Karel Makoň: 86-38A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No tak ježíši že mu byla za to to byla zraky abych zavírá po maloval že oni museli dělat na úrovni své úrovni víry museli dělat zázraky a na jiném úrovni se to nemusí dělat stavělo jen tak nebo jako jejich bo toto víra na jakkoli se jemu rovni do ve se vzdali své rodinným toho nejdražšího co měli ne o to bylo by to záviděl na toho aby byl byla to no v a tak jak to by byl že naše víra na ale nevím brala. Je jim tam míry myšlení do mě. Memoria od kdy je by se jsem za vás ale také víra be vám musí být denně cvičena be ano be a jak ne není velice prudce upadá be takže když si dneska vědom že jsem věřící be jít za uši nemusí být be protože dneska zapomněl žít podle své víry jít a to je moc dlouhý čas co se neděje měl vůči. Jen to je zkouška ve neměli by si taky říct že. Se to za pána boha když mně dovolil mít takoví vědí že atd takovým pravdu lesní nebo že lid vidí kdyby toť mělo trpět ale to jsem pro vyvolal v době těhotenství. jak by jak tomu hodný že přijde a takže to zkouška vidění. Kdybych ji řeknu kdybyste je to s kou se víry obstát takže byste neměla honbou nad ale vůbec ne byl to na tom milovala to je e to není víra potřebuje lásku. Ten dale jen to do jak se zná a on nemusel mi nikdo na mně nic dělat. Se jak se to neni to tam tak nebo z něj vyšlo to je tam zázrak to co z toho oka nade a to jste dobyto vyšlo. To se ve do bez na jsem nikdy a paní kámen na zajímavých není jako zpola případ janíčka sví. Jo při na tom vím co mám případ. Jeden případ jeden by se tu v tom si nemáme druhým ale je to tentýž případ závislosti přímé závi jednou od ní. Toť nebo co vědním toť nedávám velikou naději aby se ve víře osvědčila. A jakou měrou se bude že by se za tu moji si ji bohu li si jak jak chceš všemi možnými léčiteli ale jakmile se neosvědčí sama ale je zem na tak to bude málo o tom. Ty musíš být za všechno co ti přichází od boha mám. Poctivě věčná nerozeznávám toho. Příjemné od nepříjemného a to jsem do podléhá rozumně moc tady říkala to nebo pokud v tom když mnoho nabýt. Todleto křesťané dovedou o na že bych to nedovedl jenom ti to jsou těm vrcholně nepříjemné a dokonce co pak nepříjemné ale věci do vás kajícím tak když doprovázené u na bují kde kající de prý mu nic z že ve pro děs razí je řek bych na kolena prosím je ho je to se rozum na kolena tak na těch kolenou zůstávají v mu mu mu mu o tom. Na těch kolenou zůstávali ale ne nebuď jenom na kolenou nýbrž my se svou duší k bohu. Při případ kdy se bude v jeho bohu v ní. To bude dělat tak důkladně že nikdo o nezažívá pro ty to nebude radu jak on si udělat to byl ten zázrak jsou moc a kdyby tam matka nebyla dával víte ten který umřelo umřelo. Tak byste byly již kristus ne neobrátil na nebi se snažil od být její zachrání nebo vrátit životu. Ale jeho jako ono taky že život je žebra a způsobila tom matka ne ten kdo se nemohu k tomu životu rády za doma dale. Proto nejen by vždycky mrtev pro dítě protože není normální že ano ale ty se může vrátit k tomu žil pro dítě když ty vrátím život. Ne víra tuto schopnost na tam matka měla víru v ježíše krista kdyby byla neměla tak se ona stalo ale vona věděla s tím tu se s ní. Co je to ona není vším že se co prosim a být po nás není si žili všeho protože v ní. Ježíš se od nás. Abychom projevili na každém úseku svého života dobrou vůli když je dobrou vůli víc nemůžeme projevení dobrou volili jsem tady bože mně udělili dítě be. mám be právo be. A dokonce povinnost palem tomu znamenal právo podílet se né. Na své tvůrčí činnosti tak se s po do se od pod co on na svět a tak dále be hle a bere pro veliká be ale jsem již po po ne svou tím způsobem že se k tomu míti budu chová be jako be ničemu nejít nižšímu od sebe oné be. A vono to vlastnosti které se nejeví jako nejcennější z toho důvodu že bych za tím při svém duchovním vývoji neunesla be všem toto jest nemohl dobře radit o tom neví že to záležitost únosnosti matky ní. Že on zatím u neseš jedno bral neví ne vy jste jak ho v jen ta prasnice tam u mně v tom v těch z divech měla balast v lál dělat v al zahynulo z toho tolik že z byl jenom ti be. A ona je osobně plavala oni nezahynul není to zavalen bylo bylo třeba nějakou vlasy těch byl on bude jinak než věřit že v tom rozumu a vy dají do na tak tyto tak i tak musí výklad aby se nebo šlapal a be. A to je co by měl poradit kříž trpně vést je be nedostačující a bůh mu v mu v no činnost radila tak bychom možná nemůže protože jenom když jsem vtělený. Ale ještě zůstával v tom když jsem cení na protože on musí také říci. Že tak činnost be že si to že jsem v i když ten li člověk na kabaly si s po do za něco co ho opravňuje vně be. Všeho toho opravil tomu mi dal milostí. Tam milost tady je v tak činnost jenom o tom je překážkou mezi mnou a bohem on ale nemohl právně o ó pane hle váš dům. A to von by mu dělá to jeho z ale to rostou svým tím že postranním no budí tam jdou neřekl tak bych pro jsem mu ne jo mít tak je to dobrý mně jse vidění. No to je dělat například dostavit konali byla podobu z vaně ani lékaře ani na anna jinak nějaký stal se hne tady není znamená při by žil jsem nějaké syntéze duchovní po vás. Ani nápad protože vím tu si jde do pro vady ne na téže úrovni na které se prováděly a na lisu a téže úrovně dochází kde nějakému závěru z na zevním úrovní kdežto v tróje se vůbec nedotkne te zbroji toho co analyzuje te a to co si víte ty vězte. Je někde na za a rozumem za rozumovou u toho je syntetické anebo ale lidské povahy ve pořád rozumová úvaha je za rozumovou úvahou a když je za rozumovou povahou tak žádnou syntézou ani najednou se nemůže dostat k tomu k pravdě tomu pravému poznání. Se opustit sama sebe zapřít sama sebe a ten taky rozum. Taky součást nás to musel opustit kdybych to byl neudělal před koně věku tak jsem s vámi také nemluvil vim že to nutné proto tak tvrdě oponu je třeba opustit sama sebe i ten rozum i tu tak zvanou dobrou analyzování se tam nevěděl zdroj rozumem nejde ke zdroji tak. Ale může sloužit k do kukla bolení mysli to ale ten všechno. Ale pak to nestačí ani tohleto pak je třeba se vzít kříž do znamená to co jsem odhalil vnitřně musím okamžitě uskutečňovat jakmile malinko po stojím nemám uskutečňovat ti sílu daně opustí kam si okamžitě to uskutečnit. Ale nejenom nadto ještě pořád nestačí se musím zřít přitom uskutečňování ne protože byl na sebe kříž be musím se zříct svém pocitu příjemného nepříjemného be na to musím provádět pro věc a nikoliv přednostně protože my to mylné ní. Nebo to nebo za správné anebo neporadil protože to nebo za dvě příjemné a to z prát. Ne ne pro vět v ní. A takovéto jednání teprve je v uvádí na začátek cesty dál. Neboť žil nějaký pán domoci řekl kdo nerost do rozeznávat příjemného nepříjemného ten sen ne neocitne ani se tedy musí odevzdávat be. Správné od nesprávného po si to musím před. Ale zároveň v nesmí rozeznávat příjemné od nepřibylo v tom musí paralelně vedle sebe paralelně vedle sebe. A to potom vede ke zdroji a tomu říkám syntéza ovšem pro je svým jde za duchovní to něco jinýho než za syna nebo lekat skal věda. Dávám do by čem dělal by ho tedy dnes bude jsou důležité se ne ale míra přednosti je taková be be. to přirovnám se symbolikou ježíšova života be. Dokud je hodil ježíš kristus při vůči ky tři roky a byl to že měl. Musel jsem opravdu na domova jinam koho tak děl. Nepochopili věci které o který řekl že nemůžou pochopit v v v tom vím že se z ducha svatého takže mám taky řeknu a ono je to hle zde se do toho myšlen a oni se do toho myš vejde bez pás tělo všech těch věcí boží o který on mluvil o těch podobenstvích kterým říkal ale byla to jenom podobnost jenom am na jenom ne vždycky ale on se do tvoje proto vyšli ve mysleli prostě analogický ano. A on se nedostane a je pravé zkušenosti. Vel věk tím třebas na všem co je pravda ale musí se podá myšle je do toho aby to provedl tak jsem přestal že za o nemá trpělivost ani tu možnost toto pořád niž se to dělají v věci kdežto myšlení od že ono by se ve svém normální činnosti tak on upadá a no v tom myšlení a také upadá ta zkušenost no takže vám to nemám za za je to přirozená ano. Přirozeným vývoji a prosimvás nemůže to tomu vůbec jinak a musí to být pak ale ta se rovná. A ha. Čili on nikdy se nedal jsem v tím že do že vám tady vykladám ty věci ve že to jen neni že v něco co bychom o nazvat vůči nic sví nebo učitele vím že to jenom poučování své ten veliký rozích ho tady poučuju protože si myslím že rozumové poučení je přesvědčování rozumu jež se rozum nebude odporovat že to je také dobrá ha. vás ve vědom toho by se rozumem neodporovali abyste citem neodporovali abyste ho o to i svým životem neodporování. vás vedu takové řek bych negativní nevadí jeho poznání nepoznání samotném abyste neodporovali tomu u. tím opravdu cestu nic víc od vana by budovu bez be tak se že ano a víra náboženská je dvojího původu jednak jenom váze školy. A kdyby tedy tato celá dělo para bože naděje že odpadne protože nebude men za hodinku vůbec pro náboženství nikde v určovat před ten jež nikde o klid žádnému určuje že ano jenom tají mě. E tak tato víra on odpadne a z by nejenom víra naučená. A tomu bude do života naučena u těch kteří si jinou od ježíše jinou učili ale to je málo ve tento naučené víry existuje víra vrozená a víra vrozená je víra kterou viděl vidíme tento svět. Taje vrozená každému nikdo neni pokud je normální člověkem na tom v už. Než jsme my tady sedí s tím a všichni přirozeným způsobem věříme jaký je přechod mezi přirozenou vírou vám tomu náboženskou to je důležité si teďka říct jak je možno se z přirozené dostal když v přirozené že dospělým musím být tam dospělým nevíře přirozené nevíře tento život se musím umět tady otáčet v tom životě proto ježíš kristus čekal do třicátého roku než on sestoupil do dodalo z moci své rodině kdo je matka. To jsou bratři to si dnes nedovolit hřích kdyby to uděl jako ne zralý nedospělý. Tak od o dalších jsem dostavilo. Tak my museli trpělivost na cestě víry a musíme dozrávat poučováním vám to konáním lásky kolik skutků ním v ale skutků víry je tak dále co mám dělat přikazuje všechno musíte dělal a tím dospějeme přirozenou cestou do k tomu k náboženské víře v ní. si při drž dosti dycky z po milosrdně kolik na to po mně tady z toho nějaký spisovatel i s mám a v boji s mám z z období že vám jsou z který byl absolutně i když měl jsem o sporu základy byl to v páterem a co tady ženou v tom kostele málo po všem kdo nevěří tam nechodila na ten oni z mas do toho bez koho na to se stalo v tím je zem když je to nesmyslné a když. Se tomu nedá měřit. A ten měl říkám protože to nebylo věřit a bych to nedokázal věřit říkal ten místností. Jsou to nesmysly za nesmyslem. Ale v onom říkal no tak to by tak nevadilo sich co jež se do je věřit tak se na boží živé víře tak jenom jednu dělat let. Zapři sama sebe zapři sama sebe a to vás v oblasti víry aby to bylo přímočaré. Chod do toho o to jako by si věřil na ochotně modlitby platili tam oděli do chodu proto svým všecko dělej toto je na tom. A pro ono si o tom za rok a e e oni se vám to dělalo a tam byl dokonale věřící protože opravdu následovat krista a to je jimi pád si ho k liství napodobování krista mi napodobením se učíme žít jako kristus. On tady napodoboval stala katolíka budeme měl zavolat krista ani byste podaného na ona podobali krista jeho život panečku byste dospěli k víře o které se nikomu na světě nezdálo protože přestaň bože nechala nechápou smysl nebo symboliku ježíšova života použil ne aby který chápete či rozum málo z je tvá vše v tom podá je oddán neb neklade odpor od tam vizte oni se pole to oporu řídit. Ale ne víc netrpělivý tady je třeba trpělivostí a za pro v ale aby si ji dal za druhé. Tak my když klidnou je člověk zachovává toho. Co se tam předpisy ale tím vývojem na značně ježíšovým životem tak dospěl k jordánu dospěli k jordánu neříkám že vyhráno ale přes jež je že synem při se o tom že synem božím a ho potom že jsem se v nás sil jenom proto že jsem tam šel moc rád sám sebe no ale pomocí lékařů že jsem jednal. Tak aby to správné v co jsem poznával do jsem dělal bez ohledu na sebe. To co od sebe a byl jsem vzal svůj kříž. Zapřela ve třebas vy ji ona uskutečňoval nebo zase svými schopnostmi svým tím rozumem svými smysly a a k bohu skloubení těchto dvou větví jsem bez za na tom moc která v víře je. U vás věda mluví do deseti víme ze svých neřek který z na nakonec byli při a to je strašně málo se o chození k tomu že se vrátím ve sice tak na to jenom v tom smyslu. Že bez let je symbolem jej ničí ani do li do ráje člověk který se stát tou nulovou vedle toho boha který mu předcházet ano. Tak do míry pro je to také nemůže vykládat že to duchovní záležitosti deset víme z jí. A že se máme dotoho vrátit tím že před sebe postavíme věčnou existenci přes ni se spojíme tam byla lidská st a. A tím se povýší nade z výtku takle to asi chrám te než do takle nemůže říct ale o na že nebude nic špatného by se to doví že taky to někdo bude brž chápe úplně jinak než jak to říká jak je to možné. Že on říká že třebas se před velkým české jem je. Nesmyslné se na to stát se tak pravdu protože rozumem nás by se to nedá pochopit. Jelikož rozlom a smysly mohou chápat jenom co začátek a konec no a tak vám ukazuje na nějaký začátek vodě vzdálený aby se jako zabránilo všemožně dotazu mým výtečným ale co do za ten začátek potom ani nemluví dana jista lesk doby o tom mluvil věděla proč ella nese říká začátku bylo slovo to slovo bylo u boha co ten začátek. Ale když se správně pochopí třebas. To co je napsáno vyleze ale bych ani slovo nechtěl než krk na odtamtud všechno nepravdivé ale jak. Takovýmto způsobem že všechno se tam stalo zašel zněla sedmý den odpočinku to všechno ses je to sestává. průběh něčeho co sestává zatím je jinej jsoucno které jest. Které se nestává. Z toho se toto jsou z od s tam z toho vyplývá ale ustavičně vyplývá čili je pravda že nikdy nic nebylo stvořeno. I to že je toho tvořena. Že jsem pořád tvořen jak v matčině těle tak potom než se odtamtud dostanu ven tak do tu o svoji ovšem velice pomalu a těžkopádně oproti k matce která na todle ne nejde jsou vlastní si to vy bez dojmy všemi silami. Takže to se to panečku z ale měsíců el přetváří při miliardy života průběh o to se to dělali slovem nemusí ani dost ten si to jenom za tam v je zajímavé že ta oblast samovolnosti el potom do toho života lidského přechází jenom v tom a potom od li zlu jedná tak tomu říkám naším úkolem to převest rozšířit tento o to s dotazem spojky do se se s tím zase nazpátek z za ten začátek. To se řekne začátek v tak je to nepřesné vyjadřování je to vyjadřování že o zažili on s hloupé protože jem. F. Je to co je pojmově přijatelné pro rozumem začátek nakonec. El to pro to co je za rozumem otce nevyjadřitelné se nemá začátek a nemá konce a z tohoto bez začátku a bez konce pochází to co začátek i konec let takže si že se v genezi mluvím oni žákem začátku a tak jsem ji koho jenom nějakém částečném ději. Který v tom člověku který dopsal. Než to napsal ale to ještě při opravil jinými texty obdobími přes který zkušenosti před to napřed všechno stalo a on se dostal za konec a začátek světa když toto mohl napsat jak by tam by nějaké chyby a oni tam žádné chyby nejsou. Jsem to konce nakup poznáš tam není ani nejmenší chybička. Jisto takovém neomalené řeči jako třebas tam jsem procházel za zámku rájem v mu toho k v. Nebo o krok do hada aby se plazem na zemi do se to byl před dal co od myslete kdypak prokletí dělat tak dále ve všech nata pro k li tito dramat ta dramatizace ven taje dána tím převodem do děje. Ale samou podstatou vel podstatně to není dramatické to velice mírumilovném všecko. A sedmý jej pro veskrze těmi šesti tvůrčími dny a i dneska a pořád to dohromady v kdy nás nebyl tento vnitřní klid tak se to nic kdo se nedostaneme. Tak se všech. Ba ano jsem se obrátil stránku no tak po si ztráta je to totéž napřed poslední z nich takhle. Není totéž to smyslu onom na toho vzniku a toho po užití. Ale protože dejme tomu mechanismu jedná samovolně používám schopnost organismu který způsobuje oběh k ale není to tu o co do celého v pohyby své fa. A rovnováha mezi vnitřní sekreci jen co všecko o to nemohu vůbec smysl mají tomu nerozuměla nepotřebuju k tomu rozumně on to všechno za dělá samo. Kdežto o tom paty z mu bitvě. Ale tam zastav bojují jenom o to mat vždycky jenom bez snu. Jenomže spát a takže my v asi ve spánku v bez ze snů používáme automaticky a ten o tom moci z mu dvě jakoby to byl náš vlastní život. Jenomže protože jen tento život po vsazen jinak potomek z můj jedna. Že je jediný život sil pro který jsme dorostli svým by dělí stavem padá ale ne. Tak my nemůžeme do bohatství toho o tom od z mu dvě převést automaticky do tohoto života běžného do běžného stavu vědomí že byto běžné vědomí napřed musíme nějakým způsobem prohloubit. Roši věřit v ale do takové míry jak mu promluvíme na roši si ne tam taky o do od dycky můžeme ten prostě el jim zacházet tak například a potom to s tím zacházím určitou mírou určitou dávkou o tohoto o li z mu dvě protože jsem rozšířil napřed extazích v koncentraci extazí a potom ne staticky po tom koncentráku se tyto věci i z by tělem stavu propojil jsem by dělí stav. S tím stavem který je za by dělit stavem. vyšší způsoby dění který nám automaticky předvádí jen to co je z z z z z z za tím úsekem a našeho vědomi svým u meze jim úsekem vědomým znamená co jen absolutně nezávislé na tom co nám převedou smysly. A co mám přede náš rozum. A sám se do smysly a rozum to co je velice málo oproti tomu co je tam zase do se do se na odlišit to byl řek jednak u jedné vylil jedna mi byl ještě na todleto tam toho tak s to přeháním nepatrností to očí z za to jsou pro miska sis po za že to jsou nekonečná čísla el protože tam je moudrost veškerá co jsou tak hle jsem se nedostal jenom na kraji člověk ale i tak šel z toho kraji škol člověk. takový dojem úžasný hloubky málo veliké po moci která za člověkem stojí. A to je taková řek bych vnitřní jistota. Která je daleko důležitější než to co člověk je schopen z toho vyjádřit anebo co je schopen z toho člověk realizovat tomto životě. Víte že my taky v tomto životě realizujeme celý život a potom od ty z muss vědy na kým jeho realizujeme kdy do byl víme do protože máme automatismu ze nám do zprostředkovává oči. Atakdále a to děláme a potom od dycky. A tadyhle taky ty věci od toho vždycky u dostávat do vědomí v ale když to mám. Potom viz výklad například vše ještě vně tak do toho musím přibrat toto svoje malé škod které umí česky ten tam na nestranně mi či ještě na tam by obsahové vědění a musím tedy se pracně hledat slovo. A ne si že jsem zoufali ale vždycky jsem si vědom toho že nikde do takové slovo které by to listě hovoru u plně opisuje velice malou část toho od moci z mu dvě. Čili to se věří stává se z toho monismu věz že i když se člověk dostane k tomu čistého vědomí že totiž a ono dosahuje do běžného našeho vědomí o třebas toho to u mě. Tak nikdy to neni je druh tohoto vody z mu bezstarostného jakým třebas si tady dýcháme ovšem na rozdíl o třebas jdou doby vstup ty jsi bezstarostně míchají tak nebylo by bezstarostní tam jsou oni starostlivou není vaj nadto viz pobytem kde nebyl pořádným v aby ho módy kdykoliv jsem tomu rozumí nýbrž pán bůh ale přitom nechávám tedy co oni na to by byl postíš odpuštěním tedy to je hrůza jak by se byl bych. Dáván v joze aby se to zastavení dechu. Bezpracně třebas na půl hodiny. Tak se nadto dívám jako úžasném řídil svěří kam jak do o to kolik starati to budete ještě dělat. Aby se dostali tam kam dostat ten duchovní vůdce ten za vám to ale než časové ale za jednoho sblížení no a on mně říkal atd budeš se pro všechny je jisti naší doby. Vyš proč to co nám trvá dvacet let trvat to pro tobě dva měsíce. Že my si na to šli technicky a ty jogini naše nad tebou technicky strašně pomalý postu a kdežto ty k tomu přicházíš z takový tři v a to je rána naší technik ti jak tou technikou se toho moc nezmůže. Jako by si z ponecháte se ztráta technický věk kam by že si kdovíjak tato nemožnost není v tím že taky než zde povraždit a také v joze je jsou siddhis kterými se daleko lépe vraždit ještě kýmkoliv jiným nástroje ale to naši joginem udělat pochopitelně to jim nehrozí. Ale kdyby věděli že daleko důležitější než všechny cviky. Než všechna mat krok byl říkáme všecko tudleto jen zaujetí pro věc. Které jim může uniknout pro ty vše jakým byl po bych ty kterých si všímají v to v tom moři oni se v tom moři předpisu mohou ztratit klidně to nevím jak protože se neztratí oni se neztrácejí. Protože když se dívám na ty účinky toho jejich to opravdu ní. dobrého upřímného. Všestranně vyvážené ho stažení opatřeného indickou technikou a k. A srovnávám to jsme technickým zaujetím snad dost tak se nedá vůbec srovnávat. jako když jako by to dělali špatně jako je byto zaujetí bylo jediné správné ovšem to nemohu tak to není tady bych přeháněl ale je tomu takhle kdyby se člověk jakýchkoliv předpis čech neztratil v kdyby měl řád hodnot v hlavě a kdybych věděl že především dejte království boží. Let tak bys bezpečně procházel jakoukoliv jógickou praxí a protože toto nemůže mít hlavy jako první nemůže do mít tak ono to co dělají není bezpečné proč to nemůže mi jsem taky nikdo zaujetím bezpečně sám ze sebe neměl ani kousek by ho neměl. To zaujetí prostě přichází tehdy když se člověk od sebe vyprázdní. Ten zase by jogini mohli namítnout li myslet taky pracujeme jen že vyprázdnění a vyprázdnění rozsvítil oni se je prázdný bez bez braním kříže je v k se bez cele do vzal k jeho k sebevzdání bez velkého sebezáporu. Oni naopak to dělají tak aby ten sebezápor byl co možná nejíme nižší. A pro zastanou tou technikou ono se to daří protože oni při minimálním sebezáporu se dostanou do klidu. Ale protože zatím nestojí sebezápor ne předcházel tomu sebezápor je tak ten klid s je velice povrchní. Nejde do hloubek neprovede člověka tam kam m vede mně a jsem se do téže hloubky jako ten jogin tak se propadám dál než oni zůstanou na pokraj hlubiny oni mají hlavu byste cenou na zem. A protože nemají byl toto co se dostavuje jedině když člověk sám sebe vzdá. A oni si myslí že sebevzdání skrčila třeba v tom že něco neví že nějakou vám pozměňují svůj život k lepšímu and to je malicherné. Protože kdyby tisíce takových mají maličkosti přidali tak by to vůbec nezpůsobilo. Ten celek tou tu velikost toho celku která je za všemi maličkostmi vám to předvedu abys to pochopili jak je v tom děl mentální roz žil. Vám to předvedu na těch lékařích ale nemusí se z od přel vaně do ne se do proměny stačí. Ale voni prostě sebrali život jako takový jako dítě nevědomé jsem měl dojem že berou život. Se kterým se ztotožní. Jsem se jako malé dítě jsem to bylo slabé ztotožnění proti dospělému člověku v ztotožňovat s tímto životem jako s jediným skutečným životem. A to jim tajných joga nebere. A protože jim to nebere tak neprodělávali ani ten sebezápor jsem prodělalo o tom předškolní věku při těch lékařích noha tedy prodělávají velice ano. Toho od osobní. A do tak jemně jak se od osobní do také mi vnitřně poznávaje také my vědy jak vnitřně nepoznávají jsou taky ne řek bych málo zaujati. Duchovní věc. Co potom při spíš zaujati proto aby to apod plnili ale ne pro věc a. To jim tam uniká ten prosimvás jak se musí začít o je to lepší než nic a opravdu není to nic z než lepší než nic. Tak to říkám ne proti joginů prosimvás ale to říkám pro vás který si ještě najevo nedostali abyste ne litovali protože nemáte nadto třebas věk. Aby se mohli takhle plýtvat časy jako oni dělají tam třebas vadit tak mohu si to dovolit takovým extravagancí. Z toho v bylo ukázanou životem od útlého mládí že ani hodina toho život za by neměla být promarněna. Tím to způsobem že by člověk tam v něčem v něčem. Se polepšil v kdyby se ve všem polepšil jako ten bohatý mladík. On se ve všem polepšil v něho potom na opravňovalo k tomu vstupu do království božího neboť ježíš mu říkal teď všechno co máš rozdej chudým. No a jsem měl dojem jak to řeknu co se tak symbolicky symboliku ježíše krista že při těch operací jsem všechno co jsem měl rozdá k v. Těm lékařům kteří si proto šli protože mého názor ten kdo o to dobíral je to totiž těm primitivně myslelo v. A jest neznám to nás to jsou o to obrali co z toho měli to jsem ani nechtěl pochopit velice nemoc pokoj to je to vzali ten můj život dycky podle názoru v jsem dobu od bolest necítil jsem kde nebyl jsou části tohoto exkluzivního života. A protože jim chybí naším ovšem indickým do určité mír li taky protože on je touto zkušenosti převeden mistr sám o nemusí šlapat kdežto jsem přitom musel vyšla tad. Tak vím co je za práci no a kdyby za mnou nebylo to zaujetí tak jsem to nikdy nevyšla to ani to co jsem vyšla tad. Protože každou tu šla potu ve do toto zaujetí dělat které nebylo země a kdybych si například přivlastnil tuto moudrost která vedla kdyby si říkají do to je moje vymoženost to jsem jsem tak by kabaly nějak jsem lepší než si dopis kdepak oni jsou daleko lepší než oni se dovedou tuto něco co bych na sobec dovolil protože to považuju za m ty tvor jasné ale je to asi proto ale. Na zabit tvoření pravého duchovního života to považuju. Ale mně musím si že si to nepřivlastňuje dobře v je to ke mně nešlo protože jsem si lékaře nevymyslel ani z ostatně si vymyslel všechno při sto jakoby zvnějšku ono to fakticky vyrůstá zvnitřku se ze dovedete projevilo svatýho listopadu sice ještě bylo temně z wattse sedm let že toto všechno byl pochod z nitra navenek. Že je každým jakoby zvenčí operovali tak prodělali. No a právě ty jogini se dopouští stejný ho stejného nedopatření jako se dopouští křesťanská tradice když boha hledá mimo sebe. Hledat například osvobození v nějakém cviku. To je mi o sebe co dělám s tělem co je mimo pro vnitřní. všechno vnější když se ho vám všechno vnější to není z vnitřního. Nic nemá začátek nemá konec není uspat citelné v nedá se uchvátit v jestliže oni mají nějaký úspěch v tomto oboru tele tak chop uchopili. A to je ona z s tam jsou zase s č nikdy jsem to nemoh uchopit když se tady je tak to tady je v tady neni neni duch který vane nevíme vodkud nevíme kam ale v ale tak správně. Že jsme nerosty nikdo z nás ani ani vy k pochopení správnosti protože se pochopit nedá. Ale je to v pořádku. Proto ježíš kristus nemohl i při tom velkém konání zázraků že z moci ježíšovy ty zázraky učedníci dělali nemohl tím přibližně do tom tuto moudrost. Která se pochopiti vně neosobně pomocí seslání ducha svatých a. No nechtěl by vám jako to se staň ducha svatého stavět na takový velký v odstavec nedosažitelný protože ten duch fakticky pracuje všude pracuje i v kamení i v neživé hmotě. A je zajímavý že vlivem toho co jsem že jsem se čtrnáctkrát musel vzdát tohoto života že jsem ten život eště s nějakým přispěním své matky chápal il me živých věcech pro v předškolním věku nebylo neživé věci na vás u pozor se nesmysl samosebou pro vás. Ale proto dítě to nebyl nesmysl. Všechno bylo živé všechno bylo stejně živé v jen že něco se nemohlo pohybovat ale bylo to živé ale protože tomu propojovat tak o to větší jsem na tom měl u část jsem do li toho se nemůže ani hnout že například vědom může přitom kámen na hodit toho. No toho pro bylo velice bolestné. Když od ten kámen do musí bolet to není pravda že jsem si to jako s přerostli to se široko do živé v jsem nikdy nehodil kamene a ne jenom do vody k se ode ká. jsem do vody dal kámen ale jakmile ten kámen neděle dělá do vody z jsem byl slabý za zen to jenom v jednou rukou se pravou ale el takto někdy nedopadá do vody jsem ten kámen vybral a do hodil jsem ho při do ty odělo pod to dalo tomu chtění v s o bez myslitel samým v ale byl to ten poměr k živý k tomu životu. Toto všechno jsou projevy života ten byl správný to byl začátek zaujatosti. A ten mně říkají ji říkali tedy deskou se s nimi nebavil o tom že nemám před dost se vím třebas v a proto jsi mi děláme písmenová cvičení začátku nám to byla proto nám to nejde když se u na víme jsem nikdy nepozoroval že by z toho člověka unavovalo se něco obdobného jeho dávalo protože na trojí zase do špatně. Oni je na to jdou jako byli z chop v to uchopit kdežto oni na tom měli žít. Jako se pomocí toho mu odevzdat před se si něco úplně diametrálně rozdílného. Toto mně dává před pro sebe odevzdal bohu. Ale uchopit proste boha či sklad spásu do mrs takovýho prosimvás na cestě víry tato musím poopravit sebespáse nebo touha po sebespáse jen nutná. Ale na své cestě nebyla nutná naopak byla nesmyslná nesmysl za to cestě lásky zrovna tak. Jakmile milujete neptejte se nikdy co za to neboť z tam přestáváte milovat. To přestává aby láska když se dáte mi li si ho člověka který věří zároveň. Prosim ale dojdeš. S tím svým láskyplným jednáním kde pomáháš lidem kteří do to nejsou třebas ani jež měla mnoho pak se o to kdo potírají v po mu listím ke spáse budeš spasen. A on říká otázka je nesmyslná nevidím jestli budu spasen nebo nebudu spasen vně plně postačuje žen miluje milujícího mu stačí že miluje a když se ta láska neobětuje zlé stany nevadí stačí že. Miluj. A takovému člověku může rovnou člověk říct ty jsi spasen. Proto on ke spáse není již. Tedy miláček páně byl spasen dříve než ostatní a proto nemohl skončit ze e nějakou smrtí násilnou a tak dále a mohl stát klidně pod křížem a v i se mu nemohlo stát ve za sebou všecka. A to z když budu analyzovat touhu mu ale dodat touhu vedle zaujetí duchovního ano tak bych to řekl takle člověk touží po mnoha věcech a nemají nic společného s duchovním životem. Touží třebas v dána co bože zařídit mi k a od toho mi dětí mít mít mít mít mít. A v této li mi. Nedivím se že pokračuje i ve si duchovních za zase mít mít mít mít být spasen ten mít mít mít nic sic čili je abych mu neměl za zlé on nějak neumí toužit než tak. Aby z toho něco bylo a kdyby toužil po něčem čeho nic neni tak bychom toho pravým slovem nazvali ten ho a jedna ani nebo bojem za do látky chod ta nelámal přála světelnými byliny. Ten to si myslel že mně z toho něco bude jsem ale jen o tom viděl obrali že jak se tedy bojoval. A my stati obr vypořádt boj jemném tvé velice moudré v tom příchod slovy ale je to není tisíckrát milionkrát musíme se naučit toužit myje méně krát z toho něco mít nebo mi z toho dočasně něco aspon. My jenom na to musíme opakovat než se na učíme z této touhy která smysl mít se dostaneme za tu touhu která a tento smysl nemá na a k tomu říkám zaujetí v ho v čili to touha která nemá.