Karel Makoň: 86-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Relace se nikde není ze znamenal řady když dělal tak by jisté si moc nevěřím dnes se mi to. Ale jenom s ho a voda mně že jsem že to bylo věrohodné. Tak že totiž ten mate svatou vybízím protože ho chtěl pro oko volat o ježíše ne. Po chtěl mu dokázala sv. Že přestože se člověku nemocným že tyhlety nemocné nezmůže. Který je tady bylo společnost tmou nedokázal mu to protože před tahle na toho mně činitelem let tak to je důvod. Když se při zázraky nemusel dělat jenom na podkladě víry okolí tak to o kolik potom tou víru pomáhalo aby dostal dělat tak zrovna tak jak jenom uzdravila dnes kříž těla po pytel. Ale on mým on byl člověkem tedy poznávajíc tím od svého narození odkud přichází jak kam ne a to po zvaně tak silné že tak je tak obrovskou mocí že dělal zázraky. jsem se o něm řečeno v malém že k tomu malinký zázraček udělal že jsem v malém tou mocí obrovskou. Něco konal se to s tím k a vždycky jsem potom když jsem byl starší mně říkala jsem čas zla jistý třeba jsou hlas je s tím co je radila li nějaké druhé třetí at all ten na ty třebas někdy poprvně v sester syna jak si na tón skočil jakou silou z to dělal. A to nebyla síla moje topím nebyla dětská síla to z zní šel na to z mu z toho strach jak jsem na to šel celou osobnosti. No a protože to byla vůle boží která tady začla působit jelikož to bylo správné tak tom do tak do vás těl co vám říkám pořád dokolečka ano to není třeba k nám oni že když matou jsem vykládal ježíš tohleto takže mu viklat celý okruh od pokud zavřel ano no. A témata musím od boha přišel a bohu se vrací a on přitom víření ti života užívání vůbec na to přišel že od boha pochází. To na to zapomněl pokud do neboť z ale také nevíme žen týká synovu uvědomil co je před tím než víře co je před tím mana prací narozen člověk říkal vzal si svůj vodil vím od otce. A proto si mohli si z toho podílu si již ne ze svých peněz z že z to byl dělal celníci. to ale jsou statky od kterým měl hospodařit pro boha. Byl li takže on si ho tam do vedl jen k tomu případu celníka a no přímo od otce a on se s ním vrátil k otci ho duch ano ano a duch všem svým ho přivedl do se na tu hostinu a takže že tam přijde tak nějak že právo nebo možnost silou nebes. U zavřen tak many velká okruh od boha k bohu na největší okruh kterými můžeme svým životem provést ne. No to se pro vás že tedy bylo věda vše se pro vás kdyby se byl narodil a tak onoho mu na to ten těžký oko se zroditi který je velice problematické lépe proč se narodil ale osobně totiž že tohleto je záležitost u světských. Ty věří že jako to jest tak je nar jak je hodin ty věří že to musel být velice je sice si že jako velice ze sice si chtěli ale že z toho co s tak čtu to evangelium pozoruji li to byly obyčejným prostí lidé ano. Kteří ti podlehli tomu dojmu že bude brzký konec světa v ale takže byli toho podle mého názoru je to na co chci vypočítavě mu tak žádným let ty zasvěcenci. Mysli pořád jako na zemi semene že křesťané z mi zjistím že obyčejný člověk jaký je může být bohem miloval abys žen do neničí když si prosím vás to vám pořád chybí v v tom věz se lišíme od řeků který tohleto nechybělo. Bohové oni mile věrní byli s tím proti sobě bojovali li tele u této je třebas jednu ty jedni stále na straně toho je když stali na straně řecka a to nejde do hlavy to od jak je to možné ale a když jsi pochopíte když se všimnete žena všemi těmi bohy světskými stát prosili čas. Čili že to nebyly bohové v našem slova smyslu nýbrž z času podléhající tvorové který stvoření tak celé nebe řecké je nebes stvořeny bohu a taky o tom stvoření dvou se tam mluví k a. Takže to je něco jiného než křesťanským bůh který je nestvořený ano ale si myslím že proto odmítal plato mluvil op u věk obou svých z toho odmítal za naší z po že se o bozích nemluví protože on mluvil o nestvořeném o věčném ve svých spisech. A to je na daleko vyšší úrovni než bylo na to co co hlásat data mytologie tato hlásala ale užitečněji protože to bylo vyšší člověku na stvořeném ale ono vyšším na vyšší úrovni ukazoval pro stvořené na nižší úrovni jak na vyšší úrovni stvořeného to jedinečná této mytologii protože my si neuvědomujeme že v nás působit i ty vyšší stvořené úrovně na svět všech těch úrovni vědomí naše je naše. Nem. Těle jsou stvořenou záležitostí a oni nás dovedou na okraj stvořeného. Dále zajímavo že i ježíšův život jeví soustavné stopy had hraje li že on se vtělil do těla vědomě atom musí had velkým docílit že když se dovídá že vědomě od boha pochází. A on vlastně oproti okamžiku si byl toho vědom a to v jedné samo jsou třebas na konci. Ale je si vědom prosila toho že od boha pochází tím mohl dokonale využít hmotu toho nikdo kdo si tohleto neuvědomujeme potud správná neužívá. Protože neví proč je tohleto například neví proč se o tom od ismus a proč to takhle utvářen tak jakou s jaké složení matka hotové viz vždycky dále tam duchovně jak jsou jak tam říká co mařím centra působí takže ten had kroky například v ní. O všech zápal zatím sic tu průchodů v lidském těle v v v a o padesát se sv. jsem nad rozvíjela a on to všechno zvládne protože ono je to tam o to mat vždycky uspořádáno v tom lidském těle to co za ne vlády z a on je oživuje a podle potřeby takže o například potřebuje se od toho nic tak na to je u si tím průchod. Tou jednou vady z a když se nech a o co o na oči toho že se na oči bez dech především ten nehmotná ono se ho si ho pro vás to provádět tomu nad viz která věk na s ale neviditelnost o tedy zem abych to měl ale oni když li tak s onen je ten. A to je velice výhodné pro jejich styk. Ale nech moc jevit ten takže pro si jisty třebas přes oceán jako on přišel za mnou s indii ale nedělá mu to vůbec žádné potíže on se na bych na tom tady jsa oni při lesem jen že ano a který se stal ze ze se s ním dostal ten jako jsem viz bok s tím aby jen pro hmotný tedy jenom v mém vědomí bylo mu v absolutně mocný takže sahal mámě ho. Když je učil tu pozici. O bylo první setkání jsem toho by se moc namáhá jsou on bez mon jsou čím třenic do pozice říkal také mně za do ve na příklad velice špatná kostela do dne do domu je také něco narovnal se mu také ne rovnal své je to narovnal tak za čas od li příval. Svém najednou on ne že od kol né. Ale jaké po že tady není někde zastavil a nad to v tom bohu ho. To bylo z toho kdo kolena jsou praštil život jsem ho jsem přestal tělo cítit a. On to ani neříkala ale vím že chtěl aby v teď nasadil všechny síly na svojí. Na svoji poutanost k bohu. Ten na ten smyslem veme koncentrace se vrátil ke smyslu od pozice ke smyslu koncentrace. se složeno aby bohu patřil. A je zajímavé že jsem se před tím cvičil do nohou tak sino kdyby se z kříže ne jsem se nemohl denních cvičit. Tak se tam jsem poprvně. Že v písmena vlastně neříkal nýbrž jsem rovnou spěl do toho do věčnosti ale jsem kdo to potom zase nešlo když se sví pozice vyšel do se muselo co písmen. Učí zpět sví bohy tam zpět znamená učili. Třebas celek že dostudoval a vůbec tónem vědoma si to u vědoma za do milovat do z toho absolutně lehké. Takže je to asi spěla k neviditelnosti a jeho ctností no to tomu nerozumím proč to dělal pochopitelně když jsem žádný mistr ale je to zajímavý je on to snadno zvládl protože do do s ve stavu byl se mu nemohl odporovat. Že jsem ani nevěděl že nespí jim jenom že se máme vědomí jsem se ve třemi jsou začala jsem se probudil na ve jsem tu jo. No a z toho sedmi osmdesát čest vše řím ku teď jist a byl jsem napomenut ale svou stěnou žáky ale že jsem dost neviděl z nil postavení herodesa. A že kdo o proto nečetl ode mně jsem si misse to či četli ale tak ale ten o tom neví a o na toho na cestě víry je strašně důležité aby tomu člověk rozuměl. Proč se herodes se stavím tolik proti tomu ježíši protože je život ježíšův. Je životem který kód tu věk který označuje cestu víry a na cestě víry platí ještě po narození. Toho ježíše v lidském nitru v je dost než žena pasáž cesty víry ta víra totiž dokáže svou mocí zrodit lidské nitru ježíše a v této době ještě existuje ale rozum tak mohutný že je vládcem zevním vládcem. Ale ale neměl by neměl jeden nemělo by to nevím to li do toho mluvit ale on do toho chce mluvit konce zabít toho vnitřního mlád řekli pekle po stává pod že ale jen bezmocné že dítětem bezmocným že když to neudělá tentokrát takto udělá ani kdy tomu rozumu na víra přerůst přes jeho výsost postavení. Tak že se o toho řek upozornil na toho. Že víra neměla by podceňoval vládu rozumu. Která existovala před tím než člověk věřil než si to hlavě srovnal tak je že odebral kus moci rozumu a předal víře. A takle musel ježíš kristus se před tím skrýt ano prosím vás ni nic jisto nedělejte že víra a protože tu ruku v ruce s vírou nepostupuje úměrně poznání a nemůže se postavit proti rozumu proti herodesovi. Dost dlouho to nejde proto vznikají ty z jeden z důvodů proč říkají ty rozpory mezi náboženství man vědou tam by rozum o tady víra. Ale co se dělat přitom. Je ten rozlom tím že vnímal pomocí smyslů něco a si dohromady. Články víry nakonec být přemožen. Ale než se to stane tak proti němu stojí jedí těm víry. Mají děs rozené proto aby se v něj věřilo. No tak to musím říct že to byl vtělený bůh ale abyste v něj věřilo pro nás poselství pro nás tak je. Set s no tak. Když vám rozumu stojí když i dokonce v této pasáži do vznešené proti vaší víře. Tak klidně rozumovou argumentaci nechte stanou znamená uteče od v neříkám. Mějte než při sejít ten kdo by to dobré ale ten ten od probudí ze se proti tlak ale u čte vodní nená hleďte zbavit celý nemůžete vy si to nemůžete rozum vám to nevyřeší ale prošel rozumí do tady nevyřešíme všecko že rozum přijde z novými a byli námitkám takle šíje na mně nedbat. Jak by byl věřící se za že mu to jsou myšlenky hloupé které mluví proti nevíře a tu hloupost rozumovou nemohu z s z s. To jsem si nemohu z podobat těle nemuselo se pro nemohu řídit protože on dal rozum říká se musím klanět a ve skutečnosti to se zabít ne tak je to tato o po jakost rozumu to je něco tak pravého. Ježíš kristus se z toho vymaňuje na příklad jak utopí jsou z jeho učedníci ti že takle dvojí jak se mluví. A kdosi nenajde tu spojku tak si myslí jsou před jsem se topí svoje soustava rozporu a rozumu aby dělat soustava rozporu do určité doby. Jakmile převáží do poznání aby dělám máme lesk poznáním když nevede. Není to víra která by byla dost podporována skutky. Nepodporoval skutky k tam veden jakmile tedy s těmi skutky to dělat podporována vzroste do míry že se může postavit rozumu. Ale bylo by dobře počkat aspoň rody snad symbolicky říká než ten herodes umře on umřel ten trestal při jsem tam nastoupil vrstva při to někdo on neumřel rozum úplně ale zasto zastoupí něco nového co citovější. Ten herodes číslo větrem samosebou zády je taky ale proti již kristus se neodvážil při no on totiž zabil tím jana aby světu postil tomu ježíši co si neuvědomil že to je v podstatě kom stane ježíši protože ani z jedovaté nemoc dobrou pověst meze lidem on ztratil mezi rozbít za zlý protože nenese byl závislý na římané je kdybyste ještě postoje proti mu lidé jeho národa doby nevěřil na trůně pochopitelně. Tak. Zabíjel tak okolo ježíše a protože se mu zdálo že jan křitele je tróje při příteli co pokřtil v ale když zavedl nějakou novinku v ní. Byl v tom židovskou vlastně jdou k tím křtem. Tak udělal co jsem politicky správný strach žen ten ale nevysvětlíme si do politicky je to tak je duchovně jak to říkám že když ten rozum moc. Ti jenom potom takovou že se nemůže ta sat přímo oproti ježíši do proti tomu novým mu životu nás ale když ten ježíš se roste tiše dospěli ale může jako ty postranní v je tvé od te z rad tak myslím že to moje rozumět rozumu kdo to vysvětleno v takže oni se vrátili s v na rok z toho egypta narodil se vrátil nazpátek do nazareta. Když se dověděli že zemřel rada z když ten pro tak rozum přestal mít vládu přeloženo do či ještě na to věřící člověk pozná poznání z víry je jiného druhu než poznání nad přímočaře liší nějaké cestě poznání která se provádí skokem. Tak a jsem zase věnoval tomu může nebo ještě něco máte. Kdyby byli v on tady ho v praze v v v v. A to jen při to jsem se že jsem že nemluví o synu boží mluví o synu člověka mu o nás. vám znovu duch prázdný že na cestě víry musíte do víry při jsem přibrat. To co nám naše tradice nepředpisuje musí který posílit om víru v syna člověka že my jsme od boha přišli ale jestliže nevěříme že tento syn člověka od boha přišel a tak nemůžeme být spaseni kdo uvěří v syna člověka bude spasen praví se v jiném nemám děly ju. Tam se odvolat totiž ježíš na toho hada na poušti přirovnávat k tomu aby na poušti. A říká tam o synu člověka že kdo neuvěří v syna člověka nemůže být spasen a my musíme uvěřit toho není takové jak za katolická si ten bere nebo křesťani či všichni uznají krista ten nemožné. musím věřit z toho syna člověka že von jeho podstata je boží když tomu neuvěřím tak pořád jenom boha někde nebesích. Člověk víry ho musí dělat v sobě jako říkal svatý pavel to je nutné prosimvás to je nějaká novinka pavlova že v nýbrž ježíš říkal království boží je mezi vámi no a to je vono. se to vzali že on si tam žili již kristus by se bez víme o hojí je přišlo jen mezi vámi. Je mezi námi tedy. Takže svým člověka musí mnoho trpět na této cestě jsem mnoho trpký no o krát zavržen no především jde o vnitřní stavy je zavrženo rozumem nám vy víte že napřed se protože jen nemusí utíkal do egypta ne a tak dále o to se musí jinak také ještě s tím rozumem v jedna do tam bude postupně o tom žádné se všemu doslova sine. Ale kam vedou jenom návody obecné jak nevíře postupovat jakých chránit protože musíme také umět chránit. Tak vydá. Je tady kapitánem jsa o následování všem pak řekl potřetí za mnou zapři sám sebe. Ne z každého hodné svou sví a následuj mne neboť do bych chtěl zachránit svůj život v ten odějí přijde došel přijde o život pro mne. Zachránili jak můžeme skal člověk přít o život pro ježíše krista protože ho k sobě přátel kdybychom ho považovali jakože umřel takže sto neplatí. To je velká chyba to je velká chyba tradice takže oni si myslí třebas běžní katolíci že toto neplatí protože je tady do pro mne ve tam správné na pro toho božího proto božské se v nás to je pro mne. Ano. Jaký prospěch člověk který získal celý svět ale sám sebe ztratí nebo s mastí. Kdo se stydí za mne a za slova zato se bude stydět syn člověka přijde slávě své v to co vás rozumíte co ve to svým člověka otcové. A z mat byl mým ti a ne ve slávě své ji otcově a svatých anděl jsem se k. Říkam vám popravdě někteří z těch kteří tu stojí neokusí smrti dokud nespatří království boží beze spojky řečeno že to před tím je jsem by o vnitřní stav tady říkal to předtím pro svou vnitřní stavy být žene vnitřní stavy spásy. Takže tady někteří z vás po zaží neboť je to vnitřní postup. Ale on tam nedá tu spojit ku ono se ve starověku tak nemluvilo ten starověký způsob mluvení že se řekl začátek esse řekne konec. mám největší z tak. Když takle mluví opic žáci jako pád z kost ani začátek a konec a potom musím psát náhodou ale komentáře abych doplněk ten prostředek protože k tomu konci se nedá rozumět protože se začne vynese z toho začátku a v úrovni toho začátku se přemýšlí o tom konci co vše. Nesmysl. Oni tomu navádění ale tady se k tomu starověkým způsobem myšlení na mal do protože to bylo tajné tehdy. Všecko a vše co bylo v tajemném mysteria všude byla takže se to na po projekci začal a řek zase jaký to své věk a my s tím se řeklo jisté to se zasvěcovalo tak do toho prostředka ní. Tak to je příznak vyššího způsobu myšlení todleto neboť tys to psali ty v tom žili. Toto tajemství vedlejší doby ale již ze řekl před si co v tom četl všechno bude zřejmé nic nebude tajné. A v řek bych že hlavními úkolem ní. Že částečně to napravují svým jen v z počít ten nad do spočívá v tom že nemám to nejvyšší. Přednášet ale ten prostředek jak k tomu nejvyššímu se dostat na takže to by bylo jasné proměnění na hoře. vám to před čtu protože z toho vznikly zase veliké bludy v křesťanské tradici. Budete muset na dávat dobře pozor na každé slovo a vám ta slova budu učí jist na které chci abyste návaly pozor dva a k k k k o zem jako k stávání. Za týden po této rozmluvě vzal ježíš sebou této rady jana jakuba tedy ty extatiky. A vystoupil nahoru aby se modlili. A když se modlili nebyla jeho tvář nového z vedu ani horou z toho bylo směs zářila a hle rozmlouvali s ním na muži byto mojžíš a který už. Zjevil se slávě a mluvili o jeho cestě kterou měl dokonat v jeruzalemě tak jsem v tom viděli než se člověk dostane do hloubky extaze jen tak na jím začátku. Než se do toho dostane do vidí obrazový protože přichází nebo odchází z těchto obrazů tak ty obrazy kam mohou od doprovázejí rozumíte. Pak se objeví to co budu dále číst obrazy zmizí a pak zase bude vycházet z toho co se bude přecházet pomalým ku do této obraznosti. Takže nakonec zase budou obrazy on bude nakonec běd jak si mojžíše máme ve děláš odcházejí ale ne tím nic se tou vidíte.. Je tady nám přesně říkají jak poznáte extazi co si máte mysl od těch obrazech když například jme tomu a máte z ven a nějaké obrazy jsou v něm tak bují začátek anebo konec z něčeho cestám zažívali a nikdy ne prostředek. Takže jsou pokrokové záležitosti let to není to podstatné takže když se ten se dostane jemně a říkáte mi nějaký obraz toho snu tak tam musím napřed rozbili začátek od konce o to musim vložit podstatu těch věcí. Protože jak to skončilo a jak to začlo pole toho se bezpečně na usuzovat se doprostřed ovšem toho u to není tak se ve všem že se po je byl tam v tom prostředku a co jsem měla tak podívejte se.. Petra a jeho druhy obec přel těžkých spánek a teďka podruhé z ako k tam. která a jeho druhy obec se těžký s a ne. Co to nemusím říkat to o pro jsem to přede sláva že oni se dostali do hloubky. Toho zjevení kde to nemělo povahu představ nýbrž obsahovou povaha. Že i když na daleko nižší úrovni třebas do astrálním se po ji budu třebas ve styku s tou manželkou. Se dostanu do hloubky je jdou poměrně daleko nižší. Úrovně než že tady vel toho tak tam nevidím obrazy tam neslyším ne nějakou řeči rozumíte nýbrž se s tím obsahově stýkám když jsem byl s těmi husami v protože ta se stýkat s obsahem husy tam byli obsah těla tam neměl neměli. Svým že všechno obdobné jak dole tak na to říká za dnes jsme mystos ale nesmíte si mysli zase byl tak vysoko to není pravda jsem jenom to sami anebo by semeno se o velice nízko ale. Je to obdobné analogické ano takže rozumem nebem tou u toho tak i tu k tomu že obeslal těžký spánek. Ta úroveň jejich vědomí na to nestačila takže do vědomí se to nedostalo co si tam všechno říkal on ten styk by bylo totiž říkání oni si obsahově pomohly daleko rychleji řečí. Kdyby jemně pán bůh mluvil tak je v tom maximálně bídu byl přitom velice tolerantní vůči tomu zjevení protože to začátek nějak do zjevení ale není samo a nemohl bych za nepochopit proč tam ty mně mluví protože bez řeči se obsahem dát do si najednou a než či se větším nebo nekonečně větším obsahu takže jsem typ který jsem zažil jednou najednou bez časových potřel. Zažít třebas se doví že krista a tak dále před o jeho mínění já. Tak jsem do se nemoh smysly me do že by to vykládali když se mně zdá jsem beztak je toho pro trest a to vidělo jsem tak hned špetku liu kde jsem se provinil i na to přijdu proč se něco zdá a povídavě to je veliké provinění. Protože to přicházím o všechno co se do řeči vůbec nevejde a do děje se vůbec zemi je to pravé není přeci ději to pravé jim žádném symbolu v žádném obrazu řeči obraz teče symbol pravdy není to pravda sama tak to co potřela říct že obec přel těžkých spánek když se probrali. Pak si jeho stal pak si jenom tu slávu a ty dva muže kteří byli s ním v tom se tím může od něho do nás v tom třetím muži nekoktám v tom se ti muži od něho začaly zdálo to byl konec jak co ty kte začátek konec zjevení pro co by tím unikl. jsem tady vůli mám proto aby tento svého vykládal stavy králi prostředek oni totiž tím k tomu ježíši dodali sílu provedení toho dalšího on není nebylo oděnou bytostí. On potřeboval sílu z než cizí zdola protože oni byli osvobozenými kdy němý je až. To znamená do individuality se přímých stalo s když na zkušenost. Z tohoto světa převzata a která nikdy se nemusela od toho centra věčného vinni letět oddělit a měla ten s a ten smysl že kdokoliv potřebuje tu zkušenost lidskou tak se to věčně kdo je dům může být předána rozumíte takže tímto způsobem vedou svatí obyčejného člověka. No tak tak například svatá terezie z vně a no a petr mu řekl. Mistře je dobré že jsme zde u dejme třista mi jeden tobě jeden mojžíšovi jeden eliášovi. Nevěděl co nevěděl co mluví. Než to nevěděl by nevěděl věta ti co mluví. Než. To odpověděl do pověděl přišel oblak a zastínil ji. Tedy znovu přišel oblak a zastínil ji prosim než to do pověděl přišel oblak zastínil ji ježíš nevěděl na ni tam řečeno jo při počtu dobře co s co mluví co oni mluví. Nebral přeloženo do češtiny nebyla na vědomí že chtějí aby tam zůstat. Protože to nebylo správné je toho po určité době. Asi tak pod budete když to co to rozdávání u správného od nesprávného. jsem nebyl a vůbec za to co mu vím matka a co proti tomu co ale dělám to co je správné. A vůbec tento ani neslyšel nakonec kdokoliv z to říká a to dítě se chová stěžovala své moje sino jsi moje maminka svým přítel tím jako když neslyší. Ti lékaři měli asi přeci jenom pravdu že to dítě bude rozdělené toto o jakási to co není panečku to byla pěkná si do semeny. Tatáž jako tady ježíš z nebylo nebyl by to nebylo správné to co říkali to si neměl udělat z tam pro při že ano. Tak. Ale teď přišel oblak zastínil věk po že voni když toto vyjadřovali třeba slovy tak ten symbol slovní byl vzdáleny ještě v představě tohoto světa a oni se měli vzdálit z tamního světa vnitřního kde jsi ty stany chtěli postavit vám tak jsem do tohoto světa zdejší přestat dejž do okruhu představ tak museli zase projít tím oblakem nevědomosti se k tomu ve starověku říkalo u toho vírou li z jela a dopadly. Ti a jinde těch první mystiku. Že člověk nemůže poznal boha než v oblaku nevědomosti v temné oblaku nevědomosti panečku to je řeč oni opravdu byli na tom tak že začátek extaze zažili a to jim do srozumitelné pak přešli ve při do toho oblaků. Je jisto skvělý do vjem skvělý dojem a to bylo vedlejší že jisto spěli dojem ale oni z toho že to jsem se taky matouš služ ale vedlejší vedle toho že si odtamtud přinesli veliké povznesení trvale po ze svým do dalšího života když takle hluboce procházeli extazi. A ten oblak zastínil když se kostmi v oblaku z moci se jim bázeň. Na cestě tam i zpět ta bázeň tady je a v oblaku se ozval hlas toto jest moji vyvoleni svým toho poslouchejte. Když se hlas pozval kdy ježíš sám. Víte tam tu si to to si ze sami ve tomu z na říkal to zlým dušoval oni o mrtvi. A nikomu tehdy tu neřekli nic o tom co viděli potřebujete k nějaké vysvětlení přátele. To jsem to všechno asi napsáno sestupuje nebo jsem zažíval sto z jiného do z to si jsou různých druhů jo protože tu proč oni tak takle asi tak tuším do tak je tuším není to vizte. Ale proč je přitom sestupu zažívali strach způsobeno tím že tu oni z výšky padají do zas nehnou k při ní. Víte to viz musí dáte tak jenom z druhého v zen v ve vůli jsou za ten na první a tu se to s mámi no z tu na to s vámi a tak i v mu ze se co to co dostalo v to v zajít této se lid ne někdy janem aspoň v ní. A tak se s při sestup do stupně dolů do prvního věta ji za od statku nebo tak moment co nutí strachem bych tak řekl. Ale když se stoupá nahoru oni tady a ten s tak ne zažívali jaký jsem zažíval a. A to z toho asi jednoduchého důrazně s tam jsem neměl pro že co tam není všechno napsáno oni asi měli extazi připravenou pro člověka s představami. A ty představy který překlenul li tu vlastní extazi jim odbavit ten strach. No oni viděli eliáše mojžíše to jsou představy které měli om mojžíš je li na eliáš. To nebylo to podstatné na mojžíšově jenom ten potřebovali rozeznat tak tuto schopnost rozdávat svět nám dát prosím tak kde on byl přitom pomocníkem no ale to je vždycky taky pomoci z tam již nikoho nevidíme ale jenomže jsem čelo pro do jiné extaze straka byl na místě z toho důvodu než si se omlouvat že jsem nemohu neměl projít do nějakého oblaku. Nevědomosti nýbrž se měl pro jitro základu stvořeného do nestvořeného a to nestvořené jsem měl zažívat noha před z jenom když si člověk zvykne svými mohutnostmi vše dni zažívat todleto. A potom málo zažívat nekonečno k tomu předpoklady že nesmrtelnou podstatu. Ale je to veliký skok tady je na cestě poznání dělají pořád skoky. Ale děly se při každé extazi dejme tomu že podle milo za to bylo čtrnáct let při každé je každé další extázi tento strach před scházel vlastní extázi ale jak se ze byla bez obrazu ale nebyla to ten bylo nebyl do temných op oblak nýbrž čím dáti víc jsem se ztotožňoval s tím co se tam dělo po prázdnotou. To byla pravda by to nemohl tázat oblakem nýbrž to bylo nic všeobsažné nic které člověk pól začátku ne stalo jak je možné že do toho nic se vejde všecku. To je nemožné nelogické. Ono to tam všecko nevíte jak z toho nic přes pomůže po stát a tak dále že ty otázky se mi tam samo jsou milo narodili. Tam mysl nepracoval povídavě ale potom jsem si to jako přebíral tak si a proto jsem se asi ba to jsi hlupák jsem si řikal třeba nebudeš. No ono. Ště a tedy máme uzdravení posedlého chlapce to nechám nová se v pokoj utrpení jednou jsem tady provedl nebudu ji pod se pak kopat spor o prvenství tento spor o prvenství ním. Je zlo věnost důležitý od za že stop po sat do vynechal mate potom připomene. Přišlo jim na mysl kdo z nich je asi největší když ježíš poznal čím se myslit obírají ve vyslýchal svět. Ve vzal dítě postavil je vedle sebe řekli do přijme takové dítě. Do přijme takové dítě jako k tam něco z to z vaně do přímé takové jísti. Dejme dům mém přijímáme aby do přijmeme ne přijme toho který poslal a kdo je nejmenší mezi všemi vámi ten je velký to věta otázkách takové li k a ti že totiž tím řekl. Dokud se nesmí víte s tím že vaše mysl musí být tak prost sám jako je mysl dětská. Tak to dítě jako takové se nepřijel. A jakmile se s tím smíří víte čili viděl jsem nesnáší se složitostí rozumových ů v a v ze strachy to nejvíc proti tomu když se na bojoval a to se strachujete ven toho rozměr vadí na cestě víře jako z vás by tyto tolik vadí tak pěstmi ježíši kristu že jak člověka mezi silou vést ženy větším hřích těmi strach povídavost že nejsme dětmi. A a že dokonce to platí že kdo ne přijme takové dítě nepřímý ježíše krista do na před ne zjednoduší v z spoje svojí mysl svoje námitky na námitky které by mohlo ještě vznést maximálně dítě a ty nejsou námitky dospěl člověk se uvědomuju poučil ty malém samá mnou přát na jaké oni mají námitky to jsou námitky které by vrátím bravurně zná. To dítě ještě není daleko za aleno tedy od z toho původu moudrosti a koho a těm dospělým ty námitky vyvrací velice těžko a ne že vyšel slovně neví mít dojem vyvrátím lehce ale oni se oni toho bernou oni jsou mastí k tomu za vás z. Ale oni se vrátí zaset povídavé starostlivé myslit touž žádnému zakročit a budou říkat co to ten makoň je z ale něco to není k ničemu k vůli vám to sice kudy jsem pomohl jenom na se na od za to co slovo o tom dítěti se zná důležitý. A to by se vizte tak jako to předal říkám a co to znamená na to se nemohu rozumem tomu prostředku tomu obsah k a. Při ničemu vešel nevole tomu obsahu který je návodný. v učedníku podiv sama skvěle vesnici to nic o rozhodnutí k následování tady skutečně by to dělali místní události se do toho zamíchá hotovi vynecháme. Když se ubírá cestou chtěl by se ubírali cestou řek domu do si k a budu následovat kamkoliv půjde ale ježíš mu odpověděl lišky mají doupata a stát sví v zda. Ale syn člověka nemá kde by hlavu složil. Když mu někdo řekl kamkoliv bují byl v č k ti budu z nás od čit přes měl představu o tom. Že vidět jsou u ježíše že někam jde že do věčného života a že také ho bude nás od tím že bude za ním osobně krok za krokem. Ale von říkal že ty jsi ty nevíš co říkáš. nemám jako syn člověka a se z velké se ten nad na naše pravé tady nemám domov i my to nikdo z nás tady nemá domov a kdo tu tady máme domov mně to marné abychom se dostali mnoho jinom sedím na dvou živých když to moc dobře dopadá tady nemám domov jenom ptáci mají v zda a a když jim. Lidu pata z nás.