Karel Makoň: 86-25A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tuhletu snahu and tak jsem tak svou představou k tomu zabrání v tom františka z ten stav oni také neměli jasnou představu od chudobě o tom nevlastnění co měli. Jestliže totiž svatý stačit neměl by ho pomlouvá z jak jsem si jak se postil stal správná přírodě nemá že mě. Za těch pět bodů ano. Asp duše do z blaho dávno po smrti a tam maminka ho měl vždycky velice ráda. S tak z jít také svědčil z na tom ale svatý stačit sám porušoval jsem tu zásobu nevlastnění nic že měl tak zvanou po svým kůry co pak je to po svým ku jak tady ještě chybí jedna z v a se stálou se stálým pozměňování své hřích ti návodem. Života ježíše s jsem zatím lišila starý zákon a tam ty viny byly dramatické. A začal jsem krise si životu ježíše krista a že jsem tam jenom aby si to spojí s vírou jak jsem ježíš se měly jinak než židovský národ který v ta a ono. Ale jak bili veden ochraňoval vám a podobně tak jestliže si člověk vyslouží když na cestě víry v tu fázi starého zákona v tom smyslu, aby se mohl v něm narodit Ježíš Kristus, tak se věci obrátí. A on začne být vědomě chráněn ten věřící si uvědomí že je chráněn na své cestě. Kdežto předtím, jak jsem vám říkal, rozdíl byl v tom, že když dělal dobrotu, tak byl chráněn, když nedělal dobrotu, tak nebyl chráněn. A teď je chráněn za všech okolností, jo? Přestože Ježíš Kristus ze začátku nedělal to, co do na konci toho nic nikomu nic nekázal nikomu nebyl prospěšný prostě dal se vychovávat to není to nejvyšší a přesto se mu všechno dařilo. Tak jsem prosimvás vidíte první změnu. Tam okamžitý trest za všechno co špatně se vykoná a to je cesta vědy nechci říct mi tiší v ale nejnáročnější na tu vítr vší. Protože jestliže člověk je okamžitě trestán za to co právě vyvedl tak el sice důkaz že víra je pravá pak. A že co dělat čili učíš z schopnosti rozlišovací tak on dramatickou dost lidskou cestou ale nade nestranně nemá styk s tím bohem a to trošku víře vadí protože ježíš kristus se ještě narodil. Samosebou než se narodil ježíš kristus tak životě toho žil s k do nor do prosimvás židovský národ berte za sebe sama to je složitá složité složení našeho to je židovský národ ano to je povoláno k tomu s tou vrátilo bohu nebo chceteli vyvolený národ prosit a. Tam přeci se občas objevil nějaký ten vůdce. Nějak ky dobrý král a tak dále takže tam nebylo těžkosti tam by taky veliké přednosti na této cestě a spočívají v tom že člověk i tam kde nemá soustavné vedení je před jenom občas někým postoj čem. Samosebou chová se k tomu vedení někdy matce z ky ale někdy dobře. Protože vedení někdy povahu nebo většinou povahu něčeho. Co bychom mohli nazvat učí toho od osobního váhání a to je člověku nepříjemné. Takže ti pro tři když příliš mnoho chtěli od toho národ jak stalo co pro tím postavit. A tak totiž víra od nás příliš mnoho chce, a ona od nás hodně chce, tak se proti tomu občas stavíme. Abyste měli konkretizováno: Ježíš Kristus Otčenášem uvedl, jak se máme, jak se učedníci mají modlit. Co má, jak vypadat prosebná modlitba pokud se pronáší slovy. A zároveň uvedl, aniž tedy je nám to příjemno, jak ji máme převádět do skutečnosti do činnosti. Když se tedy modlíte a neuvádíte do činů, za co se modlíte, tak se nemodlíte upřímně. "Posvěť se jméno tvé", ale u- na- vůbec nevíte co to je. A jak to potom máte chtít uskutečnit. "Otče náš" a nedělá- nechováte se tak, jako kdyby byl Bůh vaším otcem. A tak je to falešné od začátku do konce. Čili vaše činnost se úplně liší od způsobu vaší modlitby při pouhém vyprávění Otčenáše. Proto jsem nezačal třebas u svých vnoučat nebo u svých dětí s modlitbou Otčenáše, se mi zdálo být příliš tvrdé. Nýbrž jsem začal s modlitbou: andělíčku můj strážníčku opatruj mně mou dušičku. Prostou modlitbu. Že on si představí to dítě, že svýho andělíčka, který ho stráží. A zaslibuje se tomu andělíčku, že bude dělat dobrotu. A teprve později například u toho Petříka, když se dál naučil toho andělíčka, jsem ho v pěti letech učil Otčenáš a na rozdíl od vás, on se toho Otčenáše nelekal, že to příliš náročné. Protože všechno taky nepochopil. A kdyby to byl plně pochopil, tak by se byl možná lekl. Kdybych vám to vysvětlil tak, jako třebas tady Stáňovi, tak se nejenom Stáňa, ale kdekoliv- kdokoliv z vás by se lekl. Tak zůstanu tak na poloviční cestě, abyste se moc nelekali. A řeknu to takhle: modlíte-li se prosebnou modlitbu, pozdvihněte mysl k Bohu. Jinde je to řečeno: odějte se oděvem svátečním. Nepřistupujete k modlitbě jako k jiné prosté světské činnosti. To není světská činnost. To je obracení se nazpět k Otci. To znamená, to naznačujeme, že se chceme vrátit z tohoto údolí slzavého do toho Otcovského domu. Když volám "Otče náš", tak volám po něm, tak chci mu patřit. Prosím vás, modlitba nezačíná prosbou, nýbrž začíná uznáním Otcovství Božího. Vidíte, to je prvé přivolení, které při prosebné modlitbě by vždycky mělo předcházet. My přivolujeme k tomu svou vírou, že Bůh je náš Otec. To musí být ale znát v životě. My se musíme chovat jako děti Boží. Pokud to neděláme, tak ani slova "Otče náš", jsme se nemodlili správně. Když to říkám Petříkovi a řeknu mu: tvůj otec je Bůh, tak stačí pár vět k tomu, aby to pochopil a říkal: ano, můj otec je Bůh. Ale u složitého člověka, jako jste vy, to tak snadno nejde. Kdyby ho před pravdu men dítě zk je tak by se na něm nalít li. To by s to je neb po ze si mysl k bohu ale to dítě povznese mysl bohu nevinnými argumenty. No a tak jsem vysvětlil první jenž jsi na nebesích. A tady mohu říct argument říkám dítěti ten unesete. Ne všechny takové víte říkám kdy dítěti byste by u nesli vůbec praštit pádné a o men ti. Že to že tu pádnosti ochotno vzít mu řeknu pojem na nebesích. A kde to nebe toto je obloha co víš nad sebou to není nebe nebe je v tobě svém duchovním se chci a proto ho nemůžeš vidět to je tak se od umem. Že totiž tyto přímé když se to u u mi že to můžeme věc kdežto u kdyby to když to křesťan hledal někde na nebi..to bylo strašně těžkopádné. A teď je klam protože nebýt posic semeno tvé posvěcej jméno tvé tak mu říkám teď si přes tím pravým otcem bůh je v to je je s tebou a ty si ho na při sv. Ty tedy musíš poslouchat toho svého otce jako posloucháš nos maminku nebo tatínka nebo každého koho si přít vší. On ovšem tvrdí že si to on asi tvrdí asi matce taky se teď si váže jenom aby mu prominutí. To bude přímo by byl že si pána boha nemůžou vážit jako tebe dědečku. Při že je tady vidim pánaboha nevidím jak to mohu váš. No el to bylo těšit dobrat těžká chvíle pro vás dospěli znamená. Že u boha otce bereme jako stvořitele. A mámeli posvěcovat jeho oni no tak musím by by být tvůrčím způsobem činný který žen vůbec musíme být číny a když tedy on je činný a my přiměla mne ležíme. A zahání víme tak svému proti víme. nevim mal jsem to o tu myslím že mezi těžkými hřích je taky za hádka. Mám tak dojem ono to lidi vých čili ale to je jedno kde ale je to tam..-to je důležitý že byl a takže je to těžký hřích i pro tato lidského křesťana věřícího. A mělo by to být spojováno není to tam nikde v těch anna ale postu nás tím posic semeno tvé pro této těžký říci protože bůh svědčí a bych měl být také čí. jestliže jsem tedy činný tak posvěcuju jeho činnost jeho jméno a ucítí vámi homme no vlastně mu přitakává mám si nakonec spolu proč tu čím dál vědoměji a tak dále. Tak žil to co je to chabé ale to žiju na tomto světě to od prvního počátku být spolupráce sbohem na přesto si služ se je by učím v spolupráci tele ten vzrůst mám mého a těch schopností a pak se to konečně provádím a pak může to k bohu obětuju. Neboť či dělám to pro něho jsem na jeho bytí ti a takže ti. To by ho byl potom do sklepa toho vinaře že ano a ne do mých sklepů Být své teď toho sedmi vaří velice snadno dítěti vysvětlit dál jak víš těch pohádek někdy mocnější člověk který všemu vládne. Tak tato vláda toho otce mého nastoupit svém životě on čitta vládnout ty máš tím souhlasit. Se s nim máš radit o tom co máš dělat ale nejsi dělat všechno poslem buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi to je víte co s tím souvisí ovšem toho by se strašně leká nedospěli lidé. Ano protože jeho je jeho vůle na nebi. Je taková že jsou lidé jen s tím bohem pro vane. Bez mezer a bez konce spojení a kdyby tato vůle. Se nějak tak by to spojovat s tím účinkem jevit také na tomto světě tedy jak po na nebi tak zde na světě jakožto s tomu nebyli tak v ten v tomto stavu pozemském tam vím dělám o člověka požadovat velice mnoho k osobní. že bych nesměl mít svou vlastní vůli vlastně jenže v tom je malinkým háček. On bůh udělil kus své vůle a my tomu říkáme vůle vlastní. Pokud mluvím pro z člověka kdy ne čekat poznání mně to jinak. Pokud ten člověk. Věří že to co dělá je ve shodě s vůlí boží tak si může celou svou vůli ponechat. A pak může věřit že se děje podle vůle boží všechno i u nich-u něho. My si myslíme že na své žil by žijí jsi vydělávám me. Vlastním přičiněním ale tady najednou říkávám né. Že který nám ale jakoby nám měl zdarma a bez našeho přičinění chléb dávat. Prosim vás tohleto musí..s musíte číst v kontextu s celou modlitbou u toho kdo není roztěkaná na kousky aniž tam před tím bylo posvěcej jméno tvé. Tak když člověk pracuje je činný tak bůh mu dává jsem ne. Je zajímavý že ta modlitba je domyšleno do míli že všechno pochází od boha i ten to proto že když doví jenom trpět to od boha daných hle. Odpusť nám naše viny jakož i my odpouštíme vším v ku my nemáme právo na toho. Aby nám byly viny ho čili když jsem mít ano na tom to kristus užíval jsou rodu příkladů ne těch služebníků kteří by když ji ba do vina on jim odpustil a duch protože neměj čím zaplatit oni sami víš všímali ze svých zase v ku peníze tak za to nezavrhl neodpustili čím se o to svět a my nesmíme ždímat z těch kterým mám..kterým máme co odpouštět No protože sami nebyl sám přitom samým by nebylo ženo v tobě se to by vyžadovalo pro na ten vidím se hodinku těch se mi to projevilo kdy má. Protože jinak je to takle jasný vliv na velice obtíž dal do velice obtížná stránka otčenáš žen neboť už. On byl když chce abychom mu pomáhali v tomto světě musí nám a tělesnost od tu velicí tomuto mocnému světu. A tak tělesnost omezené vědomí. Takže my se v pokušení že veškerou skutečností. To je veliké pokušení námi máme právo teď na konci této modlitby se modlit by nám toto pokušení od měla by vím nezůstala moli jenom spoutáni tělesností. Čili tady vlastně prosba a aby naše tělesnost z nás pravil jsem neb poutala že bychom nemohli. Být oprávnění k tomu aby nás zbavil zlého se ten konec. Protože my musíme zůstat v v rámci zákona dvojnosti. Musíme pros..pro své ztotožnění se svým tělem trpět Být vedeni zlem i dobrem hle vidím. A nastoupit hnout dokud se dostaneme jste své z toho pocitu oddělenosti. Čili tohleto být které čeho každého křesťana upozorňuju vás že to řekl svým učedníkům. Čili nedělejte si z velké svědomí že všechno nemůžete dokonale splnit snažte se o toto splnit ale když to není dokonale nic se nestane. No el postupem na cestě víry se stáváte dokonalejší v tom plnění otčenáš. Ale. Tak to není v připraven roz sílu z vaší činností o co jsem modlit se modlit že odpusť nám naše viny a když my odpouštíme například on to v pád né. To je opravdu nejenom sedět na dvou židlích ale to je sebeklam že nebo nevím co říkám. Z po v jedné povídání tak to bych asi skončil tady na tom-u toho otčenáše ne desátého sedmý osmdesátšest čeřínek Opravuju nebo doplňuji celou řadu věcí. Neboť šel jsem mluvil o rovnováze mezi modlitbou a činností a opravuju zatím předběžně to co v modlitbě by mohlo být na závadu se o tom neřekl o těch závadách jsem pospíchat kupředu tak je totiž prosebná modlitba postavená na správném manipulaci s vlastní vůlí. Neboť prosebná modlitba je projevem vlastní vůle a teď otázka jestli. Je za prosebná modlitba prováděná za pomocí správné manipulace z vlastní vůli nebo nesprávné. To nesprávné jsem považovali to dostačují že tady vytkl. Ale z toho potom vyplyne ještě řeknu to ostatní jsem proti mu prosebné modlitbě vůbec takže musím si s tak je jak se správně manipuluje s lidskou vůli a z toho musí vyplývat ta modlitba protože modlitba jakákoli druhou musí být--ze života tam musí být rovnováha mezi životem činností tedy život je vlastně činnost byl mimo modlitby a modlitba jeví neseme nečinnost v tom smyslu činného života protože tam máte z tak dosti na konec. A pokud tato dost není správně dosažena tak že nevede ke spojení s bohem. Tak se musím napřed zastavit umu správné manipulace vůlí a tu bych řekl že postavená nebo měla by být postavena na dvou nebo třech myšlenka tiše krista. Které zní asi takto atd od školy budete prosit dejme nové na dává jedna myšlenka aspoň před druhou a třetí možná na konci prosebné modlitby v ježíšově vlastní prosebné modlitby. Bylo se prosila představit jak to živost se modlil prosebně. bylo v zahradě getsemanské odejmi ode mne tento kalich. Možná že hořkosti jeli to tvá vůle ne ale to bude cesta ani ještě jedno odevzdávám ti tak kříži jim svého ducha či nebo bože tak to je dokončení prosebné modlitby teprve a proč tedy vlastně ježíš kristus pěstoval prosebnou modlitbu protože on s jsem přišel na svět proto aby se říkaly době. Velice lidově nás spasil. A velice lidovým pojetí tedy ale zatím staň se u toho a protože jsem přišel aby nás spasil tak dělaly něco co měl svého života. Co zřejmě stálo proti z stvořitelské činnosti boží která mezitím pořád funguje ale stvořitelská činnost která pořád probíhá spočívá v tom žes toho nestvořeného s něco rozvíjí do stvořeného či je to tak bychom řekli době od boha pryč do tohoto světa ne je to tak. A on přišel jako dělat něco co je protitahem tohoto světa nazpátek a do musel mít nějaké dovolení. Dělo od tím že se jsem vtělil ale potom museli kdesi konkrétní dovolení takzvané blízké bych tak řekl domu a to byl dovolení vzdálen nebo obecné ale potom potřebovat pro každou konkrétní činnost nějaké zvláštní dovolení proto on se modlil třeba pro své učedníky ještě těsně před svou smrtí aby svaté do nově na jeho modlitba všechna. Nebo téměř zcela možná uvedena. Aby byli jedno jsem mnou jako jsem jedno s tebou a abyste nebyli učedníky nevim nýbrž mými přáteli a k a tanec co o řadu proseb uvádí v. Ale protože celý jeho život. To byl vlastně takovou prosbou abys měl zasáhnout do tvůrčí činnosti boží tak. Že zvrátil úplně opačným směrem mi to budeme z mělo měla po není prosto nová záležitost ale za to tak vyjádřit trošku aby ale před jenom nějak. Ale aby ji obrátil směrem opačným k bohu do otcova domu. A proto jsou nevyslyší napodobováním nebo podobenství které užívá třeba jako živými marnotratný syn..kde vykládá jak se člověk vrací hřivna v. Tam vykládá jak po částkách. A u toho marnotratného synu-syna jak to vypadá přes hranice přes hranice lidské existence přese tato na jeho překlad tam opaku několikrát přes hranice lidské bytosti nebo existence jak to dopadalo ještě živé v ráje jak potom odešel atd tak dále se vrací jakže to neni do náležel to o svět podobu volit těžší věk velice široký pohled kdežto ten pohled dejme. Tomu. Od těch hřivna v pohled zblízka na tento život tady dostávat život tady svým hospodařit a ne nějak před hranicemi tohoto světa a za hranicemi toho proč se to tam vůbec o tom není do zklamaně nevejde takže je od každého podobenství musíme s i žádat něco jiného protože není tam všechno obsaženo kdyby bylo v jednom podobenství všechno to taky jsem řekl tolik. Ono se to musí poskládat je proč čtyřicet dva skládáme které dohromady dávají jednotu to čtyřicet dva kamenů mu mých a vám řeknu on neznám člověka tím me sebe tedy který by toto dokázal a nikdy bych to nedokázal kdyby to byl za pán o ztroskotat neslo žil od li v jednotu. Tam to věnovat svatýho sto vodu třicetdevět. Tak teď se ale ve hnul na to jak správně užívati vlastní bude pro z vás učím prosimvás správné prosebné modlitbě vůbec o nebudu mluvit že budou li o správném užívání vůle ale budou mít na mysli tu prosebnou modlitbu naučit vás prosebné modlitbě která neodporuje vůli boží. Protože řekl jsem že vůli boží odporuje ten druh prosebné modlitby kde pán do bohu radím. Ale my máme právo v prosebné modlitbě pro čemu by danou od bude sice moc rychlé ale byl asi bude to z po se tam dostal rychle. El tak motto své nevýhody výhody tak prosebné modlitbě totiž se smí prosili nebo oprávněně pro z víme nebo bez závad v pro svůj vzestup prosíme tehdy když prosíme od toho co si bůh přeje. tohle toho používám při výchově třebas mnou čát z opačného hlediska mám jednou mnou čát koho jmenuje se dra ta petruška padlo na od panny tak je to to ona je si s po měl na za není taková. Ale pena pak na na proč na za tady trvají přes po o totiž ku do postavení se proč do které nebude řeč a to vědí jen některé pověstné rodině že tvrdou hlavu a váže nevychovatelný v. Měj předali oni když byli někde zase celá rodina. Abych se jich chopil nese se si týdny na starosti a opravdu jsem měl první den dojem že na ni vůbec nebudu mít žádný vliv si mluvím pořád o prosebné modlitbě přátele. Vypadá nějakou histori a. Š ale ono se ukázalo že nesmíme být poraženeckou hladu předčasně. Ta petruška opravdu nebyla ochotna poslechnout nic než to co si sama přálo tak jsem napřed vystihl co si sama přeje. A nařizoval se co si sama přeje rozumíte. A když je napřed ona v tom hledala závadu je si to je co on si nepřeje sv. A když zjistila že toto co si přeje tak přitakával a jsem dotoho pomalinku přidával co si nepřeje a to by si měla přát. A. Petruška nakonec dělat všechno co jsem od mých chtěl co by si nikdy nepřála asi tak po se nás ti ne tak dopadlo to ve vychovatelem je se stalo absolutně vychovatel protože že mně z jednoho takovým způsobem stal nebyl toho svědkem do po měl zla nebo janem co všecko prostě měla se mnou o na porod. A kde ve všem by byla ochotna poslechnout než jsem do se muselo opustit ano protože jsem jenom ty tři neděle starosti takže tak je to si dycky tvorem on je jen do tohoto světa postaven na tak zvané vlastní nohy. My si může do všech hle vyvinout vlastní vůli to co prací vyvine. Pak že ve třech letech je nejtíž si vládě ten lidským potože pro vám ale. Ono v zašlo svoje a a vyzkouší jak se ti ostatnímu budou klanět a co si všechno může dovolit s tím svým provést. Tím mu někdy se stane že otec je tak pro co z kříž ne že si že to že za mrtvé a že neudržoval správně tu vůli v takovém rozsahu jak by mělo. Ale když o to dopadne tak. Že to dítě používá tu vůli špatně v tom smyslu že naň klade větší důraz než jak by se na měl vás to byl případ je do tuš dělat je případ každého člověka po že my většinou použijeme vůli tam kde bychom kde by vůbec neměla být místo nebo způsobem jakým by se obojí je pravda jakým by se neměla u dívat a vzorem tohle pro jsem ho od kdy ba. To je u kuje zdrojem veškeré neřesti jak čem pane že po těla v tom že špatně ušel vlastní vůle této neřesti špatné užití nebo chybné užití vlastní vůle po že do ta jak začnou modlit za řeknu o neboť dalek pod na tomhletom udělit o na to nebo tamto dobrat se nestane tamten nezemřela tam temně zdráv a tak podobně první co jsem udělal když jsem vstoupil na duchovní cestu protože jsem věděl že pán bůh existuje pochopitelně tak jsem měl tak i právo pro si před tím. Jsem si zakázal zakázal cokoliv prosit o čem nejsem přesvědčen že by to byla vůle boží. A jsem byl přesvědčen jenom o jedno že je správné zato svědčí patřit bohu a k němu jít. Oni všemi jen jsem nebyl přesvědčen takže jsem se nemohl při nejlepší vůli modlit aby třebas je do zůstal naživu nebo byl zdráv nebo byl zdráv nebo něco takového to mně nešlo protože jsem nevěděl esse přesto poznání o nichž těmi den než o mu v tom na tom jediném odejít s tímto životem bohu to jsem věže smyslem života při se jsem věděl najednou o nejvyšším cíle chvíli nevěděl jsem od těch postranních správným svých. Ze který se z levá ta řeka této jediném konečné a nejvyšší vůle od těch se nevěděl vůbec nic. Ale před jenom na duchovní cestě něco podstatného scházel. A to byla láska ne to z tohoto mockrát říkal takže jsem přestože se měl tento síle a že jsem si že ten tři lidi dostávám proto. Že tam něco chybí slyšela jsem na to že tam chybí láska. Prosimvás ono dělal říkám pořád že to cesta poznání ale to byla cesta poznání toho druhu že mi do poznání nebylo nikdy obsaženo co ten člověk neměl vědět potud danou situaci. Čili nic předtím ni zatím nýbrž jenom pro přítomný okamžik takže jsem upadal od prvního dne do extazi se jen do extaze přátele měl to dověděl teprve je stroze přestali že to byla extáze to nevadí jsem to nevěděl takže jsem nemohl toužit po to že jsem to měl bude věnováno. To vím že po tomto přešel byl nějaký když vyšel tak jsem pozval proto přiznati takového stupně na tam toho stupně tak jsem měl např sou kristus že to bylo extatická škola a jsem tehdy byl proti extázím vám ho o že jsem v nich jako jako doma ale byl jsem se do extaze no ale to město i na cestě poznati děj takové veliké chybě než svůj na cestě víry tam seděli ještě větší ale vás chci. Uchránit těchto chyb. Tak poslyš tak aby se uchránili těch těmto chybám aby se předními utekli vlastně oni věky třebas u chci protože oni za vámi tou cest plazí jako satana až. Ale tak je nutné jim předcházel není prosimvás zrovna prosebnou modlitbou a my si prosebné modlitbě bychom měli poměrně snadno rozeznávat od co smíme prosit a o co no tak jesi třebas a mám v umýt synu mám vůli. Poctivou upřímnou a v mu k tomu bohu se odebrat svého domu se rád. Opravdu listy si mám jako li si člověk měl bych to mít tuto vůli. Tak zase absolutně shoduje s vůlí boží o tom není pochyby tak tady to příklad ž prosili spal nebože ve že si k sobě do svého domu by byla modlitba správně prováděná že si vás z nebe ale tak to on je o zrodil se špatně modlili nýbrž že se to nemysleli upřímně že do toho. Tomu nechte tak na protože zatím máte mnoho temně s ze který se vám tady báječně v na tom světě žije bez pána boha nevim jestli potřebujete pána boha když třebas zařizuje ve ve svém bytě anebo když jdete na procházku když děláte. A potom od lidsky něco co je mám od boha li to jako nejvyšší milost že by si tu žijete. Z mohutností duševních za které vůbec nemůžete které jsou vám pro ženy mi systémem toho lidského těla o pomoc se museli v um v je v srdci dechu trávení ze všemožné jsem své. Sv. A na to nemáte přímý kdy žádný byla tím nepřímým způsobem že se že víte že spíte že a tak dále ale jak funguje tak jako tak. Do že když toto me přikrmovali dělalo tak by to byl dýchalo. To je jiná věc ale je to od omezím se ve vás bolí dává ve vědomí že to nic není to žádná milost od boha není. Pojem moje tak zásadně toto vaše není prosimvás v věřící člověk musí přijít na to atd či si proto klid ale tele že tento život není jeho. Nýbrž život od boha propůjčen a teď se můžeme všimnout teď můžeš jednou toho podobenství o ho hřivna protože je to hospodaření s hřivnami podstatě celý tento život nic jiného. A čí jsou tady ty hřivny. jsem svůj jenom jako služebník kterému ty že by byly dány jako nástroj který nás těmi hřivnami hospodařit. Post v tomto oporu o tak vám z nosu při oni not to je to dělal sv. To si po si pro velké samy od jsem to říkal mělo by to vystačit na rozptylují své tímto směrem že to větší je obecně známo a těm kteří jim tedy to není známo se poradí s těmi který to zná moje vydávala. Dobře ale kdy dál. Kteří všímejte vám to sval nebo co by proč prozrazovat jakým způsobem jsem veden aniž něco slyším. Třebas v říkáte co by jim nosu ano ale to není pravda to je následek toho vedení když neposlechnu do vedení okamžitě zase se běd nos. Abych nemohl z prosto by nosu nemohli říkal kdesi v u si setbě dostat potom měnil do měl že ano ale to je následek jsem předtím neposlechl. okamžitě neposlouchám si budu s ho o z umíte o to co pak a to musím taky dokončit ale o to nemá být po že na to co toto poučoval za půl be. nemám vyložen nějaký čas. Ale zajímavo že pán bůh je nad časem a prostorem není v časoprostoru atd takle vládne časem. Bezvadně vládne časem jiným časem i vaším všechno máte spočtěno v tomto životě pak tímto způsobem není již váš život váš jeho život i v dispozici časové je to jeho život. Čili jestliže prosíte ale pro můj život to o ten tak musí ten proto velice pádný důvod proč by o měl prodloužit nebo kterými zdraví nebo co moji o na s to moji nemoc. Musí těmi pádný důvod zatím pádným důvodem je vždycky něco vyššího než to o co prosíte ne aby se aby se prosili o to proto tento se ze spali a jelikož je to velice nepohodlné. Nýbrž proto že vám to brání v tom přístupu k tomu bohu. Tedy opačným způsobem zpod prosebné modlitbě například jemně neklid brání v tom. Abych šel utužovat do spojení s bohem na takové úrovni o tam nějaká nějaké úrovní s ke je ale na takové úrovni že by z toho moh jiným dávati. Normálně to uměla takové místě úrovně že při tom mohu spát ale co všechno jak ale nemohou přitom na ale ale jisto nade ale jiným to předávat ti. Ono to by mně možná taky rušilo kdyby se o panně najedl ani neví spal a pro své nechce hoden ale když se teďka ven nechce abych to jiným předával tak tak musí dobýt vyšší míra soužití s bohem. A mám na ni právo pokud se chovám poslušně učit v tom že u či každém míře atd poznávání boha. Se smíte chovat. Jinou mír pravou nebo novou vyšší mírnou nebo vyšší mírou poslušnosti. Na cestě víry se vyžaduje obecně řečeno poslušnost poměrně malá protože to poznání tam vás né. A nevědomost hříchu nečiní čili věřící se nedopouští chyby tím nedělá hrozné skopičiny které neodpovídají božím bili na svět om provádí prosebnou modlitbu způsobem že by se zatím zastavil tak by se zas viděl jak radí pánu bohu za tělo tu pád toho po před na považuje a i jemu dovoleno. A. Občas samo jsou dostal napomenuti aby do takle nedělal no a my s tím jsem po modlí způsobem. Kde je podle účinků pozná ho pán bůh vyslyšel i v hlouposti když pánu bohu radil. Ale to moc víte si vizte radili něco pánu bohu ano. Pod dojmem že volně hloupý když sis to neuvědomovali ale jakoby on tomu nerozuměl nebo jako by se tomu rozuměli lépe než ono. Tak ale dostavil se kladný viseli byli jste vyslyšeni nebyli jste vyslyšeni od boha nýbrž silou své vůle mat s magik se liší od mystik zatím že magik do posledního momentu pracuje svou vlastní vůli vy vír rozvíjí svou vlastní vůli za hranice normální lidské vůle. A že teď o své viny větší třebas devatenáctého v ad a možná že ne jenom devatenáct století na měl za zlé mystiků nebo jsou ve lidu člověku který je v bohu že nesprávně vládneme vlastní vůli mámy od boha a mu tu po mám za po měl pravdu. Ale zříkáme se on říkal jako magik. Protože žádný šel vnímá oku poctivým na kým říkat když jsem z říkáte toho nejcennějšího co máte jak to s to nemůže dopadnout plete od těžkosti do těžkosti od toho mně říkal taky magik jeden skočit ne z své el prosím že teď tady bude velké nebezpečí se hrnec to byl řek proč to za to o roku na celý svět on věděl o této wattse která u která byla před. Za námi vás plavat. A vy do toho budeš také natažen je že to budeš dělat mystickým způsobem vzdávat se vlastní vůle a nebyl to dělat magickým způsobem zas mluvil o prosebné modlitbě pořád. A ne ut neodchází od toho je že to musím tak nešel za bratr by sto pochopit svědky v tom rozdíly správného mezi správným na nestranným používáním vlastní vůle magické použila vlastní o ožil taky za z pro na č je to velice učil nepoužívali vlastní vůle on ten dotyčný říkal podívej své. El mezi nás magik chybí jen málo k i to pak vší takový člověk. Jako třebas v u vás kdo honit politikové za prvně po výtky. Ty jsou vědomě na dalších straně a kdyby jich tam nebylo. Tak by pohroma která se malý na svět bylo ještě horší. Při dej jsme my bychom potřebovali. To byl říkal po v je to mi říkal nějak vyvrací dáte roku tak jinýma který proč to tímto způsobem od večera do rána jsem mu odporoval říkal jsem v tom vzdání se vlastní vůle vidím nejlepší způsob jednání jestliže vím že ta vůle mně byla svěřena toho vyšší užil. Správným směrem jenom poznání boha. A dal návratu do otcova domu a k tomu abych tady působil přednostně v první řadě o nesmí být se pro dobro lidstva když dělalo chápu že chce dobro lidstva v první řadě to nemůže také být být. První řadě musí tam bude sloužit k tomu návratu. A jestliže se člověk nevrací tak byl na nepůsobí správně prospěch lidstva protože ten návrat v něm sv.