Karel Makoň: 86-29A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ne pro pud o něco nesprávného tak se musí držet v šachu ti mikro organismy nás vzájemně požírání z tam je při ale post se stává o rovnováhu když to za ani všechno každý. Na nižších úrovním. V přírodních se všechno vzájemně vraždě tím se držel o nová aby rady do toho člověk zasáhne že se zachovat nějak výrok z po žena vím žen třebas ony nějak asi lidské tak udělá nějaké stav pali že chránit ty slony a pak musí ale střílet svoji jde vlasy ho budu a s ničí jiné živočich které na ti si zaclání to musí dělat to co děs a příroda zase ve že to úžasně moudré se za těch smísí živočich síto řídíme. Ale my to moudrost nemůžeme pochod. Nemůže. Tak vám tedy se neptám poznámce to s a víc nevím rozumíte mi do mně poslední z víře kdy svého. Ti ti ti dalajlámu kdo to na pokračovat nebude si myslim jsem s tím namluvil pochopitelně ani ho nemám v seznamu těch z myslím spolupracují ale musím říct že asi to neni pravda co říká v protože jak připomněli vypadají tak v tak i si co se jenom o tom bude obnovena v několikrát nabízel vjemy se. Vrátil a on to potom to co odvolán toho oni nebo měníme jedinou neomylný kdo se z tomu zjevila strašně zlé když toto pro vás. Co se stalo za ježíše krista nebo se stalo i ztratil semeno nad těžko budete moc vést na převtělování. To nejde. Lidu proti převtělování proto že buď pravdu ježíš kristus svou láskou že může láskou pozměnit lidský osud jak chce anebo o to nelze protože tady nějaká nějaký zákon převtělováním a karmy žitém ani ježíš nic nezmůže a on zmohl jeho učedníci zmohl li jeho následovníci taky mohli dále jsem žádným víc než malinkým učedník ježíše krista a mohl jsem. Dobrovolně jsem se vzdal šat dobrý jana a za něho jsem z dělal to byl dobrý před dva a svých to bylo nad o dobře udělal není všem. Že ale říkáte malinké procentíčko nepatrné tu nemožná a proto to ten zlomek pro milo. Se spojí během tohoto vtělení s bohem. Po smrti to není možné protože není žádný život dále vší hrozná nespravedlnost mohl by takovou nespadl z pánbůh tato jsou tady opak dobyto bylo v tom mikro v onom do jinak to co chtěl protože kdyby to bylo bylo jinak tak to může nad ale že to tak s. Tak říkám že to spravedlivé je protože na to než hledím z pozice odděleného člověka od druhé bytosti se nepovažuju za odděleného karel se nepovažuju za od jeho o nějakého slova a od jiných vidí o svým jednotu s ním jako. Ježíš kristus cítil jednotu smí učedníky a s celým lidstvem za celistvou umíral na kříži že kdyby byl necítil tuto jednotu takto nedělal to bylo zbytečné ale řeknete jak je to možné zemřít na kříži a za všechny no to nedivme co tady ještě ji věcí a tohleto bych aspoň todleto rád zítra vysvětlil co to je s velice těžké vysvětlování ale ještě léto dosažitelné rozumem. Takže dejme tomu a my mu za sebe nedosáhnu v tomto vtělení spojení s bohem ano. A protože se o to celý život om vidíte ale nedosáhnou jak jí. Jen je láká naděje že někdo jiný který jsem celý život to nestaral vůbec taky pro najde ne bych těžko hledal vedle sebe člověka který by se tak o to zajímal od útlého mládí a ne v kde byl veden bohem po tři a vůle se bych tak řekl ale přesto uznávám že není nikde psáno že bych musel dojít spásy. Protože ono totiž je to tak že to co považuju za sebe to nejsem a. Moje pravá i divy dualita se vrátí do otcova domu každá a ne bez výjimky ani jedna nebude která by se nevrátila proto mohl svatý jan tepla jako tady s říci že všichni přít. Cele u do li všechno bude budou vyrovnaná a tak dále to co je správné vidění. Ale to je prosím vás řeč která mluví od z člověka který je absolutně poznalý věcí a který že je pravá a i vy velitel není tak co sebe považuje za sebe. To co sebe zase nepovažuju to nejsem a pro toho není z vůbec projít ani jednoho z nás ani pro ani pro vás po tohoto který ses todleto považuje za sebe není spása ani pro zlomek z toho. Pro mile pod ti vůbec není z vás. Spása jenom pro tu nesmrtelnou i by byl tak kterou která se vrátila do otcova domu a ty se vrátí postupně všechny zatím jejich tady zapotřebí protože oni při okamžiku narození vstupují se svou moudrostí do člověka. A protože je dost na světě tak tak i byl tam co dělat co vám říkám tak i kdyby dualita ne ty indy by byl lid co dělat ano kdy osud to znamená tolikrát jsem bůh snaží. Aby přivedl ji aby přivedl všechny kde od boha pocházející ze se zpět k bohu. se to stane v čase ovšem obejde vznikají pochopit zen v s s s s že v nedohledné. Proto věřím že není naděje že ba nějaká taková vykazovat si válka li svoji pará zatím že tady je li jich není možností jak pomáhat k pánu bohu z druhého břehu. Tím že tady ty lidé dospělo do tak jsou vyššího duchovního poznání měla potom budou dokonaleji poznat takový svatý ní. Tedy vydá a co my pravdy lidí žijících zde v u ve vědomí nepravého svou pomocí mysli madrasu z toho mávat skála nepůsobil svatý tomáš. A když tam přišel svatý františek z za perský to byl žák svatý ho jiná se z loyoly tak tam našel tu menšinu malinkou skupinu těch křesťanů po tomášovi zůstat vší š. A. Teď citový říkali vzájemně co ty věříš a co mi věříme. No a oni tvrdili tím mana bál ještě že tomáš převtělování. A strašil seděli že mi o tom nic nevíme a to z to v svatým na tiše k sám do znamenal a proti tomu nemůže nic mít to musím přiznat že se podle nejednám ne v pak u dět do logické přesto sobeckou dnes zeptali v do pro nadaná ka v jen nese zdá deska po smrti možná že na je no. A tady svého a no tak byli věk. To tak prostě na nebo to jiné je budete evangelií z tudleto lid se dneska a odkud za plazem nebo ve tam a ten je ten jeden žádá svého sta a přihodí mě. Jak tomu přijdou. Ti pohani černá při třebas africe nemohou krista poznat protože nemáme tolik mysl tu by ho nepřestal o ji. Tak ti u jsou a nebudou spasení a on říkal ten nám beg no jak myslíš jakou silou jakou mocí s tím byl uveden na víru u po a on řekl z milosti boží a říkal dávek správně jsi řekl taky oni. Z milosti boží vědu spasení. Když totiž špatně představujeme nebo špatní doslova aby se jsem v s zákon bereme doslova a kdybychom znali korán tak bychom věděli že podle mu tam nebyla nejvyšším hřích dnem který se může do musí mi nějaký smyl z ut od dělají vesele. Ale nejvyšším hřích země doslova číst písmo svatý to se nesmí vší doslova říkal mohammed to se musí zná ten symbolismus to byl nějaký kabrňák tedy. To byl největší hřích to doslova v z takže bych se mezi mohamedány taky dobu symbolicky viklat jako to říkali jenom o jenom že taky vyložen může žádným homme než danou ba odkud mi to oni by neradi smyslem dobře váhal přítel v jejich povaze ne to si skal nebo zabili či č nic než se s č s o převtělování svatých v. Svatí totiž mají tu vlastnost že když se jimi stali. Na li si byli vědomi své nesmrtelné podstaty soustavně a z toho nemohli spadnout. Jako třebas jsem z toho spadl ale to není případ svatých. Svatí kteří přichází do takzvaného nebe do stavu nebe trvalého stavu spojení s bohem ti si mohou s tím. Š čím tam přišli dělat co chtějí kolikráte ho je to z jedenácté jeho sedmý o sum dostát přes tři čeřínek a protože je tomu tak. Tak například svatý v swámi tedy že vám dala řekl že se chce vtělovat kdekoliv ho bude třeba. A jistě že tu nutnost má. A že mu bude nejmilejší se bude vtělovat tam dobude nejvíc zapotřebí no. Tak co si ten by někam na pod tím myslel no zaručeně věřil na převtělování ve svém případu o tom není pochyby a nemýlil své takových svatý máš svobodu ten se může vtělit kdy chce. Čili tam mu do toho nemůžeme mluvit kdy to jsou po že nemáme k bohu že jsem taky převtělil. Ale ono to nejde ten s tím co se momentálně naučil bych na tomu dostavil dát k ne tak to se nepodaří. když se chtěli v jsem do toho světa tak musí čekat popadne nějaký balík z z milostí těch kdo jsou tu těch balíku úrovní co od dělo mě. A že musím počkat ze si byl jak se to u u ne. Protože ten balík se ne pojme hned tak podívejme se třebas. Ale takový ramakrišna ten se vtělovat vědomě ale než se u něho dělal ten balík. Který si sebou vzal do tohoto vtělení vzal si ho tak on musel napřed nějak tělesně dospět mentálně dospět aby se to u něho mohl uplatnit takže dítě které tak blízko království nebeskému nic protože tak blízko nemůže s pěkně řek bych k chtít to co dospělý člověk to vysvětlím prosilo s. F. Tak jsem říkal že my kteří přicházíme na tento svět se nechtěl me protože musíme s neod v kázání na to co mám z minulých vtěleních a že nikdy ve porůznu. A. Po nějakém řízení které ovládáme při ráje. Takže jsem třebas dostal nějaký balík nějaký nějakou i vědu. Jedno ab půl roku protože tak s křít li tady je na tom světě ne protože jsem tím byl jakým tím šat dobrý ale ty mně tady tak s při by že ve mně bylo tolik volná. Je tolik jsem se vyprázdnil uměle od sebe že tam bylo hrozně moc místo i pro takovou tak vím obrovský balík jako byl například tento spisovatel ale říká jako volil že on je také vtělením šat dobrý jana prosim tak se do kolem podílí na ten pro z ti jenom že do měl se vtělil. Politická se z těla pod lidská část toho balíku je do věta náboženská a bohužel taky trošičku jiná ono co to nedát o toto rozpracovat tato jsou ty tu vůli jak jsem to byl zkoušen po po kol jo. Ten sester dát u je tak. Při nakládání aby krále aby to snadno prosilo co v tom z ano sklad bylo ono se to v naší paměti tam v tom našem životě. Ty představy minulé se musí nějak vejít někam u si tam u z klady se rozdělit takže ten věz se tomu nebo ne my přijímáme z představy která tady někde koluje jenom tu část vás tam vejde. Takže dejme tomu nějaký ale o kát v americe který že v fiore a měl tam těžkosti s kouřením. A tak se tam od bavilo pomocí fiore do kou cení a zbylo tam celkem málo místa takže on si nemohl si po oslu nás světech nějaký celý palem balík ten víře za sebe nýbrž jenom nějakou semenu. Z toho balík ku. A to je dokonce srozumitelné proč zrovna tato se na do něho vešla. Po se cítil celkově ten žen. Z minulého nějakého vtělení o neuměl dělat ten jistí on uměl jenom se dbát při bambusem středy. Jenom tak v tom malinká často že tam z těla protože to tak odpovídalo míře vyprázdnění o kou řekl. To byla malá míra vyprázdnění a pak klade vlak rozbila k se chci dostat k těm svatým jak ty se převtělují ty mají dojem davu říkat o dojmu. Žene do čeho dorostli že to je správné. Čili jesiže nabyli nějaké vědomí v tomto světě ne mimo tento svět. O tom jak to vypadá u pána boha a k jakkoli pallas s celým stvořením se všemi událostmi zde na světě tak voni m protože jim to nepřekáželo toto jistě nedokonale mínění. Osobně pojaté o božských věcech. je se to nestra na žilo z toho nebe které v sobě zažívali a s tím nebem přešli po smrti zase do toho nebe. Tak. To vytvořilo jsou část jejich nesmrtelné individuality v i dívali ti se to přidala jejich to je to to krásné na tom podobenství že on byl z vnější ten marnotratný syn než ten který zůstal u pána boha. On se do toho něco přidává tím že sloužíme tady v tomto světě po o nich víme jak tak něco přidáváme k své nesmrtelné podstatě a ona takové nějaké větší zkušenosti samozřejmě v jesiže to byl do děláme do toho stavu nebe zde na světa o se z ostatních a volně volně do pohybuje se ale proto jsme ne to dnes spojili tu svou ten svůj balík představ vyššího vtělení. Bez tím stavem nebe. Tak vono je to nedokonalé a nesvobodné ono to není spojeno tento balík představ nebo jak chcete že není svobodný. Tak jako je balík přestat svobodný když že natrvalo spojen se světcem který žije trvalé nebi rozumíte tam k dispozici nedokonalou třebas osobitou proti už. Spíše řečeno představu o všech věcech. A jenomže o na je při vtělená teď tam v nesmrtelné podstatě okrašluje nějakým způsob. Takže ta svatá terezie po krista tak jak po smrti se vyjadřuje ten terezy jiným způsobem. Způsobem jak jak jak to tedy nabyla víte a může je tomu dokonce námitky ale stojí samozřejmě nebude vadit protože on je to ucelený program se kterým se došlo někam do aspoň do nebe a to je dost jako u co program takže ona třebas říkala jsem dělat četné chyby a ale teď když mám ten ne. Svoji životní postup při pojem nesmrtelné podstatě tak tedy k bohu tak. jsem v něm udělala se ty a teď o tom vykládá takže ona ještě možnost další je zdokonalováním i v rámci těch přestat které tady na byla. Tak dejme tomu ba as nebo ho ghos zná ti host jsi cele pro svoje psaných o ho a ten atomy zřejma vyšší s byl v tom mém komentář třebas to co spisu. Se toho toho co o do spisu se ze se jogy o že to nepředstavuje tak jak to tady psáno v protože nebe je ustavičné dosahování za hle dalších věcí v tom nebi jenomže nebe se liší od těch nižších stavů tím že se odtamtud nepadá. On nám. neposlouchá nějak nejnižší nemíchá nadto z nižším dělá takže může se pořád vylepšovat abych tak řekl a to se vám to za takových třicet šest let po smrti tak vylepšily. Že někde je to co von tam píše v tím těch smíš tak nepodobný not tomu co o dneska ví. Někde maličkost. Ale von si ode mně přeje abych to komentovat podle toho a dokonce abych to zračí v tom překladu neb se takže jestli zkus přímo jako by vydobyl nikdy napsal. Protože on za to nechci říct vidí ale on kdyby to dneska psal jak by to tam psal jinak v ale tak takhle to je to ráz těmi svatými oni pořád rostlo a. Na to co si že si z toto života hledí tak trošičku historickým zrakem bych tak řekl to znamená oni je z se nadto dívají jako na oka váš není svého věčného života které ten smysl aby z toho sloužil lidem kdyby ta svatá terezie byla příliš daleko. Od lidí. Z doby znamená omyly se na zemi tak změnili doby z toho bylo vůbec si z použít pro co ona tady prožila. Tak a ona vypořádt protože nebyly. Měla touhu lidem pomáhat a ono by to s ze země že ne z nebe šlo s velice jenom abstraktním způsobem protože ten znalo dobýt slyšel. Protože není nebi nebo není se bude pokraji nebo když takové jsou by neušel to slyšet třebas snaž se úrovně se to slyšet. Tak protože být do hry zlo jak se říká že nemůže takhle konkrétněji pomáhat tak by se asi vtělila. Chtěla by ses veškerým dědictvím které přináleží jak který netrvá nazpátek z nebe jsem které nepřekáží které nezpůsobuje že by byla bohu nevěrná protože jista dělat v čem kolik by maličkostech proti němu člověk nebi je trvalým sluhou božím ten nemá ten den si že by to byla hloupost líbí měl aby se stavěl na vlastní nohy kde nemá vlastní vůli jeho vůle je vůle boží ale je to individua tak. Hraje bodě nám svými ten dovětky bych tak řekl tím potom průchodu z tohoto světa takže když se ten svatý vtěluje jsem jako třeba šankaračarya o tom přesně pravý jak se vtělil na tak on ten balík který z o obraz ten se to ne to je tak mohu že on se nevejde do jednoho člověka třeba s. Von se ještě rovnou že ten se vtělil do krisi lidí jak říkávám v ani jemu to je větší svatých je na světě. Protože přinese sebou takovou mohu dnou zásobárna mu vědomostí přidaných. Věčné individualitě ji znají byl v ženo jednak ale to přidání v v v z mých částech její je v různé takže on si tam přišel jsem a protože s tím by se brzo stárne tak všechno při z jeho těla zem zavede vrací letech ale on nám stačil vzat těch jdete dvacet let u dělat obrovské dílo v on po opravil to co buddha ono nemínil vymístit z i. Kdy je to co buddha hlásal protože ono to příliš prudce šla malo. Toho tradici jim mystické a on to nemohl smí snést. Tak přišel proto se chtěl za tak díval z toho nebe tak mu do těch tím důvody to že takovou starou tradici oni opouštěli hromadně. A dali své zatím buddhou který nebyl špatní jsem byl veskrze dobrý. Ale příliš tvrdě cetou vykládalo to co on řekl takže se šlapal po celé trojici byla se špína nic dítětem jsem v době buddhova buddhově. Na to náboženství kdyby sis že bylo velice je mu tu mu. No tady byl tam odliv takže on musel přijít. On se jsem vtělil vědomě hle jak co mu to na práci než že tomu celému protože nemalý byl strašně veliký než se zmocnil celého toho balík kus z toho svého přestal si vtělení tak tělem která jsou diktována těch tisíc vtělení tak. Se nešla dělení buddhova prosimvás to je. Takový názor který byl zapsán dvěstě let po jeho smrti čili není pravděpodobné že vůbec něco takového neexistovalo těch tisíc vtělení. Ale existovalo nějaké vtělení nějakého velikého svatého ne. Který se potom vtělil jako celek do buddhy. A v tom v představě kterou si sebou vzal do věčné podstaty. Ale tam byla taková z nutkavá potřeba obsažená aby vysvětlil že ten formalismu z náboženských. Ve kterém chápeme boha mimo sebe na klaníme jsou mimo sebe jako by nebyl nás že to je to nejhorší co za brzy dělá něco co není pravé tak on říkal není takový bůh není jenom zákon který vládne jo to říkal správně jenomže za jeho za pomoci takového takové myšlenky se kát se viz co chvěla janem co všecko. No a z bolelo se všechno co v mytologii bylo v zemi do vy vždycky jen jim mystické byl nesmírně jsem protože každý mytologický tak a in v jejich těch tam mytologických mnoho a jsou silnější než kterákoliv mi kdo je na které na kterýkoliv částí těla. Z za v z z za to asi řekové ještě mají takovou mohutnost mytologie a v ale ostatní národové nemají tu o tu schopnost. Nebo nemají toto bohatství za sebou řekové měli velké bohatství ale co je to proti jim mystické mytologie jím právě v odpověď na všechno. Takže když se člověk dovede číst tak se vyznám v každém kroku své cesty a samozřejmě všem kráčel jak dověděl že v tom bohatství mytologie všechno zapsáno co člověk by měl vědět aby se mohl bezpečně umírat do věčnosti. Tak když se to zrušilo vlivem buddhových žáků a ne měl budovy látku z toho nedával kácet žádný z od vydané mytologie porážel řekl ten váš bůh ve tvaru a mimo vás. Ten neexistuje je zákon který je ve všem a jsem tady proto abych tento zákon hlásal čili on ne nás se vůbec žádného osobního boha on do tam všechno od něho špatně vysvětlil protože on jako ježíš vůbec nic nenapsal ani písmeno napsat takže to po něm. Buď brzo nebo později psali čím později to co vidím doví z pokud jsou kolik na při dejme tomu taje o no ale bylo z zrozená z u těch násobí ku za pro toto bylo třetí za vás ale o by že někomu třebas líbilo on to také nikdy neříkal. O takhle ježka toho koho on taky nikdy nepřestal být jindy stalo. O nechtěl rodit nové kdy to jsou samé omyly které sedění ve všech tady cítíš ježíš kristus je také nechtěli být zakladatele nějaké nové sekty. Nýbrž chtěl být lepším židem chtěl vidí udělat lepší židy. Protože židovským na ve si to protože se bych se cítil. Ale to je moc z na ale takže svatý u sebe když se zrozuje svobodným balík svobodný balík nebo svobodný s vodou soustavu idejí která organicky doplňuje ne. Toho jeho vědomí na tomto světě. Je to svobodný mají ten že když ho na tu k než z kterékoliv str jistě proti tomu dostane. Ale tak hotova osvobozuje protože to je soud část svobodného života tím nabyl svobody. Takže když s mu to on stoly jak čím dal do toho klove tak tím samovolněji to přechází do jeho vědomí. No kdežto my když se vtěluje me tak. V tom prvním men tupou vtělení máme jenom genetický záznam rodičů. A ta nesmrtelná šestou indy byl tou tedy svou mu s to jít přitom a čeká a co by se ho to nebylo hodné aby se do toho člověka vtělilo ono one vševědoucí ten se nama přehled o všech i děláš které jsou živé. Které jsou dispozici které jsou volné ne třebas dokonale protože ten člověk nevybral dokonalého o tom o nic vtělením nějakého světce. S tím co se vtěluje on se nepřevtěluje. On jenom udát musí čekat do pod re sví nějaká idea kdybyste řekli. Že tedy je to přestat nějak taktně kdy měřeno od pána boha el protože jak z jak se to stane taky když to dítě zemře třeba přes je ne. F. Aby se dobře rození do na tak a když se stalo smrt znakem zrovna tak ono něco vypovídal ten mrzák něco vypovídá. jsem se bohužel stýkal s těmi mrzáky a in vady dělal duševně méně cennými soustavně tedy během síle protože jsem protože my to velice zajímalo a musím říci že jsem ještě věřil na převtělování stoprocentně. Se že jsem měl to bylo o dokud jsem si z roku třicet šest asi tak a měl jsem dojem žen. Jsou k něčemu že to není zbytečný život že někdo je neni asi tak kdyby to nose možná jsem moc před cenil kdyby to bylo řekl jenom mně něco tak ten i betsy udělal dost mně došel do moc kdyby jenom ten promluvil z toho chorobinci je jenom ten pro mrs do choroby se pan lisý a nikomu jinému. Udělal dost při je to ukázalo že za určitých výjimečný okolností. Svému u chovat k bohu jako nevědomý člověk který ne dávána poměry. Ale když nejsem nebýt jsem nebyl nevědomý. Jak to dopadne když člověk který si je vědom že to je nesprávné na dávat na pána boha na poměry. Zase nosil nával tak se mi tak by to lisý prozradil jak pro to jak to fungovalo či se to smí v tom při ve když to dělám pro sebe když se neděl cestu živosti že jsem vzteklý zatím to samo tak je dopadal. Nýbrž že jsem s vy dovolávám na tím který páteří protože pro trvat strašně dlouho. Jástvím začnu plakat jeho pláč se pro vás ptáte cení. jsem ale přitom jak jsem s tím dáte sil se věčně plakal. On si to taky všiml říkal mi na konci těch deseti minut ut se zase z li. On neměl ale o potom se zel šel dotýkat li vám velice plakal to zase zase z měl z vývod od onoho to jsem šel pryč. No ale zásada. Člověk se ne se vtěluje nýbrž přejímá během života různou dát skutky dělí aby nemusel je znovu vytvářet aby ten život. Pokračoval plynule v tom co tady bylo vynalezeno aby nemusel vynalézat v to co je vynalezeno. Čili do vypadá tak řekl jako převtělování jenomže u svatého je to jinak on vědomě jsem na ten svět přichází on si musí počkat přestože vědomě jsem přichází s tím co ho. Nesmrtelného sebou vzal nebo osvobozeného sebou vzal not to je nesmrtelnou podstatu kterou jsem bere vědomě a potom osvobozenou podstatu během tato o minulého života kterou nabyl kterou nabyl. A to jsou ty osvobozené ideje vybere sebou ale než je může ty osvobozené ideje jak si. Uplatnit tak musí počkat třebas dospěje v u člověka jako já. To nebylo ani jako u svatýho ani jako obyčejného člověka to bylo nějak jinak. Lékaři donutili abych odhaloval část nějaké ideje převzaté ano toho bylo vedlejší bylo pro ale bylo to vedlejší ale abych odhaloval správné do míry jak to unese. A byl jsem tím správným vychováván k tomu abych se vzdal své vůle do míry že může se tam vejde přítomnost boží v se v nás takže ono i nesl na týmu který se nepřevtěluje jako světec je umožněno. Aby se dostal na úroveň světce. To úroveň že se za se dostalo to co do sil do přesto se dělat tam jsem na byl. Protože jsem spadl ano. Kdo to proto se spadl dán po koncentráku nanovo dát typ pády jako pět studuju takže tím se můžu chlubit dále když se nad odívá neosobně k tak říkám je že by bylo víc pokud se dosud hladu a protože ony všechny osvětlovat cestu ostatní.. Například dejme tomu když v tom předškolním věku nepadl z každé situace kterou jsem bral je již jež by se dalo pána boha. Kdyby si dycky nebi potřeba tu obrovskou moc která zaujímala abych by vykonal to co je správné kdybych do vší dycky bývalé ne vypotřeboval těsto bylo o nic ale když jsem to chtěl znovu použít to nešlo. Kdyby to také nebylo bývalo postupovalo podobu od při napůl do sedmnácti let v tak musím říct že bych neměl co říci věčný z naší nebo situace. vím o principu postupu jednej z vlastní vůle. Z vlastní rozumu z vlastní schopností tak dlouho dokud je toho bez únavy bez rozčiloval nové tak by duch tu s novým ku dosud proč prováděn to je do bez rozčilování bez znepokojování bez zneklidňování de. A když vyčerpá všecky možnosti své i možnosti svého okolí protože mysl dělá aby to s se máš právo a povinnost dokonce ptát když to všechno vyčerpá o to ještě nejde při to nemůže řešit a potřebuješ prožit hlavně k se než to řešit tak ne který se této potřeby nýbrž klidně od toho odstup ta potřeba v tobě žije když oni nevíš je lisý věci a ono se dostaví to co se dostavilo soudu tam kde se dostavovalo. Mém životě proti sedmá svět že jsem najednou měl schopnost rozlišovací co je správné. Nějaké maličkosti se nějaké maličkosti správné a to jsem použil z moci která je za člověk takže se stýkat s bohem a nevěděl jsem potom s mystika ono a že on mně pomáhá a že bude na přirozeného něco nadpřirozená jak tomu říkej křesťany z toho jsem nevěstě k o to nevadilo ale je to ve mně střádalo tohleto když jsem tolik pádu zažil. Z moci boží nazpátek do bezmocností lidské vůle ale bezmocná tak el tedy že postoj vede k moci boží vůle. Tak jsem našel před jenom základní princip pro sebe i pro všechny lidi pro všech věděla si a na věky věků jak si počínat s lidským životem. Kdyby to dělal člověk také jenom tohleto a nemůže nevěděl nic o nějakém tom mystickém cvičení relaxaci janem co všechno nevěděl by vůbec nic. Nevěděl by vůbec si o ctnostech jenom měl potřebu jednat správně. Tu potřela tato co by se musel měl umělá včas vštípit. Proto vykladám tolik pohádek je to správné dycky těch dětí vykladám správné lidsky zvítězí aby nabyli dojem že by to životě také měl dopadat. Takže kdysi jiné naučím těmi válkami nic jiného než že by měly za správný tak je to dobré vězte mi to oni tu pohádku dávají tak dlouho opakovat jejími jasno že někdo z po vás jednal správně že tak oni musí také jedna.. Nesmysl boha věk atd tak nesmysl také našeho života ne nestranně potřebuje nad správně. Že si se přede strana potřebuje nad ctnostně to je křesťanské ne ale je to málo. Na duše okleštěné tohleto jednat správně v to jednat správně obecnější protože v. Dejme tomu i který jiné pojetí ctnosti než my jedná správně. Co by u nás bylo nesprávné on měla o je to správné či boje pojem správný je širší než pojem ctnosti ano. A tak že jsem tedy řekl doufám všechno o tom si tuto nesvobodné. K děje v č. V že když se vtělují do člověka který se vědomě nepřevtěluje a tak se vůbec nepřevtěluje v do nás jak tady jsme a činí člověka víceméně nesvobodný zase protože jsou nesvobodné. Říkam víceméně svobodný protože on není závisí na těch idejí který se do něho během života vtělují ale jakmile se jednou přejde přes hranice toho nesvobodného života. Jako se třebas stalo u koncentračním táboře led tak potom se do něho začnou. Vtělovat nebo vejdou se do něho ideje svobodných světců. Protože on se a třebas nevtělený od dávno odtělených anebo ještě žijících například když jsem dělal kdykoliv může před patou. Zase by nos a ho poslech no to není než byl zase dvě tak do vím co mně říkala mně že abych zastavil proud své neomalené řeči tak musí ještě nějak zastavit jsem to tělo aby tu začal cítit aby překáželo v plynulém myšlence že když vás něco jsem tak se o ten metr z odpuštění. Že ano a tím přeruší de pak svých hloupých mysleme ale to dobré že jsem to data. Taková opic ze ve pořád ale to pro úroveň jejího života moc dobra a my jsme my semen do opic žáci nebo opice jak se zázrak že nechci si sahat. Ale my jsme o bič a cit tak proč je tu opisy jsme taky překonali během toho vtělení jsem v matce jela po je toho pravé převtělování no nesmyslem toto pověděl prosím že nějaký svatý který nějaký do nebe v okamžiku smrti jako do byl třebas ramakrišna předá. To bohatství nabyté v tomto světě navozené v tomto světě. Při přidané jeho věčné individualitě předá nějakému třebas vivekanandovi konkrétně co tady tak bylo tak ten někam nám vykládat disponuje celým bohatstvím myšlenek z toho ramakrišny ale jenom těch přidaných nesmrtelné podstatě ne celým ramakrišnou. Takže on u sebe osvobozeným balík bych tak jak byl těch idejí ano takže ono o to nějak nezatěžuje. Protože ten balík který by byl koště odešel normálně s ramakrišnou na věčnost. Se dostal do rukou kam do vyšších. Ale protože nebránil ramakrišnovi nesvobodě věčné tak nebude bránit ani někam do věčné svobodě bude mu doplňovat. No organicky doplňovat jeho zkušenosti z tohoto světa že zkušenostmi toho ramakrišny jo.. Podívejte se ale v je zajímavo že se ho on se vtělil do čtyřech lidí a sis toho jenom vypovídali a je i jiný psal čili jak to ty přijali o tom nemáme zprávě ale je něco jiného než aby dopsal. Jestli je to co se psalo tím nejvyšším silně pochybuji protože napsat se toho dál zabil vracet let byl celkem málo. Ale to co von provedl v indy těmi ještě z mi osobě tohle daleko více. Protože on by budil z celé i je prakticky ten buddhismus který hlásal že když my celý špatní ale to si tedy mít také buddha nepředstavoval. Že on vlastně se s po či s buddhou aby napravil to co mu tam budoval říkal to tvá. Že z po se nepovedlo mě. Tak tadyhle prosím byla tak k tomu lidu to co je správné. Takže šankaračarya vrátil lidu indickému to co bylo správné v po dohodě s buddhou a i když se po stoly ale buddhismus byl vypuzen a chce i v je tak že se udržel jenom na cenou tak kam jako mocensky nemohla o na pokraji vyvolávají al za himálaje mi podobě na mají o tak dále ale o potom vší prostě tam nedošla pán moc ještě si osobu. Toho co dělal že kdyby se byl ocitl. Dejme tomu že překračuje č not v či ještě ten visím z nevládl ale tam kde třebas vládl by vám bylo při tak to tam taky om pěkně vypořádal se s tím toho by dobyl za me byl před zval v ní.