Karel Makoň: 86-37A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Na cestě víry to již se post přirozený. Neboť na věcí jak víru tak ano a teprve potom života od nejde to opatří nemohla do oné ma kam mít víru panna boha když se ještě neměl pořádnou víru ten prosíme a tu víru v tento svět je tak o stát a tak že si prali jsou stavbě lékaři když operovali ve vědomí zbavili krve a musel. Ten čekat viklat dvou vyrobí že neměli tat ti tak sebe malá míra ono vám to tak je pořádně obrazy a ty a neměl jsem vůbec chuť poslouchat nějaké náboženské řeči nebo co takového pod o to pokoušet o bič od radila ti pravil že kdysi při na ale tak vám řeknou že jsem musel na od to od se v nás je. Co možná relativně dokonale poznávat tento svět věřit tomuto světu. Abych mohl na to naroubovat náboženskou víru když na bujet se na strom lék který je příliš malý tak ho to tak pak je ne ten máme malý tak ho za roku neunesl tak jako víra a o ale ani onu ven a neunese toho kdy za rád sítem ho vrátíte od pět. Jestliže nemáte pod bylo ten svůj stromech přirozené víry v od atd ano a tady je to velké neštěstí cestě víry to velké nebezpečné z s ti musím ta dem a toto moje dnou svatá bo moje je ti nebo do koly síně ovi radit když víte životem to pro nevzdali deseti. Buďte normálními lidmi jezte spíte milujte stane se pro dělejte normálně jako ostatní lidé. A to z toho důvodu že je jak nerozvine se tento život nemáte nejmenší nadějí rozvinou život duchovní ale když se to mi před jenom přimějete tou ji třeba do kláštera. Tak vám bude něco chybět v své nedospělosti toho světského člověk. Takže kam se nyní chci kdy jsou výtečně lidé zdali jsem v mnoha věcech. Něco jim chybí těmto klášterní tím vím ta znalost tohoto světa. A to je podivuhodné anna směšné jakým to chybí jak dávají chybné rady protože se neumí liší do toho postavení normálního člověka. Kdyby se dovedli vžít do postavení řeka která tak jenom manžel jako třebas vy. Nebo jako by taky radili zcela jinak k nám nemohou protože nemají ty zkušenost by museli to jsem na vlastní kůži jo a aby mohl dělat ale proto například ježíš kristus do třiceti let jak to ukazuje s příkladem svého života byl oddán své rodině svému okolí stal se mistrným z tu jsem byl pro tu společnost platným člen né. To je pro nás příklad jeho život. To znamená na cestě vír kdy nesmíte přednostně rozvinou o třebas jenom křesťanské ctnosti nebo vůbec ctnosti. Nebo s příklad si jenom hříchů to by bylo o to by to byste vypořádt tím tím bohatým mládencem rozumíte kterou on a s to následování ježíše krista chybí v dom pořád chyběla celé následováním vše krista toto je všechno co do ve starém zákoně dobré je sto z s i ti. Ale na sto mnohé jest co ježíš kristus ještě poradil a toto mnohé je následovat ho podle symbolu jeho života no a takže on byl napřed poddán a teprve když motto samovolně šlo. Ta poddanost tomuto světu se nemusel namáhat nemusel se odříkat aby byl tomu se tu pod a do to bylo zvlášť těžké protože on znal věčný život by měl být podán něčemu pomíjejícím dvou nesmírně obtížné po musel nestranně jednat děláno abys to dokázal to my nemáme na dostačí úlohu než ono ale přesto i pro vás je pro těžké a jestliže ale. V okamžiku kdy dospějeme takle k tomu stádiu že ovládáme ten svůj život že nám pod dale že ne ze sebe střetáváme obě se nese dáváme tak musíme nasadit víru náboženskou cesta víry musel začít zajímat o to např v jenom ty třebas ale potom je prakticky jak to v tom návodem jak a jak jsi tady dostat k o kousek dál. Bych to měl zase říci na s na své zkušenosti. Kdybych se byl neosvědčil v tom mládí kdož se nás těle v malém. Tak jsem se ani v náboženské víře nemohl osvědčit. sela osvědčoval v malém a věděl jsem že proto se přestal v malém nejsem ještě vyšší do že všechno co je to i proto malé bylo dáno bys pod si to nebylo moje nýbrž do boha to jsem potom ven začal poznal jsem to při nevěděl že od boha nad tak jsem byl schopen víry vědy větší než kdokoliv z vás protože jsem byl zralý na cestě osvědčování se v malém. Jestliže někomu vadí a celý jata mu to třebas vadilo zacházení některými lidmi že mu byly buď protivní anebo poměry tam byli protivné el tak to není člověk zralý pro náboženskou víru ne ten není zralý ten neroste nedospěl ještě v tomto životě jestliže říkám takle jestliže by běh ženy z se ale hada. Na pavla či na pavla přítele oddělená od ostatního světa bude válka. To nejsou viny ty ženy ale ten stav těch lidí který propuká tady který cetě bohužel malicherné a chce protože pro tak nemají jsem sice jede na hádají a nese váží jak mohu potom když z velké věci jako mezi národy a co to nemohou rozřešit. A při musí rozřešit věci mezi sebou by jen papež který měl osvíceného rádce a tím z osy to potože omezovat po o jenom toho osvíceného rád se v k v k v do toho znáte o po o protože neznáte a ten osy se nás se menoval ekg hrát mistr ekg hlad. A ten papež se dostal do pro sporu válečném porost sporu jiným člověkem který se také ještě stát papeže vám o to to maličko po nebo tady řešit ty tak. A tat tak si vzala. Toho hada který byl tu proslulí největší moudrostí v tom věku na rozhraní třináct jeho stoletím on že ona co asi šedesát dvanáct set šedesát třinácetdvacetsedum v do z váže před ti škod svaté jedno třeba třeba co jsem zemřel a v době byl do ten člověk říkat vrácen toho papež ne o mu poradil tomu papeži způsobem. Že nebylo třeba ani mával čit a byl to jeden jediný člověk který to zmohl a říkal mu tady nepotřebuju vůbec vojsko tady potřebuju ducha a duch dát spravedlivého a ty jsi petr. Na skále postavím církev svou vydali kristus považuju za petra za při se do vaně na osobní tak krista za tebe postavy o buď bez starosti před budeme dobře vyřešena bohužel. Je byste řeka ve že v době hus člověk by byl že tedy v sobě poradit i který vším lidem a bylo by to podporu jinak se s celou proti je pro otci a on. Svět se všemi těmi o jinou z ky. No a podobně jednal nejenom pád ale v téže době jedno podobě svatý františek z assisi. Době svatýho pranická z assisi velel byli v dál by městské státy a jednom město bojoval oproti druhému. Tak například s jemná bojoval proti tvorem si době li tam v v tom v tom assisi tělem nepatřila ani si ani o tu se tradovalo ani stolem si šel tak to ty boje o to panství trvalo šedesát let pořád se napadaly lidským vyšším došli k bezbranně tak si opatřili dovídal budovali nad pokračování znovu spolu šedesát let. A ten svatý ale z assisi říkal se nemůže dívat tam ba tam musí skončit to zbytečné aby s tak rasy mohou klidně žít jsou na něho třebas přišel zpátky do metru vedle sebe klidu a bez nepřátelstvím si stal mithra ani cela své moci do toho vycvičit svět. Ano. Říkal těm kteří se s vědy pocházely z jeho žáků že oni si musí povinně nenávidět ve tys žák kteří pokazil s onen svět ze s po jeho přátelé ne v ho v osoba padal když povinně musíte jezte občany toho od ostatní druhého státu tak to zažíval byste nemuseli mi je. Z přát myje s přáteli mně nic za končíme jejich boj šedesát let trvající koly a vzal jednoho si jen z jeho svého bratra ale mnoho z toho jeho bratra aby se vzali za ruku. A před branami si je my se modlit protože právě sie na svých stala napadnout tvorem chci. jsem dělal víc braní než prostorem světa tentokrát dál řada násilně aby napadla slova je svým do sebral jsem na nakonec se na to na svět. A tak s se postavily před. Brány ani nevím sešli z vědy a podle návodu svatýho františka jsem modlili den za dnem a nevím kolik ale tohoto několik týdnů než ta modlitba byla tak silná že. Přišli kým el vládní činitelem města z vjemy a říkali bratři viset tady modlíte se před našimi branami po ji od do naší si brát tam máme chrámy a tam se můžete modlit. My chceme taky z vašeho požehnání něco mít a. Ti dva žáci svatýho proč řekli to požehnání chcete mít. Tak my ho máme od svého bratra ztratíš k a kdo ho máme překlad tady ho a a oni řekli jak ho máme máte ho. Protože bratr nechá když nám říkal vás navštíví a budoucí znát moje poselství klidně jimž se říká neřiď řekněte z jej a tím noho dávám v s tou mocí kterém jenom ve které měl jsem se je ten domů a uvidíte že tam do poselství co s vámi. Přišli k tomu aby radím kteří právě liším pro koho je ve zbroji pak byste si s tím boj s kemp proti tvorem si ho přišly duch těm dvěma vyslaní těm bratrům na těžká onu a a říkal jim my jsme za vašimi zády se poradili že tu válku skončíme. Promiňte. Prostor je dobře se při tomu chtěným proto těžká protože byste byl hlavní odpůrci toho smíření na ty vadilo pocit to smíření padli všichni tady s tím že jenom poslouchal ostatní začlo proti se s tím že se musí pořád pro je matka řek ale od k rad. A tak to složili. A nebylo dokonalejšího přátelství od doby mezi než dnes si ženou norem cí. A to říkal svatý františek el to by to tam oni mu říkal ty bratři tady proces proto musíš así tam přišel po prosto si konal na to stačí kde by dva a ty si jen z ky který se nebude sic jen s tím a ty stolem si který jsem nebudeš cítit panensky vím to znamená ty nemá norem sví ty nemá tóny tvoje a ty nemá z vědu to ani tvoje ty nemá vlast ne na ty máš. Vlast jenom na nebi jsou to vlas na nebi tam te a přemůže dech každé takzvané vlasti. No smíří víte tak. Dostal oni nepotřeboval prost temnou svatý v radil že to udělali nebo obyčejný dva žáci. A ten si toho usmíření spočíval v že dva nepřátelé při vedle sebe jako přátele v duchovním poslání jo. Tak se nevíry jim v v jsem říkal se kráčí krok za krokem po v. A to znamená nepřichází tam v úvahu v takové skoky ideje najednou se dostane nějaké. Popudy tak o který jasně že nejsou z jeho rozum může li svou z jeho smyslu nýbrž obr tomu vědce. A objevuje se tím že vykonává ctnosti. Výkonem ctností k se pod o to nám v tomto smyslu s tou teologii jsou vlasy děláme ze vším nesouhlasím s mnohým a věčnou souhlas s osobami které by kdy kterém jsem z toho z nemohu jenom proto že do brzdí vývoj na mně to bylo jedno. A a tak. Tím rozvojem ctností se čech dostane do situace je na cestě víry. Že by s klidným svědomím nemohl na při le někomu křivdit nemohli něco tak zvaného špatného udělat no a to je dospělost na cestě víry přestože ještě čas kdy začal věřit na pána boha onomu to s vědomím nedá aby mohl něco takového udělat no a dobrá známka věcí el tak že teď když se dostane takle takle daleko a s tak je naděje. Že v něm za kód sví. Víra on totiž náboženská totiž na deska víra nemůže zakotvit tam kde poté bývá ustavičně hřích zem na protože co je to hřích na to neni něco co by se o nazvat jsem dejme tomu konkrétně smyl s tvým velmi dlouhou budeš ni svým vražd chtěním nebo jak nebo nenávist jak ty těžké hříchy znějí jeden za druhým nýbrž něco obecně platného hřích je něco atd. Co je nesprávné. Tak to co poznávající ví. A tohle daleko více než to co je v seznamu hříchů nesprávné to co mně na příklad me s vědomím nedovolí abych dělal se z zásady které nutno dbát o kterých jsem vám. Protože jsem ctnostný ale někdo se mi jeví jako nectnostný se tak nesmím toho druhého pro jeho nec zavrhovat. A to je asi to co nás příliš kristus svým životem sám byl vrcholně ctnostný ale nikoli zavrhoval protože byl necnostný. A k a. Totiž ona totomu tak když jsem v něčem ctnostný tak mu usadit tak. Že jsem v něčem že se v něčem jevím tomu druhému jako nectnostný protože není nikde dokonalý a každý máme jiné chyby a většinou své chyby vlastně vidíme vidíme ty chyby obyčeje ty svoje chyby na tom druhem nejsnáze ty svoje na tom druhem který se drž modlit vykované podle zem. Toho tří z na kusy protože to člověka zažili snadno poznáváme a. Bylo by dobré své na mi že ježíš z s jednal nestranně jednal jako stvořitele který miluje své stvoření ti jaké úkoly v. Nemůže svěří že by miloval méně tygra který je kříž krve žízni v než třebas nějakou pod pátku kterak ke než je vám není v. A všem dává dispozici život v takové míře jak jsou toho schopni k lidem na toho. Organismu který mají dispozici. Dává život vlivem organismu který mají dispozice opak jen proto li to neprošlo jenom tak vaším šelem nýbrž abyste si jmenovali že to co máme k dispozici. To je něco nám do dálného co ona může být tím za to taky nanto brát dáno je. A nesnesli to přivlastňovat jsem jenom propůjčení život nám propůjčené vlastnosti v čem nese jím pro učili o tady jsme vzali tak i tam do konečně propůjčeno. A tak teďka na cestě víry co dál ježíš se s říkal kdybyste měli víru. Jako potom maličké jsem mým koho menoval nějaké sedmý příkon tak byste převrat cely hory přes přes zavalen byste že to místo na druhé tak byste jem. Stromy před dávali jednom se na druhé atakdále v v. Proč musel takhle ten proč že dejme tomu vých která se mým ku toto nedělá nepřestat věc hory. A proč toto jsi nová člověku že by přesazování hory a to je velice nesl důležité to vidět ale velice duchaplné pochopení víry a proto se o tom vší škůdci v jenom trošičku. Protože když jestliže jsem víra dostane do rukou organismu takové lidský tvor. možnost se jinak uplatnit když se dostane do rukou nebo o tělesnosti nebo do vlády nějakého nižšího tvora když například se dostane em dejme tomu. Víra v život a teta přirozená víra do těla mohou k čili. Tak tomu v ale se než než se živí dělat tak dále báj jenom na své pudy a nic víc navíc nestraní ve zažitou víru ale tou víra onou na to stačí. Ježto člověk svou vírou stačí na mnohem více věcí a ne vám řeknu. Jsme svědky toho nebo za jsem ztratil zvlášt že holy přenášíme. A pro děláme všechno vírou v ten řád hmoty který sice ale jsme nikdy neviděli ale kterému věříme myslí nemůžeme si prověřit svými smysly. Jak po je v tom atomu v těch ale pro ve a v těch částečka menší než vy a v tom. Ale umíme si to představit ve sto představit a pomocí představy o vláda máme v mu tu to je prosím ta táží ta technicky použita která může převrat se hory. A tato víra na poli náboženském může člověka vrátit do jeho věčné vlasti tvé tam vymoženost za to tam. Zapřel me to tam opřeme o tohle tu možnost tak toutéž vírou kterou mu byla víme vražedné nástrojem nebo přeměněné hmotu a on v k v ne ne pro z ky. Moderní a chybně a tak toutéž vírou budeme moci člověka. Pozemského a pomíjejícího přejít na věčně vědomou bytost a tohleto měl na mysli ježíš kristus když propagoval víru on věděl že na učí nejste ti jeho učedníci vládnout touto hmotou let kdybych krajině dokonale tak že také k a. Mně ovládnout víru nábožensko to byl hlavní důvod proč je učil dělat zázraky a protože oni ovládali hmotu způsobem jakým normální člověk pane o vláda. A voni to ovládají toutéž mocí která způsoby nejmenší víru která způsobuje ve mně věřím tomuto život vlastně smyslu tatáž víra není rozdíl mezi je o nábožensko nábožensko. jsem nedávno mluvil s jedním takovým člověkem který jen vrcholně atd jisty z ky založen. na starosti u nás v dost širokém měřítku a teď si z kou výchovou mých a tím považoval za nutné se mnou setkat. A on poradit mně abych s tím přestal co dělat včas než za to. A protože proč to nahoře ano onoho o nemůže byl dávám u někdo z mých přáteli pro dával jsem ony je to dobrý přít tento dávat co se v rád. A mu to neříkám davy tuto vám to říkám a el tak to dopadlo tak žes nese nešli asi v tom smyslu nerozeznávám víru náboženskou a víru spojí. Tvoje viděla o oproti náboženské je mocnější než ta náboženská. Protože na dlani všecko co věříš že ty jsi například namaluje strukturu atomu v z tu tu kterékoliv to určeni mi a tohleto o z tou sloučení mnou jednáš. To nikdo neviděl tu strukturu ty molekuly nikdo neviděl vleku neumíme vidět ani mikroskopem. A teprve od tou jim mohl o bude ještě tak nic co bylo ale atomy vůbec ne. Není zapotřebí bych v něm viděl měl bych se hmatal li my o nich víme my si dovedl představit a proto mu mu me jimi vládnout taky někdy špatně. Vědomě špatně a protože tys svou vírou vládne teď tímto způsobem hmotou v tak bych vám jenom přál aby se v této víře nezastavily. Abyste z toho o tou vládly takovým způsobem že to nebude proti našemu svědomí buďte tak dobří a vězte tak že to nebude stát proti našemu svědomí. V tom mně slíbil a říkal že bude držet palcem kde kde to byl za to před křtí na nebude podruhý abych s tím přestal nýbrž abych s tím pokračoval v že on říkal my jsme ne nehodných. Říkal no než styky přijdou na to že jsou hloupí že jsem ale ve o víru nebo nevíru to je v tom bude ještě trvat to ještě ve nebude pro li to v co ještě bude žít po za děláno je to hloupost. Protože kdyby nevěřil někdo tak tady spáchá sebevraždu o na to si ti představy se na tento život on musel to li ho věřit. A dokonce ověří tím co oni věří jako na něco věčného aniž o tom mezi prsty utíká stářím nebo nemocemi tak tohle nějak nahradit tady pořád boj při do dává rady co zkazka měli co vším spi nahání mi cviky kdy to jsou náhražky věčného života prosimvás na toho je velice s patra v vám to všechno v přeju v k stany napřed o z přesný. Ale. sám to oni nebudu po užívat či kdybyste starat o zvrhl ale provaz není zvrhlost a to začalo používat. El tak bych byl prozradil že nevěřím daleko dokonalejším prostředků které vedou k kdybych například potřeboval aby pán bůh se mnou mluvil jako s jiným věřícím musí on chudák mluvit pán bůh se mnou vůbec slovo nebo co musí když ho nutil o to modlit se mnou mluvil tak by dech radoval můj styk sbohem se to je strašně těžkopádné lidskou řečí do znamená e přes tu očím dál před. Rozumí na miskou řečí bojem se zrozuje znamená přes tu očím na kterými lidský rozum paměť lidská řeč. Protože většina svatých si pomáhala lidskou řečí že pán musím vám to byl dostal zákoně je v novém teďka vám on tam pro jeden krás spis který by se jsem vodil jak mluvil pán bůh do ježíš kristus na mluvil s nějakou je těžko mu velice duchaplně krás mě. A co ji tam radil nebyly tam umenšuje si nic není co by bylo z tebe všechno je od boha. Proto jsme u stavy o ducha listy svátost přijímání a všechno ostatní aby lidé pochopili že všechno mají od boha na to není špatného na to je všechno dovedeno tento člověk tento vyberou tak jako formálně nemáte špatné. To se musí brát jinak. No a bych pokračoval v tom oboru a řekl bych. Jestliže člověk nastoupit cestu náboženské víry tak nepomíjí poučenost. Proto poučenost rozumovou proto vás tady pořád poučil o rozumově citově je rozumově. Protože nepodceňujte tupou činnost za vás musí dovést tam kam vás dove z muže a teprve pak můžete v víře se bohu odevzdávat. Před tímto nepude. Kdybyste by dokonale poučeni tak narazíte velice brzy na překážky které pocházejí z vaší neb po k učeností že kdybyste not toto před si kdy nebylo možné nebo napojena byto v naší víře nebo tak toho a ne na velkým omylu ale ten člověk protože el co neodpovídalo víře v ježíše krista nebo tak jeví řek kterou on propagoval jenom. To když například farizeové si mysleli že jsou dost velcí dost dobří a nebyli by jenom hroby z bílé jinými jak se o nich. Plné kostí li od vší zase od nich vydělat ježíš kristus. A toto si právě věřící člověk myslí že že něčím víc než obě jim roven. Ale neni jenom obilí hladem a kdybychom si jeho podali vnitřně tak bychom zjistili že pořád musí bojovat. Protože si špatnost měla dvě přemohl k ustavičný boj cesta víry to je správná cesta li v na cestě víry se člověk nesmí bát boje. Totiž víra narostly od se cesty poznání je cesta pomocí pochybností. Věřit neznamená mít jistotu mu takovou aby nemohla být přepadena pochybností. Tam pochybnost hraje stejnou roli jako jistota vedle sebe pro se na jednom by byl ku a brzy tam vládne ta pochybnost aby tam vládne ta jistota. Takže na cestě víry existují veliké propasti. Takového odlivu a veliké velmi přílivu takže ještě za nás přílivu el ten člověk vyniká člověka poznávajícího a při ní. Kam sich odlivu hrozně jen na tom špatně zase je čili že tam se na cestě víry pohybujete pomocí řek bych takového vlnění pomocí nakonec extazí. Kdežto na cestě poznání by toto plněním mělo být minimální je tam nějaké dále. Je minimální bez plnění to nejde to se nedá dělat jinak lidsky. Takže člověk věřící si nesmí krát za vinu že ho pán bůh opustil. Že se něčím provinil na to obyčeje na to nepříjde čím se provinil. Když člověk na příklad dejme tomu by se dalo třebas vrcholně náboženský život šel by do kláštera z od olej technicky možná kdyby byl normálně okolností se na západě si jde do kláštera a tej zjistí že po nějaké době nastane o něho odliv jako třebas u svatý terezie z avily a to byla pořádná svatá nebo svatýho jana z kříže a prodělávat temnou not naprosté opuštěnosti od boha pro hledá chyby v sobě nejsou tam. Je to cesta víry že totiž se od něho od toho člověka chce aby přestal mít tu víru z toho. Nýbrž aby věděl že to otázka milosti a jako pro každý co že který si nemá právo na ni činit nárok nýbrž že musí a se dopustit toho přestupku co po že začat za přestupek že přestane dělat skutky víry dobré. Protože tu pokud věděla jako svou činnost tak to bylo nedostačující on musí přejít dříve nebo později ke skutkům víry které pocházejí z moci boží tam se sejde cesta poznání s cestou víry. Toho dobře všichni křesťanští mystikové věděli že jsou ničím před bohem. A tahleta svatá a k kterou pravé bych chtěl dáme věnovat. Ten spis. E tej bylo na jenom aby se pořád zmenšoval jako třebas v ježíše krista a to bylo se svatým toho jsem mám zmenšovat nebyl nemohl bližších kristus. Dokud se nezmenšil o tak jsem ji již kristus nemůže být živ on neboj já. Ale s tím jsem byl učen pořád postupem svého života vždycky být znovu ničím znovu se li praně od sebe ale kdo se do z vlastní celky vytažen mně to omlouvá že si to nemohu při tady na kam nýbrž zase musím vědomi si toho kdo způsobeno tím vnitřním pokrokem který někdo řídil a to jsem nebyl já. Tak je zkrátka měl jsem za úkol sto věci ukázat ta než toto jinak než zády se do toho pustit se do toho pustil v dospělém věku tak i nádobou ve které bylo zkažené výkon nebo staré staré na tom novém se tam zkazí když tam malé je takže člověk věřící pořád bojuje s týmiž hříchy si kterými bojoval předtím nemysli zbavit. Ježto mně se nás je poznání stalo jsem od třicátého roku tří že bylo se v nás sled jsem nebyl schopen dělat ze svých který jsem předtím dělal mým byla měl jsem se od od z od toho dopouštěl a teď jsem nebyl schopen protože mmě vládla moc boží slámě tohle toho jsem vyšel tomu knězi ne k který předtím zpovídal z dělání zpovědi a když čemu jsem na rozpacích důstojný pane protože mně to nejde řešit. On říkal no jak toho tomu nikdo neřekl no protože jestliže někdo v přítomnosti maje k ka chce krás je zlodějem chce krás tak mu to nejde protože mají smysl něho díval na mně se díval bůh. nemohu hřešit kdyby se ani nedíval. Tak můžeš jít zase hle ale on za dívá a ona mně to nejde on říká buď která řečeno nazývá asi vás přestane dělat za budiž. A jsem vás dovede na cestě vědy dost daleko. jsem vám řekl že toto věda mám nohem při nosit ze jsou poznání ještě opaku na cestě poznání člověk vždycky veden jenom k tomu co může momentálně uskutečnit a toho je zpočátku velice málo může u li jenom maličkost proto maličkostech veden a ostatní vůbec nerozumí ostatní vůbec nepoznává a to není totální poznávání všeho tak kněz čela říkal bohu to není nepoznání nám toho co mohou uskutečnit nic víc. Čili poznávat toho velice a co mu stačí aby moh něco uskutečnit. Ale cesta víry. Přesto víry mohu poznávat nebo tušit nebo mít naději do tak je. Nebo ještě bych mohl říci důvěřovat než do tak je i tomu co nepoznávám a že ta. Věřím protože to nemohou poznávat tak to jenom věřím říká svatý a stydím ano. To je záležitost víry. Čili víra předjímá daleko mohutněji než na cestě poznání poznání samo poznání samo provede člověka nějakou správností a pak zase končí pak musí se s se znou od osoby zase z nově přistoupí k němu toto poznání se k kousek po kousku. Tak to je dlouhá ale ta kdežto na cestě víry může které před tím v třebas z. Pojetí boha. Ovšem bude to hodně lidské jen u všech nejsvětější věcí jste předjímat co ho jemně do toho potom dostanete tak poznáte do trošku než se dnes jsem to jsem před dělali než jak se to pochopili představu ale přesto v tom trošičku praví na to mi se si mohli aspoň řídit. Kdežto na cestě poznání jsem neměl čím se řídit ta se řídili jenom tím na co jsem momentálně poznával za správné a ničím víc ve velkých věcech jsem byl nechal na holičkách a věnoval jsem se něčemu co nebylo přít smíme s tím o potřebou v duchovní cesty například předním věda to bylo to dobré. Jsem potom po si pro z na to učilo při po tat řeky jinému k jednotě svoji bytost takže víra mámy tuto schopnost a s jednati aktem víry celou lidskou bytost jestliže nesahá zavírat tak daleko v že mi ještě nepotřebujete ani nemá tu příležitost celý jít za činném víry zapomenout při tom. Na sebe tak jsme se dostali na cestě víry tam kde kam se na cestě že z tady při jíti páně k tří. Že před kříž se dostanou tak daleko že pro akty víry a s tím spojeny lásky pochopitelně. Bude dělat něco co je proti mně nebo rozeznávat z příjemného nepříjemného v ella protože to správné tak to provedu. Tak se ocitl u konce se svou víru to je pro mnoho mnoho věřících neuvěřitelné. Že on se dočká najednou konce svých i ta víra tak dlouho sloužila a najednou mně vypovídá s podají nemám daly. nevěřím mně to nejde a a tak dál co do vykládat každý takže to trošku jinak. On třebas řekne že by rád věřil jen dále a pláče a klíč je sela co všechno dělá ale onomu to dán nejde učení se moje na hlavu postavit ale nemohli věřit na ježíše krista dále protože ten jejich mistr potupně zemřel na kříži. Přežila oni nemohli být sami z pasti když sami si z nebyl spasen nýbrž jenom potupně zemřel a no a víte že i když vstal zmrtvých tak mu nevěřili dokud svým neobjevil. Zase musely mít zk se zkušenost smyslovou a a rozumu aby mu věřit znova znovu museli to způsobem těžkopádným přesvědčovat staneme nezní my si tomáš tak musel znovu přijít tam za zlého ran aby viděl totiž kristus tak el co ten na svatý to řekl pro vás na cestě víry velice důležité. Říkal tomu v ježíši. Ježíš mu říkal prosím je to s tady posledně nebyl v jsem tady zjevil a oni všichni ve mně poznali že to vy všech který s vámi chodil a jediný jiné a proto nevěří jsem vstal zmrtvých tak pro totiž li nařizují nařizuje. Vlož svůj prost. Do mých dání otevřených a do mého oku otevřeného co od ano. Aby viděl jsem to který umřel za tebe na kříži a on říkal ne nepotřebuju když vidím a řekl mu slova pádem vůli toto uznání moci boží. Této co jsem poznávají tím maleb poznanou začátku ho on to pozná ale věřící. Takže si tím způsobem umožní přístup ducha svatého si může si páni s tím tože to poznal jako po a na jejich umožnili přístup ducha svatého znamená li při cení v tom v čem přeci osvícení nebyli osobní vedení toť ve obsáhne tohle to třeba osobního vedení boží v v v v je li člověk k moderní. Tak o náboženství nebo neví vůbec není nábožensky založen nebojuje jej daleko víc věřící než kterýkoliv člověk který žil na této planetě kdykoliv před na protože vemte si obyčejného studený týká na střední škole čemu on všemu musel všemi v to jsme si sice že když. u věřit protože to předním kdo hlásal a taky se o na nepřesvědčil jenom jeho co přestává jeho schopnost rozumová ho přešel jsem tak v těch vůle kulatá říká to nech musí být a proto potom po to by zkoušeli a od toho fungovalo pro z vás že to vyzkoušel je to v no to všichni říkal tomu taky ale my jsme se. No bych bych se na střední škole na tom kým názvy vůči žen nejmenší částka hmot je na tom. A kdyby se plně nedopustil toho hříchu a tvrdil něco jiného. Nad tak by byl pro pád kdežto dneska kdybych řek nejmenší části od od je a tom ve by sice. Tak bych propadl aspoň na vysoké škole a tam bych nemohu do z viz do ani hodinu. Tak pokračuje poznání. A tak pokračuje lidská víra která ne přímým poznání ale vírou představivostí a víra je představivost kde kupředu ano čili co je v představách vědců a co se u skutečné představách to oni teprve potom dávají na papír a dávají toho vyskočit technikou v vzít do mají uskutečnit v ovšem uskutečnil to na technickém poli dejte tomu dispozici jsem říkal tomu tak jisto vi. Dej tento dispozici náboženským lidem cos kristovo udělají on říkal. Neudělají sto oni z to jsou zaujati ani matka oni se za letí tady která se špatně pro setkat neudělají nic. Ale nemáte proto smyslu že by mezi nimi nebyli tělo nové věty v něco z to udělaly. Protože to jsem z ku vám minimálně zase tak být volbu temné kteří by z toho něco udělali. A to bylo to platilo i o minulosti menoval se pavla o jsem svou z toho menoval jsem svatou svatou kateřinu světskou. Z ekg záda a jiné bylo by z jak ale páky tu kteří by z toho kdyby měli dnešním způsob myšlení na sebou kdybyste tady svoje zkušenosti technické. K dispozici toho by něco udělali napovídá o ženské pak samozřejmě se stal. Jak co tedy když jsem si jsem mezi jen zatím mistrovi který do být schopni dělat tak si bych tak něco jak s tím jsem říkal nabude jsem dalo. A za den kdy jsem nevěřící. Ne tak že nemohl dělat to co věřící věřící daleko větší moc než i do do rukou věřícím lidem ale ne nevěřícím hle vám řeknu řeklo on kdybych někomu prozradil jsem nevěřící technických do věřit ve protože mluvíte o tom jakou dobu po bohu a protože to za nevěřícího člověk na danou od když poznávám tak nepotřebuju. Toho jako věřit a e podívejte se z by jde jenom věříte a vlivem víry poznává. Jevíli bez tu tu moc by poznáváte moc ne víry předchází víra a teprve potom poznání. A tak to tam to na ten si musí taky ne nestali ne přes pomohu ta víra musela předcházet třeba byla velké chyby i ve že by sice ale a nemyslili taky velké chyby a lékařství všude. A dělají se zase a bloss dělat pořád dál do také měli ten jaké dostoupí ní. Tomu rozumem poznání kupředu tam jaká hranice přes tu těžko se dostanete čili pěst víte z rozumu ale buďte opatrní v tom používání těch svých zkušeností na protože jsem tam může tenat do byt noho zla dneska vyslovuju být výhled lidstvo žil o tom tu moc a tady osobně nemám říkal no to víte rád ale nepodceňujte své postavení protože máte možnost. Různým způsobem jednání u vně působit na ostatně jim váš příklad se vinou lidi.