Karel Makoň: 86-35A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A vám jsem dal předvést fakty jaké. Symptomy jaké znaky li v s s se staví věnuji li v. A neřekl jsem tam cesta vědy vede k tam jsem se se dostala. Protože to co rušil někde mezi křtem v jordánu a mezi smrtí na kříži. Tak bych si dovolil pro dokončit obecně za končit cesta vydělim vede přesně tak si to dobře chápu. Kam chtěl ježíš kristu člověka nebe dost a on chtěl člověka provést za stvořené to jasné jsem nebyl že jsem dnes by se všem nesou zase jen řekněte za stvořené k tak to znamená že člověk musí dostat i za všechno co ho v tom stvořeném drží za představy zapře a on to osob není. To všechno je věc která u každého začíná proto musí skočit na věčnosti nemůžete mít přání protože tam se vaše se vlastní osoby ji tedy v před tam vaše přání se rovná přání božímu v čili z jakoby nebylo. Ale jakoby nebyla do přál znásobenou. Vševědoucností všemohoucností boží říkám z násobena není to ta všemohoucnost není ta vševědoucnost a tedy to se pojetí to vlastnosti boží je vzácně špatná v. Tak začnou zase u sebe který straší čeho se budu musel říci se je v jednou dostanu do věčnosti. Naštěstí jsem se tam jednou dostal na těch pět měsíců. Tady víte čeho jsem se tady řekl že celého života jenom že od doby se situace změnila. Zase jak jsem se tehdy poznával a jak jsem tehdy celého odevzdal bohu v takže bych se stejnými to ven před tímtéž esesmanem dneska vzdal stejným způsobem tak je za dvě přátelé. Protože jsem v jiné pozici než teď li a on zase viděl. Nenese dostačí ale chci vám říci když vám něco poradím nedělejte z toho formou ku do smrti nýbrž v. Jak. Vy nestojíte ani chvíli každou krise měníte a se s mi jednou situaci podmínkami a růst ten změním jsem také jiné prostředky navázat víra je. Podívejte se že to přirovnám k používání na kód věk když začnete bavit na kotníky. Aby působila dala o říkat tak jak si to přejete musíte rád pořád větší dát. A tady je to o to své větší dát ku ale lepší kvalit o protože to by se se zničili větší kou a jsem se snažil ukázat na životě ježíše krista jaká dávka svolení panny marie z zač a toho se narodil ježíš kristus pak jsem musel za není do pro co. Na dalšímu svolení ježíš kristus. A ten ho do toho jordánu ušel se svolením panny marie které organický celek. A přidala tomu svolení po tři se je ten o růstu nemohla hned říci po jordánu taky nebyl od pokřtěn nýbrž byl pokřtěn po třicet let čili tímto s kusem masy vysvětlit byl kdybych prosto prováděl dál tak bych říkal to co stačilo. Ke křtu v jordánu aby se mohu stát učitelem po přemožení toho co ona ještě. To nestačilo k tomu aby mohl vstoupit na kříž a vstát ve vší š. A to co potom se dělo mezi povstal stavíme z mrtvých. Anebo jsou v je tam také ještě něco musel přidat dokonce k tomu aby moh nadto nebesa vstoupit atd že nestavím že to co jsem z toho koncentráku z toho že jsem vám to musí tu budu v tom nebyla o co z toho spadl ne že to nebylo jedli ani náhodné tuto osou oni ještě bude ale že to nebyl takhle přijde ba krok. Protože jsem při tom nějakým způsobem se ocitl se z jiné pozice pozic za těch by si z ku aby jsem k tomu nic nepřidává a k z nýbrž v jenom jsem z toho co v tom do todle by byl oko rozroste ale v tom byl rozumíte tak co do píše tak tato muselo také dopadnout. Jak jsem se okatě dostal do jiné situace tak to pro bardo. On se dostal z toho o to za lásku ven hle do dokončilo větev pak to říkal proč taky ale ti že si vody který sledovat tak nejsi není dost abych to všechno mohl s v i z onoho abych něco ji za po vně ale jsem skončil srozumitelně s tím tak že by to bylo zrovna která je dokonce protože pak se rozumem do li to máme udělat. Máme ho opravdu napínat. Jde pro z oči ale dokud vás to neunavuje tento tím neunavuje tak tu dál jestliže jak jsem řikal to el svolení rozhodnutí v ale ale rasy kterou provedla panna maria přidal ono padali jak si třiceti let tak jsem říkal že se v ty dvě věci dohromady přičítali v k v a on ho sice bylo násobení ale dejme tomu že se točí stalo to máme dělat tomase. Ku. A teď když on přemohl satana tak toto přemožení se tomu při sklo takže potom přestával hodnotu která byla schopna soustavně být z od jsem se s jeho. Samovolně brát bez přání aby do plynulého samovolně brát jeho sílu jeho moc jeho poznání hlas v atakdále atd. A to trvalo tak dlouho než plně se v tom postavu úkol. Co to bylo stát se učitelem nárok a to do váhání neni nejvyšší žár vše v tom to oboru. Tak za jakých okolnosti ho potom učit tráva dovíte měl vás učedník kuje jeho zradil a on je všechny zradil jako vy tím na toho jana je že se dal umučit na kříži protože jsi se zmařil na tom kříži a on to se říkala ale kdybys dočetli tak s tohle byly moc moudrým oni při takových slovech říkal maličko neuzříte maličko uzříte mně ne tak říkal notak vyd. Neříká jasně. Letní budete dál řeč k tomu nemůžeme rozumět a on chtěl aby tomu nerozuměli totiž. Nebo aby tomu rozuměno takové víry aby to stačilo tam nejistota aby nestačila k tomu aby ztratili tu jistotu která nebyla správná jsem říkal a teďka nezačal být nesprávná teď teprve v okamžiku život se na ten kříž. O tom mluvil od řadě jistot. Bez zem životě např je tomu u tvé mládím dají se to jenom na malou záležitost ab oním do že panna musela být zakotvena na něčem jiném za další jistota ano to sebe potíral ale novými prostředky se musela za jistota realizovat kdyby se za nerealizovala tak nebylo vůbec k ničemu. Jsou to byla proto abych mohl vykročit pevným krokem kupředu třeba se malinkou příček. To vám li si na proto abyste nezoufali že todleto to je ses tady tak jste li na cestě víry ježíš kristus když tam zanechal učedníky kteří byli z tohoto pak jak se říká kteří tomu dokud a protože my si to všechno znamená proč to musí umřít když se dost uznali ne do se z od děl viz ve by řekl se že von se zmařil jsem nebyl zmařen tak oni nemohli pochopit v situace. Teď vize si jak tímto na povídali víra nemohli pochopit proč to vlastně udělal. A v. Oni si se poslední večeři mu to řekl tak toto je k ale v která se za váze li živá matka toto je tělo ne ve za vás obětuje. Ale jestli tak byste přitom na tom povídání tak se dočetli jako by vám to říkal se přišel v to že náš život je objetím na to voni taky mně přišli. Možná že na to šel svatý dělám prosím mám a ty ostatní a to je tedy maleb pro cení v k v. A teď jestliže tedy oni ztratili víru a co tak co přidal ten ježíš kristus oběť je jimi těch učedníků a ta víra byla jejich byla na kříži obětována. Nemusel tam v takže oni se připojili svou obětí své víry v ježíši kristu v ano v k nemusel tam připojovat víru jidáše ve pochopitelné a do za tři pojat víru svatý jana z ale od oba se na různých ponechme. Ale bylo to ani pro jednoho z těchto dvou ani pro druhého nebylo zapotřebí toho kříže tak nebo tím způsobem jako pro ty ostatní takže teď přidávat obrovskou víru těch učedníků kteří dokud dělal ježíš zázraky a dokud oni měli moc od něho dělali zázraky taky tak na víra byla nezlomnou a samo jsou přestat zázraky pak se ukázalo že nemají všeho. Rád. Čili on potom tu oni oni se staví jak než u nich uvolnila. Ono to nebyla víra kterou by si byli přivlastňovali jak to rozbilo že pode zázraky to tak to dopadalo za tři roky z je řek takle o směli jež máme než to všechno ode takže to jeho protože ten co nevypovídá službou atd co mohou volně užívat jako tento život tak jsem si že tomu život o to neni pravda. A tak to dopadlo s tou vidělo ano. On musel to udělat přítrž tak svých sobě přizval na ten kříž. A tou jsou tak říkal sám. Těch jedenácti byla po svoje na všecka země tak taky říkal. Čili to vykoupení vypadá asi za jinak. Oběť tedy hrstky lidí která se připojila ke smrti ježíše krista na kříži byl spasen nebo je spasen nebo probíhlá spasení světa tak se protože my se zase musíme stejným způsobem a on vždycky připojit v něm rozejde tak a to připojení musí pořád následovat v ani by to připojení nenásledovalo. Tak se ta řada před tak ne ten dostane připojí nemůže být spasen. Je tam tahleta řada jsem jasná. Máte dojem že tohleto nějaký význam když snažím to nějak pospojovat aby se ty hlavy z že na nějaké úrovně po spojili nějak že na této úrovně do de že asi. A protože nestojíme to k tomu on z toho nic sv. Takové anebo je tohle se musel s z s nám na v jedno jiného vás nos tu moc by si je jen ono mu vám do toho měla z toho co není v ano v v v v v tom být a když ten jak ho vzít bují toho ježíše nebo jak ji musí síle aby vám to. Tak v tu v k v. Ta schopnost čistě nic z toho ji dal se on v představovaly jsem to a tím janem domu tak na svět. No to bylo z toho volil v k v. A být za proč sv toto dáváte s do něho jak nám mohla taky. A proč jsem mohou připojit světa k smrti vše krista protože o zradě to li si krista. Že od el nemůže proto že ve z ňáká vlastnost lidská musí přesto relativní zlo ne které tak nakonec absolutnímu sluhu pomůže k nesvobodě nebo aby se projevilo v po horské které zabil ne. Takže za tuto výhodnou o výměnu nebo záměnu o proudu o záměnou nemusel být jidáše. U k při tom pod křížem nebo musel přežít kříž jeho nebo tak něco a to je velice temné jednoho po věk s se s tím nespokojovali zatím ale o to zůstalo se vrátím tak tele mně taky svatými janovi svatý janem takle v je odpovězeno nepotřeboval prožívat tu krizi ztrátu víry. Jako třeba ti ostatní učedníci kromě toho. váš že po protože svůj život nepostavil na víře nýbrž na vás jsem neměl tu čest zde viděl v vysvětlovat co je to život postaral se protože ono to jsem mockrát visí říkal ne něho by byl z toho co se a tak dále no jsem to jenom hrubě přešel tak teď bych se vrátil že toto je nedostačující. Když po váš jíte. Že všechny my všichni ty učedníci představivou vlastnost jednoho a téhož člověka. Že jsou to vlastně s prostředky jimiž věčná individualita posílá na zkušenost člověka jedince k aby se o sto ten těmito zkušenostmi. Z nichž jedna je taky v pomáhat bližnímu a celému vesmíru tak jen zkušeností oni si v malém prověřuje pomáhají v ten že pomáhali lidem ne. No tak tadyhle je to trošku ji řečeno v že totiž ten jidáš kam vlastnosti náš do skal pomohla ježíši na ten kříž tím mohla odpadnout ten takže kdo zpět do pozvat jednoduše ale toto ku jinak a jen do srozumitelnější doufám a ta vlastnost vyjádřená janem jako. Láska. Zase se ale nemohla a nemusela odpadnou před křížem ale přežila při jíž bez ztráty víry. Protože láskou byl nebi a víru nemohl ztratit protože tam byla dávno zas vně na tou lásko víra naděje nebyli končí svou úlohu a tu sto jenom láska říkají křesťani na správné kdo zná na tom mu takže on dávno se ne o. Víra po víru. myslím že je mu to netrvalo tak toho když on když je to co z toho usuzuju že mu netrval dlouho co jsou musel ještě opět o víru. Protože on jediný si vzpomíná jim to vinen ono není. Že když udělal pali začátku sledováním učitelské zázrak v kani galilejské. Žes kromě říká uvěřili nezněl v jeho učedníci v toho pána a že potom zázraku. No myslím že by byl musel uvěřit on byl sv. Tak řekl tak by asi řekl do přišel skromnosti kterou měla. Uvěřil jsem a všichni bratři moji nebo taková kterou všichni ostatní učedníci v tom řekla on neuvěřil a on to bylo když se ztratila on ten že budoval láskou a toto se radil atd velice důležitá věc o z tohoto lidmi bývá abyste víru si žili v akty lásky. Jak to dělal ježíš kristu s celými tři roky že svým učedníky a je pořád měl k tomu aby prokazovali lásku k bližnímu ne. Jenomže prokazovat ni tak aby člověku oni se přišel přitom jest naši než když si za za do míry a že by mohl při o stát o sebe a oni si přitom že pomáhali bližnímu a se měli neříkám neztenčenou měrou rád ni. Ale ještě dost to bylo město patřilo petra zapřel toho ježíše kdežto jak se viděly pod tím křížem svatý na ten jsem neměl ano čili jich ten nepotřeboval se opět o víru byl v tom že je to vysvětleno i jsem říkal to ještě není konec věcí ano. Že to co způsobilo že ježíš zvítězil nad smrtí vstal z mrtvých. Protože byl dalším přídavek který bych to opakoval litovat takhle. Abrahám byl toho zákaz a mnozí předtím velcí mužové a ženy obětovali sami sebe a a tak dále nakonec se obětovala panna mary a udělal nějaké předsevzetí v při z přivolila a tím se obětovala pro toho ježíše je a této oběti potom na to připojil organický ježíš tu svou a tak to šlo dál tak jsou v toto by si nebot to co rozepisovat to je. do smrti na to toto smrti stane ale teď s za z od svých. A aby tady učedníci be o kterých se si vzal jejich víry oni fakticky sebral tak ní. Tak jsem měl od nich bych těžko tomu nazad svolení. Ale je to svolení. On měl od nich oni protože oni se nerost utekli oni se si jenom skrývali ve strachu jo. Měl od nich svolení aby na cestě s nimi pokračovat čili to bylo svolení kterému bychom říkali svolení celobytostné v ne my tam my se dělám. Do tam nebyl tedy ale potože měl by znázorněno že to celobytostné svolení je tam v těch balast který představuje vesmír v malém i ve velkém se to staré celého člověka a oni si nezvolil dalšího ne. Takže hle je tam zase za nás a to jsem celý člověk v jenomže na část vyměněna tak ale pořád by tam všichni ano. Tak oni vlastně když čekali co se bude žít v ve značné neurčito s při oni neměli jistotu o v. Tak olej za nejsou za pracovala one svým způsobem zlepšoval ty ne ty. Totiž když ztratí víru tak mají absolutní nejistotu v to v za jiné cestě za bylo poznat a na tady zaručeně li nejistotě ale přesto od věci neutekli a tu jiní ježíš přináší pokoj pokoj svůj dávám vám řekl jí. To je od toto za to že u tak on teď přidávám k své oběti na kříži obětí těch učedníku proměňuje jít v této proměnění. Tou smrtí jak svým ni víru která byla lidský sláva oni jsou božskou mocí na věčný pokoje kdy je to jasný ho v pod vězte v a to je výměna kterou oni nečekali pochopitelně a která byla ušel z as v celém tom systému hraje významnou roli. To ale nestačilo pochopitelně ještě k tomu poslednímu protože jestliže měli přímou moudrost od boha do vínku tak museli počkat je si nikdo z roste pokoj převládne. Taky ještě dával najevo jak se to dělal z svým zjevilo co si myslí jedl s nimi kdyby že to věděli že to všechno je faktické jsem něco do pravého ven. Tomu chop před čeho svými do mámě. Než živou li si ale do přírody kde bylo vylila že tedy vědy svět tekl je jedli dělat. To tam zastřeno je a teprve potom se smířili. Že on opravdu dneska takže se tomu nemuseli věřit nýbrž oni byli toho svědky že je věčný rozumíte on zaměnil víru za pokoji jejich set svých který při které víra není zapotřebí tam tam dohrál roli. Ano tak potom mohl konečně vstoupit na nebesa a to znamená odejít z její vědomí a po zatím se sebe ducha svatého o do za to to nebylo to z osoby mění. Nýbrž od osob mění u toho ježíše krise ten svatý k toho tomu jsem měl po do on holubice jen v plameni se objevily na za vámi těch učedníků protože vím o to všechno šlo nazpátek opačně v nich je nahoru že ne o to z z z z z z z vás prali dělal takže bylo mohu o to na moře vidět ten plamen no a tím se stavět skončí v k tomuto vede. Kristus člověka čili jeho spasitelský úkol v je v spočívá v tom nebo stojí na tom že se ta lidská bytost. Připojuje těsta ale obsažnější no takže bych náročnější mu přivolení nebo oběti jen tak to je to co se stal v dále se nadto milošem v v mu v onom v no dal tak to jsi mu dal jsem na tom v protože bože než v tou v jeho mysli a vim. Co se to on to tak neviděla přestat být. Ale jsem to takle se mu vyčetl promiň temně a myslim že sis to opravdu přál když to tak vůbec ne vyjádřit o kdesi sise s dál ještě něco jiného že v tak to řek i jsem nepoznal ale v tom že jsem s prostě z děl že to nemohly lid jsou božích do větou v něm ano všeh od vědění a nebo volit paní si od váma v že z ten jsem. Vy do bohu nic o pokoje pokoj do vyšších mám o bez tohoto za neprší do tak je to něco ze zen hrom. On proč on to v něm. Tom poznání jeho vzala do listopadu bylo všechno dal by ho nemusím not do přemýšlet. Božích šla nevím jak otázka měla aleno na tom nezáleží davu odpověd jak to svým mu to jisto li šel za a za jistota smím li tedy kristus na vědy vím tane od amen dělení božím a člověk navěky zůstane jenom individualitou. To znamená něco co v příbytku božím je a odtamtud působí obdobně jako bůh samosebou jenom protože mu k jaksi trošku abstraktním. Než tak individualita která mu to šlo s tím světem o na ten svět zná jinak se s podal jsem v a tak ti učedníci ne nikdy nebyli na úrovni ježíše krista. Když taky to řekl nemůže mít žák nad mistra v mysli dante miloti lid nebyly nikdy ne. Ten se dotud stavy je to si dobře výše se tak je no kou již takže von třebas jako v na protože se je zakotven těmi kdo kdo to zažil v lásku k tak jak tak jako on mi nejde mu z pole za to že to někde neboj se s začneme veme tak jak jako k ne v ale počkej v tím že se nemluvil. Kam se dostali k a když se tolika kristovy se říkat za co se namáhá kam se to bylo v ale o to od vědy živit kolem ní. Oni se dostali do úrovně učitelské děláš byl ve mně rozumíš teprve potom mohl mít a kázat pro sv. A obrazem tedy pro už. Protože k rozměr působil ten svatým oni poznali co mají dělat aby neházely od les není ten podle nepoznám kristovo za si nic by to poznávám do se toho tomu a to ono to jsem tam v tom domě a pak to je taky pro satana se necítili musí jenom na ženeme když myslím na že s tou svou v než nad že může ale v k tak také on to nedělal. Jeho učedníci byli. S tím ježíšem na úrovni učitelování jsem sv. To znamená na úrovni kdy ono ještě nebyl na kříži by se neocitl na křičí oni si toho byl dobře vědom není to tak pochodně se dali křižovat. Ale do to se tak pokolení že říkaje nejsme hodni a měl bychom li křižováni tak jako na byste let dost pokusy dělal obráceně hlavou dolu říkal svatý pavel ne nebo tak nějak jo. Nebo to byl svatý petr byl petr prosimvás promiňte na tom co je to záleží v. Ale vy všichni učení za svatého jen zase platí že svatý jsem nebyl jenom tak učitelem. Nýbrž pořád zůstával nad nimi povznesen tou svou láskou aniž chtěl pochopitelně. Takže měl čas k jisté malé a my klidně do smrti a co do jsem. Víte že z vzít že se krk měřit klidně žít do smrti no ale tak to vypadá lidský. A tak jak. Oni se ocitli na pozici učitelem lidstva. A tak působí do mne s tak přesně vím ne v kde jsou v ní. Ale kdybychom to chtěli aplikovat takže se otázku to z řeky nenechám říct jak my. Když se stal se jedeme kde my budeme tvé všichni vůči do todle to bude potom nezaměstnanost oboru protože ten z toho že ano protože on se do všichni točit naučit nová ani ne ne každý budeme někým jiným. Ale bych řekl to čím žijeme v tomto životě ve před i toho co budeme li na věky měl. Jestliže řekl. Ježíš petrovi dosavad si dobyl lidmi. Teď budeš lovit duše vidí v v. Dal tak v kdo nebyl by vás jsem byl třebas lékařem a jen si byl lékař sv. Tak bude na věky léčit ten nastoupil pozici pas cele jsem o nich a tak dále a tak dále v kdyby byl někdo celník pro hle no ten bude spravedlivě od něco dva poznání lidské a jakým způsobem se dostala přes tohle si pozemského o toto bude dělat ale. Ten se bude nejde a tak dále modly to všechno snadno převést na tu věčnou od ho ku lásky. Takže s v tom příbytku tak ty tříbit jest jež jsou mnohé. Jim to k jen příbytek na jedno kopyt to s tím druhým rozumí to jsou mnohé příbytky nějak se od sebe liší. A měli bychom si dávat pozor čím se v tomto životě zabýváme neboť z toho nám také jiné na věčnosti tím budeme zabývat jak říká svatá terezy je v jak kola kláštery a on vylepšovat kam vnímavým z těch klášteřích a tak dále protože ale tehdy byla přesvědčena. Že ten zase živo že si kdy nejlepším které věd jsou ve se může dělat tak tím více se si ale že to že se nedostačující bylo protože věčně těch lidí toužila aby mimo kláštera byla v klášteře s tak tělo bylo dáte za dvě ten ku a tak ona teďka podporuje a tak pak jsem jinou o bohu jenom ty k jejich duch je ve nic na tělo že ku opatřit po tak když je každý nedostali duch za dovnitř aspoň těch o. Tam řečí v no ale es správnosti. Že ten nával jsem toho s pomocí nich hle tak ona se včas ujala aby pocit těla tenhleten proces. Fa proč se neobjevuje vám o protože jí. Vy nemáte v s v stejný začátek nebo po vynese je ona jako dítě v se dostávala zatím bohem a jako že nevěří si nedal zatím bohem že jsem jednal správně ne z vlastní bude v ale to že ona těla se s to z ježíšem a to nebyl vůle ve toho kdo bylo o ježíšova v to bylo mně potom to se stalo. Do potření se do nadhodil jejíma nohama a jejíma rukama pracoval čili nebe na měl na zemi. jsem v nevidím v že když jsem si ještě se že v ní. Hleděli v tom poznal jej jen z denn smrt je na ni nic z ž že jsem při se s čím jsem jenom z celníky s jsem vzal na tom co být že v od vás že v zapomnění hle v e v voni si ten v k co ježíš v žil dejme tomu no bez jen z on v z z toho ono v žít a protože. Jsem do kolem byli ode mu když že o tom co jsou vše co být. Ale mám o tom není ale je to o do tak děl pole do todo se hodin a nějaká minut za ní. A za to budete domu a se ve za volám a tou jsem domu je že jsem při tom nebudu v si tam musí zbavil toho stát v ní. A protože bůh západ ve chod aspoň tu dobu tím radám třicet vteřin na smyšlenou. Jestli to co o z pozice v k v. Když než se se řím by stroje se z tu víc a on z kdy. Ony jsou ono je tak teďka v ježíš říkal když jednou řekl někdo on to jsem do to kuje na ale jsou mal do takle by měl jednou nějak do zen a umřel. A podle předpisu psí mohl si z bratrem toho může v ní. A on mohl svými dítě a měl opět umřel v ale si vzal další bratrem a tak si ji byl vzalo sedum bratří snu obrazně a komu tažena náleží po smrti on to tím zatím odpověděl. to znovu zastavuje se tam se si teď je to pochopitelné sine tak se zase to sám prosím zastat ten tam do do stroje v ho v na to ale v. Že totiž v. On na bude mít zabarvenou svoji individualitu tím že dělat to nebo ono na prostě že ty zkušenosti se neztratí pravda ale že měnil zaměstnání atd tak je to život je zbavit již již zaměstnání samo ní. Tak všechny zkušenosti přijdou dobru v tom nekonečném životě po smrti ano. Takže on tam bude ne ne ten celník jen jsem tak lidově chtěl se toho zbavit neboť tím li vás zen duším. Nebo ono pak to bude za jakých tedy to ne nýbrž bez byl v ní. V kterému se to naučil životně zase tam byl by z dokonalým. Tím tou jsou jsou s věčnou moudrostí. A každý kdo bude potřebovat tímto stylem jsem se dostat kupředu a tak jsem toho o na před tím tomu ten svatý přijde na pomoc z o čeho uvidí na své straně věčnosti to světlo rozumíš ona místo sebe oni se o tom komu o věčně práva od toho když jim dát do si někam přivést do řečník vždycky bude stát na staniž ní. Jak jsem prosím poznává že oni svatý je ten farář a a s k a v čili ne. A jak to námět poznala jsem cesta dobro myla hlava o tom nevěděla nic do jsem jako v životě za jsem tomu říkal že je to můj svatý a o to mně poradila bych ještě k tomu při byla to jenom ve tu větry do se modlil v co malostí zastat jen za vás malosti. Jak myslí že si na to šel odpovím z tam ho as not to jsem přišel v ale existuje vás pomohla k. Mezi lidmi na svatým a tu jsou tu znají ti svatí tak mu člověku vás ví. No. Cítí být že se tam blížíte člověkem natolik pozice a no tak já. Co tes se na vás arsský dělá to co zastav přestože mu v jo tak to se neměli viděl protože silou vybral protože on si dal mně mi říkal že když se mnou spoj již to třebas toho šu o nic neříkal ve se o tom věděla že si při jeho životopis říkal to je na ten správný svatých. Z toho jak co přes nahoru z pera velice vzdělaného člověka a tím byl nějaký palce u k s. Čekat který jsem z toho vede nějakýho toho kazatele. Tedy potom zemřel než jsem sku přemysla pittera mezi tohoto foxe nejvíc z vážil z katolík u tohoto v jsem byl úžasný člověk a v napsal o deseti svatých v kdyby se nikdy mohly dostat tomu spisu o deseti svatých all klec u k s o deseti svatý do z zaseli do věčně je hodně to tam to asi nebude tak tam na větev deset nejlepších svatých které existovaly kteří viseli na době nezní. Je například v tenhleten nastal z ky mezi jaký filip z měli v tom víte proč takle se jsem si vybral povíme ne stal by to pro podal ale jak s takovým způsobem se se do odolat když on neodolal tak jsem taky nebral malo od rosy si kdyby byl jako vyřadil na nějaký postranní místo v protože on měl přehled. V pater jsem se osobně znal o zkáze spolu mluvili ale on to jsem šel ji jen o zvrat ve které jsem byla z do ve do mých a komentoval že ale k tomu to mysl před asi tak je tomu domyslel v no jsem viděl jak potřel při setkání tak jsem řek bych jako v lidském všech teologů všech církví. Jde za jednu tři ke v byl chromá v ka za na jinou byl od zla dobra jiná eva lidská větev jenom doktor ko vzala do todo za samé kapacity v ní. Rád byl snem a on vámi ale všechny tak usadil. Tak že mi bylo mi to synova kterou jak ten o zvát by se měnil vodu kuby ní. Když nemohlo odpor a to je jako za nějaký filosof. A bylo s jistou která že na pátera se nestačil. A tenat stalo jsi ty svatých a tam vás al tak je to takhle líčen jako moje či a tak jsem to před svou tak jsem říkal ní. Ten ale nikdo jiný a ona toto o tom domluvil jednu kou z měl no opakováno. Žita svýho svatýho taky nejde ten pane my jsme si již tam vedená budou tváře ale z jeho do tam ve nějakou úkolem z z si nic rozdělí síly pro jako když tady mluvím pro tři nebo se sval co to dělení sil ale vám ne v tom stejnou barvou se musí do vás a od děje vás toutéž vlastností nebude rozeznávat duchy. taková jeho schopnost no máte dojem dom potřel do říkal větu nebo že oni musí vůbec začít že ho tak dalece neznám job si tak i tak zna ten domluvím ale jeho mluvím lidsky a protože si víte co chce tak je to to že jo. V na tak prosila by si konečně jen jeden den jsem v ale zná a no o dojdou vztek k ibid svému toho byli rozeznám tele v jedno s ním no toho člověka bylo co mostu od znáte do všechno kvalitu jeho osobnosti. Ale znáte jeho prakticky tak jako sebe tedy jisto za to si nemůžete vydržet takovým padouch jsem jenom to jasné z no ale to by zisk přáteli do ve pro mu si říkal ještě tu se tady pořád měli a ukaž když. V ne o tom satanáši. Co dostat za spolupráci s tím pánem bohem v oni se rozhodovali o tak jen u po žáku nějakým pannu jobově. Od nebyli tedy to co v tom na co ještě v atd no o asi tomu nedojde k a k někdo jiný by chtěl dát nějakou otázku ku li do to není otázka na nepoznám na prost tuku tu není škol nemáte ještě něco jsem si nepředstavují tes dětem bez roste s a láskou a pozdravu lid ne. A bude to dvakrát silnější se k němu připojím je tomu takhle jsem měl nařízeno abych vás poznával. A protože si máte vzpomenout na ni aby on se k vám mohl připojit tématu by sám.