Karel Makoň: 86-26A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Čili tento druh přivlastnění není nebezpečný je celá rada přivlastnění která nejsou nebezpečná. Ale ta přivlastnění něčeho co jsme si tady osobně vybudovali pomocí osobní vůle. Pasou nebezpečná toto jsme si vůbec nevole se osobní bude to nám bylo dáno do vím ano op tu měl k tomu nám dával stále více o více o takže dejme tomu mně byla dána od roku třicet dokud sice devět svatost. Od rodu v jednodušším způsobem třebas pro nebylo tak při tom že člověk viz krok kukla ale dejme tomu svatost prosimvás jsem si to přivlastnil to jsem si neměl svého bylo svatost to byla svatost boží která mně byla při děl na pro ten úkol by vydělat ale ne ale deska nejsem svatý. Je fakticky nejsem sval a který jsem fakticky je jenomže jsem si to přivlastnil a proto to muselo končit. Nějakým způsobem jsem si patrně přivlastnil tak i ten stav toho nebe. Tom koncentráku a proto po pěti měsících končit jak si jedna z chyb člověk je schopen všechno si přivlastnit. To je od chtivý člověkem a jestliže jen v tom člověku převládne a za čas chtivost. Nad těmi dvěma ku mu námi tamas a satvas. A jesiže svět nezmizí nakonec se všemi těmi dvěma dalšími ku na ku námi tak jsem zadními nebo z neocitne v tom poznání v tom spojení s bohem jo tak ve do toto na vědomí jsem vás pak je chyba proč to jako u pro každá prosebná modlitba. Je vlastně modlitbou spojovací o protože když v toho boha pro svým. Tak se k němu chvění vlastně pomocí vyslyšené prosby toužím po něm po si neuvědomuju přímo. Ale vlastně du potom spojení zatím spojení ovšem velikou oklikou pochopitelně či je to modlitba taky význam když se člověk pro člověk pro si třebas strašně hloupě o něco o že jsem nezná ale tak on s tím taky pomůže na při dejme tomu z jeden z vás se v prosil mým prozradil nám to pro o měl jsem zk je při ne o co dneska prosil o to nevyšlo ale pro že takle prosil o řekl nám tam se tomu. Takle veřejně dovolila tedy milost mile. No v odvážně který taky tak tak je že si to pro jednat tak tím se dověděl co tou prosebnou modlitbou a ještě je. Taková míra nevědomosti jaká byla připoutanosti a co by se mělo odstranit ale také nám zároveň řek pro. Že v tom byla obsažena touha po bohu upřímná touha po bohu po spojení že to byl ten duch modlitby prosebné který nevede k tomu který by tam to nebo onou nýbrž bez do svého k tomu jo. A to je touha po spojení koho či je to touha toho o do pro svý touha po v ho v další chyba na tom co on koní těla že on si myslí si to přeje a on si to přeje bůh v mon jenom krát více než o onom pracně a formulovat jako formalisticky a dále jak ještě těžkopádně opakuje to co. Si bůh ku z ale přeje či nikdo si nepřeje nikdo si nepřeje nikdo z nás ani aní ti aní aní aby se vrátil do otcova domu po si přeje ono jedině óm jedině ku a do poslední tak jedině on. To je ten veliký smysl osudu celého vesmíru kdyby on si o to přestala co a tak nesmím se řítí do záhuby i s námi se vším. Ale protože von se to se tak se nic tak o nestane to u něho všechno jednou končí protože on si to přeje bez meze. Z je to mi že se řídí římané o kouta vše pak od řeku nezačli být. A tedy do nemocný ale tak on i když to zk to co on jim to ale volit do z ku bohu a né. Cože dovolí toho po trošku bohu ale pak chlast ptali bez toho na pána boha od z že to bylo o obraz boží sedmi děláno po. O měli to takž je toho je asi odpovězeno myslíme dale tele. Že před tím jsem že máme být těžší protože může není s to je možné ne pod a to pro ten noho vyvolil byl nějakým způsobil by že by jenom chór vším se vším se ve mně čemu to je všechno. Protože před tím je že oni vědělo co je jež. Do bych byl do jejich mi že i do do kol fu. To byla do jisté jejich je to jejich vyšší tělo je v vše těžší je malého že dovede do proč bych v a když ho právě kola ho je v či do tu bude je to dělala ona ho. Je do všech dává bavili to dělat abych ale vím že by tam byl do mnoho třeba do toho v je že do právě teď bych do toho že pak a to bylo proto že toto stává o to a to je právě to na všech o že jsem říkalo jak tam modlitba. Znova říkat vždycky postupuje. Přes z rozjímání které není ještě spojovací považováno mystiky teology li se s nimi o spojovací k k k k k todle přes modlitbu zkus zůstali svých citů čekají jen že aspekty v ní. Žel a tak zase k nazírání takle se ten postup ve spojovací modlitbě přičemž někde u modlitby stoupajících citů a umu modlitby tichá existuje něco čemu oni říkají spojení vědomé spojení s bohem třebas náznakově nám ještě nedokonale ale ta sv kriste. Tak bych chtěl napřed pro mi k tomu k mystice tvé modlitbě afektivní čili zůstali si tu mu křesťansky mystiků te byli vychováváni k tomu aby pěstovali cit náboženský. Co nemáme k tomu se sytost se tak tam tam modlitba zůstati citů ku nábožensky založených lidí a u citově založených byla vždycky tím ind bereme jsem před z pravou mystickou modlitbou. Protože oni vzdávají například soustřeďují na boha řídké a soustředění získané a to získané nižší než do velitele když se můžeme naučit. My se nemůžeme učením získat nějakou schopno soustřeďovací ale to nemá nic společného s mystickou modlitbou říkají oni to není spojen s bohem protože domem třebas nějaký klid nebo něco takového nebo nějakou radost. Ale je to získané to znamená z vůle dané člověkem. Kdežto ta vlitá modlitba říkala pravá mystická modlitba po nejí názoru je modlitba z milosti dává z milosti poskytnuta. A pak tedy začíná někde psy. Modlitbě vzrůstajících citů přes modlitbu ticha a tak dále jenomže. Pozor. Tam kde není výchova citu v tam jen u plně chybí tahleta modlitba nebo sval ke části chybí ta modlitba zůstali třicítku. Není váže by se musel si vychovávat tak že že mu stal tak by jako třeba sto do modlitby ticha nebo do extaze protože jsou lidé kteří nejsou tak jak si to je právě anebo nemají tu bych pout toho mu a tam tohleto chybí tak sto si nedělejte že když jsem v sobě s but větev cit. Jednou se tam podaří povzbudit pod o by se nám nepodaří protože to neni kdy záležitostí milosti nebo nemilosti nýbrž je to spíš vaší dispozicí jesi jste schopni toho času k k k takže se do toho citu v plout anebo le. Takže nebuďte zoufalý když je na na tom předpisu třebas u tam v tom sladkém bych mu modlitba zůstati citů a dosahujete že byste snem mu neměli vlastněn jít dál nebo že byste mi za ražen li cestu k dalším stupněm v to oni pravda naší vstupem je modlitba ticha. Modlitba tichá znáš a proto ta modlitba protože ona je jmenována jako modlitba mystická v katolické teology. A ona to může být v opravdu jenom zahálka jak to rozeznat modlitba tichá totiž mystická která spojovací nastane jenom tehdy když ten člověk dosáhl pokoje kde ticha a tady bych své povolal ježíše krista. Že modlitby tichá osmdesát své tehdy když neprodělali mystickou smrt. A to jsme nás na kříži aspoň nějaké fázi aby vůbec ten pokoj které se který z toho ticha pochází se dostavil. A je toho ticho jiného druhu než normální ticho a vám tedy protože znáte normální ticho o své duši. vám tedy řeknu se zase napřed normální ticho které asi poznáte že o znáte. A potom jako ti chod třebas které neznáte možná proste třebas do prodělali smrt na kříži ani částečně nebo malé části tento pokoj se nemůže dostavit mimochodem v životě vše krista ten pokoj co stal teprve tehdy a on se jím pán ježíš svěřil posmrtný stání né. A přišel mezi měla říkal pokoj vám. potom ten pokoj li se že v ale říká se svým klid obyčejní klid přirozený klid který nás může mýlit že to modlitba ticha. Když například budu správně zacházet s relaxací když budu pozorovat třebas přitom tok svých myšlenek a ony se mi nakonec zastaví tento ustane budu zažívat ticho a žádám vás abyste tohle to nepovažovali za mystický stav. To není žádný stav který by byl spojovací nýbrž to je prostě klid odpočinek opravdu dobrý tak para co se. U sobě se počtem po bože daleko víc než jiným způsobem ale s mystikou to společného vrat proto se při též že si to jak to sis had tady si je provádíte nehrozí celkem stal jsem že byste přešli do nějakého spojovacího stavu. Ale jak tady říkam celkem. Protože nemůžete nikdy vědě když s cvičí tele nebo z mi tím s líčíte kolik je tam vidí nebo si sami nejste takovým kteří měli náboženské sklony s ti v z se ti prostě zpovídat nebo co do tak jiné a oni při tom ti se najednou projeví projevy se spojovacím způsobem. No to nejsem zem pokoj ale projevu se třebas radost. Nebo prostě něco co za čím jste nešli ale semeno navíc projevilo či něco navíc než co se do toho vložilo byste do toho vkládali touhu po klidu a ona semeno třebas o byla radost. Pokud se tam objevila třebas ještě hloubka obrovská propastná hloubka. Pokud možno se strachem začátkům tak to je vidět že jste před tím byly do z daleko náboženské cestě no ale nebudu předbíhat. Ale promluvím na potom pokoj čemu to je. Že totiž vy jak říkají mystikové kterou vyšší mystikové celou nové mystikové nebo myst kterou budete říkali mystickou cestu. Říkají správně že ten o kolik ten klid který se dostavuje modlitby tichá pochází z hůry od boha že bůh nám ho věnuje tak jak to poznáte že totiž v sobě moc takovou že toho klidu nebo pokoje nemá právo vstoupit žádá postranní myšlenka se vám tam myšlenky je za to ne. Kdežto tam v tom. Lidu který získáte se z krizí správný pokora psací a tak dále nikoliv vlitých klid tam jsem zase myšlenky pomalinku proud síla. tu s tam řekněme nebyl víte v tom. Víru volal ale je to takové řídké vědomí. Obyčejný klid z sleduje vědom to tak s se proto klidnější protože tak bystře nemyslíte jako před tím. A z sedě jisté myšlení je tak tím se seděli ji přistupuji s mým vědomím mezi námi jogy dovedl rodině abychom jsem tady dosáhout na co se jsem byli svědky z toku svých myšlenek sledoval je oni vstanou všem ustanou myšlenky ustane je i tělo z vědomí ustane řek bych taková intenzita ní. Uvědoměním. A to je na tomhletom při ve tím se zastaví pochod to byl duchovní pochod nemůže jít dál dostane na této úrovni se si za tu potom odpočinou v no tak všechno et tak ještě jsem se vrátil znovu s tou klidu získanému by na to jsme mu k tomu klidu by mu v krizi teď z spočívá v tom že člověk který nevstupuje do toho by tu proto aby měl ten klid ne tedy pro klid. A mocný. Nýbrž je to nutkání aby se uklidnil protože v tom vidí prostředek. Měl v tom přiblížení se bohu prostředek k tomu přiblížení se bohu v tom být a protože to považuje postil za prostředek kterým se při by že k bohu tak i tam bůh nemůže ho v tomto smyslu zklamat on se do toho o to jeho správné představil jsou přestali správná nesprávné do téhož zpraven představy se v i žije. A s tam je nechci žít to musí být jenom tak že to řikám to že to bylo u on se dvě mocí svou mně to bylo moc. Která mně přemáhá takže jsem z toho pokoje nemohl odejít. Ten pokoj měl povahu asi takovou hle abych to z li krok podám slova. Že když zatímco jsem v uklidňuje tak tento pokoj li rozšiřoval moje vědomí to znamená v tom pokoji bylo to vědomí bystřejší než na marně ale přitom protože bylo bystřejší není tak nebylo na str váženou směrem ven to znamená když se jsem nevnímal taky po roky tady přicházejí zvnějšku na mohou otevřít oči protože už. Nebe mrtví tu představu tu tak si podrž li je při otevřených očích tak jsem říkal jsem tím že měl zavřené oči to co dělat mysl ne seděla proto nám dokázal že se přitom toho spokojí uzavírá člověk zevním vlivu. Čili toto je vizuelní vlivům pochopitelného všemu ostatnímu ale ne za neuzavírá se ji záměrně nýbrž jemu z přístup k tomuto zevnímu světu uzavřel a tou mocí toho pokoje. Protože samozřejmě že do pokoji který je nestvořené povahy el tak musí se vymanit ze stvořeného musí přijít za hranice stvořeného protože za poprvně dostává při svém malinko ale před jenom dostává za hranice stvořeného protože bůh je nestvořená začíná být modlitba spojovací modlitba tedy mystická že ho vyvádí z nestvořeného čili toto co z toho jak přestání doporučují se jde za extazí pochopitelné pro jinak. Nejde o to se extazi k bohužel jenom obyčeje přestal z abela to končí do tam dokončí tak po by do se další chyba ale tam bez tříd se si že se malinko u toho pokoje ten pokoji není je obsahem to pokoje není jenom toho že člověk není rušen zevními vlivy na příklad neslyší nic co se okolo děje neví co se okolo děl a tak dále. Z mysli nech fungují. A funguje vědomí něco obdobného co se stalo v mém přes o něm že tu při těch operacích tím fungovalo vědom měl povolit smysly. A vědomý nebylo na úrovni normálního lidského vědomí nýbrž bylo rozšířené jsem vnímám třebas žluté světlo to je trošičku užší že nevědomí pozor do vás kdybyste věděli o tom že ze žluté se k do vnímat. Tak zavřel oči a teď mám před sebou tuto v. Na tom od tu popudy od plynout k si tam mít zel nos. Tak tam mám semeno z s tohle tom je učil radžajogy. Barvou kterou jsi mi v ve své duševní zraku musím umět vyvolat bez mezer. Jestliže na jsem se naučil takle vyvolával barvy ve své představě jakoukoli jsem to dělal jasné barvy tak bych se nemoh soustředit na ty marného prosit sice ale než jsem se on ve jen třeba soustřeďovat na ty rod prosili tak jsem musel umět vyvolávat v sobě pojem barvy představu bar z toho vám jenom říkám tak pro za ho babičku no nemusíte pěstovat oko. Nemusíte vůbec se tu schopnost to jen možná věc velice odvádějící od podstaty věci ale vám to řikám proto abyste věděli že v tomhletom stavu pokoje v neexistují ani si barvy či to znamená ani světlo stav pokoje není stav svět takže byste viděli. Světlo kdyby v tom stavu pokoje viděl světla. Ale tak jsem tam do toho co pak slova nějakou představu my si představujeme boha jako něco světelného tohle smyslová představa a za to že jsou představu o mně ne v smyslové přesné pro za to z tomu tak tam nepatří. Tom pokoji neviděli žádné světlo o tamto by tam byla o tom zmínka. Protože přišel nějakým světlem jenom zažívali pokoj a jenom v tom případě se rozšíří vědomí tak jak li se roši do daleko víc než umět v tom předškolním věku když jsem viděl žluté se do do on nepatrné rozšíření vědomí. A z to potom pocházelo věděním co tu bylo lepší že jsem z světlo jednej správně nebo měli potřebu měl jsem potřebuje na co měl jsem potřebuje nad správně no to pro hezké při vyřeší dění toho světla pochopitelně ustalo některým svědků mu vědní mu libo že vyšli z toho mu do světla a měly příkaz jednat lépe než dosud. Tak jsem skončil ku pokoje ten pokoji je stav který je prostředkem k tomu. Aby člověk trvale byl a vědomě byl spojen s bohem bohužel to takhle nejde obyčejně umět to třebas nešlo sv. Protože jsem byl příliš extravertní jsem byl při zaměstnány člověkem. Takže teprve když jsem z toho zaměstnání odešel ze se vzdálil činnosti. Tak jsem se dostal z toho pokoje kousek dál a tu se dát tedy kostry blíž k bohu protože jsem vám no. No ale nemuselo by to takle být na cestě víry si myslím že na cestě víry se neobejde se asi beztak stal že bez které jsem se chtěl obejít protože extaze je. Obtížná záležitost ne obtíže dosahována ale obtížná a v tom smyslu že člověk když v kde on se vždycky jde se cítí být vězněm. Čili je to bohu chodu ses jak jsem se lidsky horší než. O než přední. No a protože to ještě se zažívá nějaká krize dávní tuto jsem mluvil li to je nesli nesprávné ale to zbytečné protože dostati jak zažíval obrovskou blaženost a přítomnost boží kterou zažíval obrovské hloubky nad propastí dělat a pokušení janem co všechno to mnohost jak se to tam všechno shodovalo s shodovalo setká protože on dal se o sice na kou patřil. Ta extaze dvou počkat vinu on v s v jedním směrem k bohu a jak se houpačka vinou nevím svém tak se z ku nastanou druhou čím větší vzepětí tím větší propást svět dětí proto věčně větší atd. Čili statická cesta je cesta propastná abych tak se tam dostává i propastná a si myslim že se do moderního věku hodí zase narostly od svatých. Je to cesta si neměl takovou jako měli oni. Oni tu extázi měli tak kořistí z kou. Že se zmocňovala v přes její vůli proti vůli tak například s u z toho nic si z um toho v když to na něj šlo. O moci pomoci to nejde a u jako s pod li jít protože věděl že padne a o tom stavu kdy padne bude se s říkat boha. Nebyl si vědom tohoto stanou moh ovládnout svaly nemoh smyslově být něco vnímal musela prostě kdežto to je poloze aby se nezradil tak se musel někam jít lehnout nebo pohodlně sednout do bran co v ale v každém případě mistra dovolí aby nadto ve při se svým kde by se mu to zrazoval nikdy nedoběhl běžel skoku k z koho o třebas a na cestě upadl nepřát sebou pro nebyla ona je pět síly. Ale žel a zažíval blaženě toho a to byl citový svatý dělal extaze chopit citové a protože třebas na chóru něco z dívali onoho to dělalo onomu to spustil cit tak mohu vně že tomu nemoc zabránit aby to přešlo vstal z přešlo mu to nestačí. Vždycky měl nějak za dvě zevní bok od aby to vnitřní se probudila tak to znamená on do postupně si tady byl ale v nic že dobro připraveno v provaz byl u tedy s to nešlo zvnějšku tam v jenom popud čili. Jsem ho krizi z ku ale musí překonat půdu kterou musí prorazit no tak ten popud zvnějšku ve slunce tak bylo voda způsobí že to s zb semeno prorazí půdou tak takle to je snaze citové extaze je. Poznání mu bylo v modlitbě spojovat se abyste věděli co se naň děje. Když jsem se poznávací. Spočívají v tom že se rozšiřuje vědomí tam jsem neviděl žádné žluté světlo přechod co o cestu to se to bylo v tom bílého které charakter svět pro věc plazit pro extazi z rodu představou. Tak například tam marta se mně jeví jako bílé světlo z ne učí vidím protože to byla extaze s představou. Kde v pro z bílé světlo hrálo velkou roli že bylo znakem extáze k. A o na tobě se do umět vidí taky přestože jsem ho neviděl. Ale protože jsem prodělal extazi za kterou je na úrovni představ bílé světlo anuluje přestal vidět světlo. Tak ona která tu představu ano to byl před to u že to je zajímavý že ne ho nevidí ona ho vidí takže pak přestává sis to je z zase z a z poznání nemá jemně přístup nejsem může a to myslím vyšší cestou třebas světlo. Nebo slovo viz černého bohem který obrovskou moc to z toho obrovskou moc tu třebas přemáhá ani kosení se stane všecko představa slovo je představa a toho. Extazí poznání nemá člověku přístup dávat pomoc tomu o čisté vztazích poznáván bývají s to že jsem se přece o mystiků takový pomíchání poznání s láskou a asi téma všecko možný dohromady. No samo jsou s i s přestáváme mně to šlo bez představ. Takže to velice prudce šlo kupředu k to k o to co z ku co v tom smyslu že zbavovala bez ne od dalšího přičinění samotného. Samosebou čase ztotožňovat zatím do doby se sebou o tím s tím co z on tedy. Tak to bylo velice kruté při jsem o ta ho a od toho co jsem já. A to se měl dojem že nebudu. Že jsem se nestane nějaká metafyzická kaše jako v s v tom mu věřili masaryk. Tak v tom né. To jsem měl s výtečně tu starost jasem potom se z toho že jsem činil pokání nějak litoval jsem toho potom jsem se mi to sto jasem z zase z bo tekla zaset. To o to se vám tady mockrát líčil jsem nerad tím co by to z doby omyl za omylem a jak to říká jenom protože omylu bude docházet třebas u vás nebo dochází u vás a. se do všeho udělám pokus několika přáteli k ale visi a oni všechny lety omyly pak chovali všech mi a ještě horších tak že se vůbec se přišel protože oni měli přitom představoval jsem přitom jsou nemůžete se oni byli těch omylů ještě dvakrát víc minimálně než provedli. A teď jestliže za normální okolnosti u křesťanského mystika ta extaze se opakuje. Tak ta úroveň vědomí po extazi nezůstal na úrovni předchozí nýbrž trošku se. Posune trošku přeruší při když se těmi se nově se se mi rozšíří. Přes všech sedum vývojových stupňů mým transformační v člověku tak přejde přímo do boha tak jesiže tak nastane široké do vědomí ne tak potom nepotřebujete člověk extaze jen. Ale je tomu bohu cítí se být bohu hned chtít vnímá tu svou přítomnost společně s přítomností boží. Z s říkám svou přítomnost společně s přítomností boží to není omyl. On vnímá tak i sebe. Ale vnímá přítomnost boží protože bůh se neprotiví svému z tvoření svým správný stav duchovního vzepjetí je ne jsi padl do extaze být vědom toho co od boha v nás jenomže to bylo u křesťanských mystiků těžké aby se to obešlo bez toho prostředního stavu extatického ono proto že oni nevěděli že tento život je životem. V nějakém nízkém stupni extaze. Že se musí napřed vyvinout v v tom člověk je přes všechny extaze tedy vyšší aby teče dostal za extazi protože se s ke stavu tak jako musí napřed rozvinout svůj světský život tak musí rozvinout extatický život aby se mor se za extazi. Takže který jsem nešel představou co jsem musela asi pomocí něco z jeho života pro být na ho ovšem osobně vím to považuju. Me novou za nepřát nesprávné ale za veliké zdržování protože z extase se padá zase znovu stává se padá atd tak to byl po k postup je dál jenomže vždycky se dostane to by se člověk o kousíček dál a to se to nezlepší jak jsem říkal do mínili že bych řek se ze vyšel je že by se dopouštěl chyb tone. Ale přeci jenom je trošičku jiný. Takže když tak jsem se s časem a často opakuje tak u umět to stačilo dokud třicet se z nás se do od aby se opakovala abych jsem mohl si právem neprávem abych se mohl považovat svatého. To je zas do to je za člověka který nepotřebuje extaze protože je tak u boha jsou nemůže udělat ty chyby které by ho od boha pro spojovali pod to jsem byl to jsem všechno tady řikám na tom nezáleží. Člověk na této cestě i poznávací trpí jednou věcí na cestě jiné taky že neví kupředu nic že si neuvědomuje co je zatím takže opičí něm dělal tu chybu od je na vyšší chyb že ten stav který byl si mysíš že vrcholný atd tak se nám stalo že mnozí mystikové se prohlásit za svatý nebo co pro chování. snaž co ten stupni za své jejich sedum se považovali vzala vrcholně vyspěle potom samozřejmě když kteří neměli ten to schopnost dostat prostupem viděli její velikost. Viděli za světy lásku nebo tak něco tak na to skončily a svěřili zbytečně mnoho funkcí. A zbytečně mnoho moci kterou oni potom zneužívali. Tak to kdy chyby které jsem kterých se dopouští člověk na cestě spojovací. Ovšem základních si za kterou vám doby které prozradí je ta sis byl si že boha hledáte mimo sebe mít i když jdete za ním do nitra a nejhlubšího. víte se dobře pro hledáte mimo sebe protože on jiné ve vás sražen v nehmotném bodě který o kterém cenná říct že byto bylo někde když pramen co by svět to nikde obsaženo z vzít nikde přesto si toho svádí k tomu aby člověk nevěřil vůbec na pána boha no a. Vím že ta obsaženo st nikde je. Tak přesvědčující pro že nic není na sedět tak jistého přes říci jako tohleto v protože ono vás to vyvádí za hranice nesmí žen přát tebe tedy je ten nesmírně neříkám víte pod sebou. Ale vidíte že jste jeho součástí a tenhleten pohled as stojí za to aby se tam člověk vyšplhal tam měl ho ale nejste ho součástí která podléhá ten vesmírovým zákonům nýbrž se součástí která jsem tím vlastně zákon. Při tak jsem poprvně věcí neextaticky ne k s tak zk za extazí viděl v koncentráku. Všechno jsem poznával že součástí jediného ale ničím jsem nebyl podroben ve všem jsem byl obsažen kam jsem od upnul svoji pozornost ale ničím jsem přesto jsem svou pozornost nebyl pouta. F. Jako člověk se mohlo přejít z pozorností z čehokoliv na co cokoliv nic to dobro na tom nem spojení s bohem. Ale taky mně to vůbec ne z nedělalo závislým nežádá slova o kde věznilo ano to byl ten stav v tom koncentráku čili to boží ju za možné aby člověk bez těchto extází. Se dostal do tohoto stavu tím že bude pečlivě udržovat rovnováhu mezi modlitbou a činností. Proto ježíš kristus v bál na toho aby apoštolé byl vrcholně činný a ne aby se jenom modlili. To je důležité ale napravo váhání chyby. Že boha objektivizuje než do máme mimo sebe a přímá mého do sebe takže oni nám předvádějí v ten ši že přijímáme boha zvnějšku do sebe. Ale protože mi ho nemůžeme zvnějšku do sebe přímo pod že to v sobě máme ten nesmysl tak to jenom ten smysl v tomto lid se dobrý smysl že asi v představě nepřekáží v tom může země k k i a o přijímám zdánlivě zvnějšku. Ale shoduje ze to tato představa neodporuje tomu že bůh koneckonců ve mně je rozumíte. Takžé pro je dobré. pro tomu nic nemám naopak tolik s zkus to v nako aby se dělo na jeho památku ale musí tady být u toho člověka který k tomu svatému přijímání přistupuje z náhodou na příprava a velice důkladná hlavně takové sama o jako důkladná že on musí před tím. Mít víru že se tady děje toho že nějak zvnějšku od viděná někdy bylo vrátka k tomu vnikl do toho malinko malinko protože hle a to odpovídá skutečnosti neboť bych prosté klepejte. Do otevřeno a nikoli zvnějšku nýbrž zvnitřku. Takže abych v tom ještě nějakým způsobem se snažit opravy protože mi to řekl velice dokonale je otevřeno je v ku a jestliže jem bychom v tom nitru bohem nebyli a ten bůh tohoto viděná tak bychom se marně snažili zvnějšku klepat jeho že to jenom bylo klepá. Je ten on dovedl i z čí a to je zákon na situace klade a bude vám otevřena oni z tomu nesmím přidat fa. Ale kdybyste klepali a nebylo zvnitřku pro vás připraveno přijetí neboť tam z tele. Jako věčná bytost takže vám bylo řečeno proto že tomu věčnou bytostí s te i když klepáte zvnějšku rozumíte takže věčné věčnému otevírá a který radil i bez mých to takhle. jsem nám o začátku cesty vědomě nastoupené jak přít ne jsem říkal nějaké mám k nám. Nebyl schopen na vyrovnat s se s tím že žiju v tomto světě ale že to je z život vzdálený od toho lidská a tak jsem ten svět jako bod co je podceňoval jsem nevěděl co s tím jsem podceňoval činnost a to jsem po se jeho činnost. Tak jsem celý den se točil svou mysl okolo boha v to bylo v tom mým ženské v životě dost dobře možné protože a my třebas na velikonoce tak jsem přežili těch prosím dni první li jsem se to extazi pole statickém stavu bez toho by byl narazil na kam to je. Ale a to byla maminka a pro víte všecko. Jenomže jsem jako protiváhu. V vnitřní modlitby že jsem říkal nějaké mám krám mně tady protiváhu modlitbě která nebyla úrovni toho mám trám která byla na nižší. Na nižším stupně rozjímání jsem předem rozjímám neznal proto jsem nepovažoval za modlitbu vůbec v. Nebo na modli se z od za za činnost takže tato. A potom si se připravoval na tu úroveň v toho od účinnosti toho mám trám. Ale nebyla byla to vlastně řek bych do pro nepochopení věci. Protože jsem nic jiného než modlitbu vlastně když jsem to k o to modlu krása s zase modlím o to s soustředit na boha pomocí toho mám tom protože jsem to celodenní rozjímání nebo za modlitbu o byla to modlitba zase jsem tím jsem to vědomě do považoval za modlitbou tak jsem se moc aspoň do modlitbu těšit z těšil na to zase se tam s panem vám. Takže vono to bylo dobré jsem měl to nevědomost na cestě poznání ale co jsem. Měl jednotu modlitby jsem se modlil přes den modlil jsem se potom ve jsem při koncentraci. Čili tam nebylo třeba jednotu zjednávat tím že bych že nával činností. Tak když například dejme tomu člověk říká jsem říkal na kým máme a to nám taky přišel dorostl jako jsem který dorostl. Do ho jeho funkce znamená spojovací k se to mělo v otci. A tak je to v pořádku že přes ven přechodně nic nedělá jenom se těší. A připravuje se na toho co tu modlitbu vnitřní tak to je přechodně dovoleno. Ale mělo to pro nás se s tím v oblasti různá protože nic ve přes nemyslet na a to maminku velice trápilo a byl bych se bych radil jsou za by se byl s chladným byl by si stalo ji by jím byl prostě byl byl nedokončil cestu protože to jsou ty dělo špatně. Čili když my si dát když člověk říká nějaký mám rád. Jak to kterou u činností to bývá žid tuto modlitbu když žádná činnost je tomu vyslovováním mantramu neodpovídá neboť modlitba konkrétních jejím předal bylo u i to co s tím co by si posic semeno tvé po si semeno tvé ale to je činnost tak dělat dopustiti činnost světový řízeno ale tadyhle to. Že to mám k nám tak šel asi patrně pokud vás to od něm k aby z tvého v k nám vzít byto nikdy než večer na tak pak jsem se připravují kterém. Tak patrně nastane tedy hluboká propást mezi modlitbou a čím nor dosti to kdo ho máte tedy zbytečně tělo s jeho z jeho i jejich milo co bych k a. Co s tím jak přejít přes to pro vás mnoho čela pro toho že nejsem oddělenou bytostí a že nikdo z vás od jeho bytosti. Takže začnou působit události je oko jsi tak aby se tu cestu propast se dostala pravých a tak samozřejmě on je původní ji lidského a znamená to tří slabiku která nějakým způsobem na tak pro v tu k o pád z tvůrčí činnost boží čili nás přibližovat jak tvůrci tohoto vesmíru proč o.