám el tak by to nemělo na vás nejmenší kladný vliv v tom v tom v že kdyby byl napřed unavena a to se mi spát tak to nemá na vás v musím být čerstvý či dar no. A proto když v no ne tak ten malý člověk by měl být do doby kdy v tupý kdo kamen školních a za dnešních okolností vychován tak. Aby to co mu říká škola neodporovalo tomu co mu říkají rodiče nebo a v žádném případ. Takže když přijde třebas pod přišel lépe příklad ze starší pak těžko či když škola říká že pán bůh neexistuje. žádný takový andělem nebo zachoval nebe na tak pro nic tak to není říká ne neboj své věřit tomu někdo u vás doma přes přesvědčoval že jsou hloupí nebo nebo že jsem pole nastaly předsudek atakdále tak to říkal. Dědečku čemu mám tekla věřit říká pátek řeknu musíš věřit tak musí věřit jak tomu učiteli taktně jak či o to říká jak než ti on vypráví jiného pohádku než a o bát vykládáme pohádku a líbí se tím moje pohádka. Líbí li že ti ta pohádka tou v této větě říká proti bohu nelíbí. Tak naučím aby se při byla tito převedl do pohádkové když jak mu to co mu říká učitel přednesu asi takhle. Napřed třeba mu řeknu možná že by to bylo při prudké nad nebem to záleží na konat stech aby vložil že hra on právo takhle mluvit s tebou. Ale jak je to třebas před napřed na sobě že když říkám že existuje duch tak je to pohádka protože jak tito líčím že se něco děje ni bylo osou od princezna bod tak všechno něco mimo tebe ale takový bůh vůbec neexistuje v vůbec né. To máte učitel úplně pravdu a protože mu nikdo o tom bohu který mimo toho učitele existuje nic neřekl a nemůže ho vidět nedá se věd tak. Je přirozené že mu nevěří když se mu nedivím tomu nikdo nařídil to on nevěří je to v nejlepším pořádku. Po že kdo viděl pána boha nikdo a dědečku a je tak jsem věděl že mi říkáš že je v říkal nikdo pána boha neviděl ani jsem od kdy a jak že když ho nevidíš když to nevěděl jsem mu říkal mu tedy říkám petřík ku když spíš. F. Myslíš že jsou všechny věci které nevidíš protože spíš. Svou plaveme do se na pravém místě tak takle my nevidíme pána boha. On je a my jsme svým způsobem v určitém druhu spánku ze jsem před mýma očima takže ho nevidím. Když kristus říkal podívejte se na ty s zástupy tady ke kterým mluvím mají oči k vidění a nevidí mají či ve si oni to znají ještě dál to to podobenství užívám čím jistě podobenství řeknu tím víc touží po za do to vlastně byl že takle moudře mluvil jo chtějí vědět dycky. Tak ti věda ještě další kapitolu ze života ježíše krista tak oni potom říká jako li se ve tyto mocenské se o to zajímá náš ale to je jisto v je o kteří o kterou žil budu i po které budou pochybovat stojí učitelem o tyto přednášet nebo v tom pochybovat to ne nebrat město pochybnosti před to není rozhodující po tak jisto li tak s to je obrazem skutečnosti skutečnosti. Je rozhodující jestli ty víš kdo namaloval tenhleten obraz úkol nějaký obraz. Abych již ho může ten obraz když nevíš o tom malý si do to byl na že jste mně jakkoliv to majíce z na tak ty toho boha taky nevidíš bod oni tím malířem. Ty víš jenom obraz všechno co tady věje jeho výtvor. On všude obrazy a ty pak li ku krisi obraz povede li tedy. Prosté či mala dělat to z tomuto pěkně povedlo ta on taky k pán uděláš málo viny. Ale tomáš takle pro výtku když kdy začneš třebas opak dobrat příklad stromy či ne ne tak ten obraz je pokřiveným v pokřik ten obraz toho co po z toho jsem pán bůh a jednou se mi stalo že ten tomu pořád než to bylo než jak se to obraz může po křivdit. Že přeci když to pán bůh stvořil od tak by by nemělo být zlo tak by od ani neměl kopat dobrat příklad ho om pro něho kotel co si o co také k ty věrou učí že se říká a tak jsem čekal na při to s k a stalo se k on je on přes příkaz rub jej od vymluvit že prostě a o tom něco nelíbilo co jsou. Nařizoval a tak mně řekl podle vzoru tuku kam mám mu v lest kde tak ale jsem mu říkal toho pravé. Kam tím mám lest přál aby sis abych s tam sám vylezl nepřál veď o nadto z pro by to bylo s pro na nebi by potom páchal tomáš přes ten při ve sebral jsem tu tam posel to na tuhletu. A tak jsem mohl namlátil přes ten za beg a co se ho ptal smrtí ne bolí. jsem mu říkal dokud bude jenom pole tak je to špatným tobě musí taková před smrti v se taková že bude smrt je tak přestanou byl mlád zemí chudák onom plakal asi byl mně že nikdy tak s prostou řeč nepovede. Cesta na tom protože slib chabý. za pro dne kdy hned z plzně odvezu do prahy. Se s takovým z prosty tu jsem nemám co pojednávat. A o ho ihned se sebe na mne a jedeme spal to on říkal dědečku to mysíš váže ještě mně zbývají dva dni rázně se říkalo znamená jedeme do prahy a budu dalo mat mámě co z mně řekl. Tak ti řekne své. A to bych mně říká mi asi do prahy neb po jedeme. Protože jsem na mámu taky z prostí podoby do divné nebylo k k k k v v v v v to by sis asi oni by z asi ochranu nenašel. Žil nás u ochranou proti mně jestliže by znovu namlátil tak ona mně nám patřila. Ona viděla jsem že toto tyto mlácení není správné řešení jsem chtě nechtě prostoty bych se do prahy. jsem se chtěla přesvědčit že to nevím jestli je to vůbec své jednání taková les prost na anebo při sto na mně žil na dědečka a ježto řešit jinam onomu ho prosím vše. Tak to ti řeknu jednu pohádku a řek domu jakých podmínek se rodí člověk on říká to asi není boha bolestech se chtít. Ta matka přesto radost jak jsme porodí tak zapomene na tu bolest a se s vizte ved takového hodného chlad tečka který by netrápila který byl prospěšný pro lidi. Co to děláš a tolikrát si byl nemocen. Tolikrát měla od sebe strach dělala všechno možné o daleka že hlad než spala a dokud si se dostal do stavu kde jsi byl mimo nebezpečí. A ty najednou víme dává teď tři pavle prosim s lid že při na aspoň vzpomene začneš na dávat. A přestaneš protože si s po než se přestaneš je pokusíme na dávat. To tvoje své relace běžná ale řeknu to nesmíš taky čím se liší tu no protože se již tím domě v těžkostech ve rodil co lepším o jeho odpověď z tam. Ale on byl taky těžkostech po rozené akty ho učíš takové jich takovým špatnostem. Jak si řeknu když budeš z prostým učí a to ani nemůže domluvit tu řeč prosím dědečku ty nejsi mezi ty i ty husy dána vezměte kdybych ale byl s prostý tak mezi nimi neobstojí jím misse op máme říkáme z prost a my jsme a tak dále a tak dále a čím símě trošku váš jsem například střední tuto přijít naším fotbalové o to musím být pořád mi s prostě a já. Musím o pro dostoupil se ve opilost ruce nemáme tak potom byl z celého od země mají strach tajná mistr je obyčeje padne beránka. Protože ustoupí cestě protože že když se nese při tom že se k se ten do proti ka. No ale potom to splatit třebas po zápasu takto si před to za nebo sami tady by si třeba kterou mám ukazovat vy řek je to někdy těžké a kdy vám to říkám hlavně pro toho. Abyste neztratili forma atd. Abyste se nerost čili jako se mu to hrál všeho přestal tím tato jsem jsem věděl kam jdu. Ne se ovšem hráz tekla jsem měl se stávat o musel mít dojem že to strašně dodalo. A že to odpuzující on ten dojem musel mít ale jsem ten dojem neměl jsem jenom měl touhu o napravit ale že jsem že to jinak nejdeš podob li pozvi. Tak. Jak mám přitom na mysli starý zákon ano v je li to s tím národem nešlo jinak než po zlem a ani v našem život je to nejde jinak než poslem mnohé i v mnohých případech. A tu bych chtěl říct jestliže jde o nějakou těžkost kterou máme dočasně. Tak jediný důvod teď těžkosti než když máme nějakou těžkost která je trvalá. Tam jsme s touto trvalou těžkosti něčemu vychováváni čeho bychom se po dobrém vychovat nedali a. To jsem to ukazuju těm svým mnou četu om tu svou ruku vidíš to mě. Nevychovával pravdu tak tomu totiž říkám. A k tomu co vím kdybych ji neměl tak nemám tuto schopnost tito vykládat. A on říkal a to bych měl také jámy z něco takového jsem říkal ne proto že to by byla by z nemusel po zlém být vychováván takle na ano a tak dále. Tak jako do starého zákona a v z na s a tam se stalo v že. Okamžitě bili trestáni za toho co je tedy špatného v tom starém zákoně ti. Měla asi páně nebo hospodina nebo jak chcete a říkám pavlovi když je. Městech brzo přejde ale honem běžím doby na vládcem těm ještě to přejde že svět to je škoda toho z tekou když tady jednou v je aby vyšel naprázdno ten v tobě vyústit. Takle to vypadá ve starém zákoně. Že totiž ten hospodin okamžitě vylívala tak zvanou karmu nebo tomu že tady mně zboží dokonce křesťanští mystikové to je ukázka k němu božího říkají jsou dost tak těla není to z oni se nehněval ale ty pro si to přednášeli tak jsem proč říkal mně se na vás váš bůh a proto vás uvede do takové takového stavu atakdále a oni buddhovi dali nebo kamenovali prošli v tom stavu bylo dobře. A anebo poznali že se to stalo pak se zase dovolil spatra říkaje měl jsi pravdu a tak dále. Tak bych chtěl vám v vnuknout představu. Že na cestě víry my a oni měli jenom víru nic víc s neměli ten dav neměl poznáván jsem davem. Protože to co je zatím davem pro to věčné to nepoznávám s tím se nedá jinak jednat než stavem ba po vně co znamená také mlád cit také hladit. Odměňovat i trestat atakdále aby přitom pokud možno spravedlivý ten hospodin. Netrestá nespravedlivý a ten národ si dycky přišel na toho je že je v jiném. Ale než na to přišel tak pořád ještě páchal věci špatné a proto si příval oleje do ohně. karmy v tak že bych to ještě v že to co on si ho ale jsem tu karmu z vám tak si od mi jde samy jsou svého děje ale tak š jste si to sami vytvořili žádný předcházející život. A řeknete no a copak ty ideje který posel dají tedy ten se navlas podobají skal si vtělení ano ty posednou jenom tehdy když jsou špatné. Že přitahuje když od nos že sis pak ti. Kdybys byl lepší tak by svět ve vtělili i je dobré tak samosebou neříkám nic o tom kolik se domě špatných idejí vtělilo a říká tomu konkrétně jak se do chtěli dobré i denně. Tak například jsem byl varování abych nedělal to co nějaký spisovatel. O by to jako vtělení převtělení protože bych se zase s polo o společensky. A ztratili kontakt duchovno. A tou ježíše protožes které jsem nějakým díval byl dítkem který píše li pro divadlo a že jsem ve si vámi. Tak to on nebo nám co jiný ho taky ještě jsem byl schopen není vše. Protože si po o tu ženě vyšším viděl můj z víc sestro koni svých svou vlastní podobu. Pak se mými modlilo ho a ten říkal i že připravil přihlásil na umělecké škola pase zákaz a tu uměleckou školu vstupovat a to je správné nemohu dělat všecko od tady někdo z vás dojem že toho strašně moc vi. Takže to je potom čím by z toho víte tím je to vždycky již takových lidských vědomostí sine vážím musím mít do hloubky v ten dojem že moc toho vím je dán tím že to nevím to že je to samovolně vnímám například ti k tomu a protože jsem posedlý nějakou v ideovou něčí do něco znamenal minulosti tak vás kde mohu volně vše. Pád. Tam my vizte vůbec u po tady děj ani vědě ještě bych k tomu něco čerpat tak bych teď vám řekl jak v sobě objevit a postavit čelo své osobnosti a moudrost. Jaká byla ve starém zákoně si před uváděn na původně nějakými zasvěcenci napřed prosimvás napřed pán bůh vodil národ izraelský v podobě oblaků. Který je předáno předcházel a ale to bylo příliš abstraktní praně. Pak se to změnilo o nic že hráli že do takové vedení škol záhadné a tak jim dal. Zasvěcence. A potom i to bylo pro je prvé musel to občas kamenovat ty proroky dělal. Protože s tím se rozvíjí protože tyto noci ještě zrovna to co je nejvíc zakazovali pro to co je neví zbavilo. Na tak orat či když když svaly tak tak jaké nebezpečí tady hrozí je po o mudrce sobě po budete dotazovat to budete potřebovat. Posila dělo od se potřela teprve takle kdy to když ukázal že tupit ta potřeba oprávněná. budete ochotni ho poslechnout takže se když se se v poslušnosti a jak v činnosti jednejte pořádně v oblasti vězte zaměstnání. Buďte poslušni v do z myslil že věci dodělává to v ne že se před a protože vím že se napjaté takže nevíte potom čisté a potácí ze se na předstih vložka protože jste vyčerpání ale dejte věci pořád je nemůžete novou dělat pořádně tak od toho odstup ze jsem u na dojem musím odejít. Od pusté nemohu se nám věnovat. Podle takle bych to říkal taky kdyby byl o na ven teď tak tam tohleto řeknu že by nemělo smyslu om něco vykládat. Při unavit nesmím být unaven ano takže když se zapomenete z poslušnosti na věcech s je v jiných znamená osvědčit že se téma tak je naděje se po si teď jde větším poněkud větším. V poslušnosti někoho koho ještě vůbec neznáte ale o kterém víte že vám radil dobře. A. Tak od této chvíle do vám budu rozvádět život ježíšův který nám svým životem radil dobře a protože teďka přejdu na tuhletu kapitolu ku tak bych se přát na swámi domluvit kdysi byste chtěli ještě co tam protože mi z tohoto milého anebo když de tohle zajít dostat jako jsem se smrtelní jako vy ale asi aniž to. Lidí v dycky tu odpočinout nemusíme odcházet z místnosti sedíme v. Ale ten který je by dělí to je moje nitro. Odejdu tróje tak dělej že to od rád protože to nemusí nikdy spát. Tak kyne spí co co co co to co by to o za věčnost. Vy občas něco co spal jako věty věřící pojem o tom koncentráku že tady věčnost spí nebo ty učedníci páně na tom rozbouřeném jezeře že spíše my tady do víme že tady trpíme a. Tak jak je se začínáš to by s tím že jsem na ven to se to když fakticky vezmi to za konec z tohoto podobenství to se to když tam máš dojem že ježíš s tebou není tak ti radím na místní do svého nitra na trám neboť ježíš kristus říká pojďte ke mně všichni kteří jste unaveni. Pracujete a unaveni jste ho tam budete uměl v ne to není náhoda a vás občerství. Kdyby ses naučil v ve chvíli vých o námi k tomu bohu vstupovat do nesnáz ježíš synové není nejsi. Ten máš přišel kdysi mu vstupoval si mu říkáš o pomoc. A jak bych otec po tobě hodil kamenem když jehož si to se nestane. Čili když třebas janem jak máš způsob soustředění večer třebas nahlédl do svého nitra okamžitě jsem viděli. Ne aby se před tím smrti třebas unavena. A to z toho důvodu že jsem tam opravdu vešel ovšem na tam otevřenou cestu která by. Ale když to takle budeš opakovat. To tam na než jsem si že jsem toho o ten atman je tady ve pro střed prsou třebas budeš myslet jo tak tam na než co nejí ovi v tam pohodlí než. Od kou on s drakem tam takle po než nic tím duchovním zrakem jen za ten na to umí každý ví. Tak takle si to třeba zavřela kam při k tak udělat odpoví jak tam aby ho neruší do zrozeným na co musí pořád hledět a tím se dostane není ve zase unaven ale za minutu za věc se o na ven tak takto opakuje tak dlouho ta unavovat definitivně přejde. Ona nepřešla nová. Ale jednou šel ten člověk se naučil za tak krátkou dobu vstup po do toho nitra tomu pánu bohu z něhož to znova nemá vůbec místa. Když jsem pro toho promiň temně abyste se naučili modlit tak že byste si jak teď se budu modlit větou hlas te ale vám řeknu je to vs nesmírně těžké když jsi za manu teď se budu modlit toto dopadá ale když se modlím když to potřebuju to dopadá s se najíme a jsem to. Ve potřebuju si odpočinout tak tak se modlím tím že na hle jednu považujte to za modlitbu a oni se utíkáte o pomoc při děláte věc dobrou o když kdo vám třebas nekrade tele. Tak potřebujete být svěží a kdybys jako zloděj potřebovali se utíkat pánu bohu on by se mohli hráz prosím to bych nerad byl v ale v tomto případě jsem normálně činný třebas do trám v činnosti ve jedno tak potřebu být svěží. Za v těle pod se li že by třebas mu řeknu ještě o na hořela o mně vytrhne z tu dole žila. Jsem to je jeho v pěkného ražení el to by se nese kotlík ale kdyby nebyl unaven. Ale tak že vám budu mít že to do soboty říci o než četných případech. Že když ty se k utíkám třebas bohu protože mně to nejde ne. Ono totiž je základní chyba chyba člověka ne boha když se cítím být sám. Jak by mohl být unaven kdyby se necítil sám když se cítili unaven ježíš kristus. Teprve se cítím být sám. duše zarmoucena k smrti mohu si taky na ve na smrti na to ale on musel o převod osobě tak pod že musel od jeho služebníci učedníci si s tím s ním vytvářeli jeden se jak to ukázal patření vybraným učedníci jak mu tam usnuly ano. Marně budil. Tak tam byla u mává u způsobeno tím obrovským utrpení začal dnes před za něco něco za někoho on vám velký množství a tak dále. A to nebudu krávy tato musel dostane postupně. Tam ještě nejsme ale když se odívám ukázat pak toto při pro aspoň to že se člověk nesmí obávat kdysi stydět i se svou slabostí bohu prosimvás základní chyba křesťana. Pase něčím pokoušen pasou o tolika jako počkej neřesti za pět minut z tedy to z toho pro málo by udělal že jsem to potřeba také říct někde žel jsem za každým rohu abyste to snáze pochopili že že oba mu sice sama sebe taky dobré ale není toto nejúčinnější daleko účinnější je. Jsou jsou neřesti vstoupit tomu pánu bohu od toho nitra pane bože tady máš nese s k a pak když mistrově svým do proč tady máš a je. jsem dejme tomu teďka vám prozradil jak to dělám tak jsem strašně učitelem. Před tím mně šlo nastal tak si vytvoří protože se musím uchýlit pamětně k tomu jak to dělám z říká na potřebu třeba dělat v ale a tím se objeví tato svěžest víte k vidět se tam s tím že s tím je je tam také s tím štěstím člověkem pane bože teď jsem šťastní v pro to se stalo o to a toho konkrétně víte co ho. A tím že bych nedokázal být šťastný kdybys jevila tomuto přílivu uvědomovací i v když jsem si ten předně štěstí v novém představit věci žít a tak podobně. Proto ti ta radost patří přicházím k tobě se svou radostí a takže jednou tam kde to je řek bych kde pro v by se z hloubky své svých těžkostí a po tu by tam jdete s lehkostí radostného člověka. A v obou dvou případech a zvláště v tomhletom druhem kdyby jste ochotni se odporovat s někým podělit je účinnost tohoto vstupu u do boha a velice matkám. A protože obětovat pánu bohu nic z toho co vás nebaví. Co vás netěší to je snazší pokud si to tu toho vážit to pochopit volně v ó jsem si ho váží. Ale prosím vás o nic nebuď do normální přesným se proti předsudky to by se všechny odbourat. Ale od to co tam co svou ctnosti nebo rostly těžké ale jakmile se z prostě nebo ctnosti setrvává te abych díváte sví pro sebe není to z vyšla letem po štěstí tedy toho o odchází do od boha mílovými krok li v kdy musíte prosimvás s a nemá proto prosím mám to nařizovat kdybyste měli. Si při takovém štěstí anebo takové zármutku na boha vzpomenout mám zármutek tak se s tím po dění v bohem ne duše zarmoucena a tady svou zarmoucen mnou duši a si sester mně zarmouceným jako jste byli předtím se toto řekli prosím to řeky. Upřímně že to upřímněji tady máš tvou duši a o řeknu.