Karel Makoň: 86-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Měl do karmická záležitost když je do ochrnutý v ní. To není nějaké o pro vymění provinění z minulá nebo z nynějšího života tak a proto když pozbavil hříchu ježíš to po po krutého nestal ten člověk ale nebyl ztrát kdyby to spolu souviselo za tato co související je tady s tam měla být tam není. Zrovna ses podřízeno od li to tam uvidíme pořádal stejně. se divím dneska samozřejmě předtím nevezmu tak i tak zna rozvedl to jedno dostat do sto pro třicet devět že to po dva sice let te sine doplnili kdy svým poznáním se tam toho větu nesneslo že nevěděli že že že nějakém minulém vtělení nemá vliv nebo nějaká minulá provinění nemá vliv na pochodu dost že to z toho nepochází. Že to nesouvisí ani z odpuštění hříchu proto mu protože když se mu odpustí život zůstává ochrnutý prosimvás. A když se mu odpustí hříchy a tak mu toho mohmůže. Být zbaven své pochod svého okolností může být zbaven svého nemusí za nemůže nic by se stavy by nebyl. strašně důležité vím to nám vysvětluje mnoho věcí janem synové jasné ale něco co z toho velice jasné. Povolání celníka tak vyšel na spatřil jsem hříšníky. Je zajímavý že v tom byla jisto lidském podání které jsem zažil v a to bylo líčeno úplně obráceně ale totéž ale úplně obráceně takže věřím spíš tomu co jsem zažil než k tomu nás se do věcí se tomu do jako za svou zase byl tady v této stali před to je omyl obráceně dostalo takle. Jak jsem se od o rodil vnitřně pro vás tele li z na hostině o ježíši kristu a říkal mu říkal kdyby dobyl mesiáš v ale by bylo pravda že přišel nemocné léčit. Tak by přistoupil jsem k nám a a tady by měl možnost dokázal se pole tření nemocný že my jsme nemocný podle o názoru protože jsi ne bez to s protože oni mu na mu. Se opíjeli všechno možné jiného dělal. Ale protože to neví tak by mu to připomeneme protože jsi dáváme záležet na tom protože na záleží na tom jestli je to mesiáš nebo ale abych to věděl. Poslal pro ježíše a ježíš přišel is několika učedníky které měl vstup jsou vítán najde v tom pod napil stavu a rozkoších se stát pěti a řekne tomu celníkovi proč jsi zavolal li dobře a on říkal protože jsou o sobě říká. Jsi mesiáš. A že jsem šel proto aby se vyléčil z hříchu není že to jsou by nemocní za kterými si přišel prosit dáme přešel je tady vraceli jsme pověstní že jsem že vašem ve svých sice tři byli pověstný prosto pásku cit. O ono si protože o na tom měli k synu. To seš dělilo na těch hranicích tehdy nestane samo se dále tedy je ano ano. A tak oni kovy li takže ježíš to nedělal bez vybídnutí do sivšimněte v velice listu z v a řekl matou čili když mám vykládat nebo ještě mám uzdravit tebe atd své druhy vás tady do sto polem to pro pro daru se ráz. Tak mi dovolí zajisté aby začal o tebe prosím o klid tak tu se to přesně vidím. A on zjednal klid říkal máme tady bez i ta a ona je u dale před si uděláme li na to nestojí z vlas styk se mi že. A do slušné polohy jsem li mne dost bych poloha a porod dělat tak dále všechno to napravil oni se tam s úsměvem rozvést radili rod o ježíše samo začal obracet. Toho toho nebylo tak vykládal mu v podobenství omar na ten synu jsem to takle zažil. Tak jsem když ten chceli na hranicích italskorakouské požádal. Abych mu říkal řekl sub kus souhrn toho učení ježíše krista. Tak se považoval mít žádnou pasáže ježíše krista do tak důležitou jako tohleto co jsem s celým slyšel o to ježíše on byl taky celník zlatem věřil prosto váš. Ten na hranici z který to ode chtěl byla pak a tak to svým mužem před míra svoje spolu celníky aby byli nejlepší celí sví jsem se ale dávali a tak líbil oni potom řekli za oko si že jsem popsal. No pravdu že pro týrán nic dobrého nám nikdy neudělal. A patrně chce být zase mi zase nové vyznamenáním ših v několik v s v k v. A my to máme za jeho odvést. Tak se propustili formě to ještě pozval aby si to zjistil že pravdu že nejhorším člověkem. Na všech celý svých i dále je tak nejpřísnějším šel jsem ale protože že mně že považuje za bratra. Tak jsem požádali ježíše krista aby za mluvil. A tu ses stala za co se stal zázrak to se držet byl věčně za to že jsem v životě zažil koukal jako i další činnou mluvím takže jsem neodolal potom když jsem s to skončil takže se tato celníka prosimvás čeho panny óm byl já. Jestli tak. Co za den tedy tak zase chtěl vět jsi tak jiný byl svědkem toho zázraku ale jsem že se o to jiný způsob ještě lepším způsobem svědkem že slyšel o jist jogy další a že on říkal byste mně tady žádal o to před tím o ten pas abych tu jsem dal přivést nebo tak tak se mluvil špatnou li tak činnou cizince a jak se začali k rad o podobenství o malo mu ten jsou zase mluvil k v lepší italštinou než dante tady je li k v. Ten vzato lest viděl prosimvás tohleto byla maličkost toho zázraku v to vedlo do zevní stránka horší lepší byla o tom zázraku je von po ji v jednom v tom výkladu to zasel do jste ho srdce stát že dodneška z toho žije neboť mně posílá každé vánoce pohled jsme se domluvili dokud mi do podle tak budu posílat pohled na vás posílá volat z toho co se nestát tři lesk tvé osmdesát. Se s jsem to osmdesát pět tedy na vánoc zase dostal. Tak jak tato nemoc vyšší jedno a totéž dělají dva lidé jak je v tom rozdíl jsem to neříkal jiným vyslovit asi po čase si nezkaleným že v tom byl duch ten byl tak mocný tehdy když tomu celníkovi to vykládal a ten ježíš že celý převzal za hlavu a ježíš odešel říkal udělal jsem dost když jsem mluvil v tobě ty promluví ještě. Ostatní oni sto pro mil k ostatním dal jsi ruku na hlavu a hořce plakal jsem bohu. A řekla svým tím nic nezmohu běžel za ježíšem a říkal mu pane učím země svého učedníka mu řeka prosit a po něm se potom obrátila celá cele licet protože všem byl vím jak tak by co prosím teď nemohli vydržet bude od s no v s s s s že odešli abys si vydržet se obrátily.. Jak jsem to viděl obrácen promiňte mi to jediné se co musím jak postát co tady o pracně napsáno z proto že on považovali z listu z el v podobenství o malo na ve synu za ústředním motiv. A tak to nechtěl ten evangelista řízen začátku obrátil toho. To a aby potom mohl na pravém místě v tomto zřejmě říkal několikrát ježíš kristus rozbít byste to uvedla na pravém místě kde to bylo od ve o dnem v kontextu. Asi tak zastavil vysvětlit dělají to o půst tak myslím že půst nebudu tady je tady důležitá myšlenka o tom starém kusu v novém šatu které tu za na dovedl zkus za plat si na starém šatu tak jak to před přes jenom přes tu nebyli dost toto všem kousek krise dát. To spor o půst oni mu řekli proč vám tohleto tu. Protože muss všeho druhu nebo odříkání všeho druhu musí být v rovnováze s vnitřním stavem člověka. věřím že u kali olivera je tomu je tak je ale když například se tak říci nepostí a tam nejsou na úrovni. Vnitřně aby ten půst snášeli bez reptání tento dělá dobrovolně tento muž. Ale oni třeba v jsem postrádají dní to co jim ten den nebo týden nebo jak jak to budou bujet víra ano. Toho vnitřně tomu nedorostli tak to je záplata. Dávána na starý šat oni co ještě ve starém šatu ve starém způsobu myšlení čát je povrchní myšlení staré. Starý šat a dáme na to jdou o zato tu ten půst je nová záplata. Ale za navázat pata při námaze toho šatu vytrhne udělal další víru vedle zenové záplatu tak není toto dostane se dále vytrhne z ten starý šat takže to prvého měl čas takže mně říkají ti klášterníci vitalita donce se svými nestýkám a že že to mít ten půst nemá pro žádným obrodný vliv v že do pak mají hlad jako vším slyšena se jsem se to neni příjemné jsem to tak. To je teď tak tohleto s tou záplatu. Víte něco je to s tou rovnováhu mezi vnitřní modlitbou ale také mezi vnitřním stavem a zevním jednání zevní jednání musil podle vnitřním stavu. A oboustranně když když me zevní jednání je na nižší úrovni než můj vnitřní stav tak je to stejná chyba jako tomu u opačně čela zevně se snažím všemožně spěl jednat ale můj vnitřní stav tomu neodpovídá to je hrozná mučí jedna. Tomuto například u přispívají kláštery křesťanské že oni on toho člověka on učí tím že mu ukládají úkoly zevní. Ale von nezvládne vnitřně protože vnitřně ve postoupil není rovnováha mezi modlitbou život ten život když mu pravdou takže nemůže být špatný od vnímají mu všechny svody tohoto světa. Zapři toto ve skal chrámu tato nesen kostele jim nesmí z míním ten karma léta nebo tak to je ta tam vůbec s s toho kláštera u do se nesmí setkat s člověkem druhého pohlaví. Ani přes když neví zpovědníka tak bude třebas povídá na nebo bez povídání jste zastřeno pro ku aby neviděl člověka bylo pohlavní třebas velice řízené nenosí vůbec o ten s obuv rok a s pata dále je to tedy velice řízené ale málo této pomůže. Protože nedbají na úroveň modlitby v s tou si nevědí rady s tou modlitbou a tak nerad s. Kdybych to musel znovu říkat co tady je napsáno to čeho do se z dostal celou vnějšku toho možná znám a odkazuji vás na toho a nechám to stranou ovšem upozorňoval že pokud neuskuteční kde tato bylo semen z ní. Ne tak vel nemůžete se dostat dál tak jelikož č to není výčet z dosti to bez to v ale výčet postoj mu z toho přeci jenom něco z toho přes to s že to či prostoru na ze vám chudí neboť vaše království boží a v blaze nám do dal zajímá o že do tato bylo sobectví zde uvedená. Jsou uváděno jinak než v jedem podobenstvím kázání nahoře ne. Protože to tak se stalo jindy. Toho řekl učedníkům kdežto přikázání hořet to říkal rozvedení vším způsobem neboť on to říkal je k davu v ní. Ale teď. Tady jde učedníkům před jenom to co pro učedníka páně absolutně nutné k tak na ze vám chudí neboť vaše králoství boží. Ten člověk vlastní si tedy nemůže do králoství boží vstoupit a tak dále tak důležitá kapitola že se nemohu dovolit vím vynechat tak ale kteří slyšíte pravím milujte své nepřátele. Dobře čím dětem kteří vás nenávidí že nejde těm kteří vás proklínají vidíte ten nejlepší způsob jak se zbavit prokletí. Jo. Se tady jsou se jsou recepty na všechno modlete se za ty kteří vám pobyt u bližní. Tomu do udeří jako na příklad dejme tomu nadto si do tady za chod za trh no. Dělat tak dobrého zpovědníka když jejich soustavně sváděl jsou loži samo jsou ona odolávala ale nejenom toho ona se za něho upřímně modlila a nechal se od něho zpovídat. Ačkoli věděla čeho zase přijde s takovou skvělou myšlenkou to jako předtím. Ale o nadto trpně ví. Sat ani neposlouchalo jenom věděla co chce a u mu k por vně se za něho modlila a víte že přestože ona neodpovídala ani na jeho prosby samosebou ani na to co říkal nereagoval on když si když jako by že to nikam nevede. Petr řekl to ten poté na slovo odešel tak domovu rozřešení to jsou tu být přes ti bylo jemně taková zla na příklad odešel a jedno od nepřijde ona do zpovědnice a on říká nejsem na správné straně zpovědnice a tak je to přímo řekl na řekla jak toho důstojný. Pane protože se do vyzpovídat neříká ženě se nikdy muž ve zpovídal ale se do vyzpovídat. Tak za volám li nějakého jiného muže nevole tady v klášteře nikdo jiným muž nejsem není zůstaň s tím něm tu máš povinnost jakost duchovního muset poslechnout tak se na správné straně od čele když jsem mu co na poslechnout. No možná jsem poprvně na straně. Kde ty můžeš rozhodnout o tom co bude se mnou dál ano mu všechno od pustila tak to je toho odpouštět zeď těm kteří vám tu žili bych žila k. Protože konati za nedbala strašně dlouhou dobu jelikož nikdo z neporadil. A na prožívala zrovna dobu kdy všichni podezřívali zahálky atd. Že se modlí tím způsobem že nic neříká že nebo klečí a slovo zní nebyl ze. Tak taky podezřívali že si že se bude je málo ty modly do nemusel dělat jiný práce k tomu on ven tu a kazí věcí podezřívali oni taky viděli že jak ona se dostala tu cestoval co si o to z tu byl že se že člověk smí přát že po č volit tedy za k nou. Těch se něco co je tu vlastnost satanova neboť se modlíme satana a pýcha jeho pro jeho přiznat hlavní snu tak ty jsi satanova žena takže oni kolikrát ten z povinni vyhrožoval když nebudeš tak u do ming by říci to nebudu dál rozvádět v on mu dal a ona se přesto nepodala. Čili odpustit takovému člověku a bude kom v a ona odpustě a ta do pro mi že nose sobě se divím měl sobě protože na ve jsem se o tom mluvilo. Tomu do udeří do tváře nastat i do rukou a bude li si brát plášť nech mu ji košili. K tomu bych měl říct tohleto. Zase tady musí být rovnováha mezi vnitřním stavem a tím co ten člověk dělá vnitřní stav s odpovídá stavu modlitby mu tedy úrovně modlitby u rovni modlitby do boží i za a nižší stav úrovni činů o pojímá být v souladu takže když ten někdo říká kdo udeří nad vás to s to i druhou to nikdo z nás ani ani vinni. Nemůže udělat protože náš vnitřní stav tomu neodpovídal. Zkuste si dát jednu facku. nenastal tím druhou stávám nám je to zk jsou osou bude z toho kočka a to byste fu. Ale nejsem tak na výši abych vám nebylo to jednou vědy mně např je vůbec nic výhod tady neděláte a mám pořád na dávám se vám pořád mysl mívám. Dálo vám mlátím o půstu ty kam volit poprvně slušně v vel v ve vaší slabost byla vším se svou sílu ze ano to pořád takle neopomenul vždycky na pravou stranu prodělat kam to patří žilo jemně na mně všechno co nejlepšího on škod to nejhorší že to že byla oprostíme domku třebas ponižoval to o bych tu vás jako obro sil ne u. Pane domácí. A teďka kdo dává každému do prosí dávej a co ti někdo vezme nepožaduje zpět. Vím že milujete jen ty kdo vás milují. Můžete zato očekával boží uznání byť i hříšnici milují ty dojem milují činiteli dobře těm kteří do řeč mívám můžete zato očekávat božímu zdání by totéž činí i hříšnici je který tělem již je naděje že vám to vrátí můžete zato čekal boží uznání byť i hříšnici určují hříšníků aby s do. Se dostali nazpátek ale miluje milujte své nepřátele čiňte dobře určují že ani nečekejte zpět a to v se to mně nebude hojná a budete si nejvyššího neboť oni dobrý nevděčný i zlým buďte milosrdní jako je milosrdný náš otec svažte teďka odpouštění tak na úrovni prokletím jsme si dneska říkali že tamto působí rychleji mocněji na úrovni prokletím než na úrovni neod. Pouštění v ale když neodpouští kte. Tak se proviňujete a nemůžete se nadát toho že by vám bylo odpuštěno v jiných věcech daleko důležitějších třebas pro vás. Protože jste si založili karmu takle si člověk zakládá odplatu ano ne nějakým předcházejícím vtělení kdekdo tak daleko dávejte a bude vám a ne k vím že toto není míněno tak je to řečeno. Že potom v jak správně chápete jistě jen v žes své chyby vidíme snáze na tom druhém. A čím větší chyba a to je tam v oku tím snáze vidíme pouhou třísku menší chybou téhož druhu v oku bratra víte tak je to míněno čili když mám hodně velké hříchy tak na komukoliv ten než hřích nacházím do toho předpokládám této též. Víte li jist takovým nějakým velkým hříchem předpokládají že my nemůžete být jiný dosti. Ti přes vizte. A hle poznáte toho člověka jako vás předpoklady co špatného byste dobří nic tak je to jeho chyba kterou u vás předpokládá. Nevidí jsou třísku neví z od trám panno. Takže mnozí lidé dobře že do člověka protože jsou velice chybující tak ty všechny třísku ky v očích těch sví do tří snadno vidí na nikom přitom neukazují dale nemusel by brzo o z daleko. To doby strom nedává platného ocas praze v tom nedává dobrého otce každý strom se pozná po svém ovoci víc to není ve sklízejí fíky se mu v mu v celé prodělat základ který byl správný. Toto sto pochopil zprávy jenom nějaký pan kerning v poslední době v evropě. Před tím asi nikdo v protože nám radil soustředila mnoho mu to znamená modlitbu přizpůsobit s. Jenom my považujeme ctnosti za dobrý základ po je zevní stránka věci ctnost nejeví z mistra protože bych k tomu něco malinko přidávat to co je ctnostný dějiny bůh jo. Ale vnitřní modlitba jaký radí kerning považuji za přirozený správnou že umím své nohy a je mi celé tělo. O pro tak pociťuju že se mi do celé tělo mívá když ty nohy umývat klenot se pod vaše měl všecko vstříc. Víte mar nám dotkl se jich. Tak ti kteří je nesli s zastavili řekl chlapče pravím ti stání do obdoba ten jsem znal ten zázrak to hojí obdobného zázraku v z kříšení cely jenom li že. Tady křísí jak se tam při sví dívku a nikdy ne křísí ze stejní důvodu spojen se ze stejných popudů tady do wu vynášejí kolem něho mrtvého a on se smilovává protože vidí zarmoucen o matku plačící odevzdává toho syna živé. Ho kdežto tam umřela nějaká dívka a on tam přichází protože pozvání aby do udělal. se dostanu tam tato vyložím zpětně jsem se pokusím mít kousek o janu křtiteli je zajímavý při ze se ptát z toho vězení nebo máme čekat jiného je to líčeno trošku jinak. Že totiž on ježíš který říká že to jak se při v to před v v v v. Takže víte že v ani by k ta se z vám dělali jsou svým protože podobná v a se na zůstal jsem k mysli od toho neodešel. Odpověď na toho jak se se jan ptá kdo je ten je svět pro ježíše že to spasitel nebo. Je jež citem který přít nebo máme čekat jiného proč se takle stává protože když se mu dostalo sluchu a že eliáš že to řekl atd. Ježíš kristus a on na to tvrdil nejsem eliáš který znovu přišel tak se rozešli ty ve tím náhledem a hned potom on to mělo být tak to jsou zase v zenu. Vzkázal pak je ten který si o mně říká abych to řekl celou větou že se eliáš když vím že eliáš nejsem.. Je to opravdu ten pravý mesiáš nebo ještě máme několik mělo čekat. Ale to bylo způsobeno tuhle tím že ho někdo nazval čeho ježíš nazval eliášem co bude v jemného měli žilo zvali všem. A že on na to musel taková svět se necítil být ano takže viděl že ježíš se mýlí. Tak to co od něho vědět že sice mně boží když tomu nerozuměl zjistil že tomu nerozumí. Takže přestože měl veliký osvícení stačilo a začne jednat tak zvaná chyba ježíšova a přestal věří že to mesiáš a zrovna tak ty vůči nic stačilo by opory hrají že přestali věřit. Čeho je li bezmocného ale nepomohlo mají protože svatý jan byl při tom jak se to ježíš kristus když děláš to co se udělat děje rychle. Že by to byli těla neřekl mu řekl. Přestože to že dostati vůči nikomu řekl protože jsem se oni jenom onomu čili on se sám zmařil. O to marné protože oni nemohli pochopit proč by se byl zmařil fu. Tím po bral na víře u bral na více nejenom mýlím ale všem na který se staly zázraky. Když když si jít přelít větev v duchu dotud celou jeho smrt tak on ztratila před se nebo toho ztratil napřed důvěru učedníků těch kteří mu byli nejvýš potom ztratil v tom důvěru svých přátel procházel městem k tam nebyl jeho přátele ty by nic z lišil za šli dál. A to tedy na to šlo od těch mých jemu nejbližších. Těm vzdálenějším a postupně vzdálenější protože ono. Cit. Nejhorší bylo že ztratil li totiž poslední jste že bylo že ztratili víru u těch stráž su kteří nebyli třebas vůbec to by možná římané. Od dověděli padat a ví. Nařídili že oni to řídili ten hořel nad tou křižování kteří římané zařídili šimon svědek lidskému aby mu pomohl. Protože do will nařídil svému člověku ne. Čili to jsi v jejich oči zadal na prosilo tedy v očích illi těch neutrální nebo nepřátel jak chcete jak to sestupuje učedníci přátelé nepřát neutrální nebo nepřátel. U všech musel ztratit tu věr v neboť všechny musel zbavit víře víry aby pravou víru nabyli tak je to s cestou víry. Ale kdyby to šlo tak jednou to my co bylo blažené ale o to se často opakuje. vám mnoha lidech ne najednom na mnoho kdes pozoru jako když tady nevíře. Toho jsem ušetřen ale se co to platný podle ženou velikou přednost v tom že jejich víra je tak mocná. Že fakticky předvídá něco celá předvídal vůbec nemohu vidím dycky tomu tak musel o kterém jsem to a nic zapřel. Kdežto oni věří si oni věci na před rád krisí před dívají budoucnost věčnou budoucnost nic. Dyž a řídit se do věc svaly ze domě svoje doved to nebudu vůbec přednášet let tamas říma nad rasy nechá k jeho nohám v atd jenom připomínáme ještě znovu že svatá svatá terezie z avily nám být doporučuje jako vzoru pokání. Neboť pokání nemá vypadat tak abychom za to o něco chtěli. Maří magdalena si nemohla ani pomyslet že by za to dostal vyvodil z do to co dosud žila ona přišla ten život vzdát tomu ježíš vzdát. To je správné a to by se měl věřící jak radí svatá terezy je naučit to jako poznávající bych neradil protože jem. To vzdání umět přišlo násilím. A ono to v jeho budeme že to mám zas to mám zase ale ježíš kristus toto nemůže radit on to radí jak to ve po dobrým li že první případ jak to ve podoby kde to u jsou násilí. Když to do nás je tak jsme to to bylo velice kruté u maří magdaleny ne. Ale když se to za o tak je to velice dobré dělat tak této rozdíl našich cesty považte sami za lepší to vaše vší pas čekáte cestě. Proto z toho že jsem váš spasitel dává ukřižovat. A nevěříte že ty slova ani čili o ale váš spasitel. A protože kdy ho třebas budete tak se navázat taky křižovat zbytečně událostmi co nemáte dělat. Dál podobenstvím o rozsévači vím jak se do pro do podle cesty dělat jak po na skalou. vám řeknu když toto člověk před jak jsem to že jsem jednou si přečetl by byli před jenom věd na jsem před rovně jindy samo jsou v si před do dokonce za ty nemáte dověděl co tam je. Ale jsem četl tak důkladně jenom jednou jsem přečetl jsem si udělal v tom od rámci kdyby vám tu kokon transy věnovali někde mám. Byste jenom viděli co jsem ještě nevěděl co se oženil beze člověk poli s tedy jak jsem o zvěděl ale ani zdaleka ale to co bylo třeba k tomu abych z nás o ježíše krista. Tak když tady to rozsévač do se porůznu. Jenom to podle do skalou jednou na cestu za z dozoru zas dobrý jednou do se jim tamto nemá světlo tak to tam zajde. A teprve další semeno podle na úrodnou tu byla nese stonásobný žité tak jsem si jsem toto se v poprvně v při před tím od se drakem a jenom jednou v jednom krát. Tak jsem si říkal dobyl nešika co to to ježíš tedy ukazuje. Takovou nešikovnost přátelé dovedli byste mi tohleto odpověd z se to v do výklad k k k k znal důvod řeči v podobenství do učení sice ho k tady z toto podobenství znamenat on řekl vámi dáno znát tajemství království božího o se k však jen v podobenstvích aby hledí se neviděli a slyší se neslyšeli proč jim dáno. Aby. Znali ten si králoství božího králoství by jako by si řeknete protože v jeho učedníci dělat to bylo špatné kdyby tomu nerozuměli. Ale a proč to se jenom podobenství v že jednota protože nebyli učedníky na tak dále byl se nese byste od by to nebude křižovat zrozovat co si říkám za v ale ono tomu tak není ono je tomu takhle teď vám prozradím do minulé částečně jenom částečně oni totiž. Byli s ježíšem ne tím že chodil vedeni jsou by ze si strašně ceně dobyla vůbec se pomohlo ale že svou mocí v nich působil on byl kdybych. Jich důležití k tak že může být i v nás. Do že ho viděli to je vedlejší to jim vydržel vždycky ve víře ve čtrnáct nebo něco udělat udat ježíš zase zázrak v kani lesk aby znovu uvěřili vite. Se to v zevním viděním není vůbec nemá takovou cenu taky když někomu něco zjeví. nějaké zjevením viděním jakékoliv tak vím tak do člověka abycho litoval do blázince o pro osobně anebo co bych to za let za s tím co je za zlost na správné cestě. Aspoň sebe bych se hlad nebi se hlásil v vody by měli jenom vidění tak prosim když ještě možná vydržel ale když to ještě slyšel pána boha mluvit o tom tu. To zvrhlost od pánaboha po že kdybych žil ve mně tak by nemusel slovo říct aby by v mém domě. A tak bych s ním s věděl všecko a proto je to u časně z jinam nejen domnění nám na mém nitru. Jo tak tak je to s poznávající med do s každým věřícím věta víra zakotvit v jeho se chci. Všem viděla o by že jako sví napřed co chci teprve potom v síle duši na rozumu a všude jinde takže tam to jde po kou z ka po část dokud to není tak nebezpečné toho jemné mírné vedení. To je to dobra je to správné ale opravdu z od něho chtít od těch učedníků chtěl málo oněmi se jde jenom o to aby to prakticky mohli použít. To bych nazval jako tamto prakticky změn což není vědecké dělal pro ty jsi. Aby toto prací stačilo například lidi se prostým dělání mohou vystačit když do mají něco o do praxe ale musí být asi vysoko škola aby on na to moh při že se tam o nebo nehodí rozhodl nějaké jiné věci jenom po po praxi své v takže jem tady na tom poli duchovními jsem tak ona ta by doka kola nějak tak v ani vší. A o mně je tady pro účely v nižší kolik tím střední dáte li z nich jak bych tak řekl ano. zajímavé. Nikdo se jsem rozsvítí světlo aneb při které nádobu ani je nedát pod postel ale je na svíce aby ti kdo váze ji viděli světlo z přátel ježíš nikdy nelhal starostí od země když řekl nic není skrytého co jednou nebude zjeveno jistej to je jeho co by se nepoznalo anežka nebo. Tak opravdu mu. Tento stav musí v lidském nitru nastat v že nastane tak to ještě neni pořád v pořádku. Dávejte. To je nesmyslné by se přes tu kolikrát vysvětloval nevíme přitom mám li protože o kdo tomu bude dáno to ještě by šlo kdo nemá když nemá tak nemá tomu bude odňato i to co si myslí že on tady ze přidali oni to původním textu není a co myslíš nemá to udělali dobře tímto svým způsobem dobře vysvětlil li mu museli zatím moc zvládat. Ale. Jak si v tom myslí že si myslím že mám všechno co potřebu nemá zdraví že mám co všechno to jsou li k tomu životu v z to si ovšem v jenom myslim že to mám volal podle to hřivna se kterou mám hospodařit s a není to moje snem jako můžete dopouští věřící nepochopíte svým musí do pouště že neví tím toho boha. Jeho nepociťuje letem či že o něm neví v to smysly taky cesta pochod. Neboť oni jako vyspal v tom takle to přímo říkali si vysoko v práci tam v tom. V koncentráku. Pán bůh něco stvořil a šel si lehnout jdete sedmý dělo počin koho my v něm teďka zřejmě žijeme to ve dává to bylo na pána boha biologická období těmi šesti mi znázorněna ta oni tomu vi. Rozuměly dělat teď se to semeno do vědou svěží a jemu dobře na strašně zle v tom bili věz z. Víte tak jsem se dál dalo jednou k v. Nikdy ne vždycky někdo výhodu větší jednou věřit jednou nevěřící že ten nevěřící ale poznávající měl velikou výhodu že tohoto stavu. Nikdy neupadl žena panna o na dával protože na jiné věřil jak mor dávat nedala přijdu k sobě že tam v tom koncentráku. Takže ale kdy jakmile z budete se cítit opuštění. Tak to bude mít a budete z toho zneklidnění. Tak ten neklid bude mít za následek že po zase bude zvětšovat upozorňuju vás. A že nebezpečí bude stoupat tak jesi se abys nestoupal ale třeba tak z nastav klid dohady všeh tuto kousku tam vlož ten prosím vás jinak je to bude pořád horší uzdravení posedlého je zase. Slyšení jsem je tady je do věr protože ten tam do první tak se při křtu li tudleto o to s k slyšení toho syna když se ježíš vracel zásluhou při vítat protože měl k. V této jana a jak to jsem se k bohu ale chtěl bych říci. Že přiletí tři jsou zástupci nejenom toho nejlepšího co tam měl k dispozici. Ale že jsou zástupci přijít zásadně různých přístupu k jedné a téže věci. Petr přistupoval svou nezměrnou moc musí z mocí z vůle. Tomu pánbůh jako dal kolik vůle do vínku že to od pána on co mozku dal. Že všude tou svou silou vůle chtěl způsobit. To taky dal do toho co do zatýkali říše jsem byl představitelem lásky tak to by se řekli že ve jakub. No z tu vzal vědět že ona se tyto jež kdy zavolal toho za porod ty to jež kdy zavolal ano nikdy nikoho jiného. To není náhodné co žen vzepřít. Byly to pozorně se kdy bude při žid si prosila všichni tři kdy takže to ani nebylo rozdílné ano. Ale co tady bylo rozdílné co by si museli všimnout co přitom říkal a co přitom dělal to vám to jasně nebylo to asi v moc těžké víc tak se rozpomeneš že jsem to na potřebu zpovídal ale podívejte se nahoře tabor co se stalo že tam pro měl ježíš. je s eliášem a mojžíšem rozmlouval proměn se takže byl v ohromná zářila slávy se tam mně byl. Tak to bylo to proměnění páně. Za vědět co mám s a že zase se proměnil za se proměnil v ubohého bezbranného člověka mělo o napospas vůli boží který vládne jak volat mým dobrem tak relativním zle a on tam úpěnlivě prosí aby byl mu od dělat ten.