Karel Makoň: 86-24B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tu třebas v boj přítel antonín šuchma a měl tu mu budu nově na volám protože měl k tu velice op mnou a na celý život pomáhala bližním dobyla budu moc z svatá a tak. znali. A ona koncem života a půl tu jeho roku umírala o nějakou chorobu není třeba říkat jakou od dostala tak a přípravou na něco zemřít. A velice trpěla ještě cítila vůbec žádnou úlevu. Žádné požehnání boží při při lidí kterým pomáhala teď vyšším pomáhat nemohla postup je u po opouštěli o jim to bylo nepříjemné že taková stráže na se od nich je co to s pokud možno si to či sloužilo samá ale něco taky ve co očím dál me mně to šlo do visí žena životem a taky jen tu byl u pouště tak čistě že o svýho syna chci. To pobyt takle co je to jak to mám rozumět že když jsem se celý život snažila. Prokazovat lásku v když jsem a to jsem věřila odělo se do kost co ona se se mi bude si dobře zk je v jsem takle trestá na koncem svého života v že mám vůbec žádnou útěchu. Z z proč je bůh ku opustil z važ v to v k v. jsem vás příčiny mně tedy z řekli v no ale v ale dneska pro dnešní přednášku potřebuji příčin vinou jsem si tam ty příčiny všech i k tomu přiveden kameni napíši. Že totiž v boha hleděla mimo sebe a to byla hlavní příčina toho neštěstí že tolik trpěla kdyby byla věděla nebo kdyby při dělají nějak tomu do do ve z že ona je chrámem božím a že tedy musí v sobě najít v toho boha. Tak by byla možná prsou umřela daleko dříve než za putuje roku trápení. Ale byla by se ocitla ve stavu spásy zde na tomto světě protože ten bůh není na nebesích. Nýbrž je mimo čas a prostor jsou částí našeho života vnitřní součástí našeho života a teď k tomu by bylo nutno říci proč je toho co za to co zapotřebí. Protože po smrti člověk nemá tělo. A v z s z s se nemůže se o přijít v u. O ho objektivizaci boha a ty tady tělesný člověk. Tuze nějakým bohem který je mimo popadne takže on proton sebe shoduje poté smrti tomu člověk pustím zpod co tady usiloval on v toho boha mimo sebe ne dale za a když ho konečně nalezne v sobě. Tak zjistí že nemá tu schopnost cesy z výklad tak živě budu když v dokud byl tady na tomto světě protože ona i ta paní v budu mu z tedy řeknu atd ve čas to fa. Třebas stavíme v s u z hlas a ještě něco navíc. Když věřícímu člověku přestane ona byla věřící do pod k vám taková událost která vám. No zabrzdí která mu dokazuje že v chvíli bůh s tím není protože byl kdo žijí bůh do toho člověka bůh opustil. Tak taková osoba se je cítí v ve stavu který byl zabit jen její představou. Protože bůh ti opustit nemůže nevěděl žil jim víte mu tak že neopustil vyšší a ten na kahánku život. Ale že my motto přímo opustit rozumíte této aneb nechá. Ale jsem si to že který jsem v koncentráku se ocitl taky v tom bez to jako ta teta z toho brumova. Tak jsem byl stejně zoufali jako ona. Protože jsem ve daleko více ztratil než ona jen jsem se před tím obrovskou to co tomu říkám milost. A teď se tam milost úplně ztratila. Co jsem z toho vyvedl když jsem viděl že bůh je ve mně. To tam tak chyba nebyla jen že a jsem taky neztratil víru v boha že dokud do semeno věděl že jsem udělal nějakou chybu ale jaká představě tak zabrzdí děla kde tam nemohl trpět dále abych se poco považovat za svatýho a to stačilo k tomu. Lidská se tak velkou sílu že může zrušit i dost vědomé spojení s bohem. To je třeba vědět přitom. Na cestě víry své vytvářejí přestali proto musíte velice opatrně vytváří tak aby to bylo sto byto představit pravdivé. Aby toho nebylo něco co tam do míry třebas. Při bylo tradice nesprávně například po smrti nebe o po z od tak do nesprávné tanec buď tady janem oni vyd. Když že tady že ztratí svůjživot hotovo dále převtělování tak možná že je to trošku prvé ale víte indové říkej z takže největší překážkou na cestě k bohu a stali zákon říká že strach před hospodinem je první známka přibližování se k němu neodporuje. Světlo ne protože když své bůh při by že do vědomí člověka el tak toho s tím vědomím se musí za třást tím strachem aby dveře jeho po volili tak řekl symbolicky. Strachem jsem se třást když do mého vědomí vstupoval bůh to byl strach který jsem nikdy před tím ani potom nezažil. Co se měl strach z těch. Doktoru pole toho s tak nebo sledu v praze protože to byl tak velký z tato byl řek bych strach který nebyl přirozený byl silnější než přirozeným strach který jsem měl při to že lékaři chtěli do se o to do mat ale této byl strach který. Byl iracionální který nebyl ničím podložen asi jako probral jsem to asi strachu člověka a ze srdeční vládou. Který zažívá stavy úzkosti protože mu s otcem nefunguje a není slovy dostal jsem v pravém slova smyslu ale špatnou funkcí se chce. Tak tohleto a jsem zažíval aby tedy že strach není tak špatnou věcí jenomže víte požádati indové mají taky pravdu. Protože u nich se že z jiné pozice a kdyby například. Rukách mistrových někdo začaly ještě taky strach když je v těch ruka tak tu mistru nevěří a protože mistr zbavil toho žáka napřed víry a měla mu zůstal tomu žáku jenom víra mistra tak by byl zbytečně nohách mistrových nebyl byl do k ničemu je třeba ho vyhodit. Takže strach věrou rodu tam v indy je pozici než tady na západě křesťanství protože. Tady je známkou někdy někdy ne vždycky že se při by že něco se většího než be většinou se řídí stává že se člověk neobejde bez extaze a pak tento strach zbaví člověka vědomí žil tohoto světa tak je veliký že že ztratí. Řek bych smyslovou činnost a zůstane jenom vědomí které je u boha. Takže kdybych to definoval zkušenými lidmi katolickými k atd byl s těmi teology. Tak ti extazi o by ses říkej tohle to pravé známky i s to jsou tyhlety napřed při z vás příchodu boha s tuk bujet strach obrovský strach který člověk jindy nepoznal. A to se změní ve velkou blaženost samozřejmě tedy být čí jenom tři do dvou nějakou extazi. E nemají při definicí na mysli k extazi poznání. Ve mně to nikdy žádná extaze je ani z do to není vší bez u z vola vůbec žádnou blaženost nýbrž z burcoval vždycky jistotu. Po tom velkém strachu a velké nejistotě obojího bylo zapotřebí nejistoty. I jistoty těch dvou opaku. Budoval takovou jistotu jsem si byl jist že toto je svůj život člověče. Tady jsi doma tak by bratra extaze ovšem zase přitom ne vyslovoval to je doslova ale byl jsem si toho vědom a tam jsem nemohl mluvit extazi své jsem nemohl mluvit. To jsem se kterou zažívali někteří svatí my se mezi nepatřil ty si tam promlouval s pánem bohem klidně jane. F. Například todleto marta co nám ven který je taky promlouval s panem bohem. Z toho kdybych provaz pánem bohem to je podstata cesty ne cesty víry v takže si poznání tak bych to považoval za sebeklam mně by vadilo že pán tu by mluvil česky a mně by taky o do že vůbec mluví. Protože vím z se zkušenosti poznávací že při něm sebemenší tím přístup poznání nic jsem neslyšel a poznával jsem že dokonalejší poznání je bez řeči vše než nedokonale něco věr se jako jak tak se musím namáhat třebas několik mně bylo něco vysvětlil. A je to napovídá nitru beze slov v je dán jenom brát si to přeložil do češtiny a velikou krátce. A čím další tím dobrého tak to je zatím všecko. Že jsou živá neužitečnost služebníka na to co tam dával se na něčem služebníka když pracuje poctivě na poli které hospodářovo z nástroji které jsou hospodářovy před schopnostmi které jsou o hospodařil ty v prosit ve ten úkolu. A kde v čem spočívá za neužitečnost neužil spočívá v tom že to přeci s v z se chovali s nebo být ústí it. Byl přístupu bohu a on od toho přes den nýbrž o jenom v činnosti která a. Neznamenala příchod z fakticky příchod k bohu. Čili i pro toto bylo ještě neužitečné teprve se to dovrší odchodem činnosti k bohu. Tak je to užitečné. Pochopitelně že toto se toto podobenství ukázáno jako jedno za druhým. To může dobrat taky takže ne společně by to bylo to v ale to jsem k tomu vždycky vystupoval ale že je li jednoho nechám. A chvilinku se v jenom tomu druhému čili chvilinku zanechám činnosti odpočinul sví a tu s k tomu bohu ne ale tam na něm nic nežádá. Jenom odcházím od činnosti protože jsem utkán k tomu abych od činnosti odešel rozumíš je to vnitřní sklání že to káni mám k bohu se přivrátit přes den v činnosti tak bych měl od pro do své činnosti za chvilinku nechat. Vizte mi to že oni nepozoruje to je to co vás jenom tak krátké přistoupením bohu že že kdybyste. Dělali přitom krok ale tak neměl ani ho ještě nebyl neudělá byla se přistoupili. Takový který kladete v tomhletom a u co se může do věčnosti přejít. Terezka a na cestě víry když tomu rozumím jinak než vírou tak bych s tak je to na měl tuto jehova že za to mu také technicky porozumět. Že hle trestán za toho že se něčím provinil. Čím je to způsobeno je to způsobeno tím že on na měl představu o správném porušeno takže měl pojem o správném a vědomě. Porušil. Při cestě víry toto takhle platí protože on víra nám představu o tom co je správné. Ale že to vědomě poruší tak si jen dále a tak dále v tom člověku trest a ten tresty tedy přivolává svou představou z vírou že porušili něco správného a je to velice milosrdné že se to na něm neví bídě při vás tyto jsou představou mne karma nějaká svou představou sto při od teďka další technika. Jestliže na cestě víry člověk nemá poznání tak vyspělé aby neb pokud dávalo pořád. Zvát pokrokem ve víře nebo pokrokem v činnosti tak se stane že dělá čili neosvíceně. A to také věří neosvíceně co znamená svého víra zůstává trčet na místě odkud by byla bývala měla dávno odejít dál postupem protože víra musí také na víra na obr látka a a na kvalitě čemu věřili ve starém zákoně li je to by bylo ne nestačilo aby věřili ten potom co jim řekl ježíš kristus. Bylo vám řečeno říká ježíš kristus oko za oko zub za zub ale vám pravím ve říkat tak to neni ale bůh je milující řeknu ve zkratce a tak je netrestá lidi trestali je ve starém zákoně to je fakt. Ale protože měli tvrdé srdce a bez toho trestu kdy byli dostali trčet od kdy odpadly. Pro tvrdé jsem se byli takle prvé zákony pro vaše tvrdém srdce. A se snažím vaše srdce oběť čit aby si tvrdé zákony na vás neplatí li v v další technická velice technická poznámka ve že totiž. Ten dualismus na začátku dopadá zcela jinak než později jak milé nabudu vlivem postupů nevíře jinou představu o milosrdenství boží že to není trestající jsouce přít s spravedlivý nýbrž že to milosrdný bůh ve to se nám. Jeví také v tom že oběť starozákonním byla obětí zvířecí zvíře se obětovalo a oběť novozákonní byla oběť chleba el to je tedy veliký pokrok. A čím je proto ježíš kristus když řekl o sobě rozuměli nechci oběti ale milosrdenství. Tak v tom že sebe za viděla zvířata. Tak se umožňovalo věčně milosrdenství větším měla milosrdenství kdy přitom obětování sebe bohu. Bylato bylo to pomyslela soustava. Aby nebyl za provádt jsem oltář hospodinu nebo božím když se k němu přibližuju protože se obětuje jeho obětoval sebe nějaké zvířátko el to bylo poměrně snadné. Jsem třeba snažší než obětovat sám sebe apod na tom přechodu mezi do pokroku obětí a když svatou stalo okaté li se tam přinášely oběti ten a ty se samo jsou potom pro marně es jedli. Proměněné jistou své tou s transsubstanciaci která se s litovala od toho jenomže se to z od toho jak jsem hledal dobře známou než karani cesta na stále ano tak se to muselo záhy dokonce ve k letem nějakým zrušit agapé se řešila a mistr nic se nastolila. F. Ta mše svatá převzata od v daleko starších náboženství jako je by kraj z muss tedy v té. Oblasti byl velice rozšířen a tam šlo o podstatě o pojídání boha svého svátky je z zachovalo do dneška v v pověst měl nejsi články měli v z se z na budemeli se svými ujasníme si jich obsah ne tak si umožňujeme také. Dokonalejší víru samosebou o to je argument jakým jiným způsobem. Si u se nevědělo dobu říkat sám abychom dnes po se o z pásky. Akty lásky a nikoliv takové lásky je kterou bych pro obr rybu k milovanému dělal čili milovat milovaného. Není vůbec aktem lásky který by ve víře nějak pomáhal možná nebo tomu milovanému i to milujícímu jinak ale vírou né. Kde víře po jenom ten druh lásky která je nestranná. Rád neprotekčně proti že tomu být domě rád. Nebo to je lásky hoden již pro vědom toho kdo jím potřebuje. Ano tak proto vám to tak detailně vykládal toho. Povídáním o pan lysý protože ten tou láskou oplýval když mu nic nebylo. Apod to ještě jednu malinkou dávej č u navíc aby v okamžiku kdy se mu daří špatně s tou láskou stejně oplýval a teď jsme u hlavní podstaty víry. Víra totiž není k praví zkušební kámen víry není pravou věr vírou. Když se zastaví tam kde člověk jak se mu zdá je nemilosti když jsem něco nedaří to řeknu obecněji jsem mi nemoc jsem z stála nějak nemožný mám nějakou slabost tak si udrželi víru i při slabosti být dítě člen. Za to že bůh toho času k sobě sebe mou slabostí. Třebas to nějak přehnané slabosti maří magdaleny tím pozvali ježíši kristu v toto musí platit proto ježíš kristus ukazoval život na příklad který bychom měli začíti v tom postoj duševní pot. Jak se přibližovali si kristu protože jestliže víra si vybírá. A musíš jenom ctnostmi a při hodnými okamžiky se přiblížíme milostí se přibližujeme v tak v je na velkým omylu jsem se tam přibližujeme buď celým život nemá nebo vůbec pže o tom třebas dvou hodné při dobré náladě se jak tak jak se stane také po víře tak jednou jsem takový jednou jsem onak a to není víra. To je to neutále z ju tou druhou činnost tyto první jako ten pali si vydržel tři roky neutralizovalo v tu svou obrovskou radost z obyčejného života kde není z ve dělo nebo to se cítil by po mně něco muž vyberou se pořád z toho křečovitě okolo stěny ale přece nám o nic nebolelo. Oni je to zaměňoval za něco. No tak to jsem tady káral tak zkrátka a dobře tam na tom příkladu bylo vidět. Jak člověk tak dlouho nedostal milost od boha kterou by se vyléčil a to z jednoho jediného důvodu. Že neví nevěřil když nastávaly chvíle těžkosti. F. A to si dobře dávejte pozor abych to toto vaše víra nedělala prubířský kámen víry jak mile za stranou těžkosti a víra odpadne tak se nevěřili opakuju. Tak s temné věřili nýbrž jste milovali sebe a říkal jsem tomu víra je jenom to nese jste milovali sebe protože se přitom dobře páté víra právě přináší to a pro dobro chápal víra se zase ten vše v s tak toho ne. Prosím vás ka v si v je že je ježíš kristus vůbec. Odpověď nevěřil nepotřeboval věřit protože věděl. Je potom následovatelný nevíře když sám nevěřil. Prosím je s od pojď ovšem na to musím rozrostl. Protože on přišel za úkol měl za úkol nebo že jsem pro toho aby podpořil víru především jisto potom šel celého lidstva k podpoře víry přišel od že se tolik důkazů o tom že spasitelem a to mohl učinit jenom proto že byl poznávající. Tedy jde nevíře učí brala jen ten musí být poznávající nestačila nebyl pouze věřící protože by se mohlo stát že by o nějakými věřící přemluvil pokud poznávám říkam pokud poznávám tak nikdo nepřemluví že to nepozná a protože to poznávalo si na kam ne nějakými věřící vždycky každý zkrachoval. A nemám do poznání samo jsou oni zdaleka takové jako ježíš kristus. Čili z toho mohu vyvodit že třeba poznávání aby člověk o oko prvně od byl že někoho. myslím že bych vám neopakoval bych nestál zatím jaké poznání ko odbočil tu když vých král. Je od on tu zřejmě od slova o o tomto oni tak těmito jedno. To tak byste neuvěřili protože na mně se mu jste přesvědčit no no pěkné nám o váhání to je dost jako ne výrazně pěkné brzy tomu s o pro do výrazně pěkné ale byste na to nepřišli kdyby vám tu nebyl dal všeho to všechno po vás v proč dělám to ho a co vám to by víte třebas roku živého tom tom ku v ale třeba do jsem balamutil cviku. Tvá a ti kdo jsem balamutil vojáky a tak dále. Oni jsem tomu byl taky vás když jsem považoval za v pod aby to byl prostředek jej mění pás někam dovedl ano mně se nemohlo nic stát že se tímto způsobem řešil protože jsem měl nějaký úkol. bych řekl to takle prost o tom promiňte než to bylo za vlasy přitažené. Bůh nejvíc že vede ježíš kristus nejvíc řešil tím že to od svého otce co stalo tak nemožným. Tak slabým že kdo se ani svůj kříž na to jako vodu pod o to byla mostu od že atom se nemuselo být ale to svých je to úkol takže my si musíme vždycky umět poradit s kou dvojí odpovědí úkol od toho třích nebo dobro a zlo ve vzájemné spolupráci. A my jsme v oblasti dualismu v když kristus musel přijít jako slabé li a vy vědou co je jako člověk bohočlověka a potom zase sino synovi boží. On si časem říkal svým člověka o boží aby dobře chápali že ony jeden z nich to se vám když jako prosebnou modlitbu o postavení služebníka na poli. A potom jeho postavení v domě ano. To se vám nejeví jako prosebná modlitba jsem zapomněl říct že v nejvyšší fáze prosebné modlitby. A vy to vysvětlím proč a jak protože samozřejmě ten služebník nebyl na tom poli v jenom proto aby k tomu hospodáři sloužili nýbrž. On chtěl získat od něho obživu zaměstnání ne to je pochopitelné nedělat to zadarmo neptá.. A to byl služebník velebil otrok to do služeb tím jsem to nemusel jen v ano. Čili že to velice za rod o původní prosbě byl to je li po čte no na okamžitý třebas prospěch. A tam této vrcholné fáze než prosebná modlitba přechází do spojovací jata prosebná přejít do spojovací kdesi by nepřecházel také nesprávně postavená tak je to jenom rada jak to pán bůh dělat a to je nesprávné jak jsem říkal nebo to velice primitivní do tady neradí pannou co dělat naprosto ne. Ten si dává poradit jaký je než tím úkol od něho. A potom během dne může samozřejmě se opírat. O jeho pomoc. Čili to je vlastně možná vyslyšena prosba. Protože on se ocitá v takové fázi vývojové že po ruce nástroje tak je že si člověk dělat nemá li o začátku jenomže takhle svými nezachází. Čili i při vrcholné fázím modlitby prosebné kterou jsem předvedl. Taky ne přitom. Si počínat tak jak jsem to předvedl jsem totiž že kdo potom kong li co se s potom nebo předtím která no svého atd tak dále večer říkal jsem to u. Říkal jsem to při tom do před tím nebo potom oni pod se jim to k ti. Přitom o přitom zároveň ale prosím jsem to napřed říkal v tak řek bych tak abstraktním způsobem ne. Na tom podoben si na poli protože chtěl ukázat jak pro z víme na poli. A jak prosíme potom domě ne a tak jsem ukázal že vlastně. Se to podobá tu podobenství toho služebníka postranní to protože musím zůstat služebníkem jsem měl k tomu dodat. A musím schovat jako služebník jako pád který nařizuje hospodáři v žádném případě ano o co je to do toho poslední fáse čan do nazval nejvyšší fází prosebné modlitby protože proč to pro v do tato fáze modlitby charakter pro se nemá li protože při dní ještě myšlen nový bohy a du tam na to pole chápu se toho el proč toto nepovažuju za nic jiného než prosebnou protože. Při tento pohyb mysli kdežto čím vyšší modlitba a tím menší pohyb mysli. Víra totiž může být také takové povahy že vede člověka k zastavení myslícího princip v ne a to radši samovolně lépe samovolně než není u u mysl tak dejme tomu kdybych si zvolil modlitbu vyšší než obyčejnou prosebnou a to je modlitba. Třebas meditativní ne tak by meditace měl dopadnout tak toho že bych své předmětem meditace točil okolo boha spirálovitě si k němu přibližoval. A kdybych se tou meditací správnou bohu dostatečně přiblížil. Tak moje před moje meditace přejde v soustředění budu o jenom kontemplovat. Že ho budu jenom na něj nazírat jak říkají dost nesprávně křesťané ano. A. Takže napovídám že všechny ty modlitby které jsou ve nová nejí ale nebo se moci vůbec dokonce týdne všechny probral v ll. Sladkém hu jsou modlitby na cestě víry ne na žádné jiné cestě takže by jisto před nedokonale ovládáte vám to ale ve zkratce řeknu jestliže člověk své přibližuje k bohu svou vírou tak se jeho činnost jeho. Modlitba stává mystickou to znamená začíná mít charakter spojovací a proto začínám mít charakter spojovací čím dále tím více tam přestává hrát roli vlastní vůle začíná tam pronikat vůle boží a pod tou měrou že bůh je. Bohem přitahován více než jakou silou se člověk snažil o bohu napřed při blíž ano se to zvrhne tak je že ten člověk je tak tažen že ani nemůže spát a ten pán bůh nedá pokoji protože on se tak blízko přiblížil že že se chová protože se zase podobá. Předmětu který je blízko magnetu či vědy blíž magnetu tak si prudčeji přitahování a kdybychom to z ut vidno že to vy obraz jsem nebo tak nějak vyd na tom papíru. Kdybychom toho přes papír tohoto s přes slovo tohoto stvořeného ty byliny znamená své myšlenky z pořád dávali pomocí odletu který přeložíme pod tím vytvoří se toho že obraz čili na přechodu do pravé mystické modlitbě mezi prosebnou meditativní a mystickou modlitbou je takové uspořádání myšlení že víra u s. Pod za na myšlení tak že všechny ni myšlením či míří k bohu to je to řečeno magnetu na takže vyd ožít harmonický obrazem sto by se to podíváte na to do tom pak dvojice z uspořádána že ty byliny. Že jsem to kdo by pokus viděli v k ještě škole atd tak tak víra tedy uspořádává myšlení. A s tím uspořádání myšlení a to není všecko nakonec myšlení odstraňuje. V do byl modlitbě pochopitelně mimo modlitby. Tak bych to řekl přitom podobenství aby se je to souvisí s to s tou modlitbou. Že tam je to na přechodu do spojovací v tom smyslu služebník při byl hospodařil tak čeká napřed do oděje na to ještě obyčejná prosba on se disponuje k tomu svým oděvem vším čistotou. Víte že to nedělá tak okatě pane bože na tak dále než se připravuju na to abys je při dělal to prosba je dále že jo jsem to měl jsem to všechno dám říct ano. Řek pospíchá při ž kupředu. No ale teď že bych chtěl říct o tam čeká a tím vlastně zastavuje pohyb dostavit pohyb mysli je tím řečeno tito to prosebná modla modlitba může přímo přecházet kdo ho modlitby spojovací protože ta pro sela moli do nejvyšší fázi je obětí toho přímou obětí toho člověka k tomu bohu ano. I v prosebné modlitby se člověk k činu li to tak totiž tak že třebas prosit za něco o čem že vůli boží aby do ten pán bůh. Ze své milosti vylepšily urychlil usnadnil nebo tak to prosím je také pro se nám modlil. Ale teď se chci dostat modlitbě mystické o pro ve spojovací modlitbě. Co to je kde se to ve víře vyskytuje jsou tam dva názory prosimvás katolické bylo li ti že ho ti je názor toho s po ježíšova. A mon jsou cokoliv tam z ale byl mu jenom citovat co to bylo moc bohové jeden názor vrátíš tam s kým bych tak řekl. No tak názor toho z se říká napřed musíš být dokonalým asketou aby si mohu vůbec pomýšlet na mystickou modlitbu mystika následuje po k askezi byli az je z toho nemůže být spojen s bohem tak prosím vás to byl můj život jako napovídal že to tak. Jet protože jsi žil asketou byl. A kdo to k tomu spojení za doby z toho u askeze když jsem to dělal jakou pomůže dovol kdy vás konali dvakráte tohoto směru ale musím vám prozradit tedy i názory byl prvním představitelem klášterů který dovoloval svým ano červům povalit sto ježíšova vstupovat mezi lidi a nebýt jenom s kažte listech. To bylo mohu kdežto ostatní klášteřích přesvědčilo někdy ani paty vytáhnout ven z ano to se muselo být v klášter tu a tam bylo taky pro ni třeba zaměstnání ale duch ve ve kláštera kdežto ho. I názor roli chodil jeho žáci taky chodili. A mimo klášter působily ano a dokonce toho dělají co ty dominik káni ale voni kdy oni mějte klášter bych tak řekl nějakým způsobem ve své duši oním jej takovýmto byste museli znát řád jsem to štěstí jsem své zval dobře po dobu pěti let s nějakým představeným číslo jedna našich je z jistých klášterů v československu za prvně wu by kdy jsem v. Byly již mít učit trůnu a on náboženstvím. Co jsem zanedbal v tom raném věku tak to se mi tam najednou postil žil od pod sil tedy že dřevo takovou měrou že si nemohu si třebas větami určoval hlavy že člověk nedokáže provádět prosebnou modlitbu která je pohybem. A takže zastavuje pohyb samovolně on ten člověk třebas dejme tomu nic si z ů toho svojí zle německy nemohl dokončit při svatou zastavil se. Jsou rozum pozval kolo kor co tu srdce a on se dostavil li s a to s tou velikostí ze domyšlen nástroj dojímá suso z rozumu srdce. Čili vystoupil z cela se co jsem s vy nebe ale on se dovedl dvěma slovy povznést nad své lidství. Bohu ženě katolická tradice nevěděla nebo podle bolelo protože tyto byly duchovními rádci obyčeje tyto stavy neznali tuto v nebi tak vysoko a ty co byli vedeni byli jíž dostavoval si myslela oni říkají to je za málem jakou proto pro tu terezy to říkali ne tato nebyla výjimka. A tak je pro vás dovolit zrodili. Ale mně se zastavovat tak i mysl aby se na cestě poznání v cestě vědy a oni jsou nadšení tamto byl věc tak činí tak se zastavili proto na či zastavím mysl. Když jste nadšeni čím tak ani nedýcháte přátel. Co dostaví dech aby se ve pěstoval dech v přirozená záležitost je cesta. Stoupajících citů o to říkám česky zatímco před ano stoupajících citů a. Tam totiž stoupají z ti takže to přechází potom do poloextatických stavů a pak přichází jenom do od to co z s touto příkladem modlitba ti ta je ono se to člověku všechno li klidní a pak nastává extáze je. A po od stal z kdy nastává trvalé nazíráním kontemplací ano. Von ten člověk jako předtím své měl rozjímáním nyní o tom vede ustavičnému nocí dělání stal tato lidská si je bezvadně po toho předjímá tím že vede katolíka k tomu. Tomu řím čemu říká aby orel muss. Uctívejme ano čili mu z kou do se tento stav nějak při a pro toho co modlíme v otčenáši napřed posvěť semeno své do tam stala než se modlíme při v království tvé tam sto tam přednost pak právem či z věděl tu pak to se co jsem do doma v proč tam on na mystickou modlitbu. Nás spojení s bohem. A když ta jsou toho názoru že člověka kvality kuje ná. Spojení s bohem dvojí absolutní chudoba a nezištná láska takže oni si na všechno by žebra návaly byly absolutně chudí a chodili mezi lidi aby mohli prokazovat tím vlásku. Čili vůbec někde za zdmi kláštera al a než měl jenom v noci třebas v tom jsem se spát. No tak to by stačilo k v. Je většina nedosahovala protože přeci jenom jim bránila tato li cesta přestávat konečně přestává pán bůh mimo mě. Takže dejme tomu svatí říká z za svým skrz říká asi assisi komu se v kráse na fyzický protože anděl přiletěl. A v tiskl mu rány kristovy byl od těla onoho on u toho boha věnoval byl oni to na rozumí toho tam v tiskl. No tato milost se každému nestala. On totiž ježíš je mi svatý za že tak tiskl k ježíši leč ten ježíše vtiskl do ale byl neměl tuhletu.