Karel Makoň: 86-34A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Hotové kdy nic tak k tak v mojžíš jak to zkrátím protože by se toto jsou vodu nedostal to být původ mojžíš byl jak vám známo vychován v egyptě. Čili ty okolnosti za který se dostalo znáte předpokládám nemám často vykládat. Zlý jazykové říkají. Že to byl nevlastní svým dosud i dobře vám ty kletby vokolo toho který vy neznáte zase tak jsem si myslím že tu jisto li psanou znáte to tedy to je let za v když věty bude říkají že byl el ne manželským dítětem cely faraonovi a že ona se to je ve chtěla bavit protože to byl tělo ten si se vzdal dostal někam do ústraní chtěla jsem v mm nic porodit nenápadně. Aby nebyla nějakou za vstřebat něčeho a tak potom by se pro dítě v ústraní narodilo tak poslala mu to dítě po řece v koši ku. No tak to zase řeknu jak to z ji vzal zvykové říkají samo si ho by to a tím. No a tím se zbavila bože to nebyl je do ji dítě ale ono tak nebylo ale tak jisto je v v po dost je dobrá protože on se musel nějak vetřít do toho národa jako wu o do dní syn toho národa a tomu li si že ji dobře rozuměli. Oni měli o dob v všechny národy kterým vládly to nebyla máří členem jste si že to bude jenom dolní střední a horní říše li tam byli koho je. Is zahalil daleko dosahovali a daleko na jih. Otec jo věk podle doví z komu jsem o tom že moc tedy za sahala po u přibral a ta. Na jedné straně aby nestranně po ho k i vymazána tedy dost daleko to se vás o to to se dneska sice tak nade neví ale jsou tam nějaké příznaky je totiž věci z egypta. Jak se tam dostali neklade tyto s možná se krávy no ale dejme tom můžeme byla to moc obrovská tak to jsme vinni my sami osobě věděli že to je zase na stěhovali jsou čistě choval chci chovali se nad jako při stěhoval chci okolní svět. Byl pro něčím na co nechtěli otroctví po vládnou nýbrž čemu chtěli moudře vládnout. Proto se jsem tak budo jiskra tak dlouho udržela mu a tyto egyptem teď kast věděli mojžíše mu ten mojžíš z rostl uměl jsem byl velice při komuny uměl všecko co ti egyptě ani ale byl si vědom toho že žid. Měl židovského vychovatele nezapomněl na to co dělal abrahám a to všecko předtím a. Byl chtěl by tomu věren mu ale v době mu židovský národ se za pro da k tomu národu. Při egyptské mu protože tam představili věrami vi. A to se draze platilo tam se neod pro učilo na těch to neděli otroci. To děly svobodně lidé aby dobře placení a mohli kdykoliv odejít z stavby. Jenže kupodivu nikdo neodcházel se svým zavedl dobře nikde blízkém o jen že si tady ledaže jako v egyptě i ti tak oni otroci kteří stabilitu děrami do se měli tak dobře že nikoho napadlo tak tím me židovský národ který do ale měl by poměry byto do napadlo aby se osvětloval. Aniž hospodin neřekl. Tomu mojžíšovi že vyvést ten národ izraelský z egypta který se dobrovolně u psal na stavu těch pyramid. Tak všichni odporovali reptali říkali to co nám to říká a argument. Toho mojžíše byl domněle řekl jenom jeden z nich. Podívejte se chcete být za tu veni národem mu egyptský nechat anebo chcete žít navěky chcete žít na věky řekněte mi ze nelhat na. Nelhal ale říkal do takže k tomu nemohl rozumět oním věřil že budou s nesmrtelným si takle vtělenému v ale takle jim to řekl bude ty samosebou chceme být živi na věky. Tento národ zemře říkal ten vím že z toho nezůstane nic ani jeden jeho příslušník tak je to pravda ale vy budete živi dávno po smrti tohoto národa po zmizení tohoto národa že tak mocným z povrchu zemského. Když názvy vedeš šťastně nakonec toto dostavilo tam daleko. A my si spolu budeme mít osobou bude mnou o si vzít všechen majetek by se byli viděli na ty peníze to zlato tak bych celou budeme vzali za slovo mu se faraonovi dala o povolení aby ten jeho národ směl jste stavy být odvolal. Como se bohu a on ty pracovní vypotřeboval jako přemlouval si od myšlením zbylo tomu říkat naši technikou aby si to ven to málo ale jakékoliv ústupky udělala oni měli daleko přístavu než ostatně mysl aby se jim jako pod toho trošičku né. Krásném bydlení na ty poměry pochopitelně nic z nepřidal ten mojžíš protože měl slib. Co s podivem který dělal co s podivem že ten národ vyvede o z oni řek ti dám moc. Aby jsou vyvedl protože musíš přemoci a faraon na ten koho a přišel faraonovi mluvil jeho řeči pochopitelně ale byl oko do v svým fakticky ní. Tak to nedělali bojovně spolu nešlo o nějaký vzájemném vraždění vůbec ne ale faraon říkali tedy jsem ochoten pustit jest kdy dokážeš že to ten vy a tak zdát lidi tak vzdát mudrce tak vzdát znovu a velikou vím důvodu jako máme my. Potože měl by do svědomí nedalo. Že jsem musí žil z oblasti kulturním do oblast nějakých nová kou rád žádám do vás že nebýt tam zná neboť ten v oblasti me u tu mu. Tak mojžíš souhlasil s tím a slíbil že podá o tom důkazy a milý faraon řekl důkazy nepodal do doby nikdo jiný než vy. u věřím že když kdysi mocným ačkoliv jsem je měl vždycky na oku aby jim co v tobě je a vím že nejsi mocnější než moji mudrci krisi dostal naše vzdělání na žádné jiné nemůžeš být moudřejší nemůže být mocnější takto co by bylo navíc vedlo od hospodina od do vedení v to nebyla bych tím byla teď tím by se sklonil. A víte že přišli tři takový dotaz do jiné. A že on přesvědčil ten mojžíš tu vyslovit kterou znáte tady nebudu říkat prosit. Bez let měl to jedno třebas padesát on nakonec ten ho ten ní. Faraon to slíbil ale nemínil je ti živé takže pronásledoval jenže moře se nad ním za z s. Vzali do sami krásnou vládly potom do podle s kým děláno řeky se který ve slávě. A jeho vojsko zahynulo v ten národ zatím přešel. E jak tak se odhadovat ten národ přecházel počtu našich štěstí set tisíc. Lidí. Kromě zvířat a od všeho ostatního sil by to on moji pěkný v tom a přešel přes bude s v tak v tom byl dneska končí sobecký k plat začínám moře starat zk že to bude tedy. A přešel na polo ostrov sinaj s tím s a teď lid pořád reptal že to nejde li se kupředu je že hospodin říkal tento národ pořád si vzpomíná na plné hrnce egyptské s tím mojžíš čili do egypta ale dojdeš k nim nemusel nějakou do dělat si vyměnit abychom. Se tam dostali bez touhy je vidět největší bohatství v plných jsem třích. To letem teta konsumní společnost kterou jsi dnešní západní člověk tak váží a protože dávají přednost před tím blahobytem světským ě k nemůže se dostat bohu to v tom samo stačí k tomu aby tam nemohl dojít. No tak jak mojžíš musel souhlasit. Aby že tam ono se to tak dlouho dokud nevím že to po spojení které žilo v egyptě. A přitom mám musím říci že jim hospodin povolával všechno možné. Protože na polo poušti syna liské okolním ku vytáhli tolik tak jenom přejete nadto obrázku ti z li se tam a protože v tom jsou data potom v v tom starém za ty tudy šly při jež si takhle nějak věta znázorněno v krista a pak do se ta rosy nazpátek rasy na ho ale protože neznali cestu kromě mojžíš a ona několik takových předala ku tak je tomu ženatý byl vždycky příčina jiná rodná bude. Nějaký jmen který viklat li by se dojmy krás taky po byli a to je všechno hospodin trpěl. My to by se namítat ale když začali reptat. Proti tomu že hospodin vede nevěděli možno o tom že je tam vede jako druhé před si jen nerad ti co by nebylo milé být klademe my umíráme el tak pro poslal hady. Které je začli jedem obdařoval atd koho klid ten umřel a umírali po sto v a ten mojžíš říkal ten hospodine co to vim ježíš. Nebýt s tak je tam nedojde ani to si ti po podle všechno doby jež a on říkal nezapomeň mojžíš že nevedu člověk také člověku nýbrž člověka k bohu. A mám na mysli ten pochod tu bohu a jestli v on to ve ale odněkud někam jako to my všichni bereme z těch dvou se odněkud někam mít. To je chyba kdysi dobře víš že to vnitřní záležitost a že do království bože nic v těch svých lidí. Tak my nemusíme ji musím pomoci aby toto pochopili udělej si z bronzu hada. Přesně takového jak je na těch o ših kou v když někam vědět dal chcete někam věc věk zažili v tom se že nemám aby vás policajti před padli touha nadto v tom od vedu. A toho hada dej na vysokou let. A od do své k tomu hadu z půst tou obrátí a pokoj krise předním ten bude uzdraven s tou k nutí. Je to před obraz toho spasitele který za vás zemře na kříž a o do něho umře el do mělo o budu věří neumře na věky. To on to ukazoval opravdu kdy hadí sestává kdy všichni se uzdravili kdo ještě by naživu. A mnou dovolit moc pak tisíc a šlo se dál aby do tam těch překážek víc. Ale abrahám který dostal od co o spoj je na hoře sinaj přikázání deset přikázání. A kromě tomu od toho co stálou jiných příkazů které zapsal potom do svého zákona si to přikázal jsou tvrdá. Říká ten tele která stylizovali do všech detailů život tak je to první příklad stylizace života komplexní stylizace života. A zatím co on takhleto se vyslovoval nebo byl na hoře sinaj o a přijímá od boha to co přikázání tak ti jeho bratři dole li podlehli okolním vlivu okolí na rub že jsi daleko lepším víc než ti poustevníci který žili pod stanem a neměli nic vlastního. A. Zažitá osel zlaté tele nám dokonce bratru mi kdo ho tam v přisluhoval li zkrátka do zem tohoto zle přišel. Mojžíš svého by k a po viděl že národ je nevěrný mu tomu hospodinu no sváděl moc pravda a zase to asi se na vešlo bez krve tedy ne do tom přesné zprávy ale on stává který tak přísné zákony stanovil je neplnil vím přesně kde v čem ale nebudu vás tím obtěžovat. Prostor nic neříká taky zas celá stylizace života proto smí který tamto nesmím který si to pro nás nemá vůbec žádný význam ani by pro rovně vnější žit dneska to nemůže jít do zdržování protože se mi listy silou ty věci které bych směl ani ty věci které by nesměl za ty prasat ta se nebi. Ty se vyskytuje u pořád prasat je ve světě pořád dost a teď deme dál a proto se provinil aspoň jim mu řekl jenom kou v ze své vlasti zas nahlédne než a sice vemu k sobě čili za nebeskou a umřel smířen co z podivném. nárok přišel do že to jest lidské a myslím že všechny tyto roky. Nebudu dále líčit. Ale že šlo o to tam vždycky nebylo úpadek vzestup úpadek vzestup. Nikoliv bůh poslal nějakého prorocká nějak do zasvěcence v na zem tak se to trošku z by bylo mu ale vlivem okolních národů se kterými museli židi spolupracovat například před těm musely spolupracovat ještě u cit jako životě milo není neuměli si to je doby co řekové škole bili jsem čistý dělají jim byl v řemesle daleko být dále než či jen všeh kdokoli na tak musely musí. Svými rodí mi nebo tam dojít je to se tomu řeku to z božího museli slovního do se o by dělat tak je ten obchod pletl ale řekové by byli neprodělali každému. Jsem si nepřátel nepoznávali oni nebyli okupaci. Řekové zakládali osady nad v celém středomoří ale nikdy z těch osla nevěra náleželi pryč č. Do toho. Centra nebo nitra toho státu měli osady na pomyslí afriky napoví z španělska v marseji na příkladem v rámci a tak to šlo dál abych se skutky byly vší ty osady na sic čili je v jižní itálii v a to oni po že za řeckou oblast nic ze o kupovali. Ale měl jednu podmínku když by vám pomáháme tím božím. Aby zase vaším zbožným nebudete nás vraždit budete našimi přáteli. Na důkaz toho budeme spolu komu litovat i mezi našimi svatý není semen bude to ve vašich svatý mých židovský těch těch národů aby našich takže když ji museli každý výrok přinášet oběť na ab krok on. A přinášely a dokonce postavili krám vlastními silami v nějaký do toho apollóna na půdě i z ale. Samosebou je zralost tam nechodil ale oni aby to měli usnadněn ne tak se dohodli se od ženy co o abychom věděli tvá mi tady po stal ve které tam pro vás jsem chodit jako domů oni z nich by měli strach ježíš tu svými dobrou zprávu o tom že řídím že to z těch. Řeků protože věděli že ti řekové nechtějí nikoho ovládnout. Oni měli řekové tedy malou názvy dojmy stačilo cele řecko jižní vlády a ještě s tím asi sic čili to měli jenom to. A tak to stačilo ale neměly dost obilí dělal uzly jsi tady bylo obr li tedy dost protože nám bylo u rodná země a ještě hodně to v čelo. To deska není hle. Tak pro tento op chovat a to nám to vliv toho okolí který byl ku tu měl možná dál podléhali taky nábožensky to se po před že to nad a telat to jen co všecko se k prostým tomu podlehli by se to tvrdě trestání byli brání do otroctví. A vám doporučuji aby si přečti sester zákona aspoň daný jen k a ti z víc jsme se dověděli jak si ti židé počínali svým bratrům to by taky se mi to je kteří živ sil do bylo mi že mi asi rozuměli šel mluvilo. Jak s nimi vycházeli o přes se dal je byl měl o vel to přes v byl byl při na jsem se toho vládce že takto porůznu dopadalo tak. To nemám čas rozebírat ale v. Ale je třeba říci že úroveň toho chování toho židovského národa byla taková tak nízká. Že museli dostat tvrdé zákony a ty tvrdé zákony se museli také provádět tat po stránce. Jsem trestu takže jenom. V tom zákoně byla tak to se dostal k bohu jako s projevy mu k prvnímu jsou musím potom bude se muset něco říct novém zákoně oni by k přesvědčení. Že ji v rok tím posila hospodin ale byl také přesvědčení že některého z nich. A to se dostat do člověk nepostí a jednou nedošlo po že bude zapotřebí. Čili oni věřili převtělování aspoň těch proroků. Ti že toho ostatního si jen věřili převtělování vlastní to je op li to je problematické. Protože když čisté ne starý zákon tak nevěřili ani na duši. Došel pro vlak tak či věřili že jste o teče život nebo tak nějak tak ovšem ten starý zákon je sám to primitivy ale prosil jsem se ano. Pro ty nebylo nic psáno to bylo ustat tehdejší duchovní tradice byla ústní tak ze starého zákona dnem nýbrž nejste dost pozorní nemůže tedy jsou věk jak s co věděli a. Jaká dají duchovní vlast o které věděli no ale když se po děláme na který je tak jeho život se všemi skutky a jeho koncem tam nejde neprozrazuje jak on a jak tomu říkám předjímá ale život ježíše krista vstání z mrtvých a podobně neboť č jak se praví nezemřel. A tak se toho eliášem malinko vším no žil ku do mých poměrech a měl školu zasvěcovací. Jediným z nejvýznamnějších žáků byl to jíž dal. A on sám by nebeskou mých poměrech vždycky tam nebylo nějaké místo. V době kdy pudu s tím co potom se mluvit. By do nějaké dovy jen že ne je pořád on protože chodil pokraji tak střídal by když je v době zemřel si měl být byl jsou jednou tady říkal to nebo opakovat jenom se slovy do to se pro další. A ona ho vzkřísil čili tím ukázal se začátek ježíšova. Působení to byla výjimka. Na celém blízkém východě v v protože zázraky děl jenom s pak jenom ve všude tam v při jsem je při jsem do dale v menší zázraky dělali. A ona jako prorok do udělal on před tím dal mu to kristovou působení ještě jinak v nenechal syni od krále diktovat co dělat víte dobře je to je velice významným předstih ježíše. Když taky si neříkal medem nedal dělat z ve vel porušil ode do se ho. Když nechtěl tak mohl dost nemohl vůbec ani vlastnost hlavě z kříži mu takže dejme tomu v jenom tak oni malinký textem podle se zatím mocným eliášem který měl větší moc než krás samotný. A on si to myslel že by mohl se stát nástupcem nebo že by ho mohu být buď jisto krále studnu. To poslalo vojsko a aby který že za tu bylo a on na oheň z nebe seslal nadto vojsko takže shořel lo. To je z tomu se mi bylo dovoleno v proti vládci je to udělat si tento zavinil ne ani prstem nehnul a do chudá ku vojáků mu který musely poslouchal udělal tohleto s panně na od je zajímavé jak se cítili učedníci pláně nese to nepř u zasto přes nech sem se to jsem to četla ne komentoval jsem si z čekal že přijdu k jsem mít a protože to budu to. Tento hlad žen tam je nejenom místě říkají učedníci pláně ne co ten jiní kteří nechodí dejme rokem nebe neuznávají na křísí taky mrtvě dělají zázraky. Ne co máme s nimi dělat řek jenom aby po žádáme boha a. A on nám pošle oheň jako poslal eli slovy mámy je všechny spálíme se bytě lid ty co dělali dobro spálit. Tak jako oni měli moc říci nic kdyby ježíš kristus řekl pak toho. On s ohněm na mně to oni myje všichni byli z tuto a je v a nikdo jim byl to nedělalo bejvalo se oni byli tak od ani kristu že jen když jako mně do dělal něco na vlastní představ o nebylo kristovské a oním si považoval za oprávněna se také zakročit. Tak jakou měl práci ježíš kristus aby ti učedníci aby ty učedníky udržel v šachu. Aby dělali jenom to co je prospěšnou lidem hlavy pali někoho. Tak. Oni byli z toho schopným protože to pořád pro si je měl sklad doví nějací vybraní lidé kteří přes každý vtělení měli nějaké veliké vlohy neměli. On si dal prosté jich to je budeš tedy věc todleto protože. To je to jsou prosté lidské roste jste říci o které ty učedníci představují dělat kdy musíme těmi prostými lidsky zase bych k tomu bohu jít a ne něco vynechat. Tak ten eliáš předešel ježíše je i v tom v u k že on vstoupil na nebesa a bych chtěl ještě říci že ho viděli ale to zapsáno stoupat v ohnivém otce a nebyl to li že ten člověk a bylo to padesát lidí kdyby jeden člověk takže jsem ve vnitřní stav toho elíši. Který z chodil aby mu jeho mistrem do nebe nevůle těle v že se ho za by se ty beze měl budeš semen a držel se na a do pořád říkali kolika do poledne budu budu ale kdepak o denního tají jsi jsem nemoh odpoutat. Tak nakonec měli kompromis z ho že mu eliáš tomu když se myslíte že mu li na sebe a ducha. To všecko víte ale si jenom že je to před těch padesát lidí dověděl že to není třista padesáti lidí no podívejte se víra častokrát způsobí. Všeobecné v tom umění o něčem co se děje v nitru člověka a ono si to jeví navenek. bych řekl jenom jeden příklad zázrak ve svatými zázrak ve svatými byli vnitřní stav nejstarší z těch tření svým před sie. A tím zač jsou rození si neviděli ale neslyšeli toho tolika co stalo že se to bylo určeno pro nic ale čím byli naší oni ještě za zrozen s tím toho viděly na ten nejmladší když jsme si ale žádný hlas ten jenom veliké světlo. A to ale postu malinko za tisíc těch postupovat tu ty všichni měli dojem že vidí světlo kdy o nás něco podobného zažijeme z proto jsem je kteří tam přichází vidí nějaké světelné klesli ale navíc nestačí. Je to jejich vnitřní stav zkuste si tam přijít nečisté tu zase něco uvidíte vůbec nic když něco obdobného zažili lesku české hoře chodili tam nejde kteří byli jsou oni se si při ti ale nic z pro tím keltové neměli němu ale když my jsme věděli o plete oni věděli o ráz jana a tak nás pořádně pokřtili. Tak a teď jestliže je tomu zrovna tak jak si mám pravdu tedy. Tak a pak v on představou lidskou dnes nepodceňovat a víte víra je postavena na představě. Ta představa musí být podporována. Aby byla tak mocná že by přemohla představu o tomto světě když do představy o tomto ještě ne že by byl bez představy nás četné existoval ale abychom že ten svět pojali jako jednotu v tak musil představy dorůst. I dokud do ve představy jste museli do rusku protože co my že si nepřestávali že ut ne nemáte schopnost pojíst za všimně představa je obrovská moc. To že ježíš kristus se o tu představu tom jak učil cestě vědy pořád opíral boha otce který stvořitele nazval od jsem sebe synem a čekal na ducha svatého čili tak rozuměly měl představu o bohu na po bohu na obrazy. Je že vím mohl ale každý pochopit protože to převede také do jiného obrazu nejenom do tak to kdesi přímo představujeme tu věc ale do časoprostorové obraz napřed přišel stvořitel tvořil stvořil své dílo. Potom jsem přijel přišel a vás spasením nebo přivedu na okraj spasení pak je svou z s svatyni atd ten vás o učí o věcech které potřeby nerad cestě spásy pro jinou pro jiné lidi vědět a tímto bude nikdo dokonána prosím vás to je učení jedné představy za druhou. Otec. Nebo králoství boží to jsou ve že již i lidské přestali byl tam patriarcha a králoství tam byla tato přiblížil pojetí zde ježíš ví. jsem nikdy nevěřil ani na otce ani na syna. Ani za ducha svatého když jsem tyto věci začal vidět jako skutečnost. Ale nevadilo toho. Když se na to se to nestane ale to nevadí víte nastanou doby měl dobrou zrovna tak jako ale ne takovým násilím doufám že ne tak jedna z že nemusím není při nějaká katastrofa k to na aby uvěřili a ti budou bez představy. A to bude další usnadnění cesty a to bude v na. Z cestě k bohu dobré veliké jsem byl do t jak říkají indové syna konci kaliugy a bude cesta tak snadná na konci semena bude cesta tak snadná aby to temno z kdo se něčím jakou protiváhou překoná no ale tak teď těch představa u jdeme do jisto je. Jste již za života on na tak v v v v v měl tu moc z s. Že jsem si myslel byla skutečnost co řekl by za skutečnost. Takže kdo skutečnost jeho slovo v tom smyslu že když řekl člověk se uzdravil nebo vzkřísil nebo bylo mu odpuštěno nebo tak zná. Z jeho slovo byla skutečnosti o to své velice vzdání pochpitelně nejsme vtěleným bohem ale když se podíváte zblízka teď můžeme se nový zákon že by byl se potulovat svým v. Tak tam marta na mary je to začlo v slyšela hlas anděla víte jak vy z zaslíbení andělské to modlíme v tom zdrávas tato všichni znáte. A ona svolila k tomu aby se z narodil syn boží.. Byla tam představa lidská představa řeči kterou jsem ten anděl se znal. Zapři nemyslí že anděl mluví česky nebo nebude vyskytovat ale nemluvil česky ale nebeský žádný jazykem nemluvila ono slyšel jako liž nebo o námi nožem na námi s patrně jenom jak je to možné ano tam schopnost transformační v nás je mu. My nějak jako budeme dost ko vybral onen řešit jazyku a všem rozuměla byl to všude se nikdy s ním rozum tat transformační schopnost u nás je no. A teď se to projeví tak když to zhora dolů a tu toho bylo to jsou zdola nahoru k tomu nešel nebudeme mu od toho obyčejného člověka který do zkoušel třebas anna vším a on tomu rozuměl. Tak když to ten shora dolů tak to přináší požehnání když to jde zdola nahoru. Jako k tomu vznešenějším be mo byli od toho obyčejného občana předešlé jak je výše své let tak jak to že to tak to žádné požehnání nepřinese k o tom přesvědčí někoho se ten deme něco navíc o pro že nemá mu člověku. Ale tady v tom bylo požehnání takové když anděla se zeptal si ochotna a ta měla panna mary s zvolila tak dostávám mohu s zrodit toho v syna božího kdy dal dnes svolila neměla tomu moc z tedy ta moc. Že porodila by to tam říkal že pohled z panny nebo ono se to je jako patrno geneze že je ne se že tak jako na to jako že nebo jinde ve starém řecku. Tak by byl ten ježíš č nemohl. Se narodit v proč se nás takle vědomě nerodí ježíš protože ten to ty pak kvalitu. Svolení jsem říkal to jako řadu svolení neposkytujeme hospodinu nebo bohu co bych k tomu ne svoluje men i toto se přáli. Tím že mi to nestojíme proto potože zato je třeba předem platit. K a ne tak abych svět pro něco záda. mám s tím zkušenosti a to je těžké napřed zaplatit a než si na to z z z za v s s s k k k a to jediný prostředek jak se na této cestě posouvat velice rychle kupředu o všem to je prostředek který je zřetelněji začátku velice málo o tom z nad to je na cestě víry ale o začátku je zřetelným na cestě poznání se ještě vejdi do prodělala čí je to moc jenom v tom pozoruje že. To moc z to nesmí o nic víc a podobně to se nikdy od moci která se v okamžiku jsem poznával správné k projevovala nesměl nic chtít to jsem nechtěl přít na před řešením jsem se jsem si říkal ten by bylo dobré kdyby se to nějak zhůry dověděl ne má. jsem napřed musel zaplatit. se musel napřed vyčerpat všechny svoje schopnosti lidské abych uskutečnil toho co chci jed co si udělat správně. To jsem do byl to špatně udělal správně lidsky špatně nikdy jsem se bez sil do správného správného do opravdového správného pase je co pro bez o na mi to nešlo a tak si z mi to nešlo tak mně poradila co maminka a ona mně poradila něco jiná než co se chtěl dělat rozumíte a to jiné třebas bylo skla říkám třeba dostane to ukrátil. A. jsem zaplatil tím že jsem se snažil všemi silami v toho dosáhnout po se nedosáhne dostal jsem něco by jistě ho tomu protože se ta představa ani milovala tomu správnému ano a to jsem nerealizovala. Jak jsme se to ve zaváhal zase tam moc která tes co prosil nebo když to jsi byla pominula když například jsem. Když toto nechám opustím sebe se ale svým dětem budu pořád radit protože dítě nesmírně moudré když tak nejedná. Ale tak to není nikdo jiný schopen než dítě i si hraje hračka školu ale nemá to smysl. Ne nemůžu neví že by z toho něco vzešlo. On si třebas hraje na kuchyni konám dělám to vám je ale že to nikdy neb pojí. S tohle jsem jen si tady do do z rozum kde ten ten dalším významným princi na cestě víry. Nikde pravdu že ten o vůli se mu nevzdáváte nebyl něco navíc jste vším ne ano a na panna maria tedy ní. Nevěděla proč se to děje před tím ani chvíli neměla tou ze sebe zrodit jsem s ježíšem s to by tele jen jsem věděl že za to něco možného v či do si to nepř stávala ani minutu před tím že se to stalo to zvěstování přišlo v si to nepřál. To co tak by se to šlo všechno v tom moři zázraků které se tam děly. Víte to je to to je od ovázán to zná se by si neslibuje přes strast něco od toho co dělá. Nýbrž dělat to pro věc samu nebo pro dobro bližního tak si to je dovoleno neboť to děláme taky pro boha co se děje mečem do tří z mých město čili že a narodil se ale ježíš v jeho narození bylo třeba všeho. Co vašeho rozumu poznamenává celý ten vývoj. Života naši takže jsem musel zrovna tak směrem dát dohromady. Tady mně myslí tu pobytu u matčině jako u nás to co probíhala ale také zjištěno jak o matce. Světské tak panně mary taky probíhala ale teď k a byla tam řečeno přitom pro také něco jiného. Ten zárodek který vyšel z mračna v nebi se neudržel. Živu kdyby je byl bez dáno ji. Kdyby nebyl po ho přijímán dvěma zvířaty a tak dále by mi dalo ho doma jeli by tam nebyl svatý josef a dal se todleto na vědomí při dejte toto do své víry ne. Že v se staví i kdyby neměla vůbec nám u spěch kdybyste neměly tělo. Jehož základní transformační schopnost spočívá v tom že v něm probíhlá prána li ku. A doby jsem se mnou abyste měli poznáním boha a to ne. Ale probíhá idou a pingalou mu a to je to jsou ty dva to jsou to dvě zvířata nebo chceteli očím z ku je to trpná a aktivní síla jang a jiný že. Musí být do do vás. podobě toho svým se mi kladou jsem na to bylo před tím mám za to by daroval to za to schováno. No nejsou v našem vědomí když oni nevíme to oni tu svou alibi to nebyl to nejde v takže to je vnitřní stránka věci. Panna mary s že ji umět jste stáje joze je u jste stále je já. Tak všechno se tam znázorněné uvnitř toho lidského těla. To jsou vyjmenovány součásti hlavní co z za tímto transformátor. Mají povahou o moc mou dočasnou a mají po bohu věčnou jako třebas panna na já. I to věčné i to dočasné tam jsou tam nesmrtelná duše a jsou v tom smrtelné části třebas li ten jedovatý že zvířata na z na matku tak menujou atd. Jestliže si lidé pod tisíc světí stylizovali svůj život s se on říkal hlavní se k stylizace protože nezáleží na těch o do od svých co jim hospodin zakazoval co přikazoval zažité je je že neměli vlastní že ano. A že neměli smlouvat s pánem bohem v co za co mu než měli k němu ji proto aby se tím dostavil než oni si směli přát jedině spásu nic vyššího. A to jim hospodin slíbil po cestě víry v sebe to postál šli než se narodím v nás kristus ježíš kristus z při přát spásu a víte že ještě moc dlouho potom protože ještě již učedníci chodí s ježíšem tak sis přeju spásu a nic se neděje to nebudu předbíhat když se narodil sám. Sám. Sám.