Karel Makoň: 86-40B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ta ctnost ten to byla veliká přednost v jsem toho dostane na protože si řeckého protože dovedl pod již i třeba z nejvyššího číši byla předělat ho. To je něco co dělají již kristus. Když ale když se nos snad prosimvás nebyla ne když natažena pěti můžu co se nedal bych se nebo při si rozváže napřed dolu soudnou byla když ale ten ježíš byl si apriorně odpouštěl ne no protože jednat tak jako ty jež. I bohové přesně tak na na věci zajisté jinak li a to taky velice překáží nejsem hoden koly byste byli hodni nil není od vanem on dnes i řeka že bych se o tom dali do pro vědy oné ale protože se s no to je takový samozřejmý před pokora ale ne národ nárok na mně to nevytváří nárok rozumíte. A toto řekové si byli dobře věda v tak teďka skončím zákonem a za suso artemis a ta artemis jsem se putoval na tentýž ostrovy delos a kdo tam byl v těch žen jak nikoliv nadšení nýbrž pravou božskou ano. Nic víc než ti ten byl považován za k již v ku bohyně al dít a tak jsem mohl jistá ta drž na to volají státu z kou. A toho neb podlehla do své on pro ty kněží poznali na že na téže že se že podlehla božské trpnosti. A. Pro toho udělají převod tou těžkou ano když již těla nechtěla neudělali. Takže odtamtud z toho kterou odcházel do řecka pocházela neví oni vědí. Kterou my tady nemáme o které nám tady říká například nit jak to že nikdo ne před takle to neděláme když ji si říkat ještě ještě ne ještě ještě nic jo na cestě víry svědek krok za krokem a jestliže atd přemění je vina ostrovy delos. Tak ten krok vypadala tak že tam měly do díla tam v tom sloup pořadí nebyl o vé. Si vzali z svého nová své jáčko tím si jsem takový jaký byl li do toho chrámu apollóna nebo do toho chrámu a ten. A to je buď přijala nebo nepřijala ano přijala nebo nepřijala. Ale jak to máme rozumět na to byla čistě milost toho boha ne and to byla to byl stav v duše jestliže někdo dovedl být trpný. Když to blažená nebo dovedl být na čem bych to byl muž jak se náleželo znamená cela celobytostně. Tak to mělo by ti zákonité zem s smysl nebo ten důsledek nebo ten následek že člověk přestal božství no a teď k na tom délu konec zahynulo by tento ku ale stěhoval se do malé a z proč cestoval doma ale z a proč se tam v té. Ale ten viz postaven nám který byl jedním ze se lidí světa. Nevím co tak kladného se žádnému mužskému božství se podobným sám nepovstal podle toho nemůžeme postavit nebo položit něco co by tomu dělo no to nejen ze se vidím máme menoval je třeba znáte tak ano to budu ale to se nic tomu nebylo nás lidský děl než tohleto co bylo v tom jsem su. Proč si takhle cenili tu matku vesmíru tam uši do jako matku vesmíru protože měli zázemí protože tehdy tak jsem než cítili brát odkudkoliv když to bylo správné takže tím malo a zvýší řekové dali především od tam tu a schopné. Tiše pátku byla velice mocnou víš na to asi pět set let. A do bědy vznik že ten chrám artemis na parthové tam spolupracovali na tom na sestavit toho hrám mám s mezi že to vlas z poloviny stávat pád z a z poloviny řecká se to mělo patrně dostalo máme na pole odstup si ale možná že není tak úplně přesná nebylo toto co jen třebas řecku nic z toho proto byl li světa ale za to nic z toho co bylo v říši part s. No chodem říše padat která vynikal také na svatý no on říká jenom tak náhodně protože oni znali desítkovou soustavu kdežto římané nikoliv takže oni vzdali se toho tisíc kde jste z toho jsem symbolismus ovládali voni to vložili do stavby. To odpovídalo kdy men svým vnitřním kdy mezi mil lidského ducha abych tak řek. A proto to byl asi v světa je zajímavo že blízko toho byl chrám a v celé toho léčitele. A tam toho ještě zajímavější to je blízko města z mi věrná dnes deska k z mírem. As že by vám ten na ten a ten člověk na díváte obrázcích v on to přesně zachytil co mohl zachytit a musím říct že to bylo takhle chodilo své do toho chrámu as že zatím učila aby se člověk vyléčit ale jestliže přišel to chrámu a nebyli tím askety jen vyléčen necítili vůle mu tedy lépe řečeno v sobě. Vně. Tak tak prošel takovou o kou bohu po dvou tuku musel by dělal tak zachována. A přišel do místnosti která byla chrámem syna as své terezko z semeno o to se říká o které televizi as porod svět dnes nosit přenášení síly kterou na to nestačil ten otec stačil svým o cestu k si k vět se na to. A když to tam nepomohl tak to pomohlo vůbec. A tam jak to dale sám tam toho člověka který neobstál běžném stavu vědomí lidského. Tam musel spát v tomto druhem chrámu spal a v tom spánku nekladl od boha viklat si jista si ho pro svým dělit stavem. A on tam děly stavem odpor nekladl a pro ten tanec porost mohl na něho ten se viz telepaticky něco přines se ano co tam ten pán bůh otec nad nedokázal tělem stavu nezmohl ten který stav no a potom když jsem něco zdálo tomu dotyčnému. Set tak. To rozluštili ty knězi a předepsali bylin kryla léčení další jinne prostě před normálně svým s kde vstali ale takže se říká s o tom záznamy že toho léčení tam v tom i z míru v ve že a že bylo velice účinné až. Si představte podle toho hlášení sví tak ve mně v tomu vracím víme deska v který domě viděl svatý pavel. A že to všechno hlášení z roku padesáti stačí padesát postu našeho letopočtu. Je přesné on tam byl dva roky nebo dva a půl roků že byl vypít dán jsem viděl podíval do ten osoby kdežto na tisíc lidí v tom bylo pořádný kříž škod. Že se musel dostat musel odvedl od odejít od tam k otci. A přeplavil se hned malé nově do evropě na to bude první krok k evropský ve rod je že on vel se tu na tak že se s kým dopis potom se postil vadu filip čili kdy čili s kým listy s kým to byl prvním pokrok že to se mi to všechno spojilo že to tak věrohodně podána tam člověk přítel mi to po věřit na místě tak že to není mezi myšleno při to z opravdu stalo tak se přesně který du dobyl byl on by si věta. Dál že je jenom ta panna maria nebi byla v těch či si na když si tato meči žáky v tom v než že si ho po bohaté město a ty křesťany vyhnali jenom proto že oni. Boha kdy ti občané z toho že. Tu artemis v na ve pro povalil malinké vydání stříbrné mně dnes tří že a podávali za dražší velí mít a studenty byly proti tomu ne tak aby ten všech tím neunikl ten víc který svatýho pavla jsou li k volit tady. Je to všechno velice si rozumně tele v s a on to pochopil komu radí mu v domě vědy. Aby to ponechal aby šelmě kam no tak von opravdu nenechal tam zabít nýbrž odešel od toho pryč. Kdežto svatý ruka ponechal za být v tom přeci mám. Tak jsem vším co s tím nebudu to na čili byl v cele o jen tu zcela věží v době když ježíš kristus. A přibrat ho. Tak tomu mělo křesťanství velice blízko pokud tu matku nazvali ji je která a muka li ku vět chtěná mu mám být nikoliv z jeho moudrosti že tanakee celek med je jím musí nejen není ne protože katolické dvě. Ale je zajímavé že v prvních ranám ale cosi to znamená svaté moudrosti že jsem s když ti vznikl v konstanty do po lid. Konstanty na poli zbylo město založené konstantin veliký jim roku třista sedumnáct našel pro počtu a on tam hne postavil protože byl v ses jan novým nového pečení křesťan po tele v ráno svaté moudrosti nikoliv pánu ježíši jak byl jat tou moudrostí toho východu viděl na mu tohleto skloubit křesťanstvím nepovažovali to se. Například sis z tví nýbrž považovali toho ježíše na mně símě moudrého proto že měl tak mudrou matku jak měl moudrou matku o to si my mužové všichni pamatujte. Nebudete viklat otázku proč to nám nejde protože ona byla trpná na pravém místě a v pravý čas a ne před tím a potom když to nemělo. Když přišel anděl říkajíc. Na li že jste tak říkal nepoznal jsem může nevěřte tomu stal ale nevadí že kterak se to může stát kdy může nesmysly se právě pravd ale a a pole kde to neni to je výtečné vědět to viklat že bych chtěl krás si že taky nepotřebný vidět. Ale ono to je. A tato moudrost spočívá v tom že s tím že přímo přistupuje k věci. Odevzdává se správné mu tak rodí ze sebe božské tak jak a za jiných okolností jak se božské se přát a za šli muži který vynikají vůlí majiteli těžkou práci že oproti ženám a kdy je rodiče je mocný. To našimi rodiči tak jsem nikdy ne. Ale když ten ježíš by byl bůh protože vstoupilo panny marii je a a pro že je nástup je duch také abychom mu mysliteli na rodit tak na tělesnost je nutná ale bez toho ducha by byla bez duch v omyl živá rozumíte mi totiž neměli v on ani ten již pól duchovním nemohl bych mu splnit by k jako zvířata mají taky tu věčnost sobě nemohl nemají ten kol. F. Přít s konečným při byl doporučil na tak tak se neboť se tam jo no tak tam se totiž to vykládá v na individuálním životě chlapce. Se vykládá stvoření celé stvoření světa jako prožívá matka ve svém nitru z něho ale produkuje za vede li by mu celý vývoj života na naší pro ale jenom života na toho neživého naší pane je tedy tady probíhal přibližně tři miliardy let s o to dokáže vzala kde visí tu on neví pak neví jak se to dělá ten moc od jinou této moc které se máme klaněti rozumíte. Ale tuto moc nemá mu to jenom žena prostě a tam je řečeno to řeknu ve zkratce a tak nebyl do k otci že nějaký chlapec ztratilo matku a velice mu bylo bez k no že ztratila de do školy ale jeho spolužáci se mus dějovou pro jeho smutek. A úvodního. A on předními uteče je toho on tady měrou na odpad v tom co z chová tím se předními zachrání. Samo jsou oni odejdou do školy takže po zvonění a on nemůže do školy přijít protože pozdě tady je symbol školy kterou dává člověk svým rozumem koly. Symbol školy kterou teďka vám budeme předvádět v tom filmu jo celý náš kola. Která by měla svou běžně probíhat těžko to vám dává naše běžná škola. To mistrně pravého jsem od prvního okamžiku tam plakal radostí že do toho chápe přesně tak jako já. Jsme si tady vědomi říká že jsou takoví jsou tak jisto je jestli se řím přesně tak nechápou prost ano. Vám to předvedu dál a no ten na ten že bez jeho konce zenu a. Jde k škoda tam vidí že zavřeno jsou jsem duše tak se stydí tam přítel říkal to se dokonce na tak si de oko z par li k a vidí tam ten tam s ním čte nějakou niž ku starověkou. A říká asi by mu ji mohl učit a on říkal že ale odejít né. Aby si ji mohl aby se tekla ve řekni nemohl z mocně jo odejde schválně chlapec se velice symbolicky krás. Tři. A tak to nebo čeho tak si toto my sami to je symbol našlo celý do života svého snažení jak to být a on se odebere s tou nižší kou na půdu k nám a tam mistrně ale jisto je tam všechno co jsem se potom předvádí. Celý vývoji života na této planetě a ovšem to je pro dávat těle o stop pořád musí na matku. Za nemyslí svaté o tři miliardy let. A teď se dostává se tam to říkal mých a taky dělat toho obchodní kastovní nos my do toho to všechno ten symbol fantazie se tam pro ni stává se skutečností a on cesty nižší dovídá že tak královna fantazie což je žena upozorňovat každá daleká fantazie protože fantasticky provede dneska se při nedělaly led. Devět měsíců v ono vám to svět je ohrožena na svém životě prosto neví ano ano by to měl dělat vědomě ona si měla vědoma i toho jaký život příval to není tím oplodnění jedno. To že následek že by je se připojuje nějaké vyšší moci která působí v tom vesmíru a u nás tímto způsobem mají dělat kterými způsobem a on nás tam provádí ten autor toho filmu tou vývojovou kterou dneska vystopovat lékaři v tom zárodků od nedělené buňky přes jiné živočichy po člověka přes živočichy mužské dále. Takže jem. A tomu kořen třebas jakou příšeru no tato co visi krát nebudu protože jsem si to snad jenom toho ústředního mocí ku. A to je že on vidí v tom usnu tak jak se ta objevuje nějaký mudrc. A a z mít do duší lidí tam přitom mých naše královna je ohrožena na životě je uvězněna. Ženství pravé je uvězněno to jenom to oslavené ženství mary jenom a to není uvězněno ale to naše tys matka si nic jsem toho pod jenom ten z prostředka nebo z konce za. To je ohrožena ta tomu prostě ohrožena prosim a s a my jsme nechat umřít říkáte mudrc a to je schopen udělat jenom jeden člověk aby ji osvobodil a to je atrei mimochodem ten atom její to je velice hezky přeloženo odvážný jen do se odvažuje v tom může udělat a všichni volají patrno její po na pomoc. A teď se tam objeví to skvěle ale ten skvělý na no není to pro pán to je typech přání pozorovat jeho po padli do po pane nemá ale to je taková postava jak jsem tam ě. Pól do viděl řídí se tam měli říkali no ale to je božské tudleto a to jemu skryl říká. Ve celý byl dál a no tak je tak a ten atrei o toho kněze přímá a mu let ale zároveň poučení když budeš chtít tu matku prosebné jakkoli dosud se jež visí postrádá š. Ježíška po cestě do cestu matku osobují nechce kým při musí visí prostředek když musí mít ale kvůli jiný z lásky k jiný prodělal kdysi máš tak dokola ke své masy věku jiní si ochoten asi li takto uděláš ne. A. Dala hosté o vůle kolem vás měl to značí lékaři ano hadi dva let vydala vidí dala by se zamíchá zná a on musí projít mnoha překážkami měla. A mezi tou příšeru znamená absolutním zničením se vezmi když na a dostane se konečně před jsem byl z vyjímky které každého se že hnout svým plamenným zrakem v do tam kde kvůli sobě sami pro sebe něco z toho měl. A ten atrei pro sebe nic nechce oni si saně matka ale který že prosme nic nechce tak ona se ženou a on se dostal do toho království tví. Krávy tam za z je a nakonec v je zajímavé že proto před o detaily. Protože to není tak snadné a řekl ten konec napřed nad nastalo vypadala tak že. Ne ten chlapec se v tom snu probouzí v tom sval zůstává v tom snu a teď let sami konec než svítí na draku. No pochod čelem draku který tam funguje napřed v jiném prostředí do svého raného města v jeho ty jeho žáci. N za hnali dokonce je nebo ne k a kde si tou vůli přijaty mají z něho staráš. Ti žá asi jeho spolužáci jak učí taje osvojit do on který měli taky protože to je přeci pro ty jsi symbolicky dělám to nebo říkat všechno své do strašně dlouho ale pro to bylo tak po vědní no a ale teď na co jsem byl tím stalo. On dostal na tu cestu koně krásného koně lidská mysl. A na tom koni napřed to co dobře této vaše mysl pokud by to chápe tak von to všechno dobře víte. Ale ono a pochopení nestačí. Proti proti vítr byl k němu a nakonec ten ku u pána mně svýho myšlení zaniká v tom písem on marně po něm v sám v on se musí potom dostal za mysl bez mysli nesmí pomyslet na ten prospěch který máš svým myslit co to s to co musí řeky vzdát to když kristu musel do svých o duchovna číši do že to vykládal o život ježíše krista tamto vám tu co říká to od. Je to všechno detailně dělal žilo život ježíše krista. A to jsem tam prostě utopí ten ku v ní. A on potom musí sám těžce se tam do toho ha a z toho království fantazie a je potom jenom viděl že nakonec samota fantasie věčně projevuje jako mladá dívka. To je že není víc než patnáct let a to je tam jež této věčné mládí božské které nemá za sebou nějaký věk bezčasové dycky ale ještě jenom temnou kapitole si sice sil stavím. Že když letí na tom draku to jeho zabít naše je snadné zrodí všichni křesťany z aby z svoji odliv od a na všech. Při svým mu jsme dobře hospodařit taky u dar od boha který musím hospodařit s tím naším musím hospodařit. To se nesmíte štít a on oprostí do čeho stvořil ze svým nakonec z toho byl a ono ho to nesl kam on potřeboval naše nás o prou nese dost daleko do z toho nazpátek dotoho rovného města ale co teďka ho nese jako letí ve vzduchu takže by potřebou kou musela atom oni který dávno byl u to a ten toho atreje prosimvás dávám vám to jako otázku kterou bych chtěl jaru v když je od oslu byste jej s a. My vyřešit jako ten atd li pochoval tam toho o měl teď na něho na ku že on v tomu chlapeček kovy je na on se na tom draku je tam ve sví na pozdrav a ses tej jiným směrem jako ten k tato do svýho od horního města. No to si všechno při víte tom za dělá ta žije a způsob jaké dávám provedení no tam se nemohl ne výše je li to o a to jsou západní a nakonec protože to nekonečný je vězte li na svět a k a ne v jedné ve a že dělat. krás že tamní na necháte a pěstoval absolutní ahimsá a. A jestliže je dnes je ten ten cest indy tímto způsobem jak postupovat neboť mají mocenské postavení a který ho taky využít ne a on musel o vám třebas pak stane mat říkat po jdou za sebou tam tví si k po ve janem co všecko dohromady tak tak svou prostě pokušení natolik všech prosilo jako o s tak jako západ žen. Jako my ostatní. A takže ten duch toho kam svýho nebyl za potřeba by se dostat než kdo znovu protože toto dokázali tím ahimsá a to by se žádným bodem bylo dokázalo po mu povalit jakou obrovskou moc jako vládl lidská. Pouhým neškození. Prosím vás dobře to pochopíte že když si že jsem jesudian a jak potom ti neškození co dělali ne z nechali sestra. Ty ji že ne ale je ale. Taky tomu jsem vám vy to je v tak to on mluví pravdu protože jako člověk. On se musel do on se pořád umem šlo a v než to tu je tu pod se mu anděl vůbec nemá. Je proti tomu co na to co ježíš kristus na úžasné vyšší jak je že zůstal proč je ale je to naše. Než to ježíš kristus který měl kázat jak to máme dělat příkladem nám měl být. To musel být pořádné vyšší do komu jež ale byl daleko menší než člověk tím se to to nejhorší co ten člověk se může stát ten ne tomu své rady věnovat na své lidství ne. Kdyby nerezignoval se liství tak lidem vás nebude jen za lidství nebudeme nám ukázal cestu zná k lidství teprve vám říkám no ho opakuju vím to co je poznal že dal hlad je to pólu třicetdevět když jsem se znal toho života kdy byl neprožil konec světa a tak jsem neprožil ani znovuzrození tak jsem. Tím pánem bohem těch je li k o nechodili a on to za že jsem dělal jsem to od od tohle volal ano nebude dělat ano pro. Na to dívat a se mnou vět nebo ještě pochopil že on je činitelem že mám přidat. Toleto ten velice důležité ne takže on byl jsem tady neví ovšem na pane ten věcech a to co na tom měla přijít že totiž on zůstáváš jeden do konce a všechny ty řek bych nechci neomalenost ti ale za těžkopádnost ti ten je stáváte zatěžovalo v tu mysl starého žida. Ty u něho existují tak například napřed byl adam první adam říká on to dělá jenom to ano do když tohle a ten měl byl měl tělo přirozené kdežto tenhleten adam když se ty ježíše krista je duchovního dám a tam ten adam. Způsobil jsem se od svých v tomto světě a to ten adam způsobí že se ocitne duchovní při těch kdesi těch a tak tak je to hezky řečeno pochopitelné ale ne tomu před jenom něco dodat v na protože to je pouhá jisto li on měřit je to pouhá historie a musím že to tomu nedošlo. Že on el v kázal především židům a že on se musel z mi zjistím že to ovládt také jisto lidsky. Tak teď nastal tady obrat ježíš přišel a kde jsme spasení no kdyby tomu tak bylo tu milost nás ví. O tomu tak není nemohu na tuto chybu mu v potom křest ten musely přijít časem kde ten spasitelský úkol ježíšův když viz do podám nespasený tady rodina pořádný nějaký dalek kola prostými to horšího horší. Že ta spása četu co to za nás udělat tom že to tam není domyšleno co si pod a to mu mám za sví a proto na při tom co opravuju ale pro toho doplňuju ano. A to ten vlastně přip e dávám do kou před z osobního do jsem že jo že ti že jsi mu komentář. Říkal ale to je li daleko vyšším dostatek než se to co se řečeno protože. Mně tam svatý pavel dobře řekl že i my jsem jsme zmenšovat aby z nás o tříd kristus ne. A tak ježíš suso musel velice ponížili aby mohl být povýšen. Že byla jen ne a vono to tak že on tu mlčela do domněle ještě jiné na tom všem. Ne jimi li to nesprávné ale je to tak asi bych jako. To byl vliv karlovi mně máli když se objevil válek živosti pramen mysleli si že spojena všechno dobré. A ona to na všechno dobré není ono o také někdy škodí. A například vím od dobra ku mu to mysli do ženského také do to na ten příkazy říkám. Akupunktura škodlivá režii bolí a pravdu a tu bůh to je taky se v nich je škol zná. A my je taky jedna protože ten žil onen nestala to co my rod je vůbec kdy do toho vody máme v jestliže například na tam říká modlitbou se dále při tak prosím že ta víra u těch že tak že tak to nejde že jo že to vidění že tato nebyl že dostatek že vím že to vyšlo konání ale je tady něco jiného než tam říkal možná asi žilo. Vzali za o tom li kubánci který byl kdysi padesátých letech v číně a byl na trati ten stavěla s ll z s čím kdy za hranice přes tak váma kam poušť na nic se že se člověk dostal tu jako taková jsem práva nebo v many stala která měla být opozicí krita mistrem cest a my jsme stal prostě protitah že ti an protože rozmluvu z od krize. Set s koncem tak postavit krátké době kdy masy větě postavit k a viz pravdu masy. Vidíte domem mohu. Po musím jenom činem a on je tam taky tu dal stavy závěr stát pohlavním hle kolena ho bolel jela nebyl si tak se o ku mu rostlo věk a říkal mu jen oni kolena vám mohl kristem a on tyto mohl by na bychom je li a ta bolest přestala na týden tak jel jsem byl dal znovu a tu nebo tón nebylo se potom stane pravým zásahu věk je první tak že nic co bylo že jo. A tak s tam předešli k němu dvakrát takže to potřetí zase jenom týden fungovalo tak jakou mu to jsem mu říkal no jeho. to za žena klidem ale li ve všem nemohu mistrovi vědy že to je zahnal ten by to sahal na dycky ho do do to byl ten mistr milé našich tato vedla podle toho tak jsem tam pro může li do toho li a šel do těch hor k tomu mistrovi a říkal mu k tomu pořád měl do větší si byl ten člověk říkal moc toho jsem se o a ten visel řekl že jsou u jedné na míchala mu je li. Všechny jinak za vizte o ten zná přesně ano. Ale potom to je v dale stal zase jsme si dovede co udělal a jenomže o ty do k li mu to vůbec ne hle nemá tak se stal vším to lidé a to je to co ty ona vší kdykoliv vůbec není. Voni vědí ještě jednu věc to je dobrá protože cítí jehly které tam z toho se různým způsobem na tím dán v něm anebo tím jiném a tak to takle při její a byl dávají si jsou na to z ví. Mít tu pro svůj tom v všechno co nového ale aby do toho vložili jsem bojích řek bych to vyjádřil harmonii vnitř ve které nemá na příklad místo v že a poroba nebo nějaký nemá si z muss to nedovedlo. Ježto tenhleten mistr uměl svojí vnitřní harmonii do toho vložit. Takže on nejenom nepřejí on taky čili že že ti je na nosem tak a a tady je to on který je po těch dělá vyrovnával. Tu nerovnováhu toho záření se svou vnitřní harmonií. Když se jako za tu být jeho nemá takto nevyrovná způsobil nám čas nebo někdy nebono čas ne v že to je maličkost tak jsou pohled z z s v z toho babylónu ku je toho přes je ten člověk strana babylónu tu říci jíž se mu polem babylónu miloti odpovězeno a teď ti neodporuje obešli do že. Tělo povídavý jo. To je pohled z babylónu s a když se to babylon tam se je z by jazyky spěje takže si vzájemně lidi přestali rozumět jo. A si tedy myslím. Že jsem toho napovídat tolik že by mně bylo mou jím bylo právem možno rozumět jisti mohu myslet že mně musí být rozuměno. Jestli neni rozuměno tak š tou není pouhá zabedněnost. To není pouhá tupost žid u toho domě nerozumí ani to není neschopnost vyjadřovací toho kdo to říká to jest moje. Nýbrž to je něco třetího a to je ten babylon. Že my si vzájemně nerozumíme pro toho že žijeme na jiné úrovni že jste jiné úrovně je těžko zase žijeme do úrovně toho který mluví jen co vysvětluje. A proto i když máme sebe nejprve vší vůli takto nepochopíme nebo nemůžeme třetím řídit jo a proto například dodati celek jsme neporozuměli tomu život ježíše krista v jednom kde plně by dělal na každým kroku co máme dělat. Obecně samozřejmě obecně by se každý žíti moh tím řídit každý nejenom někdo. No ale on je na jiném úrovni do jiné úrovně to vykládal a proto mat víte to o ještě ji rozumně noho. Co nebýt dal znovu no takže co můžu swami dělat jsem se rozhodl. Proto protože dokonale vyzpovídal z vlastního života a pokud možno nejdokonaleji abyste pochopili za jakých okolností to zde obecně za jakých oko čistotě. A obecně řečeno je to za těch okolností že jakmile co poznávám jako správné tak je to výhodou o neboť je toho pohledem z za rozumem to jedno. Tak když to okamžitě ne uskutečněnou to znamená když o kam neberu svůj třích své všichni ti k tomu abych to uskutečnil ne tak to neuskuteční zdá že to nemohu uskutečnit potože. V to jiným minutě je. Odchází síla která je zatím poznáváním správného a síla boží a jakmile odejde kast je tak to to potom dělá z vlastní vůle a to je ve srovnání s tou vůlí boží a jeho mocí bezmocná absolutně bezmocná a tak potom se pak tím celý život to onom ono to z na lidi nikam nejde o to není pravda ale když to jeví jako se to zdánlivě nikam nejde o to mi taky věku fakt není to to je vám říkám protože pravda je. Že na cestě víry to jinak nejde. Víte kde je cestou víry je cestou poznání je cestou těch skoků který jste viděli v mém životě nebo život ježíše krista. V životě každého byl bych tu poznání nosu skoky. Ale tak by toto s to do tato to budí dojem že nikam nejde to neni pravda v toho pozměňování u zde takovou řek bych přirozenou cestou kupředu. Takže je tomu tak asi jako kdyby z touhou dobu neviděli člověka. Tak zjistíte že si zněním nebo tváři do oné z nástupu tři státi nebo neví či všim nebo s tím co právě prožil. Anebo když dorůstá tak nastupující mládím a tak dále kdežto ten kdo s ním je pořád ten si nevšimne toho rozdílu. Ten ho nemůže postřehnout takže když který se sebou pořád žijete máte dojem že s vámi nikam nevede ne. Tom jednom půst je ale jsem si dobře vědom že v tom záměr. Abyste se s chopili zná vyslyší postu a nemluvím pravdu přitom protože všichni děláte pokrok i ten tupý a rovnost dělám jako protože ano no. Ale oni se pořád při sobě a pojem použila pořád při sobě tak on on nemůže postřehnout kdyby se tam na z od sebe odstoupil třebas jako na pět měsíců. Anežku ten by zjistil zase jaké mění se v něm stali. On to on si netroufá myslí že zahynu nebo do rukou božích to let mu tolik nevěří zase v protože mezi tím člověkem no a to to je všechno dokolečka pořád v. Takže jaký pak jak se to ve se jen duší nemůže třebas do vysvětlit toho zapři sama sebe zapři sama sebe například řídit se jeví ženou která bez ohledu na můj stav ni něco nařizuje znamená není tomu novou vymyšlená záležitost ta víra je dán touto líčí třebas křesťanskou časy tím řídím tak se musím i proti sobě tou vírou. Čili to je obětí v způsob přístupu k věci. To jedna a důležité přitom pochopení správném toho zapři sám sebe bez on na sebe se musím za přít. Za druhé. Jakmile příjmu za správné to co mně moje víra setkala abych tomu věřil tak a nestydím se toho tím okamžitě takto rovnou o tom si být dívám přát než musím okamžitě vzít svůj si jíž to znamená za se s těmi lidskými silami se to musím chopit braní kříže ne trpět utrpení deptá a k. Braní vlastního kříže je svými lidskými silami se nás kříž být v lidské sílilo ve strašný kříž. Svými lidskými silami se u toho okamžitě chopit tak se okamžitě nechopil tam jsem poznal to zkušenosti moc let za sebou abych mohl b. S naprostou jistotou tvrdit že jsem se toho nechopil hned tady nebyla tam moc boží která zatím stálá zatím správném pochopení správného. A jsem prodělal svou vlastní silou jen mám čili ono to nešlo vlastnit do to že to jsem bezmocný ty si bezmocný a kdekoliv to kolik je bez z ní. Kdežto když se toho chopit hned když se zapřu znamená něco zřím se něčím z s co není ve vůli. A ale to ale správné ale zároveň že mu svůj kříž z ona hle tohle taky kolu tak je při tom celá moc boží čím bezprostředněji to berou o k k k k k ten křtíš na sebe ty z moci boží při mně a to dělám když když to praktikou nějak tu dobu takže opět samovolně paty taky víry potom když jsou třebas špatných chybně po pro na tom nezáleží si od slepice učí. Ale to provádím samovolně klade mi to samo od ruky nemusím k bohu všichni říkaje to ze draku co je tady všechno děláš prosím již nemáme jenom strach ose byla máme toho plný zuby na ano. Ty najez se o nás to bylo tady staráte je to možné a na to jsem to nedělal. Kdybych to byl dělal jako oni viděli prodělá oni viděli to dělám oni vy si myslíte tady krát nám co se na velkém omylu on tady vykládá aby tato pro viděli že on tady krále by se chovaly ke jej a že byste mi poušti kdy s jakou a všímali li se co on tady říkávám. Že on tady říká okamžitě za mnou kdy jako ježíš kristus jakmile se si pochovat otce jo toho atd pochovávají mrtví tyhlety je o kam je za mnou kdy ses po pochování tak za mnou vůbec nalézt. To je pozdě protože nebudeš mýtu moc k tomu to o tebe odstoupí toto rozhodnutí ta moc která v tom mně rozhodnutí správné které uděláte v sobě moc boží. Neboť žil u boha ale tak jí. Je řek bych plynulé rozhodnutí udržovat celý vesmír existenci že to v ale rozhodování. Ted plynule bez mezer. Nejenom existence ale nás se poznání a tak dále podle to organismu který to jak vydrží a. Toto muss jsme nějak následovat a jestliže mi tohleto jsme splnili tak jsme u dovolilo jsme zapři sama sebe vezmi svůj kříž tak že na ta chybě na anna se ve mně a následovat znamená podívat se na život ježíšův a být si jeho příklad. A následovat poznamenána se na to i v tom ceny příjemné i v tom se mine při ne a zase okamžitě. Je to pro třebas vrcholně nepříjemné to prodělat ale to dělám. Na protože se mi do toho že mi stane při cele z toho jsem pak brát v plzni jsem byla toho do toho nic není kdybych jsem se svými starostmi se ze lidskými tak nemáte vůbec chu v je poslouchat. Kdežto mám od vás potom tak se všemi vaše mi starostmi ne ten rozdíl je zen ze svými starostmi nepřišel jsem z jako prázdná doba jak o nic. A do také mi jak se nic z tak tím je vám bez prospěšný a pán bůh je taková takové nic přirozenosti boží a proto je všem prospěch. On musí byste mi prostě prospěšným esesmanovi který nižší bez kost již je i to bude v ničem. pak nepoznáme se to vlastně milosrdenství boží je to lidsky se o z poznat že se z myš né. A že kdyby vidíte tady mluví tak se smiřuje s tím že vidíte mluvit to nevíte pravou podstatu věci vůbec ne. A po si z toho tak málo berete. To je vaše chyba protože list no to voni víte zvnějšku kdežto věci se rodí zvnitřku od boha všechno přichází vědomě od boha doberu. Víme že to budete od adama a mně se to let a toto je horu kterou v ale co ten vám může říct vůbec nic. Ale kristova od pánaboha a taky by ten králem mluvil sebe sebe na srozumitelně tak by to bylo vrcholně srozumitelná jenom srozumitelného to návodné ve byste mohli odolat tomu návody by zatím okamžitě šli ne světel domů třeba boji hlavy nebo pak teď byste obrátili své já.