Karel Makoň: 86-32B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je to zde na zemi v jeho je zen stvořená jako prostředek kterým slouží jiným tím že bych komplexnější tím sousta máme bude třeba člověk soustava me je komplexním kterou je zvíře s slouží komplexnější dostavit li k tedy člověk aby se ten člověk mohl vůbec co k bohu v kdyby nesloužili kdyby za zvířata a celé stvořením nesloužili člověku starý člověk marně namáhal pro. Tam nenápadně naznačeno v tomto lékaři prozradili ten vývoji těch byl děl byl život do na této zemi během by být tisícům od mat v matce probíhající v tom zárodku protože my souvisí jíme jsme závisí na tomto stvořeném a z něho bereme sílu pro tento život proto se nám to znovu opakuje. Jo v tom před tím v tom prenatálním stavu a v tady. Běh chtěl dodat že tam jsme na to své kasty přišli. Pitvou že tomu tak je ale žádnou by o nemůžeme proto provést protože tomu o tak. Že tou tím okamžikem zrodu se to bez rušilo ne pořád závislý na. Celém vesmíru na celém vesmíru vzdáleně anna životu na této planetě blízce či vidíme je letět vedle sebe včel ju na nic jsem závisíme pro ten me kterým kterou mi dává ale protože ona je a proto mi tady s and oni jen pijeme týmu chyb že ano protože si nejsme vědomi tereza. Viz dosti to by nevadilo budu být pořád dál. A to je důvod který bychom se viklat asi sto hodiny to není odůvodnění lidi tím že bych jako měl na povel že proti muka moucha málem a a tak dále tak proč na to bych to zajisté se stranou vět jsme my syn člověka nemá vedou je jako lišky nemá by v bylo jako ptáci. A takže když ho chceme následovat tak to není je tam. Proto ho tady napomíná i to není do nějak budou pět te kdy to neni do nějakého nic na co si to sto představuje než když je to v tobě tak to tam ten pro své řek neřekl neměli bychom ostře li za tu ne po. No prosimvás prodělal zatím jenom na trojí ku tady že ano podmínce. Ale než si ji je to na trojí ku tak co bych jako učedník křídel po svém mistru vi. Když to udělal to chtěl udělat nějaký pan jidáš no a to je tak těžký úkol ve že vy stanem úkol učedníka ale to tak těžký proč semeni netroufám. Jak to s tak těžký pro musel dostat jako jeden z dvanácti těch jedenáct dvanácti ostatních city by doby nechtěli udělat tu byl to bylo příliš že se nic v těle na ale on to udělal v tak tady je psáno a řekl mohu někdo on vybídl následuj mne. A ten koho by byl odpověděl dovol mi pane abych šel napřed pochovat svého otce řekl mu nechť mrtví pochovávají mrtvé. Ale kdy a všude zvěstuje království boží všechno řekl jsem se potkal s mesiášem atakdále víte to. V těch první doba a když jsem se potkal neviděl jsem se to mesiáš nesmrtelnou podstatou co jsem byl ochoten se dokázal jsem rád že jsem byl přitom tak nemocen protože jsem a nepil a takovým nespal matka udržovala ve skrytu své jsem domově na byli taky bili do blázince si vynechali vzít na půli se proto bych kázal my jsme věčnými jiný. tele před to za nedopatření život to nevíte a zatím věčným nejde be dobyl byl mostu vina dělá ano. Nadto tím kázal jenom mám cele. Babičce nikoho nikomu jinou země zavřel viděl ne to je vědomé a protože jsem nemocný omluvy ve škole. A o sum jsem tak nebylo ku ven z nějaký ji nikoliv kterou byste těžko tak si dovolit měla ve svém seznamu choroby be ale bych to tak si toho takže pro bláznovství. Že jsem byl bláznem boží a matka uchránila k tomu že jsem se dostal do blázince že. Víte ten který kdyby měli mít zvláštní ochranu naší společnosti když také byl mnou. Protože je to přechodně asi nutné když to nejde tak nespadne kdyby nevěří světy v ka to může spadnout pro syna k kohokoliv protože tím že ti nevěřící přibývala. No tak doktoři prosimvás milujte se nad námi nad námi blázny a nelitujte nás ne se do blázince nýbrž do nějaké od za do ve nemocnice zatím vynese čeká na smrt toho pacienta a on se možná vzkřísí. Tak to je. A jak si zase jiný řekl pud těla svod pane ale napřed mi dovol abych se rostou se svou rodinou a čistotu rozloučení nedopřával o. Pro své když se chtělo jsou kde se otočil směrem od ježíše plic ani rozloučit jsem byl ochoten ani z se neučil s matkou a ani nebyli klovat ani nebýt věčný znají či. jsem to ji teď si považoval za něco co matce asi náleží protože se mi znal jako pečlivou matku. Ale o to jsem vůbec nestál tak jak vyšší zato mohou být je třem nebyl jsem to jsem mým nového měl krmila měl krmila no ká. Byl jsem nad domem napájela dávala spát kdy taky musíš spát. Jsi tady pět z níž se vůbec by si nespal ale někteří svatí to co mostu by byli dál než těla el tak byli na tom tak že celá celé měsíce ve spali. A prosili pána boha a protože i dobro sílu zřejmě viděl že je jinou tělesně pane bože nech aspoň hodinu denně spát atd. Jak to bylo sil ne do působení to tažení poutanost bohem tak jako si šli po to z kteréhokoliv viklat cítil předmětu. A. Tak ta poutanost tedy byla zkrátka a tím pádem rozumím že se nesmí člověk přitom oni se svou jinou rozloučit výstup poutanost protože to odpadl. Potom je mluveno v tom podobenství o deseti pannách z křičíš pěti moudrých do z pěti pošetilých v tom že ti v ty pošetilé nemají možnost vstoupit pošetilosti se rozloučit. Posláni se dnes za dívej se dovídáme se kdybyste ale nikoliv něco chtěli podotknout dnes bychom tolik jan nezažil tom tuto cestu ale jak důkladně to proberu aby bylo rozumět usuzuje zatím chce tady před tam nejsou z vody. A do spoj říkají jenom protože tam vždycky začátek tak ne z se to písmo neuneslo tehdy neměly tolik papíru aby nese to povídání mezitím a konec se do povídal ne s tím jsem mělo každému věřícímu do sto z úst někoho nižšího tedy jako třebas ten to stačil k ní. Potom pod sil tam ještě sedmdesát jiných. A poslal je před sebou po dvou do každého města místa. Tam měl sám dít řekl jim že jim je mnohá dělníků málo proste proto pána a mně vyšlé proste proto pád a proste pod od pána než mě. vyšlé dělníky na svou může být hle posílám vás. Jako ovce mezi velkým neberte si měšec ani mošnu ani o bůh s nikým se na cestě nepoznám boji tele když vejdete do některého domu řekněte nejprve. Pokoji tomuto domu a přijmou li poznat pokojem váš spokojit na nich spočine ne li vrátí se opět k vám v tom domě zůstaňte jezte atd víte co vám dají neboť hoden je dělník z viz své nepřicházejí se z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přímou. Vězte co vám předloží uzdravují víte tam nemocné aby si kterým přiblížila se je k vám králoství boží. Však přijde do některého dom města ale nepřímou vás vidět že do jeho ulic. řekněte mi k s sám ne na vás i. Ten prach i ten prach protože jdete velice dobře přeloženo z vašeho města. Nic z toho města si sebou neberou i ten prach který nebrali na svou obou v z toho města i toho se zbavuju oni nechtějí mít nic společného s tím co o bohu. co k bohu nechce nic co jdou z po o nese s tím tím společného v proto oni říkají neb pozdravu víte nikoho na cestě k ten koho by pozdravili ten ještě není chycen rozumíte. Tak ani nemají pozdravit toto si ještě katolická bezvadně. Si sleduje že např je dejme tomu jezdec s tou ostrý sil k tomu posednut o zavání nebude su za nějak jinak dneska se tak. Nikoho nezdravý nikoho se nevšímám vznik tím nemluví ale je tomu nemocnému který míra.. To si zachovali tam jsou mně kterém věci v to věci katolické tak přes zachování že pro ty jejich málo dobře zachované zbytky si to on ho nesmírně vážím. Vůle on to rozdělit je to nemají co se tam co to všechno byt sil byt byl ženo tak svatý něco tam v tak jak je toho dost to jsem to zapomněl. Ale to vězte přiblížil se království boží pravím vám že sodomě bude v onen den lehčeji než tomu městu a zase tady říká jakoby měl nastat by vždycky konec světa no to víte li v ní. Jak vnitřní stav být za na zevní věci zásada protože oni on ten pisatel je si vědom toho. Ale my jen toto zatím lidem že obrazy když líčí vnitřní stavy tak si může dovolit každý její každý přiléhavý obraz použít. Toto je velmi přiléhavý obraz let ta ten život lidský který odmítne boha. Ten skončí jako sodoma komu na všechno to co horoucí a ten člověk přestane existovat. No kdo by dovětkem na tom nezáleží přestane existovat znamená kdo byl dal svůj život ztratí ho a to města která nepřijala ježíše krista za hledala svůj život svůj vlastní způsob života a tam jim bude mu v než v to v sodomě. Nebo bude ti ho tady bych chtěl tom ještě říct že oni tady doporučuje neberte si měšec ani mošnu ani o bůh protože tam posílá ale je vlastně mezi nimi je tam osobně při a proto. Kdyby si brali mo všimnu nebo měšec nebo dokonce z na správná tak byto bylo a co s tím ne u ctění vůči ježíši který osobně svými je. By nevěřili že o jen začnou ochranu když on je o si dělat svou silou a ta síla stojí za ani li ano. F. Ale potom o víte z se tomu v tom by se dostal na tom nezáleží že posila pak tady není osobně tak i mít žádá západ. As i ten meč a tak dále i ty peníze jim dává do ruky dvojí stupnici a podobně. To se oni žádný rozpor v tom kdy se tento prost se do toho dodat nic víc a teď se mohu od těch se sedmdesát vrací. Těch se nestát se vrátilo se radostí a říkali pane i démoni se nám podrobují ve tvém jménu řekl jim viděl jsem. Jak satan padá z nebe jako blesk nýty v podívejte své jak tady krásně viz se v genezi. Ten padlí satanem nebude padl tam pokouší v tom ona ale před tam měl to dost o to je tam měl přístup podobě hada toho adama a evu žen. Ale on si teďka padá z nebe on je v nebi čili jisto je není nepravdivá. Ale je toho jisto lidský předpis obraz jakoby jedno jsou za druhým kdežto ve skutečnosti jsme se dověděli z toho joba proto jsem to takhle četl aspoň na v je nám velice jem jak svým řek bych zrozovat ho on to co č tu protože může s se když máme před dotud lidem jsem vám ukázal jak jsme na tom je obě radili. Tak ten co tam jdou pána boha prosit o nás že ta. Čili to není něco by se skončilo taky to stvoření řecko se tak se dívejte nově o procesy takle svoji víru. A nebudete rozporu z vědou kde se jak satan padá z nebe jako blesk že dal jsem vám moc šlapat pokladech je dech a po veškeré je v síle nepřítele si vážím obrazu který namalovat kraloval čeho je panna maria při na mám na hlavu hada. A velí ježíškovi kterého drží se o by věru příčí ky ho před sebou odvrácen jeho od svého těla zrakem k tomu hadu. A říká teď polo nohu svou známou nohu a potom ustupoval neboť se. Ten had zašla ku tou hlavu. nebude ohrožovat takže tady by se ten prostředek měl k tomu doplnit který nějakým způsobem pochopil karavana čeho ale on ho nepochopil. Přestože takle hlásal před teď ti bylo je jenom obecně známo že kvetla pro forma se k a a a to je že je v ale formace z věky. A to reforma k hnutí bylo znázorňoval na boha. Takže to být asi symbol toho že panna marii děla učí ježíše nebo v žádá ježíšovy a tedy taky čili vy která je zástupcem ježíšovým na zemi aby proti tomu hadu bojovala a to se opře o nesmrtelnou duši je ho a to dobře dopadnout. Ale ono to o do takle bylo možno pro chu bylo silněji možná že pro namaloval jsem to pochopil takhle to chápu a taky to možné ale se z lepších tady byla on věz že se o že byl před tímto obrazem tak jsem to chápal takle také vizte jak teďka říkám ne že bez pomoci boží bychom nezvládl jej svoje vášně svoje starosti to bychom pořád jemně li vlas na starost veliká před padne. Neříkám vám abyste mne řešili hřeš to je to tam kam můžete učiníte všechna opatření aby to co vám láska rozbilo odstraněno ale když nemůžete dál v ne z nepokoj ze se že to nemůžete udělat. Ani se neobracejte k sobě oku žákovi nelitujte své nýbrž vyprávět neseme a při že vám na pomoc z síla boží tak to je viděla jsem jak satan padá hle dal jsem vám moc. Šlapat pohádek a protože ji měl od panny mariině z ti jak oni musel znovu nabýt v tomto světě. Vy panna maria s tím nebyla bývala byla do těch cetě let tak tuto moc neměl a po o které sil nepřítele takže vám no. V ničem neuškodí ale ne radujte se z toho že se vám podrobují duchové. Radujte se že vaše nejedná jsou zapsána v nebesích. bych měl k tomu vážné podotknutí ono se nám mnoho věcí daří na cestě víry. Že přemáhám me ty starosti ty těžkosti ty zlé duch je mu to řekl něho vší měli my horší duch který kdyby z zla v sobě duch starosti. A toho třebas se můžeme tisíckrát najednou jsem to nepodaří. Nesmíme si z toho děl že se vám do miska to co jednou nepodařilo vím ne nezmalomyslněli ne ale nýbrž rodin přestože přese se vám to nepodařilo naše menuje např co nebesích znamená jsme jsem pronikli tím že to dařilo mocí boží. Do toho nebe. To jsem nechápal jsem nevěřil do ti se na sil že tím že dělám něco podle vůle boží jsem byl do vůle boží nic jsem nevěděl proč to bylo cestě poznání a byl jsem veden jenom momentální mu uskutečnění něčeho malinké jeho správného a protože jsem to všechno nevěděl jsem vstupoval do nebe v tu chvíli se to do nebe nebo od tam tu jsem byla moc. To moci jedině nebi to stavu nebe vede se o tom do toto zase od sebe litoval by domu taky popsat to říct tady máte pána boha což by nebyla pravda. Tak třeba vykoupení synu to jsem celkem může vynechat. To si sami přeberete ale podoben svýho prostém samaritán ano ten začátek to vyznáváte. Začátek tu vystoupil jeden zákoník tak zkoušel ó mistře co mám dělat. Abych měl podíleli na věčném životě. Ježíš mu odpověděl co je psáno v zákoně jak to tam čte vše a on mluvě že od pole děl v miluj hospodina boha svého z celého svého srdce své duše to uznáte. Ale jinak toto chápe nebo a nad věřící než jak to chápu na cestě poznání když jsem na jím začátku. To. Věřící do chápat tak že poctivě střelnou svou sílu z otce citu tuto o musí vzít. Jakou poznává on poznávám návod čili není to celé srdce ani zdaleka atakdále jsou z lu duše jsou pak to tam všechno co rozumím že to obdobné ale to musím poznávat takhle. Že tu sílu nemám. On s cestě nemusí smíření nemá o musí věřil jímá od boha bránu propůjčenou do by si neměl přivlastňovat. Pže o nesprávné. Ježto na to mít jinak že nemám že v tom správném stavu nebude ani nemám propůjčenu. Nýbrž se mám právo po je na celém svědci božím na při veškerého lásce na celé pomoci. Jde to je jiný posedlé přijato obyčeje říkám takle zapomenu se tam co z s k ta s ta vám o takže říkám je to lidsky nemožné se ocet se před se sice neus sebe ne a vono ho. Hle ale prosím vás to je tady dokonce dvojí výklad pro cestu víry jeden a cestu poznání byla pro jiné cesty zastření. A všechny jsou správně. Jenomže tady je krásně vidět že se a ten říkal dávat um v let podle úrovně a podle situace toho člověk situace vyjádřila vírou tam situace vyjádřila poznání je by velice vadilo mat dělo u to velice na cestě poznání jsem si to přivlastňovat. A pak samozřejmě jsem nemohl ví. Jinak uspět než že to všechno bylo násilím za to ale tam a. A tak. A tu opakují u věřícího chce se chce aby upřímně. Čeho je citem schopen a to je to jeho celé srdce všechno všechno čeho je citem schopen věnoval tomu bohu. Na cestě a totéž platí o jeho bušilo o svých vlastnostech o jeho světa dále a on mas tu malou je to ale všechno o čem mluví tak je to takle s to na vás cestě vědy vysvětlit. Z z z z mnoha k po tomto záviset tam kde bližního on potom dokáže. A konec a že von ten to o tom sama li toho jak toho člověka ošetřil to svým nepřítelem. A na konec se praví. Že říká ten samaritán tomu s tím s k jemu tam vůle dva denár ji a a říká mu po stali se o měli a bude li se to stát víc jak ti zaplatí se budu vracet do z těch třídí ten samaritán nebo no tak o to z tam jsou od přes kamennou kdo z těch tří myslíš byl bližním tomu k který upadl do lupič tam by tři který šli okolo toho co neměnného na bych to o tu milo a nevšimli si jeho ne. Nechal stranou a ten třetí teprve se ho udělal ačkoli doby jeho nepřítel za bylo poděl ten kterýmu prokázal milosrdenství ježíš mu řekl vidí a jednej také tak tak mu ukázali jemu jako věřícímu zákon. Co je to cesta věřících a. Dělej tak jak si zákon velí protože k tomu za koho třebas nerozumí z toho uvěří se na tom za li to nerozumíš to musim rozumět jak si jedem nedokázal řídit. Ale vy tomu nad před nerozumět bezvadné se nemusí zatěžovat. Němci. A můžete jít když budete na podle toho čemu sice rozum dal se po že správné. Ten zákon boží který ze všech stran v z na to. je a to v tom do ta jak v tom marta posluhovala svěřoval svým ježíši protože prostě prát se tato marně se tam jenom nežít poslouchá a on zapomínají když martu o tom mar to děláš si starosti a trápí chce pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba marii je v zvolila dobře. Vybral si to nepřijde mate se mu stěžovala že s tím z práce od starostí a kdyby si byla nestylizoval taky ježíš kristus toto nevyčetl jestliže člověku ta te č je o tento svět nedělá starostí kdybych samovolně tak je nejlepším pořádku. On přeci nechtěl aby který z klid li ze stolu a nechali je přesto pro marta připravila a nechali je hladové óm byl přeci velice vděčen martě že to všechno připravila o tom nepochybujte že to také hluboce mysleli že ten prostřední stále se který tady chybí ale přes tuto věčnost jakmile marta projevila starostlivost ona se nestará se musím starat či projevila byla starostlivostí těžko. Pád vně a to je v rozporu s tou vírou. A tak to ji vyčetl o na to musí dělat lehko mohou k jakobych to nedělal no tak. A kdo se vyčítat tu starostlivost vlastně je to jeden z něho při hříchu a tady potom otčenáš a je to přeloženo tak do řek me doslova takže když čeho tak nemodlíme potřebu posvěceno tvé jméno při své krásy náš denních své nan dávej každého hodného odpusť nám naše hříchy neboť i my odpouštíme každému kdo se provinil proti nám a neví že. Jen neviděli nás do pokušení nevyvěrá zkušení a tady nám přát ale ten nad dívám ale ty jsou buď z nás to zlého znamená jiném na jiném místě tam taky tohleto takže ale jsem dívám neví co je se úplném si tam to jedno byl nebo to druhé tak to li se tady to bylo jako nit ale ten na sílu k to nebudu v tyto protože bychom dostali otčenáše a to jako na udělaly tak tím tak jsem pobyt z končí. Že toho strašně moc to vám musí stačit to co jsem nenapsal jsem to mockrát dopsal ježíš abel se tu k a jednou vyháněl žít zlého ducha zněl mého člověka. Když ten du vyšel němý promluvil nástupy se divili někteří z nichž jak řekli démony vyhání jménem belzebuba k můžete démon nikdo chtěly podrobit zkoušce žádali vodního znamení z nebe protože znaly jejich myšlenky řekl jim každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. totiž vidím např v tom jako věří poctivě svých antonín užité rozdílení králoství. A jedině pro tomuto pořádně vracení než že bych jeho chtěli krásy a chtě dvou nadi cestu. Nelze věřit dvěma. Osudu před určení karmě co ž je za ale to satana neboť ten nás drží v dvojnosti měl u nebe ve mně v nebi tak že s tím pánem bohem jak víme z toho doba no to není tak špatné a to nemůžou považovat za hřích ale. Uznávat ho jako učí určující fakta že se bez toho životě neobejdu při v špatné bez dvojnosti bez řekami bez to se obejít duch a čím jsem dával tak tím tím snáze a protože vám všechno známo o návratu nečistého ducha. Když nečistý duch vyjde z člověka bloudí po pustých místech hledá odpočinutí ale když nalezne řekne vrátím se do svého domu odkud jsem vyšel příde k ne z není ji vyčištění a u kristem tu víte a přivede sedum jiných duchů horších než je sám vejdou abych mít nám a konve z toho člověka nebo konce to vše krásu horší. Než začátky. Proč vám to čtu přesto dobře znáte. Protože nějaká paní fiore doktor ka jsme čistší z ameriky. Toto vy vrátila si myslím pokusy milá těla sví pokusy že když. Toho byla jiná těla z toho nitra by se znovu nastěhovat znova znovu se nastěhovat a. Konaly vrátila nikoliv nějakým do jsem nějakým dozvuky karmický mi nebo z to ten člověk nějak od sloužil v tomto životě nýbrž jsem mluvila. To je důležité vědět s. Víte ten prostředek který jen v fiore a se na to odvolávám v onom se k nová své blahoslaveným. Když jsem když toto mluvil. Z volali jedna žena v ale na žena nástupu blaze k ní. Bez která je zrodila a o k k o lila ale on zeje tělem kteří slyší boží slovo a zachovávají. Znamení proroka k jonáš že to je hezké to mne k a. A když se u něho z chromá do valí zástupy začal mluvit toto pokolení je pokolení zlé. Žádá si znamení ale znamením mu nebude dáno ve znamení jonášovo. Jako byli do znamením pro ni zk je tak bude i syn člověka tomuto po k tomuto pokolení královna jihu povstane na soudu s muži tohoto. Pokolením a usvědčí je protože ona přišla. Z nejzazších končin země aby slyšela moudrost šalamoun znovu a hle zde je více než šalamoun mužové ninivští v po v stanou z na soudu s tímto pokolením a usvědčí je neboť oni se obrátily. Pojem náš tu kázání a hle se je více menšího za v v v ukazuje že náš je před chutí no života ježíše krista. A mluví tady tady o králi lesa aby v která dalek odlivu assisi ke ty době nepřišla. Stal jsem manželkou chrámu novou to bylo utrpení seděla nestarat se. Protože toužila pojmu rosy ona nedělo čeho leze hle přesto že toužila protože to za bude mu dosti být v při jeho moudrosti a nebo těžit z moudrosti tak se k němu při vtělovat na tom co by ohromná po věřit ona se si době za vyšších komunikační prostředků radio televize v nic ta se o do děla o šalamounově slavila moudrosti li se za za ním nešel za o na šel za ním as zase za manželku. I samosebou přidal m ve cele kom mysl ona měla veliké o si tak jim dal se z na to se na chytat se na to on si on byl jako dělal není ale je přitom při byla tak krásná ale v tom jakým moudrá někteří z li v věci krve říkej že byla moudřejší než on tak asi ano. No a. O tu svou jenom k let by v tom nebudu vykládal v výroky o světle nikdo to se to nedává pod bude s to je lež proti farizeů om v proti těm z bývalým pro v tu mu. A. Na cestě víry máme tyto potíže téměř všichni věřící si myslí že když něco uznávají za správné jenom uznávají za správné při tím jsou spaseni uznání samo nestačí. Uznání musí ihned následovat skutek jsem odpovídající kdy byla uznala panna mary v že ses vnímala narodit syn boží. Ale neuznal to bezpráví které se ranní děje že jako svobodná že porodí v prostě jako svobodná. Ačkoliv přejí hned udělal. Přitom od proti joze takže platil za jejího manžela ale tak pravé děl že to nebezpečí tady je. A přesto ho na to nedbala o zvolilo polepší odevzdanost bohu. Tak klade větší důležitost těm po dycky záležitostem které tady jsou oni měli moc ti tady zenové. Oni nás zas těm svém při vědomostí měli moc duchovní v tom státu ale ta semen se s s že jsme si jich k tomu on že jsme se v tom tolik zakládat aby ho to zastíněno ten klid vnitřní. Máme tomu rozumět. Ale máme toho mít za to v tom řádu hodnot tam kam do patří ne nahoru. Po zabezpečení života svým učedníků mu řekl proto mám pro vím nemějte starost o život co budete jíst ani od tělo co budete mít na sebe v životě víc než pokrm a tělo atd tady vynechal tady vynechal v tom nevidíte tu vynechám v tady tam vidím proč. Říká nemějte starost protože do protože v do se o ten život a pán bůh a nikdy se nemůže tak postarat o ten svůj život jako on neboť když vám dal třeba kdybyste to a to jenom tak že mám při byl jako ochránce. Automatismus jedná který za vás klepe co se všechno podvědomé vás dělal vypil ani vteřinku byste bez toho nemohli být živi. Takže v s s s s n kdyby se toto sebe je lépe stali zase nebo staráte jako ten o tom od hus ve je ve služba božích. Jsi se zen to koutu moci mus přejde toto zorného od od si z by se tak se stará o poznání podstaty věcí a taky se nemusím poto říkal ježíš kristus od či díků apod toho poštou nestarejte se od toho co budete říkati duch svatý vám to prozradí. Že. Se to musí prověřovat každý takový výrok jinými výroky a musí se dokázat co rovnalo st mezi vzájemně si to spojit s mi výrok jinak se to s tak je pochopili kameni rozpor ale byste statě pochopit tak by med tomu při v přečtěme si tohleto. Buďte připravení a važ dělám by boží buď jakkoli jde kteří čekají na svého pána se vrátí ze svatby aby mu hned otevřeli přijde a za tu se na dveře blaze těm služebníkům které vám přijde za z ti nevidí cí. Amen pravím vám že se o páše posadí se ke stolu a sám mně bude o k sluch ono trošku jinak je to v tom podobenství o těch pannách. Oni neviděli oni všechny usnuly a přesto pět z nich se smělo do svatební ho o to co předního sálu odebrat a těch pět né. Čili dělo s to bylo z věnost žil tady schází prostřední článek tím že mám olej tím že ve svém životě mám. To hlavní. To nejdůležitější přichystáno pro příchod boží na dělám všechno pro ten příchod. A ne pro sebe tak mám tento olej a to je ta aby těla a st mít tuto poutanost. Která mně provází životem a mytí připravenu abych vyskočil jak přijde šel. Jo příteli ní. Tento je nám že se jeho nepříteli po půlnoci či dokonce přirozeněji a za stihne jen vzhůru ty kteří jsou dělí blaze jim uvažte přece kdyby hospoda a že věděl. V kterou hodinu přijde zloději. Nedovolil by mu budou pád se do domu i vůle i vy buďte připraveni neboť syn člověka přijde k hodinu kdy se je toho ženatí prosimvás jsem tady podškrtávám v protože bych moh příště nadto od syn člověka přijde. To naše vnitřní synovství boží přijde dostane se na ve. A to nemůže jeví se to stane zvláště člověk víry jsem to taky že na cestě poznání. A. Takže buďte děly to spisu připraveni jsem se před proti může jsem jednal správně bez své vlastní bude nám dnes že jsem to udělal tak na to že. Podle silo věrnosti služebníků tak to nebudu číst v jasné. Člověk proti člověku pro ježíše tady začíná být trošku rozporné. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji aby se měla a jak si přeji aby se na křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko dokud se nedokoná tím křtem myslel křest krví na kříži. Myslíte takže ježíš byl pokřtěn v jordánu proto abych v poslední fázi byl pokřtěn na kříži krytí pro tomu také li s dali trnovou sporu o aby krev to shora a potom pod li do boku a tak dále aby v kterém byla vylita. Myslíte že jsem přišel dát zemi pokoj ne pravím vám ale rozdělení neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí tři proti dvěma a dva proti psem. Budou rozděleni otec proti synu asi mu proti k otci. Matka pro sice žili atd cena proti matce přimět proti z naše as zachovat proti vší. No tak. Tomu se ti rozumělo ale proč tedy přinesl ten oheň protože řekl pomocí rozporů existující v dualismu by se dostáváte nahoru to berte to na vědomí. Ty rozpory jsou kruté to jakkoliv oheň přijde na zem. To nejvýš ve vás se ve vás příbuzné co dřív vedle sebe žilo naprosto bezpečně antoníne karma z vede lásky to se najednou setká a budeš to vzájemně potírat město dávno po přerod. A mezi věřilo ani jedno ani druhé potřeba se to s. V vstupu řeku řekl když pozorujete že na západě vystupuje mrak říkáte přijde jdeš. A bývá tak a vane jižní víte říkáte budeme bylo a bývá pokrytci umíte posoudit toho co vidíte na zemi a na obloze. Jak to se nedovedete rozpoznat tento čas proč nejisté z toho samy od sebe posoudit co je správné samy od sebe posoudit co je správné proč se dovede samy od sebe posoudit co je správné o nás chce jako věřícího bychom sami posoudit co stran že pro střed tu máme dost. Třeba přebrat na tu třeba noty do tolik který buď o pro o potom v něm nutí toto vyprazdňování se od tohoto života to není třeba máme do zprostředkovat v tom co jako věřící sami poznávali ale tady schází prostřední článek v z se ti prosim žák tělo přede nemůžu ve všem doplním jsem čeho se při dnes četl. Ale to byl velice by ti prosim článek který zde není uveden v pozorujete li na západě mrak víte že ve protože když vím vidíš vytrvale víte že bude ve bylo pokrytci umíte posoudit v v v to co víte na zemi a obloze jak to že nedovedete posoudit tento čas a no tak to nedovede posily něco co je za časem nebo ten čas který přišel že ten ježíš tam kde který blízko. Jak to že ty znaky toho času protože on přišel k nejsi o vám známy.