Karel Makoň: 86-33A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Příklad známo ano je že tím že se stali lidmi nastal čas když se máte vrátit k bohu ano byste měli prosme ano a kdo nepoznává ale jsem také poznávat vlastní si tento prostřední čaje tam chyby se mu jste chopit víry a to se vám nabízí abyste tento článek prostřední li by měli abyste měli v ruce prostředky kterými se dostatek kupředu ano. No. O božích které stech. Tato přišli někteří se zprávu o velicí v když krev z míst sil dělá s krví jejich obětí on jim nato řekl myslíte že tito na listí byly větší hříšníci. Než ti ostatní a že to to znamená. Na to co mne co přeskočil že se museli že to museli vytrpět ne pravím vám ale nebudete li činit pokání všichni podobně zatím víra v st. Ale aby že byl pokřtěn znamená aby so muss snadno dělalo pokání udělat všechno pro to aby byl nos. Mně ovšem pokání není jenom říct ctnostně něco víc. Jít k bohu protože se to může být řeky samoúčelné to ctnostné jednání a to nesmí být. Nebo myslet že oněch osudu nás na které padla věž v k silou ale a to byla jen byly větší by nic mít v ostatního bylo to bylo za nemá ne pravím nám o ale nebudete li činit pokání všichni právě tak zahyne.. On například v událostech které seděli tam panna nějaká s ze silou jela pali do za to bylo v zabilo o tom viděl znamení které neužil v bylo jako mezník nebo jako ukazatel na cestě. A von tady ukazuje se to vedení událostmi ten pro svým co je tam chybí k o podobenství on jako ten k rovnítko potom od poděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své v si ty kotníky šel si pro jeho otce ale nic z na něm nalezl řekl vina si hle pod světa přicházím pro o otce. A z tohoto příkon v ku a myslel nám být je proč razit i tu zemi a on od oděl pane podle o ještě tento rok chtějí oko mám a to není z za příště podle se od otce jestliže dáš její rádci a víte. víme nám byl tady rodí jíž v. Budu nikým kdo nic nenese nebono osobou o to se nám zdá že nic nenese se žádné ovoce ze se. Protože máte právo vyšší čas. A víte že čas nejenom hodí je nám sousto hluboké časem se tedy nejenom oni rány dobou jen ale časem tak jedno to něco co ho. Co před tím časem nebylo uzdravení sobotu podobnost do při svém zrno podoben si to tak bych se odtud odejdi protože rodem z těch chce zabít s oním řekl vidět te a myslíte který chce. Ale vyhání démony ni k a uzdravují dnes i z víte a. A třetí hodné dojdou svého cíle avšak bez. Zítra pozítří musí mít svou cestou neboť není možné aby prorok zahynul u ni moji jeruzalém. No a. Nevíme z tomu rozumíte ale je to vedlejší celkem protože jem tady nechybí jenom. Prostřední článek v od mi domem nemusel být ale smysl toho není dobře vysvětlen by pochopíte že on tady mluví že dokud nebude popraven na kříži to musíme rozumíte tak to jsou ty dva dni před tím dokud nevstane z mrtvých testem třetí den v tak on musí na a. A tak mu ten. Říká co chce letem vládce on jednal bude dokud nebude popraven či domu do s to byl dělal protože on žil na tu praví. Ale že dostati od dovolat se třetí den nastane protože stane zmrtvých nám řeknu přirozeném dobře znáte ještě ze sil dobře u spor po uzdravování sobotu o hostina a to je to při místo a protože s tím jak se brali v svatbě vymlouvali své. O rozhodnutí pro krista nám při s ním veliké zástupy jím se stavím věčném na písku výroku o z toho mít pod ve sil ztracené o chci mu v v v v po ve si dostat jsem penízy v k v. To šlo pro ve svýma sama jasem to proto si hodně často říkal dělal v že se o to protože říkal znovu protože toto je vysvětlit celkem za to všechno pro ve se dají redukovat jednu myšlenku. Je to analogické vysvětlování něčeho co není v čase a v prostoře. Ono by s ke protože si to časoprostorovými u dají vysvětluje. A tato ono je povahu náboženskou po že o po že si nemůže udělat nic víc než o ho výtky něco o vysvětlovat. Tak třebas dejme tomu vše svatá analogie toho co se s dělo. Si večeři páně na po a je to zase a tak se zase analogií toho co děly v nitru a zkušeností. A analogie v tom může jenom dána velice vzdáleně vysvětlit a pak dostat za do oblasti náboženské to nevadí tam to se spokojit za roky ale ne všichni jsou vždycky schopni myslet tak to vás pořád v tom s tou praví o náboženství návod světu víru řídit. No tak ho. To je abych to říkal řekl vědním jednou větou u to co tady že to doba od tohoto suso z dostal z jejího zájmu a om pořád tou bylo protože ho mu učila než kohokoliv tak nakonec nic z vzal to za své nám všechno jí. N k čemu ji po bohu. To že to své vysvětluje jako přítel neodbytný a přítel neodbytný to je daleko že není jim denn něm jeho kde byl než tady. A ale tady ten závěr je dobře tu vás že se že brzo zastane ten syn člověka ale nalezne syn člověka v víru nad zemí a při ono ono vám tak buďte neodbytný a a neodbytný správně ne odbýt tím jste tehdy když. Jsem na rozbít dosti teď tím že vás někdo odbyl. Když byl s malomyslní jde nad tím že nemáte úspěch. Do bytost nespočívá atom že křičíte a do se s tom jedině ne v spíš zevní stránka věci. Na této cestě víry na co si víme především třeba pokud je to možné nezmalomyslněli atd. Protože u spěch nesen dostavit deska se to vysvětlit uzdravení slepého bujet v na když se ježíš by že ti bych ku seděl u cesty jeden slepec žebra. Uslyšel že kolem prochází zástup lidí tam se co se to děje. Řekli mu že tu by byl ježíš že ze v tu zvolá ježíši synu davidův smiluj jsem mnou to bylo velice čestné pojmenování s námi duch ti kteří šli k vpředu ho napomínali aby mlčel on však tím více křičel synu davidův smiluj se mnou ježíš zastavil a přikázáno. Aby ho k němu při vedli když se přiblížil ježíš se ho tam zná co chceš abych pro tebe učinil on odpověděl pane ani být jím když mu řekl a prohlédni z sled jo a tvá víra uzdravila ihned prohlédl. A šel za ním a o slova od boha a všechen lid který to viděl vzdal bohu chválu. Tady je klasicky vysvětleno jak nejsnáze on do že pro znám ho ale jak list náleželi dělal zázrak. Opakuji ježíš věděl co od něho chcete sled se z dal se tam přinesl aby by tam sám prošel. Třebas že on tím těmi událostmi my bychom řek miloval jako tak nazývám pro věk není toho ho a. Óm připravoval zázrak aby to všechno dobře vyšlo on věděl jaké průvodní zjevit to musí mít on se dal přivést. Lidmi se dal přivést z tam dověděl daleko dokonaleji od jist dal poučit co ten dotyčný chce. On dověděl sám dokonaleji pro sedával poučit víte. Tak jako třebas se z poslední váze se zase v pa se stal byla jsi viděl to pro vyšší dělal co on tam řekl dal co si své prosila by to slyšel mi to paní není příprava zázraku. Jo co to nebudu muset pořád říkat byl zlu nikdy ne. za vás připravuju zázrak protože mně to nejde nejen li ale ho připravuju a vědecky podle toho co poznávám kdyby se byl ten slepec nebi s kdyby byl nepochopil že předával právo nad sebou ježíši kristu právo aby jednal ježíš kristus za něj. Který si nedovedl od slepoty od pomoci tak by byl měl pořád tu slepou slepotu svou ale on tu slepotu předal ježíši kristu. Tou svou vírou víra tuto schopnost že to vaší nevědomost ve slepotu předá jemu a tím sester slepoty uzdravení musel si takle počínat že ji předávat ne tomu ježíši kristu. A budete za není ale i ne. A a za nějakou dobu když to jde u kněz potom po tomuto nesnadno jinak mu do ani jemu přece také moc nejde. Pole tuto není. Ten nesnesli hluboce nad tímto podoben svět že to třebas pětkrát doma co teďka řekl že tady je základní chyba na cestě víry. Cestou cestou víru stáváte u sebe že to vaše víra ne. Tím se se vším i tu svoji těžko i tu svoji jeho předat ježíši kristu aby to věčné se stalo aby to věčné zařídil co vy si nemůžete. Kdybych byl se nevzdal řešením vlastního jsem vyčerpal všechny prostředky. Tak jsem nikdy své nedobral toho řešení božího. Že se vyprázdnil od svého tak vždycky řešení ale neomylně vždycky ne jednou ani ho jednou ne vždycky fungovalo toto co dělat nese v jsem zažíval o cestě pozadu útlého mládí kdykoli jsem vyčerpal šly pro z jeho tam vyřvával ono to bylo jeho on vyčerpal všechny mo všechny své prostředky. Odevzdal po tomu ježíši ten prostotu aby to bylo jisté že to odevzdal co chtěl neptal. Aby mu to překl opravdu upřímně potože měl tentokrát ježíše před sebou a tak po jeho upřímnosti nebylo pochyby jak to udělal víra našla nová víra jeho od bavila s letos. Je to prosila toto jasno že i to je velký škrtat to opakuji přes ně. Je to tak na kapitola dvacátá se dal v k ho čili co rád to li v v k v. Totiž tady ještě před je mu že jedno dogma tedy chybné myslet byl od pole říkám ale některé ve vás ta jsou chybná. A taky chybné že spasitelský úkol začíná od narození vše krista ten davy kdy se stýkal s hospodinem a praví přitom styku s hospodinem že nazývat mesiáše tam jsem řekl hospodin mému pánu jsme mu k a. Nemá v či tedy syn boží existoval vedle boha otce ten čte. A měl fung sich jak radil davidovi a to byly rady spojovací. Jo tak mám kde vite poslouchal řekl učedníkům dejte si pozor na zákoníky kteří se rád ti procházejí dlouhý se s líz mají k o by dvě pozdravili na ulicích. Jediný místa se na vás a při místa na hostinách dají domy do v a dlouho se na oko modlí ty postihne ten nejpřísnější se mu dal doby znát jak v tom malé znamenalo veliké v v před pojď pádu chrámu tak i znáte počátek zpět k tady ten počátek by je zajímavý tím že. Mých a události které se fakticky stali z vnitřními stavy ale an v beznadějně to bych na dohromady tak že se k ti je to dodneška doroste za jistot celá vedle protože něco se stalo něco se stalo v tak buď se nestrefili neptá on zároveň líčí vnitřní stav a zároveň zevní události tomu odpovídající v dycky totiž každému vnitřnímu stavu odpovídají který dal dosti lépe řečeno všechno jsem s vy mně to k a. Rodí navenek. Již nitro nastane nějaká neb nechá tak tane jaká se přenese do zemí událostí oni potřeli mesiáš je museli i zevně za to trpět. A to je věc jisto lidská. Ale věc vnitřní je ta že my jim vlastníme i svou vírou a jakou dosud máme potíráme mesiáše a tak tato muset trpět do bože neděle bez jeho mimo sebe a tak dále a to je nesprávné totéž co dělali ji když nepřijali mesiáše nebo když si to chtěly přivlastnit obojí obojí chyby se do dopouštíme kdysi aby on nám sloužil na ten. Při cestě námi máme na ten si s tím jejich sloužit jemu. Když on to nepotřebuje tamto není účelové v to je princip který je potřebný na cestě k pro nás abychom li cestu abychom byli bohu oddáni velké soužení v to vám musím vysvětlit protože je to byste na to asi nepřišli když uvidíte že jeruzalém obkličují vojska tu poznáte se přiblížila jeho zkáza tehdy ti. Kdo jsou do z ku a to jsou toho ta. Ty kteří jsou v jeruzalémě ale z něho odejdou a kteří jsou na venkově do něho nevcházejí poněvadž jsou to mi odplaty. Niž se naplnit vše je co je psáno běda těhotným a kojí svým k k od jedné. Buď bude veliké soužení na zemi a mně se proti tomuto lidu při do on padnou ostřím meče budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy. Po jeruzalému budou šlapat pohané dokud se jejich čas bez skončí. Budou znamení na slon synem měsíci dvě zdát na zemi úzkost národů bezradných. Kam se poděl se kam se podít před sebe dvojic do se moře lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho co přichází na tento celý svět neboť mocnosti nebeské se zachvějí a tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku a moc a mocí a moci tedy by tedy mělo být kaje z moci tak taky dobré a velikou slávu když se toto aby řek. Moci na tady je před si pro země člověka na když se toto začne dít napřimte se a zvedněte hlavy neboť vaše vykoupení je blízko. Kdyby tohleto tam neřekl těžko bych to považoval za vnitřní stav v ale když se do tam tomu říkal tak co bych se chtěl jistot to přesně líčí dálo s ti některé jisto lidské které se staly a na při nebudou jeruzalém šla po do za za od boha ne. Ale nejzajímavější z jisto je to liské na tom tat ten veta el. Že budou odvedeni mezi všecky návody nikdo je mezi všech jinam jen ne odváděl. Na to ani svým neměl aby tolik lidí někam no próze vsadil na to neměl prostředky. Ale pili odvedeni mezi všechny národy ne těmi pohany byli od vedení tam nic nic není řečeno v tak precisním historicky s založeno že to musím vysvětlit. Protože oni byli prvními který se roku osud desátého po kristu. Proti byli proti jednotě říše římské chtějí z vystoupit pak oba as pól udělali od on byl od on to nějaký povstání. Je tak on by že potřel tak věděl že by se tohleto mohlo opakovat kdekoliv jinde protože to bylo pro tu případy se ta přišel stalo skládat o tom co skal jisto nás a nemohli tomu zabránit. Tak těle zákon ne tak osobu za kojí s tak nic nedá navěky zabezpečit aby říše dostal celá aby se každý dalo o to již ten zákon musel znát. Ten se mu vštěpoval na škola oni měli škol světa jsou co taky zákonodárství jenom číst a psát. Zákon byl jediný římský dány zákon nebyl jiný a v tom zákoně znělo. Žádný bylo jsa žádný žid nesmí mít pozemky v celé říši římské. A byl toho národ past bez tu a zemědělci a v celé říši římské nesměl vlastnit pozemky. Víc znamenalo ty se věci ty nebyly nikdy obchodníky že vším obchodníky byli v době řekové ale me tam syna nové arabové z východu na ale tyto byl čistota krevní pastevci a velmi vědci a teď nesměli mít budu nesměli vize věci nesměli být pastevci. Pak samozřejmě když byl totiž že tato síla tak se tam kde která vyzval při dosadil jako správce těch po zen od do pro zajímaly ne a o trosky ale dal jsem to na ty tři ji i museli otročit samozřejmě jen to každému nešlo pod svou si nebi otročil. Tak mu nezbylo nic jiného když nechtě být otrokem ve své vlastní země a dvakrát těžší než by otrokem někde jinde na to neni vidět to big. Tak se viz stěhoval takže když on jim do všech skoků tu světa v. Tam začlo stěhování židů do všech koutu si tato deska to dodneška platil jsou na celém světě protože než u zákon nil toho. Zákon římský a teď na st to sto z se to jedna věc zajímavá že krista sedmdesát cest panna říše římská do rukou bar baru ale ty bar mařili neměli zákonodárství. Nesmírně si vážili římského zákona protože taky nějaký pořádek museli do mít se z moci lid se říše tak nastolili římský zákon za svůj vlastní zákon a tam vložil žid nesmí pozemky. Tak teďka i v těch zemích barva se svých v to v v v v do mám ji zk v jo tak v tu dejte z kam ani s to ty mu to vojska římská nikdy nepřišla. Žít ji nesměli protože tam vládne řím římský zákon tamní pozemky. Tak chudáci třebas bez člověku když vidí musel se živit buď řemeslem v tom by vždycky skvělý anebo obchodem a v tom by také skvělý naučili setkat a oni si ho při všem skvělým věcem jenomže přes tam měl zakázáno brát úroky to bylo správně když jde o ho ku u věr. E který jest z potřebných a tak tele. A tedy se u věr jiný nevyskytoval než u věr z po předního charakteru ne charakteru produktivního výrobních ho aby se založeno a pak to nebo v tom nebylo. Tak když někdo si učil protože neměl na živobytí tak neměl to z čeho splatit. Tak propadal potom hrdlem tomu u domu učil. si ještě takže bylo zakázáno brát úroky když to někomu tu již tak mu to musí zkusil za z při ne říkal přestat správně protože nebyla nebyl u dělíme z potřební. A takže si je nějak tehdy pravdu začátkem toho křesťanství ale později ne no ale když ji nebyli křesťany takže jich se to netýkalo oni jsou li a se o jinak úroky ale opravdu nekřesťanské kama řeknu nebylo výjimkou dvěstě procent. U roku to je hrozné takže oni si rovnou kupovali lidí oni si k o povalit celé státy oni byli fakticky mi pány ve stále někde měly být jenom příslušníky dostat na tu pro ze si to co je především králové. Takže jim bacily ti žíti ve se totiž že ty králové batři těm židům co protože říkal když je to co z to co hlavu neboť do zaplatit tak udělit tito o domy na židli. To bylo pro z ne v propůjčena do strávit dána země zaslíbená oni si přivlastnili a oni v tom trendu přivlastnění pokračovaly když šel od spasitel po jisto taky přivlastnili on kdyby byl neutekl nahoru nějakou horu do ústraní jak jsem si tam přečtli toho udělali krále. Oni to chtěli mi jich. To byl způsob myšlení který musel být bez špatným konců oni nemohli z toho vytěžit pro duchovní potože kriste si že přišel k tomu aby naše majetky rozmnožovat nýbrž abychom všechno rozdali chudým aspoň vnitřně bychom not tomu nenáleželi ne tak to myslel. tomu náleželi. Čili za trvale pravý konec tak prosím také ano a ne před těžko hrají ten malinkým stát těžko že si že mu dostali dne a tak vidíme že jako to vypadá svatí se se tak že po vás vy chudáci no a tak v této host není jaká tady byla příčina není to ji věčného jenomže příčina pro tento zmar je hlubšího ražení. Než přičítají za je třeba to bylo mu oni od toho co sto padesát let ale oni také se daly snadno koupit. Za peníze třebas do egypta a to nebylo nedobrovolné o jsem tady na ve na boha a ono jich o není tam bylo dobře. Egypt není ve smyslu židovský ho případu zemí zasvěcenců nýbrž jsem který hrnců a oni s že o těch plných hrnců nechtěly vodejít z takže když je na si vím přemluvil mojžíš. Který byl měl egyptskou výchovou egyptské zasvěcení. Ale tak oni aby vynikal protože měl na ty mi jistě jsem si tím že ještě cení od toho hospodina ta oni museli když před proud byl tam ty egyptské sense museli ho poslechnout nebo konečného poslechli toho přemlouvání veliké. Tak oni museli jich vím žít všichni kdo z egypta vyšli a ani oni se dostal na toho nám no ani ani ten mojžíš ne. Oni prostě tím že by proto že pořád něj na mysli i v plné hrnce ho a kdyby s tím plné hrnce v zaslíbené země nebyl tady naše je za ta obrátily by se do jiného otroctví tak muselo se zařídit který jsem putování po poušti aby v nese li aby z nikdo na ty plné cenné pamatoval. Takže ježíš se něco děje také zdlouhavě jako deska že vaří se třebas temně při neměli vlastní stát as. Tak je to proto. Aby zapomněli na to že něco vlastnili. Když to měli spravovat tady ten ten rozpor věc sáhodlouhých a ten mu jenom to je zakladatel tohoto státu který smíte teď to jeho rukou složila lidská vláda státi moc že ten o jenom byl zasvěcenec opravdový židovský i s tak je to s to tak on jako se nesměl právo ten stát založil z ale tady na srdce nevlastnit letem stal. Někde ho jako nejlepší správci ale když ho začnete zase vlastnit. Bude vám se sebrán protože by tento se u vás zrodil spasitele. Tak by se z se dostali do stádia vývojového ve které nejsou ostatní národy vizte před přesto se ho odsoudili před ho nejisté tím že se u vás zrodil. Dostal se vidí sví do krve se u vás zrodil. Do krve národa tedy toho že dneska musíte být správci. A nejen majících a to se podílíme na židy je tak daleko většina z nich ještě nepokročila proč lidové není největší boháč světa jsou všichni židé dneska kdy nejsou pronásledování. A takže ten hodila je mluvil do duše a v ní. Oni s jeho vážil oni věděli že pravdu takže mně velice z těle ale oni to uznával je ale neprovádět rozumíte. Proto musí být pořád sužována nepřáteli ze všech staral aby věděli co jim ještě chybí že to není v pořádku jakmile přímou toho že jsou správci domy absolutní oko ti nikde nebyl ohrožovat protože oni jsou nejbližší příbuzní těch hrám. Oni zatím hádají arabové sami mezi sebou napřed se musí dostat a tyto padající se brát si od sebe si sami sobě od čit a pak bude krůček doma aby opustili za je ten kdo kdo to díváme neberte politicky v nerovnováha mezi vnitřním a vnějším. Vnějšek se posluhovala rychleji kupředu tou technikou než vnitřek který se posouvá kupředu uměním žít z mi jenom nežijí a máme velikou techniku nemů protože tak jsme věci my kteří neví jak vládnout s tou technikou toužím nožem se můžeme zabít a čím ten bude mi dokonalejší povahu tím dokonale se budeme zabíjí zabíjet když se nezlepší mi vnitřně. Čili platí zase že. Obral nastane tím že se to hodnou nějaké domoci že nebudou zbraně nebo nevim co by byl toho protože oni vzniknou takovým sví lidé jiní kteří nebudou se ve vláda a v ale budou dělat jako bych mu mezinárodní pak se dostávají moci a ta roven se dostalo moci takové se po do bude podobat vládní moci a budou předčí a nebude pro tím vůbec možno za kroť čit proti el. Takové moji nervy se dal zakročit te měl tak by byl zločinec ale nosem pro něho zakročil viděl do konec o že on tou po že se k obal du k to za žalostně na vlastní kůži. Takže když tato si mají dnešní době ne které bylo pro tu techniku když se zmocní techniky. Tak největší aby rozliší vraždy i uprostřed nejí inteligentnější ho ale nejí oko kovy vyššího a my pokročilý že technicky tam jako bych je německý dal mohou pasa takové věci komu celý svět věci máma. To udělat pro mých mámy v svým zkušenosti v z konce světa a tak se místním pádem jeruzaléma a rozumíte on na tom obrazu o pádu jeruzaléma a tíž že židovské líčí vnitřní stavy v odvaha když dělat jakým jste vjemem třebas nějakou vnitřní koncentraci a z může to ve vás staví proti kterým jste slabí. Tak s tím přestaň te nedělejte protože by se mohlo stát že by se tím spálil li no křesťanských dobrých svatých se spali a protože nic koncentrací a to nikomu nepřeju. Ale se měl v plzni sami ten případ že nějaká dívka která se ve nejel daleko vnitřní koncentraci zapadá tam světlo. A to tak prudce hořela že ona si jsem na to nepřijde velmi přítel ještě dál. musím pomoc protože že po smrti těla ještě vám hned telefonoval prosím že jak s co jsem co mám dělat jsem řekl kdo o vnitřní koncentraci nějaké spolupracovníci oba začali dělat a ono v tak rozhořel světlo uprostřed prsou že začla celá hořet ona jej několik oděn ve vaně cestu do od o to jsem si by milovat protože ona za k li vaří cí. Abyste pod ale sestoupila přes takovou výši která by smrt těla co s tím mám dělat jsem říkal no statí skal zůstane vaně a nebyl jsem s řídit jinak zkrátka my jsme ten oheň boha asi li asi jako v tom jak nabydu obdob tím způsobem že jsme ji nechali pole život tou vodou né. Že jste vaně zůstala a ono to dycky po hasne ale. Ona od doby nechtěla o duchovních cvičení vůbec váš že žije že to vůbec slyšel z když řekla mi sice tak utíká od toho že tomu pojí přesto tak i následky za mělo on říkali to nedělal syna než sahat prosila dělal mi to za se to rosy svět ano. To co není že jsem lidu ve do milostech následky prosí bych toto dělat vně. Antoníne dali to co potom abych zelené z předchází vtělení či jíž takže co mi nedokážeme tak on najednou dokáže protože připravenost vnitřní z minulých to dělat si třicet krát jak stojí psáno o ramakrišnovy když za ten na mrtvola soustřeďoval do přítel se zbláznil a on měl vidění matky kali no a se matka je v proč ano. Mám tu čest a on se zbláznil v ty ses zbláznil přijat řeči životech před atd. Nebo na sic ale je to desky řečeno. Ano říkám proto doby z tomu věřil z tu podepřel bude jím kann na cit. Ale je to člověk který jako známe. A všechno je důsledně mi tak důsledně nejdeme na nic jako on nikdo z nás to nemůže o jeho rodině nikdo z nás jako on a potud jsem dost ty projevy tady jsou. Ty účinky tady jsou ovšem upozornil že nejsou to účinky mystické kdyby to při výmysl za to nebyl z žil. To jsou účinky jsi kdysi s které musíme umět porazit za které se musíme dostat. Ale silně po si o že by sto sám dokázal takže ti radím zanech toho. Nebo o to dělej tak jemně vůdce. Přeji jemně vůdce abyste nadace na ty síly aby se nerost bych tak jak jen z mi náš jako nějaký žil začne za které do smrti nesnese asi. A. Čili abych pracoval v tom z na že je když je tam v tomto líčení vnitřních stavů ano dycky šel dvojnost jen na horách jedeme městě jater do si tam zůstaň tam do si tam co tam tady nemysli že nějakým pohybem v tom svém vnitřním rozvoji něco dokážeš. Že že před něčím můžeš u st když že si tam daří špatně nemůže když správně chápeš duchovní po sto postoj tak změnám místa. O polohy je mysli a který sítem s protože vyřeší věcné že v nebo relaxace místo neklidu nevyřeší ty věci. Dostane tam o věci a tam o čekali věcí příštích víte celá ta cesta je stavěn nebo poznání. Musí mít znakem s tak že se jako se z pomalé čas jak jsme se narodili. Tak se ses pomalu jiných následky. Ne na cestě na si nemá být následek přišli bezprostřední tak krutý. Nebo taky při blažený jednat ta řeka či tedy vizte co se mi cennější tak musíme trošičku mít trpělivost aby držet nebi tak s. Puzeni sebeláska bychom nebo čeho utíkali víme nějakou různou sobě tak v st. To a tím se to nevyřeší. Nikoliv se někomu radil uteče od toho vždycky špatně ale sám jsem z tomu nikdy neradil jsem například neuteče světa nese všechny předpoklady byl saul řekl. Jsem žil asketicky tak to s to jsem každý klášter mně otevírá dveře ale opravdu doslova. Základy. A neudělal jsem to protože jsem měl zprávu nitra že správné je zůstat tam kde jsem a smysl toho člověk byl tedy na cestě poznání a to hned pozná ale je mi to tady pěkně rozepsáno to nebudu viz k ráda ale my to pro bezvadně zase psáno. Co nemám dělat co mám dělat na střeše co tam kde jsem od těhotný něho v v k k k a ne k k si k v že to co mentálně oni neboť láska ale při dětem on si tam badateli aby po maření ku pustíš. Sebe cesta počkejte při pravdou o ten vás na to ne tak v syna ale že my jsme těhotný jak své myšlenkami a tak taky budoucími stavy a budoucím pokrokem všechno ale na zárodku nemáme o na zárodku všech sedum úrovní vědomí na příklad a my bychom neměli utíkat z tohoto vědomí které je rozvinuté. Protože jsme si všimneme nějakém jiném vědom který si vážně vítat že mu proti jsme si třebas jak ten nastal kdy tam nemáme co dělat s. Vy tady máme rozvinutý život k ty k rodu styk stal ta aniž to jenom vy se naučím z kát tak nejsem na moc v vjem nedostanou vysvědčení svobodného na mozku a vede to na vědomí to je toto poučení ho a kdyby tam jiné nebylo tak by schopno z deme za o ses mívá jsem v vypravoval jim podobenství. věz za výkon nebo najíst trám když se zelenají sami víte že léto je blízko tak i vy když u víte se to děje vězte že lidsku království boží amen pravím vám že nepomine toto pokolení než se to všechno stane. Nebe a země pominou ale slova ani ne v tom jo no. Mějte se na pozoru aby vaše srdce nebyla obtížná nestřídmostí opilstvím a starostmi o živobytí aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny kteří přebývají na zemi buďte dělí a proste v každý čas abyste měli sílu uniknout všemu tomu co se bude díti. A mohli stanovit mohli stanout před synem člověka. Jestliže chováme jinak řek každému nás s každou z nás čeká smrt při všech li jsem se z nebyly líčeny. Různá as ze strachy přitom a tak dále. Tak když nebudeme v těch jeho rad jsou zvlášt bude žité které tady jsou vyjmenovány tak nestaneme před synem člověka před bohem. Přes svou vnitřní nesmrtelnou podstatou to je syn člověka to co musí za syn člověka kdesi když se říká syn člověka by syn boží o to abychom vnitřně chápali ty věci jako svůj vnitřní. Úkol ano. Masově ježíš ni při při na velikonoční večeře ustanovení večeře páně. Myslím že bych se u toho mohl zastavit když nastala hodina. Usedl ke stolu a dvanáct apoštolů s ním řekli jemným velice jsem toužily jisti s vámi tohoto beránka spojit hře beránka on s nimi chtělo pojíst spojit beránka on si k tomu vás se s nimi bude toho beránka jíst přátel o je. Propadl u vás ku mu z toho z to ne ten maso u těch jali jeden neuvědomil nazval dost dobře ne tam on tam propadl chudák na pět ku ne to co do člověka schází. Velice jsem toužili si sami tohoto beránka dříve než budu trpět neboť vám pravím čeho již nebudu jíst tohoto on možno se polepší tele že dokud se nedojde naplnění v království boží do tak máme mate mezi přáteli a jógini. Protože i pán ježíš se polepší. Vzal kalich dělo vzal kalich za díky a řekl vezměte a po dávejte mezi sebou neboť vám pravím že od této chvíle nebudu píti z pod ujít vinném jeví dokud nepřijde království boží v v k a pak vzal chléb vzdal díky ráma a dávali se slovy toto jest tělo které se za vás vydává točím se na mou památku a právě tak když bylo po večeři vzal kalich řekl tento ka. Bych jenom vás mluva zpečetěn nám mohou krví která se za vás ale na. Přestat se si toho. Protože toto je tak důležité že to z tělo prosto visí oka jeho života a my jsme to do dneška. Ani katolická svědkem v ani někdo jiný protože. Převedli to do nějakého obřadu. neříkám jen že z milosti boží když to ten že za do vás na ten přijímající třebas přítel z s pověděla přitom přijímání bere vážně a z vírou že že on to sám nezpůsobí a že ten ke snaze jsme mu k tomu nepomůže když sám tomu věří je to.