Karel Makoň: 86-40A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Obalem je následuj mne znamená podívej se na můj život jak vypadal je to taky já. O následování jsem skal říkáme jeho jsem v on mezi námi nežije to co do tedy snadno následován než nestaral nebylo to snadné protože oni tak i tohleto nechápali co je to následovat. No a to byl život to na tom mus než my si myslím že na tom jsme daleko líp než on protože než oni protože máme dispozici mnoho zkušeností těch který si při ne mezi námi a ježíšem kristem po téže cestě.. Tak to bych se byl prostě asi toho základu že odejdu o jisto místnosti nebo historičnost na potlačovat ale považoval ji za nad jen jdu k tomu vnitřnímu stavu ze kterého to všechno plyne když někdo zažíval něco vnitřně tak tak to nějakým způsobem musel popsat těm své kteří tónem zažívali a to vypadá náramně znalostí pro ty pro z těch tisíc dvěstě vysoko škola v tom brně. Již viděli chodit před to oni o na mně nařídí na na to na nad ctnost se ženou a ono to nevystřelil ho to on hledal zázrak. Je zajímavý že pět ses z těch tisíci vjezd o z textu ten že toho který chopilo když to viděly a teď jsem se svými kasta na jeho nebo patnáctého listopadu u tohoto roku a se nestát nebo li kterým se jsem sám když napřed se nestal ta do třísku říkali ty jsou taky nad ano jenom to přičítal celý jen na to asi na to po měli. A teď najednou mi to chtěli mít napsaný jsem ne. Prosím to je ve se do od jak si to jenom vysvětlit nekrade se nestydí tele tak v čili vy jste mi řekli po koncentráku roku šedesát postu když tam to bylo pro vás velikým pozvi žil v po z buzení ale stal v životě tento praktické nemohli použít dob toto nepochopili správně nemožno toku tento odložili a teď najednou ten život je za nimi zase chtějí použít no nevadí. Tam na této cestě platí kdo přijde ráno na tu vinici je do svět poledne někdo večer ale vší dostanou stejný peníz si z něco zmeškali nikdo z vás nikdo z nás nic dneška. Jenom to vzít na tento pravý konec kdykoliv třebas hodinu před smrtí v a tak jsem to možná svět že on vysvětlil v. toho posloucháte chybě v tom že posloucháte jako se všechno ostatní poslouchá. Je to bez této po z mu lisý a to nestačí tyto by sice nedají poslouchati se dají vně praktikovat a okamžitě praktikovat ale ne poslouchat. Kdyby byl okamžitě nenastoupil nový smysl života ale jsem toho vstoupil dokonce svatý vždycky nesprávně v těch sedmnácti let tele že jsem přestal jíst dostal jsem pít jsem dost toho co jsem prostě všechno co lidský život vyžaduje tak jsem ten život nechápal jako nesmírně důležitý dí. Bez kterého to nejde ale matka měla klaněla tedyto víte a jestli zasel ale bere ne chybně. Kdežto bere jako něco co on neměl na jenom informovat. Nýbrž co mu mělo dát nový smysl života bezstarostný ale o to pečlivý ježíš tak potom neschopen např se hledat království boží především a toho tedy u vás u nikoho není. Protože jsem vaše bytost je roztříštěn do many kříž tak vůle a starosti čeká starostí a. A patříte chvilinku k tomu chodníku tam k tomu a ze že kdyby tomu nepatřili plně starostlivě se tak že by to bylo chybné ne. Ne. Všechna moc k tomu aby něco učinil vychází z boha a to jsem se přesvědčil v tom koncentráku sami nemáte tu zkušenost vim u vás omlouvá. Ale jsem věděl ten mi že on to všechno čí jenom připojil ale byla by se připojí. Tak se vůbec nic nestane a na takže o nerozvíjet starat chce anebo se připojovat. Ježíš přeci ukazoval svým učedníku aby se připojili oni tajnou děly zázraky to se při poli v jeho moci jenom se připojili k jeho moci příteli pak museli že není schopen dělal nějaký znal. A my taky jsme schopni pokud je ne připojujeme jedno mi to chceme sami měla jich cítící musí větu sami nedělají kam jsi dobře že toto nedělám. Bych si byl vědom jenom za malým koho že jsem že to dělám to jenom kazí nějakým způsobem. Tato nevedu on tímto organismem tak dal předvést aby to bylo pochopitelné ale nedělám toho. Dali jak si všímáte to jde samovolně země to je zkušenost na které se nedáte jsem se na nic přidat na nic ubrat tatam prostě je a to je od boha. No tak takle se připojovat vědcem ma. Když se hned si kolik ježíši kristu ti či či tak okamžitě i ty zázraky nešli. Když říkali o to ten most těžký případ byl okamžitá nešlo protože zapomněli že nemají moc je ze sebe si něco zdá být těžké nebo starostí hodné v to se nepodaří přitom ale. Všimněte si ježíš kristus nejlépe komentoval svůj život kterému dnech nerozumíte. Tím podob bez vím o hřivnách když tam komentoval co vlastně dělá on tu hřivnu svého života celého střádal pro boha pro svýho otce. Pro ocet prodělal ne pro sebe ne pro svou velikost nebo ho aby se vyptal předně tím ano. jenom kvůli němu prodělat takže když ten hospodář ten bůh přišel. Tak neměl pro sebe vůbec nic nic nezbylo tato musí živou neměl ale voláni s. I tu u těch u jednoty s pod jsem to všechno musel odevzdat takle ničím musí být člověk když správně dělám věci čili to k účastenství člověka na každé úrovni země jinou povahu. To co ježíš kristus dělal před křížem něco jenom z dal před na kříži nestát teď ve se na kříž tom byste neumřeli z protože z vlastní silou tam měl umřel od svatá terezie z avily. Ale dělejte všechno jako hospodaření s hřivnou která dívat staňte se sprá chci života který je boží a celý vědec se a v tom je ta veliká chyba kterou dělá an v ale v tedy i kdybych to obrátil a řek do z jiného konce tak bych řekl to všem technicky pojatá. Odpověď ano špatně many budete za svou vůlí v mám jednoho přítele na kterým bych to mohl ukázat ten o nic jinýho nechybí je to pro zen a k a. Než špatná manipulace z vlastní vůli ten hle nese vůlí tam kam by se vůlí nemělo mi do toho je těch ten sil ale on to dělá jenom vůči nám k jeho že si vám bohu vůči vše a máme mít né. musím věk kam lidská nesmí abych nemusí u stát se nedali si ten člověk když při krise tento komentář teďka po tu stranu třista kde těžce nás jestli pochopí je to hlavní závada že je tam se svou vůlí se chce prosadit. A. On se musí prosadit svou vůli ale tam kde je to nutné je to hodné je to potřebné kdyby nadto se svou vůlí tak se taky nikam dostane pole pravda že bez vůle to nejde ale z vůli to taky nejde že tam metoda an bez metody jo to je to totéž. Ale jakmile svatá terezie z aby chtěla svou vůli musí na kříž tak to nešlo ano. Sám nejít že ano protože tento nám dal ten život ten nám ten si to může zase pro sebe ví. My nemáme právo ten život který nám dal mu ho sami z vlastní bude odevzdal že on nám od vlastní vůle dál vlastní bude nám ho bere kdy se může jenom jeho vůli připojit víte to je velice obtížné. No a vám řeknu u člověka jako třebas lékař nebo stále tamten dotyční finanční je od nebo musel všechno prosazoval ve svém životě ano on musel pořád jako učitel taky že se pořád svou vůlí působit tak aby to byl dělal svou vůlí jan ne odešel od toho předčasně pro tohle těžko. Udělat to tak aby odstoupil svou vůlí tam kde vůle opravu nemůže než překážet. A tohle toho. Se snažim vysvětlit jsem vlasy teďka vám v tom komentáři k tomu wattsovy a doufám že se mi to podaří abys to pochopili kde tam vůle končí a jenom že když se všechno atd na tom životě ježíše krista nedostatečné ukazuje jednorázově před na to nemohlo probíhat na pokračování v že by byl věčně zkrachl jsem znovu vracel kdežto u nás todle takže. Na pokračování krav kuje nedala co to zase znovu bereme musíme klepat no o neposlal klepat pochopitelně ukázka pro nás klepejte bylo otevřeno kdežto ten dotyčný do které jsem bože svou vůli přehání ze sil ne na dveře neklepe. To není se do skalám nebe anebo ničeho v tak smysl že to končí že jsem že by se tedy vanem v tom nevyznal nebo že by nikdo nebyl schopen a protože v tření do se nezná sám sebe. Proč se nikdo z nich schopen tření do jsem za sám sebe ani do okamžitě toto sebevzdáním nevzal svůj při jíž tak jak jsem vám to líčil. Ale nikdo z nich nepřestal neznámá příjemného nepříjemného nikdo z nich nebo. Nepřinese ve hodné nebo na něm hodné nebo to nepříjemné všem jenom na je v přítomnosti nebo mravy nemocen takto nepříjemné. Sem celá nesmím jako on známa že to nepříjemné jinak. To platí například z vás tu paní karmický jak to v jejich rodině také dopadalo sama nebyla schod tato řeka bez léčit. A musí brát jako cizího člověka a pak to věří s praně pak do toho vnikne svým duchem nějak ne někdo ducha událostí vnikne nejenom tehdy když to není naše událost když je to proud vůle boží přicházející k nám kterou jsem nějakým způsobem chápeme kdy jak nám to dovoluje situace. Zná li ti. Cestě do a a že by se dal do toho vydržel do na tak oni to ale v tak se lituju buďte bez starosti. Ale když se elitu celé říkám si víš že nemá myslet na nesmysly nesmyslné zatím dochází když se proč jsem do nesmyslné nedělá neděle nesmysly takže nedělám nesmysly na nese na rozum na rozumné lesem nelitovat. Na jedné straně na nestranně rozumné sebe nepřeceňovat abych pod tím taky nepadl jo musím jednat jako dobrý hospodář. Když vám jenom jednou si ho toho se tam jenom s jednou hřivnou. Mám v jeho tváři se dvěma tanec si přeju tvé chyba aby jsem si věřil co nejíme mně abych nemusel o to podaří. Co to nedělitelné časem línej v k v a ne a. Ale no tak každý máme jakýsi ale prosimvás let tyto chyby musí člověk umět nade mistrova ale oni si důsledky ne. V klidu. Protože chybující zůstaneme do konce toho nikdo z nás není bez chyby nikdo. A bez hříchu taky né. A to všechno obstojí když to dělám v tom správném duchu. se nic a bůh je všecko. Naštěstí jsem měl tu možnost se o tom že tomu tak je v tom koncentráku bůh za pěkně jsem dělal všecko ale všecko. Absolutně všechno on za jedl. Takže jsem měl hlad o tom že by byl jsem měl říci a všichni žili minulý žijí měla hladem dána. No on to za všechno dělal na tak slušnost nemáte tak o to své záslužnější dělat že výtky tak si to dnes nedovolit. Měl bych si na sil dovolil něco co normální že člověk si dovolí v ten by vole tedy bych že okamžitě umřel okamžitě. E věc tahleta tady kam otázka disciplíny. Úžasný myslí k a ta disciplína než člověka cykly na jeho bohaté z moc jeho. Jeho moc se projevuje taky mohu disciplinou takzvanou mohu disciplinou a ono to nestačí a to vím napodobovat jenom ježíše krista ano to není celý lekce kdyby byly se snažili dělat ano ty jeho zázrak který on dělal. On jenom měl kdyby ho jo napodobovali stáhli ruku do krisi brát nebo v dva z nebyl trám. a vono mi tam do zevní stránka věc no tak bych rád že takhle může si ještě tak daleko v zevní stránka věci do oko na to jdou třebas tempem sví pořád zevní zevní polo ale no nic z nit. Z něho ale a myšlení tady taky. Je to je to nějaký krůček kupředu ale zaručeně to vede k velikým potíží protože není to pravé nezíská se člověk celý po nevydrží pořád jenom se ode všeho vyšle. Tady je život do kterého jsem ne nesmíš když je pomoci fakticky dělal. Čili ty neví že se nýbrž. Vztáhnout ruku čí jo svým tu bych jama řeknu z vzal na na to řek rovnou hle na pro maje odsoudili jste mi tady propadla o on je posledním že tady nejsou tedy že vás pro něž mohu říct že žil. Po vás toho potom mu ho mít vám to rovnou řeknu onen ne že totiž. Kdy jsem vám říkal ježíš kristus to podobenství byli vlasy jednoho otce. Ale jeden slíbil tomu otci pomoc ale neprovedl druhým nesliboval a provedl a tam byly do byl lepší dělejte co je co on na správné ale pro tohle vší a pomáháte dílu božím ano to je duch je pokryt svou rasy pomohlo obrazem že jo tak obraz je z dostat z ale je od tak stačí to. Kde sebou že by byl že se to dělá dobře že ano v jsem sešel jsem se ho věděla občas nic. A kdyby to dělal pořád nic kdyby po nad ale tady mu říkal tyto děláš správné ale nejsem neviděli který vypořádt nedělal nic. Svatá terezy je založila padesát se z klášterů a tak dále a mnoho mně jsi dělala čí jej odděloval jak je to možné po tak těžké chorobě na řekla no jo protože mýma rukama pracuje kristus tam na nohama chodí kristus nic nedělá takových jemné jestli ale liství. Ale nikdo z kam rozumíte říkám že ano takže dejme tomu když šel do kolik z vás. Pro někoho něco co dělá je to je v kom ne do na sebe bez na sebe na tak z tak výtečných tělem který jedná správně. To jste vy ji kdokoliv dva ovšem na to nevydrží dlouho a s h. Umět se vás možná byl on vámi víme jiné ale jsme všichni jste ne. mám tu výhodu proti vám že mám nějakou zkušenost zasednou vjem a že ji nemohu popřít že nemoh nic nemám nemám ona mu v ní. Protože by se mohlo stát že bych se ono tomu mohly které byl o z tam do jericha více o tom. Porod ba byl potom je aby tam pořádně činila o tom ono je li si je již ale jeho zasednou váže bude se do tady večeři že tak si to myslel a chceme li jsem. Se od vešel a viděl tam ho říci a o jisto tady cosi nám přišel říci a on šel ale jeho oslice promluvila místo baláma nepromluvil v k tomu na jeho oslice. A tak vám řeknu stačím natolik společnost aby moje posly jsem mluvila. On je oslice tady vím rozumíte tak svět u protože sis tím tady stačí. Ale nemluví li k ba námi vinu byl do vizte jinak a že na to oprávnění jsem neboj se nedostal večeři jana mít pudu ne jako ten k ale že se o jiné věci je že byste řekli tvrdá jeho jsme kdo ji poslouchat jako o to řekli učedníci pádný. jsem musím snažit věci příklad vám předkládat sem upravené. Víte nikdy nevážit tolik na tom co člověku po dáte jak oni jak mu to podá. Ale bych si snažím podával mu to tak jak to unese kdyby se do takhle nepoznávalo tak by byl neunesl ve mně v jednom a půl roku nic je se to. U dávalo do po dávalo pomalý ku i ti lékaři řekli více. My nemáme jez způsob neznáme způsob jak bychom mu nahradili krav tedy nebyly z ti nebyli tak se vám trans puzen. Rad tak že kdybychom mohli přejte nic z toho ku vydat najednou taky na obracet stačí a to dítě zdraví dobu umře ale kdybychom mu to cele vydali tak uteče mu tolik dovede to je to nepřežije my musíme vydat jenom malinko potom nich sluhou ale oni se další tak tu dali jste v a abych to vydržel. Tak je to po mém soudu těch je tak udělám aby do vydrželi malinko místu od li víra tu ale k po z jsem nejsem s nemám ty prostředky na duchovní oblasti kde bych to mohl prvenství ano ty lékaři jednali se mnou velice pohled by mě. Protože oni pro dítě nechtěli zabít nechtěli kdy byly to udělal jenom za dvakrát se vlastní dvojnásobným množství toho listu odebrali než měli. Asi tak lidsky zjistili kolik mohou ano tak by to on dělal statky. Ale oni ode v ale mám tak málo že jsem nemohl jsem zůstal při vědomí rozumíte. Že odebrali a no tak to byla moudrost je to je krásný daná na kázat tím do moudrost lekat no a takže jsem ne pád do bezvědomí vlivem lékař. A vlivem to jsem do tak malým ještě nehotový nese tak v tu máme držel sám sebe jako jsem do ježíše drží kdyby i do takový malinký dát jako děly se mnou jako dospělým člověkem. Tak jsem to nevydržel pozor opatřen do bezvědomí no nevydržel upon se v novém vědomí toho utrpení by bylo přerostlo přes míru mých schopností ne li u pod vedle tam se to nestalo stanoveno nebo padl v protože v jednali velice je i který vně. li že jsem říkal jsem že věcí se příliš jako by na tom slovu a příliš si od něho slibuju když a oni nás ten toho taky a v veliká chyba než jsou oni si mají víc slibovat to co dělali a tomu je dost páně nevedu sem totiž jsem jsem mým o z nás sebral. Víru jakou měli předtím ani z lepšího se mi nedal lépe řečeno asi tak. To jsem si ne nám být zase moje vina nedejte vinu jenom v sobě vím že to velice obtížné a to vykládat protože to není výklad ano to je návod že to není návod který se okamžitě se nová tak to taky není pravý dávat v tomto návodu který podávám je být na k na prvním nic se napsáno k okamžitému po užití. Jak to tam neřeknu na to pořád neříkám takto nemá v sobě vůbec žádnou moc to co dál říkal. A protože to ve vás ztratí ne neměl vás mistra tří aby jist přistoupí ze za minutu nebo za vteřinu k tomu do pravé teprve roste jsou tak jako pod že musel okamžitě jít s anděla vnitřně jít nicnedělat ví. To možný kde chyba se nevstupuje při takovéto špatně pravé otázce. By měl si že to dělat nebudu se mám špatný zkušenost že tady v u z s tím koho k ale jak ti řeknu tohleto a jestli si myslíš. Že na cestě víry kterou též v každém případě si si věřil kterýho jsem se tady se to zastaví děly ne cesta metafyzické zkušenosti. Na této cestě se jde krok za krok si si myslí že si žádný krok neudělal tak pro abych se k tomu zasmál a to si udělal ale je otázka jestli pak toho. Není lepší když mi nic jiného k dispozici než nic z toho je otázka na co povolil do ráje polepší. Je to tedy velice důležité že každý z vás nějaký pokrok děla. Jestliže například tady jsem muss te a mnou u toho po bych z krát ode slyšíte. Tak je to otázka světel otázka nosem odpovězeno a že s tou udělit okna. Jak byste byli schopni pro znovu poslouchá kdyby to bylo vás nedovedlo jsem na příklad. Musí to posed po sto osvojit tedy jsem si jist že jste pokrok udělali že na cestě víry. Tam se že dělají skoky zásadní jsem skoky který jste byli svědky líčení jeho života nebo z líčení život ježíše krista protože to byla cesta poznání on sám šel cestou poznání aby moh věřící i poučenost jak ty síly ji poučovat. Kdo nepoznává nemůže správně poučoval věřící lidi protože musí napřed poznal aby moh tu víru vnějším podpořit svým poznáním ne. Ale musí toto měl nějaký z toho. Udělal první svou že se narodil na tomto světě du vyslovil odešel od svý rodiny vše bylo dáno že v že něco konal přemohl najednou přemohl dáno přestoupil na kříž že vstal z mrtvých sami skoky. Co jsem v našem život naděje že ve cestou víry byli tyhlety skoky životě těch učí k nebi životě lidských vlastností nebyli tyto skoky. Ty se vzdali třebas svýho svých rodin v v tom li jiný skok který udělali pro za silám svého ale sebe se nevzdali toho je že to skok nejsou schopni učinit jak ježíš suso učinil že se vzal sebe na tom kříži tam nebyli schopni toho musí nějakým způsobem zapřeli nebo z radili nebo nám co všechno mohli udělat co se dalo udělat udělej proti tomu to na cesta víry cesta víry je cesta. Nejistot ti a v tom je veliká moudrost jít ne je pochopitelná pochopitelně ale veliká škoda přečetli spis moudrost místnost tam to bylo odpovězeno ale to něco co se týká cesty víry kdežto cesta poznání není cesta nejistoty. Ale je to cesta jistoty tak vrátí jistoty takže co bylo pro absolutní toto jakoby absolutní do toho v sedmnácti letech prost to dneska chápu jako by to bylo nesprávné to se nedělo vrátil také od života neměl jsem přestat jista chtít zemřít nebo z ve jsem vzal nedbal na to si zemřu to jsem neměl dělat. To neměl za nedostal matka ne nebo z tví nebo minutu se se mnou tak že. Ale stalo kdybyste byl odvrátil od dosavadního smyslu života. Za cenu relativní jistoty že to správný to všechno dát stranou tak jsem se rázem na ten kdy víte jsem musel udělat tečku dosavadním životem rozumíte tele co se ve na co. A ten ku začnu znovu o to vám pořád říkám ten příklad svatýho antonína pout se za každý den ráno vstával ale dnes po měl si že před tím tou cestou bohu ušel. Nýbrž nestal duch pokorně. A proto se to nestalo mechanické a proto stalo tak učí ne jenom proto že jsem nazval ve sto pro z nás ti letech oné ale že dokonce svého života byl aktivně vším a přitom vnitřně. Ne ne řek bych trpný ne od se stavěl k sabi je k který z něco přičítá sobě zády. To přítel jenom bohu ty mně tady pane bože drží č takže dneska mohu začít s tou věcí ne v boji tvoje ji s tak je vše. Jak se to řekla přesně co jste naši do kdy je tak do bohu co tak ano jak se o nich věz na i nebo se do tam v s a on to svoje přestanou oko satanova o které své zmiňuje svatý jan ve svém zjevení. Pže totiž my to dycky a to měl stará věc proto svatý jana řekl o těch hrozný věcech v. Před koncem světa na považujeme vzala jisto lidskou záležitost která se stát nic z toho se nemá stát. To je všechno vnitřní stav svatého jana který líčí postu k vnitřní postup člověka se vás toto nebudu toho mět otázku pozvi neklaďte protože ta by musel znovu vysvětlit se li vám bylo ve cely zjevení ztratila na dát mu za to z toho dalo aspoň zhruba mystika jedná ve spisu hlad tu vás na to co na to z tam se četli a vy si to on nechci věnovat protože je to ve. Se těžkopádné ale vyžaduje to znalost kabaly jenom v kterou na máme žen. A to nemůžou od vás nitra aby se nadto získali takové vědomosti o vás o zatěžovala tak na hluboko kost spočívá v tom že to relativní dobro i to relativní zlo na cestě k bohu musí vždycky působit v ve v určité chvíli absolutně přestože. On absolutně relativní ten tam po kost tak dejme tomu jsem v v v v k v. Si řeknu řeknu na svém životě věže to stát že to není nějaký dělit když ty lékaři brali které asi v jsem zároveň tak jsem měl vždycky dojem že nechtějí zabít to to mu mají v věty marně matka vykládala teď je že je si tady řekli že při ne. Ten věří dával jakože nechtějí zabít neřekli z vzít sama sebe a nebyla to pravda ale. Bylo v tom pochopení tenhleten hluboko z ti toho utrpení toho toho na toho relativního zla kdyby byli nesebral li celé to jsem mým vědomím které je spoutáno navazovat smysly začíná smysly a končí zpracováním rozumový v věk je ten u se byly mu říkám a bude vůdce v jeho byli nevzali. Tak jsem se neocitl ve stavu za tímto vůdce žen měl jsem z toho poznání ten satan musí jednat také s touto hloubkou aby to relativní zlo. Se u platilo na cestě poznání. A tak taky relativní dobro bych kdybych byl považoval ten svůj život před jen na ty rokem žití v že tím že od který veliteli. To muselo za aspon měl jsem do a oni se malinko bylo byl tak jsem nemohl jít dál se musel celý ten život když jsem poctivě nevěřil na boha visel na svět že bůh je se ve tyto drž pak jsem považoval na š. Špatný plytký nesprávně žití to znamená se s tím neztotožňoval se od něho odstoupil. Jo nesprávně pochopitelně. Tam nebylo všechno špatná jsem to v chvíli tu relativní pravdu že to bylo špatné zen tomu co mi to zažíval jako absolutní. A takže i toho rad i telat jim prana působila absolutně. A taky to zlo působí absolutní protože tam byli v tom koncentráku to zlo působilo absolutní o to se vám modlil a ten pes se z von se mu bych všechno do tvá ale tak se moli si pánbůh jistě osvobodí a u byl ho otec jsem přestal modlit a ten se ho k o jsem byl svědkem toho pak si dělal tak si ho z pánaboha ze všeho co se dalo co a to je ukázka absolutní vlády zlá. El pro určitý okamžik veta hloubka satanova ano stačí to stalo že byl spoután na tisíc let že ano ne tak roku tisíc po kristu svým čekali konec světa ne co vám při dělal to bude strašný zle nestálost nad ano protože nepochopili slovo tisíc člověka ano ano. Takže pro z nás toho musí si znamená nikoliv nějaký ději nýbrž to roli rozměr na člověka tělesnost člověka to jsou při nuly. Že předním postavená jednička. Tak nemůže tam bůh když vládne v tady to rozumnosti tělesné nemůže tam vládnou s a ta. Jakmile toto uvolněné ho jaksi setkal pádné jak metám vláda boží nad tím člověkem přestane být také strašný zle v li z místa. To je něco stalo u ti sví nebo co máte prostá nebo co se tak děje žádný přít na nevidím toho co je tam řečeno ni. Nic z toho se nestane žádá konec světa fyzický nestane nic se nestane žádný vyvození do povětří kterýho naší že naši konati nějakou bohu nenastal. Nenastane za nesmysl. To je všechno jisto list jisto lidské pojetí které tam nepatří neboť je to vnitřní stav svatýho jana. s veliká pád soud sytost setkat člověkem který byl na místech kde žil svatý jan a musím se přiznat že jsem podílet na tom v tom smyslu samo dal do pera cest k jak jsem tam dívat on byl se zase tu člověk našim se rokem to nějaký lidi z prahy a tam se dověděl. Že tam žila panna mary to ono ovšem o tom tohleto že nějaká kateřina měly chová která byla se na to se kdo z vás že je pod znalce dvacet pět. Ale na požádání papeže. Na po žalem papež že to bylo obě nám ho měla zjevení o životě panny marně protože ten by se váha dalo kdysi ona o pro tam žila si co to všechno v u zakládat pravdě tato do ústní tradice a ona nejenom že ten život panny marie i v tam se nesestupovali dělala prožila vnitřně ale namaloval a. Celý ten dohled panny marii je a umístěna ho přesně tam kde byl chrám a věc. Dal do poměru kde to je a co se stalo hrob svatého ruka těle a hrob svatého jana. A když tyto věci udála asi tak roků kolem roku tisíc osou musel se to stalo. To tak rodu samosebou u bude stává ran nedovolila aby se tam oporou aby za to přišlo teprve za mnoho let pojí smrti slova co kopat ale v časně se to viz tělem do tam ten mu do li z byl zachován. Stavba základy měla přesně z těch rozměrech a ona to udělala. A jenom jedna věci tam vadila že tam nebyla tak studna do který panna maria chodila pro vodu že byla přímo u toho domu ono tam nastalo viz tušení a takže když teďka opadl si před. Deseti léty dával pod tím domem tak na tu studnu přišli na to s známku kastami děl od vidět z toho pramene ku více na páně tisíci že to uzdravující nebo ne semene o tak ten domech samosebou bude skal láska proto veliké pochopení to nese peníze postavila z materiálu který byl okolo dál zen v toto ta jako stroj do stavem jakkoliv to starověké a podle toho hlášení ty kateřiny jich být do vlasti vody zvaná věk liška byla zla. Oni německu. To všechno rekonstruovat takže dneska as našlí z snadno hrob ruka tu velice snadno. A ale je zajímavé že třebas toho máte visión toho chrámu artemis která byla to byl tam postaven tak výtečně že nějaký člověk ve druhém a třetím století žijící před naším letopočtem nazvali vím ze sedmi divů světa to musel být pořádné chrám. Když nenazval chrám co mohu ho v všeho znamená z vody ze světa ale bude to jeho. Dělám vlivy nazval nebo něco jiného sedum tedy jmenoval věcí. El tak dneska se znají obrysy to na ten visión a víme že z toho byl postaven chrám jsem na počet svatého jana na jeho roven. A co se nadto na sto v máme se s trpná takže víme že ten chrám a ten malinkým chrám tam stál nad tím roven vedl jsem stane sví. Tou mám dneska přesně zjištěno. A von to tam všechno do od toho u podle svého původce kdysi říkat ano on uměl dobře anglicky a ten se docházky to nemusel bude si káni přitom nebyl kdo se dovede věci na který zas mu a teprve později z toho artemis silám po roku dvěstě padesát se z kdy jsem byl ten artemis dělám nějakými jinými národy rozmetáno zničen postavili pořádný chrám toho svatý jana pořádnou bazi li ku asi bylo oporu. Vyjít z s ne toho ostatního dal se trošku za těch slov bych tak vím v době to co tam na kladené z sloupy do své to znamená z jedenácté do století před naším letopočtem. No ten ranám jez třetího století ten že suter zkazí byl svatý jana čili ses dostavilo z toho all ten mi z jeho z utkal li to stavu sto postavit toho chrám ztratila se čas měl na než přímá přesto nesetká čtyřicet med na obrovský chrám. A no v tom jsou zbytky pochopitelně ale te. Že nemá že tam sedělo něco ho v tom tak se zu z toho nikde jinde na světě po kristus se nedělo že tam bylo nějaké duchovní středisko. Jak které je bylo s těm hojí jak těmi pohanských mi řeky tak těmi křesťany. Totiž tam například dejme tomu ta a ten věc. Skončila svou pouť z po studoval délu byl jako se narodila a tam nebyla prou spí jiného vším takovým nýbrž byla matkou vesmíru. Je to oprostí jeho ano. A no a čili to ušel nápadná pod od boha panně marii jako matku ho za o ji. No to je zajímavý sine a je králi durga jenom že ano a vy ho jo no tak to je prostě protože bych je. Jako s hodnější nazvat tvůrcem vesmíru matku než otce ne z li no a takže se prost osobní obraz skutečnosti není skutečnost sama na tak samozřejmě matka musí dycky vyhrává proti tomu otci ne ono je u k ježíši že s máte na to je židů jeho děje se tak vám to je to tak je no tak von to řeknu kou symbolikou za to bude stačit jsme tak proveden. F. Staří řekové neznali prvky ne neznali vede osou tohoto do ko po na neexistovalo oni na jenom ti když živili živel tu ku živel u bodu o vody země a on že ještě živly. Ženě přisuzovali živili dva zemi k a k bodu a a mužovi el oheň a s duch všimněte si povahou může a to bohužel město výtečně znázorňuje typ mít týž že ty musí který vytratil žilo no a ne v jeho věk ale jsou všichni stejným a jak je nám je to z učí. Že ona je cesta od vím tak ten zase stav věcí i to je zase stav. Ten zase stav a tak teď když že je to v se lišil od že jsem si právě v tom že jejich bozi zdroj člověka takového jaký je v. To byla veliká přednost starého řeckého máji slovy vých. Že když se člověk napřed vylepšily abych tam v onom pánu směl. Tak tu je pozdě on si natolik nebyl vší by měl dojem že se kdežto řekové. Putovali na ostrov děloze se narodil podle báje jak apollón let tak artemis. Tam šli takoví jací byli žádný hřích je v radovali a čekali že ten bůh předělat ale stalose že někoho svých opravdu předělat a že tady se svým opravdu dotýkám v jedné velice prostě věci které bych vás me nás porážel ale budu o se do z kuje aspoň na let tak že jestliže. Ta tři jež pořád jsem vás na to. Aby člověk byl s dost aby věčnostní člověk může k tomu pannou se přiblížit. Tak než že věda nesprávně v to je to jediné správné co že ten člověk dělat jsem že správné v ale ono je to absolutně nedostačující a po určité době dokonce překážející když jsem v ctnosti vyspěle na nějakou úroveň jsem se připravenou neprávem to jedno považoval za svatého a také tento pocit svatosti a. Vodil v ale kdybych to byl nezbavil tak jsem nemoh ky dál a tohle to a jsem nemohlo před těm náboženství sta ten člověk přicházel jen na ostrov delos a buď aby to blažená nebo to byl muž a v každém případě. mu zatím ano o mužové bych to nerost tuto tomto dovolit ta se mi z tam nese tu ten ten můžeš tam přišel a bili jak na všech ním pro toho a po ona tak se ocitneme stavu entuziasmu nadšení a to byl stav seslaný od toho apollóna takže byl potom považován za.