Karel Makoň: 86-41A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kou janeta jsem co dělat velkou a tady to jsem šel z vítovo atakdále ale do z vás jsem přišel jenom s pánem bohem nikdo a nikdo z vás tak s a ale to z toho jsem nesměl se ne se de ne na úrovní jako to vykládám. jsem přišel jenom s pánem bohem ale s karlem makoněm a proto proto mně je jako by rozumělo rozuměl domě neni přes tam neporozumění by bylo že se toho museli chopit. Novicové úžasná moc kdyby to od něho brali no jo promiňte že z každý do tak vzlet dotýkám jsem s takovým dnes ty že tak je to muž nebo co tak z celého z mat dávám víte prach z prostě protože to musím udělat klady jako nos tu děl rozumnou udělat než při pro více pacienta jsem detailně pro ni čím. To musím vědět protože to je padouch nejen nešika ten na to dal to všechno musím vědět že přesně co to pochází o to co dál na jeden spoj semeno ten převést všichni to berou od lidí ji tento svět berou z tohoto vesmíru. A neberou o to z od toho pána dva ze se na ten s tím po dát výší z mocně zase aspoň jedné věci prosimvás buďte tak dobří a toho co zastávají sub svýho vé. Emanační teorie to znamená všechno z boha ustavičně vychází nikdy nic nebylo stvořeno nýbrž je tvořeno a bude ale kdyby nebylo kdyby nebylo soustavně tvořeno a kdyby nebylo soustavně bourá o jako řeka bourám hlavně netvoří kdyby se obojí dohromady pořád bez nou bylo. Tak ten vesmír přestane existovat a to oni záměru božím pochopitelně neboť si asi nějaký záměr vyšší duchovní zná tak v prosimvás z nebyli jste stvoření nespal byste zrání nejste prokletí nemá sedící říci nic takového nemá ale pozor. Pan byste zrání máte vidící si z nešikovně obojí je vedle sebe pravdivé. Logika která nám nejde do hlavy protože on nelogické v tom stavu v jakém z jste padli z ráje. V tom stavu v jakém se necítíte být bez toho ráje nepadly kdyby z nevypadli z rád kdybyste li padli z nebe tak se nikdy tam nevrátíme. Když odtamtud nevypadli my jsme jenom za to je mi v rozdíl byl ježíš kristus na to tak je tak vykládá ten marnotratní si zapomněl na otcovský tom o bral co mohl my taky jsme se narozením po do velice s nemohl dělat si něco tomu přidali nebo jsem jsou promarnili ale tímto nás zlo. Kdežto kdy pak si vzpomněl ten marnotratní svým mu bylo zle v nečekejte na ten moment vám bude si prosím vás není konec čekejte ano ano to je v plýtvání silami s i ty jak tady jste ne. Tak jste pouze sama nedávají nejkrutějším způsobem tak nejenom zapomněl vyvíjí marnotratní synové a dcery nic víc o ale toho v st. Ale jste jimi as po mele dosti ale ježíš se snažil aby si člověk vzpomněl po dobrem. Ježto se mnou na cestě poznání ježíšem na jeho cestě poznání to nešlo nikdy po dobrém došlo vždycky po zlém on se musela rozejít se svou rodinou a to zaručeně nebylo po dobrém on se musel rození s učedníky do zaručen bylo po dobrém. Oni nemohli pochopit proč to udělal ne ale na tento rosy si že těchto trhá ku bude musí být. Tamto může ji plynule ji proto on zásadně stavěl na víře. Ježíš kristus vírou toho znal kupředu. Protože jsem ho spolehnout na tom že nemá před sebou u žádného člověka jiného nevěřícího bez lži jeden si říkal že vědy z těl by si říkal zemi věcí vším jak tu jste jste věřící nevěříte tento život kdyby se tento život nevěřili a to je víra která ho vyžaduje veliký sebezápor někdy. Ta tak byste sešli ze života nějakou sebevraždu nebo ta v tom přestali věřit to neděláte či by tomu věříte čili vy musíte si uvědomoval že vaše přirozená základ nevíra víra v tento světa nesmíte se za tu víru nevíte zato jsem s ze že by zdraví vydělali které nás že nemůžete nesnažte se to rozum badateli provádt to nesprávné znal proto lázeň fázím velice dobře a nejít zle. A ty spolupracují an protože voni do do ruky která ho i ty léčitele a všichni. Na protože ježíš kristus na rozdíl od indických zasvěcenců na ni se napřed leč sil dělo. A se dověděl svět tělo tak i mně lidem málo kde mohl věřit taky ducha. Málo zde ale mně jde přeci ano protože toť tělo ve věčně případu. Když bylo od požádám tak vždycky vyléčil ale u toho ducha a. A to z tomu našlo pro tam vidíme případy že mu to vůbec ne. Se musel odmítnout celou řadu vidí dobře založeny jako třebas se o ten bohatý máme to byl dovedl založen ale muselo odmítnout protože se nevzdal svého ani svého. My se musíme nic těmi vzdát svého a ne ještě sebe v pro bychom umřeli v chvíli. Oni si museli sebe zachovat si nic i za cenu zapřením krista i za cenu zrady na kristu kdy z toho měli dovoleno. My se nemůžeme že přichází do se o to co bude přicházím my se nemůžeme návodně sejít rozumíte. Ten návod vám de kolem užší vidím tento posloucháte druhým dopouštíte ven a tvoje sebeobrana. se obrana toho jáčka které ještě potřebujete které ještě nemá být zabito po tuto křesťanu mluví zabít sam sebe nebo v s s neradil za příjemno ne zabití. Rozdíl veliký. Tak jsem pro to jenom se naučit zapírat a ne se do zabíjet s to tedy to ne. Jednat pro něho protože neumím ale zatím si říkali cokoliv děláš dělením poctivě ale při tom no tato na přes přesně překládám ale při tom při žili kam to vede jo kam to vede k jakému konci jakému u člověk to dělá ano a s h. No tak jsem přesvědčen o jedné věci a proto vás tu mám že by opravdu se díváte na ten smysl toho správně o jej jediné a to vám to ono mu vaše v tom nebrání si že sem přišli to jenom pomocníkem v tom abyste pochopili aby měl bys to nepochopili v jaký smysl to naše setkání to dobře víte to žel toto mám to ale tu napřed né. Ovšem někdo za to ale no když to napřed vím tak proč to říkám protože ono není možné to promrhat beze zbytku. Ten marnotratný jsem v tom podoben si pro mravenci všecko tomu nezve nezbyl ani nemá ale člověk ale mrhá na mně je v z zůstala s po mým která se dostala do vody neměl při to překrývat těmi penězi neměl co jsem ti nic. A tak jsem si že co tady říkáme že zanechává do vás toku. Tam jinde někde kde oni s. Jiného než o tento stop nový prvek rozumíte kterých vpašováván do vaší existence jako člověk si nemohu víc toho dovolit. To nejde kdysi ježíš kristus pochopitelné ale myslím že kdybys na vás někdo nahlížel na tak zpovzdálí a nebo s postupem času lidský občas. S tak když čili že prodělávat nezměrnou pro ty to s to vy. Potom věčném o kterém se se dověděli a které jsou mostu taky svým způsobem praktikujete. Tak je nezoufejte si nad sebou nad proto že je v jdete cestou víry a to je cože po že nevíru za na přirozenou záležitost to je věc absolutně přirozená protože přirozeně věříme jsem to život přirozená víra náboženská víra je možno mámě či na přirození dejme tomu ale založen na přirozené víře tento život. No a to je východisko kterou jsem vzdávají zvláště půstem lékaři to byste nemohli kdosi léčí a to když dávám tak ti tak z s bože chtěl za lékaře na tomto svém místě kde jsem tak nemohl řečí. Již neudělám rozdíl od vás udržet pádu k opravdových neudělám tu mu tu jak bych měl a v. Jen to nám vím dobře ale se omlouvám tím že od on toto nesmí dělat proti vůli toho člověka ano ona tam vůle je v že je nepřekonatelná a my totiž pořád si vedete svou. A to určité fází vývoji důležité na při že bere ten kříž sami tušíte aby se k tomu při do svou vůli v ale řídí sebezapírat této vůle musí odpadat po tu chvíli sebezápor musí dělat toto k se musí dívala vůle do se jsem na to zase s co musí působit a jakmile své do čerpá všech tato moc boží tak zase je to se musí počkat na další závan toho božího ducha svýho mocí a tak to dokolečka. Čili ono to jde jen o stop podobá klepání no a při jinak to nejde š. Cesta víra je cesta klepání. Klepejte bude otevřeno atom s omezeným říká kdy klepot nebi to klepání nebylo v ono to jiným systémem než klepáním nejde na cestě víry. Jo. A když na vás nechci z vás ti násobil operace při vědomí koncentrák to všechny ty dnes nevstupujeme věci se že víme životě co to vás nemohu chtít plným právem nechci no tak musím se s mi zjistím že se cestu víry tak se stane pomalá ale cesta přirozená jedno za druhým de přirozenou cestou takže ani nepozorujete že to de to vám který v kterému se přizpůsobuje to ten jsou vaříte nebo nesouhlasíte jo. Je to taky patří nesouhlas ti no a tím todle kupředu i tím že nesouhlasíte tím že děláte proti tomu co. Jo. My ji do toho dualismu tím způsobem že vidí že to správné se kloubí s stejnou měrou nesprávným tak pochopil jednu velice důležitou věc z dualismu ovšem trpí tím velice s svým pochopením. Věci křižován vlastní že totiž relativní zlo. To jako relativní dobro jsou rovnat cení partneři do konce našeho vzestupu duchovního ale kdyby nebyly roste mi pád ne li bychom jedno podceňovali a druhé přece milovali tak tímto druhé co potřebujeme vivo ruce neklid příčinnosti jenom nesnesitelné činností. Že se drželi třebas jenom ctnosti. Jevící která by se z vás jenom ctnost ta tak zázračného satanáš v pod sešel nebo postel pod o oko bála pro to svatýho jana z vianney proč nás nehodní se mi do takle neska produkuje ne kdy tak se může roste třídit relativní zlo od rad dobra po konci světa to se země staly nad čát jen stopa o třicetdevět kdy nastal pro konec světa a tedy zla nemělo vůbec žádnou platno vedle dobra ano. Jsili na ty dobro i relativní zlo byli v ústraní byli poslušnými sluhy jo v tak že si sloužili v tom v vládě boží to se nemůže v našem případě i v mém nyní takle spát. Protože nejsme v tom stavu kdy na vám vědomě vládne bůh v tom stavu na nic tak jsem stalo kdysi tak mám právo promluvit z doby kdy jsme v něm měl tak napravovat děl kristovu bez mezer by se sic tu fungovalo aby proto potomek u o taky všechno vím tat tak je to pořád rozumím tento stav nebe aspon dovím a mohu o tom vykládat. A samozřejmě že kdybych jako to chtěl nic bývá tělu bodem odebrat další dotaz tak bych říkal nos z nebe se nepadá taky žene jsem o tom krutém pallas jenom neuvědomuju že tam jsem od doby v tom nebi jsem přátelé letem rozdíl takže když tady samy mluvím tak mluvím z nebe a proto se ne dost dobře nerozumíme. Ale ježíš kristus řekl tomu mi ode ovi jak jak to mohu tikat způsobem nebeským když ani pozemskému nerozumíte. F. No takže ten prosto že když děláte něco správného tak se vám to jeví jako relativně také nesprávné víte obojí stránku věci tat tak si uvědomte že jsou to dvě stránky jedné a téže mince které říkáme dualismus ale že v rámci toho o co se musíte smířit s tímto pohledem jeho máte to je nepříjemné svět ne ale nervy se mezi přiměl. Příjem kdo nemá tenhleten pohled nepříjemný kterému v na kou potom na poznány jeví v k v ne mu k tomu ku v. Pes na tom o to jsem nepř jen pocit má. Ale pak se na vás něco navíc aby sto do bral dovedla v sobě překonat toho když vím co je správné pravými jaké to nesen nesprávného se následky stal tak je to v nejlepším pořádku protože to ví. Prosím o to a no. A tak se podobáte oslu v jedné pali ty bez odpoví který stál mezi jedno od by svá mámy nebo něco opakuje co se jemného pro osla. To o co je teďka vaše paní š. A ono umřel hlady v kde se to mohlo rovnou pro tu nebo pro onu o tak jo ale měl dvě otec vyvede se dal neumřelo by hrady bych nebyl rozhodl se do toho o to byl rozuměla my musíme se měl rozhodovat. Učedníci páně se rozhodli zcela špatně pro sebespásu to nemožné ale protože není vrcholný sobci tak co by si vybral něco menšího než spásu ne asi vyrostlo sobectví k o to tak dokoná co to jsou ty nejste žel takový život i to byly tat sobci jsem daleko je let modlete na tom než jedenáct učedníků páně neříkám vana než jednat učedníku páně z na tom víme ale. Takže s tím se u těžce prosimvás ale ale oni se rozhodli oni se rozhodli tato osobní spásou což byl nesmysl. A museli být z od toho čas o tažení za tři roky byly po tom všem co se jim podařilo protože neměli vůbec žádné potíže ty tři roky vůbec žádné potíže oni se museli o to o tom se do toho zříct tele takže oni šli cestou víry a cesta víry je toho ražení že vy se musíte zří se vám třebas šlo předtím na ono to jsem nejde že větou odrostl atomu prostředku o na rozhodněte se třebas brouk je. Pro nějaké řešil narozen deset sto procent aby s to je moc špatný tak jsem brzo od jako pro naplnil rozumíte byto brzo splníte. A čím to bude tíž splnitelná jakými to rozum ti k správnější ale ne nesprávné již na to vás pozorně že to rozhodnutí je těch učedníku bylo ano. Opravdu dobré ve s rovná ani s ostatními dejte především království boží to bylo správné třebaže pro sebe to vše nesprávné v stejnou mělo za správné jako správné ale tak nesmíte si myslet takle při si padnete z to jim zabránil kristus když tupost tím zabránilo mně na pouštěl pravdě říkal co ho může dostat po koly na to přestal do li to pochopili tak že duch svatý je toto to potom překážel nebude po pod že ho do ducha svatýho o. Buď do dobra proti se rozhodují vám to napadne když to považujeme za správné rozvodem za as toto na tím je ve obeplout tou o začátku ale dokonce opuštěním byl be. Ale to mám nesmí vadit protože byste člověka máte právo na neomalenost ti nesmyslný která jsem toho času děláte byl božství jako tady vám tyto klid je příklady vím že toto všichni zapomene že je to nebo je. No o to dokonce způsoby pro spoj který ve třetím třebas ten napřed kteří vjem o nový ve a jsem rád protože je to v pořádku u ježíš osobě řekl není proto vypadá jako u. Za takhle no v přinese jsem přítel chtěl jiné mír ale než ale klid ale on ale si z toho pak se na dávat protože dokud ho nemožný takto je v pořádku dokud se člověk pohybuje takže motto všechno jde bez pomoci boží jakoby. Tak to se ještě po denáru mince nejdeš do toho vršku jo po do toho vršku jdete po vám něco nejde jdete do vršku u pořádku ale nebyla mějte vyjdete do vršku v tomto nejde. Buď jako teď špíně věk který plakal vyšel z vršku v kdo samo šlo protože věděl že potom bude zase do vršku. Opačně tvrdil tento byl velice moudrý tam dané špíně ten člověk by to přál to byl duchovní zasvěcené jo. A jsou takoví duchovně li že nikde než tímto švandovní způsobem a jinak se dají předestřít člověku než tam době v proto pořád chyb kultu jak se si všimli že též jedno hlásky jo. Tou pospolu páry dvojic jdou pospolu. Si s bych jeden pád chtěl vyloučit tak způsoby nerovnováhu ve svém organismu duševním el který by mně moh statky blázinec dělat to nesmím dělat a musím klidně jak říkají v kristus nechat růst tou ale kdo v ní. Kdybys to chtěly by zahálet byli předčasně konané nedělejte el. To taková zlá a to se to v pořádku a ta abyste porušili i tu dobrou úrodu pošlapali byste tyto oběti rozumíte. Čili nebylo by ani z toho nic ani z toho by se zatím v rámci dualismu a musíte pochopit že z toho není vybřednutí jiné než. Zapři sama sebe a tak dále jo. On k žití člověk je starostlivý člověk a tím že sestává tak jasně ukazuje že ty věci na své úrovni děláš správně rozumíš ale jakmile se dostal na úrovně měr na které nám o vedl ježíš kristus své učedníky tak tak starosta nemá žádnou platnost. Tak jsem musí přestat starat tady by se například starala teďka před vámi o své věci. Není schopen ani jednu větu tady dát dohromady vše mám plnou hlavu vlastní starostí. Je vám to předvedl kolik bych starostí mohl mít tady sedím byli. A jak to se to zapíráme protože nadto neukazoval co mám starostí. Jsem si že ale nemá o to je ten dualismus leže vyšel okolo ale že se dotýká ale ten bez kr z jako celý vesmír deska zná skrz všechny celý vesmír nás z nás všech smíte. Jenomže mohl mnohost od nových složkách toho vesmíru který kr z nás protože my nevíme. Kdybyste se na příklad dejme tomu nějakým záhadným způsobem zázračný ocitly na úrovni třebas manipury které třetí úroveň žen těch sedmi lotosech ale vás tam třebas dovedl třebas se tam dovedu chodit by nebo před před k vám řekla ta mu na kou pásti. Legendu jsem tam jako do na many půl své domu vás za ručičku a od vedu vás do many kvůli. Vy tam se svým vědomím přijdete jsem mnou a to se to by se stalo a vidí že sám sebe s a spát tam vyjít ze sebe. Ode vás to když ten tělem stavu od vás do svadhistany ten výstupem tam takýs v lásku vidím spícího. To vázat anahaty tam vás uvidím taky spícího. On vás do višuddhi do ale my dostal jsem věk stávat bude uvidím jdou jako spícího. A řeknete kdy tu jsem jsem v celém bez míru ale jsem tam s pít jsem tam ještě ne oživený ano a jenom ten kdo vstupuje zhora je tím životem toho prostředí do kterého vstupuje kdysi myslet že s naším životem je vaše strava od naší kdo to neni pravda ne tím jste živili že se. Krmí te. jsem to poznal v tom koncentráku to se vám že to nemá pět měsíců o hlad ale nepotřebuje jíst a jenom proto aby pro ve o nápadné že nejí. A že je tažen nepotřebuje nepotřebě spát a tak dále nic tak jsem prodělal jako ostatní ale kdo mně to živil tento následky živý. Tedy starosti na by nebyla schopna se kterého ve které máme chléb a nebylo by schopna existovat kdyby bůh do toho svoji existenci nevkládal. Čili on je původcem hradba našeho takže to takle zažívám že on je původcem tak se do krva nemusím vidí pochopit. A kdyby to bylo mým pravda že ho musí místa bych po smrti zemřel v z svoji nebudu. Ale když po smrti nezemřeš zlu tak el je vidět že nepotřebují z tento chleba tak jsem si dál a když tělo. Tak to si tam uvědomujete uvědomění sví obalu oděvu ale podstaty. A. Oděv musí být spravování a tomu by spravování říkáme jíme je jemné tedy spravování oděvů aby z nás nespadl aby neměli díry rozumíte. A pro nic víc než tohleto. Než toto co je zatím to není oděv na příklad dejme tomu se si to jsou manželkou nebo se při tom von byl při nebo tak vysoko chodit dále s těmi husami v tak v tom stavu u zkusí do spánku oni tam nemají tělo. Které nemusí být vyslovováno tam jsem na kladný v tom stavu za nemají chuť pořád ale ty husy. Tám prostě jsou jsou tam ráj pustí. jsem nabyl sví díval jsem se po nich byl dověděl jsem se tam z toho tam společně le vstoupili se ani jedno tělo musí neviděl. Díval se jsem tedy po sobě to jsem byl takový před tečka jsem tam takýs sebe neviděla a byl jsem toho bylo zase důkladně osobě nevidět co nabyl co by duše. A vy se setkám takle s manželkou a tak taky sebe nevidí jiné vidím as setkám se s ním a jsem setkáváme se daleko dokonaleji než těle. Protože se nesetkáme přes se se re pro duch to nebo přes transformátor nýbrž bez něho jenom duše s duší a to je daleko snažší daleko dokonalejší ta a ta duše nepotřebuje stravy na osla rozlišujte přesně mezi starostí a též. Když totiž z pečujeme bezstarostně věž ten mi že to přejeme daleko dokonaleji když máme starost stal za do z vás sluší. Že nevíme si to nebo ono to způsobuje starost ne tedy na za nová týž případ. A jakmile bychom o jednom pečovaly jak to máme povinnost pečovat našel život to dítě nebo k tak tak je to bezstarostně daleko dokonalá vše například o vás musím pečovat teď bezstarostně kdybych měl starost kdysi to uskuteční nebo dost dost že nebude svý něco za se vám třebas doma. Co by nešlo musím být absolutně starostí ale potom pečetí vnější nejsem rušen vlastní starosti to jsem tak viz ano nebuďte duši na své pečlivostí svou starostlivostí tak jsem to chtěl říct jednou větou v ano v protože ta starost do si rozporná na to starostlivost totiž dycky vás přivádí do pro sporu zásadně. Protože byl byl na tom na to řeknu například ježíše že to život za ježíše krista protože tam je všechno co ženo v když oni toho je na tom jezeře který prosbou že tak to bylo způsobeno jejich starostí. To zvyšovala byl je asi jsou bouřku za starostmi slova tupou. Za starost přiváděla člověka nebo ty lidi do těch těžkostí které tam zažívali. A takže prvně tím ježíš neřekl jsem copak to tedy odstranit tupou z ku nýbrž že se co se staráte. Vyčetli že z tady kdyby se nestali copak nejsem s vámi to jsi jsi tady spal no. No to ti zdá že pánbůh mám spíš ten ano a že jo ne on je s námi a pak je po starosti ale musím přitom péčí oni tu u za odstranil že ano. Ale nikoliv kudy starost že jsem dokázal jakou pak tím jak již atd kudy starostlivost neboť ta zvyšuje bůh z ku těžkostí str sví a tak dál. Kdežto teď že je odstraní prostí. Napřed jsem si a co bych se hlásila ze si mistrovství ony ostatní toho řeknou dost co si osmi starostí. No ale jak když kristus svým příkladem ukázal něco jiného se člověk si v aby jako ten kristus jakoby pochopil mám o tom že si na příkad v no v když třebas za ním ě. Že nebo křičí na to řeknu ještě vším případě kříží nějaký před nos na rohu ulice ježíši smiluj se nade mnou. A napomínali jeho učedníci děl říkají mne při z na ten nemá jenom to ve na světě ne a to jsi ještě s. Aniž si říká nech toho křičet dobře že když jsou moh chybí v tom mrzák kovy z slepýmu ale příde němu a předstírá rád před tím co chceš kde mně aby to přes om potřebuje aby jsem víra tři potřebu aby se alenka v světa protože tím ze sebe s celým něco. Co dovedl na sebe vzít ježíš kristus. To si udělal zázrak tím že on ten mrzák mu to řekl tím se ten zázrak stal vivo to byl neřekl tak jsem nemohl vůbec pravé ten zázrak. On to musel na tu samo co on nedovedu tak vzít ale ko jako když kristus. Ale jen částečně odejít mou v čelo vaše těžkostí tím že to hře. se s těmito se to nám taky dovedu částečně vyloučit ty těžkosti. jsem takle bude s těmi že jsem měl pohromadě všechny hlavní tví tu nejdůležitější je či které z toho tahu výhod co není z zu po v jeho pláštíkem. A tak jsem takle s ním mluvil prosimvás jsem nechte pacienta víte co mu chybí vypovídá atd. Nechte jeho říkat co to je to subjektivní názor že by jako lékař nemůže do třebas souhlasit a byl doktor lékař dobyl lékař jen léčit. Že citlivě lékař říká ale nech tomuto poznat ne ne před dovolit do bože než než tomuto všechno vím z výklad a dal této jinak než jako léčitel berte to jako když kristus. On to neříká a vám motto říká tomu na ti teď který to ji za li ano protože on uzdravuje jediný hlavní léčit jenom než že on uzdravuje a tak prosim a když tohleto budete dělat co mně říkal. Ta vaše stezka praxe bude daleko úspěšný vší než když to děláte jako třebas nějaký závoj ve kastu víte si že se dolu. Bez jeho co vám měl vyšel z kde na vás čas to je špatný a tak tohleto jakkoliv si tele nedělejte nezáleží na počtu kusů nýbrž záleží jak to provede jestliže pacient z vaší ordinace neodchází napolovic uzdravený tak ste tam zbytečný jako léčitelé. Tak se tak kdes jako obyčejný lekat by prodělat po řemeslo to se řemesle nedělat byto dobře víte již prodělat zadarmo do sebe to není tak pro z vás chovejte se by museli v je podle toho jak vám tady radím z mi to všichni slíbili tak jsem zjednat si. A na nás asi dobrou zve dal on byl tam jsem na dával by se vám. Viz prost se pro nepodal málo padnou to málo že dal by se hned nebyl nějaký rodit ve se vůbec tomu nerozumíte. vám řeknu toto je na teď jsem to vyložil pro vám došel do brali opodál si jak je li povedou podle měli oni se se při do oni se nám zapřeli. Protože oni poznali že to jako nevěděli. Jako prodělají že z vlastní nejlepší vůle tam vyrobí jedem poukaz proti mně na tom bylo. Děláme to zadarmo děláme to z touhy pomoci bližnímu na tom nemůže být špatné a. říkávám ni špatného na tom není ale hodně hloupé ho v tobě. To protože to vaše vůle je dobra ale je to vůle lidská to znamená vůle bezmocná a tak se musíte smysly s tím že radil přípravu nepomůže te kdežto kdybyste jednali že z vůle boží ale tak. Ten váš bude dobročinnosti bude mít vždycky u spěch vždycky úspěch ale jenom mně ty se vždycky ale jestliže učení si káně jak se jim to říkal mně jiné jednali z vůle ježíšovy který je oděl tou obrovskou mocí je židovskou. Nýbrž že se vlastně říkal je to těžký případ pro nedokážeme při za ježíšem kristem že je to nejde a on říkal dvojí tělo ono vám to jede protože pak to se provést jenom por mocí modlitby. A co je ta modlitba co to je tam modlitba to jsou opak že jsem to několikrát říkal. A von přišel tomu pacientovi ze kterého nedostali ve vydat toho zlého ducha. A von se nad ním modlil oni se na něj dívají jen z jsem při tom byl tak vím jak to dělal. Ten stavu bezčasovým o konce světa jsem taky byl když učedníkem ježíše ve z v z tam patří do který je vývojové dopad být učedník ježíše kris a tak jsem taky byl přitom jak se modlil nad tím že který ho chtěli nad si toho svýho ducha ani slovo neřekl. Nýbrž vstoupil do od něho to byla ta modlitba. Vstoupil do něho a ten duch správný neměl právo to nebylo pro něho tam místo tak vystoupil z těla. A vstupte do toho pak si z tebe nebo by se setkám a vy budíte zlého ducha kterému on říká ta a ta nemoc vší pravé moderní způsob a když vyjadřování i k ale není pro nic jiného než zlý duch protože kdyby ten člověk měl vaši ale horu. Ta jeho samotná a karma hora el chránila se např před infekcí a nebo by mu to je přeci nedovolila trpět v tom těle a tak dál on by se vyléčil mnoho věci tak myslemi říkal na co dělali v protože například vím že zvířata rozumí a hoře umím kdy data od vidím pavouk. Nejde mi to nepotřebné ale při tato prostředek se praxi ale my na nejsem nežitém nad na cestě tělesné tak a pro potřebu vidět co by bylo bych měl u vás pro horu to by vás všechny vina svatý vědom ale ještě to nevidím to jsem rád protože vaše horace mění ve chvíli od chvíle mi máte stejnou hlavu to jsem ten na omylu o ji tam říkal o od jsem říkal tak rad které stran pole pro něco statického jej. Je věčně vjemem čili je taková jevil ona ne když je třebas byl učili kubánci za do vytkl. bezpečně dalo ky el tak říkali ty musíš tím na a vodu se za které je za rok pozná světě nemá jsem rád že na ty se ve svých bát jak se bojíte znáte tak taková že ho ku při které na vás může veškerá těžkost tak ona se přestanete pád je po této ve voda máte jinou kou. Není člověk žádný takového bylo měl jednu a tutéž soudu pořád myslet každou chvíli jiný. A to je ta schopnost naše jiné stráže můžeme on měnit tam taky ten jeden z těch řeči kterou mu říkal u vás vidím takovou a jakou horu tady na tak do last to mi penězi řek bych chtěl chovali a co je co v tom kdo to vidíte neni klam ale neříkejte co to je nerozhodující co mně žití kde. Tedy léčitelem ten nerozhodující vlast a nepotřebovali ale pro děl jsem šel. jsem nikoho tak nese sur jako svět je citech že si to nejvyšším zasloužit seděli pro dobrovolně. Ne dost velkým nebezpečím že ano aneb nebo osočování vzít stran světové povede čit. A přesto prodělají a bez strašně neberou za to nic. Vy tróje oni moc a ty si zasluhovali největšími nadán vší ty protože co bych dala někomu který si z toho nic v tom si za nic nevezme tam se na tomu kde kde to někam padne jana ňákou úrodnou půdu. V tom chrámu a sklepě nová v mít tam u dnešního i z míru či bývalé směr li. Hodili stovky tak tisíce pacientů denně a on je museli nějakým žádným způsobem odbavit byli pověstný že to nešlo dobře. Jak si počínat s takovými pacienty ty tam třídou třebas po sto z anebo po tisíc co chce. jsem se díval na ten chrám jak je ve líp ten slepý duch chrám mohl obsáhnout stal tak schod tři tisíce lidí beztak třenic ce. A věřím že byl pro tak veliký aby nemoh obsáhnout když tam vstoupí i kdybys to co sice pacientů než o lékaři je to je při která nebo tak se z toho zblázní že ano. Ale on se z toho ten slepý dost ten bůh nezbláznil byli ve s těmi pacienty někteří ví. Kteří byli tím pobytem v tom chrámu při kterém se jim neřekl těm pacientu ani slovo. Byli vyléčeni. A dosti nebyli spokojeni nebo nebyly vyléčení ty měli právo projít takovou nějakou chodbou. Tak jsem ji viděl ho. Ta ku úzkou chodbou k k bohu a tam vedla do chrámu syna as své já. El ten se na tele spor s v a když to nebyla sil pak otec tak jsem toho udělal z vjem a přesto ujal zvláštním způsobem že že ti ta. Ježíš přivedli el toho pacienta do spánku mám dojem že ho přivedl tak do spánku zvířecího jako to dokážou husy se dokázal se mnou si že uměli to co husy když s. A to je tam s akto neobyčejně spánek a v tom transu se člověku něco zdá na co nemůže zapomenout takže o na ráno svým živým snem. S co vlastně prožil a v tom tranzu přichází k tomu knězi a vykládá mu rozumím tomu ani slovo jenom co tam zažil kdy krámu co tam zažil o tom o to udělá diagnózu a o pole to nařídí léčení a ten pacient ve věčně při zrodu prý byl vyléčen takže v něm to mohla antické tys mně velice si měl na ten asklepiovi tak jsem byl největší neměl nejlepší pověře všech těch asklepiovi mu nesly v těch chrámu tak že boha prositi za rad cet. Na celém tom diskem východě jen na proto se to tam dobře uměli měli tam totiž vedle boha otce taky boha syna a to pochopili křesťanství. A proto v této oblasti křesťanství se nejsi živé za zbylo prvně doktor kde kázal cesta si byl svatý pavel a to bylo tak se z du na málo ale lidském polo ostrovy tam pro za kód do k cesta z. A teprve potom přišel do roky potom protože tam vypudí li tak se do by k k lidským píše další list. Širokou padesát čest padesát postu k ten svatý pavel je li. Tam tak se zu blízko toho as spěla blízko panny marie stýká se smí osob vně. A stýkat se svatý vnuká jsem si za se svatým janem v tedy tam žil ještě k touhou po v svatým pavlu se dožil asi z devadesáti pěti let. Tak bylo bere z z z z nich všechno nám v prostě. Svou věc se od nich o mnohých vědce zvláště ten svatý ho mohl vo mno li věcech poučit pouč. Si s otcem svatý pavel nevěděla protože byl žit a narodil se zříct si ji který předsudky starozákonních ano nedovedl se k otci no tak k takže dejme tomu. Terezko rostou vám to za desku řecky napovídá asi že to nějaký přenášení nějaké síly teta televize naše žilo z toho od se na toho syna že on také ten otec přes převedl nějakou sílu na svýho syna aby ten si jako menší než otec působil daleko lépe než otec jsem se pro tu malost kterou měl pro nic který byl nakonec na tom kříži. A to to nejlepší působení tohoto bude řeč zem jako ty řekové dobře ovládali. A před z předešli několik století křesťanství měnily boha asi na boha ano boha otce ano. Ale předtím prakticky léčili například protože jenom léčili ale. Tamtéž ještě že to musí duden si na panna marie přijmout úpravu. toho života panny marie po smrti ježíšově nebylo artemis jo on byl chrám artemis kdy v ses jeden ze sedmi mu světa pro ženský obočí se postavil tak ty krásné chrám před zadělala větší divy než askety s. Za. Kap otcova člověka k duchovnímu životu jako že se v vizi míru nebo v bez mylně nebo sklepě vám per léčil od tělo tak když pro někomu nestačilo tak šel do chrámu. Které vydělali římské tam asi ta artemis a tam byl vyléčen ze své duchovní nevědomosti. Je zaj takže přímo tam též místě žila panna mary a v tomtéž místě vznikl první chrám panny marie a tam na malé malé fázi vznikla ale to v měla svatá moudrost to znamená a konstantin veliký dokud třista sedumnáct postavil jako křest dán první křesťan na římském postavil tam chrám svaté moudrosti panně marii svaté o moudrosti panně marii. Oděna mysli ten a ten jenom že to moudrost. Ta panna maria a ježíš mluvil s jakou může ve se ve produkovat v tomto světě přesto vtělí člověk no a opravdu musíme tím že jsem udělal dobře ten konstantin že v čase mariánských kult zavedl zatímco v evropě teprve svatý františek zavedl kult mariánských u k let při nás sestro do pět vrací k ku začíná svatým. A když jsem měli co dělat abych ti ji z assisi a kdežto tam to existovalo od narození ježíše a. Protože ta artemis měla blízko k nějaké fr již je bohyni matce vesmíru a oni to zřejmě.