Karel Makoň: 86-37B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je velikým nedostatkem bible je v. Že ten kde jsme se říkám kde tak hle ale především taková k i ty že tam mluví odděleně o cestě poznání o cestě lásky k o cestě činů a tak dále a tak dále. Všechny hlavní cesty kterými člověk může ji tam v jmenována všechno je správně co tam o těch cesta ših jen žen neznám člověka. Kdyby šel vyhraněně cestou víry nebo vyhraněně cestou lásky nebo vyhraněně cestou poznání nebo jinou nýbrž myslíme lidmi že jimi jednou jsme převážně věřícími jednotně převážně nevěřícím jedno jsme milující věnost nenávidí svým atakdále potože se boji budeme v páru o jisto říkával na víta správně že ne v oblasti páru dvojice jsme jimi pokládány. zase trošičku chybné jež tam říkat koloběhu životu. To bylo touž je degradoval ale učení původní kde převtělování když se na neznámou k věci to je lidový pojetí něčeho co daleko vší. No tak tak by vám říci. Není možno se přímo doklad byto řídit protože nejste vyhraněně cestou třebas. Nemůže vina mně cestou víry oddanosti. Nebo činů není to možné protože by tam nedošel dech protože by nese se od vás jen abyste něco o činili kdybyste chtěli na by se činili třeba dobře tak se u mlátí kte rozumí v to to jde o život. To nejde to se musí taky dělat něco nebo nedělat něco jiného dělat i nedělat něco jiného to se řeky. Z tří z kdy jsme takovými herci na tom jevišti života. A v obyčejný herec ten si tam tu svou roli třebas velkým za pod láskou citu odříká v tom v jevišti. Ale velký herec a tam v své roli nezapomene vsunout po me a těmi pohled karmy řekne víc někdy než tím co tam vykládá. Víte kdy činna her z ů modely jisto od řeka jednali hladem ale takovým způsobem že ježíš me jinde jedním dívat nestačí na tu rychlost toho podání veliká chyba v z za čas moudré myšlenky jsem takle viděl třebas předvádět dělat to jsou okem myšlenky dělat samotnému polovička toho nitra jsem se museli zatím spisem. O tom osudu a který češtině a jsem se musel při se abych vůbec pochopit ten šílel chtěl tu svou hrou chci takže když vám chci radit z ba pravdy kterou opatrně ale jak to myslím opatrně na základě sebepoznání jestliže totiž to je cesta opatrná. Cesta sebepoznání když sebe momentálně poznává jako člověka který tomuto co dělá věří tak jsem člověkem věřícím i když o pánu o nic nevím tak jsem řek ke mně z neboť věřím to co dělám. Třebas nevim vstupu do stavu manželského nebo se rozvádí věřím tomu v ne tak je to tak jsem člověkem věřící jim že věřím třebaže rozvodem to z by si je to jsem se věřící v kdyby to nebe na to dělat nebudu. No tuto nějaké pochybnosti ale jsem člověkem věřícím takový pro z tam hraje určitou roli při nevíře tak se ale převážně jsem se při že se ani jsem se vaně člověkem milují svým aby kdy zapomínám porád bližnímu třebas na sebe po jsem třeba milujícím v tom cestou lásky. Že jsem převážně chcete člověkem poznávajícím když například jsem dobrým studentem nějaké. Škole. A vůbec přestanu přitom jako taková alenka se stávala na sebe vůbec myslet na myslím jenom na tu školu kde to bylo ději sobě i při za to jsem tedy dycky záviděl tak jsem tuto schopnost nikdy ne on neměl víc jsem strašně zbožňovatel k letu vlastnosti tato do před petrem říci protože se nic z jóg nestane že že který z to ale ty jsi byla co ne. Mě. A jsem tedy jak je vám říkám i na cestě po tan takový vědec na příkladem člověk vědomi musela se úplně zapomenout jak vizte ženich tím si poznávání si aktem poznání ano čili ty byly poznávajíc pro ty by se byla oděla náboženská nadstavba cesta poznání nebyli by bylo těžké je na tu cestu do z této neboť těžké se dostat na cestu k od tohoto atd který z toho o to není z těžkého. Vedle postačí se za to se vás kteří se neznáte po se zdá jako celistvá ho tak dobře na. Když se takés dobře zná a no tak tele protože jste každou si někým jiný z ale tak nemůžete se řídit se lineárně dával i toho. Přesto by tímto pali si jste mi tím milujícím jste je tím činorodým člověkem nemůžete si osobě nic takového říct protože el z každé tvrzení by bylo chybné. Velikou jako třebas jsem tak totálně jiný. že by jako jste vy všichni záviděli jak tak dokonale sledu spočívat v své lenivosti jak je tam dobře na s vychovat tam jako prasat. Úkoly jít a no ale to by třebas kdy se z ale jsem takovéhoto osob mění praseti ho schopen že není výhod a. Že vám to říkám takhle na to předvádím na sobě schválně z toho důvodu že se po že za nic takže nemohu s. Na své velikost něco obrat ani přidat protože není žádná. A el tak to takle mohou říkal samému jakkoliv pomlouvat as se domu jakkoliv povyšovat ani se neb po vyšším ani své neb oni svým ani nikdo nepodal sví ani do nezavře ani mění do nic neudělá když by zavřel tak nezapřel atd tak dále i chvále by měl plat jedu tak dějin nedala. vám jenom řikám proto o těch pak je tak o tom potem možnosti za při byste měli že obojí vjemy fík. Protože nejsem z vůli ne. A kdyby mně nebylo tak dneska při mém věku mám velice mnoho potíží zdravotních. Ale protože na nemyslím. Opak toho jsem jako ostatní v tom co z obou nebudu živ žil než normální člověk ale. Bez toho že bych potřeboval na sebe myslet tak kdybych měl radit jak se dívat na vrátky tu jsem to tomu se všechno předeslat tak bych radil berete tak jakože vám rad sví pro množství lidí kteří ji ve mění jsou jelikož jsem po každý jiný člověk tak si musel si vybírat tak cele právě hodné. Pro ten okamžik jakými jsem ano tak prát také do všech jedinečná věc. A zrovna tak ovšem když bych se toho porovnávat s biblí v. Tak kdybyste se řídil dejme tomu jenom těmi radami ježíšovými. Tak byste co chvíli pohořel protože byste nebyl schopen něco tak vešel mého o to dělat udělat. Protože mu říká. Například který si pomyslel mysli ten si provedl a přesto bude neprovedl co do na tom je odvahu třebas bych rád něco u kradl ne ale nemám od tohoto ukrást tak nejsem naděje ale pro ježíše se do dějem ano to je krásně vysvětleno kde zlodějem my jsme vším den padouši po všech stránkách k se považuju za zloděje vraha nabyl byla jsem bral žili vlastně rodí li si něco dva jdeme měl jsem momentálně doma. O vel tak z s meč. Měl že ano říkal kdo to než poprava ne tak jsem tato přežili chudáci ne. Ale myslím že atom se stejně protože s vámi o před něco jsou a něco dobrého něco špatného el tak je třeba umět se s postupem chápat jak by byly tak dejme tomu ba jak i tu na všechny svaté spisy. A vycházet přitom ze sebepoznání se dneska takový tak musím pole toho jaký jsem jednat když nevychází se z pozice ve které jste tak vůbec nevyjdete. jsem si se na dávám ale případu člověka který se ocitl mu stal na sela se v tomto listě světě hustém nese nevidíme přes les něco jiného a jsme tam na cestě na jsme cestě víme tady cestu nevíme odkud jsme se ta ocitly na jenom vás to je dostat věk dovedl a ten život vás slepé dovádí do tohoto život. Jsem na cestě a kdy do řekl tam kde ta cesta. A mít jsi tím směrem neboť tam raka se o to neboť tím nemohu odpověd a nejdu třebas pránu tam třebas nazdařbůh ho při na špatnou cestu do špatného místa kam jsem nechtěl přijít. Tak tak je to s námi na tomto světě že nemám přehled o tom protože bez zem. nevím kde jsem takže i nejlepší mapa to znamená nejlepší poučení které se dostane ba roli se nebo vypne nebo koly v jeho nepomůže ničem když nevím kde to nese. musím vědět že jsem do jsem co momentálně jsem když třebas přeju z když studovat například dusí mluvit jenom o známých světec do kolem chce ta si třebas vrcholně přála v tuš školu by studovat na a pokud možno se vzdáme na ani těm a takže se to podařilo tak tam věděl co chce. A kdyby se jim byl do toho tedy ve nějak i petr tak by si toto nehodilo moc na oni že toto musel nechal dostudoval v no tak klepot tomu při v pravým co viz petr řádu jo na tak jenom po o óm tak mezi známými aby to vyšlo b v přírodě jako na s von desky tak musím všeho to co mám udělat zanechat. Nech mrtvý pochovávají mrtvé všechno bych na nechat ani jsem ještě do dělal to co mám udělat jako světsky zač je to chyba že jsem se pouštěl něco vyššího kdyby dale věru škále dělal straně učednictví taky nejen nezaplatí nějakou dobu ještě by ba že by výhodě ne ale potom by byl oděli nakonec na ona musí to správně udělat. A teprve potom může se věnovat ostatním věcem a musí mít nějaký řád hodnot v sobě. Toho by si v první člověk ale opravdu prvním člověkem ale protože tady darwinismus za jinam říkej že napřed předním byl nějaký v ní. Ne mezi článek mezi opicí na člověkem atakdále ne tak napřed to řeknu pro dospělou mládež jako s tedy abych moc po tomto říct dětsky el tak je to takovým mezi článek mohl o to proč ne. Ale není to rozhodující pro ho vynoření se prvního člověka. Protože rozhodující proto je že nějakým způsobem mám v tom organismu tělesnosti tam ten stav organismu nad v ustala koho od koho tam z forma čí jo. Takže jestli například dorostl nynější o rosa. Tak je to tím že jeho funkce na kterou způsobuje dokola od této funkce bylo zapotřebí proč bylo této funkce zapotřebí to je jiná otázka kterou musím hle to povědět proč bylo zapotřebí kódu v který způsobuje že se tady objevil člověk. Protože podmínky života pro něho přestali být příhodný tady v čili zevní okolnosti umožňovaly abys tady ten koho objevil v je zajímavo že se objeví takový koho v jenom proto a že tady jsou zevní podmínky k tomu aby tady měl možnost existence nebo uplatnění tak asi tak. Takže tím mohu jenom říct tohleto silně pochybuje se byl v tu mile z opice nebo z jakého mezi článku mezi opicí na člověkem nýbrž že když. Dospěl jsem ten život vlivem vývoje přes opice přes před člověka šlo ke člověku. Tak. Také shora neboť tady musí být nějaká souhra všechno své u vytváří zhora mým my tomu říkáme zvnitřka navenek a ne tedy zvnějšku jak myslet jak byste objevil první člověk ve špatně kladena páska se z nic a z vnějšku se to zdálo víte taky tak líčeno v genezi ale nešlo když toto vnitřní stavy že ten člověk. Svět na ten člověk dospěl do situace kdy mohl padnout právě. tam neměl co dělat kdy v tom poměrném klidu by byl zdržoval celkový vývoj vesmíru pasti. Nejenom svůj vlastní el tak byl z toho ráje od volá jakým způsobem byl odvolán el toho nás si to dítě nepochopí protože je svědkem toho že jisté jenom tenhleten svět ale nic jiného. Kdyby mu řekl že tomu dítěti že on spal z nebe nebo z ráje nebo tak nějak tak ti to pro něho dříve nebo později bylo nesnesitelné neúnosné tak takle mluvit nebudu ačkoliv je to pravda. Ale to pravda jenom povrchně vyslovená po že bych to ještě prodloužil za viklat od tohleto když třebas mám nádobách v ošelíně vodu. Čistou vodu na zápalnou ze střechy a nechali tam delší dobu stát tak se tam objeví živočichové ničení ti a tak dále kde se to všechno sebe je tam bohatý život životní živočichů a odkud se tam dostali nikdo neví že ano. bych byl proto abychom nebát dali tím primitivním způsobem že to musel nikdo z opice nebo tak ty se prostě tady objevil jejím protože tady jiná vyšší moudrost než vývojová. Jen dříve než člověk tady byl existuje. Ž že bystrý podmínky pro jeho život ty se nevytvořili apod to tady člověk byl či jak víte ten první člověk že by tady podmínky pro na existenci zde tam on tady objevil ale jeho existence na jiné úrovni tady byla a do tak jo ale protože se vyvinuly příhodnější podmínky pro další horus zde na této úrovni on přešel z tam ten pro na tuhletu no a protože pro například si žádném problém. Je nebo ještě fáze na toho jak tomu nejenom věřit jsem tady svědkem toho že své přejít atd že z vyšší úrovně na nižší těmito snažší například z rajské úrovni na pozemskou bez těžkostí. A no. Je tedy možná že tedy takový se který jsem přešel na tuto úroveň pozemskou. Že jejich k tomu dostal těla jakým způsobem. Tedy kde se říká že pán stvořil člověka z hlíny a tak dále. Jestli. To v obraz který nemůže člověk začal jesi to pro du vzali jinou ano na plácali a které do toho duši silně pochybuju velice s krát jsem na velká zkratka toho co sedělo že všechno pochází z hlíny ze země ne. A takže na tu jinou. Kterou s pláten dohromady do tvých jimi vložil toho ducha věčného. Víte na to od pojď jen jsem ho která asi těm dětem nebo nestačí jestliže například v mateřském těle. Ale je nedělená buňka která po oplodnění se začne dělit a přes živočichy mořské napřed před pro od kila proti mořské po živočichy pozemské za nevěstu prodělá vývoji. Příměr dělat let vývoje na tom na tom toho světě. Ne tak si dovoluje říci že tímto způsobem přišel první člověk na svět. Že se narodil někde kde ještě lidé nebyli například li tam jenom opice. Ani se narodil člověk na jedno rozumíte proto se tam najednou on tou přeměnou ne lidskou. Ta opice nebo ten dar opice unesl tu celou tu ten se nikoho lidský že po této stránce je možná pravdu a pán dal ale jenom velice zhruba protože jen on se tam neobjevil náhodně jako se náhodně neděje něco v matčině těle. Že ona prodělává za devět visí tu vývoji na této planetě život vývoj života na této radě ne na jaké jiné to není přičinění trojí odněkud dáno a od čili jakým způsobem tato schopnost nadána sice ale výborně popsáno v genezi výborně popsáno. Bez jakýkoliv závad všechno nepravdivé ale je to obraz toho co se stalo čili proto co jsem co tam genezi napsáno bych nepovažoval za nutné abychom se narodil napřed žid byl pro opice být do tak můžete vykládat se nenarodil člověk od pro dně opice je to jsou také vykládat že to přestala by do by se že oni se jako ne hlásili nebo to jsem zažil jedno jedno li že místo opic. Jsi tak nějaké rodině opičí aby jiných rodinách obživy dospěl do nějakého stavěl vývojového. A to tak vznikl první člověk o pro první člověk na této planetě že tento kde se to daleko duchaplněji jenomže ne. Jenomže rámcově. Ne geneze jako všechna svatá písem mají tu zkušenost vám to předváděl nad o místě v s s s s kaše. Že oni s něčím za činu a rovnou řeknou toho konat tady měl z neříká a vzal hrdinnou z prát celý am dechl do toho duši z ne to je začátek nějakým pochodu a konec téhož pochodu co to o zahynula co mezi cestou jinou stalo tam není ale on se dělo s tou mnou s pozorně vás že my jsme taky s s s ale jak to můžeme říct že jsme z hlíny. Když jsme z matky ne. Své ale li prach si jak tak se dobrat příklad pravda sto pro cení brada a také pravdu genezi je. Takže to je začátek konec jsem měl to štěstí že jsem se jednadvacátého z odporu třicet nedovedl o tom prostředku. O sem tom prostředku z něho neprozradím ani slovo protože jsem si vědom toho že místo neprozradí přede mnou někdo jiný když na to nemám právo to taky to prozrazoval. Ale je to pro zcela přirozeným pochovat nikoliv nějaký nadpřirozeným zapůsobení nějaké mučí síly který mu křesťany říkají bůh na ni taky tomu říkám prostě. Kosmická síla. Která je inteligentní a která které říkají n. Je to ne však ty o meč ta prakriti ní. A tahleta síla zapůsobila tím způsobem že se tady narodil první člověk to se stalo mezi tím ten rupa vysvětleno co se staráme tím vzal jinou máte chvění duši jo v působení šakti a tak by do na přírody a vesmírové síly dohromady se to dá. Tak je z toho nakonec zde potí duše do ano no tak to asi by tak hledí že ti jsem dál nedá. Dalo je vy musíte se odváží dříve nebo později říct tohleto. Jestliže tady se líčí ve starém zákoně genezi jak vznikl svět jazyk je první člověk tak si prosím barborkou uvědom že je to sice pravda ale pravda by se nená obrazem když například dejme tomu že by byl nějakým mám s a vede to porod ve krista a namaloval na tom pod. Letu sám sebe byl by to o to porod atd. Na mala byl byto obrazu svému jako to říkal ten stvořitel jako se v genezi říká ale byl by to ten člověk na tom obrazu který ho věrně od dostanu ven z věrně znázornil byl lid a aby to obraz toho co v čili co mi čteme v bibli v genezi to je obraz skutečnosti ne věčnost sama. Já. Kdy řekl jak se odvažoval po že by měl možnost od toho člověka a toto dítě. Způsobit tou hle. Bohu dlouhodobě tak bych řekl tomu děti když je to co a jak to tam řečeno to je pohádka. Ale v pohádce je zakotvena pravda. A ta pravé zatím která tam nemůže by se na ten nevyslovitelná a to musíš prominou že nikdo z lidí pokud se dostane k tomu nevyslovitelné mu věčnému abra to nevysloví když se tam dostat zase nevysloví li to vyslovit nedá jak hnedle to jsem byl tady to s tou obraz jak sto obraz tak to není skutečnost tamto možno jakkoliv podrobně vysvětlit tam byl udělal z toho obraz jak jsem třebas byl komentoval jesu v a komu se mě. Meze ne tak jsem věnovat udělal věnovat udělat přít pro nějž si obraz takový příhodnější pro vás ne jasem z ale obraz jsem nemohl o skutečnosti se mluvilo obrazu o skutečnosti. Tato upozornil že toho by se věk pohádka atomu se čili ten kdo psal genesi. Tento psal v genezi jiný psal hosté vnitřní danou od tamtéž vnitřně to co jsem poznal věnovat dáte do sto pro ty které je. Že to mon musel prožít toto není nestálo. Nýbrž že se to děje se to událost mi do toho člověka který o zažil a on to popsána základy jiných pramenů než ti který měl po ruce aby stráž těla se shoduje s jeho vnitřním zážitkem o to popsal tak jako summa roven tak jako babylón syni velice v podobě do popsal protože to svou zákonitost a od toho od tématu kam on musel to na odchyluje moc se to neodchyluje malinko se to od živly a on popsal svůj stav jak se o něco. Stál a on si věděla zatím velké svědomí protože věděl že jinak tolik jiný nepochopí než jakože se to stalo. Kdežto pro toho samotného opisovat ale se to nestalo nýbrž pro tohleto vývojový proces který jen probíhá. Nikdo nic nestvořil nýbrž všecko stvořitel tvoří jasem v. F. My se říkat svěří on je toho kontinuální proces ne. Který probíhlá a když že matka rodí tak zase ten proces opakuje. Od obyčejného chaosu zaselo celý s ním projde z ale vy si svým celým projde takže na mateřském těle apod procesů těhotenství mohu do komentovat jak to vzniklo že to vzniká a se tady pořád ten. Ten věčný tvůrce je že nešel na ten si. Že pokud tedy vidí se budou znovu rodit tak vel tvůrcem pracuje jsem to si přeci žádná matka nemůže osobovat nárok na to za to o na zařídila. Si nemůže jak ten vývoje na planetě naším toho života procházel kolik procházel kterými cesta a dokonce si je li volí správnou vývojovou li nebo i ty proto založila takový že oni při takovými která nás padá do úrovně člověka aby dokončilo člověkem tak volili čili pro není problémem kdybych rozhodnout byli z doby se kdy jsme ruky nebyli jsme nikdy není zapotřebí že matka to zázrak pro v době zády jedni. Sítu za listu mateřském těle prodělává vývoj přes prvoka přes nedělenou buňkou prvoka atakdále v člověku a čili tímto musem jsem byl opicí tímto způsobem jsem byl vším co bylo před a tak dále. Tak to byla no a tak jsem doteky projevilo v tom. Ten poznání ničím protože jem tam jsem vedl ježíš to ode jsem poznal že to nikdy nestal se to děje s to stalo se mnou tak jsem tam napřed prodělat kupodivu konec světa. Konec světa a teprve jsem prodělal konec světa a tak jsem prodělal začátek to je potom ne nebylo potíž pochopit začátek jsem pochopil konec co z začínám musím taky konec protože ono to je to vedlo od konce k tomu začátku. Ovšem proběhl to všechno bezčasově ale přesto vím že napřed byl konec a potom dostal co se mělo zdálo že byl napřed konec. To na ča ale toto i verzi dní. M nedění na věci je velice důležitý protože ježíš kristus řikal nenarodíš li se znova o to byla prudce znovuzrození todleto záznam o do od o znovuzrození v čili to je od konce začátku pase toto novou jsem prožil čili tam musím napřed z tohoto svýho konce ve které se ocitl to co se k tomu začátku ale o to musím být musím organickou spojitost tím čím jsem k tomu. Čím se tam stávám postupně tím znovuzrozením je mi dobře rozumět. Jo. No tak co s těmi se stoupal od koho to je mi po na tak říkám ti řeknu cokoliv o tom jak se tady objevil první člověk vždycky to bude pohádkovým způsobem že ano. Protože po pátka v všechno dějem. A jestli pak mysíš že to je její když to pořádně nejlepším případě děj je ukončen. čili taje objevil první člověk tak to se ale v děj dělo s tebou ty jsi také tím prvním člověkem který tady obě to je těžko vysvětlit jak je to je tomu tak bohužel kdy každý jsme tím prvním člověk vystavit obě pro tuto vnitřní skutečnost která je bezčasová bez prosto nová bůh není ani tak ne. Ani tak jsem trvale trvající jako bezčasový a bez prosto. Takže ono je to přechod se to stvoření v bezčasovosti a bez prostoru. Z hostí do časovosti a prosto novostí čili není toho přechod. S který mi dovolil mít něco nad na času měl nějaký nároky na čest nebo na prostor v tyto nemělo jsem to zažil než je ten esesman s kole když se rozbila tak v chvíli jsem zažil konec světa pro sebe jsem se vzdal sebe to byl ten konec a potom jsem protože jsem zažil kole kdyby byl na že napřed konec zase došel svátek ono je li kristus že o si o tím že jsem na přišel skončil tento život rozumíte. Taky musel napřed zažít konec než. Toho ducha svatého seslal svět který se to všechno pochopili že to co zažil jo kdežto předtím ty učedníci kristovo tvrdý si musíme přiznat z toho neměl jednoho zrození nic takového se vzdali svých rodina to byla veliká zásluha a proto mohli mít dělal zázraky a kde věci. Vědomí jako takové je bezčasové a bezprostorové vědomí celistvé vědomí je než zasel neboť je to součást boží existenci jo. On je také tím totálním vědomím ovšem musí všechno uvědomuje jo a tak kdy to vědomí schází do toho člověka to vědomí boží tam zkázy v okamžiku narození. Protože tam se o samostatně tento orat přestat být závislí přímo na téma otce a musí si něco samostatně uvědomovat ano. Co jste mase si nemusí samostatně uvědomovat vůbec nic ale bylo přebytečné aby tam byla aby tam přebýval tam nepřebývá. Tak je to pravé věčné přichází v okamžiku zrodu v do toho ti takže nic věčného nose např je ano v trpní o pak ku li ano to zásahem třebas to co dále ne jsem nezabíjet že taky věčnost zabíjet na zlé ne. Ale i to co za by něco jeho pochopitelně život zabít to co tam nemůže bylo ba ale on v boha zabije. Ten tam přistupuje jenom v okamžiku narození a tam se pomalinku teprve zmocňuje to vědomí. Let toho malinké jeho úseku kterému říkáme vnímání tohoto světa. No a tak že se z moci napřed hmatu ho potom ostatních spisu nakonec rod. Zraku všechny smysly pohromadě v po vládnout že i vidíte dítě začíná vidět. nakonec bytí tak teprve po tomto spřádá do obrazu o tomto světě a tak dále no stačí toho. To na stání z vrata stavy jsou rozhodující proto jakým způsobem tam objeví to věčné. Protože jestliže porušen ten a potom mat lidský organismus to na káni před narozením jo v tom matčině těle n. Třebas svými duševními stavy ve tak potom se to dítě nemůže tolik normální a nemůže za to pochopitelně ale ten koho tam není celistvý nebude po trám ano ano tak to je důležité vědět todleto čili vrata stavy jsou velice důležité neboť. Ten tvor který tam rodím není ještě samostatně tvorem závisí na tom co myslí jeho co dělám matka. To byl s oděla vůle u matky na při ten způsobil na horovi to nad ano a nebo přes časný porod a podobně. To z vůle na při způsobem přesní proto je zařízení velice moudré přírodní protože on bylo tolik že se nenarodilo normální tak račiž se vypudí z toho na ní. A tím se zabrání větším těžkostem a tak sebou vlas z vody to menší ta ho tak jo stačí to volním ale když tedy z na. Přicházející tím poznáním které nepochází z rozumu nýbrž jak tomu říkáme zhůry správně bylo zvnitřka to znamená a z míst ne z místa nýbrž z vnitřka všeho to je bez místní stav nitro brzo bez místní stav tak tak to takle čís bez míst svého místní se to přetváří na místní na časoprostorové ano. Že odtamtud přichází to pravé poznání které zase kterým je nerozdílně spojená moc to uskutečnit také. Tento pochopitelné že. Tak je to potom umírali tam to takhle vždycky nejde třebas něčemu věří tomu kdo o to sebe není to pro ze věřil v ale to řekl že a třebas něčemu věří na aba se nedostavuje moc to uskutečnit čemu jsem. Prosím totiž víra může do vědy před jímá skutečnost žádnou věřit. Absolutně ne přístupným věcem neuškodí jako řek ale s realizace boha a u řeší spojení s ním vědomé tomu věří že to možné ale proto z od neuskuteční. A protože jinak tak takovýmto způsobem předbíhat říkám sedí předbíhá skutečnost nebo stav který zažívám na proč je dovršuje doplňuje rozšiřuje tak nějak no v tak nemůžeme od víry chtít totéž co chceme od stavu poznání stav poznání totiž nikdy takle daleko nejde ten stav poznání že dycky přiváděl na poznání maličkosti správné maličkosti velké. Věci a. Maličkosti. A bez kdož např ve tady být do vizte maličko se u něho poznával jsem maličkostech jak to poznám velkou věc nepoznám. Protože je to vedení a jestliže nejsem schopen provést velké věci ještě. Nýbrž jsem schopen anebo se máma trvat v tom aby byl schopen provést malé věci mám tedy v malém osvědčit. Tak musím. Se smířit s tím že moc kterou mám které s tím spojená s tím poznáním ztratím jak je to uskutečnit neboť je dána jenom k tomu čemu aby se to skutečně ničemu jinému k takovému uskutečněním moci boží je určen celý tento svět moc daná tomuto stvořenému aby se tam mohlo uskutečnit záměr boží. A no které velkém o malém se to projevuje také že mají se na říkat také veden jako ta v tom el tak to děla a protože víře nemůžeme předepsat aby se do týkala vět to ji nemůže před si. Poznání to nemusíme předepsat protože poznání cetě věc nedotýká. se nikdy nestal o žádné poznání nos se dostavovalo samo od samovolná záležitost. Ježto víra je z poloviny nebo ze přispěti naučená záležitost naučená a teple toho co je tam nadstavbou u přidáno do víry ano také vy máte na mysli při víře tu část z při danou. To znamená je tam také přidána nějaká moc která aby uskutečnila to co na co věřím a no a je tam s ale teď když to odpovídá mým možnostem stane moudré meditace jakmile to mohu uskuteční jak se tak to dnes tuto uskutečnění jak je to dnes kříst nepříliš jak je to nezbaví života nebo součinnosti s tímto světem tak do míry mám moc toho čemu věří. Také uskutečnit jako přitom poznání čili je to rosy takto než jiní daleko větší než přitom sebe na cestě poznání ale pomocné. Takže ten člověk víry jim. Také svědkem toho že mám moc něco čemu věří uskuteční. Ale mně kdy zjišťuje že sice tomu věří ale vůbec nemá moc to uskuteční jezte ji se to děje takle tak tak jak to pro o tomto druhém případu do moje jako ráno vyd ale to vysvětlím na paní hlava č nové joze říci ale tam měla tou se o do bohu ano. upřímně prohlašovat to pro sebe je pro nás že rakovinou ve vyšším stádiu nechtěl se zbavit ale chtěla prostě se pomocí toho odpoutání od sebe dostat tomu boha a ono se to nedařilo protože to je jenom prohlašoval třebaže upřímně a to nestačí že vírou si to prohlašujeme že si toho kde kraluje me jako správnou věc že v víře je připraven nějakou zažitou s. Který věříme jsem s vámi důležitost to nestačí k tomu aby v byla jsem se na moc. Nýbrž aby nikdo zažila byla moc k tomu je třeba vůle boží která tam musí zasáhnout a v tomto případě když jsem se vzdal sama sebe. A nastoupila na to do toho poznání nebo rozeznávání nebo z potud rozlišovací dobrého správného toto správné jsem toho jsem se ho byl za to co uskutečnil v tak v tom byla moc boží jsem to pochopil protože to nepochopil z vlastní nic dělat svým jsem nechtěl to pochopit zas. Že vůbec na co si nebo. Ale protože jsem to proto že pán bůh svou mocí a svou svým poznáním že pán kdy se toto stane v případě víry když prostě ten věřící člověk toho svou vírou vyhmát ne vůli boží. A když tak i tu vůli u nás protože něco jiného je vyhmát no a něco v mysli jen pytel vše. Že vůli božích ne nesmírně op jisté proto se modlíme buď vůle tak to nebi tak i na zemi teprve potom všem co mělo předcházet tomuto no. A tou při králoství se buď vůle tvar o nebi kde příkad víte ještě rasy božím tak můžeme také si přát vůli na zemi jako na nebi a ne ono proč dvojí je toho náš mystický. Život jinak toho ohrožuje tak volně náš lidský život že si to předem jsem třebas se u skutek. Čí o ta bral co se nedal nabrat li s tam si to přála s tím ježíšem být živá to za o bylo nemilosrdně toho bylo toho toho zdá se být jednostranném ale to velice příkladné není to nemilosrdné vzorce příkladný se li se z toho. A my máme zabil ženou všichni ty a řekl a. Něco co zbožňovatel jsou kou v ježíšovou po provaze klíč od chrámu který se měl do vědy samo litoval bohoslužby a věřil tomu dost nebo bylo protože si to může stát be tak tomu bylo třeba dvojí věci. Zaprvé být tak prostým dítětem jako byl on v tom nejsme my velice slité bytosti a kdy ji mít za sebou to co měl. A co měl za sebou že on totiž se stal pokorným sluhou božím a a vám řeknu víra v především potřebuje bos v na s. Že není spojena s poslušností stal tak vede k tomu zrádcovství dáváš tomu be. To byl člověk neposlušný nic jinam než neposlušný když tam dělal nějaký zázraky alejí ony dělal co by lidem v ježíšovy moci taky jidáš ale to samu mu k poslušnosti ne přispělo protože jakmile třebas na toho ježíše by byl někdo z boha do mast velice drahou tak von to malý při zazlívat při mu tam vytýká ano byl za napsáno sto nechali by se to mohlo odkud vím prošla rozrostl ví. El dobrou duši. Přát tyto rozdat tudy nepochopil ten vnitřní smysl toho co tam dělo. Všeho napomíná no a zkrátka nám také vznikla neposlušnost. Ne neporozumění a víra tu vlastnost že obyčejně vysoce převyšuje převyšuje pochopení. To viděl svatýho musím jsem často citoval by to všichni svatí že do toho rozum celkem jemně říci neměl co mluvit oni všichni věřící říkají nožem mi nepochopíme nikdo z nás se do trojjedinost boží na to že nezáleží ona ale. Onen to stačilo ale. Panna maria nevěděla může po nic z dítě v protože nepoznává může ale. Stačil li toho ten anděl řekl a uvěřila k novému a tohleto no nám chybí tato od bez vás. To která není planě odevzdaná nýbrž poniž následuje hned rozhodnutí. Ona říká panna maria doslova ale služka páně a to při proč ještě nový vyšší než sami v k a pak ale služka páně v tom to se hlásí za poddanství bohu že a že podána bohu panna chybí nejste soustavně podání. A potom říká a dělá rozhodnutí rozhodnutí staň se podle své vůle ale rozhodnutí její. Napřed jen poslušná a pak se rozhoduje abys to stalo ano. Proto jsem si dycky tak ty myšlenky také na dvě na viset dobře pochopte jedno druhé samy od skryta. Be no a ta míra a potřebuje mít ještě něco jiného ano nebo kromě poslušnosti potřebuje se tříbit denní tříbit denně být živena. Ale nikoliv jenom poslechem nebo četbou nebo spalování nýbrž musí být živá skutky. Víra která nemá skutky není víru v učí si páni byli chyceni věrnou pánem ježíšem a proto museli být pořád. Skutky ježíšovými i vlastními přesvědčováním o tom že ji víra ale pravá které byly bývaly nebyli chvilinku přestaň tak dělají hlas z lá.