Karel Makoň: 86-29B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak i totiž která tvoří nějaký balík. Nějaký celek organický tu říkám kolik to jedno vytvoří nějaký organický celek so protože do stejnou měrou špatnosti dobroty. Takže dejme tomu když se domě v žil pak toto by dělal tak tam byly všechny tendence. Toho způsobu životě odplaty které on ale všechny do všech ve tady ne se do později přečetl při jasem no todleto posel byl o to by bylo to víra nevykládá. Protože v tom kolik je v tom v ideje zas za to všechno zachováno protože to je tak jemná záležitost že nic neztrácí tak rychle tedy jak se ztrácí on taky asi vyzařuje a tak si tak si to ztrácí na životnosti je kdybychom se deska vyvolil ten volit třebas se vzadu v ne od nějakého starověkého člověka tak jesi by v něm bylo všechno obsaženo co ten se vzal dělal jaké měl z pády jaké měl a přednosti možná byl byl tam nebylo. Spíš by tam v tom balíku ještě bylo v jaké měl přednost a v takže bychom jsem kdybychom se o dotkly kdybychom měli tu schopnost vybírat chci a to zase jenom tím pověření svatý mluvím z vás přízemně ne ten si může vybrat třebas dejme tomu nějak do se vzdala. Když kdyby nemělo být sděleno podle názoru toho svatého podle názoru toho svatého ne podle názoru o žijete nemá názory. Ale ten svatý názory který individualita. Kdyby nám měl být dělat jak domyslel se za s tím milost oni jak zažil třebas el to svoje zasvěcení kam pro došlo omyl se jsem se s ku ne on byl zasvěcencem a proč byl za věc že dělat takový pěkný války a tak dále. Proč byl v ho v ty ve k jeho milost not to nebo všechno říkat proč ale to by asi všechno v tom balík u dnes to se za nebyl ono by tam asi bylo jenom třebas jak byl zasvěcen v tom řecku co tam získal. Jak tím na a po jeho posel tohoto světa a on to potom využil na poli politické a válečníci ne z. A podstatě. Čili on to usměrňuje to potom tu možnost protože nevchází nebo těm balík bude přichází jako do čisté nádoby nýbrž jako bylo na by v plné různého ram pád a ono co to s tím musí organicky spojit o to u něho organicky spojil takže on byl geniální přitom vedením bitev třebas nikdy je probral toho je tu v. A při vyhnal vyhrává ale bitvě udělal opět další věc že ještě. Že to byla pro jenom maličkost bez správně pravé při do nově při do útočit tou nebo onou zbraně půstu pojď nebo cit nebo i kupředu to všechno také detailně žil do měl kom ti o ale měl hlavě když jim diktoval při dopisy zároveň svým přátelům a padal ve ve stavy protože se nudil v zen v. Tak k tak že bylo vidět že to svěcení v ejus mění něco bylo v tom něco byl ale ne proto nezbavilo to v těch lidských těžkosti slabostí jako třebas ten by nestačilo bývalo nikomu kdyby jenom v sobě zrodil krista. Jako malé dítě my máme svědky na to tady že oni místo abych s tím třebas utíkali do egypta a tak oni se s ním doma zavřeli pak volí ba v jeho no plevy vám řeknu byto leskem chvilky ale dokončilo protože oni tam brzo s pro dítě. Neseš umřelo ale stáhlo se nazpět k sobě. Nemůže si by se takže oni o něm skal vůbec nevědí nic jen vzpomínají jak do promrhali a nevědí jak nejsme šíje byl vyčíst domě pochopitelně že jsem ti by tu tak někteří z nich udělali styk kam do jsem za tři. A neopomněl na po mně jsou od přít měla tu vydržel pochopit jak víte ale pro jich žil povědomí o věčném životě to nevydržela v no tak v to že jsem. Proto když také mluvíš jako člověk tady mám dotaz když někdo se vtělí z těch svatých protože kde si je toho za pod se měl vizte chtěli jo on to dělá vědomě on se přes které prosím dame to bezvadné. Tato kaple to převtělování. A taky si tak bychom se vtělí k nim ani zaměstnán mým tady dne na tom světě tím aby například trojí to dítě se dostalo brzo k tomu poznání které se mu přinesla se nečeká jenom zázemí jeho vědomí je se bude moci uplatnit. Tak plni ruce práce bych tak řekl tak kdo plné ruce práce. To podstatné nemá plném se to neni ne s to tak přes zaměstnat to pořád jakoby nic nedělá rozumíte to o to jsou vrstvy které zůstávají nehnuté protože kdyby nebyly nehnuté tak nemohu zůstat u boha tamní všechno nehnuté tane ve stavu definitivním všecko ano. Takže i ten právě vtělený svatý že kdyby jako člověk větu schopnostem tak by mohl promlouvat nebo jednat člověkem. Že do který tady žije a potřebuje o pomoc. Tím se nevymyká z pomoci ale do po mu postupně se orientuje na konkrétní pomoc jinou takže ta pomoc by nebyla tak on řekni jako třebas toho dne vtěleného svatého který nemá tolik věci dělat a když jako někdo pořád tak strašně rád že zaměstná žil. Tak asi tak to je nesena pro sebe no v z od z od jo se dovím tam se jít do přidané který kdo si rozumíte tak jsem tady říkal ale do tam nějak šlo. Tuto svatý do se jeví do přidané se mít za ty byl za je věčná vizte atman je věčný ne tak to jsem na nic jed v ale člověk který prosící v čemu pomoci. Takže bič člověk prosil za něco co není ve vůli boží tak kdybyste se ale na hlavu postavil ale kdybys řek mučili aby kdybyste se převzali dokonale. Abyste přiměli svatého o jsem si tady rozhled za doktor ale pak prosím je pomoc a pak vám nepomůže protože on se nebude boží vůli příčit. Když to není ve vůli boží tak on to neudělal. Čili je dobré modlitě svatý malé jakmile jste vyslyšeni pak to není ve vůli boží jo je to zbytečné to aspoň víte to že že to není ve vůli boží. Například víme tomu on tady tento člověk je tady vede ke správnému. Pořád v jednom kosti. Takže kdykoliv co nesprávného konce o z tomuto projeví tak než u individuálně. To popadne ho rozdá za hrozné malomocenství ducha no a tak to by si měl říct tady mi něco za to byli a tady mně ženou ke správné o co řekla eva tomuto roste bude ten dotyčný. Tak potom nebude mít pocity úpadku nebo s ti z věnost ti jenom bude špekulovat co od nevyvedl. Bude zatím napraví a bude to v pořádku rád rázem se od ale od do od ose od činit. to uzná z zastat č od čím o například čela tak urazil boha o mně ne protože politicky kdy vracel politicky vracelo l on z toho kde byl vědom volně zvyky o podivu protože si s stýkáme to co bylo tady vpravdě řečeno. Za na urazil boha a tu ono se urazit pochopitelně ale proti nese ale téhleté pravdě po toho o tom o pojala hrůza pochopit ve mně. Ale jak to dělá politik. Totiž vesel a s nebo by to bylo příliš tu u zračí žel že. Tak nechal o věci tak že z to dělá podle principu nehodící se či před a potom se mu podaří vyvrátit protivníka aneb po si to ovšem ten slovu aby tam do na to co chytí v tom. Hlášení o ix ypsilon na aby tam dodal jsem ovšem po za razil o dotyčného ne el protože jsem nechtěl bych v tom pokračoval to pojala pojímala u za. Tak jsem říkal my tady politika sv. Tak jsem honem pozastavil v kom začal pokračovat podle systému nehodí se si že je to. To po vždycky způsobem to s nemůžeme tolik trpět. všimněte si když říkám co říše krista ani slovíčko tam kde vynechám je tam chybí třebas textu je slovo neužitečným vynecháno. A potom to tam s tam být. Rozum za pak potomní hrůza nechybí ale kdybych něco vynechal nemám klid přátel nemám klid a musím se k tomu vrátit a musím činit podle pokání všechny od prosit. Tedy jsem politickým způsobem podal vášeň vyšší kristu ve a. No a potom do tolik kousek klas s no. Kdo postupuje ono po se ono jestliže mládí člověk zájem o něco co v jeho pro děje není tamto tak to mi tady napovídáte že to není z genetického záznam. eště i o to na tom hlášení pochybuju protože onoho. Přitom věc je záznamu nejsem dobře informováni ve co se tam dostane navrch při tom jak je člověk rodí takže on se tam může zrodit nějaký pro dědeček něm jen nějakýho pro je však na že není o které vám o tento od nebo toto pokolení ani předešlé vůbec nic neví tak prosím žijou učíme bude tu možnost. Od není u mně z oprávněno tedy udělat ale vyšší vyloučíme mi totiž žil pro přednesu určitou míru chyb jo. El tak ale pak platí že je tam začíná míchat něco ho připravovat věc toho co ten člověk bude potřebovat. Systém dalšímu růstu. Vším jak jsi se o dotýká nějakým balík mně který přispět nějak dalšímu růstu toho člověka takže si to třebas komplexně mytologií je tak von se z mytologie poučit jak k tomu bohu být protože dejme tomu kdybych byl v pozici. Někoho třebas který velký zájmy el tak by věděl koněm tohleto že budu mluvit za tu osobu od světa nechci jmenovat jo jsem dejme tomu el volá jen když na a ona je v mám. S koly takové že jimi ji dost dobře stále nevládnou. On tam měl to prosto o tahle tam do to tam tak se dopouštím chyb na budu stará v oblasti dobra relativního li v oblasti zla. Po pletu dobré takže to není tolik dobra by to mohlo být a po pletu zlé takže pro ni ani tolik zlé jak by to mohlo být takže ona do svým způsobem ochrana z ale o na mně tam něco vadí v tom být abych to takhle dělal dál. Něco zabraňuje k němu ale li že hula je nevím že viz je nějaká mytologie a velice dobře li pracoval na například řecká nebo indická. Kde se tyto věci bez mezer řeší jiná ostrov délos přejíti kolem strom do sloup pořadí v vů. Popadni sis svého v a to znamená sebe celého tam s tam jen na ten rod na ten delos dělal lodí. Ale neb potřeba si toto ještě děly na s tam viděla ale teď si tam a než do také my jidáš chrám žena než do oprava chrám. A tam se chceš obětovat chceš sebe přines jako oběť aby tak také místě udělala něco své moudrosti. Udělila něco ze své moudrosti toho nemůže udělat protože v tobě není místo pro tu její moudrost. Čili mysli kdysi musíš popadnout svého ba ale tam musí taková jaká asi jiné taková jaká chceš být. Nýbrž taková jakási a aby si vzala celého. Takovou je jakási protože to je nejvíc nejhrdinnější tam že prázdno v sobě takže také my se tam může vtělit celá do tebe s veškerou svou moudrostí kdežto než tam budeš třebas jako přestal syna vám budou jenomže jsoucností. Ten svatý který čerpá bude na něco si tento měl vždycky zlé být ale vždycky málokoho věděl málo moudrosti se do něho bylo. Ale ale ovládli jen o na tom potom tak dobře vědomě se vlije takové množstvím moudrosti boží. Kolik se tam vůbec. Vejde a kolik unese moje křehké tělo duševní tělesné. tělo volali když řekl jež lásku. Co s těmi postiženými na od u který se s tím zahrnut celý život stanem není vybídnutím musí se s tím zahrnout a li jak to na co se s s souvisí s láskou boží i když na nestranně dělal zázraky doby z křičel se do smrt byla napravil nějakou podobu ho nebyl že do no a tady to nechává běžet jsem na to mohu bezvadně to bude za si zkušenosti protože to to malinké že pochodu mání těla nechám. A věže že ano. A dokonce dopustí aby se to pochování stalo protože si vědom toho že bez toho se pramení bych a on zná vůbec nepřišel tomuto poznání. A za druhé je kdyby se to nějak k tomu napravila přestal být chromý. Tak myslím že bych si z toho života bez chromosti. Začal i teď třebas tolik vážit oproti vám tedy jste proměn do si toho nevážit ne ne že bych zabrzdil celý vývoj svojí a ten můj život za dokonce tohoto vtělení že byl. Sterilní duchovně na protože bych se těšil z toho že mohu být jako ostatní lidé ano to je pravděpodobné kdežto vám to nebrzdí ten váš normální stav v z toto řešení vám nepřináší protože dobrat jako samozřejmou věc ale bych to proč jako samozřejmou věcné dal. Z vlastní vůle něco z toho můžete uskuteční ale z vůle boží že kdesi všecko a když z vlastní vůle jenom něco málo. Tak by bylo užitečné své otevřít vůle k vůli boží aby se z verš do všechno co se dává dost pro tolik do ven v vejít. Ale protože myslel neotvírá ne ani vědom raněné vědomě k vůli k vůli boží el tak uskutečněné z toho svou vlastní vůlí málo teď tady přistupujete k tomu uskutečnění těch z její její živých svou vlastní vůlí při dobré strašně málo z toho. Přijmete ale to je řečeno povrchně. Z vlastní vůli přistupujete ale máte vnitřní potřebu na tom není jsem že jo. Ty ideje uskutečnit a to není vaše vlastní vůle. To pochází od boha čili není pravda to co jsem vodě řekl nýbrž že pravda ta že nikoliv jen z vlastní vůle pro děláte ale děláte z z především z vůle boží jenomže ji nepouští se vědomě ke slovu a chyba pusté vědomě ke slovu takže naše o těch věcech budu mluvit ber tento nikoliv od otroka kam rád nýbrž berte to od pána boha a jestliže budete vidět uvidíte že ten otrok to nějak špatně. Interpretuje třeba se vám to bude zdát neprávem. Přijdeš svého říkal křikem domu připouští otrok a zprávu kterou mně neseš si již patrně pokrok žil ve své hlavě buď tak dobrý a oprav to. Tam to se mi nezdá tamto se mi nezdá zastavují ve by na každém kroku v od rosy za slově a jestliže hlavě tu. Zprávu prohlášení od svého pána tak on si vzpomene co vynechal nebo co pokoru sil a on to napravit jo tak takle bych jako to co pověděl. V podstatě je probrali v minulosti sto v ježíše krista život který předcházel životu fyzickému životu vlastního ježíše. A teď se pustíme do fyzického života vlastního ježíšem neboť to považuje za za něco co je následování hodného že bych měl říct že to omyl protože vy musíte se napřed naučit následovat to visi krista než se narodil to znamená tam symbolicky než se narodil betlémě a u nás než se narodil v nás. Dnes na nás není narozen. A a čili jestliže po ceně této co směr ve starém zákoně v el tak především vám bude vadit to a že budete vidět kolem sebe utrpení anna se bylo sebe ze zažívat a bude to po za za veliké k v. Příkoří od pánaboha jak se to může dívat na jak to může dopustit nebo na protože nebudete chápat smysl toho utrpení. Nebo toho relativního zla vůbec obecně. A my víme když jsme překročili ten starý zákon do toho nového těsně se toho všeho byl ten aby se narodil mesiáš prosimvás to je smysl veškerého utrpení v celém vesmíru. Aby se s jeho zrodil mesiáš spasitel aby se mohlo přejít do spasitelského úkolu čili že požírá a stát musem kdy. Že tak jak nikoliv zlo se děje kdekoliv děje se proto vám aby se zrodil mesiáš to je trošku silné že ano. Ale takle tomu rozumím nikoliv rozumem nýbrž tím co nespadlo pro jednadvacátého listopadu sice ne v. Ale to správné takže jsem velice tolerantní vůči zlu relativnímu a velice mírně posuzuji relativní dobro a nestal by si k němu tak příliš kladně protože vím že smysl jenom v souručenství za zlem relativním. Takže když mně bylo prožívá tak relativní dobra be tak jenom čekám na sebe prožila z relativní zlo a kdyby neprožíval obojí dohromady je i za na určité úrovni el tak by se vůbec nebo o krok mnou o dál a nepřeju aby se hnul dál. Tak musím přát obojí. Ale říkám to je lekla tolik přáli pacientu i pro zlo o to s sebou nese nějaké dobro nad po kterém třebas zen nad tou není otázkou lékařem on tam byl léčí do zlého tak před co s co by z od dostala ale a to nějakým způsobem který on třebas necháte slovy jsou z relativním dobrem a to není celá souvislost. vím dobro relativní zlo pořád se umí mu k o tak že v oblasti dualismu. Ale ono to také souvislost výchova z ho pól tu s tím bodem výchozím z toho dualismu on do připravuje všecko by byl toho co se mu říkáme spása nebo vykoupení nebo spasitelský úkol nebo příchodu mesiáše z ale nebo se v st. Teď jsme v okamžiku narození pláně z s a s tím souvisí něco na co jen nového oproti starému zákonu a to je křest. To ve starém zákoně nebylo se ženo ale dříve než se tření si pán je k s těly z byl svatý a není nikde z psáno a bylo by to asi chyba by vám semen bylo že sil taky ježíš kristus. Ten byl pokřtěn ale nekřtil křtili jeho učedníci a oněch tomu měl aby křtili kdyby byl rád kdybyste pochopili proč ježíš nech žil a proč s ti jeho učedníci. Ale nemám časech tím říká zabývat prosimvás tu otázku je poklad se o vědě jak se dostat do obě na protože máme krátký byl nějakou dobu ka. Tak jsem přes ní. Provedu nebo ho vysvětlim z jiné strany než proč příliv zrovna učedníci. To je vedlejší věc to je věc velice záhadné máte vy zatím pro nás ale teď před po tře ale dovědět proč se vůbec křtilo semen tom starém zákoně největší potíž dělalo pokání to znamená obracení se k dobru. Oni chvilinku byli tváří dobro relativním nad slibu vytváří odvrácení od toho a dělali zlo relativní. Vy ku stavy si vzaté telat li ku poslouchali o výše not tak prosimvás tohle toho k tomu chtěl udělat ježíš přítrž aby byla nějaká stálost. V tom dal postupu směrem k bohu. Neboť on vjemy vás být do tomu nevěříte přišel hlavně proto aby ji uvěřili že v jednom životě projde že tedy bylo věž je známo že k tomu aby to bylo se dostat k bohu že se mám mnoho a mnoho vtělení to nebylo zakotveno ve víře je izrael wu ale bylo to v celém blízkém orientu ani indy je to tak pevně nevěřila jako blízký o jen řecko a tak dále. Ti k tomu co prosebně věřit byt a o nás plato on by tomu všechno věřila atd dokonce svatý opustím tedy co do koukal z když studoval ty no o to kdo řekli lásku pomoc za to co v znovu to je při bude nový do zrod novou vtělení plato a jeho druzi. Po že vykládají to co vona ale trošku dovede bylo a takhle tak proč se tedy z tělo. Protože kdo pokání postupovat příliš pomalu tak pomalu nebo trval paty své rub ba. Ještě pomocí toho pokání učilo jeho pokání ne aby byl člověk před sebou hezký po měl šel přijetí nebo při k vyvolávání mi z mesiáše aby do pokání vyneslo tenhleten smysl. Že ten cíl napovrch. A proto jsem v a tak po mor pro pro vadí se od teď se to bylo převést na jedno jediné vtělení ta to musela být zdechnu ta je do pasáže správného pokání protože bez toho nepříjemné si musela by mi tam být sil nová síla. A tak prostě přišel člověk jehož jsme do bylo vám říkám křitele protože křtil a křtil ku pokání jak říkal duchem ne k tomu přijetí ducha. Ti za po mně přijde li jiný který křtí duchem a v duchu přibližuje a jenom z tu ale s tím aby se usnadnilo pokání urychlila ovšem on tím že usnadnil to pokání tím křtem tak vůbec umožnila aby z rozveden nebo vtělení šlo jen bylo oprávněno aby si mysleli že viz vtělení to bylo oprávněné po kristu to oprávněné neni protože ono to předtím nešlo tak bych le. Že to pokáním do hrozně moc práce kdežto pokřtěného křesťanu pole pokřtěné mu za žádných okolností by to neměl nemělo dělat vůbec žádnou potíž. Aby překročil tuto fázi pokání tak rychle že by ještě byl před tím mladíkem a mohli jít za tím bohem ten způsobem s tím vědomě spojuje. Tak. Co to vlastně do to ten jan byl žil jako obrovskou moc. Že po pomohl nával co se s po celých dva tisíce let nedalo po po hlad no on na sebe musela být zkušenost největšího z největší ve starém zákoně a musel na ni stavět nesměl si znovu vymýšlet. Von se musel stát jen z jeho života eliáše a dost brzo takže vyšlo dali jsi ty ten eliáš říkal ne ale vzali jeho úkol na sebe měl tu moc eliáš tak že on svým chtěním převrat se člověka tak že mohl dospět vědomě bohu za jeden život. A jakože zrovna eliáš měl tu moc no protože on vlastně do k č ten přes jiným způsobem provedl na sem učí když jedni k ovi elíšovi. Že mu předal moc tvoji než umřel tak věděl že umře na to jenom to oko pro ty kteří tomu možná nevědí. A o takže když když někdo ale nemám na klade z víte že v nemohu to všem před před vložit. Tak než umřel tak. Jeho nejmilejší žák elíša který si chodil zrovna tak jako on chodil svatý dělám pro není sto páně kterým miláček páně ježíš žen ale tenhleten když mu řekl když mu mistr prozradil že brzo odejde k hospodinu nepustím mistře nepustím se mu tak jdou chodit vezmeš domu hospodinovi. A von řikal když se proč nemohu si tedy jsem měl být dalo ale chtěj něco jiného ta on říkali chci dvojnásobného svého ducha a tím předurčil vlastně přes v on to způsobil tím že mu toho o jsem ho duch zapře dál veliký skok u toho eliáše kupředu a ten křest jako prováděl svatý jan z s to je taky na tom ježíši způsobovalo. Obrovský skok kupředu a. A u těch přes tělo taky obrovských do kupředu ale přestože oni byli všichni pokřtěni tak z těch listů apoštolů hlavně svatýho pavla vidíme že by pořád chybují světec nebyl tak dokonalý jako třeba u toho ježíše krista. To nebylo ale. Je zajímavo že svatý pavel a bez toho tu s děláno nebyl žid co do stal nějaké výše. Nějakým skokem. Ale tak to s k se použit taky způsobem než křtem pochopitelně a tím jsem tedy deska prodělává amen se vůbec žena pořídit protože ten křest který jak se tedy prováděl se neprováděl s nic jaký ji jak iniciativy toho nadto křtil nýbrž se prováděl z vůle boží tak víte co s o poštou z ky že na koho sestoupil duch svatý teprve toho pokřtili čili projevila se tady vůle boží kdysi pak to takle dělá mně z toho. On to dělá tak jenomže si to tak jenom říká věří kráva. On říkal on vzývá ducha svatého aby sestoupil na to pokřtěného nebo toho který ho křtí aby osvítila aby ho provázel po se z těla ještě o dává patrona toho o dala a tak dále aby ho přitom podporoval protože ono se zen je pro děje. Ale jaké my se děje vnitřně tou vše otázkám. Tady neznáš jenom na tom vězí jsem ale váš také na dospělosti v tom křtěn s myslím že veliká chyba přes zásadní křtí malé děti jsem to teď not totiž není to kup no ono toho pro pálení ale že jsou zásady dělá takle. No to si ta si je v nevěří že kdyby se člověk dospěl bez chtění že by byl ochoten se dát pokřtít protože by to byl ještě. mám jenom jednoho člověka. Kterého který byl dospělý před kdy jsem dobře znal. Které v dospělém věku pokřtili a jsem se stal jeho moc ten si to člověk který žije v praze. Samozřejmě že tohoto člověka mám na starosti vás. Ale je on toho člověk mocného nese tak potom jsem byl o praně ještě u toho o výklad mnou učen. To je to dítě malé dobro ale po narození takže tam tu dvojnost nemám tak velkou bude tam přestoupil jeden předpis. Že by se mělo počkat ten člověk aspoň k tomu trošku rozumí jenomže ale. Tak úplně to pravda není. Protože příti ni tím zkus tolik z kyž je to řečeno všechny co tam byli i s dětmi všechno do pokřtili když na to sestoupil duch svatý. Když je mi tam byly zástupy jistě by to se musí čist napřed jo. A voni to pokřtili jako dobrou svatýho pro děti nevynechal tedy spoje patrno to tam přímo oni pochopí to jsem vám na to jsou tři z kontextu přes ty jsi kdyby se musí čist ne o z kost kou je to tedy analytický nýbrž syntetický jo a pak ti co o něco že většího než při analytické četli ale pak se vám může objevit nějakou pravdu místní ale nikoliv komplex souvislost toto tam potom mizí v protože toto se stát ve na každou no pro o ti ho. Že je vám není známa as celistvost celek se kterého každá tato oděna pochází takže kdybychom opačně na to šli z celku nad na části pane částí na celku od celek jak na to vjemem tímto životem tak by to bylo rychlejší no. Ale jsem odešel od věky kdo byl ten on osobě tvrdí že nebyl eliášem proč čeho přišli stát o to o protože vás přičítat tu on tomu věříte v tom že v s s s s s že byste to. Ale ježíš kdyby na tutéž věc dotazován je ten který křtí protože při se při tělo. Tím který při před koncem světa v eliáš který při před koncem světa a když říkat a no zajisté je to který přijít před koncem světa to jsem čela říkal kudy vám to řeknu ještě jednou protože obal dovolit jednu a tutéž pravdu. A jeden říkal není to eliáš a to říká sám osobě nejsem eliáš který v konce světa. A ježíš který taky nelhal říkal ano je to eliáš a oba na vůli pravila to musim vaší hlavě dát dohromady že ona mluvili pravdu tat tak ten jan křtitel říkal že není eliáš protože věděl jenomže úkol atd eli či a to nic není eliáš on jasně vykonával úkol který při to z toho si byl vědom. To co udělal eliáš na elíšovi svému žáku on dělal na svých v. Č chtěných ne v že přenášel toho ducha který sám měl na tak být jak starý zákon nám napovídá co se v novém zákoně děje kdežto ježíš mohl říci že toho který v protože v něm viděl poselství eliáš v něm viděl opravdu celého eliáš bez mezer bez jsem jim že to byl pro něho eliáš. Protože on. Kdyby byl řekl po jenom poselství a všeho tady musel odvolala že se blíží konec světa do tam někteří kteří ten ten konec za žijou a jak je při před koncem světa a když ji hlásal konec se to je tady je závad je před mámy tam totiž ona je taky vedle s. Tak se vzdáleně takhle. Přeli není do pravda je dostat jasným ne že to že nikdo nic obal. Protože ten koho je kontextu ježíšova života když musel něco v si jinak jenom jsem ti na to že to do stejné než ten který v tomto kontextu nežil a víme že svatý při jsem dokonce sto než že se za by byl popraven žen neměl se stát učedníkem páně že jenom své vane učedníky postavy ježíši kristu aby. Prošli zkusit ještě tuto v ježíše krista protože v je že to co umře tak bych tuto kapitolu ano. Č tu nerad skončil protože je to velice než na kapitola bez toho krista se stal je tomu rozumět na při se k tomu co ještě podotknout.. Proč dochází v našem životě k nějakému takovému tu. Který usnadňuje pokání. bych ti překl mohlo být jemu dojít i při tom. Co dělají věží v katolické církvi v v že křtí kdyby to je jak ten kněz tak jsem k č chtění a taktem k motor na dostali za ten vnitřní konat s a ne za tu zevní podobu toho tu. Takže jsem takový křest provedl tu nedospěl jsem to nemohl provést tím dospělým prach žákem děláno jako dospělý se dal pokřtít. jsem musel napřed přemluvit kněze aby věděl kdy ten přes způsobí tak jak působil na rozhraní starého nového zákona a to jsem se mi podařilo takže než jsem přišel k tomu jenom od pro do z kemp věřili na ten přes tak. On byl ochoten ten kněz prodělat tak jak jsem motto předepsal již věděla zevně nemusel na tom nic mi že si pro moc by v pořádku ale nebyl v tom duch. Tak jsem mu toho ducha přednesl jaký duch toho tu a on to přijal. On s tím souhlasil a říká že v tom duchu bude tedy křtít minimálně aspon toho jednoho které mu tam přivedli. Také se mi podařilo přemluvit motto na znamená a pod úrodnou sílu aby za pod od nás síla působila nebo pomáhala k tomu pokřtěné mu. Takže je ten za pomoci pokřtění pražáka v dostal do ruky do vínku jenom jednu jedinou moji smíš ku a to je výklad evangelia svatého jana. A onomu podivuhodně stačí dodneška říká on před tím že krát aby motto ji taky trošku prožívá takže to jeví je že ten k motor působí přes ten dal. Toto totiž nemá být tak staví aby mohl dostatečně dlouho podporovat toho svého moc jsem chce no to se tedy stalo sto padesát ti ten přestala že dneska bych tak ještě o mu do pořád podporovat ale o jeho žádost se nedbal aby o další když si přibral nýbrž jasem ponechal přitom nic se ti ano protože nejsem řečem že správný že všechno čtete ale kdybys tam za jednu jedinou větu a se drželi. A byla ovšem když zvednout za sto celku patřičně řek bych. Reprezentativně tak dostoupilo co je to druhé povídání svatá terezie z avily si vzala předškolní věku v jenom je to do hlavy když mohly ježíš kristus. Se s žit je v ženě pěti mužů v samaritánce a proč by ke mně a to již stačilo aby nebyla vítězství to stačí do bytí že z čili bych to před obecně rozvedl řekl bych pán bůh bujet celé své stvoření nikdy se od jeho ne odvrátil není vložil nějaký satan pokusil se o toho zkazit do spasil apod dostal pád z ráje toho postřeh nastával nebylo toho prokletím nebylo pro. Dílo satanovo nebo bláto domluva jako s pro co před. Toho doba to byla jasná přít jeti z z stvořila a dobrovolná do ono si satana o hospodinem než se to dělo. Dostal k tomu hroznému utrpení než na něho vsadili. Tento balík vně tak jest je vidět on od narození nebyl trpící on se naprosto velikým boha čeho měl jsem moc dobře. Nic nechybělo ale na vás to nad ním spali hospodin za padáš jem. A přijeli mu takové obrovské utrpení že se z radili hodným nebe ne že když mu velel nebo v ní. Tady se s že ten hospodin že on do ten kdo by byl žila ten satan že pro ten do že když z no a. Tak je to s naším životem vypadá toho mu symbolicky tak jako by se satanáš v vsadil s hospodinem jak si to věříme nebo to a někde to nevydrží měl doby ve sví ale v každém případě je to on kterýho zpět úžasně že. Dobrou dobrý svědectví o tom že než se něco v našem životě než vědí. Tak to proběhne nedějové oblasti vědomí věčného kde se to dokonale připraví ano. Takže to vší jste na tělo toho ve tento potom řádí se to člověk který z mrzákem jim betsy dem anebo člověk šťastný. A kterému listech chybí vždycky je to na něho dobře uši. To byste moli že to před určení něco co jemu dáno jako hřivna aby s hospodařil. Jobově byla učitelem okamžiku svěřena hřivna a mohu říct že mě. Byla svěřena hřivna poměrně brzo jsem nerozuměl k tomu ale se v nás světech tak si na byla poměrně jsem rozumíte ná. A protože jsem měl jsem že to byla s čím žiju že to hřivna teprve jednadvacátého listopadu sice je to nebylo ne kde se s sled. Na říci stole mějte že i u člověka neděje se převodem do se o vůli v u člověka který byl cestou poznání to takle pomalu lidé cestou víry do takle pomalu nejde to pro byste došli nad řeka s je pomalý k učíš skutcích takže nevíte že vůbec kráčíte nebo s ze se za nazpátek v jako rádci ale ono to neni pravda jsem s tím vy vy nemůžete když věříte být pokrm dej nic o víru. Tím se pořád přeci věřit kam by zapotřebí čili smíte mít jistotu. Výraz si není jistota kdežto se měl vždycky jistotu žádnou víru v jistotu která platila ovšem jenom pro ten okamžik. Za chvíli se platila protože zní vyprchá tam moc jistoty jak jsem to uskutečnil tu jistotu to bylo po jistotě jsem kráčel vlastními schopno se se k k dalšímu debaklu v. A tam jsem. Své na co on rozčiloval odpovědnost čeho a to způsobilo že znovu nastoupila ta schopnost rozlišovací v od boha pocházející a znovu ve dal do muselo se to čerpal a proto si takle cením li ježíšův život že on zásadně tele ten princip ukazuje svým životem vždycky po novou novými schopnosti novými silami ale hlavně novým smyslem života. bych byl nemohl sedum nás světech přijmout nový smysl života kdybych. Byl třebas jenom malém pokud kou mám na ty přírodní vědy o který jsem byl nucen opustit nebo kdybych se byl litoval že jsem musel opustit co mi to by bylo nemožné jsem to musel celé zavrhnout nebyla to chyba a takle z než kdo hlediska ale by to byla chyba správná. Kdyby si byl nedopustil tak jsem se neodvrátí od jednoho smyslu života který byl čistě světské povahy k novému smyslu života který byl čistě duchovní povahy.