Karel Makoň: 86-39A-gT-300-Bo (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A nemoh na tom budovat dál on musí mít jasno o tomto světě atd teprve potom může jasno o tam v tom světě. Ale když se mu vůbec žádné jasnou tam prostě neposkytne jako oni že jsou schopni mu to zk. Protože tu zkušenost nemá tak tady se hned z počátku došlo velikou chybu. Totiž o všeho co je povídat nebo vykládat nebo vychovávat tak jako by něco začlo. A vono to začnu jenom geneticky. Jo ostatek věčnosti pro tuto tak prut člověk jesu dělám potírá protože on se jí. Důvody tuto věčnost mohl úkol rozumíte mu to nemám za tím že to jenom musím doplnit a von si to přeje abych to doplnil ale jestliže jsme věčnosti přišli k sino v jako ježíš kristus tak proto máme možnost ono podobu. Jimi dát do k listí napodobování krista může schopni dom proto že jsme přišli odtamtud odkud on přišel z domu otcova jsme přišli. Domu otcova kříž. Že on tam nebyl nějakým andělem li do tam do pán svým partnerem v tom víme že ano. My jsme tam bylo příbytku nějakým. Ale je to obdoba mámy analogicky můžeme potom proč to jenom tehdy když přijmeme jako základní pravdu tuhletu obdobu že od boha tak že pochází. Takže si dávám velice záležet při výchově jednou čeho na tom aby pochopili že aniž to jsou u nesmrtelnou bytostí. jim to vykládám pomocí pohádek pochopitelně Země své proto báječně ji ve na pohádka která v tom třebas kdyby nebude. Jako nekonečný příběh nekonečný příběh toto že my jsme nekonečný totiž a a a jsme z oči do příběhu to nekonečno je v tělo do příběhu to jsem mění příběh kdežto todle to co samy není žádný jiný. Dokud jsme žili nebo pokud žijeme my tam že neví že pro většinu tak tam se nic neděje. Tam jsme. A v tom častokrát opakoval že máme dvě jsoucno jedno které je jedno které se něčím stává to jsme my jak se známe. A to je odnož nebo že bych že i vy když do váhání tam ti říkám když to mávání se trvající pochod z no z toho věčného vypořádt lišíme z toho věčného a proto jsme. Jak nepřestanu tam když tito tak tu nebudeme že ano. A protože jsem rodu světa bude povalil že že se otupí dělal z martu do schopnosti životnosti tak nebudeme mít tu čest být přítomni touto tělesností tomu prýští z boha ale my se mezitím máme dostat do toho vědomého spojení s tím centrem božím abychom nepotřebovali rozhodný okamžik znamená nejpozději v okamžiku smrti abych tu tělo nepotřeboval. Abych mu opouštěli radostí že to nepotřebujeme že promeškal nebyl okamžik nejsme ještě připraveni na to abychom ho tak je jasně vím opustili ne tak el je to chyba a to může každý člověk udělat tu je do mám moje zkušenosti bude to tu jde no. Každý z vás to může učil ježíše v okamžiku smrti nejpozději v okamžiku smrti nelítostně opustíte toto tělo který je vaším prostředkem a není vámi ne lítosti a bez povýšení své nazpátek na tento život tak se svobodnou bytostí od svým dělal s tím co ten vědomě věční s pak toto dobře věděla a chápání. Bylo toho maminka a že řeší v která a v okamžiku kdy umírala. Mírně jemně ale jen důsledně dál von místnosti kde měla ne všechny své při k mu ne a všechno co připomnělo tento život. To byla moudrá žena věděla že se vod toho musí odpoutat a že to osvobodí. A indové to taky vědí tak proto že do umíráte ho vynesou o bohu a o a vystaví ho na horký slunce a von tam chcípne velice rychle ale není je závislý cítí být závislý od doby věděl jisto život nalitý závisíme a když je přitom ještě o nelítostný vůči sobě když jsem byl lituje mně tady vyvodili děláno mi o si o to říká a to bylo vyhodili on že to správném mám tu pole ve správné tradice indické tak se musí. To von se osvobozuje velice ha. Musím. Že to dělám sv zkrátka my jsme pořád s v takovém domnění že něco je předurčeno ve skutečnosti jsou tady předurčeny nějaké programy ty jsou stanoveny tím řádem ve kterým žijeme u do li z než si semen z program ani na již víme svým životem do takového programu do kterého dorosteme nějakými zevními i vnitřními událostmi. A a protože je s vně umřel záhy otec který by mně byl vychovával nějak jinak zcela jinak než jak my dneska vidíte. Sem byl tou chvílí nucen na je na jiný program než jak jaký by byl na jel když jsem měl otce. To byla první věc. Za druhé a byl jsem velice správné dítě o to konečně víte i na dnes zklamání že ano. A. Tak jsem si před určoval svou pravosti která byla nedočkavá kam se rodových šestnácti vel tak že jsem vykřikoval řval jsem když vo deset minut třebas přetáhli dobu kojení nebo něco takovýho to o prostě bylo pro jako mně na nože prali a nebylo toho ani únosné poslechem tedy to byl před li. A tak s jsem s tím jsem si zařídil obecnost a také jsem si zařídil takovou sss takový způsob snadného podle nutí i se z se obecný před snadno podle ve třebas že takový malý dítě které jako. Nemá je tu přestanou oporu potravě tato na co jsem v jednostranná svatých. Postaveno tak tam je ještě větší možnost tak to jsem se takovýmto způsobem přibližoval. Jestliže jsem se při by žil do momentu kde museli operovat napřed chtěli ruku úkor věcem. A pomoz. Takže časem se dostaneme byla ze lidský do tady byla matka souhlasilo malým koho. Zrovna z ...jeho hrob je vedle mého otce hrobu na hřbitově ale jenom malinko povolil rád tady tu ruku byl u z s. Říkal prany záchraně. Ale i když tu ruku musí znou tak že je tady ni z který rozšířen se chci. A ono se to patrně tak že se dostane do kou obě od za za pout ženo o sto dostal do oběhu které mýho také i když tu ruku. U jisto tak neni je tak jisto že z ale byl jen na živu. A maminka tak to to není ani s to že za naživu se pokusím ještě jsou kou stalo to dítě si odnese takže tadyhle matka je li se mnou na jela na jiný program volí vůlí matky jsem na je na jiný program trvám si říct ano to konkrétně řeka do du kousek po kousku v na že tam to bylo ještě víc el čím se nají žila nový program ale nese na jiný program než kdyby byl býval měl jenom jednu ruku. A tu jsem moh klidně jejich protože by toto se dal do pro dobře kdyby jeho ruku připravili nepravý nahoře a v jednu ruku onom bych mnoho věcí dělat které jsem vyváděl třebas popsání to nemohl dělat. A a byl bych zařazen úplně do jiné kategorie lidí a a tak dále vono přece jenom s tím pahýlem se všelicos dělá ono normální sílu v proroka no zkrátka a dobře jem byl jsem postaven do kolejí o který jsem se potom ve s. A přes teďka zase lékaři naštěstí jsem měl tu příležitost setkat nejlepším naším žil rodu děl v tomto nějaký doktor kafka. A ten na měl kázal spolu pracovníků velice vyspělých tak právě tuto neděli jsem byl se podělo se na tu poli kliniku na tu li bude se bylo opravován tak ne zpět jel jsem byl z naprosté muselo to je totéž smyslově tak klikatou ve svoje na nám na mystik ten svým dva ve a ale ten doktor tedy jich nemohl zisk musí zachrání říkal mně nebezpečí že umřel ten. To měl v plzni pravdu a mně pomohli tak zanedbat by to muselo být je vidět kde kde byl ten začátek to byl obyčejný vřídek ten stačilo vytlačit nadával na toho plzeňského doktora schválil protože ví. Jako dotoho za nebezpečné tak to z toho li jako myšlenkově a začal opera teďka nevěděl jestli já. Ty opakující se operace při vědomí vydrží protože ono se vytvářeno pole nic ono všechno nemohl vybrat. kdyby ho byl vybrat všechen ten šel vodtud mám tady eště vidět kam to šlo dozadu přes celý kloub ho odebral jenom část toho v su a utekla tolik krve ale že musel přestat se mi které zase lid od s. Takže jsem tam ve od si zase po nějakým způsobů jídla pití které mi mimochodem nechutnalo maminka mi to musela vnutit najednou přestalo chutnat jsem byl předtím takový žravý a el co tam se znovu a oni znovu operovali a když ten vlasy se tam rase tak si byli jisti janem z mus a tady jsem na jelena novým dobra nám tady jsem že jsem se jsem ten život měl možnost se prodloužit. By byl ten ale operatér trošičku u jedné obezřetně než žádal. A on stal obezřetně on tebe nic hnal směrem nahoru k tomu místu kde to měl otevřené a to mně tady otevřeno a tady jsem se do se tak to je to hra se rad tam se to jsem se vynechal a podobně ale tak el jsem to a to štěstí že jsem se dostal po takovou ruku co než tito ode při to vysvětlit proč semen takové ještě s to se skok vím ale bylo by se se z toho ven nemohl do vás také že tady zajímat není tak i náhoda jsem od takovému se dostal moře. Maminka oněm věděla světem pozemský do toho řekl že. Takže se nezachovala prase v na najisto šla ulicí průchodu z bůh chodí tu chodím u li se jsem tam procházel do jiného systému -- karmického řikam do systému zákonitosti dualistické že ten přesnější protože kam máje trošičku jako prosty milovaný termíny. Jako něco nemyslete jeho nevyhnutelného co jsem musí být stranit pravda fáse přechází klidně z jednoho dvě proto jak jsem člověk jedná také nás to okolí tak se nic je tomu staví a jsem jsem najednou začal tomu vnitřně stavět. A to byla další fázi kterou nemá tedy ještě sebou. To tento ten vnitřní postoj či událostem takzvaným zevním ještě nemá za se o jsem ho nekazí měl za sebou v těch třech letech při by je ještě dřív o něco. A jak jsem to na sebou že oni tak týrali jsem to nevydržel jsem se tak jsem odstoupil od bolesti jsem smazal pocit tělesnosti. A byl jsem při věkem prosimvás když visí na že ten pocit tělesnosti tak ztratíte normální je vědomí na to vás upozorňuju. El to uměl oni museli např ještě říkat opakovat než jsem tomu dospěl násilím a potom ještě desetkrát znovu zase z násilím. Proto vás bude taky zajímat vás bude taky zajímat že přesto že jsem nabyl vědomí například žlutého světla to znamená rozšířil jsem své normální dělej vědomí s můj stav a jak tomu říkám ne prosta svého vědomí tak jsem znovu si přivlastňoval život chcete se z toho musel z přátel na poté oddala s maminka říkala když si vyšel z operace k mase s mně ke mně sis jako bych nebyla moje matka ale jenom ten ale cele. Okolí tíhu nebo dokud malo a k pití ke všemu byl jsi nevrlý a prostě všechno jsi od sebe odstrkával tou zdravou rukou nechtěl sví sice sví pít jasem musela násilím krmit udělat toho překonala mě. A tím dostávám. Zase je na půdu rychle o nabývání vlastnictví tohoto těla. A tohoto světa ni tím že ho považujeme tento se za jediný skutečný svět tak ho vlastníme tak je jiný způsob vlastnění tak protože tedy bychom mohli klidně z mít vědomí o jiném druhu světa o jiné úrovni oni tedy mezi a taky bychom se mohli naučit to vlastnit ale například je to tak milosrdně zařízeno že mám ale málokdy. Spánek se snem jednou chvilku a věčnost pád kuje beze snu je to tvrdý spánek a tam z neví že nezi vědomí daleko širšího než že tady toho nevnímáme nemůže nosila přivlastnit to je velice duchaplně za říct ano. A kdybychom sil vnímali toho spočinutí v tom věčný hle tapas jak říkají indové. Tak bychom měli tendenci potom toužit přivlastnit si co mi to pro sebe mít to mít mít tato husy opravdu tuto tendenci mají v když že jdou z pád na tom ženu z řeky třebas tak oni se tiší jak ten spánek na ten ram z že budou konečně v tom musí nadál. A kdežto tohleto jako mně nehrozilo při těch operacích samotných. Ale byl jsem anebo při spánku vám to nikomu nehrozí to by to byl on se strašně svazovat. Ale u vyšší přirozenost a umožňuje mezi různými nástrahami se odvar velice obratně na chovám vedle ale před jenom se mi na mne. O tak jsem se dostával za tělesnost za pocit tělesnosti a tím jsem se dostal do oblasti kde člověk není závisí na těle je vědomí ne protože se o tom s tím vědomím setkal v sedmnáctém-vle- roce poprvně zase zas-zase poprvně tak už. To vědomi bylo za sám no všechno čím jsem jsem mezitím od těch třech a vůle do těch sedmnácti čím jsem sebe od zříkal tři jsem se odpoutával od sebe či se sebezapírat. Takten ta míra sebezápor tam byla zapsána ta byla tak askese oni nevěděl stane li něco přibývá. Že tím přemohla tu tom mojí. Individua jak to chápe jenom v toto jako skutečné a do volala vstoupit. Do přítomnosti která je věčná no ta atd tak dále a tak bych to mohl vedle zdál že jsem přecházel z jednoho program do dobrého čili vono to s tou karmou není tak jednoduché kdyžs- když na to člověk může takle analytický jít je to analyza jenom to na povrchu věci to upozornil ne tak si na to je že ten velice lidové podání jak se jak karma ale že v rámci toho dualismu jsou různé úrovně ale věřil zná. To cítění zabýval ale protože člověk přechází jeden o rovni na nový jenom řek neřekli z vlastní nic jak byly jenom tím že doroste nějakým z s a neví jak tomu přišel žen rostl to není třeba. Prosím stačí k no el protože jestliže by byl ježíš kristus řekl dříve než abraham žili jsem byl na tak let tato otázka správně kladena ale jestliže on řek dříve než abraham žil jsem. Tak ta otázka špatně kladena protože myslíme vnitřně nesmrtelná individualita a tady jest. A do indy daly sis něco připisuje nebo prostě ona se nějakým způsobem vylepšily. Jak by nemělo smysl jsem se vtělit dal aby tento svět byl také pro člověka ale takže jen my se jsem na ten se dostáváme kde lidským způsobem že nás matka porodí a na a tam se také li tam se prochází tím vývojem. Toho život na naší planetě zrovna on ale na naší pravé a tady o co se děláme prvky mnohé. A v této linii povrchové jsem pokračoval v se argumentaci předešlé ne jsem si z tohoto mluvil sil tak líbilo protože to byla povrch jiný analysa. Ale cesty nespokojen plným pravdu že jakákoli o li za tímto způsobem provedená je povrchní toto jsi kam on říkal to není analysa nýbrž to je v vstup. Do vědomí které jest a toto vědomí které jest zasahuje každý organismus jiná podle toho jak je toho času při tak a když se zrodí člověk je připraven na lidský život o rámcově. Ale když se v tom lidském žilo on něco dělí je tak je v rámci toho složil tak on se nově připraven určitým konkrétním způsobem ten život z žít a jsou tam proti táhli dál tak li tele tomu co podporují a tak dále co jsem o tom říkal to bylo to zevní stránka věci. Takže ne proč zrovna ale nějakýho přál ale protože ale je tady argumentace logická to nebude. Protože jak něco řeknu napřed o pro těle po pokory protože nejsem o prošla. Ale. vím že poměr vinu když svatýho tanec dělat to li čekám ještě nad tu jsou svatě o to se vším co. No do tomu tupou za vše no ano. No toto vám říkám proto tam bude tak kdo to napsal tento byste věk jsem se tanec že jsem vůbec nevyšel z toho svého ut doma jsem zavinil i řečí chorobu tuhleti. A one tone věřilo jak některé prany jemně zůstávají jíž no. Jak se například půl roku temně z koncentráku nepotřeboval jisté zajímavý právě jen že tam něco jest. El co vyšel odhalí když se to svlékne z toho nánosu povrchního tak z toho na svět působit způsobem tak v vtíravým. Bez ohledy vykořisťovat ten s tím a neodolatelným že žádné chtění lidské nemůže se proč tomu postavit tak například jsem vždycky stavěl proti tomu aby znovu operovali přišel jsem se mi při vázat na ta kterou to nic platné. Dycky přivázali lidskými od poprava a no takže jako jsem nebyl v čem se tím o proč jsem proto u vůle jsem s tím na koho si toho času kdy modlila moje mámy k a toto nedělat poprvně. Při narození ne to dělala potom postupně během mýho života pořád například koncentráku li do způsobem osvobodila otec smrti. Ale když to udělala v tom koncentráku vynechal světy mezi tedy ne tak bylo třeba aby dotoho v ději jeho chtění neboť ona to dítě měla ráda onou mnoho co mně o tom aby vstoupila nějaká moudrost která neosobně jedná. Která ale moudrá toho matka nemohla být tak moudrá jako je tato moudrost. Takže ještě lázní před o mně z den z plzně před posedlým se zády s matkou jsem sval do koncentráku když jsem šel tam na tu druhou státnici ze stran země dělat. On nosem končin studium ale tak jsem se svýho zrušil ale než jsem se s ním mohl rozloučit najednou před padla jistota jistota. Tentokrát to byla jedna z těch jistot která se splnila nečekaným způsobem že se ocitnu než ses s ním setkám pokus vůbec setká veliké životní nebezpečí. A že ona je také jednou z příčině proč se toho neštěstí dostanu. Asi říkal kdyby jsi neměla tak hrozně rád tak že náš radši než pána boha a na tak abych s. Toto nebezpečí vůbec nemusel vstoupit anebo kdy do něho vstoupil tak se z něho snadno byl než u ale jestli nepřestaneš mít také rád ráda radši než. Boha a upozorňoval že všichni máte všechno radši než pána boha čili je to s tak. Z tam pak se bude samo maskou která ovšem byla taky nadto si v situaci náboženství založeno všechno v pořádku ale. No ale tam tento závada u vás je to on taky byla. Tak ona řekla co jsem vyvedla že mám ráda své dítě když ho dohrává jenom jako matka své dítě matka právo milovat své dítě tak je oponoval říkal o no ale mám v tom mít řád hodnot v z na jsem k a potom dítě. Jesi nesl nevyšel jsem to stát jsi ne o pravíš. Tak je v situaci jaké jsme oba a nebyli jsme na první stupínku duchovního vývoje s. Tam se to na tohle tak to říkal si tam budeš způsobem než tím jsem to říkat ty musí slevit z hlásky musí začne li za lásku k bohu. Ježíš to mohou umět odevzdat aby se jeho vůle stala ale ne tvoje abych ti byl zachován matka tehdy v protože jsem nemohl říct neuměl jsem za nevěděl jsem jakýkoliv že budu v koncentráku prostor jen tak vůbec existuje. Jenom je to hrozné nebezpečí života pro ve z když tady bylo to bylo na programu o to od připraveno on by se byla matka a ten o ono. Tak jsem tam zahynu je že. Když jsem se dostal do skonání u to o se taková a to dověděla bez novin dostane z toho pochopit ale od přátel si tam také mně je taky myslet si tady dál tak si měli pravé věc jako u byl jsem odkud jsem byl jat. A maminka doma prostě sebe pořád přemlouvat k tomu aby měla hlad čili toho pána boha a trvalo to za tři dni nese jsem mluvila čas. Ne jsem za tři se ocitl před tím se s onen je měl za chtěl zabít je to život tak odmítat. Ale matko předešla tak jsem potom s ním když říkal tohleto. Ona odevzdala bohu takže jsem vlivem spojitosti návod k zemi za oddělenou bytostí matka s dítětem tvář. Tím přesně příděl na sobě na jsem také se snáze odevzdal než kdyby se vlas tak jsem mnou neodevzdal by byla neodevzdal bohu jo. No si musím postěžovat že tam moje maminka přestože toto udělala. Ale ta byla pořád ještě zoufala hosta bohu co jsem neměl dost je tak rád dal jako to pánaboha tvé pravda a taky věděla že se dostalo koncentráku to věděla. Po těch se jednej jak jsem překonat letu krizi tak jak jsem z koncentráku dostanu domu ale ono trvalo dlouho byli janem druhý do hlavy ho od toho tobě věří svém oboru svatýho ono o to tak je to mně mu dal. A tak. El jenom takže moji přáteli říkaje byla zoufalá pořád to jsem v tom koncentráku ale o na přesně věděla za který je okolností kdy se do koncentráku dostanu je to ten destilace prosimvás to co si napřed odpovězte sami jako budu líčí dějově od toho co mu co o řekl. Ona věděla ale si budou na stromech u ten z pás vás na tak vstane a budou rostou musí tak jsi se rádci a dívala se na kristovy ale jedno hodné viděla jak se první k tam. Tam na ulici blízko rod byl ten tak on n velice musí bojovat vnitřně bolest od tu o svět tvor toho koho obalu li se musí probrat pro věk jak sis taky nesmrtelná v s. A tak na to za říkala své jsouce své neska přijde svým do. Protože nebyl to jistě první tak to byl pro byl ale byl to první tak stal při kterém ona byla tyto prost ku. A to bylo proto ji zjevení rozhodující. že nějak do brzo první dostal velkou z anebo a že ona přitom dělat. Že ona přitom na ten velice důležitý máme být. A taky byla přitom jsem se ten den rád jsem z toho koncentráku takže jdu od u li si pro nevěříte vám prosím je tak v licet ten paralelní s mou ran novou a nade se mnou za ni jak přicházím domu a teď vám stačí oslovit za by jiné trefil šlak pot. Z takového údivu jsem doma. A tak zezadu nejdeš netrval o to by se o to čela říkám dobrý den paní makoň nová el. A ona říká karle vím že přicházíš ne obrátila své tak tím se vám přesně ho vědci nemohu zapomenout říká doba připravenou bramborovou u po k k k k u vrat ano a nějaký úkol a protože v konat tak těla že ona se znáte v a tak dělal o osmi mu na k ní. Tak jsem přišel v ni a říkal jsem si říkal. Když jsem měl str se z toho se zkratek protože jsem nebo bych neboli že nejsi věřil na protože on jasně vím že dneska přijdeš. Tak ještě musel by něco v tom být to rosy se z dalo potom nebavil co ho z vody koho jsem na je jenom se malinko pole tu podiv ku nějaký při velice nás v plzni pohaně stane li a druhý den li po smrti. A to jsem dobře věděl že jsem měl u sebe samy lékaře v tom koncentráku o jeden se mnou dělal. A byl měl zavázán jsem vám říct že tady s bohnicích. A ten říkal prosím říkáme že domu tak se zpátky je z pomalinku zabíjel je něco planého věc a to podiv kam novou o vás o to k neměl jsem na možná pro lidi za li se to dělo. Tak jsem prostě jsem mohl odpravit i tady nebyli dal tak tam tím je tak to se vydávám kdy byl do tady se pustil toho byl měl jsem k němu volil pochopitelně. Ale nedal jsem se k a tím jsem se dostal do jiného to dělal jsem mohl podle o své vůli pomoc ne. Jaké je člověk podléhá k tomu svému do takové míry se ze protože do nižšího pro měla. Také my jakého nepodléhá svému ale jde za správný jako co je správné nejez. To je přirozeně správné nějak na nadpřirozeně. Tak jsem dostal z vědom že to tam čit přirozeně správně děl neví ba zařazují do vyššího duchovního programu přátel nepocítí ten maličkosti ve svém životě maličkost nebuďte správní jsem byl vždycky jenom co se stala v prvních ale ty maličkosti jsem zvládl do těch sedmnácti let kdy jsem ten otec z toho zvyšovat ti která doprovázela proti společnost. Po těch velkých věcech. A potřebuje to nějaký vysvětlím měla jsem žasl dokonce za do z ona před pátého tele kdy viděl nevěděla jak i které sedě nebo stojí u tato pudu a káže a příkazem český národ dělat dál ten národ se pořád nebyli niž aníš na nižší těmi hlavami sloup do vozem bych tak řekl. A najednou a ten si na začal s mnoho. To na něho ten káží na tam na tom poli dal jsem vám pořád držel ti a nakonec tam vůbec nebyl na jenom tam nebyl ani kost pravého tam nebyla a ten národ pomalinku svět ano. nebudu říkat sny které měla o buducnosti starší na svého národa. Protože byste na začne se věřit na ten syna z to bych byl nerad no z s pocitem jak chceš mám dojem že nebo že mluvím jest tedy musel jako před tím. Že když se ten havel tři prostí ocitl před tou branou nebeskou. A za do byl o to kdo tam vzali tak mu tam bylo ke z ti při z těla se byl všem jak nic z ale. Ale že stál o to aby ten jeho národ zůstal naživu a něco také pro to udělal ne moc od jsem dal dostat podstatou to dělat. Ale něco udělal a protože kázal kdo se toho národa aby postál z toho udělat není třista let svýho takovostí a bral tak ten petr nebo do tam rozhodoval řekl tebe vezmeme toto nebe ale toho tvoji jazyk pro je jasně tele od hezky. Ten básníka moc z ti řekl že ano básnické podán pochopitelné všechno obrazné a si myslím. Že jednou odejde bych tady být s s na onen svět. Že v těch kteří ho přežilo nesmí je něho a bude živa čili on tomuto památku bude živ v těch svých následovníci kteří se dělo mat čili jeho jazyk také v hrobě nesměl všemu co mi jak než ten kdo činili pro nesmírnou a jestliže tady nějaký prvé v jeho životě který. Přesahuje vám nec. Jestli tu z toho ale okamžikové po měli dosti že se to provede li je to vize z rukou se s. Nýbrž že to nějaké následky na nějaké úrovně no tohleto úrovni třebas následky kladné ale tak je to osvědčení se v malém a. Tohle tam osy definici zasvěcení malém a to tady prosím bylo. jsem byl sám svědkem takového osvědčení v malém onu ano. Když ta a ten příklad uvedu jo program který se na klidní dobru a kdysi k tomu abychom si ji dali přemoci jo program který nás vybízí relativnímu zlu. být sil vynechám mám jsou vystříhat máme od něho tu příklad ale tohleto nemá cela zůstat naživu to bylo relativní dobro relativní no o to co o ho. O co od pan manžel o to to je absolutní od relativní dobro tak je to to to zachránila jo je jeho ji obraz nikoliv statický v s v protože jsem se ptal. Jakým máš poměr dělo ji obrazům také statickým obrazu když jsem viděl že tady ty světě nelíbí viditelné líbí tak můžeš mohl v poklad když jsem se těsta ale obrazu poměr ano při ti pak je vyspíš je o tak s tak že vše z pak a pro tebe bytí znám než statický obraz než samotní obraz třebas na tom chrámovém v účely nebo na to od vás nebo co takového to není sice vedlejší pro tebe ale není. To hlavní naplní hle na plně ten děly ty se dovedeš tím jem patrně ale před ne z než doví do na tom ostrově nekonečně mate chatrným v k o set let. Máš co dívat ale ten pro že to takle s tekl dlouze vykládat městě pracoval. Ovšem z od velice jemně příliš jemně jaký rozdíl mezi statický obrazem anděl míru vrozen si chtěl k tomu o nic byste před než jsem to ještě dál ta ho na tu hodně v pořád říkám že se mi přiblíží alenka stačí ne protože postrádám ale protože vzít tak něco jiného co by byl na li že si že ano tak tu byla by to slyšela stě. Vy neužíval toho pro nás lidského z záporu dvojího. A tak o nebo nám či tato zrození svým tamní by tam s tím jenom tahleta nepřijdou mu říká tím ne ne my se o na by zase tam je to chápal jako nemá nosím vás tu. Ale no posedlým nebude napodobovat. A tak si myslím že si ještě nevložil ten ději nevím jakým způsobem se zmocnil ty toho analýzy děje ale to vlády za několik povrch nýbrž v nitru pocházející kdo pocházející kterou jsem napsal tomu ten při svaté v těch malý ti již tak ještě za nic jo. Svou přesto někdy na svém životě. Když to řeknu z ve ztracen musím zpovídat v tom učí se musí umět odejít do života. A ze života do ten vše jak se to i tím i oním způsobem tu jsem chodil s tou by pak to bude při do jako jsem když jsem začal dělat na kostel no a tak to nemá spojitost a nemá to spojitý význam ty musíš propojit svůj živosti kostel na ten kostel svým životem a potom všechno dohromady zase organicky s tím pánem bohem. Ono totiž že pán bůh není zády obrácen ve k tomu stvoření on měl nějaký li ku jsem se znal on jedním jej miluje takže když se dívám třebas na tu krásu toho údolí byste řekli nic krásného neměla ten na mne kdo kdo ví. Toho poto taktem říkáte před nitce řeka se více ale tak to je krásné u byl a jsem zaujat. Takovým způsobem že to zaujatost mi dovoluje aby se soustředil na věčný život. A když ten pohled neměl kdy se z něho byl např jevíte do stalo se dovést. I třebas těch stejných sto metrů mně byl tak to byl vydala chyba i tam si něco ještě stalo v tom na země že tam do rána li něco pro znamená jeden takový pochod jak říká dva dovedli do mělo to metr dvěstě metrů. To znamená velice mnoho protože chodím jako člověk který. Se za vzít celý život pro z vody na věčný život pomíjející na věčný protože byste transformátorem pro pak nebe a on z toho stavět transformuje pomíjející na věčné aby jestliže na pomíjející. A tam se stydí váš kostele při ših svaté s obrazem o věčném životě čili to je přispět vydatně k tomu aby z osmá z ne z tělesně nebo z přístupni je nebo z sjednotil s pohledem na čistě pomíjející ne čistě pomíjející tamto není čistě pomíjející obraz nepomíjejícího ano. Obraz neskutečnost tak bych ti radil nad si od toho v tom jenom přemýšlet. Ale nedělat to jako to co jsem viděl v tadyhle mi tu si nejsi to z pera ale děláš to je způsob vlastnění mizerně jako jsem viděl ty lid věděli že ti že dech často si domy před tisíci a nebo ty ženy hlavně ženy který přišel odchází z toto kostela tady celá obec aspoň za války chodila do kostela s tím že hlavní co tady žili tam chodili to tedy nedělal. Ještě v on je nějaká lidská nauka a to voni neměli důvod pro viz ses sbalit o stala pravdu sami s pak a do něho vstoupit žen v něm nějak jsem a protože měl tady přímo osobně zakázali. Tady op o řadu pouze zakázali tedy že do kostela ono a ku li padesát dále ba s ano co se zakazovalo. Co se nepotřebuje zakazovat v tuto li sami na kolu vědí že to nemají dělal jsem ničí ano. Když. Čím to přijmu za z vás a nejí s v a protože z nás není v s v v. Od u sv. No takže když třebas du do kostela o byl jsem byl třebas kostele co si ji ten kostel na něm velice dobře působí že to vím na z na starém městě tam jednoho vyd z a tento kostel zvláštní přednost že nejlepším ako styku jsem pro. A když tam člověk vstoupí tak nemyslet si že nemám a k styku když tam hraje v i a styku na to vás upozorněn že by tam máte k styku by tam musíte přijít a musím tam být pak z cvičí doporučuji ti že je to totéž. A jestli se pak musí tak z s s zaznívá že tím se je tím toho duch a ne ochoten ba od něho který kouření způsobu řek pánu bohu ale velice základním a velice boha tím vnitřním životem stoupal nahoru na rok mystikové lidem přitom přímý styk nové a tento kostel z byl opravdu z rukou velice osvícených lidí a proto tak tak to druhého v učili. No many. Tak jsem opravdu odtamtud vycházel z toho kostela plný ho vidí chrámu tví která tam nezněl na to z tam tu mu uzavřeno budu mi totiž nikdo tam nebyl ta či jen ne a o to jsem tam byl několikrát na on za tvé jsem si to představit. Jak to tam jo by tam tato ba dělá a mám u ten představivost takže přitom zahalen jakýkoliv koncem svítí. A protože tam jsem si od zahrál tak jsem s potom konstatoval o náš do nás pro z toho a. No tam o před li a u těch mu zase mně ten kostel byl něčemu dobrý. Protože jsem vám toto o naprosto musela našel protože tam je naše největší běda indy tělo umění a i z jeho života. Od starověku po novou věk po vnější dobu tedy moc povede a proti jiný zpět kam velice viděl třebas paříži nebo tří ale přes je dost dobra a ale vám zajímavá mi zachycená že ti indiáni mu v toho právě takové pod law že to z od slyšeli pod váš ho pod při do pod law pod váš tady tomu říkat správně pod na č. A taky potlačen pořádali i v tak v je v těch potlačí vých. Oni někteří členové v z po že si vstupujou do extáze do transu. A že oni jsou schopni jsem taky do takové jako transu v tom ostrou vstoupil když ta budu do se mnou šla. A že oni ale dovedou organizovaně do toho do tam do toho tranzu vstoupí dělat toho mají zapření bran o to jako jsem si byla v sluhou v duch a. Třebas když to potlačí panny malostí o tu měl ještě potlačí pak panny vás jeho ducha. Jímá hrozný hrát. A který takový hlas od toho od prosí o volním lidem že to zase o ho dávat tak ty se sa a se toho valně musí držet. Spát je a musí ho brzdit v tom aby někoho dávat. Ano pod z ostrov k tomu bez je li do toho nebo rozletu myslí ty dělají mně řekli toho aspoň na pak vás. Hodin povídání jsem ba pak z komu zase velice li platilo. Konal pád kultura a pak krista v tom být dál tak jsem vám dobře vstup na tom prvním po si to vzít z že jste se výtečně toho času v atd. jsem tam hledal ale jenom to jsem tam dali dávala te bez nějak světa.