Karel Makoň: 86-28A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Proti tomu že člověk výběrovým způsobem může na to jít. Který vjemy způsob je že si přeji aby jednal podle vůle boží a aby bůh odraz sílu především k tomu se v jeho vůli. A tak se začne projevovat v jeho zaměstnání nějaké rozlišování v a ne z vůle toho člověka nýbrž z vůle boží vám jsem bujet trošičku bůh přímočaře do z ale bude do činnosti a čím dál tím více takže dejme tomu je světlo opisovat č na stroji s příslušným děláním z kou od k a nám krátko novic. Stává tak on se na tom místě velice osvědčí oni ho než žít povýší ale budou mu za viz dramatu bytu pomoženo tím do vedoucím toho oddělení třebas on co tu matou bytu v a on se znova bude tak co si ča jako před tím. Čili on bude v z práce která a čistě mechanická neutrální ve nějaké tvůrčí práci se dost ano jestliže ale to o pro ve jater o potravu trámu kyne dokonce života. Tak se nikam nedostane neutrální činnost na neutrální činnosti za činností která do zkus jsem prospívá tomu člověku ale málo tvoje rosy tak na úrovni zvířecího života a kdy z opice dovedla psát nastolit tedy co dělat jo. To se stalo tak. myslím že v když v tom neměli podceňovat nebo zrání činnost. Protože vězni výchozí východisko do činnosti tvůrčí dycky otevřeno pokud si přeju spolupracovat z učí činnosti boží nemusím to nějak definovat domu se o to nějak znáš starat ale musím tu práci neutrální dělat tak vášně tak dobře jako kdyby to byla práce tvůrčí a kdykoliv neutrální ano. na a v křesťanské tradici je v prosím je stále něho v od ze si ten on a panna k a se jsem s ke tradici nejvíce postrádám toho že za dva sice let po smrti ježíše krista téměř ho nepoznali. Že ježíš řekl nebo nevšimli si že ji řekl příklad svůj dal jsem vám abyste ho následovali a. Oni si mysleli že jenom že se máme dát asi všichni ukřižovat not to je přeci nesmysl. On dal příklad životem. Nejenom tou řečí do oni potom jsem se větou se třebas tou řečí nad příkladné dal příklad jsem mu nejenom k vám mluvil jsem vám dal příklad. A co je to ten příklad který nám od boha přichází ním a k bohu se vrací. Aby přestože není nejste schopni se se mnou bohu vracet nejste schopny. jsem si pro vás přišel abyste schopní byli a budete li se řídit mým příkladem schopni budete či kdy následuj mě. A to následování bude umožněno tím že zachováme ten řád který stanovil to znamená chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž a na sedmém následování není tedy možné kdežto sebe za po. Aby z vůle za nim při pochopitelný a teď jestliže to bude člověk. Syn člověka taky žene který od boha přišel z vědomí tím že je synem božím. Tak se liší od nás jenom tím že on přišel s jasným vědomím že přichází od boha a koná tady nějaký úkol aby způsobil lidem před lidech převrat podle kterého zase se bohu byli ochotni vrátit kdežto my jsme si že jsem na svět nevědomým nevědoucí že od boha také přicházíme a. Také se bohu vracíme ovšem ne jako bůh. Nýbrž jako vyslán viz stane děti boží kteří z domova božího přišli viz podobenství omar na ten synu a do toho domova se mají vrátit. Tak většinou z celé. Tohleto nepřímá jako správný názor to je veliká křesťanská chyba se jsem s ke tradice o boha s s s s s s nepřišli byl sice adam nějaký stvořen a od boha. A jak eva taky či pro lide a pro znamená že pocházíme od boha ale je to s tím li jsem asi tak že si podávají v tom o že o stát a tak dlouho že nikdo nedohledné kdo měl tu konec první ruce je tady život. Je tady konec nádoba lidská a plná života plná živé vody ale kdo byl ten adam a jak to s ním bylo to se strašně dál ano. A je to tedy nezávazné. momentálně pochází blízce ze svých rodičů o pro rozhodující viz se proti musím zařídit žiju do společnost jak to musím dát se kterou musím vycházet a mně jsi mám vycházel taky s pánem bohem a v době si to není tak že on se naše z míst od žila se milo neslyšel lehnout. Čili do jisto li tak že z ten pán bůh jako stvořitel dávno je mrtev. To fakticky mrtev protože to nedělá to stvořil odešel si od toho ku a tak prosím vás v další chyba v našem naší víře. Že totiž synem uvědomujeme že to co je psáno ve starém zákoně na příhod o stvoření místa že to obraz skutečností a ne obraz skutečnosti které která se stala tam mně všechno obrazem i ten čas je kamenován je obrazným ale nikoliv skutečností čili skutečnost vypadá jako každý potvrdil toto zažil že ten proces. On musí pořád běží a běží v tom i ten sedmý den odpočinku božího. A přes ten sedmý den jeho odpočinku vejde tak učen že by se přes ni můžeme dostat zase nazpátek k bohu. Protože ten tam modlitba tichá trup začínala pro toto řekla tak to je další oprava kterou musí nedělat dále naší doprava na tradici velice nutná by byla že jsme se provinili pádem z ráje se s nepojedli o od své které jsme neměl jíst. A tím jsme se odsoudili k životu pomíjejícímu své z za ven u toho a. A případně ve ku se jsem se budeme chovat a to všechno chyba tak do nebe s námi. Tak především ten pád z ráje je zase další nepochopením protože tam se tady je nepochopení tam pokračuje a. Nebyl pádem tak jak se jak to obraz líčí. Nýbrž byl vývojovým stádiem které následovalo po musí vyšším vývojovém stády. Tato také je toho pádu se tam takle dramatizováno. To se nejsnáze pochopím bez některých šel nikoliv nedopatřením tam na psaných článků v zapomenu jenom jedem protože jsem to vyložil poměrně tady tak vel v dodal v komentáři k jesudianově když sebe vychoval nebo tak řeknu například bůh zároveň s tím pádem mohl by z dva z ráje odsoudila padá za trest se ode z prachu plazí ti toho konce. Předtím blázen taky. Protože byla hadem hladem zůstal či vůbec ho neodsoudil. A to mně takový momentů víc není to odsouzení nýbrž že to odsouzení dalšímu vývoji neboť on tam poslal postaven před se ě ten ráj el nějakýho anděla nebo kterou by jim víc a najednou hlavního z prameny mečem aby jsem lide nemohli vrátí do ráje protože by pojedli ze stromu. Života i ze stromu poznání najednou aby mi nesmrtelní tak je to napovězeno. Kdyby nesmrtelní jako je ten bůh. A to neni smyslem toho stvoření toho stvořeného do kterého dualismus dost řím do kterého právě dorostli oni teprve něho dorostl jak by z toho tady ne to není možné. Tak jak to je za dáti. Že se trojice je že jsem starat posila a ty si viz jsou způsobeny nikoliv nedostatkem v těch obrazech. Nýbrž nedostatkem zkušeností o těch obrazu. Ty zkušený ty obrazy nebyly nikdy prožitý dalšími lidmi nebo s kterými byli lidmi prožity kdyby všichni popraveni nebo odsouzení byl učení si kdosi tradice dávalo od se záležet aby nikdo nebyl naživu nebo nemoh promluvit kdo ho mu na to hledí s otevřeným očima. A. Myslí si že během tohoto s života jsem se dostal do toho stavu nebe. A dost po smrti v jestliže po smrti tak odsoudili křesťanství marná z mu na který zahyne jestliže své neobrátí. Marasmus takovému že každý trošičku rozumím své řekne odoláváte se nám budou musí věci které z do nebe ne prověřil a takové náboženství nemá v tomto životě žádné místo právem nemá. A jestli se někdo vyskytl a nebylo jich málo by doby byl v tomto životě chtěl se do stavu nebe dostat taktem byl buď vím visící upálen anebo aspoň u mečem viz ex rád a co ona el tak dal prosím to je další chyba protože jsme osudy duchovní sil za hranice. Tohoto života tak. Pak ovšem nemůžeme chápat aktuálnost příkladu ježíše krista. To nám nejde protože. O něco tady se ukázala ale ono se to může splnit po smrti by bylo s odtamtud přišel aby nám to řekl že to pravda nic no. Jenomže ježíš kristus říkal soustavně teď pojď za mnou a dostane se hned vodu věčného života a teď po které se neumí dělá ty nepomůžeš. Jak to když dycky umře kde který zřejmě o řeč nějakým jiném životě o kterém zase doví velice jasně nezrodíš li se z dokud znovu z vody a z ducha nevědecká světec točili když se tady zrodí z od jako na tak proto nás božího vejde tady do něho vejde své to nebudu dál rozpitvat že to je pět z nám třeba věčná ale to jenom tak kostela to tam nemůže chybět a nemusí skočit nám to bylo prosím to tam s. Čem a let teď že ještě do tam do jiné chyby možná ani přijdu ale souhrn těchto chyb způsobil že tady že se ubírat úplně jinou cestou dnešku by se mělo dělat. To není li na ježíše krista to je není vinna tak ti nějak je v ústní tradice nýbrž jiná s prostě mravní a duchovní těch zastánců tohoto kladného směru ho a bohužel v každém hnutí zastánci v při tak kompromituje to hnutí v když je do že posuzovat z vozu od toho ti podle zastánců tak ho musí zavrhnout děl ale zavrhnout zastánce a ne. To vnutí jsa. A teď se pustím do vlastní symboliky slova života abych mu ho vůbec z začít tak musím říci že bůh je na nebesích a tam nebesa jsou součástí každého stvořeného tvora protože člověk je se skládá z nestvořeného. Z toho nebe z toho chrámu božího as toho stvořeného. A to stvořené tady jenom proto aby se dostal do toho nebe do toho nestvořeného obojí takový jak jedno nezřetelné a jedno nám zřetelné či není třeba čekat na smrt ten nesmysl to všechno tady s obojí dále. Z tady nevíte zeptáme božím vstupte říká svatý a či ti to není žádné vyvinutí po smrti o něho taky vstoupil zde a proto se zmenšovat začal zní že v kristu co stále více kristus. Nebo svatá terezie o co máme jednání drž jednal v bůh v tom nebi jsou do stavu v nebi tady byla. Tak. A to jsem myslím řekl všechno co se původem tomu mělo říci opravil jsem si základní chyby. Čili z dotýkám se příklad ježíše krista jeho života proto abych vám ukázal aktuálnost víry že se máme si vás liž naučit abyste se naučili věřit v aktuální víru která vás dovést když budete věřit. Do toho království božího v znamenal do vlády boží ve vás. Ano. To uvěří tohleto není spasen ale spasen bude říká ježíš kristus. Ovšem musí tu víru aktivně pěstovat. Někdo tomu velice blízko svým způsobem jednání a myslím povolání ale jsou žil z isis jenom trám činnost zájem mocné jsme po skýtá těchto možností ale to jsou na omylu my si potom s těmi pro eště promluvíme zase k němu nýbrž jsem sám měl by taky o řadou rase odmítl na protože se mi do z aby přišli ne no. Ale u z ve se do toho při to ježíše krista. Ještě chyb je tak že si křesťané myslí odedávna. Že spasitelský úkol v začal existovat. A teprve od narození že krista a co před tím bylo to spaseno nebylo čekali jenom potud tvářit na ježíše krista přijde a spasí tak taky je chyba v tom že tuto s tu z vás přesto o tak že on si tam jsem se na kříži a a tím jsme spasení není možný my se musíme tomu jehož to dost jemu úkolu připojit to říkal jasně když mluvil o těch spasených spasení nebyl ten kdo uvěřil v. Skoč z deskou sílu ježíšova z že vy smrti nýbrž ten to prodělal dobře bez ohledu na sebe dali jste střídali smí píti tak na dno a proto byli na pravici toho pána boha. Ten konec světa není záležitost časová říkal o tom ježíš kristus že ani andělé v nebi neví o tom nikdy se s nastane to platí o nás všech protože říkal do se od těch co tam vedle jeho žiju amen pravím vám jsou mezi vámi do ten konec než tak že z byly tedy víte svým konec zažili že on nelhal v žádném případě jsou li dneska a budou budou sv. Je to individuální záležitost člověk jeden po druhém se pomalinku kterou si nazpět k tomu bohu protože ti který tam ještě nejsou plný mají plné ruce práce aby pomáhali v tom stvořeném. A ty dost tam dostali mají ještě více práce aby odtamtud pomáhali stvořenému na pán bůh to nepotřebuje ale my se přesvědčili jak ti svatí žiju a pomáhají atd. Prostě nespí tam nebo nehledí naší živa nesdělil na pána boha ale blaženost ano protože v s v atd. Tady se chybě strašně moc co se trojice napáchal a k tomu ještě přistoupila malá náboženská zkušenost zraku para lidem těchto chyb strašně moc takže když nebyla na ven z zkušenost tak nikdo neprohlédl ty obrazy jako obrazy nýbrž že po že za skutečnost to se nestaly zákoně nemožné věřit protože to obraz ale kdybych se zatím vydělat za skutečné. Tak jak vám to ukázal třebas chce tak on se tomu nemusí ani věřit to se pochopí že kdo tak mohlo být. No ale budeme na stránku víry tak on především učil víře on sám který nevěřil nepotřeboval věřit musel. Ukazovat jenom cestu víry protože koly jde nebyli ničeho víc schopni než víře a nemůže nikdo ukázat správné principy víry než do poznává v čem pozůstávají či musí být poznal a on byl poznal. Takže jako poznalým mohl říci o víře všechno co bylo třeba a taky řekl ale nic tam nechybí v tomto obrazu skutečnosti a cesty bohu no tak ta cesta nezačal narozením ježíše krista nýbrž věčný spasitelský úkol vizte kdy budeme potom zabývat jsi byl v tom čas jak se to spasitelský úkoly v i v jiných náboženství nebo soustava myšlení nebo v metafyzice jinde že ano ale. Vy teďka přitom původu nebo při v tom celkovém rozsahu látky který si byl ve prováděna vám řeknu že pro nás rozhodující nebo neboli jisto lidské znamená vám že ježíš kristus začal působit tam někde abraháma pro nás jak promiňte že z se. Abrahám mu a potom přešel sem do toho zmrtvýchvstání to jsou učeností zde na zemi. A od doby zase působí jako předtím předtím abraháme a potom nanebevstoupení. Působí zase z věčnosti než časném podobně. Ale jak působil tedy mezi tím to si zase ve zkratce řekneme že působil přímo v časném. No z toho jsou také působila vede tělesně na tak dejme tomu co abrahamovi působil tak že mu slíbil že když za že si národem z města úrodu sebou je uvedl přirozený zaslíbené a budeš již spravovat nevlastnit spravovat. Ale stalo své že abrahám samotný začal mi koly v s s vlastnit tu v to ne. Ale az vlastnit svého prvorozeného syna z láska takže hospodin musel domluvit ta čistým jsem samy správcem a ne vlastníkem. Svým to stojí mezi mnou atd tebou ty musíš také toho syna svého jenom spravovat to je svým ode poslání v hřivna kterou ty máš hospodařit takže si mohu zamanout aktivní musíš vrátit když ti a obětuj svého syna mně je bohu nebo je to moje hřivna a díváš jenom spravovat. Ale my abrahám se ukázal být hrdinnou přivázali o ted dříví na záda svých do do zrozen do syna aby se mohu u pálit a vzal výtku šel na nějaký vršek. A tam přivázán toho syna v hranici a z by byl výtku a hospodin mu říkal vnitřně jsem se to zdálo. Čili věřím že od této chvíle si jeho správcem kdysi uznal faktem fakticky si uznal své vlastnictví. Že ten něco chtěl post a k tomu stačil a tím vlastně abrahám před pověděl oběť ježíši v ježíše krista na kříži a všechno co máme k tomu dělat abych tomu by nás nic nevlastnit. Všechno spravovat kdyby aspoň byla svědkem v nadto dělala roku třista dvacet čtyři správně nás naučila jenom spravovat jak to chtěl ježíš kristus všechno spravovat nevlastnit tak tam se založil vlasy tam se mým ku děl nějaký kom proč mezi císařem konstanty nemá do přivlastnit dodneška tři ke v proti nosí si nic nemá v a to tedy jest pražský debakl. Pro křesťanství. A taky dovolil vraždit žák tu tak ty ježíš kristus nedovoloval tak při od roku třista roce se si si z mi že jsem v razil sester li přes ten nerosty li kam by se podělit ty války li z s se kterou darů za. No a teď to šlo dál k tomu národu zralost jemu slíbil bůh že se u nich narodí když a že dovede k spáse. Když budou konat jeho vůli ne svou jeho vůli další článek v tom nevlastnění. Nejenom nevlastnit takle něco co je kristem mimo mně ten si ti zdá a. Nýbrž. Také nekonat svou vlastní vůli a proto je dal zákony kterým jim přikazoval jak mají konal vůli boží ne nejznámější desatero podobně do toho těch předpisů strašně as. Ti někdy byly do duší a poslušní pak je bůh podporoval někdy neposlouchali a pak je bůh dopracoval uváděl do otroctví atd tak dále bych k ale. Překl jsme to proto že oni přes všechno přeci dělali dost to li to z vody vně se dočkali mesiáš. Jenomže co se z nich nevytratila z toho věčného lidu bylo. Že byli i třebas ochotni něco svého se zdá ale ve rosy tak daleko že byste byli ochotni míval li ochotni sebe z a on jim učit tak proto vám přednostně učil celým životem jak se sebe vzdávat tak v nejvyšší sebevzdání bylo v tom viz se u nás děje on nevědomě že. Odešel z věčnosti do časného ale proměna která a když seděla vědomě tak musí být velikým sebeobětování největším daleko větším než s tou ukřižování na kříži a pak to sebeobětování sto dát se rase byl odevzdán své rodině a se ony vyšší okolí obětování protože on věděl jak málo o že od úkolu či se mu z o třicet let jsou ženo své rodině. Při tom vědomí že musí být v tom svého otce to řek do nás ti let a on na to on ne s nesáhl a tento ho protože nám musel ukázat svým příkladem a to jsme to nepochopili ten při že napřed je třeba se kus osvědčit v malém. A kdose neosvědčí v malém kdosi se ve velkém tak to ukazovati třiceti let a pak to šlo pořád dál to nebudu rozvádět tu kostru v bych teďka mohl vždycky říkat pod se zvykli do toho z smyslu toho života s tou nebude třeba říkat kost nýbrž ve třeba detailně rozvádět v s a budu co dělat abych se nad li to provedl. A myslím že pro to všechno jasné štěstím souhlasí k ne v. Co se dal může dělat jo se se tak ještě dostal k tomu že ska se zase jsem jsem do ní. F a ono by se mohla se s něco stavy by z podporoval jsou vzdal jsem se s myslí. Čili cesta do čeho nic není že ano. To je to co říkal ježíš o tom o těch kterým rozdal ty hřivny ten který zakopal asi nehospodařil tak řekl když hospodář vybídl aby odevzdal co si vydělal tou hřivnou a on řekl pane vím že jsi přísný a rád. Sklízí z tam kde jsi nezasel a proto jsem radši budu si do zakopat. Tak aby do se takové při se v situaci kde on ho vyvržen do temnot vnějších. Nad o hlad další mu postit nevědomosti ne dělat do pekla se muselo do temnot vnější v mysli k navenek nebylo se k tomu bohu jít zase byl jenom extravertní v tomto světě jsi byl on o jsem to svět největší hrůza nenosí jenom tento svět z z si že to stačí v z od jsem se o to si ze se terénem pravil klid chyby v tradice lidem upadající zkušenosti náboženské prošlo absolutním prostou vědy na náboženství. A to musel dojít. Protože k tomu člověk protože by nají jediná jen na straně náboženské zkušenosti že není. Na straně náboženské tradice ne nevěřte že by byla vinna na straně vědy kam právo objevovat skutečnost třebaže malinké rozsahu viz o by viseli tento jsme se to proti pánu bohu ale to přesvědčuje el tu vědu v že návody syna proč se líčí jako je pro nezi napsal protože nikdo z dalším se nenašel kdo měl tu zkušenost na které bylo postaveno to co je napsáno v genesi. A ani z neměl jsem tu tom dalším se vina psáno o všem co je další v v bibli je o tom všem je možno získat zkušenost. Tato zkušenost byla potírána tvrdě samotnou s větví samotnou tradicí takže jestliže lesk se po tělo celé náboženství tak to si vysloužit že sami potírali ty li ty pravé vědy ty pravé své zastánce. A tak musí být po třemi sami aby praví dostat si mohli past nad prosim. Z to se dělat z oni jediný překážejí když k ní. Tou přehání když žáka med jak to říkal z panně byto bylo hodně tak ne z od těch těch věcí když mluvím s papežem tímto způsobem tak od mi řekne ano máš pravdu ale jako papež musí zachovat tradici se nemohu najednou u o bráti. Na atd pro dost řekl musím za pátrali tři když aby to bylo známo říkaje proč jsou li ale nemohu se o to s tak tak je dnešní postoji dnešní tradice. Tím se samozřejmě odsuzuje k dalšímu pronásledování a ne jenom tady nějak z z rodu do pán a na celém světě neboť nejhorší rase vaně takové o kterém se ani neví že jsou pronásledováni a když například než věc ukaž jsou na to že tam by nějaké náboženství a kostely jsou prázdné. To je nejlepší potření náboženství k s je nikdo jenom by nechodili do toho kostela jsem viděl prázdné kostely let v rámci všechno prázdné. A to je proto s tam odevzdává nějaký obou toho ne ale že neví proč by tam chodili. Oni se dostávat názoru to neseme svými všichni že nejsem na cesy ona čím víc zvládl bude proti že moji bojí snažší v tak co do sil. Bůh mu na dvě a tak prosim můžeme začít. Tak proč v tak na by se dne desátého dneska sedmý osmdesátšest čeřínek velké a nadáni ode jim bral na chci a v hádání proč se tak to. První fázi promluvím oko jsme v lidské úpravě pojmu reinkarnace a teprve potom ten o pojem svaté a teprve potom protože to od by du toho o to co nebyl a nad to byste jak tak ještě při je přijali. Ale podruhé bude jem byl vyvrácení pojmu není k anna se ano tak. Ale můžete se hádat se mnou i přitom osm let i při kosmické úpravě to z. Tak pro svatost se dobře četli nad tak krišna na a to je vzdělaným muž zasvěceným mu tak se se přesvědčili že i být věří na není ka rad kdy asi tak když to hodně z po čteme jednat třetí dají a dvě třetiny le. Protože tomu věří v podstatě jim jistě as těch i když zase jenom čitta čas s. Protože do toho hinduismu proč tomu nevěří činni jisti. Protože toto hyne jsem se to do hospody z mu z ta voni přes tělo mají ne jako pavel si proti bude mu neprávem protože po že z must nebyl nikdy zas náboženství to je ten bude ani ještě založit vlast náboženství ten byl o začátku do do dokonce i do jista jenom chtěl udělat nápravu myšlení tak jako s někteří měl formátu živ evropě snáz než těl sum dat a aby v katolického kněze s ven. Násilím summu nad o chtěl za katolický je zem. Co prosím a v kdybyste do proto klidně odporují protože o jo no tak ale protože v indy k byl problém jak zachovat ku tu budu na úrovni na které byla asi tak ve čtvrtém století před naším letopočtem. Nebyly školy a tu není bohatství veliké v oblasti stát ve co v přes váš svých prací od kdy. El tak silní ho v umění koberců a tak dále a mnoho umění hrozilo se s u tím protože nebyly školy. A doroste tu tedy u bývalo protože neúměrně přibývalo jdu kteří si přáli. Jenom jít z toho bohatství před ku ale nikoliv se tomu učit soukromě. Že to jsou klame vaně do na různé úrovni v u svých mistrů uměleckých kde se zapomněl na umění tam se to tam bylo velice vyspělé vždycky no a. A tak na rozdíl od egypt těl tu kteří také neměli školství a také si po kou tím způsobem pomáhali k jejím tím že se zeptali dycky nějakého a dvojníka vykonané mrtvoly jak to on dělal a oni to vysvětlil. Takže oni se nepotřebovali učit ve škoda. Dokud nebyla tak mu tu na nikým ohrožena ne tak to bylo bezvadné obcházení. Školství ale jak potom byla někým napadena tak se to všechno jsou tělo nikdo to neuměl. Protože nebyl nikdo kdo by byl toho oka a uměl vyzpovídat. Non tak protože jsem ti co ho v době kdy protože měli největší starosti aby. Ve mně zbavili inteligence a to stalo spočívala v přít u ten je vrstvě chrámových vnější. I do na to šli jinak i do ve taky neměli školství ale nějaký tam doka a to byl buddhistický z vládce velice osvícený říkal co byste mně radili abychom zachránili naší kulturu stavitel světa na ale když nemáme školství a na to školství nemám. On by se velice bohatým z to ale v ale na to školství neměl jako ono se o by se to udrželo na vyšší dosavad ví. Tak mudrcové dali hlavy dohromady. A poradili mu naučíme lidi převtělovat tak. Aby mohli bez učení být s tím co byli jejich přeci že sis po měli na svůj předcházející život. A to uměli také plato on říkal vědět jez po na s von ze věřil na předáci v těle. doka říkal. Prosimvás výborný nápad a jak je zdůvodnění te že se mají lidi naučit převtělovat. A nebyla to hodíme lidem jakým vnuk deme tuto nauku aby se aby uvěřili že se převtěluje ho aby opravdu ten převtělí měl ty zkušenosti toho se ze kterého se převtělil musí řeky této nejjednodušší. Protože když člověk zemře tak myšlenky který jen jím vlády aspoň ty silnější tereza něco stále umělecké myšlenky jsou si jedné myšlenky ty přežít tisíce tisíce let stačí vyvolat v tu myšlenku a ti ti do těla nově narozeného člověka a ten člověk pomocí je to myšlenky se vzpomene klásti souhlasil. A oni tuto nauku začli po celé říši hlásat od domu domu ale zvláště tam kde žili rodiny umělců. Ještě zachovat tu umějí o bohu. Přišly na mnohé při no ale my že se tam věřilo někde některých rodinách málokterých a někde u se věřil na převtělování že když svědky protože u nich se zrodí člověk a umí to co předek takže poznaly jen toho před ska bezvadně ho poznali. A pak někdy bylo možné. Při při se bacily některé šli takových rodin kdo na to věřilo aby mudrců pomáhali. A co ty mu byl přikázali podívejte se z by například jste rodina řezbářů a potřeli byste zachovat tady si že z pátku tat tam byla velice na výši tak si to přejete a tím ta to vaše přání naše vůle obrovskou moc. se narodí dítě přejte si aby se do něho taky rodila postupně během toho vtělení tak i dělat toho minulého nějakého ten s ten se dáte pokud poznáte. Vyvolejte synovi si tak živě že on neodolá a vejde do toho dítěte. Prosimvás do tomu věřím že je možné protože kdykoli s po doma protože v tak jsem nově čili není to tak těžké přivolat nějakého mrtvého a tu ovšem neumí každý člověk chápu. Ale s tím by byla řada lidí kteří z těch sedmi stupni v v z vlády aspoň ty za první to znamená aby vědomě v této říši atd říši astrální oni nic obtížného. Obtížné po je na tom jenom otevřít tu muladharu. Po je ale do se to co by se to potom jde a musí se otevřít s byl muladhara ani je tomu protože se otevře ještě nějaký vyšší do toho s tak rád ho vší proto vyšší toto su mohu sejít například ve spánku o to již o lotosu svadhistana a tomu začít žít jako židů tady radou dr daleko snáze nemusím otevírat muladharu svým zůstat spát. mohu zůstat spát nevědomí mohu zůstat. Toho co se děje sestoupit zhora a tam se stýkám s nějakým mrtvým a potom zase přes ten ho vyšší stupeň el to přenos do tohoto vědomí se probudím třebas nebo mezi tím. Dnes tam bylo klidně spát nejsem ani se z s v a ze svadhistany tato ze svatým stany jak to s many po jednak na kou vám. Tak je to naučili ano nahlížím tam takže tam nesmírně váže protože jsem z vyšší pán do tam se žlutým světlem tak se hluboce klanějí žen a be bezvadně spolu vycházíme. Po tak toto nebyl žádný probyl kdežto pro je problémem tak to není problémem nebylo pro mne ani pro vyšší mudrce kteří by daleko dál než jak nám tím že tohle toho aby se že i přežívá člověka není pro vás již škod pochopitelného a když se ale s tak i vtělí do nového člověka takže bychom to mohli nazvat jenom jakou si k o smrti skoku pravou. Pojmu převtělování je to zase převtělování jenomže do nastává hned při okamžiku narození nýbrž před to potřebuje. Voni se všichni modlí v rodině z toho tu ideu mu při volají jestli ten mrtvý ještě v tom astrálu tak tou ideovou může vládnout to je snažší. Že ono se jim snáze přivolává člověka který ještě žije v astrálu a tu ideu u sebe neod u ta se hodí. Takže on se jenom vzdáte ideji samosebou tím je k tomu a starou visí zen. On tam je poloviční nebo co se s ním protože o tohle tak i dělá ho daleko ovládala a jak zní žil je že na jedné straně i se rád protože tam on nemůže uplatnit. Tom astrálu a tady to zase bude znovu uplatňovat takže chutě se do toho pouští a posel ne to dítě to dítě to vůbec nepozoruje. Jako třebas ten od petřík nepozoroval co s ním děláme a potom když to se to stalo tak byl při tom. No ale jsem se přesvědčil v tomto svém životě. Že to po posedlost která u mně existovala přibližně od jednoho a půl roku. Jakým vtělení nějakýho opora z vám si je od trvala asi tak dejme tomu dvacet let v pak tato idea a ode odstoupila a proč. Protože jsem pro svůj vývoji potřeboval aby posedlý jiné ideje a on člověk všechno neobsáh né. On se musí něčeho vzdát. Řekli mně vzdal toho spisovatele v tom že se o stal se v nás světech a ještě vypořádt potom přesto po se dal že když jsem objevil čím je toho že jsem byl tím a tím že se měli král sklony. Víte své nemám a na by to na ne když tu vlastně a to byste koukali jak ten dotyčný psal mat. Tady se do toho minul to jasný protože v sedmnácti s a říkal před hrála moje živa dělník dál takže na divadle normálním tak protože vopravdu jsem tu ten ten si měl aby by se minul do ho o porád třebas díval dělníka na po tom něčeho jiného ne. No ale jsem byl na duchovní cestě mezitím a jsem měl tendencí jinou jsem pod co pomoz duchovní oblasti. Tak jsem si opatřoval těžkopádně tím že jsem na vysoké škole vedle v aku u ty své studoval ještě na co do liské pokud je aby se dovede něco o literatuře světové. Abych to musel pracně hledat jsem si tam nedal tu mystiku v literatuře aby to co vám do podle říkal taky způsobem nebo včera večer bylo toto na práva a. A jenomže to bylo všechno strašně pomalé teď přestat před úkolem který jsem si nevymyslel a který ve mně čili takový spolek dobrých lidí a pád z poz jesudian. Ale taky ještě mnozí jiný jedné janem o nichž nemluvím kdo jich celkem asi tak dva nás. Co se nám domluvili že posednou abych bez tudy velkého mohl o nich a o jich vědět psa a no tak jsem s tím souhlasil a začlo po tím že jak jsem ten jsou hlas dával tak se mi zdál tenhleten jsem i poznáte mohl přesto ještě řeknu jednou ve se ocitl za temné noci malé mí. Ctnosti před otevřeným oknem nebo za otevřeným op.