Karel Makoň: 86-34B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk suso proto jsem v zákoně když stáhli z egypta. Že musel se přemluvil se musel ten faraon přemoci ten se musí přemoci rozum vjemem pro je na to je. Radost neosvícený rozumu a stojí lidský své cestě. Potože říká tomu co v ježíše nemožné zvláště když. Ta tradice pomocí niž se ta víra rozvíjela vypadá tak umučeni je že a udělat tolik žid jako udělal za těma třicet. bych mluvil s těmi osvícenými knězi že v československu tím který říkají že to tam tou vůbec trpí k naší svědky. Byto do založil ježíš kristus tak by to asi dávno bylo z toho ze země. Voni se mi říkají že jsou zraněním zvířetem těch se za li zvířete nad celá příroda a ti ostatní který jsou nevěří se ta příroda je právo napadnout protože jsou zranění kdyby jedli zranění tak vina padala. Nemysli že sedět tak velká křivda když se prase v je víra. Se prase v jen v nepracuje se víra cesta organizace víry. To je tady s míra. A jak v duchu tu znamená katrei se pokřivená tak tak v činech ty činy samosebou jdou jinam než mají jít. Ve samá vypočítavost anebo farizej jisty. Nebo formalismu z je to připadá o na to jim moc zle promiňte mně jako život s při do jsem národa indického době. Když tam přišel mezi buddha a po něm řekněme za stole šankaračarya opadla museli ten národ to ten tím způsobem převychovat podívejme se na to očima inda. Buddha jim sebral veškerou víru v to co hinduismus při tisíce minimálně zachovával. Protože ten bůh kterého se klaněli nebyl pravým bohem. to řeknu švandovní způsobem jak to říkal petr klíma z a ten říkal že po smrt jak tomu pomlouvat že původně vyvedli seď li. A ty vědy se prožívali těm nedám se učilo a psali se komentář řekni aby jim dole rozumět později se jenom čtyři nepraktikoval potom sešli nějaké jak je tam připomíná katolickou svědkem že ano ne oni se škrt dalo této nejhorší co duše vedle konec. A potom se to jenom oku jsou malo a ani se to dobře bylo tak posvátné v jenom to jsme se ještě dostal on za že někdy po jeho oku ne. Tím božím. Tak a v chvíli přichází buddha toto učení také zmrzačené. právo zbourat celé do základu ovšem byl dítě když spí jdou. Takže vzápětí přichází další dvě milost sám která čáry a napravuje to se tam duchovního píše upanišády vykládal znovu. To učení indry mystické. A postaví dostali jeden jediný život dvacet devět let trvající znovu na nohy takže to co chybí mně nebo právem ovšem rád zdolal buddha a on zase postavil to co tam bylo správného. Jestli jste z tady máme na ten jindy z must tak vono to tam do se vede dopadá tak jako tehdy jenomže přichází tam mudrci. Jako třebas a to se na mi je tady žil době tato co z ramakrišna minulém století bude nám do na rozhraní tohoto století nebo on nás v tomto století mahariši tyto přes jenom drží takže oni říkají když jsem jim jakou se protivil říkal jsem vizte pět z ní. Taková sociálním být a aby takový rosy jsem z těl by se o to nepostará to byste na strana pravá proč to ne jsem ve všeobecně tato ten dám ti nebo tak kde pád oni říkají to bychom pro z seděli světlo nestačíme na ten si mi v jenom to si co to s vjem. Je kalijuga v plném rozběhu. A tam se se to jenom udržovat buďte rády do udržujeme o tak jsme dáti jsem jsme jím velice věčný sám bych měl být největší čist vás všech cest žen chodili jemně do do do dokud v. Abych tak řekl symbolicky. Jestliže křtem starém zákoně se naučili ti lidé nebo z hrubá v velkými chybami se naučily tomu. Aby z čili zákon boží. Tak se naučili jedné zásadě vycházet ze své vlastní vůle. další stupeň nevlastnění velice důležité. O nikoli bude hospodinova les on do od a jsou velice zkratku odpuštění. No aniž zvládli aspoň v těch svých předá křtí. V svolit toho národa tohle toho v svolit do zvládli bezvadně. Za svou dostal na bezvadně časů toho národa tak pro tu su po těch potu kristus spravedlivých se tam spějete ježíš kristus. Takže věděti z toho nic že my jako jindy by dům jsme takovým národem. Izraelský každý z nás jsme předtím národem že celá řada věcí stojí v opozici. Není schopna se za tam od za něco lepšího ale jen nás také summu ji země. Co tam také vlastnosti pro které si zasluhujeme které pochází samosebou od boha kterými si zasluhujeme aby se v nás zrodil ježíš kristus když jsem dal poprvně pokus s lidmi. O totiž zase do byl v koncentráku a tam se neděl pokud z to je ten rozdíl v kalech nedělal pokud s. Ale tam s k o z za tu jsem vůbec nan pokuste dal tam prostě měl do ukázalo toho onoho nového jsem z s z s v me měl do si žádnou práci jsem se jenom nestačil živit před ale na těkal seděla pokud se do pokud z aby se v nich narodil z těch co tam byli. Bůh či ježíš kristus v tak se mi musel zbavit úplně jejich vůle. Aby si nepřáli aby se v nich narodil aby nebi do valí vůbec jizvou. Nikoliv diktát bohu i ten nejvznešenější je projev vlastní vůle a tou musí odpadnout no a to jsem myslím několika případech podařilo že oni to promarnili pokud dík všichni. No tak deme dál tak ježíš je tedy rodí případ ve chvíli kdy z tu země umýt se vzdával vlastní vůle ale jedno je dovoleno soli země aby se dočkali toho mesiáš. Takže to o mesiáše se nedočká jenom simeon a anna ta prorokyně ona na ten stařec v jinom v to v z na přestal li moudří lidé nýbrž celá řada jiných lidí kteří potom velice pomáhají ježíši. Například dejme tomu ten nikodem a jiní obětní aplikace i k a tím nebude zde je nám protože pro každého jiná a zase ještě jakým budu pořád stát do konce této z či v každé době pro to jehož jedince je zase jiná jsem ti nesčetněkrát během toho toto mně promiň že si na to jsi byl potom. By tento pro ty neříkal že když jsem věděl o něčem co je správné tak jsem to věděl jenom pro ten případ. Pro další ne říkal jsem toho říkal jsem to jednou dal jsem to říkal to se vždycky duch jsem odešel neodešel víš toho ty měli si sílu jež v tom měl nedělali protože že to není možné sto otci věty ne to musí vyplývat tady není možnost toho aby z toho vešel nějaký recept. Který by se univerzálně dal na každou situaci aplikovat ve se promluvit ženou obecný zásada a to spoléhám jsou nejíme mně taky který jim jako ty. Aby si to sami předvedli na svůj vlastní život v toto je důležité je a i ve vlastní život že. Jedině koho o koho je jež své z aby to uměli od svých o ti a ty to nemůžou je nás to již z vás jasem protože ani na pět nebo od vás tam bylo ještě stále dál nestačil. Abych stačil na se u vás jak bych tak musel do duše proměn tyto na to ty tam ve toho kampak by to došlo. Všechno byto bylo v něčem a všechno byto bylo špatně tomu mně tobě jak se mi že mi k tomuto chceš to tak čit tak to se stéká protože to jsem nedělal to toto nemůžeš a mám povinnost se vztek k protože ono to nejde a že je mi to. Kdyby byl by byl takový recept nějaký existovalo ne tolik věřit myslím řídili při mně. A z nad no když jest dejme tomu svatý petr byl přesvědčen že takový recept zná a že to jeho víra v rad tak posílá vír kdy jeho síla oddanosti tam říkal ježíši kriste. tak miluju tak je tak to z božího jak je s tak jsem ochoten následovat že kdyby šel na smrt tak prosto o na on říkal toto toho kou zase ještě mezi tím třikrát zrodíš a jiní si jiní říkal jiní říkali nadto říkal asi všech dvanáct dohromady kdy jsme opustili své rodiny to je přeci rad ale v no všechno se dopustil jsou směla dělat po máme hotové místo v nebi jenom aby bylo pořád. Ne se dohadovali jenom kdo tam bude první měla. A oním říkal první tam o letem tyto nejvíc bude sloužit bližnímu. To je obecné jsem zase v onom říkat ba dělat tamto nebo tam toho. To si musíte sami rozmyslet no tak a ten mně se je že vím a jsem zase nová a. To si nás dovol ten abych kdykoliv něco budete mi chtít prosto celý týden vykládal aby to znovu na chcete tak si jsou v tom pro promiňte tyto poslední den touž deska to co mi zoufale. Můžete mně vztek ho měl tlak netrefí ale a bude asi dobré jsem to znovu tu ras že jsem toho moc nám dal o z tam to ztratilo do hlavy a pro toto chci všechno z ve zkratce říct aby se toho neztratilo se z jdeme k k k k k v řekl jsem že potom to rozhodnutí jaro v tom čeho máte ještě hlavě. Že oni byli ochotni případ od případu se vzdávat vlastní vůle. To je to než s. Před u ten životě to před sedmnáctým rokem tato lidsky že to musíte vlastně že se viděly konkrétně prosit. Že potom teprve může se narodit ježíš kristus. Když maličkostech byli schopni se polepší jako národ jako celek jenom svou byl návodná. Své mohla na něco většího a třeba. Se přijde další z vás je kde se víra osvědčuje celým životem a ne maličkostech když ten nejsem s nižším mezi ctnostnými tak se osvědčuje teď jenom maličkostech jenom maličko s a myslíte si je to kdovíjaká ctnost. Není to pravda a to bych moh do komentovat ten dostal by se dál. My nemáme je v sobě řád hodnot v ale možná že bych to před jenom malinko od načrtnout. Jestliže třebas tak ctností že všechno dobře se stali jste dělat správně a míčem nepoleví která by byste mi jsem pole byly tak sobec zato sami trestat ale vjem budete o proč to panovat co všechno dělat ale jestliže například. Byste si z nebyli v své ctnosti z toho že tam psáno posvěcej jméno tvé přijď království tvé tam by ve věty ctnosti. Sebelásce k sebe posvěcení nepravému toho malého které je v s i my si být také kdežto jsem zase příkladem této chyby kde ve kdysi se této chybět chyby do podobný co jsem dělal devět měsíců a to byl ve mně narozen kristus jsem je toho dost v tobě neomlouvá protože tam se máme představuju tam svou mocí působí a jakou mocí a to je rozhodující. Že tam nejedná namarupa ne existuje ano vůbec tam nahoře to jenom lidská klasifikace víme dnem a tvar ale u mně nikdy nebyl k tak a nebylo no jsem šel bez představ. Proto on tomu svou krizím způsobem vykládat a nestydím se za žádnou svojí chybu před při těchto před pokles se neměl dělat jsem o jenom slabě o dal prosím víte teď na paní k nebo se četla vědec tupost tu nám bohu a jsem protože si soudu povznášet bez to udělat proto abyste ty chyby po mně nedělali. Hezký víte aby prameni mohl ukázat. Že by nesmíte být se pro svou ctnost se po žal za lepší než ostatní nýbrž že všechno o přesto si od boha a tak dále a tak dále to a že nejsem svatý že svatý vám tyto chyby se všech vydělal přátele ode víte pod stolem nejsem protože jsem to řekla mockrát to jsem to proto že že jsem mockrát zaleze za licet nebudu. jsem před si by se za prášek co se se také had deme dál tak teď to rozhodnutí toho ježíše v rozhodného do lidského to na sto lidsky se začíná rozvíjet. Jaký těch tři ti by ti si žil těch prvních ježíšova života nos napsáno jednomu z vůle toho nepravého ale z vůle toho vnitřního. Toho věčného ježíše který je přitom díle patu mám se liší od brahmy tím že atman je při díle individuálním bůh zabořen do individuálního díla naše vnitřní je bůh který spolupracuje. Že jinam ke všemu dodává sílu k s tím jsem se setkal v koncentráku tam jsem poznal že on je veškerá moje síla láska poznání co všechno. Protože sice nic. Ale to mně trvalo než jsem všech i ti tím pro ve jsou musel vždycky kdo po z nichž chvíle všechno provádět detailně každou chybu jsem ale přesto mu to asi dovolit oproti vám protože jako na cestě vědy že z nemohli tuto dovolit soudu že by to pro strašně dlouho to je to proti svých těle kdybyste udělej tolik ti co polí být neuděláte nikdy. Jste ji nebyli tolik chybující jako to tak skvělých podmínek atd tolik chybující z tomu o dovolit protože to to šlo bez představy že mně to šlo zase skokem a na cestě víry ten skok se nedělá tak. Takže co jsem zanedbal těmi chybami to jsem potom skočil ku před. Skok sedumnácti skok přesto dvaceti nohy. A kdyby ho řekl skok do manželství jsem se se s svaly a to byl největší skok že byl v mém životě udělá. Jenom jenom zastírat že bůh sám by se s tím nesetkáte tedy když je pod z dán totiž. Tomu se musíme tu pod a ano on uvnitř jeho a ne že by mu nějakou vládl tu vládu nevidíte. A. Tam v tom případě musí být splněny dvě podmínky za při to je do s konkrétní jsem potom s. Že celým svým životem musím tu víru pěstovat protože nic nemá odporovat tomu co věří. Samosebou ono bude to pro tomu co věřím že u tak slabý že budu řešit. Protože ve se za potok nemá domu do sedí zpovídat ale ne že to nebo za do účinné. Ale nestačí to protože dneska mně z vás by zpovídá velice ponese říká začla branou no ano vás pro o to dávala dobře a činitele o nebyl dělej novická atd. Konané to mám za to se jim k ale se to bude dělat novou. A jestliže řídíme než přistoupit tekl svaté zpověď o tom skal skal jiná pokání nebo co. Tak se z udělit předsevzetí nejenom nikdy neřeší ti ale od činit ti to. To se musí od činit takle se platí poslední halíř udělám dobrovolné předsevzetí. Nějakou. Formou od zosobnění to od činit ne odstoupit od toho prudce od toho umýt sví je. Nýbrž provádět co je užitečné třebas lásku bližní. Co by na čem musem třebas jiný hlavně z čemu jsem ji měl bylo by to užitečné. To je to a protože pudu k zpovědi a bude to dycky práce na poli a choď příchod do zpovědnice to říkám katolické na tom to si doufám převede ten je tu do domu hospodářova tam se budu muset chovat jinak. Tám budu muset jenom žádat o to odpustil jsem to všechno neudělal dokonale. Ale je o to aby něco to spasil tak do musím počkat co mně tak ten ježíš kristus byl. Oddá společností či žádné jeho zázraky byly větší nic zázračného v této fázi života a na sobě nevidíte nic z obecně vzato. Ale pozorujete jednu věc jako na po z od nás zem otce jsem musel být v tom co je mého otce musel on to stojí jsem taky říkal ne to není moje přednost když jsem nemohl hřešit. Je to že když se vás zrodí ten ježíš tak všechno v tomto světě mu přisluhuje a co mu hlavně přisluhuje čemu pomáhá aby tak ne doby nemusel ten řešit dobýt musel být v tom co je ho otce co mu přisluhuje z honů události oni řízení události onomu to byl všechno na tu ku k. A co jiní musí tvrdě je rozjímá o tom mám za nic se od toho. Tak než že on ne přiložil že budu jsem žil ale ono se mu nabízí řešení. Jak se mu nabídne řešení tak ta moc je ta se vyskytovalo v mém předškolním dokud když my budu u z od nás do v protože tady projevil daleko mocněji. A když řeší životní situaci. I způsob doby že šel situaci z ho na rakovinu umírající manželky a velice kladně. A mnohé jiné situace mele je tedy dramatické než tohleto se do se za to byla to moc boží na to. To byly ty události kolem který se v tak v tu k li a tou byla dalo taková moc pokud jsem v jsem nebo vší byl nebo ne jsme chuť žil nebo nelitoval jsem sebe ne. Tak ta moc tam vždycky byla a no a. Tak jak jsem byl potom v tom tak se musel být v tom v tom co je a on. Otcovo nemohl jsem proti němu jednat protože byl přítomen zažívat přítomnost boží a to je řek bych ten způsob zažívání o kterém si kteří mystikové mysl je to nejvyšší je to začátek věci. Znamená by toho boha nevidíte jen to dostat oni neuvidíte ale vy a jemu se je do to je a že to pán bůh ale pociťuje v sobě moc to provést aby zatím de by to nezrazuje mi to udělal byl tady cítím moc. námět tomuto vedle události ses se dovedou tak s ním i jim byl polo slepý poznám kam dovede a to udělal ne. A to je výsledek toho. Toho žil ve mně ta moc boží a že jsem muž musím být v tom o tom pro tu moc. Ne z vlastní síly musím v tom co je otcovo a když tohleto kde do mých třiceti let to znamená mentálně dospěju lidské me se zatím to okolí ze velice prudce vyvine takže zvládá na to co jiný nezvládne toho jsem byl taky svědkem a to bylo z moci boží. Tak potom nastává další věc že se ode chce abych se dal pokřtít protože jsem do doby mohl být poddán tomuto světu. Protože on u ku ne ale pro to ale on přitom za oplátku ne proto jsem to chtěl ukazoval cestu jsou byl poddán. Takže jsem mohl rozvinout své a jenomže teď se muselo dověděl. Že to a není pravé nýbrž tam moc boží je něčím pravým a se k musím dostat. se nedostanou jinak a zase návod to jak lidsku říkat návod aby stop poznala bez něho za odevzdaností zase odevzdaností ale velkou větší mírou odevzdanost než před tím jaký druh jak takové toto odevzdaností. On opustil svoji rodinu vnitřně opustil svou rodinu a to oni botou chodila. Oním to ne bych to voni neví měl. oni vnitřně opustil to jenom byl abrahám věří že opustil vlastnictví toho syna dáno próze na tak to bylo pořádku on nic opustil svoji rodinu odchod na poušť to je primitivy z mus který prosím vás neopakujte. Do kláštera všechno děláme. Že ty okolnosti nám k tomu nesloužil nemůžeme jak se si oni oni doklad tu byl do dít na tu který byl tak obcházeli obcházeli a my se myslí viděli to pravé dělení ve z toho cesta. To se všechno z věčné se to je v časném a to dotyčném časném tedy v celém rozsahu života. A proč jsem nebyl ochoten třebas být žena tak jsem musel nakonec nějaké další vyšší fázi na tohleto taky přistoupit přát. To byla to na skok k a jsem se že jsem svatý to nepotřebuju no a tak ještě jednou a ta odevzdanost musí vypadat tak že vždycky při tom musí být někdo druhý který je prostředníkem abych se správně o dostal do je ten druhý ben druhý je moje víra. Vždycky na víra musí být tak sil nám abych se k víře své byl schopen odevzdat. Že byl do tom jaký podle nebo tak to je to špatné pojetí věci to musí moje víra byl by tak silná že se oni o pro mohu opřít to smyslu že věřím že když se od el vzdám. Bez nároku na cokoliv bez nároku na cokoliv. Když se napřed o nevzal s tak v rodině a to je společnosti a nic směle. Při tom být to volně činný pochopitelně ne tak. Teď musím vzdát sama sebe od nose snáze známá konec se kolem mě. Než toho co je ve mně a tím se stane že mám právo být pokřtěn v z s se všemi dál následky pokřtění že jestliže by byl synem boží nejsem tak jsem synem člověka letem rozdíl. Tam takýs z o před se říká všude abychom do pochopil říká syn člověka syn boží syn člověka syn boží tak v kam dopad říkáme to dobře seřazené v bibli. Tak protože syn člověka tak a neslyším hlas božího to totiž jsme si čem se svatý jan který do křtil ale do tam všechno s novým způsobem by k ano v bible rozloženo na proč při abychom to dobře pochopili které spolu ha mon nový aby to vyšlo be. Svatý jan křtitel o dal v jordánu opuštění rodiny a společnosti. Ježíš tělesný jordánu stojící člověk. To jsou složky jedno jehož transformátoru kterému říkáme člověk. Tam pod a to všechno v člověku be. Lékaři teďka bez ranní protože vědí že moje cele jim to ale poroste dost v krvi že pořád je buď mě. Protože kdo nástupu ve by vůbec nemohl existovat kdy se pořád jordánu domy do tam nedáváme přít s. A my jsme dokonce v jordánu byl věk krví na mi že to měl danou který stačí aby když tam vydrží do smrti jak si kdysi do se si toho je v tom taky voda a. Ale v tom taky krav dělal jako taková. To je ale čím jak daleka z povědomí nám pomáhá abychom pochopit to není váš vnější na této cestě v tom vidím od s nosem tu pomoc. A teď po že vím že pro vás o tak návodné třebas není protože jdete cestou víry je ta tam poznání kulhá zatím za tou víru ale za to ve mně který šel cestou poznání předčí v tom že patrně více milujete než jak. Protože ten kdo poznává a ten miluje jenom potud pokud poznává. Již poznává že toto udělat na tom a dotyčném jako na vás. Tak to udělá a ostatní mu mohou být pokladem fakt. Než toho kdy jako věřící a následovníci ježíše krista. Máte cit. Cítíte starat jiným utiskován mým nemocným. Jako takovým možná by byl k vás. To nebyl člověk zase neschopným protože takové k vám tu om. To je pacientu které bych měl zvládnout bych poznáním nezvládl vírou ano. Ten lékař musí být obdařen ohromnou že ho že to někam bude přestože toto odkud že to použil udržet ba k ní. Ale i zas tvoji za to a každá minuta lidského života stojí za to aby za nic nebojoval do musí být víra při a to ale to musí víra jsem vám viz jaká. A to vám tam a nebo. To pokud a na víra známe cestě pokud a o ale mocně pokud jsem se nepřesvědčil pokusem to nezkusil. Tak to země není naň be. Prosimvás nad vás na všechny na cestu víry na cestu poznání ještě vysoko stojí cesta lásky vůbec se k tomu nedostanu abych sis tam vysledovat od začátku dokonce protože na to nemám čas pro nevyšlo se za nic nezavázal víc než s úkaz na cestu víry tak sklenice do li od odejdu jsem tou z be. Je proč ještě ne ještě než ještě ještě musím napřed měl s to nebyl člověk v že se můj dobrý zel v om by se cítil by strašně ukřivděn jde do sto na a pak se králova postavení které ona spadne. Samozřejmě si to na pak myslim že protože jsem se snažil jak to tam může by prosimvás ten tam není odpovídat šestnácti dvaceti lidem jak to tady si dal takže jsem to řekl daleko mě. A v daleko po plete nižších věcí jsem se odklon po pletení jejich jsem se dotkl. Protože kou kam se třeba stane směrem. Aby jeden na tom člověku v jeho potřebu nezralá v tom co se jim vedle ale sedíme vedle na každým vidím potřebují jinou. A kolik je vás tady tolik kus bych potřeby jim a také jsem to v kalech a měl moc rozřešit tím že jsem si vás to z každého z toho. A tím musíme potřeby které se váze je asi jsem to radši ještě pro napakoval aby byla jistota že to opravil si nevíry jim ale je to opravovat se potřela protože jsem si všiml nesnese po nějaké dohodě lidsky stech vědy o to od. A podle své osobní potřeby znamená podle místa kde se sekty kdokoliv z vás nacházel jsme odtamtud kdy padli. Ty dobře víš a to lidsky tohoto přirovnání užívá že když si v lese nemá ruce kom pás a je tam nějaká cesta ale si tam postavené z dejme tomu odněkud. Von přines tam ale o si pozor koly seděl bavil se s někým třebas nebo tak ten pobyt v zevním světě než si z tam přišel. Tak se s než v nějakém místě ale svá a ne váš komu pás nevidíš na oblohu vše jak svět muss a i že by byl nejlepší země by se s tak se v tom nevyznal protože kam máš žít v kdysi kdy nějakému vrcholu. Nebo nějakému místu určitého k si na tu stranu nebo na to že on si vůbec za špatné cestě sto z jsem dál a tak dále. Čili to. Tady o tom se by se nám potká aby tato jsem jsem ten sie kolikrát tolik je tady mínění o tom co tady říkám opravdu tak to jsem si tady vším byl na tom antoníne věk a na každým z vás někdo jsem neotevřete ale oni se například otevřete velká kdy ho tak co moc tohleto dostalo neměnnost zrak ale ne proto že když se otevřel považuje za vybídnutí trošičku z jeho ut bez s. Již ne se mu světa u bez závad ale teď mi řekni prakticky jaký takový obecný ve k a na tak tato jak atd. Si ponechat to co jste tady získali když těžkost zjistím kolik je to čeho jsi nechal. To je to je těžko pouhým pohledem o tobě vím že se moc dlouho známe ale bych těžko mohl říci že on tam byly tak samozřejmě v že bych si vod těch všech to věděla. Například nejsem tváří tvář stání domy tadyhle. Přestože dobře znám tak nevím jak se na od vás je to přímá ho v no takže bych se možná nese sil do do situace si nebo se sled v tom voze po jedeme do plzně vyzpovídat kde kam se dostal. Tomu milost tím způsobem. Co se tím na tom nejvíc z líbilo při to nejvíc nejí bylo bylo tam něco z s svod že musím rozuměla a tak rád takové otázky budu klas s tím a se mi vyzpovídá a on se s to při mně všem jako král svět do pak věk po jasně co ze. Sv. No ale tak dovede ne možno nějakými prostředkem je do plzně budu blažené že jsme byli prosím říkam to jsou ta vaše kola na a tím se tím k ho v odpověď na to vás pod a s. Tak takhle to cesta na něho ale jak to udělám tam ten třebas oliverem z ten si ses je v tom ten kalich který jim vidění své pravda a pak i o dost tam ale on se nedostal ještě z toho mínění je že je jenom metodou. Mu to nejde on nech ještě klade velkou váhu na metodu a neúměrně velkou váhu na na to k takže v tom ohledu se potom po podobat dala antonínovi. Je že o něm vlády on pro čas aby se to do todo po rady spálil. Tak začal dělat co palem či koho to proč pak vody ta metoda a no tak kdybych uměle poradit tak bych samo co volil opatrnosti ale nemohu radit třebas neopatrnosti někomu z vás který by měl být velice opatrní třeba aby se dostal dál na příklad tak. Tady být tedy mně takové opatrní z že při vítat ten by dál. Kdybych mu říkal pozor na tamto pozor na tohleto kdy to není to je sest ne od musela byl na kolena jako do radostně takle kdyby si to tak s spojit se do dokola s tady pro stavu klečí nebo dále něco a tos v tom například stádo nejde tak dal přestanou tak let to odhadovat protože ten je. Prostě otrokáři ty tohoto co s ještě dotýká se taky ale mámě pořád po ruce takže je napřed pro hlídá on si z toho tolik nedělal jako být takže začnou mluvit tomu by o dopovědět den co budu řík z že s a ne. O to si to toto mám za rádo již sil z dokud toho a toho s za ten tím za tím. Tak jsem na třech případech jaká vzal tak jak tady mám rozdílném možnosti působit a každý je v jiné pozici když někdo začne například dělat nějakou věc novou tak málo o do se do tohoto hle hlava nehlava a jako o li za to v tom může dopadnout dobře tak špatně ale kdyby něco konkrétního poradil. Tak to nemohu kontrolovat tak dalšího ze všeho zradit dálném pak stačilo ze všeho zradí abych měl klidné sledovali že ji někam nervové co ona dost tak si vážil lidí blázinci jsem si všiml. O tom toho z těch co o sval taky li ti ne noho ale proč bychom byli blázinci. Co to s to tak jak jsem si se on ona pak toho že s tak tak i mám obavu že kdyby například si stýkala s lidmi ještě bázni vnějšími než jsem že by byla taky váze velice snadno od nebo z toho vyšla je to je člověk tak to jsem poznal že je velice chytla. Kdybych například vyučoval moje určená jisto li. Ani živý čela tak zavrhne historii jenom takovou pragmatickou topit věnovala atomy za od pro celou svou pak o tu a to si si nemůže dělat když tahleta cesta kterou my děláme to není cesta pragmatická to oni prodělat jenom za určitým čelem po tu krásu cesty a. Pro tu zamilovanost do toho a bez o na to že to někam povede. Oni tak li se to se zase začlo do dalšího abych moh další a další ji tak jako pád watts ale to nemá cenu čili pro řeknu něco všeobecného ale to bude na nic. No protože nikdo se tam přímo nepoznáváte. A k tomu že jsem dycky začínal třebas jiné strany jsem se o to co se tak nebylo přidám další z jiné strany provedené pojednání v tak jestli chcete abych v tomto takle aby to takle neblaze zakončil tak jak to udělal. Tedy to stačit od to přesně těsně po kladl jasem to jsem ve že nad takže to bude stačí se od toho že nemohu jinak o tom o leze vede do mezi jedním strany sedí ten oliver kterýmu toho času nikdo nesmírně nestranně sedím krista které mi do stupně taje ve spojení s tím z toho. Mým a ten je ve spojení s těmi zdravými abych na jeho místě tak kterého u dělo z jiného důvodu než trnem tady ta tak a tak to jde dál. Tak myslím a že jsem to jsem do že nebuď do od další příklady nemusím uvádět. Protože tady na vás někdo něco říct zapne. Tam dřít jako při rádci je v pohromadě tak vás nebudu trvat kdy o každé něco řekl ve jsem se o to jde od sebe k do jsem jste poznali co z obavy a a u ho.. Protože člověk se nikdy tak dobře nezná jako ten kdybys který se na něho poukaz dál na ale deme nata..