Karel Makoň: 86-36B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je to když vás daleko více než byli za do bych kristovým ve vás mockrát více a nedělo by to dobrotu kdyby se těmto lidem že například při děly ještě deších věk aspoň potože zkušenost to je nemoc. Ale pokročilou v od argumentu. Dal tak i jsem se tehdy v vzdával sám sebe v těch operacích. A rezignoval jsem náš život na tomto světě. Takže lékaři říkali me mamince matkou on nesmíme cítích tu bolest. A nakonec ne hned ale nakonec a přesto je při vědomí v to je špatný znamení to co ježíši špatně dopadne ale ne do proto si tady že maminka mně k tomu vědomi tohoto světa znovu dovedla dalo by do čím dál tím větší práci se z operaci se do práci vyšel tak jsem neměl z ale od tele ten svět ale absolutně nezájem jsem to dělal s tím karlem. Ale i budu místo karla jmenovat petra jo jako jsem byl tat tak jsem se nestal jen na s tím petrem ale protože jsem si zjistil je že jim nejsem. Nebo jsem nevědomým na to ani metr ani dale své vědomí a to je víc než někdo ode začíná a končí nebo toto vědomí nezačíná ani nekončí ale protože jsem se vzdal při těch operacích jenom své tělesnosti jenom svého petra. Tak to bylo strašně znát ano tak se víc neznal než jako tělo nemohl jsem sem ničeho více zdá nebo se za příklad vzdát duševního života bez ten ve mně byl teprve klíčí klíčící ten nebyl ještě rozvinut tím přestat letech. No let tak se to dopadlo tak že když potom se mi vlivem toho jsem se před jenom vzdával objevoval ne životě něco jako schopnost rozlišovací. Co se u normálně člověka v dělá jenom přes rozum stávalo se z rozum no přes úsudek rozumový úsudek u ne když to nedopadlo takže by byl rozumovým se tato stačil tak nastoupilo přímé poznání správného to jsou výkaly jde to nebo říkal znovu. A toto přímé poznání správného mělo v sobě obrovskou moc to co jsem přímo jako správné poznával také uskutečnit a jakmile jsem to uskutečnil to na zírá maminka let. Tak děl hned jsem tu moc zase ztratil el to je zajímavé že. Vy tam moc rozlišovací ve které vím to schopno byl co si které na tam moc to uskutečnit co jsem správně rozlišil měla povahu že jenom dosloužila vždycky na ten který případ ale nebylo možno ji podruhé po užít. To jsem musel když jsem zase na holičkách něčím v tomto světě v znovu od sebe vyprávět se musel vzdát než co jsem právě uměl ne si přát do vyřešit to jsem si psal napřed rozumově vždycky nanovo ale když to nešlo tak jsem opustil sám sebe op jsem toto své přání a vzdal jsem se znovu jako při těch operacích ale co se mi objevilo znovu to vidění toho správného i s tou mocí. A proč se to podruhé neopakuje proč ten člověk ztratí při tom jak to použije všechnu tu moc kterou nabyl na chvilinku. Proč protože tou mocí se musel jdu na své úrovni vývojové trošičku kupředu. A je nejí kde je tam moc nemá vliv takže když zase z toho jiného místa. Na škále vývojové se dostávat dát tak musí znovu reprodukovat sobě tu moc tím že se znovu vzdává zase na vyšší úrovni na tak to jsem mnou co do se nás těle ale to říkám jenom proto abych tady byl u studoval je. Že člověk když šel se vzdává když se nezapírá jakýmkoliv způsobem nejběžnější je že miluje bližního když mu to nic nevynese. nejsnazším ano nejjistější způsob sebezáporu tak se neznámá sebe celého. Nýbrž jenom malinké části svého a jaký poznává. No a to znamená že moc kterou z toho která z toho pochází je také omezena takže lidsky stačil na jeden případ ale ne na případě bytí jsem byl vždycky medem do sedmnácti let jen v maličkostech. Takže v maličkostech jsem věděl co mám dělat ale velkých věcech ne. to to se ho na příkladu který jsem svěří nepřevedl zemi to vyčítali jsem ta třeba to je tomu když se na to mám za čas tam jsem ten přestat ty případy neměl. Například dejme tomu om ve jsem něco chtěl provést. Co jsem viděl jsem vedle sebe třebas víčka to byl bratr maminčin lid jak něco dělá z rukama a aby třeba opravil měl z toho nebo něco zhotovil a a jsem zažil jako dítě schopnost do napodobovací totéž udělat pojem ono mně to nešlo. Protože jsem neměl tu slušnost tu zkušenost to dospělého člověka a tak to. Dokud jsem se zatím trápil a říkal jsem svíčku podle vrať on říká to od nadto si příliš mlád bez těch je málo ono radit protože to by z napřed musel mýtu tato zkušenost staršího člověka který byto zvládl ale tyto nemůže se věku zvát nech toho by o toho kdo na niž se ne na nebo říkat co to přesně bylo do tok zranění. A tak se za nedala odbýt teprve se se do opravdu nedokážu. Tak jsem od toho totálně odstoupil jako kdybych se byl nikdy o to nepokoušel tento omyl je strašně důležitý jsem jsem nelitoval že to nedokážu a on se při jsem litoval jsem ani si ještě do walt že to nedokážu nýbrž jsem. S tím co jsem chtěl celobytostně dělat co by to jsem to chtěl dělat to je důležité v jenom části jsou by co si tak to nevyšlo o to jsem odstoupil na to jsem najednou věděl jak to dělat ale jenom jsem věděl jak to dělat v ale jsem dokonce měl schopnost prodělat takže jsem říkal stoličku po č měl toho si to rozmyslem při že říká k do k. Tak jedině tak je oslovil a dal mi do do ruky a to provedl takovým způsobem bývá za to by maminka protože oni přivolal říkal ale co boj se podívat v ku po mně dělá tuhletu věc. A jsem v tom věku ještě v sedumnácti ve tam byl zase kdyby to byl dokázal on toto ve způsobem že se musím z toho poučit jak je to dokonale provedeno. No po ti těle nás li na s kam práce na kterou on zase se stačil svým zrakem kdežto tom malý dítě mělo zrak na daleko lepší k tak se to mohlo provést dokonaleji. Takže se přidala tomu tuto schopno od pánaboha bych tak řekl a pro byl jsem to nejednou ale mockrát jsem to potom prováděl způsobem než dělati matka zase na vždycky bylo se zrazoval říkat co se do toho lež pro velké lidi. Ale když jsem říkal. Tomu nerozumíš nech měl být nic se nestane ratolest přátel jsem vývod to oni byli se stalo jsem to provedl ale vede dospělý člověk. Takže rázem městem to smyslu měla hrůzu ze říkala co potom děti je jsem na to od pojď jenom jedním slovem že jsem zná na jsem přímo poznávající člověk o to se nově dnes ještě li přeložit se to při o poznávající člověk. Ale přímo poznávající člověk je každý z vás do za těch okolností které tady my víme nová mám jinak ne jak musí přes rozum na všechno. strašně sluhové a způsobil že by to dneska moderně říkáte veliké trám do ale že rozum si s tím ve věčně případu nevíra rady. A buď žil když do z s člověk na tím že takový nešika. A nebo non za nebo se jen na takové sami státi nedělá ale to třebas velká chyba mohl by roši sic by co ty men práci a tak dále na tak tam nepudu ale i byl jsem v maličkostech jeden jsem maličkost říkající se jemné rub oddělené práce provedl způsobem kterým to neprovedl ten starý člověk by to měl zkušenosti který prodělal. Prosimvás tohleto je důležité vědět že jsem byl veden v maličkostech a tu maličko jsem dokázal ale velkou věc ne za musela pořád vařit maminka ne a tak dále všechno musela známější být za a všechno jim to za zařizovat tak velké kdesi jsem nestačil. Jsem dokonce nestačil na toho že jsem se na tom na zlu shlédl z těch přírodní věda že pán bůh neporadil nech toho ji za pánem bohem ne věty že kdyby to nebe zde tato dovedeme bylo on to bylo strašně důležité jsem se naučil náležet jedné věci spoje svojí bytost v jedné věci. Těch jsem vědách jednomu jedinému jsem věnovat i ten člověk mít život v tak uspořádán že by v něm dovedl vždycky jedné jediné věci se věnovat a kloudně všechno dělat kloudně řádně stoprocentně ale nenásilně ne že si trhá na nervy nýbrž umět si přitom odpočinout janem co všechno listě zapotřebí dělat ještě ale. Jestliže v nic nemá v životě takového čemu by se mohl plně věnovat celobytostně nad tak tato cesta o které mluvím na který mluví ježíš kristus není protože otevřena jenom ten člověk který se opravdu upřímně celý zapře. On se zapírá především v tom že dělá něco co není on nýbrž pro nějakou věc jsem co dělat jen to že se upřímně celý zapře může za ním jít. A na přese z běžných světských věcech ne nějaký náboženský je je to platí pro každého viny neví že se tato co říkám. Že člověk by se měl naučily dělat všechny věci nebo aspoň některé pořádně. A že dělá pořádně je tady nejlepší naděje že se dostane dál touto cestou kupředu. k tomu poznání na z nesmrtelného života. A nemusí ani vědět jsem nevěděl nikdy v věku nějaký ve svém životě ani že jo vodkud to schopnost uskutečňovat takové věci pochází to jsem nevěděl na tom nezáleží panna maria taky nevěděla jak se může kr z narodit ježíš kristus když nepoznává muže. A nevadilo to narodilo se. Tak jak jsem vás rodin mnoho věcí které nepoznáváme proč se dělají a tak dále ale stačí s jak říkal spis z jenom se umět vzdát sama sebe zapřít sama sebe. Ale jakmile za přece sám sebe. Tak teď musí okamžitě potom sebezáporu násl vadu druhé. Přikázání vezmi svůj kříž po toho když nenásleduje se potom sebezáporu ne tak jakoby se byl se nezapřel nemá to vůbec účinek ten že by se proto ve do trošku dál za hranice jeho rozumu a jeho smyslu jeho tedy že tato říkáme duše spojovací. S tím větším životem spojovací proč se nám účinek spojovací aby to mělo účinek spojovací v tom je třeba aby ten člověk. Dokonalém pokud možno samosebou relativně dokonale bral na sebe svůj kříž. Co to je brát na sebe svůj kříž nesmíme si myslel že to k trpné zacházení s věcmi. To je špatné vysvětlení je pro pak je to ale je to především tohle ta zase zkušenost z mládí vezmu kdybych byl jakmile jsem začal poznávat. Jak například provest tu věc stromy převádět cesty řek způsobem jiný než rozumovým lepší než on do prováděl kdybych byl tuto zkušenost hned neb po užil. A nezapřel zase svoje smysly obyčejné smysly a obyčejně rozum tak jsem tu mezeru mezi smysly rozumem a tím vyšším neví plnil to se rozešla toho nastalo by rozdvojení bytosti si to se mi nějaká. Ježto jsem prostě okamžitě za svůj třích na sebe znamená v za v jsem celého člověka tak jak jsem poznal přes všemi smysly asi rozumem se to k věci se zapřel kterou která mu byla ukázal jako správná. Ale kdyby člověk hneme napřáhl jsem sebe neznal svůj kříž lidově řečeno ale tak by tam celý jeho pokrok končil protože správně začal ale nepokračoval správně takže dejme tomu řeknu co to vezmi svůj příliš na příkladu vyšším když že ježíš kristus zval k sobě někoho. Který za ním chtěli jít říkali ježíš dělati věřím ty jsi syn božího to dal and co činů vyčítal a jsem v tak ježíš mu říkal tak ano všeho nech adi za mnou and to je nejí tvrdší z návod v z z z z braní vlastního kříže. Protože on musí všechno složit na toho boha. Toho ježíše na tou vůdce duchovního kterýmu také radí takže co musel spolehnout do toho duchovního vůdce u jsem se byl o to duchovní vůdce který mně dal synu když tomu skutečně k se tak že se musel všeho nechat za dělat to co jsem právě před sebou měl to jsem provedl věci který by byl jenom dospělý a velice em zkušený člověk mohl provést. Ne tak to byl začátek samosebou a to stačilo to jenom natolik že jsem v malém se osvědčil. Malém jsem se osvědčoval takovým způsobem že z ty staří nadto žasli ale velkých věcech ne. Velké věci tam jsem byl v malicherný ho těžkopádným a nemožný. A takže dejme tou taková malá nově z které se osvědčil kdo se třebas přednášel vás svíčky ve škole na každého osel jsem přednášet proč se u školu vás svíčky taky za co skok zpíval. V tom co chtění vždycky byl se škole velel a proč to si všechno snadno pamatoval. A to způsobilo protože jsem od se do něho odstupoval jsem se naučil vlivem těch lékařů vizuální v paměti to měli večer dlouhou přerod kdy stránkou báseň by věže ráno do budu bezvadně přednášet. Takže přitom budu spát klidně že nebude vyspalý si to jednou důkladně přečetl. A potom jsem si přitom přednášejí jenom list to mal ne první druhá cestě z pátka stránkách přeříkával udělal zatím z ku. Nebo se to vůbec učit dneska ty hostu si musel ale tedy s to nemusel učit. Takže o do za geniální dítě pochopitelně ale to bylo osvědčení se máme tímto způsobem se například naučil v transu s ky tak snadno v v že jsem později uvěřil jsem byl předtím v tom souzen v není to pravda jsem tuto schopnost rychle všechno vnímat protože jsem to miska po těch lekat bylo od toho co se vzdávání postupného které jsem vám tady předváděl. Tedy tuhletu velikou schopnost každý člověk v tom malém se osvědčit když se umí vzdát sebe jestliže v učedníci panně vzdali svých rodiči ve svých rodin toho co měl při ještě sebe ale aspoň z toho co milé či když pochopitelně o mně když ty ve od rodin celé chodit s nimi ty o nich ne odpadly o co od něho všechny stalo. Kdyby to byl nedokázal mít tak by byli nikdy než se moci učedníkovi dopustil rodina jak jen mystikové se říká česky. On chtěl aby měli pořád všechno. A tato na duchovní cestě vypadat řece musím o postarat o světské věci se vody dostat potom v malém tak se nepostará o tom velkém se zkrátka osvědčil jako ty učedníci páně v málem v to že dělali zázraky to bylo osvědčování se v malém to nebylo ani osy z vaně velkém protože tu moc od pánaboha tu jenom vzali do rukou o používali dal do toho vůbec se dali sebe. A taky ne tím co jsem nosím řád zázraky ale tu očích vůči dolu to bylo zázračné. V očích např jak je v tom co si to bylo zázračné říkal to dítě a pro to z kom mistr nejsem bralo jsem na tak dále než jsem to na poslouchal měl jsem v něm nic sluch jsem to na poslouchat a. No ale platí ježíšovo kdose neosvědčí v malém neosvědčí se velké musíš se osvědčit v malém prosimvás když celý váží život vás ustavičně staví před okolnosti ve kterých se v ničem víc nemáte osvědčit než v malém. jsou toho vpravil se ještě tu vjem s manželem z národností z politikou dále než čím všechno nadto osvědčení se v malém se zdravým všechno malém ale ve velkém si tím neosvědčil ne jenom málem nemysleme si že se to sis že ve všem do na tom že se vůbec i nejmenšímu řešil velkém. On by si se dal jen je to tak. Mně dělalo velkou potíž se z jsem se v nás je tedy jsem poznal že jsem nesmrtelná bytost cenou měl v tom velkém osvědčit jsem patřil tomu vědomí že jsem nesmrtelný všechno jsem opustil přestal jsem jíst přestal jsem být spát studovat pochopit řečeno na dostal dělat o mi kam mně musela krmit osud v jak byl zemřel. Ale potom to přestalo ale nebyl jsem sám schopen kdybych neměl anděla stal dovede sebe tak jsem to dokázal. Ale je potom teprve přestal světel kdy jsem z koncentráku měl být jak vězte že jste z mám slíbil zabit bezprostřední blízkosti časové let tak jsem vzdal ten život. Ve velkém nese vzdal tělesnost duševní schopnosti el všechno co jsem předtím vydobyl na tomto světě a to něco nad sebou extáze veliké ruku žes šel si duchovní jsem jsem z daleko že v tom není né. Že si toho nezasluhuji wu prostě jsem byl ničím jsem byl tedy ničím ve velkém ne v malém a proto se mohl osvědčit ve velkém ano. To se na vás vůbec nechce. Jenom na toho na koho sestoupí ten duch svatý bych ta je to na sestoupil v tom konce na nebo zase se se se více les s vzdal v kou velké praxi částečně nosem bez dávání bez teta si kdo našlo v teple potom mohla v ten bůh obdařit schopnosti jsem věděl bůh všechno dělá on jediným činitelem oni jimi si oni ji poznávej si zase jenom tu chodícím tu jeho poznání o lásky a jeho existence no tak to je. Vysvětlení toho prvního bodu druhého bodu kde se mluví vezmi svůj kříž že kdyby se hned nevzal ten kříž když to malinko oddálil by si říkal tak jsem dovol mně říká ježíš kris abych ještě pochoval svýho otce hle a potom to nebo budu s chladné mrtví pochovávají mrtvé ty poď za mnou a protože on nešel za ním tak se nestal jeho učedníkem jestliže člověk je. Se ještě mezi tím je něco jiného než uplatní tuto schopnost rozeznávací jiní el tak ztratí tu moc v se toto to se musí tak u todle bez moci jater špatné tomuto nejde takže když se musíte do těchto věci které vám radím svou schopnost jenom tak to bude velice pomalu protože nadto netají jenom svou vírou a jsem potom u vědy nakonec dostal když si připomeňte když ne nepřipomíná te. Když daleko víra. Připomenout když je tělo lekat toto ještě myslet jen na cestě vědy do se vizte ces na cestě víry kdežto jsem na cestě poznání převážně poznání se cesta jiná u se ode se vůbec nechce aby věřil na pána boha. A my s takovým nevíře se na nechci nadto nepotřebuju ale vy kdybyste ve jsou dost do oni být živi na musím si být na vědomí. A my taky se nepochybuje nebo nebudete si přejdu ten způsobem jako a se pojmů skokem. Kdežto vy se pojí budete přirozeným způsobem postupně pomalinku na mysl že ho to. A musím tu na a. Tak du na další otci doufám ty dva body nesením porozuměli když se na co potom tomu vrátíme. A třetím bodem je následují ne nás se víme co to je následovat jak je možno ježíše následovat no to se musím trošičku začí se to jen o způsobu života. Co on považoval za správné taky musím za správné možno když tomu cit trošku rozumět tak se musim říkat na každém kroku svého života li si nevím rady co by na jistě udělali ježíš kristus co by na mém místě uměl a jestliže vím že tady mohu říct že to co dělám kdy on udělal na mém místě tak pak pomohu uděl když neví li na tom nezáleží. Ale následuj ježíše krista jak nezačnou s touto otázkou by si byly rady. Let tak si ho z říkám tak mu po svém a po jiné dostal nemá lidské udělat moc kroků na této cestě která seděla samorostle po svém neboť on tady svým životem symbolikou složil tak dokonale ukázal jak o dělat obecně správně obecně správné tato třeba dělám individuálně správně ale nikdy mnou o tom nestačím tak na pár kroků naopak jsem to zabrzdí najednou vidím pro my to dál nejde jsem to dělal obec. Je správně nýbrž individuálně správně a je to individuální k tomu došlo k tomu došel dech jakože vždycky dochází velice často obecná. Takže když vám vysvětlit pro další jak následovat krista. Podle symboliky jeho života ale na ten u symboliku jsou tady nemohu přednášet na sine předložil a nepřinese ani tam na tom čeřínku na týden ani se o to nepokoušel. jsem z ale nešlo mi to nebyla to týden na to nestačí. A tak vám to řeknu jenom zezadu zhruba jsem tak si jak ježíš kristu ukázal svým životem ale takový je řek bych celkový pohled na ježíše krista velkorysý pohled na jeho život a ten vypadá takto. Že nerozeznával mezi tím co mu bylo příjemné od z toho co mu bylo nepříjemné. Nýbrž dělal příjemné i nepříjemné bez ohledu na to že to příjemné nebo nepříjemné pro něho když to bylo správné. Šel jenom za správností věci a to je zhruba řečeno jak se co ježíš kristus. Nemusím zase o něho byl životě nic že tože než jsem to do vyvolil životě v to bude trvat. Do popsal tisíce sice stránek ale to ještě pořád málo napsáno nad takže i když to všechno třicet takto neni jako když to zažijete a hle takže je v tomhletom dělají křesťani největší chybu. Že totiž oni rozeznávají na své cestě. Jenom ctnostné a hříšné a tam to končí ctnostného se chápou a hříšného se snaží vyvarovat to je strašně málo toho kdyby bylo stačilo. Tak by se nebylo z stalo tohleto život ježíše krista co tam co teďka vysvětlím. Při že tomu bohatý mládenec. A říkal mu ježíši ježíši co mám dělat. Abych našel život věčný a on se jednej správně že si z nos jak ti tohle si že svůj zákon. No ten bohatý mladík říkal o to domu v k jeho mládí žiju ctnostně nikomu neškodí jim všecko podle zákona provádí modlitby všecko mu říkal on se potěšit ježíš kristus říkal to je dobré ale to nestačí. Všechno co máš rozdej chudým ano asi li mít k věci tak v jako je všichni znáte všichni bez rozdíl v ale ty vinici nebo měsíc v do vás odsuzuje k tomu že moc kroků na cestě k bohu neudělá protožes ten ne pro na mi to co máte chudým co to je ten symbol. Vy máte své věci nechává si svět pro sebe li na to máte právo o o mně tohoto nebere. Ale ta rozdat toho co zná jenom to spravovat přátele ten první krok. Jenom do zprava ty učedníci panně to potom věnost pro v ale ty své rodiny ušel neměli vedle sebe. Pomocí ježíše krista je spravovali jež kristus se o jevy staral o ty rodiny. Oni musela malý zdálky oni se nemuseli starat a co si rodiny budou o když se stal se chata scházelo vám pocit tři roky něco máme považuj rodinám mu říkal nic z na ve z nechybělo. On se o všech i po stal tak se o všechno stará bůh jestliže nemáme nic svého a to oni neměli nic svého rozumíte takže kdyby bylo křesťanství dokázalo tato se nedokázal za ty dva sice let tak aspoň jednu věc. Svým vlastnictvím při na správcovství všeho na správcovství poctivé správcovství. Ne ne poctivé jakoby to byla moje musím s tím jedno z ale u vjem správcem tak by bylo udělalo tolik. Že by žádné krize které nás potkaly během staletí jak tisíciletí nás nepotkal li při ty války by byli bývali stranou. Protože jsme neměli vlastní věci výmyslem vlastní stát neměj jsme vlastně rodinu všechno od boha nám svěřené. Že s tím hospodařil daleko solidněji by z vlastnictvím proč nebylo posvátné od vás svěřené tak k tomuto než porozuměla moje manželka jsem říkal ty nejsi moje kdysi je od boha svěřena říkal na tak. Tak jane jak to v tom na že si bude vypadat ženo otok podle dal víte normálně moje že jste se nikdy ani nepocházely. A ona asi za vám šest let manželství trojí todo dlouho poznali to z prát co s tvým nad je daleko lepší než kdybych měl. Vyšší mu od boha jako zprávu ju i totiž děti tak spravuje wu. To dělám dokonaleji a on říká jsem nemohl jsem vedení dívala pochopit. Je že ty nevlastní když si pořád zažil vlastních. Teprve teď po cestě tech poznání po se se ne ne si to nebylo vlasy si to bude se dokonalejšího kdo do správcovství. Že když se ty jako správce božího majetku božího majetku že si měl posvátnou povinnost jednat než člověk který s pro o jenom své. Tak z toho. chabá pohnutka spalovat své protože to co jedeme zatím o není že ano to o to přijdu nějakým způsobem o zdraví při důvod o přátelé ho ho o se z toho o o všechno možné mohu při ji než to byla moje tak čistou o dělám strašnou hlavu když jsem s pravou volal takže mu tam bůh dal pánbůh vzal ano. Ale nelituju se za to žes todleto a tam to bylo za to. Proto vesel věku třebas byl kdy jiný člověk je velice se jeví do míry do míry jako on senilní nejsem protože zprávu ho k věci. Spravuje toto tuto svou tělesnost na ji nevlastním když budu nad hrobem a nebudu ani vládnout jazykem. Tak nezačnu vlastnit nýbrž budu pořád spravovat to málo co mně z by nebudu pořád spravovat ten zase rady které nesmím nic slevit aby byli tohleto křesťani neopustili dokud třista nad ještě si po kristu že s. Začly být vlastníky na doporučení císaře konstantina velikého e tak to se jsem si takle z nedopadlo nemusely nich jdou žádné i z mi andělu co se z mus kapitalismus komunismus nic jako to jsou náhrady vzali jsou učení chabé náhrady do protože on našel princip. Správcovství který je daleko lepší než jakékoliv vlastnictví přece si to ne osoby na co jsem si stát o napovídat. Co všemi nás o poučovat všem máma správnou určovat kdybychom my nevlastnili kdybychom mělo spalovaly to co je státní třebas to co je obecné ne co. By z nás měl radost bys dostali plat je tu bychom dostali vyznamenání od státu. Za to že správně hospodaříme s majetkem který jiná který jez co za mysticky stát si v tomto vodě nerozeznávat příjemného nepříjemného pro toho. Že člověk. Se protože jak rozeznává příjemného nepříjemného nemůže pi vyšly nikdy vědomí o tom že existuje bůh. Jak se máte se si o tom že existuje bůh že se přesvědčíte o tom že miluje nestranně. Že poznáván nestranně že existuje nestranně nestraní žádné existenci. Všechny podržujeme neseme tam se prosimvás za požírá jinak těch nižších úrovní na těch vlasy se se vzájemně vraždí že že ho po miliónech lidi z tady radím o ona ovšem on když jsem tohleto poznal koncentráku nemá stejně rád esesmana kterými se pane zavraždit v tato li se jen za v radil neexistujeme svými nebo mnoho lidí. A že to nijak neohrožuje o lásku k této nemůže jinak dělat když všechny nestranně milovat a tak jsem poznal že to prostředek. S jakým ho poznává nesou v nestrannosti lásky pozná protože jsem poznával jeho lásku v tom esesmanovi který by se po se chystal zavraždit. Tak on potože přeměn poznával boha vyslance boží nemohl dělat nic jiného než vyslanec zboží. A tak se měl lekla a utekl ode ne že přestal vidět od úrovně nese vraždí neviděl vostatní všichni viděli co se nebe nevíte pro jenom pro a vám to říkám abyste poznali proč nepoznáváte pána boha na protože jste straní straní s tím ve všem je máte všechno své. Ten toho atakdále dotoho z je to se musí začít ale tam se nemá končit ten či atd. Kdyby člověk s promlouval všecko to co za tím své tím všecko pochopit tento bylo od toho vybrali to vzalo toho kdo co z pro o něco o to co se nemá plést žádná spravuje to co zatím je jeho se se s pro atd. Tak by se brzo dopracoval schopnosti poznat působení boží a. Jak by poznal působení boží tak by měly že krista vedle sebe z jeho zázraky se všemi jeho zázraky ale ne málo kdy jsem o tom říkal svým nejbližším známým že ty zázraky v mém životě pořád si myslí že ho mám vedle sebe protože nechodil někde před je tři světy ze sedmi učedníky že chodí sem no a ty zázraky dělá skrze ano. A proč protože on nikdy před tím že tady byl tělesně nebyl tady více než je tady též. Je tady do on přikáže sešle ducha svatého s s tady ven dokonaleji a jen dokonaleji dneska s námi než byl tehdy tělesně s těmi učedníky kdyby byl tedy dokonaleji s těmi učedníky se než teď s námi duch svatých ho umíme jako vyvolat. Vím tak by byl se mu nezve do pod rukou nějaký jidáš ho domem dnem nestalo. Ale toho bylo strašně málo být veden osobně této nejhorší co se může stát s nejlepší je být veden duchem svatým této nejlepší co se může stát v ale není žádné jiné náhražky na to prosím vás po že to musí dopracoval člověk sebezáporem braní vlastního v že kdo rozlišováním příjemného nepříjemného ale s vzpomeňte si jak kdyby díváte i špínu i s dítětem při již vidíte z člověka nectnost mého vedle sebe. Tak protože on nectnost o zavrhnete taky celýho vylévání špíny i s dítětem ten člověk nejhorší člověk mezi nejhoršími je dítětem božím prosimvás v i to prasete nesen se dítětem božím ano se nad tím více člověk. Nemáte právo se od něho otočit zády pamatujte si na jednu věc kterou se ježíš kris tomto řekl několikrát jiný způsob to ukázal když tam chtěli kamenovat jakým zákon dovoloval tu mu o ho ženu cizoložnou u studny. Tak on říkal ano zákon vám toho dovoluje. A začněte kamenovat ale první hodí kamenem ten dojem bez hříchu a zavolal svět každého k studní jednoho po druhém oni vyvolával tím že řekl jeho jmen o a napsal to do písku a vedle toho me na toho dotyčného napsal jeho hřích také do písku. A ten dotyční jak přišel víš přece si svoje nejenom viděl že jsem se ho zná že zná tak jeho hlavní hřích tak ten tam nemohli pád do ruky on o poté si složil že nemohla vodit. A tak se stalo se všemi ostatními nakonec zdál byl sám ježíš kristus. A říkal nikdo po tobě kamenem nehodil pro z nás neházejte kamenem. Taky po tobě ne ti k a a on nás opravdu v v žádném případě protože nestranně milující kamenem nevchází i když jsme my horší z nejhorších kamenem a cit. Nikdy ses náš stvořitel proti svému tvorstvu nestaví zády nikdy dycky čelem k němu vody ze cit toto je špatné pochopení křesťanů tvé tradice velice pokroucena že si myslí jisto pánu bohu jsem pro ho nějaký satan hosta sil pro lidstvo protože v tom byl strašně nemohu si pán bůh který dobrotu si nic tak bylo se nikdy nestalo. My nemůžeme pochopit to co jsem je mezi stalo pro toho že jsem to a teďka david dobře pozor nikdy nestal ho a nýbrž to je líčení stavu který se pořád děje. To tvoření pořád ten proces to pořád pokračuje to co se stalo to co tam lišil se stalo v genezi tom svoření světa a to jsem všechno to podnítí ku je ne stalo to se děje mohu za každé slovo obě meze se postavit jako velice správnou věc pravdivou jen do chápu vnitřně. Chápu jak se tomu prostě je. jsem byl po dobu pěti měsíců svědkem toho jak jedna stvořitel že pořád dotvořuje k k a dneska to nevidím ale vím že von pořád o si kdyby přestal tvořit kdyby šel na ten z ji. Toto děly křesťani ty bez o že vel postoj na ten ti. To je to stvořila odešel od toho to je chyba v kdy stvořili věčný přeci tak nemůže končit. Nemůže taky začít nemůže končit nemůže začít věčná činnost o že ten ska to taky věčná činnost se setkáte další chybu děláme v z panny stal teprve když se narodil tady někde li v betlémě na začal být spasit jsem nepatrně věčně spasitelem do to vaše obrací krvi těžko mohu přestaly ale kdyby to takle bylo pravda jak nad jak tomu přijdou tím ubozí třebas nějací černá si kteří nikdy krista nepoznali na nemají možnost není to vina když tuhletu otázku kali vědom. U teolog kovy nad do lidské fakultě lidem ten student mu do tam po kladl a říkali jak budou spaseni ti. Kteří neměli možnost poznat krista a ten do říkal prosím že jak budeš spasen ty jako moci budeš spasen a on říkal milostí duší správně řekl tam milost boží je věčná tak budou spásy řeky více š sv. A to se na ten ted se to na vědomí že mi tu tady se máme velice pokroucen mnou a si ani na pokouším. Dnešní teology napravit protože oni něco přísahal musí v tom být věrni ale je toho neomalené a ti tělo povel kteří na dali na při jako páté kacele nebo jiný tady víc el tak že ti byli strašně šťastni že na dali ale mně jeden z těch teologů se věk zem v tečka těla do poslal takovou věděli činu kterýmu kterou vlasti vně. Je tam okovy ce se mu tam ve větru do které ty pane víte a k tomu věz kázal zaseje vám pomoci toho větru a za každého větru na každém věd zase u vás. To znamená nezasel ráj měla se nejí el svou silou nýbrž silou boží nemáš nic máš jenom silou boží by spoj dělat tu máš proto že to není tvoje kdyby si malinko přivlastnil užší nemá s. A proto můžeš za každého větru zase nad atd je režim takový tomu při tu kristu nebo si v v tradice katolická nebo jiná která před taková nebo ona ka a proti doby do stavu na tom ti vůbec nesmí za než ty musí znát pravdu od za pravdou jít aby tam pokud možno neškodit nikomu kdo tu s pravou chápe třebas jenom částečně nebo nějak jinak se jeho záležitost a proto to nesmíme dělat. No tak. Tak jsem asi ve zkratce vysvětlil doufám že jsem v tu hodinu moc k nebi se tady pořád by ta budu si že tou cestou poznání ne z vlastní s i nic dělat nikdy jsem o to byl dopraven těmi lékaři v. A ježto by jdete cestou víte co se cesta přirozenější. Upozorňuju vás ježíš kristus cestu víry považoval za přirozenější než cestu poznání. Proto jim řekl učedníkům páně a řekl v že teď dokud chodí s nimi nemohou poznávat věci to znamená česky do mu buď cestou poznání tak v jako oni budou moci kráčet na ni sestoupí duch svatý. A co bylo zapotřebí k tomu aby přesto pro svatý k tomu bylo zapotřebí napřed aby si sama správně cestou víry na tak o např dobří cestou víry se to tam prosimvás a potom aby ho to tam nebylo tak musím zjištěno. Ale co chtěli co z od svých učedníků aby dělali aby na sešli cestou víry správně cestou víry a teprve dostanou se na nejvyšší úroveň kterou je možno dosáhnout na cestě víry teple pak se dostane cestu poznání po určité krizi a tak krize je spočívá v tom že musí jednu cestu opustit za tou cestou se dát v lidský těžké pro každého člověka. A takže vás kteří věříte upozornil na toho že toto noha těžké krizové období vás všecky čeká. A nejednou pro zen mi to obyčeje najednou ne vydržíme to vás čeká na splátky. Víra na rozdíl od poznání je cesta zvláštního druhu jistot. Jistotu o č nevěří jenom tehdy když může tu svou víru živě provozovala. A onomu to podle toho následování víry vychází. Tak například dejme tomu prokazuje lásku bližnímu protože ten bych mu to ony je čem k tomu jednou tomu věřícímu ten správné že o je to jedno a to nečeká a ale u toho ano komu poradil nebo komu pomohl prodělá úplné ti vi. A on pozná že tedy to je s tím v jeho víry to do toho vložil že to dělal vlastní mocí nýbrž mocí boží musíte své víry. Takže bych je když začnu se tu přednášku o víře rozeznával školsky dva druhy víry jednu víru tak zvanou přirozenou kterou máme všichni. Aby ho tak z ono na přirozenou my říkáme náboženskou tady o říkat náboženská tu nemá každý a ti kteří si myslí že jím mají ma jenom malé míře v k a tam neměly by se moc spojenou s vymaní moc nikdy ji jedinost v ale přeji příliš noho tak je to se mi to jako toho přikovat takže ono to problematické naštěstí ve jsem tuto víru neměl nikdy tak jsem nevypadal jako ona. Ty bych nemohl jsem jako svatý protože mně nezáleží na tom zdali to do někoho vštípit nebo ne když to do něho ve vší vím tak že k němu chovám stejně milé jakkoliv se mi podařilo co do něho vštípit nepovažuju to za něco zlého nýbrž za něco dobrého protože jsem měl to nepodařilo za stejně doby jako když se mi to podařilo. To na cestě vědy neplatí na cestě víry rozezná máte něco jiného než rozeznávat. Ale něco jiného než na mate z dost neodnese slastné a protože hříšného kdežto neznám vám správné od nesprávného to je jiný pojem prosim vás.