Karel Makoň: 86-38B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že je to je to touha která nemá smysl vlastnění upozorňuju vás že by se od byto velice když ale nebude to rosy dostačující protože to vlastnění se dovede zakuklit Do takových hle za od nich tvarů a podob. Že člověk si říká tak jsem odpoután tady pro sebe nic nechci a nakonec v když se věž podaří ji a jemu to né. Po čem ne náročně a bez nároku na odplatu toužil aby se splnilo. Tak pociťuje veliké uspokojení a naopak to nepodaří pociťuje veliké z nechoď cení ale prosimvás co to je tento pocit ten nám prozrazuje že jsme chtěli pro sebe a vy ste řekli to křivdíš jsem to věděl pro někoho jiného a. jsem to chtěla bylo pro zklamáním že to pro něho nevyšlo máte částečně pravdu její že nikdy něco co děláme pro druhého nedá pro spojit s tím aby to bylo zároveň pro náš co jsem náraz li to jenom ježíš kristus mohl ukázat takový příklad před se do bychom se měli poučit. Že to pro jeho vůbec nic nepřineslo. Vizte třebas dal jsem na ten vrcholy jeho příklad života nebudu v a pak protože bod při sluhové ale o mi dal jedno podobenství podobno jest atakdále králoství boží i ta láska vyššímu předává vyjádřit tak toho kdo jest milující bližního bez ten samaritán který z jeho nepřítele na cestě věděl těžce zraněn jeho bezvládného a..bezvědomého nebo ho přepaden doby či o všechno obrali a jeho zvládli takže by byl zemřel na cestě. Tento samaritán poznal něm svého nepřítele. Ale protože si byl dobře vědom že jdeme příteli je bez vědomí které že se nebude bránit v tedy jeho pomoci. Tak ho ošetřil. A dopravil na sem oslu do nejvyššího hostince kde nechal peníze aby byl do ušetřen paže sebe vrátí že ještě by něco z pád do za placení tou tu na že ještě do dál. To byl pravdě milujících. Ten nespojoval svoje zadostiučinění s tím co vykonal pro toho bližního. To bylo vám to to byla zaujatost pro bližního. To byla láska k bližnímu která byla stejně veliká jako k sobě nic víc nic větší kdybych byl tím zranění ano. Tak bych taky potřeboval tuto pomoc čili to jsem který je tady zranění a tu potřebu v sobě provádí tím se ten člověk dostává za sebe rozšiřuje jste tímhle tím jiným než touhou sobeckou. Ba vše jako ženu u zaujato sis dostala sebe takže zase nesvedl dostáváte v běžném životě vždycky řekni pro je to zaujati. Ale nevíte přitom na sebe v po mi nám při tom předškolní věk jak jsem byl třebas zaujat prací svého strýce v jsem to včera tady líčil to jenom ve zkratce ještě řeknu. že von dělal něco tak šikovného jako náležitě bych to byl nebyl schopen udělat a tak jsem se postavil vedle něho říkal se mi dej mi ještě jednou tu věc kterou ty opracovává váš se budu snažit taky o pracovat. On říká važ mar mi to že mám se na to řemesle mnou školu. mám řemeslo kterému jsem se pracně vyučil pak visí že bude se to může se říkal prosím když bude mi to to chci taky dělat neměl tou byl tak vím dělat je toho imponovat tak bravurně dělá. A se s tím pak sil opravdu. jsem v tom pád chtění zapomněl že jsem malý dítě které to nedokáže mně šlo o to abych to dokázat aby to udělal jako jsem strýc. Šlo o věc a mu ten ježíšek přestal pracovat. Ale díval se na mně když asi byla by třetí kouše úrovni nevím dal připustit co se pak věci vědním atd. A díval se na mně a zavolala moji matko říkal podívej se pod jsem. A přišla dívala se s ním tam to jsem vůbec nevěděl že přišla že se dívá se svým strýčkem ....oni potom upozornili protože plácali nab- po bedrech a na to nezapomenu A říkali prosili osvědčili něco. S čím se může o když jenom dokonalý řemeslník naopak je to ten kdybych který si přitom měl. jisté že mezi lidský dech a ukaž ještě jednou jak se to dělá jsem to chtěl ještě jsou klade to neuměl. jsem mu to neukázal on říkal no to si strefil náhodou ale protože tak složitou akci si provedl na poprvně. A teď vůbec neovládá na této jsem vám říkal při na cestě poznání dostane člověk moc jenom v jednom provedení a ne aby si to přivlastnil a měl to o trvalou schopnost pro tento život jsem. Tam totiž se na něm chce aby se do všeho vzdávat. I moudrosti která není jeho protože kdyby mu zbyla aby dal pro něho tak s tou se vlastnictví jež za moudrost nikdy nezbyde a proto na příkladem nebyl by tam tutéž věc na to vzpomenu taky nikam zase trošku jinak protože vykladám ze zkušenosti po ale ne ne. Neschopnost tito dělat ty jsi tušil za mnou nabyla se tu věc kterou jsem tedy provedl svým spisem nedokázal udělat deska jsem dospěl vývinu pro co byl. E tak se jsem za si ten rozdíl mezi zaujatosti a ta v tu touhou předvedl. Zaujatost se nedá definovat jako nesobecká touha nýbrž zaujato se dala definovat jako. Vstup boha do našeho života přímější vstup do našeho života než dyž jenom touží A to z vězte vědomi když jsme zaujati je to vstup boží. Je že například jsem byl opravován maličkostech abych viděl správně. Ale nebyl jsem ani do napomenul že že že že jsem to zaujat že při rodiny vědami ta dokonale jsem zanedbával vostatní se to byl jenom kdyby člověk se dělali vystavili za nepřivolil říkám prožili v těch přírodní věd fyziky všemi je země pisu tak dále v tak by byl možná mám v špatně na to mým doplatil v škole voni neměli viděly bědy ani o začínajícího přírodovědce už. Tak na všich nad jenom všichni byli jen ruku než tedy mně když se došel v něčem krav choval ženo a tak dále prostě tady si vychovávali přírodovědce nobili ležet klamali nebo tam tu vzali v velice nešli peníze v kovu od doby dokud v ku přechodně nevím o prostou bylinu tou vše všechnu řízení vše jak vy tomu říkáte. No ale te takže tato zaujatost by se dal věky watts správně jedině příčinou proč jsem bůh najednou přímo vstupuje do člověka protože člověk zapomíná na sebe zapírá sám sebe a čím dokonaleji sebe zapře je tím dokonaleji a bez mezer přímočaře ji může tomu rozepře. To vniknout ano všem záleží ještě na o do rosy toho organismu. Malý organismus dětský věk tím jsem s tím začal praktikovat toho nebo na město praktikoval od ve jsem nemohl dal svést to co v dospělém věku ani sedumnáct jsem v roce jsem ještě nebyl tak relace dospěli abych mohl el z ní. Svést k to co jsem snesl přestalo cetě letech tón od centra a a to je zajímavé za jakých okolností jsem zažil tu moudrost. Se říká česky na plné klec z ky tu zaujatost pro boha na plné obrátky za jakých okolností jsem ji zažil hle na doví mu celý. Síly z nevyspali a ne před se téměř s jistotou že tam zahynu v takovém stádiu když jsem se sebe vzdát ne tedy podoby víme ne tak je protože měl tamten zabít. V tom stádiu od jsem se tak dokonale zdálo že tam moudrost v daleko širším měřítku do v něm mohla vstoupit do mého vědomí o nastoupit než kdykoliv předtím. A vydržela ve mně působit celé celých pět měsíců to je dost dlouho ne pro měl trpěli. Před tam trvaly ty podmínky žádné nikdo žádný pití žádat žádná protože života nic takového no a a měl se to k lidem ten tomu prosti mi týkal protože člověk žije z moudrosti existence z lásky boží. A ne z toho že si tady to jenom příkrá o váhání to je asi jako on z ale váhání zásahu mu ve kdybych ho z ale walt ale bylo tam živé semeno a které není tou vodou marně z ale vám nic nevyroste. Tom semenu v tom nic z toho semena uvnitř z je ten život který být líčí navenek samu vnější je po ji jen spánkem na tak dále jakkoli vzali dva. Co jsem si v kdybych podobě se dobra a kdybychom se dali dlouhodobě jakýkoliv druh života tak může nevidět v něm vývoji. A nemusíme a v nic ani rušit moc neměl co ano se něco neomalené co říkal darwin ale musel bychom ho velice jako u ve stylizovat a naopak někde ještě přilepšit von si například všiml. Žena ostrovem dává pán vos. Které by o nějakém potopila rozdělení kontinentu oděli od pevně přežili který tam ty živočichové tu dobu právě kou před se jisto lidskou. A tak tam žije také skřivan a kdo ho v podobou vším zařízením nás k přivázán skřivanem ten není je to se pravé z ale dává přednost z vel se živočichům to znamená stravě masité ano červům a tak dále a tenhleten skřivan tedy by se nám dala kázní v ne živila. Ano protože tam není dostatek tele obživy ale je tam třebas víc síly jsem ho a v tom jsou ser vi. Ne ty šelmy jsou mít si uv nic z toho z li si to se na a ono je třeba vzít cele s nějakou z ku mu nějaké z bylo to vsunout do věky den za o tady ten ser aby táhlo o stavy škol nebo za dovede se věk a teď si ho pozřít toto by nás skřivan nedokázal. A ten skřivan se tam udržel se před toto naučil. Tak to nebyla tak dlouhá doba to mohl o to to nastat tak před volně řečeno padesáti až. Ta se ty jsi pět transy tisíci roky který nedal ho do lidského hlediska. A on se do za tu dobu most do musel teď když to nastávalo velice rychle naučit rostou musel by ten nějakýho tisíc cele z kdy mu životem potravy naučit tak za tisíc let von se takový jeden druh naučí nepřestane být skřivanem se nějakým principu vizi po do vrací mu jenom ty se pod za nás to je nám že by si to při dáme o člověku a podal vím taky jedince když celek od není to pravda vůbec tajnou jsme nestylizoval zem. A tak del. Tři dlouhodobě nahlíženo ale z kam tu máme tu možnost jak každý druh prodělává kdy vývoji neboť se přizpůsobuje tomu prostředí když přežije tak se přizpůsobil není tím co byl před tím. nec kristu po trati a chodím oním často jsem tak tam vidím takle malinkým přes rybičky to z okolo trati ta zásadně vedle trati dostane vím proč a do bylin velikáni dvaceti než padesáti metr nový to my dobře víme že o nadto stejnou strukturu jen to takle za k měla přežili. Tak jemný organismus. Tak velké velikosti nemohl přežít když se takle s tak k l narostly ruku u trest. A tam to přežil no a za tak u věž těm když se díváme ještě řeku vám vidíte věnovali vel jež se kterýmu muselo být tak pět metrů a nebo ho bylo ještě víc. No dneska to vím při se doleva napořád strašidelné ale že to malinká s krám. Co bude nadání. A si myslim že to ještě řeka přežila protože tam byl duch ještě v kteří měli hudební nadání. A kdyby nebyly by tady jsou bude nadání tak to nepřežili ta abych to mohl odůvodnit z doby co sluhové protože v aspoň z kacele ve se vám to bude stačit že totiž. Příroda a aniž citový uvědomujete ostatní který jste tak ve mně jako na výši. Vydávám zvuky a když svobodně a volně a bez doteku smí ve volné přírodě nedotčené poslouchá. A máte přitom vyvinutý ve listu jsem měl velice vinu ty zevní sluch tomu zlem mládí a poslouchal jsem to při co mně ona řikala tráva šusticí na břehu řeky z úst těla jasným žlutým a tak dále to podá tekoucí protože se ve stavbě tekla z zvukem bůh že a toto mělo svou par mu zase podobala barvité mu dravé řeky ještě zamotáváme zk. A takže v takovou ohled barevnou kávu doplněno škálou bude ni bych tak řekl. Mít takovou takovým způsobem nějaký ještě ne. U sil duch chápal protože on byl toho poměrně těžkopádný on se velice rád zastavoval když byl na jeden tak třebas si vyjel na místě. A tu mu mu dnes nebo za zlé že poslouchal přírodu takže ji viděl lépe než člověk a naučil se tam mnou poslouchat takže zapomněl třeba ze se tak mi jako ten býval ještě kte nese si dali na viz to jsou sval. A takže na to byla malá ještě si škála která ještě nesměl miluje hudbu kdykoliv zpívám jež chtěl jsem tak je u k že by držení tedy tady bylo ovšem mysli k vybrané ne když se musit pás stala. A ten a-a vona pozve další sousedky a mám třeba na tom kameni pět ještěrek víc ne nikdy z tolik není v jednom stádu a zbožně poslouchali tak dokud zpívám tak oni pořád poslouchat. Nebo dokud význam taky poslouchaly. Říkám vyzve li ještě si jisto aby se pásly tak mi tady poslouchat. Oni vám přitom vedení se říkají mu při který oním bravurně svým jazykem z póly krajní ale jakým svýho oni neboj který ani ty mu chyby bych ještě tu ještě bude věnována menšího tu rady v jenom poslouchali jenže tam hudba při to je daleko dokonalejší než hudba kterou vydává karel a on. Takže když to tisíc tele dělali tak se mu vize do sto za takovou malinkou ještě se tak se to jenom nějaká byli z kázali dost nebo tak to pozdní pozměněným nějak ti jak ten záznamy je vždycky. Na ten záznam let dycky muselo být také ten organismus samotný jo. E jak se chová to chování to organismů zpětně jedno za druhé působit zájem recitovat při v. A když nebojíte neboť ten duchovní jsem nedůtklivý na netrpělivý. Neříkejte si že jste nikam se dohadovali kdy musíte stoprocentně s velkou trpělivostí do tvořit tu fázi kterou tvoříte a musíte si uvědomit jenom že zralé ovoce. Může vydat semeno pro další ovoce nezralé nemá zralá semena. A na cestě duchovním dycky jedno ovocem skryt víte ale jeli zdravé by se z něho vydobýt jiné ovoce. Které zase dozraje a tak dále ovšem je to příměr trošičku špatný. Ale přesto vám to napovídat a myslim že napovídá že neboť jsme netrpělivý ta hleďme na to co děláme nikoliv na něco co je zbytečného--se nejeví žádný výsledek nýbrž jako na něco co je velice užitečné protože my při tom dozráváme a my nemůžeme být svědky toho dozrávání kdyby třebas dejme tomu ta žena která--podle přirovnání ježíše za děl do si měří s mou k li u malinko kvas nic. Vy dalo to tou chovala. Nebo kdyby oráč který zasel semeno chodil po poli po po toho mal toho dobyto všechno zničil ne on to musí nechat klid dozrávat klidu k líčit. Způsobit při do vlivy a my jsme člověk ve kterém jsou všechny své v vlivy zakotveny obsaženy působí samovolně jenom musíte dopřát ten klid proto mateřském těle zárodek prodělá za devět tisíců vývoj tři miliardy let života a proto když se ocitne mimo mateřské tělo je rušen de to strašně pomalu kupředu jsme právě se zrodit nedospěje. F. Tedy trpělivost správně un do vana. Je taková trpělivost jakou matka svítit ten který se měl rodí. Ona nemůže si své přímo působit davy pro dítě vyrostlo člověka to dělají jiný síly ne v. To se dělá samovolně ale ona se musí chránit třebas. Velkého rozčilení jiného jenom musí zachovat poměrný klid ono se musí živit z ve na správnou stravou a dal dal musí spát et tak je při trpělivosti správně podložené se musíme zachovávat let tak zvanou klidnou o normálním přirozenou činnost ale jak milé ne že známe bude ten princip a od. Hrázi víme od činnosti jakože tu vadí protože porušíme tak to se mýlíme se v čem jsme nedosáhli ještě propuknutí ji dalšího ben se nějaký květ. Tak tam nemáme právo porušit ten dorůst tím že ho zanedbáváme musíme pupenec třebas a takovým horu stanu. Tak tak tam vzadu doka jsem to tady když dívám k ten potřebuje úžasnou sílu z s v těch kořenů a z z z z z z toho byl on s duší dělat. Z těch listů které nejsou těmi tupé li aby prorazil od svým k rovným jsem toho pupence. jsem viděl protože jsem zatím záměrně šel. Jak ukázal tu to oka stanu ten mu tanec aby se dostal navrch květ ne ještě plod ale květ. Co vám řeknu ve jsem do pozor předškolním věku to vám řeknu el ten rad porost ho světu to řeknu také při je velice bolestivý pro ten strom a když těch pupence tu moc to je bolest na bolest onu z bolesti rodí ten květ před to je úžasná sester sto které zvnitřku navenek v proto obrovskou silou působí. Bůh zvnitřku navenek. Ale je to velice bolesti jasem nepoznal větší bolest než tohleto v tak není duchovního života. Ohromen to bolelo. Jsem novinka prvním mělo k byl li duchovní cesty chodila o do pro doktoru neboť jsem měl v celý tělo po náš o to jak to země rychle u ča. Te to by samo stole že na nic nového pro za doby v u čelo do tok pořád konec ses tak by byl toho myšlenky je na bylo v v jemném je na příklad touha po jídle hlad nebo žízeň k tomu pohlavní k mu k a tak dále tyhlety myšlenky protože si takzvaného ve myšlenky ale. Nemají vpravo. Na nějaký nový život že když se na jen tak je o hladu ne tak mají povahovou jenom krutosti že měl vedou o rubem pojednání z změnou pojídání vlivem to jsem přímá od děl a tak dále a nebo mu ve hmotě se vyžívat a tam ale taky že když potom se dostal na druhý břeh tak tam nemám tyto možnosti něm. El tak je zajímavé se jen ti co odejdou na tam jsem se tak i mít umí potraviny myla nejsi potraviny. Aby za hnali hlad a oni ještě ho mají ale jak milé že tyto rubem myšlenky pominou takové se výživou. Protože oni nikdy nevědomí potravy mi k který by jim oživovaly hmotu zas ne. Tomu bylo třeba zase lidské protože si ho za lidské takovým ne že jsou syny. Z tohoto se za převzaté tak poděje oni nemají z čeho žít tak u jsou tak byl tu dané a proto vóló souboj že v ní. Bez skočím od jemného jsou nějakým mezi no ještě. Jemná myšlenka je u jak to s myšlenka je myšlenková zaujatost pro mě. Tak například s co je to s pro hudbu jakékoliv umění. A pro život jako takový ne aby ho využíval nýbrž porodu ze života a tak dále a to je jemná myšlení k k k. A je schopen každý člověk jenomže jde tak je nám k němu že ona nepotřebuje aby byla krmen na ty výmluvy způsobem že to dál orby do musím nýbrž jednak spojena s tím člověkem vnitřně a tak přetrvává ono tak jsem. A od o záležitost chvění tak pokrok upřít vibrací pomalejší vybrat ti než například zevní sklad boha na jezte se může jít k na a toho je přítomen mnou kde v dílu prut prováděném mu zapomene na ho od je svým způsobem nosit. Jedním způsobem asi s no tak co si tečka proto vám ale bych vám řekl tohleto všeho o se že v té. Ježíš kristus říká kdo hledá svůj život ztrácí jej k. Do ztrácí svůj život nalézá ji a on ale stoprocentní pravdu. On tady nezvyklá jsem pro stati v okamžiku smrti prosimvás to nemusí být ale on po smrti ten tak zvaný svůj život který tady prožíval ten ztratí dříve nebo později ho ztratí. A to z toho důvodu vám že je to něco co začlo takto musí mít také svůj konec a to byl tím principem rosy víru začlo ono za šlo tak to musí být jo konečné zapřel moji vnitřní život nezačal když se do něho poprvně vstoupil tak jsem zjistil jsem věčná bytost hnáni nezačla a v od takže v. Nemohli že jsem bez tam bylo dubna tisíc věcem třicet. Začal být sil věčnou bytost to neni pravda. si to začal uvědomovat že jím jsem. Dostoupilo toho zevního vědomí do pronikalo odtamtud z toho kořene věčného do tohoto vědomí. No a tak se to do toho kořene věčného se může vrátit do vědomí kterého tamto bylo vinni nadto i do pro zevní vědomě viděla to to se po smrti tak nebo onak zase vrací do toho kořene do toho původního vědomí který se astrálního těla. To také se zde teprve vytvořilo od chvíle narození zase se z vody okamžik zase tvořit a tu o bez seděl na nějakou pod on ještě lidskou tak pro ze se vytvořilo tak musí zase zahynout ano v ze se mi to trestu kdy maják no tak to záleží na okolnostech protože některá astrální tělo přežívá třebas v u těch mu mystikova v od toho egyptských tisíce. tisíceré protože z čeho brát život. A uměl se mu tam přihrává ten život než to u vás u lidí. Ten astrální oni k se ve zraku ničí tak vím co osmdesát sled. Že se ale stát a že se narodila jeho astrální oni ještě žije v tom pod s k němu se svým dokonce setkal s o debatoval né. Takže dejme tomu ten nějaký do tam kam on tedy jeho může ještě třebas existuje ale oka a oni na straně existuje ale že měli před třemi více o více lety ten byl třebas tu jsem tady je vědomím a kdybych věřil na převtělování a mohl by se pobavit tam s tím a toho tuto lidově pojato. No to to se vám v tu noc po. A co převtělování tak lidově podané jak se vám to o sto svým vědom nebezpečím o ji tam být cele je do veliké nebezpečí že za hlavu. Za chodím to co bych měl provaz. Když nemohou když je to nejde vydělávám tisíce životů před sebou. A to někdy provedu klidně si žiju svět tentokrát to nepovedu protože to je hrůza protože tady totiž oboru duchovním nehraje čas žádnou roli nepotřebuju na to být mlád a my dostatečně dlouhý život před sebou abych mohl dospět k moudrosti. Velikosti věčně žijícího člověka nebo tvora. Nýbrž nadto potřebuju bezčasový okamžik v to jsem se před se se v koncentráku to byl bezčasový okamžik v se všech o tom moudrost měl za sebou totiž k dispozici. A kdežto před tím jsem neměl jsem šel pohrdali ježíšem víceméně to byla chyba. Ale tam jsem se taky dověděl jsem se nikdy ne převtělovat jsem samozřejmě z toho je ozval pro své přátele kteří tomu věřila že jsem podávali jasné důkazy že nosil od nich přeci vím čím jsem byl jsem si prověřil při nás je prací je budějovic jiných míst. Že to tam poznávám tady jsem který jsem tam nebyl jsem dokonce celou sestrám světa všechno poznával a mně se na to svědka na toho který musel všechno ukazoval vjemy dodnes svědkem že jsem poznal místo letem tak a opravdu umřel kde se narodil nás tomu říkal to místo narození kdy jsme z tu podobal tak když jsem to viděl poprvně to jsem málo tak jsem říkal se jater se na tady zná jen vesele jen návod to všechno. Bylo na tom cení se změnilo tehdy potože nebyla ještě o varovala tam města jako potom hlavou odkud to míněno. Ale mýlil jsem se že jsem z za to posedlost. No pak toto po se do velice užitečná o každá posedlost svět posedlostí užitečnou my jsme všichni posedlý nějakým člověkem který užil před námi abychom nemuseli všechno dělat znovu s tou děláme kdyby to lidově řeklo po tisící a proto to děláme dokonaleji nejsi bychom měli úporně. Toto dělej obr je tak tam to vůbec nejde a protože máme tisíc lidských vtělení za sebou. A oslu miliónů vtělení před lidských kterými se prošli mateřském těle se ano tak nám to jde kupředu jak je tady do si žil v těch. Osmi miliónech vtělení před lidských podoby nelidský z tvorů tedy předcházeli v lidském prameni. Tak světel zmizí těmito osmi miliony a aby těmi co s jediným slz čemu indové říkají převtělování z co je posedán během života kde je z toho svět že toto mně po sela teprve po narození těchto ty tak z rád předcházející vtělení kdežto tam toho vědění z tví vám tím toho vývoje na této planetě s miliardy let trvající vývoj ano. Tak se všechno s v mu v jestliže tedy že jsem něco nedaří a vy věřitele převtělování a když nám toto tato na od ona se ten den nebere touhu velmi opravdu dojít k spásy tak je to pořád chování nejsem ochoten vám to bourat neboť vám řeknu naopak. Dočká ze své v nějakém předcházejícím vtělení a proč protože si toto budete byli nebudete nic vědu s si vtěleních ale na chopí jsem vás. Právě tak i dělá a její obsah kterou v doby je z vládne te kterou jste ochotni přímou pro se na danou bůh je na nového tvora nově se narodivší ho tvora jenom to co von unese ostatní od vrhne od sebe. Takže za můj život s. Se na naroubovalo najednou jedno hodné dva nás jsem k ba nás k se mnou visí krizí to prosimvás když mně bylo tehdy nějak jich že se sice let tak řeky pro že to převtělování se sice o ni vůbec hleděl ale neměl jsem ani zdání co dělali a ani se neznáme jen najednou se je všechny známe dem a moudrostí všech vás ti ji jsem mohl kdykoliv samo o dneska kdykoliv brát to jsou. Domě tělem se mými posedlý posedlý za vás tím způsobem že neopře silou když nepotřebuju. A když je potřebuju okamžitě jsou tady. Takže si klademe tomu li jsem se tam s těmi dvanácti ve mně do který vzal dokonale korán. ovládám korán a tak když to potřebuju a tady by se stal starat ten který oral korán tak u budu citovat korán. Jenom do jeho dávné to nepotřebujete nad mistrně na to nezapomněl ale byl tady slyšel nějaký něho byl dal pod ruku okamžitě myslím mluvil jako mohameda jo. Protože mně posedlé nějakým mohameda času sto velice věcí a za tak bych mohl. Se cítit být posednut nějakými tak že tento o prorok u ku se ten se to miloval jsem poznal u právě ty věci víte vyvodil temně posedlost celým svým okolím v manželkou rozum se všemi ostatními posel dohromady se kolektivně vtěluje. Ta posedlost si vjem vázána to jen to něco odděleného jedno od zlého jednat i není do dělal bylo com v zpříznění dohromady to jsem se vedle sebe vtělují bych tak řekl ano lidově řečeno a říkám vedle sebe po se dají. Ale jako pud dycky na tak ne na. E tak jsem zkrátka je to způsobem že jsem by za svého po musím přestat s. Ta v tom nebudu pokračovat. Někteří kdy jde aspoň některé fázi svého života v jsou převáží vně. Posilování kupředu relativním zlem. jsem z jedním z takových lidí kteří tím relativním zlem svou většinu svého života posouván kupředu a ne relativním dobrem na ty ji do pro uspává a víte to uspává jako vás taky je že je byste patrně jen mým kdesi z jiného těsta ale odolnější než je bytost konat dobro vás poznáváte jako toho o vás obdivuju. A ty lidé kteří. Jsou takle vydělávání čili práva je převážně s relativním za ty by měli vědět tohleto co jiný člověk nepotřebuje vědět a to je. Že totiž s zlo pratik dní ne absolutní pro neexistuje rovnocenným páterem z relativním dobrem a že nemá právo se dobro toho na to zlo vytahovat v tom rád jinou ne to od jsou tam je jeho soudu zlo ale je absolutní dobro osobně za neni jenom relativní zlo je a to relativní zlo. Působí mohu se tam kde právo působit není mu nikdy dopřál aby působil třebas chvilinku navíc. Tam kde to právo nemá. Takže u na příklad dejme tomu toho pro konal zlo které jsem zažívala čáku koncentráku. to bylo jenom tři ni ne jsem si kdys když těm odpuštěn odvolali co všecko. Ale potom nepůsobil ano čili minimální čas ovšem. Jsou tvorové například kdybych si vzal do hlavy že ta ruka chromá je tedy k letem a o budou roku dojel vším možným kdybysi kdybych to jako bral jako nějakou u pojmu ale jako přednost která nedovoluje jinak bych k tomu nedošel dojít duchovním oblastem své tak bych se podobá člověku který by musel být pořád vychováván zlem nebo protože mi to cíti. Je tak jako potížích. Tak by byli vás tím zlem toho pocitu méněcennosti. A kdybych byl tímto jsem vychováván tak samozřejmě se nemohu dostat dál ten pocit dne jsem si byl dokonale spoutávat znám mnoho mrzáků nebo slepých nebo hluchých kteří trpí pocitem méněcennosti ale krutě. A jsou potom nedůtklivý vůči tak zvaným zdravým lidem ne neboť tím závidí dycky to není můj případ protože kdo ze nastolen malinké zranění ale kdyby dobro veliké tak by to bylo z proto jsem neměl čas poznání nebude se v této vyvázl ne tím že kdyby těle takže byli nedělali se v tomto poznání nedošel jsem velice vděčen toto vedení zlem a každý doby jako toto zažíval třebas trvaleji než tak. Dokud se nevymaní z toho pocitu že to při na něm spáchal na tak bude pořád do nekonečna tím relativním zlem veden o to pořád pociťovat zabralo pořád si musí potýkat musí sám sebe překonat neboť to je jeho přístupu k sebevzdání. A není pro něho po takové čekají jiného přístupu k sebevzdání. Pro touha ale tam nebylo jiného při zkoušce nebylo jeho přístupu k sebevzdání než násilí spáchané relativním zlem jo. My si to jenom občas ozve ale málokdy. jsem měl řekl poměrně málo o tom poté funkci relativního zla proto že o na začla nic jen odporovat jsem to pociťoval tak jsem musel přesto přes most tón no a nikdo nikoho nesou kam. A takže je pro svým to je velice málo protože ona více v tu chvíli nesnesla ale není konec všeho a ona narůstá vede prudce ano v protože je si nená z fakty. A projeví se s nějakou domů bohu jsem se a v ano v tak řek bych tohle toho v jestliže člověk se narodí na tento svět a tak tou jednou vody kterou teď budeme sledovat přichází z věčného života do toho opomíjeli svýho a transformátor aby pokud možno všechno věčné se na pomíjející přeměnila. Tento co to za budován do lidského organismu tak. je v tomto za budoval váhání věčného se do malého dítěte z toho věčného vejde jenom velice málo protože ten lidský organismus není vyspělý om by to věčné že pro ten náboj z toho věčného vůbec neunesl k letu do z vás síla v moudrost to mají těmito strhalo takže vadit jako jsem byl sice do toho brzo pro něj kolem být velice málo z toho. Syn vzalo nebo mohlo použit protože jenom maličkostech jsem byl veden jenom maličkost semenem proti sedmnácti let v ne velkých věcech teprve se se sil v malých věcech tak jsem se mohl potom co si si taky měl k i. Ale to nechci říkat ano. si říci že my na začátku výchovy dítěte děláme největší bo v tom. Že si nejsme vědomi toho kdy jak u sebe taky u toho vite že to dítě si věčného života přichází do pomíjející ve že si máme všímá nejenom genetické li věk která dědičně které po rodičích tělo lidské dělat za dědictví přeci tělo lidské. Tedy věčné svého zdědili po rodičích kladné po pánu bohu alena nestranně vím neděje již je tedy ví. Přijímá do sebe ne ducha božího chrámem božím jsme o začátku je pro narození. A z tohoto. V právu navenek dostávat postupně vynášet stále větší poklady aby ten ježíše byl zaplavit zaprvé ty nitrem aby totiž se stalo s tím člověkem pod se stane s ze se semenem které se ode rez ze míra této pro tělesnost na jsem am vypučí navenek a jasně se ukazuje jako k hlásalo svatá budete vynáší pro li tak to dopad ale jak to může také dopadnout když mi o povíme tím základem věčným protože o něm nevíme. A ne povinná ne si že jestliže ježíš si vzal příklad člověku. Říkal příklad svůj dal jsem vám takovou dát jenom tedy že platné i toho jak jsem na ten svět přišel a von přišel z věčného života a my taky jsme kříž. Věčnosti. Takže pokud v mám teď čas jsem ve svém mládí jsem měl ty víte co s tak jak by to co ty hnout nata dají hned ještě tuto myšlenku ty přicházíš od boha tak tento neříkám to viděl to by nebylo přijatelné pro ně. Přichází od boha. Nejenom že pochází od svých jisti že národ víte narodila maminka ono musí to dítě musí pro všecko proto zvládnout ten svět sví tuší nebo na tom pěti léty petřík věděl všechno o narození o oplození všecko sk. Sk.