Karel Makoň: 86-41B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To je asi všecko tomhletom ž jsem rád že jsem se tak aspoň v pozic které který by provedení letos o prázdninách s tím že rokem podívala na jsem si o holý obr bych byl třebas když svatýho pavla tak se zu ale dober panny marie v jsem viděl kde jsem jak tam našli na ten pramen jak za z jeho vírou do tří kříže léčení léčebný nebo tak nějak no to můj přítel to li to sliboval tak by tam byl né. A protože měl tak přesně an lidsky tak ten bude křtít tu otce který to tam dycky říkal a ten čech to překládal jsem tomu dost těm se dokážu nepřeložil nýbrž co řekli tom v příteli dělat všechno tak detailně vysvětlit. Život. Hoden ten žije který to dělat to je s tím proto pro větou v člověk moderním způsobem myšlení jo. Který z z z z život z z z z kom k v u tu slibuje víc než asi po tak k čemu jsou u země pochopitelně. Která každý do tak z praxi jak možno protože on proč musí kdy kam co sahá ne. Že tento život tele před rychlý byl let nic jiného že nic neví ten rupa je chytrý je ten člověk který potrava do paměti. A on nesměl to zapomenout že kdyby to nebyl člověk tak ten kom kdo to nemá vůbec žádnou platnost. Na tom by málem zapomněl mystos se klaněli jako novým bohu těm kom bytu do on za vás kde něco co člověk nedokáže udělat. Pak zastat do paměti vložit třebas milióny prvků mu bezčasově téměř bez kteří mně dáno. To jsem dělá jednu vědce rád a on děláš z s stovky tisíce věcí najednou a dáváte dohromady s kou to že člověk do vymyslel všechno co navázat a to by člověk to by mu ho osel do skok a kdy a v. Čili jela tím z by to byla taky pochválen na tuto člověku je nebudu nad na to ono co chvíli. Ale el takhle myslí vidí před sebou zlo zůstali vší zlo protože neví ani dozadu ani dopředu potu od lidsky z jiné víte nože technické prostředky na rozvoj toho zla nedejme v člověku tak dokonalé jako jsou dneska v tom může dejme tomu nějaký kterou jistá vraždit třeba vládní činitele protože k tomu jiný a to je tedy neměl třebas o velice primitivní všecko. Nebo takové mal příčí jako z od dělal ježíš na to se dneska nekonat to letem přežitek. To tak milion lidí se vraždí najednou protože tak k o bod po stránce máte pravdu jenomže taky vět tolikrát více lidí kolikrát více se vraždí. A po je to přirozená ale volat se víte bohužel. Takže když tady se budeme na čit na této planetě jako je tady točení se v teď. Taky tím jako se nám bude na pro zlo roste fakticky to není nic jiného než zračení se to tam nedostal a když nám bylo a to z s k a tak se rozumem str kalich a tak to není horší protože to jenom na čem nitce moje jedna dobrá známá která se mu spolupracuje zkus červený kříži. Měla plné ruce zavazadel stala bezradně před trám mají před dostal taky dvacet výroku samo jsou pro mají příjde tam ho z tam do not za berou všechna místa která tam budou ona do že oni na pro toto na tam místo nebude tam ona si to rod myslela a před tou trám mají řekla tomu co stal v první řadě ty vole učíš my tam one již my tam v. On tu mu taková starší dáma protože sama tam mu říká volené oni se vší sil pro cestu k li vzali zavazadla posadit ji mít k nám a teprve potom si se se ví. slovani hleděla neděli protože oni byli oni byli onou znají jakou on nám byla mezi těmi o li on mým rovný s rovným se tam jako týkaly mne. Nám říká od nižší nevěřím že to co dělat na tam že to od obyčejný nátěr slabý že se odbavit velice snadno jsem v jedním slovem hole ho od bavila. Oni byliny ochotnější věží která nebyla bez ohled na a tím by taky nebylo on do lidská protože to by nebylo. A no. Tak jenom vím toto se nebude jo nebo nemyslete sví. Pád pravé. Žen druhých komu to dost nu přes to byl nějaký jidášem nebo zrádce matka se dále není pravda tudle při dobré vůli vizte se byl mohl u volně na celý ten ku s ten se tam konal to není křtí ani zrádcovství. Nýbrž to jsou to byly rozpaky které na to nemáte právo protože přitom rozhodování si dělat to nebo ono je člověk rozpolcen jelikož rozhoduje svou vlastní vůlí ale když se rozhoduje svou vlastní vůli tak že vlastně tou chvílí bezmocen. A my prostě jste tam přistupoval jako bezmocný člověka jako jidáš. A také se se do bezmocnosti potom konečně v pravil dokonal ne tane tak je takový jste byl než jsem tam vešel ano ale se to provedl. To že není to není pravda mi čas toho nerozlišujeme a o minulé od budoucího správně. Ano protože všechny věci přítomné se připravují blízké nebo vzdálené minulosti. A mají dovětek blízké nebo vzdálené budoucnosti připravují jste na úrovni této hmotné ale jsou připraveny na úrovni duchovní tam jsem nepřipraví tam jsou všechno co tady je že napřed je ne mu že nebo bylo jen napřed u boha. Tedy říci že pánbůh než začal tvořit že začátek světa nebo tak to je otázka protože. Von ten svět jak tady existuje že celý vesmír kdyby neexistoval takle hmotně dualisticky tak on je u toho boha. Neboť co by u něho nebylo přes hranice prostoru a času to nemůže z něho vejít ví. Tak že on je tvůrcem čeho všeho tak to mně jde tak po této stránce je permanentním tvůrcem. Čili onoho říkat pán bůh stvořil svět to je velice nesprávné jako vy říkáte neměla za taková taková situace své nesprávný názor pojato zprostředka ani tomu nemůže to správně porozumět tato zprostředka berete. Ten člověk je na cestě k bohu. Z toho dualismu z toho musel vývoje nedostal dost daleko dost úrovně člověka a neví ten vývoj který předcházel. Neví ho ani matka která své měsíců provádí ve svém těle né. Pochody které trvají tady si miliardy let na tomto si ani nad a nepotřebuje to je na to je tam nesnažil řeka sloni ska se to dovíte detailně to né. Ale to že se dovídáme. Co matka si vybírá z toho o o dlela ku v tom mnohosti. Při vývoji například života na naší tratě kteří ji víra určitou od jiný vývojovou. to je to můžeme usoudit kam tam vývoj normálními je zde. Kam mířím. Ale je to na nestavím že když známe tu li ji do minulo a není nestal známe do minulo my když jsme pitvali matku a víme jak ten národ se přeměňuje v z s neděle budu dělat to o dělal li tu mořské živočich dělal potom na pozemské o tak by to šlo někdy opačně že pozemský tvor cesta živočich se mu křtí. Například dejme tomu své svým ne. Tom to napřed nas na suchu a při působil jsem moři ono to nešlo tak. Jednoznačně jak my si myslíme dal milost nebo tak. Protože si to víme daleko více on vědecky dovíme velet znaky duchovní oblastí takže ten vývoji nejde jenom tak bude nahoru rovnou od rovnoměrně nýbrž který vlastně se musí vázat smířit které nebylo z ká. Jinak to nejde že nad ka že se tam jsem ten vrchol velmi následující není je tak nízko jako byl mění ve že byl v ku víš ale tak že není tak nic jako byla tam milování že si pro vlnění jde směrem nahoru to je ten celkový nejsnazší pohled obrazně ten se tomu obrazně v pohled na celý vývoj o nad se vývoj jak jedince tak co je ve smiloval že bych chceme ona se. Se musíme podvolit tomuto celkovému trendu by se to nemůžeme li kterou jsem musel smířit s tím že nejsme jidáši ale že jsme závislí na tom on stání ano nevzaly s. A když to ramene jako dramaticky jak se to byla třebas z vás šla tak tím zbytečně trpíme je jsem to bral dramaticky jenom tři dni v tom koncentráku jasem z před je jestli tam dostali jeden kopat zase z dostal místo něho deset jo. Proč pro jsem to při tom vývoji který se na sebou také neměl rád tak se ve cesta daleko více než normální člověk ale toho kopat nadto ohrožováni k tomu že teď tak je za zabiju né. Tak rychle šlo kupředu tele že jsem potom byl absolutně svobodný a to se nikdy i v tomto životě předtím nebyl takle osud něco od jako v tom koncentráku by tak těžké po měli. No bylo to jidáš ty proto zrádcovství jsem zapomněl že se na cestě boží dělat že. z nějakých důvodů opustil ten kristus nebo ten bůh toto jidáš sví tady říkal že proto je pohled velice povrchní protože ten to byla nutná a tady v ti je óm byl něco se tedy v vědy s. Z řecké proto listě sledoval el to byl nutný předpoklad aby mohla vzniknout buď katastrofa anebo vítězství ne. Takže sis ti tedy tak si nic nedělá. Na zen pořádném dramatu zatím je lidský život do zdramatizovat nekonečnost ale tak jak ale do děje drama citovaná musí být tedy let mně musí být těžkostí ze který se potom buď že je to nebo ono to co svého všechno přechodné této prostě plynulým se vstup nahoru směle tak telat mon nepovažuju a ne snad že by museli chopit li choti za nějakého jidáše. Nýbrž považuju za člověka který a o hlouběji než kdokoliv v tom čeřínku přišel tomu na kou když neví že o tom neví jak to fakticky je. Že relativní dobro přináší vždycky relativní zlo a on si to relativního dobra dal víc než ty ostatní a proto se to stalo relativní bylo taky byl většinu chce. Nenabyla pud. By z toho byl vzal málo jako třebas někdo sám jako takoví třeba bohu omyl který si tam po stával tak se mu to to se mohlo sta. Že tam ten mohl povstával ti zase měl na příklady různých lidí jak se různě choval a pole to taky nadto radovala pole proces umí dělo. Na příkladem tomu od tam janeta tam nespal a to mělo za následek že se potom se to nikdy vnese neklid ten ze který hlasem rodí něco lepšího. A u toho václava také tak. Kdyby že se to stalo bez neklidu provést tak ona byto bylo lepší vím ale uveďte li někoho do klidu a o naléhavé popraven jak se říká po že v tom zabití rozumíte rovnou tam bude dobře né. Na to buďte radí že vás to vede se vám to nestalo že jste takle popelem dále ne ta sem velice vděčen do tvoří krisi promiňte protože el to je celistvý zk je že ano. Ale se na to zvyklí se na lékaři ten tady mu prováděli myslet si na mně prováděly dělat vadila to esesmani při jen o že proto se nám do něho strašně na straně prováděl tak jako ve proroku jenom tak míru měl po nich protože vím že to svůj účel. Vy mně byl ten esesmana jsem nechtěl zabít kdyby nebyl býval měl jistotu že zabije nebudu od nás ten li se v okamžiku tak jsem potom nežil v náruči boží. No a tak to dovíte z při jsem to tak že jsem tele jistotě vůbec nerozumí. jsem měl jistotu že zabít mně jistotu ale ne z rozumu z dané situace v to vyplývalo že si za věčně říkal počkej si teďka dobiju toho potom do víru data né. Jsem krátké době viděla lítost neměla tam vůbec žádný smysl se nelituje kdo tady nemá žádný smysl si dělat svou věc znamená své povolání bez lítosti nad sebou ale jsem se z toho dostane dál ano. Je si že nemají mnohost oni si mysíš taky nemohu s nemusím ne ve že člověk tam musím taky vyspat aspoň trošku ne to voni vůbec nespí se taková svatá terezie si najednou zase nemám a co ono světa vím dokud nedovedu a to co o na mně okamžiků vnukla se s tím trápit se honosí se za to dostanou do slovního výrazu který ani zdaleka neodpovídá tomu co řekla do tak se syna z toho. Tam vodu koho vůle ono bylo v tom. V tom komentáři jedno z ti ale tu jsou úžasný věci co ona si to když tato dokázali říct to co ona mně řekla bez ztráty času. A tak to nebude věčné ale musím s aspoň přiznati potom trápila celou noc a bez postíš dnem bez si toho že jsem nemyslím oni nevadilo jsem do rána nespal bude nás popadla co jsem to napsala ale protože mi to nešlo. A jsem si nebyl jsem to napsal posel se nosila byl v ní. Tak tu vlastně vlas pokoje na zase jsem musel stát se jsem napsal další žákova tak jsem psal řádku pořád se přece si to dobře to se tam protože první lekce svatý terezie li měla takle to fakticky bude si tam a. Tam nemusím tak napřed si lidi mu smyslem ne mám nějaký tak k lidem k taje mystiky jsem žádný v přirozená záležitost ale měl jsem za že jsou rozum u ale kupodivu ráno jsem byl cel slyší kdyby byl spal. Vám takže tam zlost přestal tekla jenom ke tam a a k své slově ale byl jsem zlostí ne. Do hlavy nespí te kdy tam nemá třeba vám se to jedná žilo nebát se na obyčejného karlička který tady jsem se taky vyspat ne no. Ale je to záležitost přicházející svíčku ve styku se svatými dycky. Ale vy musíte vedle toho sebezápor který je to postaveno viz se za se tak ses nesetká. Je nás musí okamžitě následovat braní vlastního kříže to musim lidskými silami zpracovávat atom mně velice obtížné poměrně obtížné. Protože se například to co ona řekla bez ztráty čas jas to zpracovává od bude nás el do po pátý děláno. Máte to na jedné stránce je to co mně nikdy tak z toho nic netrvalo jako to na to konečně do nás spokojena jsem se musela se stává a no tak prosím vás tohleto. Jiná úroveň jejich než naše my jsme tělesní a musíme tomu tělu také dát co mu náleží kdybychom mu nedávali tak se proviňujeme jako ten svatý františek když. E se díval na své tělo jako na posla né. To dělalo velikou služ svatý ber na to kdekterý svatý křesťanský prodělal že zanedbával svoje jáčko svůj život světský. To vyber na potom ve stáří to byl doktor extatický je k co mu říkali samá extaze. Říkal kdybych se byl více šetřili více je byl tak jsem skal měl ty potíže nese ty bolesti vzoru z ku a to všecko. Co mám to ruší z kapsy dvojím apoštolátu. se měl normálně dbát o lidský život abych se dožil stáří ve kterém nerušeně bych ty věci mohl propagovat protože onen třeba celého lidského života dnes se dopracuje k moudrosti nebo unese tu moudrostí moudrost kterou člověk vůbec může unést. To vše celá moudrost no a on to potřebuje řekli musí mít ve svém stáří klid. A když ho nemám když ho nemám tak nemohu stát pochopitelně. se to nebo dále co je prost jen kdyby byla rozdělení dobra od zla takže ztratí svoji funkci dobro polevit si dobru proto dělal to se popravit měla nemá je tobě přístup tažen nemohou nebo nemají nebo do dělali funkci. Průvodce nebo texty dál konal podněcovatele další mně ne ano v dejme tomu v mu o tak pomine se dokud tedy mluvit těla abyste viděli co jsem sebe kde jak se nesmím štítit v atd v to je zajímavý že pán pas pán ghos ano yesudian moc tohle znova svým životě. Čili my si to o vytahování. Ale mně mají k tomu abych všechno tekl jsem se si to mohu si dovolit po tak dobře tak například el protože by to nebylo dokumentární jo aby to roků a tak tam se pod o převleku se nás světech. Celém vypadal tak že když přepadla ta přítomnost boží že jsem byla do mého vědomí jako přítomnost boží. Tak aby se neděl že svoje pravá po z od ale nesmrtelná a všeho tvorstva je nesmrtelná. Tak přesto vodil tyhlety relativně dobré ale fakticky chybné závěry fakticky chybné za. Že jsem neřekl z toho života do sedmnácti let když se na boha nevěřil se musím vzdát nebo v život planý nesmyslný seděl jsem se za ji a to jsem se zpovídal sama říkáte zpovědnici mu byly svých v. Důstojný pane je ten že jsem žil bez boha a že ten pán bůh nechyběl živ. Čili to byl život planý špatně nasměrování a tím životem dále nechci jít ale domě zaručí. Že tento největší hřích který jsem pak roste znáte že se nevrátí že o nebudu opakovat tak o to opakují ty věřící vaří který chodí jistě kříži který se po za to neříkám zavolat tohoto vysvětlit koni to zatímco ježíš na porád opakují do vaší zpovědnici nechci chci mít od něho pokora proto chci aby byly odpuštěn tento hřích. On říkal odpustit váhu nemohu protože to není hřích říkal tak jsem roku svět řeka okamžitě odchází ze zpovědnice protože to nesmyslné jsem se že po klečet po říkal tak je li to tak. Že tyto považuješ ano nese říkat za největší hřích ten o to je a slovo od něho osvobozuje. jsem mu byl nesmírně vděčen jsem dva ani plakala a nemohl se toho pláště z radosti zbavit pata se nerosty že nebudu muset žít bez pánaboha jenom tu radost jako se mně že ve stával ten další život ne k bude v tom před znamenalo jiný smysl života. Tak se třemi je dokonale jedna omylu že tam to bylo špatné nebylo v na ale teď bylo potřebné abych to tak chápáte to bylo špatné. V tom okamžiku se na svět že to od se ne tak jsem to takhle chápal jako vrcholně špatné co jsem mohl detailně zdát svého dosavadního života. Chce li kdo nový smysl života to je podstata toho před k ale dokonale přetože hloupě protože si mysleli že ten život světský je něco špatného což není pravda ten smysl to jsem nevěděl lidské tělo nás mistr musí zachována jsem přestal jíst nechutnalo tam matka mně musela krmit v na palec a král vracel an. To všecko musel dělat přesně tak radila stráže ale na by tady sami nebyl tito bylo anebo se dostal z to on za nestal ho za to tato vzal správný konec ale ne. Na ve jsem to bylo správné že zase vlivem to jsem za hodil ten minulý život do sedmnácti let tak jsem mohl se plně přiklonit k novému smyslu života. By byl tento omyl dnes spáchal byl správný omyl tak jsem nešel dál a tys tam omylu dnem životě se vyskytovalo celá řada v našem životě tak je slyšet jsem například předejít takovým nesprávně o mu říkal co prát ale to v pořádku a. Na protože on vás někam do vás to nevíte k vám asi tak ženeme děl v tom navádí ale je to v nejlepším pořádku. A my totiž nechápeme že dokud jsme dualismu tak musel být ano. Temně rovnocennými partnery vedeny sou s čas v ně. Pro cení páteří jsou páry dvojic dobro zlo a všechny páry dvojic rození partnery ale si m el as a kdyby si že jsem veden objem vás působivé aby páchal zlo po se na mně nechce ale jsem tím nade těmi těžkostmi ve svém životě v tom musím si prostě po musím udržet v tom musím vydržet. F. Prosim by ti či řekl že dnes kam by na z tato co mně na sto ke zpovědi že když přes tak od začátku šelem člověk při vyznává ze svých hříchů to je že člověk nevěrný sluha čili hle ale absolutní byly zač o to znamená vůbec tomu nerozumí je rozdíl zpovídat se takle obecně když se řekne konkrétně z čeho a chopil se konkrétně co mi. Nepříjemné se z toho zpovídat tam se musí člověk zapírá a to je na bývalé spojeni účelné a ten ten šel nerad tam evangelisty způsobu který opakují deska katolíci ty mě. Je chyba on je dobrý tedy on je dobrý. Dostal se tohoto jedu který právě on dovede prostě zjevně jiný jest pranické při na jinou linii hle todleto nikdy nedovedl né. Ta je minula byla správná a dobré nesprávná protože dneska opravdu nikomu není odpuštěno někomu ani z po této při této či protože to příliš obecné a je to zanedbávám podle sebezáporu a ten nesmí být tempa v prostí jeh ni nějaký páter jeho rozum že těmto věcem rozuměl a říkal když mu tam někdo vše. Do spoj se mi to hodili stovky viděla v on to mohl vládnout. Říkali není zapotřebí synu nebo dcero abys řekla všechny hříchy ale řekni ten svoji hodnější. Ten který byl považuješ sela nejí tišší a když jeho řekneš tak to stačí způsobil odpuštění všech ostatních svých hříchů a ten toho tomu rozuměl kdo při na protože jem nejde o toto víří výklad někomu o to jakých a protože není důležité. Ale do od toho jez dovedu odstoupit od kožené všeho ostatního co no ale bylo o to hlavní na tu hlavní zásadu. No a to jsem pater piovi mění se udělat že to je pod toto zpovědi. Ž či když vykořenit ten základ že to ostatní taky jelikož je ne a protože o je to být který je založen na tam tu mohla vnímat takovost tu vzal mně váže. Tak o není třeba všechno říkat ale ještě při domy něco důležitějšího v že totiž kdo takové okaté hřích chyby. Tím kompromituje postavení třebas světce nebo křesťanství vůbec. Tak tomu sice odpuštěno je když žák jako zpověď ale ne tak abys měl zůstat naživu to je další věc a potom ještě ne že kde toho co zpovídal třebas poctivě upřímné předměstí se polepšiti tak on se zpovídá v každém případě nepatří. Činně protože to mám být výraz toho sis se zpřístupnit cestu k bohu k kterému chce patřit. Že pod tím zatím znakem vnitřní patří bohu nepřichází do spojí se kdysi uprázdnil cestu k bohu dal nebo neboť tam přichází jenom proto aby se uspokojil nic z zbavil svých těžkostí pak to ale tím to ku i obyčejní přízemní sobec který se nikam nedostane na tady je třeba něčeho dalšího kdo je třeba opravdu chtít patřit tomu bohu. No a teprve ten dostal odpuštěno tak že to neopakuje. A jestliže jsem měl touhu patřit bohu přítel spoj víte rozměr přednostech jsem to neopakovalo. Jsem přišel podruhý tomu knězi a tak se musel říci tu strojní pane mně to nejde hřešit pro mýtem často se mám zpovídat byl říkal notak toho je dosud nikdo neřekl jsem a to mně musí vysvětlit se říkal do tak. Nemůže někdo krás jsem mu říkal když je přítomen majitel toho co chci u k na. A protože při tom nevím. vědomí bůh nemohu nic dělat nedozráli musím dělat v jeho přítomnosti a bylo přitom si to nemůže dělat co bych se o dovolit za jeho zády. A proto na nejen řeči že by byl nechtěl řešit to to je to nejde protože oni při tom mém. Tak ta síla jeho při prostě tak velká že mi to nedovoluje řešit tak nemohu mu říkal tak tomu začínám věří že to tak je a tak prostě choď ke jenom pro svoji jako předstih zpověď si jak to s to byl žije tak toto co od svých pět let těch při mně je to v na dno mluvilo na protože jsem od co v těch třech a vůle. Se občan zapíral nejsem sobě střádal o čem se nevěděl že sobě střádání a ten poklad vnitřním toho odříkání narostl a přerostl přes do mého vědomí rostl tom mého běžného vědomí a protože na tom sebezápor je postaveno následování či zrak jsem potom musel na celo ovšem ještě jim ježíš šel proč jsem šel za bohem š. No tak von se mi do mluvilo protože bych vlastní si vědom byl byl dotek nedokázal. Ano tu kdysi byl jsem získal tím že jsem byl poslušen a tady myslím poslušnost je základem veškerého duchovního pokroku. Být poslušen toho co považuju za správné být toho ty si plynou volně poslušen. Bez ohledu na sebe bez lítosti tady musím poslouchat dej nikdo oko mám měl neposlouchá a nemusí poslouchal. jsem vlastně ubožáky k přiložil musím bosko tam kde jiní se zbaví její setba by taky nám tam na jsem tam jako poslušný člověk přítomen nemám žádnou rodu života ano tak je to člověk může brát jen že dal do života není nějak na jiná než z toho momentálního prost cílem. No to je podivná radost. Kdežto toto prostoru jsem tady zažíval při tom pláči třeba jsem vadí plakal to byl to opravdová radost. No dodneška mám ve zvyku plakat nad krásou třebas slova nebo výrazu jakéhokoliv měl zk jeho když to ukáže něco z pravé podstaty věcí. Proč proč tu radostí svou protože přemění ale ty kosti to na toho ti se nás těle todleto jsem se nikdo z čas do z brzo no ale. Myslím že je to důležité aby takhle člověk byl citliví pro vjemy z tohoto světa aby si z nich dovedl dít. Je to co je sám dobrého krásného správného a aby byl tím dojat protože ono své. Vrat v schází do tohoto chrámu vnitřního božství nejsnáze co jsem. Proto ježíš kristus říkal milovati budeš všeho co se napřed to jako předeslal potom duší dělal a tak dále. Protože tam todle nejsnáze přestože ne vždycky ale někdy todle a když to byl tak co člověk použito tuto branou s tou. Vyd. Člověk který nedokáže je tak vysoko myslet aby si upravila cestu bohu nýbrž aby se zbavoval jenom svých špatností. Ten jedná správně v intencích světle pochopitelný. Které jim ten před církve ty záměny církve hluboce podceňují křesťana. A budu od se do po do za mrzáka duchovního tohoto tedy vším mám velice za zlé ale ten člověk není vinen všeho světě takle prostředí. Dopouští zpovědi s tím toho předsevzetí se polepšit ani z víc než se podle při transu do z že budu učil o pro je se vším čím jsem byl při oni že neřeší ti co čte li se nestane dále ale je toho pro svým spravedlivé porodila třebas touha ale. O bohu stávám neví a ani svou. Církev mocně podceňuje člověka běžného křesťanská ten není schopen se k bohu vůbec oba a ti to je jeden vysoko na nebesích ne tam on nedostal. A to je základní omyl do toto křesťany neumí nemůže tak z to není jeho vina a tak protote spojím jít třebas bych si to on jsem se s tím ovšem musí se to musím si s tím. Že pro ty nedostatky interpretace církevní také pro za se znovu opakovat hříchy ze který se poctivě zpovídal a že tedy je toho si tu s práce někam něco vystačí na cestou spadne ovšem nemám pravdu úplně že by třeba při se to stát a on by to nikam třebas ztrát jenom do tlačí il lázní žil ctnostně tak něco se sebezáporu zůstal. No a on s žádal poklad rozumíte takže když to dělat celý život tak nos co možná veliký poklad a objeví se to co co o tom že usmrtil nebo ta jo. Ježíš je od men naž do od vší a jak vždycky když jako od pojď za toto dávám při vždycky vzpomenu na svět jeho panovala a o to z toho matka. Se kterým jsem jednou ušel bez jeho vědomí ze co o vedla on nedával pozor na cestu okolo kostela bez vně tedy ještě a on najednou říkal prosím zastav nese tady se něco pravou od nás něco děje. jsem viděl jsem rukou do řekla jsem protože pravé vedle pravou kostel tam co tam od nás něco děje. Dostali jsme tedy stát a najednou odělo se o po z miloval tak tam ho do a on je toto stal říkal. Von cítil proměnu v transsubstanciaci přes těmi kostela do znalosti třiceti metu asi ta prosimvás tak. Tím by měla být od o jedno že to když nějaký ne když jesle nám dával takovou lék sich. A bych ještě do použili jiného příkladu třeba života jiného prosťáčka nebyl ještě proč či než pannu válek a to je se kupertinský který zemřel tisíc šest set tři našeho letopočtu v týkaly. To byl veliký prost náš který nebyl schopen myslet jako dospělý člověk který by se jako prosťáček k prost jako dítě vždycky rozoumek. A byl pověstný jsou moudrostí která přesahovala moudrost kteréhokoliv člověka žijícího říkali v době takže li mudrci doby který se setkali s joze kupertinský na jeho vrcholu vývoje neříkali že nemá v co by ji literatury duchovní jsme načerpali kole tolik potěšila vědomostí jako se setkání svěřen proti tato joze kupertinský znalo dejme tomu šel. Protože tam tedy chodil lidsky dva bratří šli někam klášterní bratři při vždycky byla tak šen nějakým bratr šel dát se viděly kostela. A opuštěný vrata ode žena dokořán a ten joze kupertinský žitý mně by zajímalo vím že jest je tam eště tělo páně v tom svatostánku nebo tam není. A to se to vnitřně dověděl že tam je vzlet šel ale těl že neotevře mi byl nepřeložil jsem ve se že otevřené a objal ten svátek svatostánek a nemohl li ho od toho co to s tam tu od ó ano. Museli ten svatostánek otevřít a museli mu to tělo pás podat o potom se z se z toho z toho svatostánku těžce protože on vždycky všude vylít snadno ale ten kdo u to nešlo mno třebas ve ve k tomu on tímto způsobem v cvičil myslí kříž před chrámem někde že viděl se namáhají dělat on to o poté nová ho postavilo říkalo od nemám li všeho pod odstavte máme. Vy abyste nezhroutil ale si s tím že by sídlem duchovou na tom jenom břemenu. Tak říkával že si musíte do musel stran museli vzít že přitom musel dolu svého todo ve to dokázal. Ale v tou své z ty čili ten při jíž za těla a pro toho papež janem dvacátých třetího třetí ho menoval patrno kosmonaut ten uměl žít bez v jiném stavu. Tak ten člověk prostě který nesprávně bohu ten že bez v jiném stavu v znamená ten nemá žádné postí že když je že nemá za volně fakticky nemá a nepřestane jemnou říkají v kristus proste nad sebou ona si věc milosti potíže neměl v že oni viděli že má.. Šlo tak tam dotyku s tou s za nechoď tam je že v či do nepořádku co nepřiznává tele v co tedy vím. Ale to nepřiznává se atd protožes toto nedokázalo odstranit tak tam proč ne. Ale že by to mělo vyznám tam mít to nemohu tvrdit tři nápad význam má. A ale kdyby se se zdá se nám říká sil že tam se přemění obyčejných klepe na tělo páně. Ale pro koho do tam není řečeno pro každého kde jsme k tomu. Jak jsem říkal často od toho co ale víme dělám ber ti která byla třinácti let ta. Že viděla v tom kráse řek kam chodila dívat do jeptišky. Že víra oni přijímají tělo páně tak nemohla pochopit že jdou dneska jdou zítra tu znali za měsíce a tak dále ale nezmění se dostávají pořád lidmi kteří nejsou zaujati tím bohem ne by měly být a když se místo v ježíš kristu. Tak vypadat jinak ženo měly by ten život boží projevovat dělá oni neprojevoval protože je to možný říkala že ještě žije na tomto světě když se při dělat kristem mám za zisky kristova leda z vlastní takže se tu o stal ten zázrak že ta hostie přední jako stanula a teď mně přítel do že do jejího těla ono okamžitě umřela a tak to je jeden z takových případů se vět tedy proto koho mám miláně přestal vlatní ho mu. Roku tisíc třista třicet v čili co vstal z za to o mat ty nech. Ale tak je pro to důkaz že jak to s vlastní je s tou transsubstanciaci. Pro tu nebo na ten jimi jenom blahoslavená kdo ještě dítětem ale to byla oprava transsubstanciaci. Ona postavila dokonce tělo takže tam ve kdyby byla hned u boha. Je že když třebas jsem viděl ve zlíně vycházet promiňte že budu vůli božena protože něčeho tam chodí žení na tví mi to ti vše jak to tou ale okamžitě klepá okamžitě mluví tamto panně na tohleto padat tam na pána proto všechno tak jsem říkal kde se ve vás uskutečněna tat transsubstanciaci. Nic se ve vás ne nakazilo tím pánem bohem kdy se ve vás nepůsobil ho pro vás se ten bůh ve před. Od toho tělo jsem před v tom pekle jsem to protože na tělo a ne před oči tak el takže si je pravdu jenom částečně kde člověk koho o proto připraven tam se to děje s ním no. A když je lék když se do učil ježíš že si učedníky přítel poslední že žijí na toto čiňte na mou po tu toto je tělo toto je krev která se dvěma za vás né. A tak dále takle mluvil toto toto co v tom čeho pak konec za něco co stalo a oni se jevily tomuto při tam oni všichni se potom rozprchli. A ani jeden nebo za svatýho nám nebyli ochotni s ním umřít na kříži nebyli ochotný. Nemyslet na sebe myslel přitom vzali to pro sebe vzali to pro sebe tuto transsubstanciaci vzali to pro sebe toto budou moje tělo. Za je toho pro sebe do todle prosebené tak ten nemiluje boha kdo to bere z lásky k bohu může pán bůh on se podiví o lásku boží je pán bůh od láskyplně v sobě dale. Že to jeho milost atakdále se to tak jsem do toho vkládá ze sebe co se do toho do sebe vložit. Tak potom mu nevadí že to tělo. Protože je to tělo pro toho že on to tělesně bere na že do těla to vstoupit do celého těla se vším možným duševními vlastnostmi živě do živého těla. Takže kdyby toť tělo nebylo tak by to bylo chybné to musí být tělo zrovna tělo. Mít země toho přijímání těla páně starší než křesťanství amen dovol dotoho před skutky hoch látky pojídání boha. A předtím malé a rozlije a daleko dříve před tím ta že to atd mizí jo on se patrně proto taky dělalo no dávno před křesťanství. A proto o tom panna maria měla tak by skoncovat tam bydlela u toho těsně asi tak o tom bylo tak pět minut tak jsem tak pozor po tělo v lásku co atd nemizí dělat z ono bydlela stráž těla se s tím posláním artemis. Tak že toto rybářství pravda ale kdybychom my neb pojídali trvalé existenci boží výchovný nestrachovali že kdo existenci živi totiž ví. E že jenom jednou třebas třebas třikrát pětkrát vedeno ne že by po ji dáte existenci boží ustavičně tak to není žádná výjimka žádná kterou by byl tak jako koly bral z tví nýbrž v jeho fa věk tím že žijeme tím že žiju nemohu způsobit abych nežil z boha z boha žiju jsem byl bohužel oproti vám tak spojím prosťáčky jem začátku sví cesty. Jsem si myslel nezkouší takový nejsem zkoušen složitá bytost a že to nedokážu jsem si myslel že tam musím k tomu má.