Karel Makoň: 86-36A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Takže v chvíli kdy jist že například zápolení s tam jsem s tebou v zahradě věcem vás je za sebou ty žáky kdy světa sebou vzala bychom do dobře pochopili jako být vět o svýho zase tam znal oni mu usnuli že ano. taky velice symbolické v takže jen věří že tomu rozumíte. Že člověk ustavičně se stává něčím tomto svět jakmile otevře ráno oči stává se někým kdo kam co se někde u dělat. To z tedy. A kdyby tomu tak nebylo tak tato světem do vůbec kdy musíte být sví. Od si je musíte víc jaké máte co dělat s sebou tví jo tak tady mně říkáš že si člověka spoutává s tím dětem citu to je taky tak je ta ta také na ale to druhé také s tak o také člověka odpoutává od sama sebe protože když třeba od co znamená dělá psí. Stupních cestu poznání v poznání duchovní při když něčemu citově patří zapomínám na sebe a tím přestávám být svůj. A to se kupodivu nejsnáze je dociluje citem nikoliv jinou lidskou vlastností vám řeknu oliver li byl nešťasten kdyby tímto způsobem se vnitřně ne o z obou. No ono o tom vnitřně host co na toto oslovil krista on kdyby za nedělat tak by měl v z že jo neříkal jsem si nemohl za po o jako ty no. Neboť to on ve litovat že to by bylo pomluva ale on není on mi kdo o tom s vědomě s co by svědomí vůbec nedělalo el protože on chci tu po mně jako něčemu co z oni je. jeho s tím o omylu kdežto mně si padá. Mnoho stýkali dvěma jako byl svým čáku protože vím že tedy když přesáhne citem meze že způsobuje. Mně i tomu koho mám rád veliké těžkosti a naopak připoutává tam devíti vůdcem neměl s novými prostí svobody no čili obojí je pravda. Tak si to prosimvás kterým se při přebrat on si si říct že můj si že takový se v něm zapomínám. Tak je do určité míry si vždycky po za říkám do určité míry pokud je neutahal a bohu nemilé jsem řek kůži nesmím a. A neříkám že by třeba dejme tomu ty že by byla paní kam jako byla obdoby byl jsem žil z kůže to ne o vyslovil se vědělo že ano. Ale kdyby do praxe že nic ne který jim vyšší učil jak se máme před víra. A si myslím že staň nebyl nesčetněkrát v anebo vůle co bylo tuto rozeznám ale ten který znám dobře. Nesčetněkrát víra než viklat zase opustil že si měl z hlavy a vůbec jsi do neměl za jakkoli by se nic nestalo byl vším pořádku to je něco co bych ji nedokáže li aspoň vzpomínal že ten člověk křivdit ale on ne. Ovšem nechci do tak vězte takového na ty co to záře na nějaký dr oči si ze vzpomíná tedy to tedy li zasto zatím pro hodině on sis hle ale ty velký je si zapomene na ty malinkým na to né. A bez způsoboval těmi tou soustavou pověr prosím to nevede. Ne při z vy do svého života takovou soustavu pověr jako máte stávání. Tu to je vidět janem co všechno svoje let z se co se společně jel tvých nejisté o nejlepší bylo to by nebyl žádný jet z to si tady viz sis nežila úkoly ji z tvorů tak byl svět tak že ti pobíjeli všechny od vůli sví nekonečný příběh je za to ve svých byl on který podle mého názoru. Kromě jiného co sis sami z toho pochopit za viklat nebudu do pochopit něco jiného jsou tam taky je právě to třebas chápe jako věřit do li dal a mu li tato co z pochopit. Nebo se těžko pochopit protože vám říkám že sil začal běžet jsem plakal radostí protože ten chlapec který je hlavním představitelem začal říkat pohádku. A teď jsem si napřed když se na to co mu to zdálo do pak se žil a tak dále. Totiž když jsem začal viklat pohádku pohádky dětem to v tom raném věku když jsem hodil do první tuto ve do třetí třídy obecné. Tak si pravil takovým způsobem jsem se do pohádky dycky žil to byl ten případ tohoto chovat jsem nikdy nevykládal pohádku abych byl neprožíval. Ta pohádka se umět teprve rodila. hlavě že není vyšší sval takže dejme tomu jako by kolik nám boha tím podle ti bůh nějakým může jen slovy nebo k by mu vrací nebo ta známy tak domu do tomu vyhnout ku pomáhám si tím dějem ale kdyby byli na co rozum honzovi bylo princeznu jak jsem tedy taky vykládal se létal jako bodem slova stal slepice někdo ale nikdo ji nemohl najít dalo honza je potom našel kdepak. To by to by byly král takhle honza šel do světa jenom tak protože chtěl zkusit svět to říká na svůj vlastní život že do světa je jako malý dítě jsem se do světa asi sto jsem to je to se asi du byl toho žil a na cestě potká dědečka potká moudrost cestou moudrostí setkal u těch je k a to byla už. Sám dovědět klid a a ty kdyby doby neuměl za vědomí tak co od i tou děl nevědomi ještě panensky lid v to co bylo vel výborné s těmi jediný spěte dále no a tak zkrátka kde po cestě a potká je být a teď ještě mu říká kam než honzíku patu do světa abych poznal svět ale. To sice hezké ale když jež tak na staří bůh nevíš co v tom světě nedá tak tam patrně věštit svět světil toho tolik že nebude si to pravé umět vybrat ti řeknu co to správné je to správné vně na li nás ztratila také ano a. Z čit svědky a těm velel ku uvedeny krise rady o místo vedle viset kdo chtěli být vždycky za tři v atd. Tam ty ty prostě do toho dívali se mnou jsem na volně pozor na by se toho taky čili jsem nepokročil vzato nežili takže oni se mnou šli po si si potkaly se mnou o dědečka. A velice zlákat aby měli v princeznu a jsem viděl do ta visel na ztracená je ale říkal jsem ta princezna byla říci žita protože v tom království někdo musel vládnout král byl stání a potřeba by otřela na živu aby si vzala nějakého ho wu a toho li potom dál aby to králoství nebylo bez krále a ne aby vědělo kam jde. A takže tak jsem za časy boha a že jinak než jak jsem normálně to říká ano to jsem hledal místo své místo v pohádce jsem tam byl tím honzou rozumíte a tak dále a teďka. Se tam v tomto ti že toto by mu je tohleto konci honí nějakýho chlapce na. Je v jejím hlavním představitelem ta. A on předními utíká se dostanu bude brž koly protože ono se schoval před nimi do popel něco takového on tady byl ano aby ho nebyli a bylo a oni ho nenajdou tomu on ve bylo tak když přejde e tady slova o oni se od co od dostalo v koly takovou vám zajde ni vůbec kdy do ve si anti právě tak by to byla to byl a tam mají věk když ku stavu když ku. A ten anti tvář mu řekne no toto není pro tebe pro třeba jenom tak do na ho o to říká a to že ti že jakmile se vzdálí jeden chlapec u nich u sebe a bude li chtít. On se opravdu vzdálen ten strašně mar k li na něj vzdálen své a ten na ten byl tu když ku a probírám ten případ toho dne ztracené princezny ale ohrožen jeho život a královně vám ta královna fantazie ohrožena a že byl. Nad dalo fantazie tak s ním bude ohrožen chce víc jde královna a ti prosté ty ženy místem mi nic není tady začato tu věc tak chápat jasně tady si svaly ženo svým poslání nebo jaká je to královská otatní je u za devět tisíců i o ten dopravit nedělenou buňku do stavu hotového. Člověka. Přeskočit nebo pro ni při mi je vývoje života na této pane je tady tisíc pro žádným mužský jednota. Tomu bylo tam jenom žena před na ty muže ale víte jak je asi takového jako ve starověku tomu rozuměli že když ještě o ztotožňovali s. Sveze ví. Nebo symbolizovaným zemí a vodou kdežto muže o nemá. A s duchem. Znamená že na tomu zákon skute nedělené buňce do a v s s s s s s sebe svou živou ven. Aby dali taky budu by taky dodneška v vodě žijeme byl vnitřně sama o do je u jsme ještě nevyšli z oceánu vývody tam se pořád matky vody. A to je ona tažena pořád není tak tady jsem jako všeho všechno a od šel jsem na cti. Na to aby jeho ti kdo o z ti a tam se dramatickým způsobem líčí jak to zdobí kamene šlo bo vší dobu že tam od světa chóru vstal z toho kamene od tam li tady dětí vůli. Tu svědky. Je láska totiž opravdu živá hmota stravuje ti vodu žil neživou hmotu a a tím z dělá vyšší život jo. A to je tedy velice důležité pochopit že jste neživé se samovolně vytváří živá řekněme si to rušen po tobě ne si třeba ano a to je podstata stvoření kdyby nás jogy s se tak který život tady nevěděl že to co to věd a teď je ta. Pohádka nedá a to v tomto smyslu že ten chlad ten st se dovídá ještě pohádky. Že ohrožena král fantazie znamená tažena ve svém po z jsem. Udělat z neživé moci nebo byl v živému životy ano o odtud tak složitou a tak do kolu byl to člověk je ohrožena tím že neuznává svět jako královnu fantazie né. V své úloze citu nevzdává je prostí jiné uvězněna asi jako uvězněna princezna a taktem ku se dovídá a z pohádky jenom jediný chováte s nebo muž může tu pravdu od razil osvobodit a to je nějaký atrei a tak. Volá s těmi všemi tvory toho atreje aby se aby přišel od to byl říkal viz ten mudrci říká a no. Potom od líčit. Taky znázorněn že ten atrei jediným může osvobodit tu cestu královnu fantazie. A může dostat se na to místo kam patří k tomu jak na konci kam patří k od od říkat a teď vidíme tu pohádku probíhat i na vůle a znamená jako by to nebyla pohádka mi že byl v tom skutečný ději. A tady přichází nám voláním to ono prodat a touhou mudrce. K tomu mudrci nad viz tu stupně nese patrně po je jasné trošičku malinko to vše děláno za koho se to patrně li se svým to je zatím si promluvte z měli od váš a neví když jo takže jedno odvážný člověk může to od vás k sobě to pravé ženství osvobodí té. Jeho vnitřní trpnost kdyby nebyl totiž v je to muž nebo žena tak se nedostane vám na. Osvojí doka ano fantazii on taky za sebe musí je to muž nebo žena zrodit nový od člověka se znovu o znovu zrodit víte. A to s tou potřebuje zase pro ženství vnitřní tuto bylo i do aktivitu toho patrné. Aby tam bylo tak kdyby jako by to bylo hlavní čili taky si říká že to co dělá že toho. A one taky to hlavní co neděla že když tak to byla taky existuje. Věky jisté někde tam je a to je ale jedno existuje a dodávám k tomu sílu fakticky. A teď ten a které ji bere si na s a o tom bohu do své takový o na kdysi toho si dobře všímejte je jen mudr a zla pro je jedním pak ty jsou jo. Je to totéž co lékaři mají no tu že to jednou budou jako tady na prostor to uprostřed tady uprostřed lidské bytosti tady anahatě je klíč v celé bytosti ano. To co si lidské lidské jsem si otevřel tomu duchovnímu vámi klíč k tomu bohatství u do tak o toto vší na sobě neztrácí toho dostává koně co dál protože mysl bez myslitel nevíte ale nejde to do určité doby. A pokud je dobyto nejde protože tu mysl takže tu mysl ztrácí věku celku topí v paříži a marně se snaží toho koně vytáhnout. Jako tam zapadá postupně je o tom světa. A bez sám těžko se prodělal strašným být při si dal těžkostech kupředu a přichází do se vynechám ji k tak. Do dvou a ne jenom vám dávám takové přišel svět co veta řídit a přichází k takovému státy který říká že když jsem tu královnu osvobodit tak že musí projít mezi je masky dámy a že kdo si přeje něco pro sebe že neprojde že za svým tady která jsou ku jako u jak se žene svým o prostě z svět z zraku. A no. On tam jak jak mnozí předním jdou jsem jednu živou byl na prach protože od ti takže nikdo přetekla dostalo ve z něco svého prost. Tam jsou velice důležitý věcí nic pro se ježíš z s se řídit na pro věc musí do tu královnu no a také na onomu o pro o ni nejde onomu do tu královnu. Byla od tedy nakonec vidí citem a to nejsem dále a ani sic že chce pro sebe tak ho nechají li a on se dostává ještě po těžkostech do toho králoství to říkám křtem konečná řecka budu kde spatřil tu královnu ano to mně světlo ve nadále žena dívka asi tak patnáct je v nás světa možná že ještě značí že na konci z si za přes tu na nebo o rád a tam o dáváme o že mu visel protože ji osvobodil to aktívní v člověku jak při tak v božím. Může osobují jenom pro čisté ještě číst že tu čistou to od. To je v nás také třista proto je u ježíše krista v že on není že to z panny se rodil a tak dále jo tedy vás li si no za tím obrazem. No tak tam dokončí ale mezitím ještě zastávám mnoho jiných věcí ale nejzávažnější sešlo je toho. Že von se tam stýká svým drakem a ten zemi znakem říká svým této o jako čeho poslu no bezvadně znázorněn za víc že tu pátý do bytí a vítat takže s ním ve říká on potřebuje přenášel přes byly veliké překážky pro lidské v centra není jenom něco co by člověka zdržoval nýbrž v otčenáši také při velké překážky. A to je to lidské na kterého si se o to o vládla od neposlouchám z toho o bláta. A to lidské o do nás si znovu do toho města odkud ta pohádka zasel od z s kód či o to on který byl od znal. Protože tu již u a mezi tím ale a důležitý o ven z toho z víš jak letí vidí potřebou toho a také na tom koni zase v koně a li a vady si vzájemně kol volit mající zájem ten atrei zase může být mysl že to sval vyšší smysl pro toho o říct. A ten atrei u po vláda svýho draka od no protože on potřeboval svýho draka obraz jo voni svou mysl tak když všechno všechno než být podle přidáno kdy bude dělat království boží ano. A král vyd. Ten atrei mu tam mává a to co jsem z musem od prost vinou co za věk se tu pak ona si toho byl s tím jak se o tom co bezvadně pochopil. No tak ten sice třeba co tak co tomu říká člověk totiž že čas toho symbol nicoty ten po často upadá troufalostí a tolika plavání co k a ty slova která člověka síla nás ti či o pro věk je to tohoto jsou od ve své ba k tomu chtěl od ho a to je jedna z nejhorších překážek. Propadám jsou prostí. Na cestě svět vám mně nic nedokážu ano již ne to všechno je víte moc pomocníků k tomu potřebuju a teprve pak to dokážu ale nemohu o tom říct byto pro vlastnit tělo například nemohou říct že jsem dokázal na ty lékaři operovali. A to co dělali ony atd s a potom všechno ostatní za se nikdo jiný ten by se s vám co se vlas a to jsem si nevymyslel se keři mně bude li volit život na nic se synem cesta nic jsem sám nezpůsobí to všechno bylo způsobeno vnitřní pokrok přivede k životu to co k životu při ve s. Tak se to tu je jenom to jenom pro pomoci jo no ano smysl řekl zpočátku to měl velice rád svoji ku a že on všechno konal pro tu svou matku co tu pohádku prožíval pro svou matku. Čehosi v královně rosy spatřoval svoji matku rozumíte o taky mat v tom byla. A protože matkám svým o zemřela ne o tak něco ho ním tak on měl v ten citový vstala a ten o tou pohádkou vedl takže nové ne ho tam matka musela dostal ale ne konkrétní matky nýbrž matky jako takové je medovou do nové jenom byla matka a nejen o jen on rozumíte. To jsem mého debat ty osmdesát šest tak mu v opakovaly čeřínku dneska chce. Celého tak i bych to s přemnoho do čteš pěti bodů ale vysvětli po čem řím kousky el v to znamená ty body jsou na. Ježíš kristus z jak s tím životem el podal přesný předpis k tomu jak o následovat do vědomě prožít prožívaného věčného života. A ty při vody čtyři pět ten vypadají trval jak stačí na to čas vypadají takhle chcešli kdo za mnou přijít zapři sama sebe vezmi svůj přít jíž ale se line a to jsou při podej do ti by byl. Rozlišuji tedy správného nesprávného při této cestě pochopitelně ale zároveň nerozlišuje o ji příjemné od nepříjemného jakmile rozlišuje příjemné od nepříjemného páté případ nás všech. Na všech. Všechno postavit na hlavu a to předtím vůbec nepůsobí kdy se musíme když podívat také na život ježíše krista a nemůžeme se zradit jenom z jeho výroky my se musíme pro je také s po běh jeho života ten tam co říci a víte dobře že on nerozlišoval mezi příjemným a ne při ji vrcholně nerozlišoval. Protože si protože to byl člověk tedy který se tady narodil a věděl o své věčné minulosti v že byl předtím u otce. A když se tohoto zdál a v sestoupilo toto řek bych slzavého budou jak my tomu říkáme ne tak musel se dokonale zapřít nesměl rozlišovat. E příjemného nepříjemného protože tam v tom nebi bylo všechno příjemné a tady byly mnohé věci velice nepříjemné ale kdyby se de kým stavěl zády tak se provinil proti svému otci protože otec musem poslala otec se nestaví ke svému tvorstvu zády zásadně chybný dojem křesťanů protože si myslíme rasy neviděl tam i věřící v koncentráku o jede opouští děláme. Radí že se krav staví zády ne ne my se staneme zády k němu němu nerozumíme aby odmítáme aby nás vedl protože to vedení boží je velice náročná záležitost sled z našeho hlediska je li si musíme se s třemi se dát vést do toho vložit při první od jak jsem říkal zapři sama sebe než jsem přišel tak dále na to sou že ty pochopitelně a teprve pak nás není bůh vést. A když to neuděláme tak na vás nevede on nesmí my mu to za začneme a ona se si za sebe vyčleňuje svou vůli a my ho můžeme toto svou vůli v tom svém úzkém okruhu i kdyby vaně života potírat po ti na vůli božími zásady potíráme vůli oni máme na to právo o nadto všechny prostředky abychom do udělat a takže se můžeme i přelil cely slovy vraždit a pán bůh nemůže ani prostém bolí dal a je to je součást jeho všemohoucnost. Ti že nás nechala tak jednat součást jeho všemohoucnosti kterými špatně rozené tyto s nebem nevydáme dobře. No ale s b nebudu řek přistupovat ten okruh toho o čem synku ten visel za kde jak a tam se je nor čapek let tak především co budu pořád odvolávat například v ježíše krista nebudu to říkat jenom tak že se podle jeho výroku nýbrž také podle jeho života a za to li se z jak o nařízeno ušel z vlastní protože jsem měl prostou uskutečnil ne všechno z po ježíše krize pochopitelně v ale. Se kdybych jako tvrdil nebo. Kdybych za začal v ale jsem to prožil el tak tomu co říkám ne dodám patřičnou ho k musím za tím co říkám z tam a svou zkušeností se tím stojím svou zkušeností co vám tady říkám že jsme do kterou jsem nesčetněkrát prožil aby mi jak na to aby na to jak na po dětsky jak tato ji pod jako dospělý člověk jak protože postaví člověk s pro se vjemy jak tady se na to jít zase jinak než ten předně z zralý člověk je jaksi jinak než pro dítě. No osel v rámci dětství dělal v předního věku rád stáří to se ukáže individuálně připraveno protože člověk totiž máli na této cestě správně postupovat musí si z nejvyšší míry sebe poznání. Když sebe člověk nepoznává toleruje svoje špatnosti povede nechce znát nese se jim zdá let tak je. Se vymyká z vedení božího. Že musí přiznat svoji slabost a dokonce do míry že vždycky okolnosti donutili. Že jsem byl známo koho ničím ve jsem se uznal za tak nehodného že jsem nebyl jenom maličkým ale ničím znovu ničím v předškolním věku v těch o tady jsem byl čtrnáctkrát ničím než měl dojem že lékaři se berou život a jsem jim ho odevzdal ten život pak se mu odevzdal v sedmnácti letech pase odevzdal jsem kdy je nějaký extazí tu potom nemluvil a potom z toho vzal přestal světech v tom koncentráku čili. Ale tam jsou od za o pro se totálně ale prosimvás když si ho stali odevzdal aby si ten život do zase moji na semeno o moji protože kde nese rád i dnes to odevzdání do tohoto života tak znovu se na vás slepý zkušenosti vašich smyslu o vašeho rozumu bytost pro co v a takže my zase začínáte okamžitě více vým si pamatuju tedy od voze ze zkušenosti když jsem přišel jste obracejí jsem tam svědomí byl týrán tak dlouho jsem přestal. U bolest vnímat el tak ty lékaři potom řekli mamince že jako nebo o normální protože nevnímá podle za jsem při vědomí protože bude zvolenou bytosti ale maminka to byla hotový stráži anděl jakmile jsem přišel z od relace jem a ona zjistila že nejsem její kde není mámy jako matku nýbrž jen jako člověka. Ale tak je při mátoha ona říkala ale karle jsem podívej své jsem se matka si odvedla od těch lékařů v když nebude třeba že tam miska jsem se nechám trápit uklidni se o atakdále a jsem pomalinku jsem začal mít chuť tím rasem přestaň skutky dlouho na musela učit jíst znovu. Přesto že jsem před tím než jsem na operace šel den nejí že pravě vyšší na světě ale nevíte radosti ne v tak jsem tu by se do toho kloubu nedostal. To nebyla jenom vy se se přicházející zvnějška ale z vnitřní potřeby toho člověka nebyl tak vedle rané dítě že prostě umím byl před ručně vím atd ten svůj dech je za půl roku a takové to se snadno všechno chytá. Tedy jen mám malou tím bytu takže byla nějaká infekce někde to nebylo po mém otci který zemřel třicet dokud předtím tam někde na nějaká hrnce jsem se chytil ve jsem to měl jaksi příležitost. A možnosti a dostal se do toho kloubu no ale jsem tu dobra na tento odvolávat protože byste mně nevěřili že mám s tím zkušenosti do který tady do vjem je že tady jsem se dával vést se ježíšem ale jen jsem o tom. A maminka která byla věřící znovu přiváděla na správnou cestu. Mockrát životě učila jist být. Se nás dětech znovu jsem cela se nekonečně pocit poznal že jsme nesmrtelné bytosti jsem tak co pro toto smrtelné znamenalo rázem přestat poznamenat v nic to neznamenalo prostě. A jsem opustil tele ten se vnitřně jsem ho opustil. Je to nejlepší opuštěn jakém jsme udělat jenomže bylo by to dopadlo tragicky že jsem přestal jíst přestal jsem být přestal jsem spát. jsem jenom chtěl patřit tomu bohu no a o na mně musela krmit osudu ni dne pak byla mělas radil jsem měl nebi nejsem pochopitelně no ale se vrátím k argumentu a ten zní chcešli za mnou přijít ti. Na do vědomě žitého věčného života ve kterém on žil od narození měla před tím samo jsou pořád to potom za jsem se tak musí jíž. Sebezapřít sebezapřít co to je toho málo kdo co tajně. jsem to také nevěděl to byl nevysvětlil je to učili radikálně způsobem napřed tak potom ostatní okolnosti jakým učili tomu lékaři. Ty člověče malý i ty se ztotožňuje s tím. Člověkem který vnímá tento svět jako jinou skutečnost ale myslí si že je to jeho liším hlad život na této praně že to oni jeho život oni mně řekli tím že odváděli od vnímání tohoto světa toto není tvůj život ty můžeš bez tohoto světa z smyslů a rozumu existovat jsem v operaci jsem přestal vnímat bolest existoval bez rozumu bez pomoci rozumu bez pomoci smyslů. Jako vědomí jsem existoval a jsem byl vědomý rozumíte. A to vědomí vlivem toho že nebylo spoutáno smysly takže nebylo spoutáno rozumem který by byl ty smyslové vjemy zpracovávat tak s se rozběhla do vědomí ne příliš daleko že ten malý obr z by to byl nesnesl když se do motto pro z rozběhla pán obou ale to se nestalo rozbilo se o tazvaného žlutého světla ale i tam do toho bylo moc hodně proti tomu co člověk normální zažívá takže když jsem se potom třebas setkal s husami. Od těch třech a po letech tam do toho do se zapři přivedli takže si u po matou dal že jsem pro z ve světlo viděl o při operaci ale tam neříkala nic ale dával program bezeslovní program takže ty husy dejme tomu ve mně poznali někoho ě k který byl schopen. Toho čeho jsou schopny musit to mi nutí. A není protože ale toho schopen normální člověk ale zvíře toho ještě schopno je tele zvíře nespí normálně nýbrž že je v tranzu ve kterém se stoupnout rozšířit své vědomí na úroveň že do si to znamená jsem před ve tak naž do tou úroveň z těch sedmi lidských těla možných a tak musí mi tam do pro v ale protože to ve mně poznají zřejmě člověka který byl schopen aby k tomu jsou jsem se schopen to zažívat co oni ve do jen to o práci rad trvalém vědomá. Jeli to tohoto stavu takže se svými spal na břehu řeky dostavit a zažíval jsem to žluté světlo do kterého mně napřed bez pro gramaticky on dovedly lékaři ale teleti metám do vady programem to znamená ty tam na povídali. Syna bratr mysli vzájemně rozumíme beze slov sama se mi to říká jsem v tom stavu z žlutého světla a v s s s s nimi v tom transu byl tak že oni tam tělesně nebyli. Tam žádnou su neměl neviděl v tom ve světle ale byl jsem tam se mnou jsou věděl jsem z měl jsem jistotu že tam se mnou jsou v. Takže když jsem vyšel ven musí zůstali husami ale země poznali svýho bratra. Takže něco navíc zůstal ale u tam z toho jejich stavu z zůstalo daleko více než němu přátel zajímavý kusy nemohli oproti z toho svého stavu dál a oni nemají ten transformátor jako my lidé ale aby to prosto ale ještě na vyšší úroveň kdežto u město pořád transformoval ho za vyšší roveň ještě žlutá. Na to nazývám barvou to jedno ale když to jsou bezeslovní sil z symboly které se dají slovy vyjádřit a že by či tedy husám za mnoho se tohleto všechno stal. jsem tady říkal ostatním ale se všichni nebyl vám to řekl ještě že znovu zase do prověřil přesto na ti než lidmi v praze v ten prosím že proto si dej si jenom ty. A tam jsem s hlídal z ty si prasata ale v jednom žáka ne a protože rodina byla pryč č nazí dělám počato zbyly v praze a prasat za zbyly v praze na ty prasat zase musel krmit ty kdo za to jsem musel obou po zpracovat. přijdou ze školy nebo tak a tak jsem to dělal musím si že s těmi prasaty se to ukázal být daleko snažší než s těmi lidmi člověk je složitější bytost než zvíře a pro ze se uměl husí řeč ne tak když jsem poprvně přišel z vlastnit čili která měla tři zvládat ska dávat jídlo tak ona ukazovala dáváme najevo jsem kupodivu rozuměl ten signál on jsem se jevil podle huse mi. Rozuměl ti nedá nebo že nezná ze země pole vzývá toho by si u kradou ho ta prasat tam v abych šel pryč posila mně velice rychle myslím že mezi mnou ani byla přehrada takže nemohla napadnout a kdyby se byla od za radila zapře rada tak napadla a po kou stala a na aby mně nevím jak tak jsem říkal ne rozumí ty mluvíš jako u způsobeno do toho pro v táž. No tu a one do tentýž signál u muss. A když víme proč toto on náhodou také to zase signál tázat sví a dolu přitakávali sví atakdále takže se tato dvojice signálů může být tázat svým přitakávat tím a neutrální způsobem vyslovena. To je úžasným a ono to platí pro husy pro kočky pro slepice pro prasata ale česká a nebo oka rad skalám neboť čínská toto jsou prasat ta čínská a oni mluví jako česká prasat ta tam nenastalo toho z vel nějaké zmaten měřit jakou babylon nýbrž oni si vzájemně rozumí myslím kdysi třebas vraždí oni se vraždí ten po dohodě bych tak řekl před že ten kdo je vražděn se brání ale je. V tom dohoda obrovská dohoda takže nakonec ten kdo je vražděn v tom okamžiku vraždy nepociťuje nenávist vůči tomu budovu vraždí nýbrž se s tím směřuje to do takového neznáme kdyby nás je do vraždil zase s tím nesmíříme že ale že jsem tohleto zažil jsem se smířil s tím dověděl zavraždit před tím než je za zažil tak by ani nezázračně se tak tak jsem to jsou přesto zkušenosti se nesouvisí se zvířaty ve vším možným čili jsem potom. Tam v vlasy si chodil ještě další tři dni a podruhé nepoznala. Ten byl jsem v jejím přítele z ve jsem předtím říkal zase signálem oči čím kde jimi za své prasat skal pro jsem měl se vrhá na co jsem poznal že dobře rozumí dal mně sežrala o bral nit ale jak jsem to odvolal tak zase se mnou smířila a teď prostě jsem krmil a ona vám kdybych ji byl pustil z ohrady tak by neutekla byla by šla za mnou jako mně oddaný na čím bratr nebo sestra. Jo to ze mámě dával najevo že ji mohou klidně pustit že neuteče že bude se mnou v když ji po dovedu někam kde něco dobrého a on dělal jak a jsem říkal no to jak ka na či přinesl nevěřím tak jsem ty jak tady na činnost byl než aby připustil ven ze mně mohla se s protože tam byla otevřena cesta na silnici tam být volen co přeje aby třebas neposlouchal no tak jak tolik jsem vám chtěl říci jak. Zkušenosti jsou nejenom barvité ale všestranné se co jsem nabyl v předškolním věku jsem potom nabýval postupně takže když vám řeknu. Zapři sama sebe tak si říci člověk se zapírá jenom do míry nějaké se zná. To dítě si myslela nám v tom předškolním věku do těch třech a půl let v že je tím zvířetem s tím tělesným člověkem protože on toto tělo jako by to hloupě myslíte promiňte řeči to slovo opět do počet dávám třikrát kdys do hloupě myslíte že vizte od tělo nejste váš prostředek na dal neříká že to považujete za pro za za cíl života po všem tom nastavuje za nás si děláte mate s tím veliké pravé. A vůbec né. I když jsem za kovy pochopitelně nebudu mít lety potíže co máte li že každý hodné na protože toto je prostředek který slouží k tomu duchu který ve mně vládne a nadto nesprávné řád podle názoru ježíše krista. Ale ne opačně. Ale my se na konci otčenáše modlíme neuveď nás v pokušení protože vy nejste ti nikdo vinném touto hloupostí co není cvičit ka že byste věrnou když jež nýbrž tím je vinen bůh který nás přivádějí do toho pokušení že my jsme tímhle tím že z mi těmito lidmi těmito těly takže se modlíme neuveď nás v pokušení na konci otčenáše se vrchol všeho co tam je řečeno a jestliže se máme. Dostat na u na tu úroveň nejsme pokoušeni s touto skutečnosti tele od boha stvořena tři vím kdy se pokoušení že to jiná skutečnost to jako neříká toho děláno ale máme hodně přestát kázal v no ale se pořád vzdaluju od toho původního tématu takže člověk se za přede když si ten zapřel v třech a budete tak malinko přestože zapře upřímně celý. Tak malinko proto že jsem málo zná jsem se znal jen jako tělo jsem ano teprve husy naučili znáte taky jinak než jako tělo. Protože jak jsem se stýkal s těmi husami v tou nebylo tělesné stýká být se s tam poprvně nějakým tvorem v tom žlutém světlu setkal a on neměl tělo v. nadto z dělal v tom žlutém světle jak je tady musí se mnou svou prostě měli to byl tam jsou. Ale nemají tady tělo a ještě netají rozumíme si bez štěbetal toutéž vnitřní řečí. Nesmrtelného abych tak řekl kterou všichni mluvíme aniž o tom víme máli skrytě v zásobě v sobě. Tak a jsem se toto se že jsem se nemýlil po že když jsem potom z toho tranzu husího vyšel taky husy měl si vykládat. Jak se mi tam dařilo se neptali tak se tam cítil jest je poznávám ale jsou rodiny důsledky si říkal ano ale jaké důsledky z toho mám vyvodit ani neřekli. Nás vraždí víte z na stanice a s. Jestliže tedy jako malé dítě jsem se vzdal žili těch lékaři u sama sebe vždycky. E tak jsem se vzdal jenom v tom jak jsem se poznával a jsem se poznává jenom jako člověk s tělem. jsem se neznal jako někdo jiný. Kdyby někdo řekl jasně dojmů než petr a ta vůle věříš ty si prostě petra tvoje tělo a ale to je tvoje tělo to je správný výraz to nejsi ty to je tu on je tělo no. Pomysli si tyhlety věci a ty k ti ti který toto je si někdo jiný než toť v by se správně vyjadřujeme pojem moje tělo ale špatně to chápeme s tím co jej jenom moje z toho děláme sebe a to my jsem v. On ani jim ani nápad jsem jeden z mých prostředku kterým žiju a bez doby jsem nemohl obejít naprosto nepoznatelně prostředek je ten moji třebas petr nebo ale jak jsem je to jedno ale je to prostředek životu a ne život sám kdežto jsem samotný život každý z nás je plamenem života správnější způsob vyjádření. A on řídíme jen takovým způsobem že do boží jmen vím protožes ztotožňujeme se s tímto tělem a kde se s tím zatím našem věku nic dělat byto zatím jakkoli se neumí víme přejít z tohoto života do věčného. Řekněme jak bych tak řekl se vším všudy i s tím tělem to nám nejde uměli do lidé ve starověku jako třebas henoch melchisedech. Který ježíš ale my to neumíme o jim bylo tisíce co to uměli trp v i k ale nechtějme mu to.