Karel Makoň: 86-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Člověk který je věřící a nemá to je. Že s ním kristus je kněz s tím ježíš je kristus tedy je zkazky z kde říkat tak ty mají být toto všecko připraveno jinak s je to jejich chyba. Že nejsou na sestup připraveny jak penězi tak zbraní musí se bránit nesmí nestává druhou tvář když mi do bude pít do jedné něco ho. To všechno platí úplně opačně přátele. Takže co tady ježíš radí li tam je to lidsky na dvakrát rada oni říkají i ti co nevěří že to svět to je m omyl za omylem nebo pro spor za rozporem vůbec kdyby se všimli za jakých okolností to radí. Tak pro toto radím takže jsem poměry se změnily on přesně že duchovně tady musí odpovídat poměrům ve kterých člověk žije. No jasno a teďka že nasytil v jiném poměru k početí ním než jak je to třebas svatého jana a když se na to to na vrátili vypravovali ježíši co všechno činili vzali sebou a odešli do města ved se za je li. Blaze chudým v duchu neboť jejich jest království nebeské před cesy protože chudým duchů slibuje to nejvyšší království nebeské neboť on vlastně říká. Vyprávím ty svoji mysl to je duch. Nemáš tamní s takže si absolutně chudý zastaví vědomi si si to velice bude to indický ovládal nám tak máš království nebeské tamto začíná opravdu tím vyprázdněním duchu jak by se po já. Tak to nemůže bez přímo do králoství nebeského jsem se že jsou lidi tady jo. Který radím aby povídavě se koncentroval tak co je to za proradnost nestranný protože vím že tohle ta by nedokázal. Ani jeden ze sta a přímo by se tím odradil a kdyby se dostal do toho od do chudoby ducha. Že by tam by tam měl prázdnotu tak by tam přišlo místo jednou satanáše sedum dalších na zkusí kdyby se za ten by zánět to jsou byla ne jimi za zkazka. Protože člověk který by měl touto cestou jít chudobou duch tuto by musel mít úžasnou touhu po bohu. Musel být nutkání poutanost velikou a ten si může tuto cestu dovolit abych si byl nikdy neměl ale proč se najednou objevila v sedmnácti letech protože jsem byl není pi pro vás tím vyprazdňováním mysli to budovu od ducha na kterou jsem jsem pěstoval přitom rozlišování správného ano bez se nepracoval ze svého ducha nýbrž z prázdnoty ducha do jsem tam učí v tom duchu. Tak protože to nýbrž jenom jeho bylo tak těm do pláčou neboť oni budou potěšení. On dobře že pláč je houpačka když že kdo je schopen nebo umí často plakat nebo snadno se mu pláč že tomu sestro taky raduje veselí. Ale co platí na nižší úrovní obyčejným pláč obyčejným zármutek to tak tak je vyšší. A om mluví o vyšší úrovní v od boží úrovni že potěšení plačící tím dál než bych to řekl takle a že znám lidi kteří například vstupem na jiný stupeň duchovní. Přitom vstupu na jiný stupeň duchovní plakali s věčně plakaly a. Bylo to mělo to za následek že plakal třebas na svou minulostí děla an z by začlo s ti z tvá prostě plakaly a to je duchovně plakali který ten pro to a k tu že buduji někdo něco udělal mi byly nic neudělal ale potom se taky tak zaradovali to mělo hle za následek darován jsem protože váže jenom v jednou když jsem letu dělání zpověď bubenči praze na tak tam jsem si o pro pořádně za plat. A po mu po své zpovědi já. Ale potom to mělo za následek radost kterou jsem zažíval asi tak dva roky. Pláž trval vadila radost dovolat dva roky tak a onoho je to tím že jsem. Ten pláž nepromrhal. Že jsem porost taky nepromrhal ono třebas tím umět zacházet tak že to pro sebe člověk se pro sebe neraduje si nepřeje to natahovat jako harmonii ku v ani ten pláč ani tu radost. No el byla totiž jim dostanou zemi za dědictví. Je zajímavý způsob blaze tíž tím neboť oni dostanou zemi za dědictví co co ho to napadlo zemi za vidí sví svým co se za to co to potřebuje tiší člověk zemi to dostalo na zemi jist ví. Země symbolem ihned co z nehnutosti pro dosti topornost ti že a jestliže tedy někdo jeti vší dostane za ode mnou zem to znamená ustálenosti a to je dobrá vlastnost. Čili kdybyste chtěli být v něčem ustálení návodu teď tichost. Krás na od dále blaze těm kdo na dovědí a když žízní po spravedlnosti neboť oni budou nasycení prosimvás berte to se duchovně přestože hadovi ji s ním pro spravedlnosti tak hlad jiný trošičku zároveň žízní po spravedlivosti to je. Touha po spravedlivosti to spravedlivý život že prostě svou prát po právu a. Oni dorostli cení v tom smyslu to není nasycení nějakým chlebem žízní te. Musíte přitom tedy z žít hladovět za žízni po stole dosti zkrátka začneme to z jak to číst v po spravedlivosti kdo hladoví a žízní rozumíte oni mají touhu být spravedlivý a tak se to podobách hladu a žízní rozumíte tady touha. Když mají takovoule touhu pak budou nasyceni to z pravil do si znamená jiným se bude s v jejich životě se zas provedou bude projevovat. Oni budou moci usadit na toho na tu kartu přes spravedlivost bude působit potože takle žízně ji pro spravedlivosti tak ode zapři byl s na po spoj pochopitelná to nemilosrdným nebo oni dojdou milosrdenství tvé pochopit ten také blaze těm takže on nám tady říká vlastními slovy. Od pusté to bude odpuštěno blaze těm kdo mají čisté srdce neboť uzří boha bez jen do působí pokoj neboť oni budu na zváni syny božími. Těm dost jsou pronásledování pro spravedlnost neboť ti je království nebeské v na. Tak to se snadno by že ten dotud výtek. Kdybyste chtěli o tom dost co z něco to co co již viset na nemám tu tuto to opakovat not. F. jenom o z tolik světla do svítila ku nestaví pod nádobu ale na svíce nasytí všem domě. Tak svítí vaše svět to před lidmi abyste viděli vaše dobré skutky a vzali slávu všemu otce s. V st. Nedo dívejte se jsem přišel zrušit zákon nebo proroky nepřišel jsem sluší nýbrž za plní. Ten výroky doplňován zvláštním způsobem. Dokud nepomine zevně tady do říkají pokud jsem jinde země a nebe nepominou no tak sestry. Dokud nepomine země a nebe nebo nebe a země nepomine jediné písmen ko ani jiná čárka zákonu dal pokud dokud se všechno nestane doby tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi nech krásy nebeském vynášet za nejmenšího kde věž jak zachovával učil nebyl v království nebeském vynášet velký neboť vám pravím nebude li vaše spravedlnost mnoho přese od pro dost zákoník od farizeů jistě nevede do k. Nás nebeského on si totiž si byl. Že ty farizeové a zákoníci velice tají na znalost zákona. A to co se v zákoně říká aby dělali že oni dělají ale oni si počínali způsobem řek bych v od vých lidí když jich li na tohleto byli lidi. A to způsobilo že vlastně celý zákon zachovávali řím mu říkala celá podstata vnitřní toho zákona. S výchovou se to nesrovnává kdo všechno plni a přítomni vyšším přičemž bohatství vědní a vlasy z vědu pýchy že to moje a ten neoprávněné mínění neboť moje nic není všechno je boží ne jak se pyšný na něco co moje není mu tu tom by to pro rozum konce až. Doby zabil nevydal soudu jak jsem vám pravím že již ten kdo se mně svého bratra bude vydán soudu do smířil svého bratra bude vydán radě radost do bratra za pracuje s v. Propadne oni vemu peklu při tedy svůj dána od a tam se rozpomeneš že to kdo to něco proti tobě ne svůj dal před od jsem ani se na to drsným smířit s ním bratrem potom to byl při zapřel svůj dal a men to z toho vychází amen pravím vám nebo ti že odtud nevyjdeš dokud nezaplatíš do po z mýho soudu. A v ale se do protože na že čili to říkáte že karma ale on musí se smířit prosim vás se svým bratrem a se svým nepřítelem. Nesmí mít před veta přes nedával z s se musí smilovává nesmím ponižovat svého bratra. A to je to placení posledního halíře rozumíte to dost tady malí z na to bych byl mnou nebili to není správné mínění že to mysleno že karmicky nebo ve mně synu o to pro takový taky nemyslíte. Je to karma že z tohoto světa živeno odejdeš pokud všech po kam musíme o děláš nikdy sine o děláš jak tří o děláš tím že náš správně tím že odpouští když. Ne dáváš na poměry. My například že kdyby kteří nezkažené v tomto dvacátém století tak po době že každou chvilinku nějak dával k anebo někdo někoho nenávidí ve velkém jen svou se na proti druhýmu kdy o tohoto musí je mět odstoupit protože to neztrácíme. Dokud jsem budeme takle s paní žid třebas nebo oné straně tak je to není fa dění kdy to co vám říká svobodu stran též paní k nenávisti označován nepřítele kde si nepřítelem jak se máme chovat nepříteli prosimvás opatrně s tuhleti pro ji spát cení posledního malíře na pak získávání druhů dalších atd velikých as splácí víte as. To viděl v koncentráku kdybych byl trošičku svádět těm věřím oproti těm esesmanů v to jsem nemohlo jsem neměl svět že to z se many se bude zbavit. Ale jsem nesměl je považovat za lepší své přátele. Než třebas tys ty s vězně kteří tam tak trpěli jsem musel milovat pomocí božské lásky a tak kdybych byl vnucoval protekčnosti. I ihned odpadat bych to byl ztratil to nebe rozumí dodá jsem také pro stavěli dělat pobytem co to nevěděl že by bylo padlo protože to bylo obrovská moc která přemohla jsem nemohl nemilovat esesmana. jsem musel v něm vidět posla božího. To je důležité todleto by se si uvědomovali že to není tak snadné toto pochopit že on stali kristus o pro si přeje vnitřní ozbrojeni ten by se dalo volně říci nebo hromadně nebo vůle dnem nebo jednou větou v že člověk poslední halí splácí lásku k v. Prosím že vás jsem nejrychleji splácí a nejde ji ztrácí kde karma řád na je láska tamní karma to není z nějaký karmický zákon tady jmenován vůbec oni tady nejde ano. hrubé nepochopení vše krista oni se o to ne mají starat. Oni mají jenom by prášky prost o vůli z ne své na znamení nesou hlas z s s s s s s tím že nepřijali taje se být z ale k nenávisti je nemá on neříká a když vás někde vyvodí tak neopomenul který napřed pořádný nebyla pořádně když odejdete nebojím aspoň hoďte kamen do okna to neříká nýbrž to je že ten že on do od milováni neměli dále. Nebo nos on o tom budete střechu nebo janem nebo dejte tomu tam dítěti nějakýho pohled nebo nám nic takového on říkám vědom joga jak o ji ale u dají se jim znamení že nejednají správně. A tím znamení že nejednají správně bylo by prášky prach z obuvi to bylo tak by obecně znamení to jako znamení mezi zvířaty správným je že na sebe nehledí že nejsou nepřátele ačkoli vypadají jako nepřátele medvěd proti nebyl byl proti me do přesto sebe hleděl u zračilo musí ženy jsou nepřáteli to a to je protože bych byl nerad abys to příště nevšímají na jiných. Je že totiž se snažím o tupit to vaší věčnost. Něco trestu nebo jako na pod nu nebo co takovýho to je u poměrné uměle otupování naší věčnosti. Ale abych abyste si nemysleli že to dělám jenom špatně sloužím nic víc s časem otrok rozumíte tak jsem ve službě. A když to dost jako službou mám mám na to zřejmě do to co dale tak co byste onoho prosimvás to by se mu byly věčný to to strašně vedu přátele. Ano kdybyste brali tolik co to byste koukali jsem co tvoje. Když toto poklady poslu se o při jsou o odplatě. Poté od platil protože to by jako jsem neměl vynechat. Slyšeli jste že bylo řečeno oko za oko a zub za su po je pravá kama tak vám pravím abyste se svým nejednali jako on s vámi ale kdo u hodí do pravé tváře nastat dvou to je prostě láska a to je tamto nahoře neboť když toto děláš zaplatí do posledního ale že tak je do míněna a tomu doby se stavu chtěl. Soudit oko školy nech mu li svůj pláž toť donutí k službě na jednu míry i když s tím klid když jim v je do prosí tomu odejít ale do svých se od tebe vypůjčit od toho. I své neodvracel i ve odvracet ne tak podívejte své. bych chtěl toto přivést na pravou míru když totiž si vezmete z ježíše krista pravé tuhletu kapitola po že to za hlavní. Stáváte vrcholným kacířem v protože toto jediné on ne řeka a vy to musíte chápat v kontextu když toto například sich pán nějaký tak hle či s kým výborný muž. Nebo nějaký prostory toto vybral z ježíše krista jako to hlavní to absolutní ahimsá neškození nastávají druhé tváře tak porušil tu rovnováhu toho učení ježíše krista. On na ježíš kristus nebyl jenom pro toto. A my víme kdy byl proto když například dejme tomu učedníci chodili s ním jasem protože jsem byl poučen od ježíše řeknu takle nebyl poučen od ježíše jednadvacátého jedenáctý třicet devět a pak jsem tam ještě pět měsíců. Na med také krátce tak jsem svým posluchačů který jsem tam měl říkal teď dokud jsem s vámi trvám ve všem radím neví dejte se ani jedné ráně neb v potom abyste se miluj nevystavují se jsem samosebou ale když vás u vodí někam svého ale tak jak. Prosimvás neni kde mu to za zlé a tak ten třebas druhé o rození zajedno hlavně mu to nemějte za zlé nevíš jej k tomu to nepovažujte za příkoří on se třeba stalo tohleto. Že přišel na to pro na to vnitřně na nebylo listopadu byl chladný nabyl mokrý aby tam do tělo je tak velké jako třebas kolečka této místnosti. Jak ten esesmana z vodil o nás učil první ni abychom mýho po man du německý rozuměli něho zastavit stát pravou bo pravou nazpátek stravy byla pokusu to všechno s německy to se naučili a on jak nepřišli někam šli tak řek li k jinej jem tady síle které nikdo rodem dali se roli tady se to jste v tom blátě. A my jsme to čarou volali tak nám potom říkal vy prasat za česká jak s než jednání viset jenom pro dali ani nás ani antonína nevybral a to byla hluboká a studená a my jsme nemohli se schoval do tepla když tohleto udělal. Tak vlivem toho jaký se měl školení o to ježíše krista spojená svatého nedá sví jsem se na něho vůbec nezlobil že o na to u dopadlo trošičku jinak oni všichni radovali jsem se dotyk toužil nevešel. Náhodou. Takže on nechal statku z kalů že ostatní milovali o ještě o poroby jsem to dovolovalo poté mlátil po všech. Částech oděvů které byli ve špíně mi jak ty si prase říkal ne to voni nebyli prasat děl že byli od něho takle zničeni po ničení bych mění. A tady snad říkáte pro snažíš mistr stalo se nikdy s tak nestal než když když se mi to bylo přímo stalo se potom vůbec nic takovýho nedělo z jsem byl vynechávám jak jsem. Do to se nikdy nedostal a ani emmet tomu v těch se ve by se toto dělo jsem aspoň mohl při tom jenom být dělo se o litovat to jsem vrcholně litoval něco takhle musely trpět k do nebo rozvádět do pro v tom byl taky nějaký ten vzestupný ano. Tak vám řeknu tam jsem pochopil. Že tito lidé i kdybys nebránili jak bych chtěli. Tak by tomu neunikl li tomu trápení. Čili museli za těch těžkých podmínek nastavit druhou tvář kdybych byl třebas to oka v než jsem vešel tomuto poznání se bránil nějak tomu nese z mravy taktně zabil. Co dnes nebránila že řekl tady postu o ji a proč se zabiju toho před tím se proto zabil sebe musel jsem pozoru stát že jsem ani být sil toho o na co musel vstát pozoru. A čekat ještě zabít tak to bylo ještě před tím než jsem získat to poznání. Ale to učilo k tomu abych mu začal odpouštět doby věděl že to z když odpouštět nebo do poušti nebo vůbec nějak chovat parvan dně nebo jako nepřítel k nepříteli protože to na věc nic nezmění o mně beztak zabíjel jsem byl jist že zabije. Že jsem měl tu hloubkou jistotu nezabil jak vidíte. jsem měl od boha danou jistotu jak ten bůh tady to vidíte v tomto dvojí smysl jak to pořád jak bůh člověka ptáme když to viděla z kuje třebas slovy jak se k lidsky zasazeno do toho rámce dvojnosti ve nemodlil ani k bohu v okamžiku když se ten zabíjel ten esesman u toho vedle se nese nebude pane bože země nebo s tak kdo vůbec né. se na práva vůbec nemyslel nese kou vůbec honem zdál tak to fakticky bylo ani z toho nebyl čas jsem prostě sebe opustil to je správný pojem jak se to nedá to takle obyčejně říkám protože mluvím k věřit svým ale že se to trošku přes z cest se zapomínám bují věřícího na ty by no mají dovědět. Neboť pravý sebezápor je opustit sebe. Vy jste na cestě se chce od tebe přivolit panna maria přivolila před tím přivolení ježíš když těl když sestoupil kristus jsou to se na zem ale tu se vás netýká panna maria přivolila pán ježíš přivolil ten se na to přeskakuje u ten přivolil k tomu nebyl zničen na tom kříži. On sebe zmařil on nebyl by ho byl někdo zmařil to bylo od začátku bych menoval těch pět za mase bohu mezitím takto byly různé stupně přivolení rozumíte tomu ten aby je to nepřivede bylo tak k takovému stavu když jakýmu že by sebe o mluvil to přeci takle nemohu protože to praxi nemám v jako se kamenoval po po nemám toto nemám domě chyby pak pak to pro na mne. A to byla pasuje po svým to by byl na to do tak jeskyně myšlen že by se z moc za kterýkoliv od toho to by myšleného příběhu svého postavit a říci já. K bohu statečný bych tele. A všechno totéž co za to vypotřeboval o do po svým do trnu když vono mi to nejde nemám praxi ka. Ty pojmy musí nějakou praxi. Tady nemám nemám na klavíru jak jemu ale kam to pro ona souvisí přece v a protože jsme zase z nevíry a na cestě víry se odevzdává postupně takže co nejde dnes nejde zítra nejde za měsíc jde za dva měsíce za rok a tak dále máme před sebou život ve které můžeme nevíře vzrůstat. A to bych právě chtěl ukázat do sto podivovali o že z toho jedno z toho z drž sobota možná rovnou řekl on na ten no. F. Ty předpisy nic z toho evangelia pochoval pocházející vypadají tak že člověk by mohl ve víře plynule vzrůstat. A že by za výraz způsobila že by se sebe vzdal a dokonaleji než jsem to udělal na cestě poznání za pomoci lékař ještě za pomoci lékař protože ježíš kristus zaručen nelhal když tomuto věřil nebo věděl že to tak je správné když vedl cestou víry a ta rakovina se semene fyzická z mat. Které nikdy nikdo neučí nepůjde je to ty pacienti kteří jsou tam na rakovinu. Své vidím nějak nějak jiné nové situaci v že v situaci stejné jenomže rakovinu nezemřeme třeba. Ne semene se jiný ho ale zemřeme i do tady věčně je ti jenom ten pocit. Čili jako by se byli věčný způsobuje že ten strach který maten pacient který ten pocit věčnosti kterými máme intuitivně on ztratil no a tak myslím. Ovšem to se on jim to neni il v našich poměrech byl v lékařské světě možné. si myslím že tak i pacienty potřela satori něhož se k a hle a ne ošetření non nemocí svýho protože tomu bylo třeba věnovat se vývody jeho osobní lidské že toto jsem trnul v když jsem se dověděl že tady těch pacientů o domy třebas z vás nebo o co dělat to nebo o stačit. Protože to chce ale individuální přístup. To víte dobře takže když mám poradit v tomto případě ne jako ne rakovinou ven nýbrž. Tom případě že bez tak semene jako dosmrti prodělat. Tak je opravdu se vám ukázalo skále před to je že jsem se musel každýho od z z vás ne stranou ale jít budovou to víte o tom. Proto také bude muset udělat ten taky lékaři že on tam na to nemá prostředky nazvat mně co dělat abychom překonal ten strast a my ho uměle nález u vně jsou onom od dělal dal mi že v tom je ta. A on to na ten je na věta. Za v rámci vidíš ne nežili ne že dovede nebo janem opravovat mu ježíš je neni a on cestou víry. Jak ji slovy k do že ona v volně tohoto ostří. Je panno mohl za všemohoucí abych z toho mohou dál žít v kdysi to vím svou né. Mně byl schopen na postaví jak máme na myslí. Oni moci boží prosím bych to poděl měla co dělat s když je to on dobře co od tebe a chci se ne z ve že to co tak z dobře že to co tady jsme. jenom říkám že i na tu víru by se mělo vědecky. Proto tady jsem bez od ostrou jako se bude vám říkám připomínky k vidíte světec. vynechávám městě kapitoly který přijdu že ne nemluvím. A z tam řekl tomu na kterém bych to zase znovu volali po kolikáté jsem provést vás celým životem ježíše krista po pokud možno do toho abyste viděli jak na každém kroku zavírat postupuje jak se přitom opačně třebas od než na počátku nebo v jiné fází nebo trošku pozměněně. Tak je. to nemohu vyjádřit než jak to vyjádřil ježíš svým životem toho promiňte. Protože jsem si jist jednou věcí. Že život karla makoně nebo kohokoliv jiného ani v a i vás není příklad. individuálně odvozený tedy měla on za nás záležitost. Od univerzálně platného předpisu ježíše krista. Ale že málokdo dovede analogicky do pro sebe si vzít. Když to od o jenom analogicky prosebné tak jenom o ženské cestě musí náboženskou cestou co z nám musí cestou víry to napřed po v ram že toho se schopni. Ale když že ještě za analogii li tisíce tys než toho wattse tak že to je ta fyzické za nový. Tak to ve prudčeji a tady chvěli. Ale musí překonat v určité fázi říkají že kristus dokonce ji víru vně. Tak to pořád lidi světě že o to že překonati předčasně. A držet se tak dlouho jako obdobně ses zdržel rozumu citu a všech lidských schopností když jsem hřešil to co být správné. Co na čát chybí začátku chybí potřeba jednat prát v kdybych měl on to potřebuje nad správně tak všechno ostatní bude přidáno nemusím mít žádnou jinou ne jiný mocí v. Ale ta potřeba něco chvíli vniká proto že ten život že vedle při příkop se tu takovým způsobem že nemám čas z s těmi že v tom co je správné nebo nestranné prostě je daná situace se svým musím podvolit je se mi že tak děláš věku co je správné nebo nesprávné. Takže ono to přeci jenom i v tom životě víry v vede z milosti boží. Situací jim kde člověk se musí sestry svět správné nebo nesprávné voda řeku jiného ne. Ale právě u toho člověka cesty víry se situace vynořují tak aby se musel stále rozhodne správným a nesprávným. myslím že to na cestě vy sami poznáváte tedy co jiní vynese nebo se rozhodovat vy protože jste věřící se rozhodnout musíte. Se za rozumem zase pro radí si tak vopravdu li tu cestu okopávat k upadl si větev na které sedíte nebo o vzal po se závad li tak as. Tak k tomu vede ježíš kristus pro k tomu co by se nemůže pořádal si co jsou jenom dosáhl v. Protože musí být podnícen k tomu aby znovu dosahovat. Musím z moci v. A vždycky nový kdyby to šlo postará by to rozeznal to bylo krásné ale člověk víry je tu proto u věří že není si jist. V chvíli co věřím nýbrž jenom věřit. Ale ještě sví jist tak trvá chvilku pak zase vypadne zase do víry ale neměl by tuto chvilku považovat za něco co by se mělo držet protože jak dnes to se udržet tak se to ztratí. Kdyby to člověk li nechtěl udržet tak mám dojem že by se to nestačilo. jsem nikdy nechtěl udržet jsem šel slinou cestou v to co jsem na cestě nabyl no tak vzal si ho. Ale třebas do trval dost dlouho než se dostat sil nebo z kdo za čirou plně prostotu na cestě víry tak nikdy se to by se mezi námi nebyl v kdyby se vám to bylo všechno ztratil tento co mentálně na vyšší proč protože máte tady přítele který míra dne. Je to váš přítel no a to je něco jiného když ho svým způsobem vlastníte než když máte pacienta přece tu kterého nevlastní s tím pacientem kterého vlastní to vždycky u z ani způsobit to mám nějakou myslitel tu paní kamenickou a tak koho vlastní toho nebyl než jako o nevlastní toho obyčejně obyčejně vyléčí za š. Způsobem. A protože odlet takže se se opravdové od osob mění toho by koukol dobře pochopil zela ji lékař celku vodní asi protože co tam svým pacientem nemá společná pořád. Ale tady ten mu visí na krku s tak. Tak je to jen potřeba jednat správně se dále synova jako. Povinnost vrátit se do otcova domu tajemství jen co neměl v tom že se sice ale když jsem třebas o byl s tím celník jen na hranici starý svýho a von mně říká me nemám domě i tady na stanici jsem vedoucím se díkem všechno pak ale tam se skřítkem. Protože jsem řízný a bez pohledem jak vůči rodině tak musí svým podřízeným tam byl vedoucím se znovu říkám. A ale mně to tak ne a když. tady stojím před vámi abych směl abyste mi dal právo z tohoto způsobu odejít aby to dělal jiným. Způsobem takovým trošku krista z ky jím a s tím lidským strom jim nebo diktátor s kým a jsem říkal pozice své sto se jak takhle nově tak se musíte stát novým člověkem světem s tady to nedovede a on říkal o jsem před pis. Říkám svým přátelům třebas dvacet nebo třicet no ještě víc sled a oni se to s tím nedokážou ty jsi této donutí před viz tak se modlit stavy slově nově toho. A. On říká za z toho byste z toho mohl víří říkat říkal za by hodina protože tady protože při vlak tak jsem si oddychl. Protože za oni se napřed poznal že byste na co mu v tom vlaku naději jako oko prodělá ho. Za půl hodiny v se v je si nic z toho dosavad dost způsobu života a on to za podívejte se se poděla pavla a byl původně zpoždění smrt to dělali. bych vám rád ten vracet řekl zrovna znovu co jsem vjemu říkal tím podobenstvím. Sama o malo to jsem si v v v v v neboť jenom to jsem mu řekla on se toho chopila od pod se řídil. Ale to dneska neřeknu z moci boží protože nejsem k tomu dneska oprávněn protože nemám před sebou jednoho jediného člověka a bych někomu trošku malinko prospěl ale většině bych vzal vítr z plachet protože oni mi řekli tvrdá je tvoje že v dojímá poslouchat. S. A to řekne taky pacient kdy jsem to přehnal a chtěl mu na koukal že je to špatné viklat toho. V om by buď spáchal jsem nazval mluvit nebo od odešel nikomu jinému do mu v mu to říkal volán že mám takovou zrozovat v nebo by vám přestal věřit protože on by se tak necítil tak zle. Ti nebo tak kdy poděkovala oni viz ale taky možná jenom poděkoval tak je to možný není ještě všecko né. Přišel jsem přešel v koncentráku že ty které jsou kteří jsou tak špatné situace tak beznadějné situaci že jim nosí but okamžitá nebo jistá smrt později při vjem toho pobytu v koncentráku. Tak byl viděly nás životě víc než člověk který normálně není v tom nebezpečí na tom ne v životě kdy šlo pořád o život tak jeli. Že to bylo přijmou nerozumné protože oni si tím vlastně stěžovali situaci za konce ale to není případ léčitele protože jsem nebyl lékařem ptám činné. Ale si že je to někdy i taková choroba která a ohrožuje člověk tak jako tam třebas smrt ohrožoval někdy požehnání jem byl rád kdybych aspoň se dověděl od vás že jste někdy. Tam zažil nějaké obrácení člověka třeba pro čase on musel nadále obrátil se před tim jo ale katolík na při je nebo přestal který věříme sebespásu aspoň v čas posledních chvíli obrátil v tom smyslu že bych se snažil o něco nového milost bližní jako sama sebe a podle toho v jednal. Tak by přestal toužit bo spáse sebe nýbrž bys začal příval od toho od těch ostatních spolu trpících lidí a začal by si přát taky pro kdyby si někdo přál aspoň spásu pro do vady si bych tak stole při že ses sám pro sebe. No a takže ta práce na nic si prát tak. Že ten dělí na vinici pracuje opravdu proto spát a to bylo nejlepší že by je to co vůbec nějak pro nějaký třebas velký kolektiv nýbrž by opravdu obrátil se od sebe k bohu no tak to tam v tom křesťanství jak se vám líčil moc věcí vadí že tady moc závad v tradici chybné a ty závady prosimvás že se si to potom ní. Je třeba odstranit. Jestliže nevíře vám tyto závady tradice vadí tak nemůže dobýt dělat nad vlas přímočaře ona ta bohu to nesmíte věřit na nic z toho co vám u krista nebylo. Proto vám tady jsou kristu krista aby se pochopit stav v tom kristu je. A z něco co je přidáno a to věci neříkal vše pro špatně se šlo co z tone ale když tohle syna špatně takže návrat ke kristu v této první co by se udělat to jsem se uvolil ten nebo to jsem začal od sebe rozebírá ježíše krista to dar od začátku k otci. Protože tak si jenom jak tomu dojde klidný situační ne během toho na be zvyšuje tak in do zbavit potřeby se zvyšuje tím. Že když tu potřebu nemá tak se snažím napřed s správně jednat. A tak dlouho se snažím o to abych jednal správně nakonec se to obrátí a mám potřebu správně jednat tam kde jsem se tam tento přechod ano jinak to nejde ale když se nesnažím správně jednat v tedy z donucení řek bych že že vím že byto bylo dobré tak z nikdy milé nebi do potřebu správně na. Mluvím toto o ale o pod sebe nebylo by lépe kdyby se ho vyměnil. Když se tady jenom prát vyšší osobně bych to nevydržel mám ovšem osobně možnost po vyměnit jak si bych si oddali lekla za to že jsem s pak rozhodovat tu tak jsem to na spáchal jsem prostě měl to někdo z na ve spánku musela by byl z bambus onoho toho o mysleli mohl se pak z tu po o si kovy mi ne ale jsem to do mysl je to o proto si jde. A tak mu řeknu. Podívej se je to veliké trápení s tímto svým tělem aby byl abych radil aby z toho tělo zaměnil za lepší den nebudeš žádnou bolest. No a on řekne kdybych měl důkaz že takové tělo mám ne tak bych to okamžitě udělal pro obyčejně řekne v řeknu nejlehčí způsob jak si to klást dáváme si toho vzdát a deska u z než ti základnou navštívili takový řekneš světic zdálo. A opravdu se mu to zdálo jaké nám přišel mezi ty kterým zemřeli. Odpad příkladu lidem o tak svět do pravda tak jsem se viděl s tím as tím když jenom divné. Že oni jsou všichni mladších a nebyli takovým mladí. A tak dále některé měl v je na dvě se říkal on tak citově vzdát ještě jednou. A my do třebas někdy museli pětkrát nechat vzdát něčeho se smířil s tím že jej ještě nikde jindy živ on že my bohužel ve spánku ne jakou si. Když musíte omyly si z pak jest vám o nějakou dřeva anebo máme jsem ale to jenom jsem ale kdy tam nežijeme. Ten člověk se musí naučit ono to jde snáz před smrti než jindy tam svítí protože je tady uvolněnější kdysi na něm poznám že u míra tak uvolnit se pro jiný život. Zde velice snadno tuto vše při po vně při hraje takže přitom sleduje. Ho musí sledovat a jesi to jde poznal že tam žije a je tam jenom nesní. Že moje řekla straně dní jak se neboli do z tam žila v no byla to taky rakovina no jak pravda i jiné. vám řeknu na to jak je to pravda ale jak to pravda není ano. Když jsem vás jak je to pravda že ztrácí tu možnost spojit se s bohem protože nemá se o transformaci.