Karel Makoň: 86-42A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nebo č tělo mám taky od něho a tak jsem byl přis jejich soustředí neviditelný a to v tom dostane to se vám nestane buďte bez starosti nebojte se tak to se ale tu nosu dovedl jsem se bál před nikým soustředil protože by byl býval neviditelným to se potom musely s o tom mysleli ale to jsem byl tak prostý že si myslel že tam musí mít celý pro byto tělo. Tam nemělo jít zrovna a proto mi to nedělal nejmenší potíže přímá tělo pán rozumíte tělo boží přijímám beztak pořád v jednom kus. Že v tomto posvěcení tou myšlenkou že k bohu co to vlas na svým. Že to vlastně vrací takže to mase ne po tam toto prací jsou svým účastenstvím to vrací. Protože to po od počátku. Buď tamhle to je řečeno o synu člověka om platil za syna božího ale on když bylo zapotřebí aby se něco pro každého z vás. Tak říkal tak ono o synu člověka nikdy se nespletlo vždycky závoj o synu člověka tak je to pro nás pro všechny a nejenom pro něho on je také synem člověka ne a my jsme také dětmi člověka tak si z ne tak že to je bezvadně rozlišování tam a jen si to tam prohlídněte jsem to někde komentoval myslim že to není třeba dál psát tak ta otázka měla zní takhle. Nám se nezachoval rukopis z který by mluvil v řeči ve které to bylo napsáno tam se zachoval jenom řecký překlad pas toho všichni do odvozují to co tady všechno víme ale tak ona za takhle dejme tomu nikdo z nás nepochybuje že když se je naše. Al první rukopis z svědčící o tom co napsala aristoteles nese do století před kristem. A tak nikdo nepochybuje o tom že to co je tam dneska v než zachováno do sedmého století našeho to počtu ví. Že je to správné kdypak píli prostě nevydrželi. A to opisování je tak přesné vjemy deska v aristoteles které mysli myslící technice nacházíme ani jednu chybu. A jestliže se mně stalo. Že jsem v tom sem myslel že opisováním se to musí změnit nutně ale jsem v tom je dvacáté listopadu třicet devět nenašel nejmenších chyby s ku v tom evangeliu protože jsem to začal prožívat co to sama o dlouze prožíval od narození valně a po ukřižování nanebevstoupení všechno jsem to prosimvás prožil časem při všem byl. Ale nenašel sem tam žádnou odchylku od evangelií ani jedno. A dokonce tam nese liší od sebe ve výpovědí není tam chyba neboť ta ta rozliší ale co tomu říká stalo česky je způsobena tím že každé to přistupoval svým způsobem plným právem a když je to co on není zajímalo například svatý jan pro zajímavá nejvíc sil v toho se dostal tu matku ne a tak se ve všem toho ostatního volání ježíše a kdežto ty co byli v pozadí daleko slyšeli ježíše. Ona velikým hlasem mocným hlasem lidová. A to je z petr který byl tento litoval markovi a to je taky ruka slyšeli moc tím jsem ho volat že tedy tedy z sama starat prosto zla na to na vás sama ztrátu sama nad ano a el to je toho. Bylo zřejmě pro určeno a protože byly daleko do pro velice ke kryly si to byl tak musel jevy dodávat. No a tak to je zajímavý je to vám za doplňuje všecko a. A pro něco bylo určeno protože oni si k tomu se li uvědomit jsem co mu zatím nemohli ani věřit za ni pro nepochopili aby to pochopí pomoci ducha svatýho se byli schopni z toho vyvodit pro sebe důsledky. Že tam totiž když kristu odevzdává svého ducha. E ducha božího máme všichni bez toho bychom nemohli být živi ale my tomu přidáváme el toho o rozmnožení svému bych tak řekl tím že žijeme tento. Si v tomto světě a to je náš jdu do toho božího ducha vložený a když se. Říká svého ducha ne ducha boží své vodu za jasně ta říká svého ducha takže i takových tolik jako svého je tam na místě jste si to. Co se dověděl tak jednat ne k i nebo bych tam třebas ty visí překladatel zapomene. On v tom v těch úloha jsem to uvedl služebník ne-neužitečný to neužitečný tam vynechal tak to poznám že to šlo cestou vody jenom to bylo takové dám as o moc za poznámce je kdo tam taky bylo ale že učili si tou takle uvést na. No tak nevím to se nedá věřit přáteli říkáme vím ale tak jsem opravdu to ella vědom prožil ale jsem prožil i toho tomáše který vůbec není napsán. A nikdy nebude-z pokud vím z přiznám dal při za noci krize v tom že praně a pokryly že to není pro vržené vedl do pro po čestné. Evangelium jako ty ostatní protože. Jsou tam výroky které ji aby zase nejsou není to který sino k lidské je tam například u toho co získalo pro tuhletu duchovní dráhu ale když šel. Žiješ tak se ocitá na mostě do věčnosti. A pokud se na tom mostě nezabydlíš do věčnosti vstoupíš znamená v tom. To světě ty nesmí zůstat stát a zabydlet své. No tak toto musela pro tento výrok a po jiné musela svědkem zavrhnout celé evangelium svatýho tomáš. Musím. Ještě v prvním století o kristu mít jedno slovíčko mi města vám vědy ale protože li to uměl nazpaměť. A vešli kamenovat proto jedno slovíčko který tam vynechal stalo se v antiochii jo. Čili co že lidské je strašně složitá záležitost to malé lidské já. Ale že tam není v tom člověku jenom jedno nebyl by tam straší nás tu rád své dvě dány rozvoji si zase jsi telat voda ještě. Ale že jich tam strašná pole to ve mně všechno tele z vězte nad těla nerozhodný je na tak dále to se kterou jáčka ve vás. No a to jenom pro smyslnost vaše nebo se byste byli nerozhodl dní ta nerozhodnost je dána tím stavem roztrojenosti rozčtvernosti nevim jak bych to nazval to se asi ta s-jména nevyskytujou v češtině starost mnohonásobné o z ti. A teď se ale stane jedna věc že ňáké z těchto jáček dojde k úkon ráz. je z těchto jáček vede k úrazu také tam upravené místo které jela a kladném pro cizí duchy aby tam vstoupili ano. I vstoupí trám kázání. Přemohou třebas časem ty ostatní jáčka který tam jsou to on jenom někdy je přemáhaly někde kde se najít podle toho jak z si po měli brali v tom člověku. Ale v každém případě je to posedlost téhož druhu jako jsem posedlý třebas od roku svého sedmnáct slovy kusem poslední pánem bohem se posedlost protože to nejsem tento zevní a toto zevní muselo ustoupit ale jsem návratu po se prost. A myslím že když takovýho posledního máte k dispozici aby sto mohly pozorovat takže není tak beznadějný ten jeho stav ono se do něho něco vejde. Stačí tamto vymýtit ale hned vzápětí tam něco zasít pozvat si tam nějakýho ducha lepšího. Pozvat od rodiny a u víte že ten se by se moc na schopnosti být posednut ty dostat k velkým věcem. Jo nejvyšší to je svrchovaný vyvine ale je tam hle jsou budeme li den kdy kdy si k tomu se se přeložit taky nejbližší nejvyšší možné co prvním ano. Že není rozdílu mezi našim vnitřním duch nemám mezi bohem. Ten atman je to se s tou para v mám v že nějakou funkci. Osobní nemít padla doby se za no jedno bez mistra a ona se jim existence vesmíru za to rámec to nejde ano. A v tom rámci vesmíru existence silou se dvojí poslání jedno jako v vtělit se do toho člověka a druhé pomáhat tomu člověku. Nebo od bytostem jest že se tam jenom vtělí jenom říkám že to dokonalejší než když se stane to druhé co jsem říkat a to je důležité si uvědomit že ten anděl touží po tom aby se byl na člověku. A děláš řecko možné aby se do toho lidského těla do sta.. Protože my se o to vždycky říci žen v okamžiku narození místo ducha božího tamto člověka může vstoupit anděl aby to ztrát sebou tak narodí a potom žije žid je to andělská bytost prosím my jsme božskými bytostmi ze své podstaty ale můžeme být možná také andělskými bytostmi ve své podstatě to všechno uznávam myslim že to kdyby že nebudeme komplikovat anděly že niž než člověk z toho důvodu že em. E. V tom pole toho podobenství doma na zem synu u zůstal na úrovni andělské a proto znamená mít ve své který prošel tom ty marnotratností ona se se do otcova domu ne. Tak to je rozdíl mezi andělem a člověkem Víte mně se že když jsem se díval na ty pohleď nitce nebo dělat pozici velice pěkně dále vám výběrem toho svýho přítele z prahy který tam byl teďka o prázdninách. Tím přednostem tak tam taky na jednom místě v byl anděl takle sedící a měl horou ho měl křídla veliká křídla a. Ten můj přítel říkal podívej se tu oni tam taky měli andělech síly ta téma je a byli veden světa napadá. Není anděla své malé házejí to byla bohyně vítězství v je ale takže ona prostě měla kde není tak jednoznačně jak mystos bereme ale že například každé pořádné město si zachovalo nějakou sochu níké Abych chránilo tom město takže to povaha ochrana povaha anděla a jsme doma né. Odtamtud asi všechno ne tak rád je to takle. bych byl nerad aby sis toho mého výkladu stavěl ze všech těch svých spisů vzali toho že můj život byl výjimečným že se to pro vás nehodí moji život byli meč jenom po stránce je to měl všechno bylo naruby obráceno. Tím co by pro živa v tom nikdo nebrání jako my v tom bránil lékaři. Se pomalinku z stáváte do míry účastnými na životě tohoto světa eště jednou opakuji se pomalinku stávat se do mínili účastním na životě tohoto světa že zcela zapomenete na věčný život pokuste přišli. Ale takže potom těžká práce na čem dospělém věku vás obrátit třebas na víru ve věčný život kdybyste totiž věřili tomu vyššímu životu. Jako věřili ty učedníci páni kteří proto opustili své rodiny věřili že nějaká spása po smrt na měla že to věčný život tak byste se choval jinak ale to neni do ten váš tři to zemi takle kdy vědy věří jako oni věří od za svou měli starozákonnímu. Život jak se podstatě trvající jinak úrodu na půdě palestýně a to za nimi stálo proto dědictví otců a proto měli zázemí kdežto my zázemí nemáme. A takže pro vás omluvit že nemajíce zázemí něho se do toho tak dostat do toho entuziasmu který by vás zad za ním žil prou na dání králoství božího a. Ano pro toho pána boha ale ona bych vám chtěl říct nic není. To tak veliká přednost nebo vůbec to nemusí být co co stalo se o to se pro obráceně naruby postaven že napřed disk dali pro věčný život vlastněna potom teprve pro tento svět. Opačně wu plně ne. Nýbrž to by také velkým nedostatkem máte stejnou míru nedostatku jako předností. A to v jakém smyslu že totiž ten člověk tady máte život také naruby postavený ten se nenaučí vůbec věřit. A to je se nemohu on neomylný se naučit věřit někomu z vás nevěřit. Ani na pána ona věřím a to je těžké se mnou po tom nějaký způsob a jestliže tomu takhle je tak vy máte velikou přednost že se máte možnost osvědčit v malém. A kdo se osvědčí v malém osvícení ve velkém dnes když jsem se měl osvědčit v malém. Tak to na mně muselo jít násilím aby se osvědčit. Dejme tomu jsem vyšel od těch lékařů v že to opakovat maje na ještě jedno aspon. Ale jsem na ta sv. Byl zvyklý že mně proti vůli berou život s to nás to co mu tak tou nemohl stal bez povšimnutí. Takže i v maličkostech jsem přijat něco nešlo v tom životě tak jsem se ztekat samo jsou jako jsem oponovat těm lékařů ale když ten vztek nepomohl a když to byl pád měla z ne krista nepomohl žádný způsob byl dosahování sebe do tří situace nepomohl a tak jsem nerezignoval daleko snáze neživili. Ale věnoval jsem pronesené neznalý jiný způsob jak se tomu věnovat prověřit tak dokonale dokonaleji živi. jsem totiž nechtěl a tu věc znovu řešit jako třebas rodí zlatý klíč že se nevrátil k tomu novému řešení a teď si rozdělit byl jsem za ty ty od svýho k otci s váma se musí zkušenosti. jsem se nechtěl tohle svým jsem to opustil dokonale opustil a tím jsem opustil sebe toho který byl ve zlosti před tím. Celý soustředěné když jedno jsem zlostí byl si na co jsem byl velice zlost své dítě které se strašně zlo bylo když nemohl dosáhnout to pali ča a co chtělo stáhnout. Ale tam jsem se tak mi řádil se jsem přešel cestu hranici přes kterou jsem předtím přecházelo u pro tomu rozumíte. A tam jsem věděl že teď je to marné to náruči lékař jak se od toho odstoupil toto vám dělá potíž toto vám dělá potíž je třeba se ani neumíral dokonale vztekat jako a to bylo při taky lekla věta ale tato závěr řádil mi říkal jsem se z těch semenu který přivázali pane pro toho tak jsem rezignoval na život jsem se že jeho tělo. Po že brali život tak potom je dobrá nějakou jinou iluzi menší než život tak jsem taky rezignoval teprve znal snadnou daleko snáze když šlo o život ten to v tomto jíte velice měl přístup stačí je živi napřed řeknu to se snad ti to by mohlo omlouval by u toho zůstal. Ale jakmile jsem takle odstoupil od věci tak najednou. Ale to byla matka nebo do kolik jiný za si na po od na nebo napovídat jak to řešit ale ne o věci která se mi nepovedla. Nýbrž o něčem jiném odvedli mojí pozornost na něco. E pro co jsem se nadchl tím že jsem poznal tohleto co říká matka a to je správné nad do po za z prázdnoty že jsem se vyprázdnil od sebe celého tedy byl napřed ve od toho tekou čeho jsem byl jenom tekou vnitřního nemůžou od dobyta ale taky ve řekl když se člověk může jednotě žen. Který o tak o to jsi dal cela která zaujme. A tak jsem se oprostil od sama sebe a tím jsem byl prázdný takže v práva ti jsem rozeznával věci co normální vše v novém dává taky správné od nesprávného co jsem poznal jako správné to jsem se chopil protože jsem k tomu měl opravdu ní. Zaujetí toho bavil se to najednou dale že při do budu uplatnit se při ji uplatnit nemohl by se by hladověli potom uplatnění jsem hlad po uplatnění a. A tak jsem začal dělat když že jsem že mám najednou moc kterou normální člověk nemá se mým okolím živili jakou mocí dělám nějaké maličkosti ale jenom maličkostech se ve tímto způsobem veden protože by byl jako dítě být neunesl. se osvědčil v maličkostech. A protože jsem takle osvědčoval maličkostech za podmínek sebevzdání. Tak jsem v sobě ten sebezápor stupňoval do sto ani jsem viděl do stupně wu. jsem do toho se vás dětech sil do toho stále měl li jsem se musel vzdát svého život svého život dověděla wu sil věděla potom nakonec bez lítosti ale jak se to stalo se bez li to jsi tak tou byla v domě při do vědomí existencemi nesmrtelné podstaty tak tohleto by bylo pořádku řeknete proto v sedumnácti letech a to bylo do z bez toho oproti nám a čili to byla veliká přednost ne. Né. By za to nemůžete ale naše výchova raději dítěte není vedena způsobem který je daleko jistější. Než tohleto nával nové vzdávání se sama sebe to svou mysticky a tak ti na lidskou při do za to to je něco násilného co jsou to jsou pokyny jsem pocházet celou ranou o soud. Kdežto vy můžete být to ušetřeni lidem cestou víry. Vychoval lidská aby měl hlad takle dokonale tím vychovat víře tento život ale to neznamená věřit že to je skutečné to je málo ale se z toho vydobýt slušné živobytí a potom také něco co by sloužilo ostatním lidem že by byl platným členem společnosti jak se tomu říká a u nás. Na celém světě. Že v tomto malém osvědčí jde to je přirozený způsob pochodu tak máte na dění že se o si že také dal jsem třeba v tom poznáván pána boha ale musí přitom paralelně a to se nedělá procházeli chová. K tomu že pocházíme věčnosti ale to nestačí náboženství na škole protože tam se to takle neříká tam se říká a pán bůh tvořil člověka a předtím ten člověk nebyl chybná tradice. Tam když stvořil člověka k tak mu lidech plného přít vší ducha a ten duch byl ten byl byli boha že byl napřed u boha a pak byl dech mu do člověka jo ve do nás tak byly prvky to tak neberu ale prosimvás do takle dětem vykládat když jsme větší že bůh svého ducha mám dechl ano čili nesnesli neví člověkem jsme se zrodila tento svět si myslí mylně katolická si že jsme od věků. Věčnou bytostí vnitřně které do které jsem dechl duch teprve v okamžiku našeho narození z ten na tento svět. Na této nové stvoření kdy se tu pořád se tvoří do proces který pořád probíhlá a se rodí člověk také součástí toho tvůrčího procesu a a jestliže myslet na prakticky dospělo k tomu že by ten člověk byl vychováván neví víře. Ve svůj věčný původ a dokazoval se mu to po všech stránkách pro kladu pohádka mi obrázky především boha potom obrázky o tom povídá ze života ježíše krista ovšem musí doby trošku osvícené povídáním aby tam e nebylo ty v tom smyslu jako před kristem nemohlo být spasení dělat teprve bod kristovy začíná prostě mi napřed s nepohřbili naše katolická špatná morálka.. Stvořitele petrem nosil v do stvořila pak slyšel mnou protože zabili boha tvořit tele tímto pádem pak bez křísili najednou syna syna božího v tom předtím po fungovalo jako syn boží ten prostě někde děl dělo za výšku po na boha u pana otce děláno bylo o dobře zná tento je věčný z panny které s kým úkol věčným stvořitelský úkol a věčný úkol ducha svatýho ti je to řek li se tak se musí doby kdy tito. Pořád ještě po do hlavy při při úkoly paralelně mezi sebou pořád působí způsobí vývoj celýho vesmírová všech věcí tady se tady vědou a věřte mi to na tom byl tím by zkoušena na dvou nauč na protože pro další v tom daleko snáze vším mu než zásoby ruku nebo psaní nebo zrak bylo to jinde prostě. Čili to ovšem takhle ve bych osvíceně vyjít. Aby tomu snadnou uvěřili aby to nebyla jenom boha ta takže aby vám to řekl jakým v tom rozdíl mezi boha a od tím co ji dal nám tak on řeknu výraz nebo byl příklad toho mladšího toho činnou přece on říká dědečku kastami dal pohádky kdy dát tam byl věk dívky byla v tom pověsti ale nezapomeň že se svými k večeru vydal nám o pán ježíš. Nejde si jednou dnes pane ty si teďka jsem tam byl třebas u nich v máma rázu oni nedopili dobyto by k to k zařídili topení ale on chtěl neusnul kdo ten bratří jeho usnul ale on ve usnula chtěl ode po pán ježíš na tomu se něco krátkého pánem krizi on byl spokojen něco dalšího víru pán ježíš. Protože jsem se v část u něho narodí od toho staršího v čas u něho jsem byl v výchovu prováděl tak. Že se nedbal aby paralelně šla s tím co se učí ve škole nebo před škol jsem nebo bo žití nebo od lidí slyší takže toto mně neusnula. A proto byl bylo uchováno bych měl možnost ještě žít jakože nebudu mýtu možnost o byto v něm pořád rozvíjet. Tak by ho dopravil minimálně do sedumnácti let ale byla by ti ani nechtěl plete doby tady nebudu ale do toho stavu svého poznání se v nás dětech že by pán jako ale jeho taky přepadl a to byl domněle po ne představu ale podstatu boží vědomí o podstatě boží o věčném životě který je ve mně neboť jsem el svrchovaně totožný vnitřně s pánem bohem jo tak si to na to. To vy třeba s. Si dobře že ten matce ten tomu dobře rozum a nic. Takže kdyby tato výchova byla se takle konala evropě nebo v západním křesťanství. Tak by to dítě přicházelo do světa. Řek bych harmonicky vzdělán nejenom jak se uplatní v tomto světě ne že jsou tak li ve světě duchovním. Jako růst nejenom v tomto bytě ale taky musí smysly duchovní aneb pro by se to vzájemně kdyby to bylo v souladu a to by byla správná cesta víry ta se by se osvědčil v malém to znamená v tomto světě nadmysl protože a proto vás od každý vysoko škola předložit je věc se osvědčí v malém. A teprve pak ho mu vykládám věci duchovní aby se o křičíme not. A no tak tak si to přes tam ten jsem su kus toho že takovou přednostně máte pokud byste to výchovu u sebe nebo mých tak je pěstovali tak se zákonitě na to vás upozorňuju nemá vodou ne nějakou nesmrtelnou milostí dostanete do toho stavu ve ten do se ocitl sedmnácti letech o budete do smrti nadšeně pracovat proto dílo boží jako pro něho potud dílo nadšeně pracuju ale není vyhnutí jsem posednut být pánem bohem. Rozumíte jsem za posedu do člověka no a jsem za tu posedlost rád. No nemám být satana na to vy všechno z víte ale o to není možné člověk li člověk že ve své rázem jsem nerad na toto jsem moc rád. Tak bych rád že tuto s tím toto tak neskončil aby si nemysleli že ten váš způsob přístupu li se snažíte o víru věž chybu chlad chybí tónem že vám třebas církev zapomeňte jak jsem omlouval přestala nějaká dogmata který máte věřit pravým oporu věříte a podle nich se hlavně zříte čitta víra dělí živá tak vás povede k tomuto vědomému soužití s bohu musejí ostří. Uvěří šli budeš spasen nejsi spasený nejsi ale budeš. Žádné slovo tam není pozměněno by tam bylo si špatně. Budeš spasen. A ani se o to není míněno všechno s tak jak je bezvadně tam na každém slovíčko co již řekl záleží ale přitom vám říkám a u zdůraznil to není dost do zdůraznění to řeknu na či třikrát za sebou totéž třebas různými slovy. Nemyslete si že co dneska si k ve všechny toto list nebo katolická. Považují za podstatu vyšla učíme učení to je to co řekl nám co vám doporučoval to považuju za něco hlavního tak největší chyba kterou dělají tamní jeho život a to co tomu řekli komentář abychom tomu životu rozuměli ale držím se uzavřeli v tom komentáři tak vůbec ne než ti k tomu životu protože si to představujeme že by to byla troufá s. Se napodobovat ježíše krista v tom von byl z s vtělený kde se my jsme totálně totožný vnitřně sbohem nejsme bohem ale vnitřně jsme bohem tak vám asi to jsi ty vnitřně kdysi vnitřně bůh kámen božím stavbu boží du požívat těch přebývá říkal svatý pavel to je pravda jestliže je to pravda tak musíme z to hodí důsledky pro svůj život pochopitelně jinak by to pro nás prameni co stal pro vás neroste. Nohách takže opaku o ještě dvakrát co jsem řekl považujte za střed života nebo střed učení ježíše krista jeho život. Zase se pochopit symboliku jeho života ze podle mojí konkrétně řídit. Te tak snadný jako lidsky říkám jako o podle a ku z krát zlého a ozve na druhou udělat a na druhou pozdě a ve pozbyla druhou nic to nešlo rozvedl z rozvést ten život kristu do svého vlastního života ano. A tak to je sluha verze podruhé řečeno potřetí řeknu totéž. Promiňte měl říkám třikrát byste mít nemohli uniknout abyste nedovolí on to neříkal nebo on nám to dost nechtít pil. Čili řeknu nebudete li následovat ježíše krista a jeho způsobem života. Tak nedostal do království boží a co je pro nás trvat a jeho způsobem života. Že on od útlého mládí od narození nedbal na to co je mu příjemné a nepříjemné nýbrž jenom na správné ano správné dělal to co mu starý zákon a proroci a všichni dohromady do k tomu rozuměli přenese jako správné prodělal bez ohledu na sebe nelitoval jsem přitom ani vyšel nás nelitoval své. No a my se taky nelituji který v tom něco nedaří po je druh sebelásky bytost a to je druh neklidu. A s neklidem je i ten největší hřích na duchovní cestě se dostanete dál kdy potřel se svým klid takle prosimvás světíme ze jazyka vlastně totéž nemysli že to je něco jiného to je totéž li ho si pět za dva semen sví a každou byste považovali za mnohou. A není to pravda je pro op by z téže bezeslovné pravdy jimž jsem li vnitřně nositelem protože to tam žije ta pravá právně živá. A nemohu různě opsat různými v z s zdar vás jimi působit slovními který výrazy a při je při rod příměry dělat přirovnání mi. Tak vás prosím abyste nechtěla mně další verzi nýbrž abyste se zařídili podle toho že budete sledovat ježíše krista. Tom že budete se zapírat on se zapíral protože jako vtělený bůh se musel dokonale zapřít přeroste se právem v ne a rád. Že hned jak se zapřel tak hned sto za za ten konec uskutečňování v tom co zapřel on za se tak dokonale že on vtělený bůh poslouchal své rodiče je tedy nebyly vtěleným bohem společnost která nebyla božská která byla čistě lidská a on jim byl poddán jak tam stojí pole dvanáctého oku aby jim pode an protože věděl že musí být v tom svého otce ale ne rodit tam nemusel být tam v jenom podán protože byl ten systém který ukazuje svým životem. Pro vyžaduje aby byl podán ten okolnostem atd bez posty ve které žije jestliže někdo naroste na dávám zapomněli nebo si takle myslí tak to je chybný do vím tón ne neslevil ježíše krista se o po ježíši kristu. Musíme si že to není náhodné že jsme tady v tomto systému a takle že pro naše největší požehnání že tu v k v. F. Jedna věc a za druhé když se takle vše za své tak musí okamžitě potom sebezáporu uskutečnit v čem se zapřela. El právě tam musí začít to provádět ten sebezápor musí aktivně provádět znamená vezme svůj příliš. Znamená své všechny lidské schopnosti všemi lidskými jsou a dosti provádí co se dověděl jo. No a nakonec to poslední následuj to znamená ano opravdu jedné ji jako jsem jednal z jsem jednal jako nástroji v rukou otcových. My jsme nástroji v rukou božích nevíme o tom to mohl záleží že je to záslužnější bych tak řekl ale jedna kou božích tomu takto naši víru je daleko dokonalejší když to děláme z vlastní city věta z vlastní vůle to znamená sedneme změnám vlastní bude to hezké ale manipulujeme zvůli špatně a ta vůle která nám zpočátku velice dobře slouží a potřebujeme tak nakonec se proti nám postaví jámy upřesní se nemůže dostat přes určitý. Před tou úroveň jsem se dál. On protože jste v do že ve žijí ne ježíš do že je vedlejším tak k jakým duševním životem žiješ lidí v tomto věku na tu svůj oni způsobem že si to přímo vykládá a nemůže se ale podle toho žije jsem mým možnou udělat tu byl jsem po je tomu žil o do takže děti i tomu uvěří. A om nejsou rodit tomu tak do do nebo do kolik z dobou vidět cely do jakými že tím že ji to je jiná věc protože to u moc tohle přečetl ode nám to třeba se toho boží jen do vůbec začal ano. A to dneska si to konečně před čteném anebo ale to je vedlejší je to jsem tehdy neměl ten čas jako máš teď například když doma kdybych žádostem postavení tak to řeknu tak bych se snažil od toho abych uskutečňoval z ve svém životě to co vím sebezáporu. Braní křičí žen a to si se s říkalo následování. A tito tři věci kdybys jenom částečně umělá realizovat ono tak najdeš cestu těm dětem snadno. Jakým to vnuknout. Protože jakým způsobem ten petřík si odejmi dělat tyto věci protože byl týče sednout přijde jenom oprávněno jakým způsobem žiju. A tento příklad u stačí protože než sedm let aby si z toho něco vzal pro sebe ano a k bohu vy ku na a ho not jsem ji vůli musí do pomíjivého protože z něho plný toho to z čistí ale ale. On to dítě nepotřebuje hle není to o tu se o koni poznatku on se o to co řekne tak na a ti je na tom záleží aby jsou oni chodilo na a a a a a a a a a o lety před si do budu být sví a jen za ostře jim takže bys mohla dělat to. totiž řeknu třebas pavlovi nebo petříkovi co mám mám jakou pohádku vám dneska říkat tam všechny neřekl a oni řeknou tuto mojí a vykládám pohádku v obměně kterou znají v obměně kterou znají aby se ono na jejich jíž stav. Že mají ha k o že v pohádce a víte on do touží být tím hrdinnou nebo tu lidí kou v boha ano. to pozorně si netroufám toto dělat třebas protože z kou na teďka li jak je li při ji ve tužkou. Z toho důvodu že nikdy nemá možnost tři neděle být v a pozorovati. My je aspoň tři nemožnost protože tam jsou jiní rodiče toho mýho ze tě. On mi to nemohu plést. On tak bych že aspoň při je na ni působil jsem jednou že je působil no to musím že to dítě před u plně v z měnilo. Jsou do nový petrušky se stala mi poslušnější co na světě za tři neděle ale když potom za půl roku do jsem pod lidem jestli kající se rodinných ji bůh tak to jsem na příklad ti dušičku ale přesto si váží daleko víc než co je rodiny v protože se dostal na takové nižší po o za tvoji věčná. Tito dítě ji i toho jednou větou v říkat k učíš u při to je do vnitřní pochody tu který se napřed co musíš samosebou dostat. Taky to mně vší pořádku to to vých po bez praví krokem správný on že vám ho řeknou do nějak jinak kdybyste četla výtky svatýho františka na o nemají tak s tam dočetl ho jako s vámi četla. Kdo by ses tam že on pomáhám tím že je nositelem mým ran kristových pomáhá a lidem z oči se do nebe tou toho tím že na podoba ježíše krista nebo že měl možnost to aby byl ježíš kristu u o na podoben těmi stigmaty pomáhal lidem do nebe. Tak taky vím. Že to co jsem odpověděl o do po že čas se z a že to není vůbec pro vás odpoví je mi jasné ale jsem podle mého názor du od ode dokonaleji než jak si to odpovím a v tom bude nabýt dokonalejší odpoví. Že totiž po smrti se s člověkem děje toho z tomuto on jeho konglomerát představ. Je tam k němu daleko větší roli nebo daleko snáze se uskutečňují než v tomto světě aby dělal takže my v tom posmrtném stavu shledáváme se s těmi lidmi jakože pokračují v tomto způsobu života zde na světě poletí přestat. A když jenom z toho někdo byl čem nás svým třebas u ožení nebo katastrof mu ano ku. Toto von těmito ale přerušeno. A oni tak šokován že se ho tam musí někdo mu aby ho na vedl no nějakou cestu takovou lidskou kde by pokrok to v tom co tady zrušil protože on co v u toho. Prostě násilím výběr z hlavy tou máš jednou smrtí při chtít. On to jeho podvědomí jsem stane předčasně balíkem který nikoho jinýho může navštíví daleko snáze než jeho samého. Kdežto když se s tím malinké nějak s u tu k po smrti v s s s s s tak z z něho žije a my pokračuje v tomto způsobu života jo tak to do do s ním jedno jsem ho smrtí mezí obyčejnou smrtí v k v k v a není to drží za vidí vodní stav v ale není to také stav který by byl tak špatný vám to zase znovu řeknu jak se vám to říkám po prát o prázdninách s tím dal být něm. Který jako zemřel následnou smrtí faktický neboť vodiče opustily a sami s pak ten se za z i klid nemá to dítě se u trápilo v předsíni že nedostatkem jídla nad hladem žízní putovat do se smrti tak za dva nebo nad a o půl dne zemřelo. A. To je že v to rodiče tedy jisto rozum svaly nevěděli co s tím david neměla jak to dítě tomu příděl kdyby málem zavrhli pána boha a že toto mohl dovolit tak jsem se nikdy ne to manželky co mám dělat nebo co by vodtamtud řekla tentokrát cení požádal by mělas kam vysvětlila nebo přes snažila li pátrat no co s tím pravíte přestalo jak k tomu on přišel na co co z jaký to následky a ona mně řekla. To již ty dobře že ten svět ve kterém živi širší než ten váš svět v tvé mockrát či vší oblast najde tam přívodem v na to he s nesmírně těžké ale ti řeknu jak ho najdu. Viděl svými toho nabídka k a jeho jednou samo viděl připadne těl dovedl se přestali představ si ho. Jsem si do představy to co to všechno v noci když jsem byl by tělem stavu ve spaní jo. Jsem si ho představil a ona tu přes jsou převzala ale do rady k a za hodinu o měla tady jede za rodinu sedl byl přední a říkal o rase dověděla ale ne říkat teď jsem se s ním setkala ale něco řeknu ten davídek kdyby byl přežil tu katastrofu kdy jsem byl nepomohlo ne u mlátil nezabil jsou pallas svým mistr řekl. Co se pole do tobě si čistotu patří se ne u mlátil. Jsem tady byl vážným koukolem ten svým tom bytí se dostal býval poznání daleko dříve než dospělí lidé. Ale nedělej si z toho si stoly se dělají ti on tam beztak víme jsme postavení. Tam všechny děti kteří přichází jsem o to škodu chovalo tak k řek bych byl školsky považují je sto z na s tam jsem že se o dítě zastat tu budou do dvou skal vůle jedny zemřevším předčasně a jedni opuštěné a ten davídek byl je tam o to za op cenného. Tady z vy líčili jakým způsobem to z toho jak jsem ho do byla jenom mezi opuštěný ti opuštěných není tolik jako těch předčasně zemřelých. Tam nebylo těžkostech důvody někoho najít ale tam o denních nebylo jich moc a podle toho svýho. Co s časem ho poznala a pomohla jsem s tím a kdy je důležité tam říci že ona si ho vzala pod patra nad takže ona tam teďka jeho matko a. Ovšem je rodiče kteří ho opustili fakticky opustili před se oni po staneš se nese zavraždil jiné klidném. Ale ty nemají na ni vůbec nárok čistě žil s tím nemohou setkat. A tam manželka se vzkaz tím stává z bez těla jako vzduchem prosila oni deska jsou pořád ještě tělesní tam. Po smrtí a ona je tam dneska bez těla one matka tam ještě s tělem. No tak to je veliký pokrok v lidem toho jsem u nebyla kou velikém trápení.