Karel Makoň: 86-27B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

se musím svou myslí pohybovat s to máte pravdu ale to co musíte vás nezatěžuje. Nýbrž to co děláte dobrovolně ani že vás tomu někdo nutí do vás zatěžuje mi v hře rozum žač neboť tím myslel třebas se lidem. Tak vám velice pomáhá k tomu aby ses snadnou kus stáli kdy svou myslet protože se vyčerpá máte. Ten organismus pobíjí hrající mysli s s s že tak že by šel dál no tak byl. Než to víte to je na příliš bereme zaměstnání nemusíte moc mluví to je jedinečně horší je to když někdo po doví jenom být nemůže tomu potom chybí no ano v modlitbě tichá přestaň ti že si ten nikdo nedovedou představit. Jak by mohla krista modlitba tichá bez náhradního představové jeho pole. Protože když se mluví do před při písmenové cvičení tak tam před stává. Slovní živí v životě je nad života. Kdežto při tiché koncentraci oni uvádějí do života obraz čirý nedovedou své bez představy obejít. jim do toho nechci mluvit ale napřed řeknu svou zkušenost o tom protože soustavně jsem přecházel aniž jsem chtěl z modlitby. Která jsem mantrická nebo vysledovat cvičení do modlitby tichá a soustavně po dobu devíti let co tady dělo. Ale nešlo to jinak než takhle tímto způsobem ale nikdy to nebyl žádný obraz a kdybych to byl býval byl obraz ale tak jsem to považoval za nedostatek zaujatosti a za druhé je za návrat do stvořeného a protože obraz je vždycky něco stvořeného a my nemůžeme si boha představit. Protože nemám není obrazový není to obraz něčeho podle obrazu božího býti stvořen říká své to znamená podle vůle boží a jak on si to přeje. Ale vůle při z kompromitovat tato to se říká podle obrazu božího ale tomu že přesto je to vzali doslova zatím usnou ti nebo věci tři nikdy boha nemalou volit. Nikdy ne tomu bylo zakázáno či pro obraz nebyl správná záležitost a říkali obrazu božím nezi tak jel platí žen když my jsme přitom namaloval li všechno. Jak jsme toho hodně jako otcova jsi li nám na kolena dale celý svět je se na obrazům a jestliže máme člověku víc přít s. Tak bychom měli mu dovolit aby na začátku koncentrace tichá. Si pomáhal obraz jenomže. Jako jsem si při vstupu do modlitby tichá pomáhal začátku. Představami s. Z no smyslovými představami o mu tím obrazové mi jak je písmenových cvičení nebo viz zase se ze slova ale el prostě jen zvukový nejen nebo tak nějak ano s úkoly přesto to bylo vnitřně řečeno představa z rukou vás tady to přesto obrazová. Tak musím říct že kdyby to bylo samovolně nepřecházelo. Toho bez obrazové bez představové části své tak bych byl nikdy se s tím pánem bohem nespojil vědomí. Takže opatrně když se začne vnitřní modlitba za pomocí obrazu tak především ten obraz který nám být pomůckou musí být obsah. Nesmí doby po musí božího obraz obrazy které tady vidíme před sebou. Příklad stromy nebo tak ti mají nějaký obsah nějaký život ale když přestane třebas ježíše krista tak možná že to pro nás jenom obraz. Protože my dobře víme že když se zjevil ježíš kristus nebo panna maria komukoliv tak vždycky v jiné podobě. Co to znamená že bychom porovnali obrazy třebas odejme něco začneme li u svým lidem. Tak zjistíme že případ od případu to dycky do jinak několik z těch li již se dokonce pomocí umělců mu snažilo aby ten obraz jejich představy byl o to mi vše kristu byl u blaženě nebo poddán. A. Například dejme tomu řada měl co se snažila u teď jsi ty jsi byl nové. Která se zjevila panna maria tu s ká. Snažila se aby jim to byla se na tak aby to odpovídalo představě krásy zjevila ale ona na všechny ty obrazy říkala ne to není ono. Tak oni jenom namaloval li barvy tak se mi to jevilo modrá víra a to vám temné a v mládí učitele. Ale on nám jak se z na že to tak není že to je sice nějaká vzdálená podoba ale to co ona viděla že mnohem krásnější nevyjadřitelné a toto je říkala marie markéta alacoque několik století před tím a to říkají mnozí jiní například co tak ve žen sienská jen kteří měli nějaké obrazy tak. Nikdy to nebylo stejné od případu případu atd. To znamená když to byl představy dobra představa dána od boha. Lid abych tak řekl. Tak to bylo v nejlepším pořádku tak to bylo něco obdobného tomu jako mně bylo li toto je písmenové cvičení nebo to mám trám bez do vzdáleně vyčetl ale nevyčetl tři jsem věděl jsem o oni věděli že to jejich představa o bohu takže tam jsem byl s to samozřejmě bez představy nemohla být chodila za za těch skal na vás vodní radit a podobně. Tak máte začít s představou nebo bez představy to se nedá rozhodnout. bych řekl že by věčně případu jsem musí zajít z z za či s představou ale jsem říkal to přesto musí mít obsah by se ještě přesto kolik krásně namaloval mého výše krista se se jsem planoucí uprostřed. Tak by to bylo z jenom přežil jsem jenom tak krása a nebyl by to obsahem ježíš kristus. Protože by to nemělo obsah tu božský to byl v se osobní představa to si vytvořili tak by to nevedlo k nespojení toho je začarovaný kruh to bylo by to tím se stávám a tak dále čili tam kde je člověk na jsem opravdu málo případech ten obraz lid tak tam se na něm musí budovat dál a. Jemu kolik jak se poznáš jemu lid že mu od boha dál některý obraz jak jsem tady vyšel od je neodborně chce působí na člověka líp než ostatní obrazy to nejsi se li to ost to není od boha dané ale je to něco čeho bychom řekli s tím pak je a tady myslím. Ta svým paty je určitému varovat obrazu ale velikou roli. Například magik k nové nebo matky ji založení lidé mají smysl pro ho hrad útvary trojúhelník když se dal co je o to dostat dále co všecko chováte li a to je vidět že základu jsou magicky založena že by na to šli klidně magicky a to by potom zase v tom nebyla ta potíž ti než bytu magickou stát to zadává volní stránku odpoutali přitom nebo. Sví odstranili tak by to trvalo strašně dlouho. Že magik des o vůli a mystiky jde trpně vzdávání se vůle takže toto se boží jemu vlita nějaká představa pochopitelně. No ale když nebyla žádná přestávat li tam se nestalo nebyla by zase se rodí nevnucoval nemusíte se do představy která mámení příjemná příhodná která vám nebi pravým ztrát pro vás není obsahem například jsem třebas svému do všech ti líčil obsah a toto ježíše krista. Tam na tom o ta se mi u těch léto listu v plzni to byl ježíš na měl v tom byl nor obraz to vlas socha na životní velikosti se srdcem planoucí uvnitř s tak on nad z toho co se mu líčil. Poznal že by o tom ježíši měl něco vědět tak když tam viděl obrazy teď již dovede se si tak se musel hned vzápětí musel to on si vyžádal říci všechno o tom ježíši kristu jak trpěl proč trpěl a co ta fáse utrpení znamená o protože by že se napsal kristovu cestu nese ty věci vyložil tak do pro nebylo tak obtížné k zase ještě přijdu cestu od jiných vidina protože tak že tomáš viz zk jeho tak tomuto do vyložil tak mohu říct že na. Ty obrazy sví díval než si z bod je to dítě neumí ale není soustředěně čemu to je co přineslo ale přes vynesl o nějakou představu o bohu protože dvojici o bohu představu toho v mých očích prosila to pro vás třebas neplatí je stvořit si boha podle představy své podle obrazu svého. Prosím že je to opačné než jak to být mi podle obrazu božího. Tak je to me dobrem kdy řečeno než kdyby již om mi podle obrazu božího na tu věčných jak je to podle obrazu božího dělat tichou hodné tichou modlitbu tak to je takhle někdo třebas je citově založen. Tak nesmí začít bez tichém i od třebas napřed temné jsem říkal nýbrž musí vložit na začátek. tiše modlitby nějakou modlitbu. Citově založenou nebo citově podloženou například i tomu říká máme střelné modlitby a s tou střelnou modlitbou vydrží potom třebas soustředěn do nitra do určitého bodu. A jakmile dojít je to do živé je pojetí boha. Ta účast na mně nebo ten s tak k němu tak tam ten s tak přestane existovat tak to přestala být tichá moji braním to modlitba na nic. Začít hned. Z na nic z s tak je myslim také žije v opravdu na nic. A a. A to je asi všechno co by od modlitbě věděl protože čím viz vizte asi řeklo. Tím byto bylo horší si myslím že když to samovolně vede člověka z toho z modlitby ti jako dovedlo. Tak že to největší doporučení pro ni ale musí dobýt modlitba navazující na život v obrazech a ta. myslím že tím je to odpovězeno nevím jestli to jsem na který nemohu zapomenout. Tak je toho v obraze živý a nějaký obsah ne. No tak to potom jde jenom do doby dokud to živý obraz. V tom je co pak jsem jenom mile dívám na ale strach může zastavit některé procesy s tak tady říkal protože jste se procesy v těle které jsou slabší než ten strach. Takže dejme tomu om s tak u dostavil procesy a o které by byly překážely ale jsem se potom dostal do toho ti pak je to tak. Ale nemusí doby pravidlem protože upozorňoval že jsem toho strachu měli vize kdokoliv z vás a to z toho důvodu ano. A to z toho důvodu se jsem na to šel bez představy a co pak to na tom světě je bez představy. A když na vás něco působí a nemáte o tom žádnou představu o tom větší živou než cokoliv než jakýkoliv měl rozliší strašidlo ano. O které máte nějakou představu tak tvé hrozné no tak bych si v každé citově založený člověk by jsme u citově založena člověka a že bych měl začít s rozjímá a to je modlitba ticha a teprve rozjímání kdy ho přivedlo tam o ho. M někoho přivede třeba strach tak rozjímání bylo přivedlo tichu protože on by si bytost rozjímání správně dělal byl přiveden na jakémusi druhu kontemplace čili ovšem není to ještě dobrat o kom pro pro tento za doby toť ticho. Óm by tiše postál na tím cílem představy totiž z toho rozjímá ani ve kterém někam dospěl. Tak třebas dejme tomu abych rozjímal mou. Ňákém podobenství dál řekneš si hodně známe odnímání muss nějaký předmět. Do pod v podobenství onu on když jim třebas po ženě která vzala nějaký množství kvas nic a zadělala ho do třech měřic mu v ky a ono to zkvasilo všechno před že v v těch kozy bylo málo tak velké množství mouky zkvasilo a kdybys v kdybych tomu nerozuměl. A přesto jsem potom rozjímal co to tím pán ježíš chtěl říct ale najednou jsem tomu porozuměl že tato oni rozumělo nos před to jsem ti při mi sice mouky jsem a je to rozměr od toto zamíchala něco málo božského. A když to smísí dohromady v když dal než v tomto okem v říká bychom to byla jen z mých mám to do doma by k nebo do půst tím nebo do poruč jim nebo umožní duši aby to z míchala. Tak to ten následek že vznikne něco ho. Co se podobala království božímu že vládne převládne tak činnost duše. Na tou nečinností nebo. Ne praktičnosti svým o to o s tím mouky a kvasu dohromady to ještě není k ničemu. Ne ona se do zatím bez tomu rozum oddělenosti nikdo to zamíchala ale nesmrtelná duše tuto možnost do za vých čili kdybych toto pochopil poprvně životě v tak by to dycky tak by to zaručeně pro bylo úžasné bych to jasu zůstal stát. V klidu a to by ten zase by měl obsah. To je taky dobré či kdybychom doby mil dva dni rozjímali na životě ježíše krista by vásto do jela dalo užasl by zatím postarali jak si dovolit vždycky. Na konci nějakého výkladu chvilinku postát abyste si mohli z toho obsah ten obsah nějak vyžít jo. Například dejme tomu u do ji neví z vymluvit vývody wattsovy než nejkrásnější obraz z bible myslím líčí mně co je. To protože tam co jsem dávno po pochopil tak do pro třebas novinkou co on tam říkal ano. Na při dejme tomu že on že my děláme tu největší chybu že jsme si boha o bych ty milovali že oni je mimo vás jeden by také nemůžeme proto se dostat kupředu bůh ti subjektem znamená oni v nás a. To je s pravý základ k tomu abychom mohli k si k bohu dostat tak sice vím že tomu tak je ale nikdo mi byl tak krásně neřekl jsem z mít k jsem neuměl od bodě tím keři který mi pána boha na nebesích mějme mimo vývoje v nás. By neměla ukončen na tak řekněme jen v skokem do něčeho čistě světského nýbrž že bych s po bez to aby po o na každém modlitby žes vnímám odcházet do života. Abyste smazali si rozdíl mezi modlitbou a životem. Jak jsem tolik sil třeba jak se ráno mám modlit za ve se modlit te hlas je organický přechod z modlitby do života. No tak to s. Stát a činností jako mezí u tu k jem a východní východní vycházením z mu tu ku modlitba by mohla během dne sloužit modla jsem vás chtěl slov jako u podle. Hledajícího ano tak s náboženský život potřebuje pravidelnost. Totiž když ta která s tady není tak se děje něco se co vsedě fysiologicky taky v organismu když totiž kdo ho nejí tak a potom se nají tak to dělá dobře. A zase na to pořád jsem mu tak nedělal dobře jo v čili mělo by být ve všem v než jsem měl nějaká víra a obecně řečeno v s s s s víra je začátku málo později více ovšem toho neplatí dům že jsou tak zaujati že nemohou um začátku málo. O těch se se platí začátku moc aby vzor to se ztratil a mu za zrod z ostře jako třebas málo. Takže ale zaručen není pravidelnost. To jsem tam že by to soustředění nebo na tom časem si od za od co z ustal tak tak čím dál než on v něm. Že to by potom bylo tak podívejte se. On s mír lidé si myslí a nebyli v tom lidem marniví. Že když tomu soustředění při dají na podporu své vůle abys pro soustředila. Při dají nějaký obraze z čistě domem lidský obraze z že tím pomohou modlitbě ale kdo na světský dobra dost třebas kruh z škol ve pro střed to ještě ji jana se dvě ale pro málokterého člověka v tom v sobě nějaký obsah kruh je nekonečná záležitost to. Protože kde končí kruh. Ale to nekonečno je uvnitř v tom středu našeho touto škod. A je tady řečeno v tom v s v k rozumu který od od a jako takový je konečným a jakost po spojit je nekonečný as se toho je nekonečno symbolicky. Je tam symbolem toho že nekonečno je ve všem konečném rozumíte tak pro byto jako doma v lidském založeno nebo mat za si zrozen člověka mělo nějaký zná. Ale silně pochybuju že by to by drželo dlouho. A na přítele který chrámech tu tak tady je že jsem kruk středem. Ale být ku. Velice složitého rase slouží k tomu aby se mohli vůbec soustředit. Protože ten složitý obraze z v snadno upoutá jih vůli voni se musí vůli snažit to udržet a oni pracuju vůli kdežto my tu vůli opouštíme dejme tomu ještě i ten obraze z slunce z který kruhu z školou o prostředku celkem by dovoloval aby člověk se při z toho nenamáhal a život vůle ustoupil ale dejme tomu tak ho z vlité obracet uvidíme dal včela a. O svá nebo a tak bych magik pro co si z toho pěstovali tak el ty evou budou duchy a málem se do budou boha vyvolávají ho anebo domu na boha jako na jenom o tři duchů se tak lidu kolem nená vzoru dělají to vůlí. A si mám špatný zkušeností. No bez vědom dán člověk obyčeje nechápe že když jeho z si život nemá vás styl. Že to hrozná otroka on se plácá a od zdi ke z ti a styl životní mám od dát svobodu tím žes nějakým směrem dále. Prosimvás být nějakým směrem to není otroka nýbrž v osvobození od pád sám když mně to měla se plácá a od s. Z nějaké stěny ke druhé tak nejde kupředu a když třebas špatně postavený styl od tomu se může o co z napravit. Tak jest ten teprve tehdy když to nějaký smysl asi za ze života jak jsme své líčili mám nějaký smysl mít smysl osvobozovací zatím co si za cit kterou si jí. Jako s pannou jej stanoví lidi k pro tento světský život nemá osou od smyslu on vás sil třebas životní takový ano. A o tom dílu faktu. Potom dítě svého vzali dívám a to taky styl životní ale kam to vede ale buď vyčerpanosti zaručeně je o něčemu co nemá správný řád. Ale nebude to osvobození on dal pro z to špatně se stylizoval tak bude mu to dítě nakonec překládat v tom jsem. Co s co předtím měl napřed dítě třebas třebaže do nepohodlí bych tak řekl zkušenou ze nad a potom okolo něho něco postavit s ne hmota nás zavede pořád je pro mu ale stává svou nad stavu když to smysl duchovní všechno co von dělá. Takto dalek svobodně ano si zase podaného názor není otroka na sto osvobození od otroka ano různý názor ano že podat si vůle z do pod vzorce důležité v tak dal. My jsme si řekli že bůh její jediným činitelem a on je činitelem jediným také v tom že všechno stvoření nadal určitou mírou vůle. Na kterou wu či nižší organismus tím již jejího překonává například tam men. U kterého nespatřuje vůbec žádný projevu vůle těžko překoná tu vůli kterou do něho vtělil bůh. Je to vůle toho kámen teďka. Jenomže oni nehnutý takže vivo vůli nevíme ale tam v tom kameni tohoto pracuje dokonce kámen se za čas. Třeba svět trám nebo se změní nebo když nerosty ve do se do rostou řekněme za prostředníkem tak nějak to je dost výhod říkalo nebo tak nějak v čili a proti této vůli viz tyto kameny nic nedělají ale nemohou ani nechtějí je to se ještě sám o dlouhá záležitost. Rostlina také proti vůli své která je v semenu obsažena od boha daná pochopitelně ta idea se taky nic ze svede na tak nic nedělá. Pampeliška nebo se mi to pampelišky dycky roste do pampelišky ani jsem nezmění v ale jestliže člověk také tutéž vůli v tělesně v snadnou do sebe tak on s může daleko svobodněji a volně zacházet než ty nižší tvorové a proto s tady vůbec můžeme bavit o tom jak manipulovat správně vlastním vůli po že u zvířete s zvířete tak nebo s tím prosím byto bylo zbytečného to nematou. Atd. Tak. Záleží budu muset něco říkat se slovy že jsem zase ještě touha přednáška že to vy všechno víte co řekne na slovy tě. Manipulace vůle u dítěte jak vůle mám jak je jak k vám vůlí manipulovat dítě k tomu určují v podstatě rodiče. V prostředí ve kterém žije vůbec. Takže to nemá vlastně jsou budu vůli jak bych si to bychom podali co od vůle tak protože to co vy jste si bujet okolo sebe že. Tak to nejde dospělý člověk. Ten dospěje výchovou do tak dostavila že v. Se podřídil celé řadě konvencí a transy v těch do konvencí jedná. Čili vůli mu po drát žijí soustava konvencí. Ve kterých jedná se kterými a pomocí níž se projevuje takže dejme tomu jsem tady všichni chováme konvenčně. Například sluší se na patří své aby se při takové přednášce chovali smutně z ano tak do protože se konvenci. Ve kterou mám druh této přednášky v próze svou krycí vedení třebas prostor všechny nad zesmutní ale po že všichni jsou z od v tak jsem přidal své konvence ne. Takže většinou many budeme vůlí podle by se konvencí svého okolí. A rád před z na tu lety konvence li to dovedl krás nic než darovat do zákonitostí. E byl nějaký pán kom tu si s jo. No ale dobro vel to bylo pro zajímavý si to před citovat ale za ní. To byl člověk který tak dokonale spoutal čínskou společnost. Že ona se stala a on mně něm u plně konvenční společností že jak jsme do provinil pro nějaké konvenci tak byl v společnosti čínské nemožný tu konvenci i a on z ku lidem pokud sebe z vás tak přesně jak se tak nechová se tak tady s prostě nepatřit dále protože to. Někde na on z ku tady jsem se začal stýkat s třebas s těmi ku ne s těmi. Ale to byly španělé nad nebo věky a oni chce ten můj pro prostor chtěl. Od les no k ve vyslanec ukázat že vám v jako který do let co to nemá dělat ne přednost o že za strašný primitivy. Tak napřed učil konve jsem z španělský to ve si ní. Co jsem musel dělat všecko co se muset naučit to předváděl tady tak se ne v tak. A ty to brali a. Že mně řekli no a to na tom měl vidět španělska výchova žádný všechny cti. Se mu nemůže rovnat načež ten můj páry jak se uklonil jako říkal moje rádce tady dovíte to mně připomíná mají předala kdy to se se mnou udělal dělat jako ten doktor s tou starali a jsem se mohl objevit ve porost a jinak jako se viz tam ho lid nemohl v ho. No samozřejmě jsem se musel naučit tak něčemu co v čem bych se spěl k tomu pobavení ze společnosti velice úzké a vybrané. A a musím říct že jsem obstál tedy mu mockrát věta nebral tak si to nebylo výtečné ale jsem obstát tak jestliže evropě z takového že tu vůli sešněrován mají třebas nějakými konvencemi dál. Tak to například nově dát svět je v ní. Měla svatého předpisy přesné který jsem se zdržovat to velikou ven cele to nebylo nějak tu oděno moc duchovně nýbrž konvenčně a toto konec byla vím třebas nějaká novost a neomalenost a. Nepravost dokonce možná tak toto nad považuju za správné mám co starou manipulaci vůlí znamená osvobodit se od všech konvencí on ano prosím vás kdybyste jako cestě jsou oni na že kterou před koncem zas rosy tančit prostor ale ne tak u mně lidu li co tady vedou že se mu to sama sv. A proto bych radil do předvedu v tom se vám třebas dobře samozřejmě vystaven a ta společnost mat příklad vynechává je tady měla vším problém a podobně a tak vidíme že tak jsme se li trošku vedle ho. Protože nakonec z nás jenom jsou jdou do takové a je konec po správném svítí vůle takhle lid toho jako neměla vypadat podle mýho názoru ku nýbrž asi tak ale že když člověk se měl řídit podle toho světová ten byl vzorem pořád se pilně snažit se říká česky mýtem. Pořád se ho pilně snažit aby něco dokázal. Úměrně svému věku to ušel lepší tím a potom si ještě jsme si ti vůli samosebou postupuju po malinko byste řekli do od will. Nebo koho dejme tomu u říkal kdybych věděl že zítra zemřu ještě dnes bych zasadil strom. To je tak je lepší použití vůle než bohu své či tři konvenční život. Ten prostě byl ten styl me do boží v on by ještě dneska jsem byl z trám protože v růst do bujet užitečná záleží s on užitečně jedná. Užitečně li jednal trošičku líp než zvíře přes to není daleko od zvířecího využitím vůle. Jen zvíře využívá jsou vůli tak že ani malinko darmo nehrabe žena po doví se udělat aby na prapor něco pro sebe. A to on který se takle nemyslel on chtěl ten strom se pro jiné proto mluvil o stromu o chtěl by po něm ten strom zbyl aby sloužil jiným lidem či to je vyšší způsobit tele. Než víře ale když semena hravá jenom z toho co děláme pro sebe tak to jsme na úrovni čistě zvíře s taky tak karma tak zvaná čili odplata antoníne nad a podle toho padá jo kdy jsme tvrdě je na úrovni zvířecí a jako se zvířetem se s námi je zná. Nějak nesnese živit protože děláme jenom šel vět a bohužel takle potom vstup mají duchovně jsem z to neni tak se rozumně tele jen účelové tak to děláme. Jesi by tady abrahám zračí kterých jsem být aby cenný se to dělat tak. Aby to bylo rozumně účelové co pro z ale říkal že setkání rozumět účel. To znamená aby to neodporovalo rozumu. A aby to přitom mělo zprávu s tak člověku mu to lékaři tento způsob myšlení náleží ale to není ten nejvyšší způsob užívání vůle jsem se s teďka dostal na úroveň takovou dost bych o říci co si proti cesta. To štěstí že napřed lékaři. A pak jiná společnost jiné okolnosti ale napřed prosim lékaři nutili k tomu jak správně užívat vůli v tom nejvyšším slova smyslu. A ten zní užívají ji do krajnosti a rozumně a rozum ale když tito nejde tak bez lítosti nad tím že tito nejde od toho odstup a dostaví li se nějaká milost která ti zjeví jak to dělat nadto nečekejte. Je to v pořádku pak budeš správně vládnout vůlí pomocí této milosti. Ale jak ještě radím do se vše krise možností zeptej své moudřejších a ještě možná nastaví své schopnosti dále el právě jejich kradou takže toto všechno naučil lékaři od zlého mlád takže jsem to dělal do sedumnácti let. Tak jsem chvilinku jednal podle takzvané vlastní vůle li o na základě schopnosti rozlišovací jsem v jednat podle vůle boží ačkoliv jsem nevěděl že to vůle boží. A. Čili nestavte se na vlastní nohy v za každý okolností když vám něco nejde. Aby čerpali jsem všechny možnosti tak jsem nerost svůj tenat poměry nezmalomyslněli své nelitujte se že vám to nejde že jste tu tři nebo staří nebo an co všechno si může nevyčítal. Nýbrž neptejte se pokud možno ještě odborníků poraďte se z od oni ti. A pak se lidově něčeho jiného protože tamto není že. A když to mezitím vstoupí něco nějaké povědomí něco jiného tak si vědom že vše k tomu správnému vedení vůle boží nám slouží také svět kolem nás. Takže bych dodal jakmile vám to vůbec nevíte jak dále nemůže se že se z dom a klidně se dívejte kolem sebe možná jsem vám napoví kolem jdou tři leže byla to říkal byl s tak. Svým postojem svou tvářnost na nám napoví pes rostlina nebo obloha ale vězte mi že vám v když bude řekli vně když zapomenete na své pravé snadno někdo odpoví a po se ve vás kousek dál v tak to považuju za správné používání vůle tak na úrovně přechodu ze života zvířecího do života lidského tak nepoužíváme. Vůli tak začínáme lidský žít to znamená je naději že nezemřeme jako zvíře je tam naděje tak je. Ale jenom naděje a do stále na naděje a teď by se to mělo pro ni jistotu. Jestliže dost často a záměrně opouští ze jsou vlastní bez být svou vlastní vůli bez lítosti nad sebou. Vizte vyčerpali všechny možnosti vlastní vůle a vlasti schopností. Tak se s časem z přestával nás poklad z vůle která je která ve vás působí ustavičně k o které nevíte neboť z vůle boží jste tu. A. Z vůle boží žijete jednáte nebo když se schopni jednat a podobně se schopni milovat nebo nenávidět a to je všechno co vede pomoc od boha i ten nenávisti. A když tedy se podřizuje tele této vůli boží která vás sem postavila držel vás na mnoho. A občas netrvá to je občas aspon a pokud možno soustavně trváte na prosazení vlastní bude se hlava tak hle mít žil toleruje byl vůli okolních na tak dále milujete bližního sv. To znáte tak se dostáváte nejenom k lidskému způsobu chápání životu o tady by se dostatek božskému způsob. Duchovnímu způsobu z tomu říkal ano nos. Chátrání života státem mentálně dospělý je li by totiž z s rád se v sobě poklad protože ale neví že se dostal nad dávám jednou jeho tam tolik to přeteče přes hranice vašeho vědomí as dostal se do vědomí. A to se nestal se v nás dětech toto řečem tomu převratem převratného vlastnosti boží pomoci v čem převrací člověka totiž. Na ruby když člověk aspoň časem sekal dobrotu o nad dělal podle něho něco a myslím že bych mohl ten skok z toho na žádném v tom stupni to není tak šavlovi jak jsem to říkal na ve tyto tady reprodukuje od ostrovy bývá to nebudu zakopat by prodlužoval stezky sto zjednodušil. Ale také nám se to neni protože člověk co chvíli někým jiným se řídí tím jak se někdy dítě chová jako dospělý se vím jak se dosti výchova jako dítě a v ale se divím jak duchovní člověk se často choval jako třeba zvíře a podobně to jsme viděli ne milosti. No takže k tomu bylo třeba přidat chcešli správně poznávat jak máš za ze jsou vlastní vůli poznávej sám sebe. Jestliže nepoznáváš sám sebe atom v těch proměnách které probíhají v člověku takže nejsi pořád stejný nemůže se někam za klasifikovat na potom tam by se že tam zůstaneš. Buď vím kam ten který se začátku rod udělat obraz o žáku jako potom pole pro klasifikuje čtyři roky tak ale ty se musíš poznávat v těch proměnách jak se mění jíž. A nesmíš se nikdy z věnovat tomu aby si na jednal podle nějakého receptu který visí si vymyslel no a pak jsou bují byl s je naděje že ve správně z tu dva pan činnost v vstání jak klas v sis co od vás se mnou trám činnosti jak lásky v přistupovat neutrální činnosti. Tedy neutrální činnost opravdu je toho druhu například skal tudy ale že nebo píšu na stroji nebo z takového dělám a z toho zákona vyžaduje a nic víc s než přitom se choval slušně a dělá z toho. Nikomu tím mocné pro zpívám ani nikomu tím neškodí jím tak tomu říkám jsem definoval neutrální činnost při takovéto činnosti která se liší třebas za tu papíru vinu v je všude dost od činnosti lékaře v učitele a jesle a vůbec pak bych tvůrčích pracovníků v v ne v. Po svobody řemesla podobně. Tak když odhlédnout od těchto pracovníku tak v tom ostatních tělo se svým tradicích je neutrální činnosti moc. Všechny u řady jednání jejich i neutrální činnost jak tam projevovat v nějakou láskyplnou z vás tak zněla asi ta láska hře. Říkal definovali co znovu na činnost byste jakosti nesou prosili tak se opraví v ale myslím že není třeba čekat. Chcete mi říct z za neutrální činnosti něco. Co mně vlastně odvádí od toho duchovního cíle protože o na mně neposkytuje příležitosti milovat. Ona mně neposkytuje při dosti nenávidět nanejvýš je to si ten si to s s s s s s a těšit se budu od toho do ma ne. on se trans činnosti kristus rasy způsobem zabíjí lidskou vůli a vždycky o ducha tvůrčího ducha a a ho či dát syna třídní člověka jako méněcenným protože jen o by že se točí dokolečka. A člověk jen duševně chátrá při ne tak jak k tomuto stavu věcí zabránit tak především bych radil to co jsem říkal před tím abyste vstupovali do života nebo rození od života tak jak jsem vám řekl že byste si že byste od boha chtěli. Abych vám dal sílu k tomu co je v jeho vůli jeli v jeho vůli abyste činil dělali čistě třebas mechanickou práci popisovali nějaké dopisy. A tak jednak tou na tekla si pali říkat si třebas a jednak to je to taky vůle boží obojí a anebo taky nemilost jsem poměrů že co co na vás padlo to opisování na stroji vynález se nikde dělat z ale to všechno ještě nestojí proti.