Karel Makoň: 86-39B-gT (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od a na všech prostorové jež. A takže svou pověst on byl pod ve krista je tedy. A nebýt jeho tak sto ženě městy nic malo v je těch obličeji. Jak to vypadalo oni z je krásně pomalou návaly tam namalován no a kdy pěkně po malovaný žena jednak muž jinak a taky jsem poznal prožít nejinak a proč muž jinak velice hezké s vám. Ono z žil a tak víte k a do toho nesl kostela protože kdy jsem se do do kostela začne proto nic z těla chci ale protože bylo čistě které je s si město jež času dober že musela. To se dělo oni lidi který tam na misku z z z z s s způsobem při vychází to jsem bral doba zase tam že to souvisí s husou při do za se měli když ty mu a tam jsem si todleto co je pro vás tím jsem odešel do naprosto musela v kdy byl na odešel jsem svatými tím do na stavu za v v tak jsem z něho neměl ani polovinu o že ano a také nevyslyší svaté může li člověk daleko více ze života. Pokud s tou čistotou nějakým způsobem do toho života a jak a tam věřil nějakou v bohu nýbrž protože není člověk založen v z tam mohl udělal nemusel nýbrž měl být s tím obsahem že tam o to do bez jak jsem to před byl v těch dvou když toto od ta tak potom to samosebou spojovací význam ale samota vše je patrně nestačí před být v před tou před od ona se. Své z přemoci ten ostatní svět sví život ano. Ten to jsem si to nesmí být tato je svět sví aby byl žit jenom pro sebe. Tady jsem byl živ na přineste praze ale pro tyhlety vše jaké jak se si v které jsem do kolem za dvojí v ale jsem to přes ženami dál. Je to trošičku ve mně vzalo je tomu ji za mu ji za v jsem potřeboval důvodu spisovatel s tím vědět co tam při těch z tlačí již ty indiáni dělali že jsem dobře v je tam vyvolávají extázi uměle nebo nějaký tam s tak i pro li extaze o ještě to město a v ni pravda. A že ale po mísí výběr ducha konečků kam se hrabou naši mystikové. Ty byly v ní. To byla pro destilace před určením jejich představu oni jsou před tou se počali si co v tom roste extazi a teď ho. Ještě tam ty si kdy je kdy dál když zkušenosti mnoho tisíce starých tak ty potlačit sytosti. jsem šel kdysi když tady dotaz ses vnímá formální náš čeho chrámu pro nás nějaký význam jak postupovat. Šel kdysi ze svým otcem nebo tahle nová v on vedle chrám on tady zdejší ho vedl jsem ho tak že on vůbec nedával pozval ku. Jeden ale protože jsme se bavili takže vy si to byl to by bez ve tak to ne že ano. A jsme zrovna okolo toho co chrámu a on říká zastat vesele a tady se něco napravo je ta. Zastavili a přišli jsme hlas zvonku neboť tam bylo za pozdvihováním ano. Ten tvoje otec tu cítila do tam vůbec i třebas jenom formálně citem ši nebyl my jsme jednou kolem aby se zabránil rozhovoru samo věcem duchovní a on slyšena on cítil na sobě zažíval zase dvě proměňování ho kost a tak ale nikdo neříká když to on mým. Pociťoval na dálku padesáti med mu dejme tomu v na že v. Jiným el pociťovat a nebyl ani formálně přítomen vůbec na tom kostele nebyl vědom dosahu toho záření tak řek a toho zvonění to o něho od znal na upozorňoval že to tak nastalo. Let tak prosím. Mou od otázku volit jediným způsobem že formám ani pobyt v na při svaté nemá nic na. nechci dal bitva se byl okolnost svěřit do do tam svou žil jsem byl nějaký významný nebyl takže když vyznání věží ten člověk si byli nějakou svatostí vynikali. Ale vezmu ještě příklad nevypadá báje slovně. Ne že svatý joze obr si rušen dobyl dítě o to li ve stáří nedospěli dále že z jeho věku jako dítě byl schopen věcí který by dítě ne kdosi že nebyl schopen nedošel jsem si spolu bratrem po cestě a přidržoval se opuštěnému chrámu. A m. Ten joze kupertinský najednou byl zvědav jestli tomu chrámu je z toho svatostánku ještě tělo páně. Ano a jak na to povýšena s. Vynese z místa a těmi rozbití jiným otevřenými dveřmi dokořán otevřenými letěl do to nevěřil v ve chtěl vzduch se do toho kostela. A objal svatostánek. Samotný jeho bratr který svým šel si nebyl schopen jeho od toho svatostánku odpoutat s. Zavolal si posilu a pak ho přemluvil je aby se ho musí a tady svého proč se ho drží již toho svatostánku protože on na to tělo valně je ale tak to otevřeli atd toť do panně nám bylo s takovou sílu lidská představa kterou jednou do toho ožil nebo přivolal svou přestanou tu skutečnost transu vstal z s ten je s to tam možná. Bylo moc dlouhou to byl dávno opuštěných na a by józe skupenství ne li pak boj o ten by dobyl cítí prosimvás říkáte milost ale pro to jeden z důkazů že tam se co dějem a být aspoň přitom nedobré i to je dotaz ano. Například mám za kázání kostel. Ta než manželka chodila do kostela an v no a to von by se to volit svět znovu nařídila plzni za do roky pomine při pro dost ten si jenom ty anály došli starověkosti kde se rozum do do s tím s mně to řekli. Že si vím že jim zakázal kostel. A přesto ono povím on dovede jsem řekl jsem že tu odporuje v plzni taky tak manželka jsem tam přizvat o chodím okolo kostela. Co do že svatý chodí okolo o stalo se tak jsem pověrečně protože mám na mysli svýho zatím s s že ona v pamět to je to dnes či onak. Ale tatínek jsem nemohl víry protože nevěděli ve je že ten kostel ale je nezvolili že zase do rasy potom on od za za stav bez ale o koho bylo tichou i jsme neslyšeli. My jsme nevěděli chrám zavřen jiné mít o do pole samo jsou v neděli. A vám to jenom protože oni nic tak jsem si že tam rovno po. A chci že tam je transu s tanci. Z proměna motýli duchovní om by ho mít o to je to zase ta duchovního nemá vstoupil člověka tato oponent o to jsem se za vás k tomu. Ale tak odpojil jsem to mi že to bez že je si jak ten přemáhání čistotu při ještě za ty změnit na neformálním na správnější tak bych říkal z prát je v všechno dělat poprvně toliko na správná od pod li si v co znamená v když do toho kostela. Tak jsem se na příjem byl v tom svatými vydělal po dlouhé době jsem také neskočil do kostela a protože nám při to z. A nese nosím se jednou před jsem byl taky v plzni ale když jsem tam byl vlastně po dlouhé době jsem poprvně v a popisy tam zahrál tu nějakýho toho mozart tam a. To nebyl formální přístup a žádným formám jsem nese nepodobá něčemu co se opakuje čím že se mi se opakuje ti je to normální nižších ne opakovaně třebas chodit denně dvakrát do kostela neopakovat toho kdy tam vždycky je poprvně dneska jsem tam ještě nebyl jako ne dojem jistotu. Svatý antonín poustevník škole je antoníne tuto znovu připomněl ale ten každý den poctivě upřímně začínal znovu. Jako by předtím nic neudělal protože on byl v tomto případech ničím on se jako nic tam jako obracel do toho kostela a tím pádem do žil tedy nejenom požehnaným životem pro celé okolí ženám vzorem. Ale žil stopa z nás sled a na pouštích tvrdých poměrech. Za pata stopa a tam se vzít na poušti bez lékařské pomoci aby prospěšný do posledního dech s celému okolí pane to se musíme umět na ten ti dostali za to se umět na ten jeho život podívat toto tam vlastně dělal. Že takle vydržela to o takové pro dne jeho vzor dodneška nám září proč. Protože se nedíval do minulosti nedíval jsem na to jak mu to nešlo jak je tam jenom formální přítomen. Nýbrž přešel tam pro formální přítomnost když tam šel k bohu. Měl možnost se dostat do chrámu který jde za tím účelem zbudován. Dyť že my tam v jemné jako hotové věci se ho kdy jsme nevybudoval jámy nepomyslí na to co dalo musili ví. Když jste když to krajem třeba a sbírám drobty. Ale tak to se na dívají spatra než jsem prošel on jsem také on je tato stane děl a no uvědomoval jsem jak tato zatím práce je jsem třebas do stran do lidských úst. Na tom duchovním životě se pracovalo třeba staletí tisíciletí v těch chrámech především budování těch chrámu. A v jaká je to vymoženost. Například jsem měl tady že z bo ven kokon měří tělo chrámu který v svým kou bodem ovšem napřed než podobě pochází asi z vás do století tom potom šel přesto a sv. Ale toto máš syna tam ještě vidět. nemohu jednat tohoto chrámových si neuvědomil jak v době kdy se z tam jenom při ten narážky on říkat taková krás nám stavba v co to bylo za um či o do za na činí to zaujetí ne takže když jsem to věřícího chrámu. Tak by si byl vědom tohoto jedinečného úsilí těch stavitel od jejich umění. A bych se hleděl. Ztotožnit s tím duchem přistupovat mu že to bylo správné že to udělal. Takže třebas do toho co si ji protože že tam dobra k o styk ka aby je to správné tak udělali kterou na místo do ses správně chová o dvou bůh. On to správností kterou vystihli ti lidé atakdále takže proto když nerozumím protože svatej tak tak tam nejsem formálně pasení seděla jsem tam formálně nebyl jsem z toho několik hodin těžil tam v tom nos. On musel o na potom dál. Jsem věděl vůle mají velikou přednost před námi všemi kteří tak moc je v kdyby starou vůli nemáme nebo nemáme li popředí nebo nemá přednost před ostatními našimi vlastní si vlastnostmi není mu vší vlastností naší osobnosti ten mají i je velkou výhodu v tom že první krok viděli velice rychle ale další kroky ne vůbec nemohou udělat on nebo nedělají z velikou potíží. jenom toho jak on vkládá vůli tam kam vůle vůbec nepatří že toto dělat vůlí co von dělá tele. Co tento vyšší člověk může tedy jak bych nemenoval ale jsem vůlí nedával prosadit. A naopak světím ale jsme u jeho postoj k lidem a ukaž sestoupit nemožný o něho nemohou pochopit čili vůle jsou jednostranně lide a proč mají na vyšších stupních č v že když to jsou na vyšším stupni duchovních neschopni protože vůle lidské já. Je tím největší větou větší překážkou vůli boží. My jsme se chopili odvozeniny z vůle boží je lidská bude odvozeně na vůle boží ale my si by postavim na první místo. A je třeba aby vůle lidská byla podrobena vůli boží no a to li že vůle velké vůle lidské nemohou dělat to svým nedaří. Protože oni si tu svoji vůli tak onu svoji vůli nesmírně cení. A to znamená po této stránce mi stávají svých v jestliže je dostává se mu po stránce vůle. Tak je to jeden z nejtěžších případů jak se vzdává sám sebe vizte například jidáše a vizte například petra ve zkusil si to s vámi na tom jidášovi te ten chtěl prosadit svou vůli proti ježíši kristu i v tom aby se byla nějaká mast na hlavu i. Vše těsto o např kdy skvělých o měl s tou povahu za to že byl člověkem vůle. Který al mu je nemůže pochopit nemůže od mooudrost do boží pojmout. Takže on nepochopil jaký smysl to nalitý ty mas a mu to o ježíše. A ten nepochopil jistě novými věcí proto mu již kristus ustanovil funkci hospodáře v společnosti a čemu se dalo dobře rozumět. Takže u člověka vůle o rozum je druhou dominantou. A oni o si vystačí s těmi tady mám vlastnostmi. A to znamená že ta trpná stránka od velice je i v pozadí a když potom získat. Poznání moudrosti nebo věčnou věčného života nebo věčné lásky nebo chcete nebo vůle boží tak mu tam stojí v cestě jeho jeho vlastnictví vůle jeho vlastnictví rozumu a tak dále. Takže první krok viděla velice rychle stanem velice li to dělat první kroky a ale teď starých momentálně. A dokud se nedá říct. Dokud neustoupí ze své vůle dokud nebude po stránce trpným ten tak to dál nepůjde ovšem stane s větou přestat velice dobře věta v protože toto je hlavní chyba jeho povahy a proto se snaží ale trpností překonal svoji vůli to je. Zase přehánění na druhou stranu a my si my se příliš trpný ten teď k aby se tam prosimvás nedá s. Ale tu vůle pomáhá člověku na cestě to rozumem pozná že to správné tomu bohu jít ale všechno v když potom se chopíte cesty tak on se vůle lidská tu vlastnost že je to u moc toho povolání. A božímu do dost nebo boží existence nebo boží láska nebo boží poznání se pochopit jsem od vás opřít s vlastí božích nedá se tedy bůh mu pochopit no a tento je člověkem vůle hoch cenný pro sebe toho boha. Boha nevíře do dovoleny to je ten na touha po spáse touha uchopit pána boha neuchopit nepochopí nebude spasen. Protože musí projít tím kříže na tam tu víru musí ztratit tak pak při u svatýho při nepřijde na toho svatýho petra taky duch svatý nesestoupil před křížem tam byl nešika kdo to člověkem vůle protože říkal ježíši kdyby si nás došel a musel mít ten odpustil co znal jako člověka vůle je kristus to co jako se to se tam bude o říkal to se neško o zakokrhal třikrát zapřeš. je mu to řekl a z toho jeho přesto zástupcem svým na zemi že ano ale von se necítil. On se neznal co je vůle sebe nepoznává s to a to jsem poznala těch lidech na jenom jako oni v aby taky se neznáte dost dobře. A proto s tady můžeme vůbec ve do sebe sedět kdyby se dobře znali tak si víte za všechno ze všech svých pozice rady. Protože každé duchovní poznání vychází z v z míry sebepoznání jak s jakými se než sebe poznávati taky co spoj vědomě s tím bohem. Je zajímavý ze sebepoznání. A tam by taky v tom jsem poznal mělo být obsaženo že vůle po určité úrovni překáží v tam je nejlépe vidět tu dialektiku těch prostředků. Prostředek který vodě sloužila bez kterou by se neobejde te a právem ale do přirozeným prostředkem se postupuje kupředu. Ten je na určité výši duchovně bujet překážku proto všichni křesťanští světci i ty největší z největších najednou při o dělalo tu vo kriste protože cestou víry. A bylo jim toho proti vůli a proti přesvědčeni naproti jich rozumu že by se muselo ji něčeho co je tak dobře sloužilo najednou zdá atd. To oni si to nechtěli nikdo z těch lidí vůli se nechce za svým nepře o žal za veliký hřích. Kdy najednou se vzdal své víry stal pralesa smyslu stal. A co se onen než tělo aby se za jenom vlastní vůle aby se dostal taky taky že nevlastní bude li ve mně jako vy. Aby se zdá vůbec celý do života ale když se vzdal toho dominující do od prostředku lidový ho k jakými vůle jakými je rozum vydělat tak se tam vůbec ani celý do života neboť se mu organická součást celého mého života na ho tak víte tady se odůvodnil proč tam bude takové kou překážkou. F. Takže dejme tomu on na tom nám dát správnou odpověď jenom člověk milující. Tedy řekne otázka spásy je proměn nesmyslná protože miluj o to mně stačí. A otázka od proto ji je proto se že někdo z po který tady pořád mluvili tak poctivě snaží od pouštějí se mu to. Za ani z viz nebrat protože on pochopil že když za něco obchodní s kým co si přeje že když to všech v že to není správný způsob přístupu ani bohu ani nevíře. Takže když nechce nic tato dělá proto aby potíral tu tu nejhlubší vůli něco za něco. Takovýmto způsobem se člověk nemůže při dvou to správně pochopil ale to není všecko. On musí také chápat člověk víry toho druhého protože ten člověk který něco dostává od člověka víry a dostává třebas hodně od něho. Jen něco co by někdo jiný nebyl schopen předá. Nebo ta nebo věnoval bez nároků na odměnu ale on není ochoten pochopit že tomuto člověku který dostává. Musí být dopřáno také aby sám mohl vydávat. Že nemůže nikdo přirozeně nemůže pořád brát kdyby se mu zabránilo dostává pomyslet vše je. jsem byl svědkem příkladů jsou mrtví lide který jsem rozvedl z toho důvodu že pořád obdařoval je třebas svou manželku různými dary jak pozornost tmy. A ta již žena řekla on se mnou jedná jako se svou pout kou. A to je ekg nadace neosobnosti. Ten se musila jako rovnocenným pád to a ne k a a a to znamená v mám stejná práva jako on v tom mám stejnou celým pravé moci něco dát jako on dávám na todleto teďka učím kvete vidím vůle a on se mi to ne. Co ten ovšem praví se v katolické teology a proč správně že láska není otázka citu ale pravá láska je záležitost vůle chtěly a budeš milovat z toto je začátek správné lásky nejde mi milovat třebas boha ale musím si to přát a musí mít vůli. Miloval toho boha a se k tomu to je to způsobem do pracují. Pozornost na to s tím že to bude zase jenom začáteční cesta ale ne konec sví. Protože na konci této cesty je že nemohu milovat že miluje bůh a si jenom při život takže když se dostane k tomu že konečně pochopím nebo z z z z za získává vůli milovat toho bude milovat. Tak se musí z toho by zase vyveden to otázka víry musí slovy veden a že se mu dokáže že vlastně miloval že z oni stal pánbůh a proto se mu z založen kdo je něco obdobného jako. Třebas si myslí že na že miluje muže anebo muž že miluje ženu a je to záležitost sval chvěla jak cele ne. A do při dají za náklonnosti prosimvás je to pravda ale to z toho pochází vám dal ono s. Ale pokud to o je na věc která jiná u ženy a jinak kdyby tantra věcem byla. Tak s mu ano přitažlivost záření na jo. Takže zazáří jinak než ten muž a ti k záře es se k ta rady jak se ten je to záření se přitahuje zánět v co na poli jeho ten se přitahuje si vytvořit z ale. Po možná láska mezi může mužem a ženou dokonce když a o ale o snažší když mizí u zen tomu v tom ženou na ženu no. Tyto obecně ale dejme tomu jsou v těch a proto se o cíli. Takže dejme tomu někdo ono je nějakým založením taky něčím ještě jiným ne než po protože milující jím. nějaké za jimi za nemohou oblast tato přitahuje tohoto vinu ale skrze tuhletu kou z kuse v do se s vepři. Ale cenné z s z s z s tak v v v den v že my máme dojem či je ovšem nejen ve že dejme tomu ježíš kristus něco vykládal v ne on to především prožíval tím tu tak a do nebyl ochoten. Postní prožívá v toho bych na ale velice rád ten to již když je nebyl ochoten to mít na ten konec který na který on ukázal tak nebyl hoden se stát jeho učedníkem šel příklad někdo chtěl napřed po z víc svého otce a říkala tak velký pochovávají mrtvé a tak je nám no co z těla byl okamžitě ten člověk v těle vyšel ven. Tohle toho. Si myslíte že prostě je nemožné protože by to znamenalo opustit všechno to co na to že neděláme takhle nikdy jsem to bral a celý člověk a bere to mnohým se ještě novověku že mu dát ze světa aby mohl budeš dělat to co ježíš kristus na tom člověku cele. Ale v tom jsem jí. Ten člověk že nepochopil co ježíš kristus od něho chce oman nech své vysadil z toho života ve které o to aby ten život který v dělá také oděná měl nový smysl. A aby zatím smyslem stála celobytostně to chce no a pokud ten člověk si zanechává své starosti sobě čili po víra a tak dále. El tak nemůže nastoupit nový smysl k pro mi ten do budu říkal podle vlastní zkušenosti protože nemohu je to ty ukrátil nejsme li toho příkladné ale ty poklady ten výklad. Si dost tady na mu a tak řeknu když jsem třebas chtěl studovat přírodní vědy o z sebrali město. Rok tak jisto je že jsem se trápil nad tím že město sebral tyto tomu je láska. Ale v okamžiku kdy jsem se přestal nad tím trápit v tom okamžiku jsem zažíval převratné působení božím jemně tak jsem najednou chápal nový smysl dví od za toto pochopení nového smyslu života. Může dosáhnout ne nějakou přednášku jisto nedosáhne nebo nějakým pouti jisto dosáhne. Ale to na to tím že přestal zase do litovat neznal do proste nežít přestanete prostě jsem být vůli a jsem v který byl na přejít žilo věděl že jsem třebas za svým domněle po že nejsem ve naše není tady jsem toho toho člověka popustil tak to je asi jako v tom udělil učedníci pány že opustili své. A to oni všechno v mu život řekli cele se dostane na svět ale jsme jsem opustil. A to ho za nás ten se okamžitě prodělal křest vodou. Její začátek mnoho dovede zase okamžitě znovuzrodil jak jsem velmi dosti k sobě se odvrátil od svého smyslu života to bylo udělal nějaký přírodní vědy a. Pod vzdal jsem se k tomu co jsem neměl projevilo a to byla vůle boží do své nepochopil správně upozorňuju vás to byl první krok ale tohleto nikdo z vás počet vínku neudělal protože jsem vám pořád nedošlo no a když přestali bavil s vámi kdykoliv máme jsem protože to není u ze světa jsem tedy se máte jen utíkal do světa to kdosi né. Není útěk ze světa kdyby byl neměl ten ji na matku která je krmila vám ono napájela ukládala nutila a v bez tu on byl dostudoval pochopitelně ale byl propadl abych byl to prostě ani nežil ve že si že nechutnalo najednou me non mně najednou jíst. No tak všechno nasvědčovalo tomu že zahynu a jsem si byl smím jsem že zahynu to jsem sem nepovažoval umím ten svůj život za důležitý to jsem taky nevěřil důležitý je nestavím že bude děl že bez něho bych to nedokázal čili toto všecko jsem tohleto píšu známým tisících na tisících stránkách vy neberete vážně kdysi to hledáte dohromady to za vás nikdo dohromady nedá ani z této se na to dohromady je nám. Ale protože to vám chybí ten ne li dost odstup od sebe a vizte kdyby nese jenom malinko někde v tanec toho a protože politoval jenom malinko od rad o jenom malinko a starali tak se chyceni za vrátek celou svou bytostí i za vrátek jsou tu bytostí ten na to souvisí celou vaří bytostí aby se nemůžete jste volalo odpuštění no no a. Tak to zažívám pokaždé jsem se v nás chce takže mám vlastně o co horu je mletím protože ale my si dokazuje tele že jste neschopný jako že jste neschopní zvát tak jako že všichni neschopný ale. Je přeci stačí vědět co mám udělat ten začátek věcí a zařiď se podle toho bez ohledu na sebe. Ten prosimvás berte na tydlety věci jestliže ježíš kristus řekl kdo chce za mnou přijíti to znamená do života věčného vstoupit ten musí sebe zapřít vzít svůj kříž a následovat ne tak. Novým sestrám o tedy do vel tak by byli procento vede desetin o na ostří svým stačí že si řekne. No tak zapři sama sebe poznamenává nedělat nic z pro svoje nebyla ona motá kterou při noze ve jesiž jsem si utrpením na zem a potom a to o následování ne vůbec těm na těm lidem chybí první lekce křesťanství kterou ježíš kristus dal svým životem ale nejenom svým komentářem lid. Cesta krásy je dodneška jisté jenom komentář život ježíše krista kdežto životu věží krista nerozumí. Tím se neřídí síly vznešená a jestli to pro nás není to jsem si byl vtělený bůh není to pravda příklad svůj dal jsem vám a on nelhal žádným ním dále s tím pravil ale děje zevně příkladem neřídíme tak marně se vidina všemi jeho než my tak například dejme tomu to řeknu znova by to v tom komentáři nastal to řeknu znovu aby to bylo důrazně ano je jak jsem aniž jsem je tak chápu správně prodělal nemám. Když tedy. Jsem poznával co je správné a každý tu schopnost poznávat nesprávné ku rozumu to napoví nebo jeho víra mu to napoví. Tak jsem musel okamžitě je okamžitě to uskutečňoval ve svém život kdyby to byl u sledovala za viděli po chovám sví odtamtud třebas tak jsem neměl moc k tomu abych to vykonal tam ho okamžitě odchází jakmile se do tohle nepustí rozumíte jakmile jsem se ale pustil toho jsem věděl že správné okamžitě jsem věděl jsem taky moc to uskutečnit. Ale byla by se malinko zaváhal jsem tu moc neměl a pak jsem se pasti jako vizte všichni pak víte víte ježíš kristus měl vás ne tím učení jsem jednu jinou byla let. Ne zraku ona jako vědách tu prostě přesto masy tam trpěla o stavy podávat ten zradil ale měl všem dohromady za zlé že se starali. A ono je třeba se starat když se neumím když nebýt pečoval. A teď se vypadá jinak že by to představujete co nesprávné okamžitě li dělat to je ta pravá a to je vše ale veškerou teď síto kam věděla o tom je obrovská moc. A k tomu je třeba abych se se řídil životem výše a ne jenom jeho slovem a jeho život nám říká jednoznačně tohleto nerozeznával jsem nikdy příjemné od nepříjemného. Poznával jsem vždycky a vedl jsem tomu lidi správné od nesprávného jsem rozum ale vedle toho současně nesmím budu známa. Příjemné od nepříjemného jak toto dodávám tak jsem věří zen neudělá ani krok. Když kristus kdo neudělá ani krok byl by něco malinko dělal pro sebe. Ne že tady když jsem do že něco pro sebe naprosto je od ale o ale ten váš konal doma jsem. Ale kdybyste jako myslili že se nám prostože byl žila dověděla že my tady osud nad bez né. mám pořádnou z jenom jedno v jednom svou věc následovat ježíše krista. V tom co je velice příkladné totiž nedbal na rozdíly mezi příjemným a nepříjemným a do všeho šel co považoval nebo za co znal jako správné jako věřící to jenom považuje za správné. To je záslužnější když on to věděl o nebyl li věřit život poznávající. Ale on učil věřící lidi a proto to co zažívali učedníci tato co děl že si do záslužnější než co bylo pro něho on nebo tam na to nepotřeboval ani dáno vel takže tři roky co s ním chodili neměli nejmenší potíž a jestliže měli nějakou proti třebas na tom moři na tom rybníku na tom jezeru někde dělat dar krávu skla tak jenom proto že taková je pro jiného to se strachujete. Tím ukázal co je to se bez strachu není bohužel pro něho. se do koncentráku a byl jsem za sebou sebe obr odevzdání. A se s na chtělo okamžitě to uskutečňovat v takže to okamžitě uskutečňoval to sebevzdání čili zase příliš zvláštním způsobem jsem bral kříž to i dnes do toho musíte braním kříže a ne atd trpět časem tím jsem bral příliš netrpěl jsem to se to brát kříž který v tom smyslu ježíšova života. Zase do toho pustil veškerou svou lidskou mocí silou i že tomu nepřidá k tomu dílu božímu tak nám práva se na provedlo to on vedl do vědomí ano takže znovu vždycky li tou bylo útlém dání když jsem poznával za správné tak jsem do toho okamžitě šel. Veškerou svou z schopností rozumu z při tu smyslů a tělesností. A to jsem bratřích této braní kříže rozumíte. Oni je ten jeho musím si brali kříž to by se se toť že pro bližního něco dělali to do braní kříže. Svého kříže jak my to chápeme že se musí trpět a oni přitom vůbec netrpěli o a. Všimněte si že jakmile přestali tak tak se stal taky bohu v tato není žádný zázrak. Dalším veliká chyba v této věci je stává že my se díváme na všechno strašně historicky. To bylo dávno ty zázraky seděli ty se dneska nedějí. To není pravda ale ty hazrat li krise neděli na tak by vůbec se než to jít kupředu. Ale že to nejsou zázrak je to cela přirozená věc nezajímal je pro dítě mám tu výhodu jsem nebyl věřící. Tak který bylo do se nás je absolutně nevěřící. Ale nevěřila na zázraky které roky na pánaboha a ty zázraky se proto s ním děly že než se na tom vírou nýbrž přes poznání poznával jsem správného se toho chopil o do se vypustit nejednal vyneslo. A toto postupně dál aby náš tělo k tomu sedmnáctého roku kterého jsem to pán bůh. A on se o to zase věřili on dověděl že tady je že byl na po toto moje vlastní a každý člověk. To je zákonité to dneska a k tomu vedl ježíš kristus ale ne tomu trpět trpět trpět tak tady to je chybná tradice ne ale počkejte jsem domluvil ano dále chybné je toho jak jsem říkal na historičnost toho po je že totiž jestliže se něco tady rozvíjí ději a to musí před nějakému se jsem to musel dát jinou tak se to rozvíjí z něčeho. Co je mimo měli zcela mimo relativní dobro a zlo my tomu říkáme bůh. My tomu říkáme zdroj života zdroj lásky zdroj poznání zdroj existence a z tohoto zdroje všechno pořád prýští tohleto jim chybí v tradici ono se dostalo tam měl to vytvořila chtěl od toho. Do ty k věřící měli hroznou potíž v tom koncentráku v takhle to brali tam na tady panna zapomněl jak jsem paní li nás také nemohli jenom dobrat tak si by za by to pán bůh s vámi nestojí omylem co omyl ve omyl omylem tohleto říkali je to protože bůh se nikdy od svého stvoření ne odvrátil nikdy ne. Jenomže my se odvrací né. Protože jednáme nesprávně škoda že svět je ale ani za ne hned nepochopila této příklad ježíšův jeho celým životem ani za ne tane. Když toto tak visel nepochopila si může myslet radost že je to pochopitelné těle ani ne. Tohle pochopí. Protože co je tomu zapotřebí tohle na posedlý to co jsem zažil jednavacátýho listopadu sice koncentráku když jsem se vzdal svýho života do se vzdát dožil tak to nejenom pochopí tento že jak ten například že stvoření světa vše z jedné a se milo po či ne neni děly. Nebyl to stav to je tak to je jedna z těch zkratek když se to převede do děje. Jsem řek bych zkratek kterým se vyjadřuje něco nedějového ale přesto je to zkratka ještě v praštil noha k. Si že jsem to chtěl stádo se s jednou atd sedmi odpočinku tak pořád ještě říká že pro stav. Ale který do potřel vůbec čas na to aby mohlo u probíhal uměle. V tom je na dvacátém listopadu při které je nastal napřed konec světa. Nikdo se nemůže znovuzrodit do jsem donucen učitele před koncem světa nebo u konce světa když prošel konec světa k tak začal svět nový. A ten prošel do fáze kam jsem dělal dostal a tam jsem dostál tak tím si tím se zdá svůj život se dostal tak daleko že bůh za jednal. Oni všichni viděli jak jsem vrcholně čím zatímco oni vědou nad svým stavem a jsem tam byl vrcholně činný protože jsem neměl strach které jsem sám nic nedělal ten bůh země žil na řekl o jenom přidávám jak je mu ale musel při dál musem přidat dejme tomu kdyby se byl okamžitě nepřidal tak mně bylo všechno okamžitě za to že to světlo se z místa je v tom od velet. jsem třebas odešel z toho apelplatzu jo nemohla ještě musím tohleto čili ten stav stvoření světa konce světa al znovuzrození ten neprobíhal v čase ten probíhal ten vůbec neprobíhal přestože to mohu takhle s názory jedno za druhým tam o to že dostalo bezčasově v jsem ani neklesli zemi předtím ze se s man zem když to všechno jsem najednou věděl. Konec světa stvoření světa a to pro jako stav od vých vím že to stav co líčí třebas ten svůj jíž nebo mnozí jiní to jsou vnitřní stavy. A děl v tomto zkrátil na se mu v neříkám že dělal chybu on to musel nějak do děje polo odít. Je to je jak se si všimli nic nevadí ale je to zase jenom děly není to skutečno je to obraz skutečnosti aniž to do převede třebas ještě dole den kdy. Tak se zase obraz obrazu než jsem se vzdálení tří mocensky stop poslouchám jak toto to co vám tady říkám tou šel veden na o tom. To není ta zkušenost sama v těle jen na potom které jsem poznámka k tomu jsem vám nemohu zprostředkovat tím je budu konat on jich že sami sebe neznáte a ne nám v těle se vzdát protože vedle sebe svůj hřích. A že nebude to doznává nepříjemného příjemného v je do rozeznával příjemné od nepříjemného tak jsem neprocházel před pro ni puškou minimálně stokrát která na každého síla na mně ne nikdy na mně ne protože ten člověk neviděl jsem nebyl v kdy men ty kde se střílí. Tam jsem nebyl osel bylo jsem. A takhle to se všemi těmi zprávy ze starého zákona nového zákona že se to všechno událo někde mimo čas a prostor ale někdo to zprostředkoval do přerodu do času na prostoru a dneska ve se vám přiveden přinesou takovou on že z ku vel kde je to takle osoba láskami pro děti zem ukázáno zen a budu musel říct telat ten úvod k tomu aby vůbec ten kdo to bude jednou vykládá. A aby aspoň o tom věděl za tak je aby tomu aspoň věřil o tomu věřit dáno taky jsem zažil tak to zažil to mnozí přede mnou pane je to za ten mojžíš se není ne velkorysý lidé než vel tak to patrně je obecné pravidlo které platí všude kde se člověk sám sebe vzdává ale nese do bojíte nic z toho visím říkal zapři sama sebe vezmi svůj kříž do se musí stát a svým životem a tou není v tom. F.