Karel Makoň: 86-30A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od od volalo ze světa čili to bylo opravdu to bylo vykořisťovat lesk jednání stany boží protože to poznání než to tak daleko že že mně se ukázalo v na tím potřebu tohoto života v dokázal protože to je bez semen tento světský život. Ale proto jsem musel to takle špatně chápat abychom zavrhnout ten předešlý svůj život do sedmnácti let víte tak proto jsem tady byste mohli zpětně pochopit proč vám mluvil jist jinak ježíš a ale em a mluvě obava pravdu. Od relativně správné a pravdivé. Tím se s vizte pro že toto se bude při mém výklady vše krista stále opakovat. Je li kteří toho. Chápali úplně jinak nebo on sám jak to měli tato na on sám to řekl takovým způsobem že zamíchal vědomě je si který jsem vědou. S tím co je mimo dějí. A dál to to jednoho jedné věty možná ani vy dojemnou odstavce. A to si dovolím rozplést. Tam kde na to přijdu ano anebo mocí z celých evangelií ale s čím se tak bych to momentů abyste věže to neni proti mluvy. Když je v tom v toho obsaženo že bůh miluje celé stvoření. I to špatné co se nám zdá aby špatným tyto relativně dobré se to stvoření vůbec není dobré ani špatné ani špatné že dobrý jenom bůh v nebesích v tom stavu absolutního klidu setrvačnosti. Plynule z tam není pohyb. Jak za do pohybu tak to není dobré když se dal do pohybu jako nesmrtelná vědomi se ta by to co proto nebyl dobrý říká o sobě ano. Tak. Takle to berte něco předeslat atd předeslal jsem na to jsem skončil se za od nad takže promiň aseh chopím své otázky v jestli v životě lidském zazní je také něco co v sobě toho duch křtu aby toho člověka povzneslo směrem nahoru že když ten akt sil k toho zevního pokřtít váhání tady není protože ne všichni jsou křesťané jak tomu přijdou protože nejsou pokřtění že. To takového něco apriorně můžeme říct zaručeně existuje. A teď si řekneme o ho a bych ještě opakovat to včely vší že to milost husami jsem byl na výroku toho svého no dnem to bylo ztrát působí všude nestranně i tam kde není člověk pokřtěn ale bych ti si že to takhle kdykoliv člověk opustí sama sebe a. Nedělá toho pro toho že byl soud on neklidný nýbrž proto že v u z svou neschopnost když vyčerpal všechny možnosti řešit něco to řešit dál a ustoupí dál od sebe a v chvíli s je prázdný a je při těle ano. Takže jsem byl eště než čisté některá o to u člověka je tak jednoduše tak jednorázové to ježíš kristus ukazuje. Kdysi jsem ustoupil od vlastní vůle a přešel jsem kvůli. Boží nebo na svobodu ježíšova citace vstupu věnovala v tak jsem byl nanovo. No navštíven nějakou silou která se podobá síle křtu takže dejme tomu nadto ještě to předvedu. Jestliže třebas jsem zanechal snahy něco řešit lidskou vůlí. To nešlo dál nezve řídil jsem se tím nezneklidňuje jsem se tím odstoupil jsem od toho zeptal jsem se s kde byli řešil bylo mně třebas tím člověkem odpovězeno jak to mám dělat jsem v tom poznal vůli boží řešení od boha pocházející to jsem tu schopnost rozlišovací měl ve si přál jednat správně jak jsem ji musel by do si přeje nad správně ví. A tak jsem se pomocí to udělal. A tím jsem malinko žil v tom duchu pokřtěného chvíli oděl do pro o tak jsem to pro sebe potřebě. A. Jsem se být zase znovu pokřtěn tou vůlí k bohu postižen tedy tou vůlí boží neboť vůle boží při křtu spočívá v tom že dává člověku možnost. Činit pokání a když člověk ne jako nemůže vlastní jsou něco provést. Tak se vlastně a že do toho silou boží tak jsem vlastně vyznává ze své slabosti učím v dání jsem si při tak ale něco co je moje. To je velice účinné po chová k po pod k a. Tak poděl se o tom tom z pozorně abych věděl že přichází věčné. Viz citová představujete. Jinak než ježíš kristus se na vás musím opravit podle duch za ježíše krista. Bylo deset družiček v které čekali na příchodu ženich. Aby tam na svatbě fungovalo jako družičky v protože bez družiček pořádná svatý v atd tedy nebyla možná. A všech deset mělo oleje a skalám vyčkávat a měly si svítit. Měli dokázat přijde ten ženich že na něho čekáním. Měli opravdu být v v těle v ne jak tady mně napovídá jak nezas pak v ten okamžik jenomže ale my ženich váha nepřichází a všechny všechny z kterak ti budu říkat jak s pozorně. Ježíš ono se vždycky usne dech místo aby se z pozorně ho přestože ježíš tu říká jak na konci tohoto podobenství o neboť nevíte dne ani hodiny čili době nebi upozornění to ne ale že v tom předtím tam říkali v tato oni se s noste jeho pravého řečí vám mohu se vysvětlit o tom že ho potíž proč byli a proč se pořád jak je to možným usnout aby dít ale to je vopravdu do pranice slovo o to. Se musí umět vysvětlit to tam bylo tak jasně spojena stát byl sto pro vysvětleno. mohu jenom vzdáleně stačit na toho slovy. Abych to co slovy mně nebylo řečeno taky když tu tak to by škod slovy. My všichni máme oheň života v těch svých vám vyčkat ale nebo oheň dělo s ti nebo v sílu k dělo s ti to tak ky jenomže jestliže čekáme na ženicha znamená na boží milost na svatbu smím sblížení s ním nebo na ztotožnění s mým jak to chcete říct to je no. Všechno je přibližně správné el tak protože čekáme protože čekáme proto usneme kdybychom nečekali neusne ne v jsem do sedmnácti roku nečekal a taky jsem neb snu. A dodneška nečekám oko tak je mu kdyby tady všichni prapor do snu tu nečekám aby pořád jako zvířata čekáte jaká bylo k a na to by upadne. Von dělal takže oni všechny čekali. Tak on mluvil o člověku jaký je že každý čeká spásu nebo něco to není špatného ale musí se smířit s tím že kdyby neusnul. Takže by ten ženich nepřišel. Kdyby byli neusnuli ti učedníci páně v zahradě getsemanské. Tak by se bylo nedokončilo to co se měl dokončit na tom kříži to všechno bylo zapotřebí abych všechny lidské schopnosti usnuly i když si předsedou lidské schopnosti z my se snažíme lidskými schopnostmi vše který například tomto při to je mi ten na takle tuto atd. Tělo st pozornost při k tomu bohu. Kdyby třebas bude ti nějakou jinou cestou se tam dostat ale žádnou z malou schopností se tam nedostaneme žádným jenom se s tím olejem tam by se na tímto do ze s tam nedostaneme samotný nedostaneme protože je to moc boží která nás tam dovádí ale ne naše schopnost. Ty musí usnout než se uskuteční třebas jenom svatba nám takové sblížení částečný tak a teď usnuly všechny se v tom momentu ano rozhlásilo své pokřik po domě že přichází ženich všechny se probudili čili viz pozorní be protože ten pokřik uslyšíte zem. Pokřik to volání člověk vždycky slyší. že ho volá bůh takovým volání se vyskytuje v životě lidském celá řada v mu v že v tom vrcholného utrpení to první voláni bylo uměl vrcholným utrpením že víte lékaři učili anebo je to něco jiného nějaká kdo se v kterém si nevíme rady a byl jsem závisí konečně na pánubohu takže to je volání aby on mohl pomoci aby o. Mou zakročit protože bez tato dělá po za všechno co mám a myslím že děláme mi jich tím co jsme tady s prost chci. Ale on nám není za tu netečnost tu m nějakou přesto pro dělám ne zloby nás ani co tu ne věčnost mám nemá jenom zrozuji zkrátka nebo to dál rozvádět. Toho ten pokřik. A protože my se blíží v mu svým způsobem slyšíme vnímáme ve se do tak že když z pozorně otázka v pak je kladena z pozorní. Otázka je měla by která tak jak nepromarní nit chvíli z pozor mění tak nějak pro otázka být pro mýtem znameními. Si že začal našel smysl pozor mění životě ale našel nad on byl a z toho měl moc toho nevadí budeš promarňovat jako děláte možno se tak dokonale neboť ona jako promiň se považuju za velice dokonalý v tomto oboru. Ale poměl dost jen ta ale výtky ale velice dokonce u toho bodu a o tom se o něho byl bohu byla než neznámo mysticky o misse víš a protože jsem zvyklý dělat skopičiny tak se mi že to nestane když v tak asi jednu třetinu takže na to nejsi zvyklí. Zvyk nisi si o pád nou o že toto s až. A nebude se nad tím proč to nebyl z se zde v klidu na dobyl su litoval co z toto se spor byl když z pádu padnu tak se tak hledám jenom pomoc z ju rozumím tou potřebuju protože mám próze protože my nos nebo bradu nebo znovu nebo založené koleno se to narozeném koleno a co je to rozevře nám do byla. Toto ale to nic i tělo je tady semeno krvácí není na jen s kým pohled mám takový kde desky pole zase tělo který život po této pro tak snadný rozumíte v aby ho pořád nemáte list máte ta vás je pohled. U tu mám že ho to vodní hezký rovno ale na mně neměla to je výborné. Tak ho ho jo no. vím on ten není to v tom není od do tak v tím víte také neměli jednat s as dává ale že jsem třebas se výrok neužíval pochopitelně. No ale oni viděli moc dobře. To si musel nosil od jeho ruka by chce abych jiném rozum se ocitl tu terezy v plzni jako o době o mně začal litovat chudá. Pomoc taky doby se se při tom to je chyba jsem dávno o něj přišel o to byl viset o na kole dost než že při zachová aspoň do ben ze protože pak po toho nebo ne pro po všem. To šli již k tomu aby zatím do chtěného o to to byl člověk dále no po nemám no pak jeví samosebou pochopitelně o měla li k k udává ty ruka bič ky a se vám tak pilně nosil do prahy všude se měl v pak to chce kam jsem měl jsem měl ty opravit své potože by se bylo mohlo sta a. Že jsem na tu dobrotu toho za zapomněl to byl strašně nešťastni protože oni strašně dobrý člověk. tu o cesty se říká to je tak dobrá a že by člověk nad plavkách. F. A tak taky občas se nad ním plakal protože moc sledoval nadál ku co tam ho vše za neřesti v tom o tom tomu nebo o všem no z s. Pak v. Občas jež das se občas nešťasten no to je to touž mám dávno za sebou no pořád jsem aniž šťasten ani nešťasten o jsem takový jaký jsem. A vy máte den že jsem vrcholně rostly ono to je radost boží která by žila to není moje radost sine přivlastnění jak bych si začal přirozená a tak by byl tak smutný že by to hned na mile tvářit poznali podělit se. F. Takový by byl ale by se tam takle sil se mámy co by se země měli vůle nese mně vážně nebrali. Ale do koho v tím pro sino po milostivě o bohu. Do od lidu aby do toho se do svou rodu tu musím k tomu se musí z on slušně chovat samosebou aby mu to dovolil. No tak von se slušně choval. Protože on na mně nakládá to co na vás takže ono to chování jeho vůči mně trošku jiné než vůči něhož nemám ty pravé nemám ty problémy takže musím říct že jsem protekční dítě něm tak aby nebyl šťasten tak se musím dovolit aby mět doprovázet tou radostí a a nevím od jsem mluvil ale asi mi být domy a takže v viklat v on to mohl dovolit byl v do se dálo po kr co jsem teďka mám pokračovat. A tak teďka ten přichází ale ten ženich. A je mi ta polovička těch pět křičí jej o nám to dohasl rodil jsme spali no tak to byla říká no kdy máme ještě zásobní olej mi si to dole jemném s to tak by do vás dále budeme dát vstoupíme s otevřeným ohněm el do toho se na tak o jisto byli a vstoupili slavnostně by tělo slavně do toho ve se za zla a dveře se zavřely a tam by řekli kočky též těmi si to prvé koupit šli si koupit olej na přišli spojen a no. Dveře byly zavřeny klepali a že ji kol neznáma a s ale otevřelo. A ono. Čili když on tam potom najednou se mi mně říká ježíš kristus aby je te neboť nevíte dne ani hodiny. Tak mluví správně o tom že měli vidíte ale oni neviděli ale co myslí tou milostí zásobu oleje v něj v vší dycky. U sebe něco vyhraženo zásadně aspoň na dně své tam by tři křty el pro boha nebi potřebují všechno v tomto světě. Například ty že třemi si do o svých zabydlit tak byste mohly být co chvíli na dně. To nedělejte mějte lidský nějakou naději a to je olej na dně nádoby ky. A mějte vždycky nějaký pramen ze kterého by se to bylo li to znamená zásobu naděje minula. A tomu zásobu do li nevíte. Protože byste nepřišli na tu hostinu nějak kdy na ku přichází my tímto svým životem nad proto aby se to promarnili. Nýbrž třista s takovou zásobu oleje života abyste se do toho se s kali. Takže vězte že když se zachováte podle tohoto a nevíte kde ani oni lidem přijde k v. Ten ženich nic se nestane kde jsem do zásobu milotsi tak přileje tak jak. A vězte mi to to se mi stalo v tom centra když jsem musel přibít ze zásoby kterou jsem měl milosti neviděl jsem žádnou konev. A za do ram bič ku dali obrazem se mi to nejde bylo ale jsem z nějaké konce při ve z toho co jsem před tím. Zažíval devět let anebo od narození co jsem střádal a takže za mnou stávalo protože jsem byl těle devět let svatý z toho jsem při byl. Ačkoliv i ty tři i před tím se mi to jevilo jako do to nemám to nevadí to je vám našich smyslů. Z toho jsem při ale nemá tedy z čeho přibývá to znamená nejste třebas ctnostní podceňuje byly drobné. Nectnosti děla takové cit ne nedělejte to jsem proto ho. Být dokonalí jako je to s podivem ovšem nebýt zoufali stroze nejsem snažit se potom. Abyste byli dokonalí jako můj hospodin nebesy říkají v kristus pro nic nás to je navštívil než právě proto nebylo. A jsem byl o podivu od útlého mládí dokonalí ale takovým byl od jiná. A tak dokonale dokonal ji ve velkých věcech že viztež za cit ale napřed se člověk musí maličkostech uplatnit ale i tam jako věřícím křesťanům bych radil. Abyste z své nesnažili být v maličkostech zrovna dobří aby se odtamtud začli totiž. Ze krize převádí na protože ne právě maličkostech být dokonalý je to nejtěžší protože i okolí vám řekneš jako neřekla vámi ka co se snažíš se to dělat dokonale na tom tolik nezáleží. jsem maličkost dělal dokonalo co mostu větší věci jsem do dokonala a naopak opačně co si co matka do pro by si byla třeba abych lezl na skály z krom mu rukou. Jak neviděla jsem dnes za skal jak láska byla tak s tak jsem ani lezl ano. Do s do k tomu co jsem do dověděla tak jsem dostal pochopitelně an předem nazad jak to se měl dostat. Ale prosil strašný strach tak ona mně nechtěla zastrašit jsem se strašně málo být ras ku se zajímavé že bych se ještě malinko z roste o to na křtitele. Že byla při šel přestože měl si nikdo předávat moc k tomu člověku aby se dát pokřtít z aby do něho přešla z to byla také síla k pokání on to byl zřejmě člověk který svěřit jenom božím živil ko řím k jako by na to jógini v případně jiný když pletly a jen při byl na poušti no. Přesto při z doby do přes jako pokroucena protože by z vás přišel tak velká moc jako do z od jana křtitele a abych nebyl byl z kom to mohlo víte o to mi to de v této trošku sráží ten takový slušný minimum o pro slušný minimum a bych chtěl si z tomu tohle to ten svatý jan byl tak dalece nevědomi přestože křtili ježíše před tedy jak byla říkal nejsem hoden těla rozmaru opánky než než je. Bych křtil kdo pokání před synem potřebu mně že když se vzdal své rodiny všeho tak si vlastně odešel na poušť. No pudem toho pokání podle názoru svatýho žena při v v v v v že on na poušti byl i se svými žáky sv. A ne tak co co ode chceš pak bude tole na na tobě vidím světlo které je větší než moje nám dal jenom právo křtít. On by tento udělej tam on to udělat. A chtěl by ještě žít žen někdo to musel dodnes do evangelia sat žena že tohle to tak detailně popis se ani do ji do nebo by světem se v jordáně než svatý jan že byl učedníkem toho co kterak v přítele a pikle visi než s sebou říkali v v ne. Tak ten svatý jan z kříže před vjem. Přítel když říkal jsem viděl to světlo tu holubici dělat a ten hlasem slyšel ježíš do neslyšel hlava ani vás to nesmí napadnout přitom tu nešlo o žádnou řeč ale ten toto zpovzdálí slyšel byl byl přímo křtěn tím způsobem jako byl křtěn. Jakost mně nebyl tak ctěn jako ježíš tak ten tiše jenom vás to je málo. Ten vy dělil světlo a tak dále všechno málo. Kdežto ježíš pociťoval v sobě synovství boží tak jasně jako předtím nepociťoval. On věděl že od boha pochází. Ale byl od pod trojí jasné pociťování synovství božího obrán aby vůbec vydržel být poddán rodičům. Kdyby byl se cítil tak moc jsem jako syn boží. Tak by byl zaručeně o rodinu ani nezavadil nebyl rovnou od odešel. Ale to by nám neukázal jak si máme počínat my on tedy opravdu po celé mládí ježíš musel být v tom musel být v tom svého otce nebeského tedy věčného musel klame svou musel za li nevíte že musím být v tom cenného otce. Ale kdežto byl podán v tom co nemusel. On byl dobrovolně podání ale tomu otci v nebesích musel podat rozdíly toho co mohl a co musel mi. Když přejdeme před jordán celou řadu věcí můžeme co nemůže člověk který přes jordán nepřešel ale zase musí víme co jako věřící vůbec nemusíme nemusíte tedy dělat a to je záležitost by si klímy kterou věřící řek bych nemusí mít. Tak vyspělou protože jenom věří a nemnoho nemohou protože v jejich víra je chátrá a a kolísá ve své intenzitě o či každou chvíli jiná podle okolnosti ve který se ten člověk pocit dne a kdežto to je ten poznávající do prošel jordánem. Tak ten nemůže být každou chvíli ku jiný ježíš nebyl chvilinku takový dělat potom do se ona ti se ustavičně byl ve spojení. S bohem otcem samozřejmě na této cestě kterou on ukazoval si musíme nechci říci odmyslet ale musíme si počínat tak že o nevědět co ho zažíval vtělený bůh a co z toho ani na logicky máme zažívat mi. Není to něco co bychom neměli vůbec v tom není něco z zaživa již nic něco co bychom neměli zažívat. Ale co máme zažívat nejen musíme ale máme proč jsme na cestě víry tak jenom máme viděla aby nám neměla přikazovat musí po tak to dělá marně po on to říkal z no a řekl to jsou hlavní řídit tím musí být jiný když nic prostým to je nesprávná řeč. Proto nám katolická si že dovoluje abychom si za týden jste stejnými hříchy el do ty zpovědnice. bych být sil tím knězem katolickým v bych měl s celou zpovědnici popliván o mu v že bych živa po tak kde slyšící sil. Ona tam pro zraku vám říct tak bych to neb pro plivl dycky tak bych za či by bylo kolem sebe taky rozum a když že nejsem tím katolickým knězem. Toho co bylo li vám s plní musel při tom proto tak taky. Je to neříkám jako psinu nýbrž jaký je zcela měla člověk poznávající. To buď která vizte věřící i věcem na každého z vás sa a způsob je vás na padám co by vás poskočilo. Ale na sobě nenacházím po školní ti by te. jsem prostě člověk poznávající a to je tak aby nemůžete vytržen cestou víry a to je hloupé né. A vám pravím výjimečně nelžu že pro lepší než cestou poznání tam jsou skoky které většina lidí neunese vůbec. A v to co on padne jinak než jak li dopadnout i a nenese zláme neměl tak viz zláme vás. jsem málem z z dopadl někdy takhle že bych si byl býval málem ten vlas z lámal. Takže nežádejte na ty malé tím či nejlepším pořádku ježíš kristus nemohl sám poznávaje te ostatním vésti tím touto cestou nad protože. Věděl v co je přirozené že přirozené jsou malinké když ti ne každý nic stát klade dálky osud metrů pád rád dělal co tu metrů třicet byl to jsou nebesa smysly zkrátka v ale zato každým dělat krok jej věty kroky a odvahy kde jsem říkal ty dělat v tom vás víra a ježíš kristus vám svým životem ukazuje ty kroky k k když ky. Tak především ve starém zákoně nám dokazuje že těmi kroky jest jednat správně že v první devizou našeho života být jednat správně za všech okolností bez ohledu na sebe když poznávám co je správné třebas příkazů co neznám z přestal s ke mravouky a jinak takto mám dělat nemá z ono nevím v ale toho by se co by bylo by správné tu byla k o poznávající toho kdo se do ko by si né. Ale od větší odpovědnost to by dělají že jako co bylo z nemáte víte tají měla to vždycky říkal ona ovšem byl zřejmě si člověk dověděl co nejmíň protože vím že tady v tomto oboru odpovědnost za tim jo. Jiným nám neunesu ano. nechci být tolik zodpovědný mně to milejší že mi která by ti že. Že on on mu říká výtku vůči protože ukazuju slova ó ano. A vůči z věřit že to co se pod v co to je milé myla povinnost ale mít své povinnost jako poznávajícího vůči poznávajícím bratrům a to je těžké protože každý poznávající na to de z jiné strany on věřící tak vi. Ale poznávající se kteří své cesty poznání daleko vehementně protože z bitvy na disciplínu myšlení a dostat ho z jeho bludu své těžká. Přeji vší věci výrocích než se měla a říkal to jsou samé med volit tím do pokud se nejdou za mnou okamžitě nejdou za mnou tak jsou mrtví. A to když se jde za kristem nebo za ježíšem tak se toho okamžitě pozná protože o vedle nože by se do toho no no a tam svými v z viz vždycky chodil a on tady fyzicky s námi nechodí se s námi chodit kristova s a to je víc než ježíš. Ale my ten si děláme všechno po svém. Že vás pod si jak v že mi že jsem byl v víte mužské rodinné ano. A to je mi důkazem že chcete aby na vás z ky naložil já. A to taky činí samozřejmě my si nejsme vědomi toho že největší milost. Kterou všichni máme a pro kterou své jen o dobra o je tady jsme si. Říkám opačně z tak jak se jako řikal by zvířata a člověk poznávající lid říkám my jsme na tom všichni semen vězte mně. A takže i nevěřící vy si na tom stejně víte nepřeceňujte svou víru vane vitalitě se před těmi kteří nemají vody mají dokonce některé výhody že jsou nevěřící kdybych který měl takové samá jej nevěřící. Kdyby zaručeně na ten jen odcházeli z dojmem že tedy že tady neviděl je to nejlepší co v životě mají dispozic. F. mně to rádo velkou práci vás věci že ta víra je tím nejlepším co máte dispozici. Ale tím je vším svátek policie náš život a to je ten olej li že pán bůh vás tady udržuje na tom světě tak on město který přibývá nad ram bič ti a volil máte od něho takže může za to s a na to řekl že to ožít a že to schopno osvítit svým svatební ano. Protože jak vás tak vidím nejsem roven a tak pánbůh zatím to s vámi mysli takže vás ještě nějakou minutu tedy ho nechá no a takže byste mohla něco případně ještě živé jest je to odpovězeno nevím jsem to pravil z tam zaniká a za milost boží tak jsem ty spisy všechny psal špatně ho. A nebudete si muset dodatečně si listy si máte k dispozici napsat největší milost neni či tak jako nýbrž žít. A větší milost od boha a duch li správně na nebudu to jsem přerušil jednání správné kde jsme se usadil vám pomohu svou zkušenost v jsem věděl co je správné tedy v tom někdy v maličkostech a a dokud jsem se podle toho řídil a byla to moc od boha tak to šlo jakmile jsem to nečerpal tu moc tak to dál nešlo. Ho. Ale byl jsem že jsem toho abych přemýšlel svět to správné rozumíte a i v chvíli když jsem jako jednal čistě podle svého rozumu a všemi svými lidskými schopnostmi tak jsem nepřemýšlel. A jesi to předešlé bylo správné to semen z tam nebylo. Ses o nevracel nedoporučuju nýbrž jsem se myš jenom jak správně pro ve z to co se teď momentálně přede nestaví tím že jsem žil v přítomnosti více živi asi ve byla pro život že on si ho musíme na se mu v toho by nebylo tak ve životě vůbec nemožným čili to bychom měli všichni věděli že to je z rukou boží protože to jsme si nevymysleli to je nám vrozeno to si jenom nějak. Smiluj vlivem toho vlivem působení z ježka tak k tomu že. A jeden působení z nitra. Z nitra to rozvineme do od moci z mu dvě jiné způsoby již tam může při nějaký popud chce ale bude to působení syna který musí za od boha když způsoby se line nás o to mrtvicí věk který samovolně chápeme nebo jsme přítomni u boží existenci. Předčasně než spásu pro sebe jedna z největších kterou můžeme cestě dělat to by řekl to podobenství které jsem teďka například řekl o těch družičkách je špatně oni se chtěli setkat s s s tím ženichem rozumíte špatně to si neměli řádek zůstat doma než jak vám nikomu říkám nepřejte si z pás ale nebudete s. Způsob myšlení který si budete moc zachovat a zastánce kdyby člověk předčasně a nechci nikomu nic ještě s pracného upustil tuhletu touhu po osobní spáse ne tak by se svým dalo jako s tím kralovat zem nebyl mět nebyl by to nebyl mně to kdyby poměrech. Protože se zařadí mezi lidi kteří si spásu vůbec nepřejdou. No a takto svýma taky tak to dopadá tak si myslím že jsem že dojmy jsou nerozhodující a že si může přát ze ten dojem může mu prostředka rad. Vědoměji důležitosti o něčem co tak vězte třebas není. Takže on si tímto způsobem že za svým osobním dojmem než si pro svět cestu ale trošku se zneklidňuje na cesty protože se ukáže třebas třeba. Ten den nebyl správný mám taky dobré že třebaže byl správný pole také možný v říkal jsem vám že nejtěžší je se kázat. A neod zpovídat formulace dotazu to platí hlavně lékaři si nemocný formuluje svůj dotaz a důležité je ona byla osvobozující charakter že by to někdo kdo vám to tajně pod rukou jste. Nadto odpovídal ale že si formoval formoval dalo povaloval svůj problém tím se do z poloviny řešila. Když těle nepřijde lékař nadjá do zu kde je vizte pro ve na diagnozu rozumíte polovičku aspoň ne. Ono se svůj problém kdyby dovedl například psychiatr li formulovat jsem ten nemocný tam proto máme takové u z by je to nedovede že nemocným duševně kdyby dovedl tak se vypovídat jako třebas mu ji jen polekal že kde duševně choří nechodí tak by daleka snadno přišel na to jak to řešit. Ale tam právě nemá všech pět pohromadě ten třebas se psychiatrii když jdeme svět to je tak jsem se musí dohadovat sám chudák lékař ne a když se tak tady li máte všech po norma je v je tak když se se také pro dohromady tak vám to samo se do povím. Tím že jste tomu obětovala v v tu chvíli pro tu formulaci proto že všechno chce oběť aby to bylo vyslyšena je sto formulovala třebas někdy velice těžce tak se je. Naplnilo to co tam stech chtěla vědět nebo přitom vyplnil nebo se to vyrovnala nebo s co pověděl řeknu ne možná před si byl ten že přeháním ale řeknu načisto o také. také píšu proto tolik se při tom daleko víc dovídám než kdybych to nenapsal. Když třebas teďka dopise ten překlad toho otce tak když horu téměř u mysl jen bez korekce abychom musel zase ještě do přežít tak bude třeba se našli a přitom osobu či z pozorně čili dočetl pozorně tak tam ty chyby najdu ale přitom při do na komentář a při na to co třebas neřekl nebo byl řekl el procesem domu. Je to ten čas toho napsání atd přečtení měla kolik světem dále. Čili rodím k tomu co děláte něco ještě na víc by se spisoval jako kradl jsem k ní. Vám se měl lehká nedělejte ale abyste korigovat ty otázky se předvídat a nejsou třebas pojem zemi ale kdybyste třebas momentálního jiskra formulovala jinak než sto dříve napsal. A to je důležitý nad ekg k tomu tu otázku z dneška dejte ale číslo kde si je. Tak tomu napiš de a třebas si světil krátce anna když te. A budete čí znovu otázky dnes ve vědě el a budete mít tam u při se ta se napřed bys atd šli přede si k tomu tu poznámku novou mu ono je přijatelnou poznával že si budete umět sledovat vývoj z vůli a čili že budete vědět číst te a kde jste na čem jste. A to nápor vzorce vizte toto vědět proč se když se člověk neví tak stačí když že ničíme ale správné tolik že všechno je od boha jsem neničí ale protože si to jenom namlouvá že to přes to z toho napovídá mu jeho existence že ničí mně ne protože něco přeci něco dělat když musem musí do z od také taky něčím tak mu život napovídá něco se na jiného než jak jak to dělají tím ne tak bude dobře si takhle v. Do watts svůj postoj dělat. Vědět kdy jak daleko jsem zatím aby došel k ničemu. když mám někoho zvlášť čili na pražská ale. Tak ho nepustím obyčejně od sebe pryč dokud v něm rozbořit hladinu klidu a ne způsoby mi že zavrhne něco. Co dosud nezavrhl a protože von by byl nemohl vůbec si z kupředu kdybych se byl nepostavil zády k tomu co jsem předtím žil ale ne zády ke zkušenosti. Ale ke konkrétnímu provedení toho nemohu jas jako kam to na. Že šlo tady mám tak si musím to plete o hra kde byl při že jisto učíš totéž látku každý víra že učíš dycky jinak. A že z toho poznal buď že spěchá do ten ze ale nebo že se pro zlepšuje všem bylo vší ano tak něco v tom je aby byl dokonce spokojen říká milo se z běd se dost jasně teďka tato řeknu za měly kdybych to vždycky dělal stejně že ona v tom přeci jenom musí být něco tvůrčího co nedovoluje abych co dělal pro by semen nebo nenutil když nám musím pořád vykládat jedno a to z sv. On s k tak samozřejmě že člověk třebas. Ne proklíná ale jsou ví. Že von si tady dovolí někdo odejít soto z chromá dění tak ho neb před ostatními jsou jím se si všimli jak to záměrně tak dělám abych ukázal jak lidé jednají. Takže to je určitá míra klady pochopitelný to správně chápete a zaplétá se s tím kterého do doklady přivádí z běd do věřit v je tu bych říkávám nebo projevuje také. bych řekl že jem aby člověk opatrný jak ježíš kristus radil v tom aby soudil jenomže nemělo by to znamenat že by nerozeznával. Mezi správným a nesprávným bez dávejte bez tou v tak bych to doplnil to slovo ježíšova jo vzdávat bez tou. Nevzdávat do nebo špatné ze sice do pole dobrého špatném opustit ale nesou by proto někoho že třeba nositelem protože jsem možná potřela víc poznávat pro zlo než pro dobro a to se mi za tak řečené že nositelem toho zla například jsem tam říkal to nepřeháním jsem od věnovat čáti sto pro svět nejvíc čem hitlerovy jako hadi a pro děje se to se mnou byl to dělali ne. No ono pronesl. On v ž v tedy je dozrát říká. Něco špatného mi někdo vyveden tam mu od pustím se to ale platného o tom pořádným. A jsem co ji to s před se se mnou na nemám němu ten poměr jako jsem měl třebas před tím. Ale tadyhle v tomto případě je tam radím. Snažit se okamžitě zapomenout v ne v jsem začal nenávidím jsem zase nalil tak že pozdě. Ale jsem pro dobrou vůli a ne za se na vy za něco co mně dočkat znali vedl za že se o to ono zapomenout co se zapomenout na špatné co nedobré se zapomenout ve veliké umění těžko se zelené a kdyby se člověk nenechat sobě vůle svět to co špatnému se stavem jsem stalo tak by s tím nechodil dlouho. Se že se hned zápis je to špatné za žiju tedy především napřed jak špatného něco někdo udělá tak dne oponent neopomene mu pořádně vine dat nebo mu to splatit dvojnásobně v nebo na mlátí nebo se takovýho protože vím že se toho bavil byla jamu říkam tím že že toto mlád tím ne vás jenom ty býval by to ve mně nezůstalo protože se nepřeješ pobito mně zůstalo se do mě. před těla při tom že mně nedává svobodě přestat ano o říkalo tak nejsi hoden lásky a tak dále ale to necháme stranou tak to přeháním trošičku v to chci ukázat v krajním případě ale zapomenout na to co se mně stalo špatného neprávem třeba z tak těžké že se tomu zabránit jenom tím je že ne. Vůči tomu domě to udělal.