Karel Makoň: 87-01B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je m je to tady v tomto si o to s že ji do tohoto těla takže tuto li dostane člověk tam to tak ono to již hotové ven ale ještě zajímavější věcí při tom že dáno manžel kam. sledu tento dano praze dala o mění v měl velice jem jako celistvý skalou vám ní. A teďka celých pět let se daně nezdálo omámení protože bylo tedy poté smrti těsně ale potom ne. A říkala mně nedám no že to víme že tam matka tak do od do rád dělám. Jenže matka nemohla se projevy potože nemělo tělo. A ona se svým to tam může to jenom tělesně ano to nový do na jinak. Vono ti ta moje manželka vypučí janově zemřevší ženy tělo. Astrální do něho jsem nabyl říkala a představila se daně takže ona poznala že to její matka ale jiný hotový dělám tuto není ona ale vím že je to ono to se o bylo o ty by je po povídali né. Jaký ona veliký užívám řeka říkat o jenom že jo. A to ještě oni líčí v tu každou by překvapí novým nalezen jak si tam do nezastane v tom záhrobním životě je po se dojem to jsem vám tam o o watts že život v úplně formovat lépe řečeno je to než tady ten kdo by se dal to je moc tu žádat formoval jako tamto do došlo snadno homo od. No tak asi tak všechno. Je tam, vodpovím vám způsobem Krišnovým. Mahabharáta, jejíž součást je Bhagavádgíta, pokračuje dál ve vyprávění po tej Gítě. A ten Ardžuna, který bojoval proti těm nepřátelům, kteří nespravedlivě napadli jeho říši a zvítězil na poli Kurukšetra, ten Ardžuna se ptá Krišny: a co se stalo s mými nepřáteli, kteří nesprávně a neprávem napadli, zabíjeli u nás, kradli, nevím, co všechno dělali. A on říkal: pojď se mnou. A uvedl ho do ráje a všichni jeho nepřátelé tam seděli, jeden vedle druhýho, šťastní a spokojení. Protože voni měli dojem, že dělali spravedlivý boj. si myslím, že ten Hitler si taky myslel, že to dělá dobře, že je pověřen od Boha. A to ho zachraňuje, že von je teďka v ráji. Nikde v pekle. Nýbrž v ráji a je mu tam moc dobře. To je všechno o z s s s tak podívejte se v a to vlas pravdu to podotýkám že se to do z do jsi ještě v tom komentáři tak li. Že duch se nedá definovat že tedy v obou do můžeme mluvit pokud mluvíme nějak tím významem slovním jenom tak že ano. To můžeme jen velice vzdáleně obrazně znázornit ale nemůžeme vyslovit pravdu co je bůh co jedu tak jak působí a tak dále stal ježíš kristus říkal vane nevíme odkud a nevíme kam a nadto jsem vás omlouvá bytím se omlouvá jenomže to je chybné chybná omluva. Protože ježíš kristus nejenom mluvil o tom co člověk dělat ale když byl tak jak člověk žít. A tos se o on jako teolog neodvažuje neodvažoval a to z toho by se odvážil neodvažoval na se na krista v tom jak on žil. Ale protože tady se s panoval domluvil. Že neska a to vám vysvětlím aby je než co jsem budovat znal a s tím dělat něco co to je vzato odmítla to přečtou tak oči toto to potom po věří na sobě dneska řeknu co vlastně ten ježíš kristus svým životem učil jaký návod dává od začátku ta je totiž jsou námitky proti tomu řídit ježíšem kristem v tom smyslu že on si od narození uvědomoval že od boha. Přichází. A že bohu se mám hráti kdežto my kteří to vůbec neuvědomujeme jak ho můžeme následovat tak to je jedna od umem tak se to a on potom že ti to co se mi to po tak s. Ale že jsem si vám to způsobem slovním jenom nýbrž ukázkou detailní ukázkou z ježíšova života je kam se dostanou protože to je strašně náročná záležitost. Ale. Odvolám se na všechno co s ním dělo a co o něm víme nebo oni z přidávat jenom proto že toho způsobem ten je asi nezvyklý. Ale tak začnou hned třebas s tím příchodem ježíše krista na svět svatý jan evangelista říká. Na počátku bylo z tohoto s vodou boha mu byl to slovo a nic není stvořeno co by nebylo rozroste takže všechno je tedy stvořeno z přesto svět toho boží to že to svítí z vás to slovo vidí v nás protože my honem obsáhnout nepoznávají a tak dále. Ale co tím říká na počátku. Tím říká na počátku tak měli kde pán bůh počátek ne tohleto nedošlo wattsovy že bůh neměl ani tato je svět mi to nedošlo že vím že tam nemluví o bohu na počátku bylo slovo ale ten počátek není počátkem smyslu božím nýbrž počátkem stvoření na počátku stvoření. By tam mělo by si tam někdo z toho co je tam dál napsáno pro vám zapsáno co tónem pospojovat dohromady. Bylo slovo u boha to znamená to nesvítilo tady je v tom stvoření jak se to co stvořen tato cestou do těch temnot do stvoření se nazývá temnotami tam svítí v ale my to nepoznáváme že tam svítí to světlé prodat zahaleno. Naší nevědomostí. Tak ras je taková první kam bytu ruka k tomu abyste chápali ten život ježíšův jinak že tedy není. Tady obsaženo. To co co jako vám si myslete dostat ten člověka když že od začátku neví že od ba pochází to není jeho nedostatek. Nýbrž to je stav o kterém evangelista jan dobře a se kterými ses musel dobře počítat. A teď vám vysvětlím jak si počítal jak přesto mohl ukázat přesně cestu po které se jít. No svažte to teďka dával že totiž jestliže o tom neví. Že to světlo nesmrtelné v sobě že nesmrtelný ve své podstatě. Tak to není nedostatek. Nýbrž to je za učí svých okolností veliká přednost. Nebo před ostatním tvorstvem který si toho tedy i kdyby to když to neví a tak to nemá stejnou funkci jako kdyby to věděl on totiž je tam je jedna věc že když organismus lidský jej nějaký jiným organismem nešel třeba zvířecí rostlinný nebo třebas u činný je z kompletnější jiných a následkem toho více může provést. Čili předejdu u ku. Ten výklad a řeknu člověk je transformátorem jak často tvrdím který může všechno věčné které vně objevit pomocí transformační schopnosti z ona pomocí toho faktu že všechno konečné. Ustavičně vyplývá tato tam ve wattsovi bohužel neni ustavičně vyplývá z toho věčného jiné bylo stvořeno. Ale ustavičně tvořeno kdyby přestalo být tvořeno takto přestal taky i kristova mil to stvoření učila v tom že je to aktuální stav. Tvoření aktuální stav ten i od toho nejá čili dala tento způsobem mám ten lékaře tak z tomu to je to opakovat a po se vás zastavte mně lékař z toho ve silám toho ta nepůjde. Ale tak jestliže třebas v tom matčině těle. Si zopakujeme od nedělené buňky všecko přesto o ty o z živočichy opic žáka po člověka. A z matky se dostaneme do tohoto světa. Tak jsem se o tomhletom dověděl nikoli ze každý nižší nich ale jsou jsem to od se že ne ale byl jsem si jist jednou věcí že v mase jsem byl voláni. Co z toho toto mi jednadvacátého jedenáctý třicet devět a že před tím jsem do toho ráje přišel. Protože vás co to byl stav bezčasový jsem si to pomalinku všechno dovídal málo časově to nestalo vůbec ani s zlomek vteřiny ano. Let takže se dovídal se člověk od boha přichází když se ocitne jako zárodek v matčině žene. A. K bohu se vrací mat světě dosti způsobem v že je králi padne z ráje při na tento svět to je okamžik pádu z ráje každý z nás padl z vládě ne tak je to cti od jednal dosavad jo nás si třicet devět činným to nějaká zastala se stala v že pro nás pro všechny aktuální a když tak ale vy vidíte ježíše krista a tak potom na všechno velice snadno srozumitelné na počátku. To je pro nás pro každého počátek. Pořád řek našeho stvoření našeho si chodu do tohoto světa a my jsme tou mou do které to světlo nebo které to světlo září tak as. A. Jestliže potom se stane že my se ocitneme v tomto světě a máme dispozici konečně všecko čím bychom se mohli nazpátek vrátil znamená transformační schopnost jak všechno časné které se bezčasového vzešlo do se nedá změnit na bezčasové že to nevyužije ne tak teperve tak ty v tomto světě našem věčném životě nám hrozí něco čemu říká a pak s tím otce. Jinak mně on se vůbec se jistě že nikde přírody involuce a ne ze znát cesta zpět jedině u člověka existuje něco co je jeho se cesta zpět do znamenal opovržení o pod vtělování nebo zpáteční sví nebo zaostalost protože on totiž může kdekoliv na této cestě od narození se zabydlit. Jakmile se zabydlí. Dejme tomu kdo ho budu ma jako z vás ukazovat třeba koleno a ne o. Kdyby se zabila v tom co tady na prostě dosáhla tak se to bude za následek totéž co umu jejího tatínka vše jim bude ale ztrát. Tak se bude považovat zastanou o do po že to skladem ale teď se o to se stalo že dál to nejde volil bych to šlo protože v lidském organismu sedět totéž co se vesmíru a stavy se tam něco nového správným protože tvoření je aktuální stav věcí. Práce něco přestavuje a pořád něco do ona všechno současně. odezvou padesáti let jeho člověka do toho zboural o ale ne do takové míry se k tomu postavil tam je čeho ubírat. Ubývá třebas buněk některých atd tak dále a takže když to se takle posuzuje tak si může i troufat což by nebylo správné. A za druhé jestliže se svým smíří a horší se tím ještě dobře statě se nesmíří kdyby se s tím smířil do tak se to s tím bude teďka tu krom byla s k smrti no tak vopravdu to je všechno. Opustí všechno ztratí nic nenabude. A ten život je vzorem i dvoru své cesty zpátky čili kdyby to říkal lékařsky. Jakmile se člověk narodí tak tak musí vznikat celá vedla nových buněk ale zároveň li se vám to za dala buněk musí o tu viděl baví látková tam je jo v těch buněk dala víc chovat rád to na takže ten nové buňky zase bylo by za ty starejte nemají jakou život do vydrželi celý život dala o do tolik věděl musí se vyměnit s námi že se rozhodlo svobodný všechno pokud dělat tak vy jo. lekat s. A jinými my jsme totiž jinou vodou zase do nebe jsme li jsem se věci z tuto ve do jiného života jinými prostředky novými prostředky a proto si máme velice vážit a na to máme dále budovat s takže ne jeti řečeno že ježíš kristus nemohl když se ukázal správně jak jednat hlásat nějaké je ta. Věčné zákony platné od začátku lidsko života dokonce nezměněné tak jak to dale třebas svět jak v. Nýbrž on musela v si být vědom toho a proto je pra výhodné že si byl vědom nesmrtelnosti jim že musí svým životem o na ukazovat proměny o st. Lidského a právě was lidské špatně chápe jen a s li nám toho co je to se mění tak také proměnlivosti prostředků kterých je nutno po užívat na cestě k no a to ale to se nedá vysvětlit. Pouhým slovem nějakým nařízením protože člověk neví byli kdy se to nařízení chopit tady by se ho a do opustit ale to se jenom se si s ježíšovým životem pokud se v tom ježíšově životě mi vyznáme a podle něho jedeme tak nasadíme rovnou na jeho život a jestliže on vedle nás ti letech svýho života řekl když se ztratil rodičům on byl marně mezi mistry. Oni hledali našeho chrámu aby týkaly nebo jak si mohl ztratit že to co pak nevíte že musím v tom se mého od se tam protože říkal v tom chrámu a po bohu. A on. Oni to vytkl ale přesto neposlechl aby jim poddán do těch cetě let čili dost dlouho od vás se tytéž do boha doba no a čili jak toto si srovnat s ní. A jak je to to tři hlavy a jak toto pochopit proč si cestu už. Že on vás předešel samozřejmě to se může věděl to co my se teprve dovíme. Ale nemohlo jinak natolik než že s z tohoto vědění ale upozorňuju vás na jednu věc. Že on který byl člověkem poznávající mohl jak o něm jako o člověku po vzor člověka. Člověkem poznávající učí a je schopen učit lidi věřící. Tak proto musíte si v prvním na prvním kroku uvědomit že nás věřící. Učí někdo kdo poznává či nepotřebuje věřit neříkám že nevěří tělem nepotřebuje věřit protože věci poznává správně. Je ten je schopen nás nás věřící poučit upozorňuju vás že nestali se si do svědomí jste věřící nebude svět dost byste všichni věřící jenomže někdo věříme neomalené mění ale někdo rozuměj nebo inteligentní neni ne pomalejší je taková tele že se o radím. V těch vědomostech které máma a považují je za konečné. Například rozumové schopnosti považuje za konečné schopnosti to je ne v malém nos. Protože ona se v rukou tak je ano v protože tak opravdu pane když neměl co říct na tamto zřejmě nekončil takže ježíš kristus. před sebou atd jisty to jsou lidi věřící neomaleně v tože hmota čas a prostor jsou v jedinou skutečností v jen neomalené a víra proto o do se dostal v víře aspoň trošku dál ve víře co pak poznání. Ale do se dostal k poznání dál ten tohleto musí zavrhnout v ní. Za zkušenost spočívá v tom do nám ukazuje v když že musí být člověk v tom co jeho otce stal řekl vrátka jsem teďka musel začal přesto abyste chopit tu první větru musím být v tom jsem mého otce. My tam musíme pít. My tam opravdu jsme v tom toho není vybřednutí že o tom nevíme to není rozhodující my jsme tam stejně jako ten ježíš jen vás světech jako jsem narození když mi vstoupíme na tento svět. Tak se ocitáme v tom co je otcovo. Toto stvoření je božích stvoření a to je něco jemu cizí let od kterého by se mohlo odvrátil zády jak spálil říkalo vás nikdy se to nestalo že by zavrhl taky není správné toto všeho po do nějaký omyl nebo nedopatření v že to vše rozvedl jsem spal dozraje vůbec nic takovýho dramatizace obrazová a která je velice užitečná pro na příklad v ale pro ty křesťany dva viset tak této zvát zad mající pořád dětsky to není požehnání. Protože oni si říkají tady nějaký zlý je milo nějaký s a tam tady zapůsobil proti pánu po o on se rozhodlo prosimvás to ne to se vůbec nestalo i když se ten pád zažívá tedy znovu při narození na tomto světě je že to takhle dramaticky zažil toto novou o soto dramaticky zažívá prosimvás. I dítě kteří by který by to bralo tak mat se rozhodl viděti že ráno všichni k aby do pro je tak stoprocentně že by si byly dokonale spokojeni tam se nemuseli starat o stravu ta se musel za odříkání tak tam nemusely by tím zápasili o svůj život vůbec nemusel se bát nic takového tam za s tak tam neexistoval to byl praví dělají jsem neporozuměl stavu ráje tak porozumíte člověku který je mateřském do to je právě. Z tohoto ráje my přicházíme jsem na svět. Takže ježíš kristus že jak jsem přijdeme na svět tak jsme pojedli ze stromu poznání. Ve stavu poznal jsem nestranně se do dobra a zla li my jsme se dostali do dualismu. A jestliže jsme se roste jedl dualismu tak se nemůžeme žít. Toho zdroje ze kterého jsme přišli a my musíme být pořád v tom co je toho otce a to je této naše věčné nitro. to tyto naše vnitřní věčné jsem to je v tom všem musí nebýt. Tady nejde musím jisto semena o co my musíme všichni praví že tam jsme nebo vedle to je rozhodující. Pozor mysli se tam musíme být bez toho není vím ku z kdy se se zabili tak z toho není vím pojetí vizte ale prostě v tom. Od kdy berete jako řekou konkrétněji berete svou existenci svoji lásku svoje poznání všecko plete ustavičně od boha. Z nesmrtelnosti znamená kdybyste to považovali ten zdroj za nepohyblivý jako se to neni pohybový to ani nic z časoprostorového pro nemá boj ani časový ani prostorový ani vzdálenosti nic takle pro nemá. El tak byste asi pochopily taky zároveň že ten ježíš kristus s. Nám ukazuje cestu z pohybu do nehnutého zdroje od začátku dokonce a to je smysl spásy v protože dokud se v pod živu tak nejsme jak se říká křesťansky spaseni ale jakmile se ocitneme bez dojde ten pohyb není tak se cítíme absolutně svobodnými on nezavadil v tom pocitu na tento. No pocit aby extaze jenom pocit to ještě skutečnost. Ale pozvěte do musí stát skutečnost vtělené pouhým pocit jsem jak říká straně host jsem ho ještě dostanou v tom komentáři ghosovi li v el musí člověk nebo když se dostal prostor jako on el a ustavičně se. Že si je vědom toho že do něho moudrost boží existence boží láska boží splývá a že kdyby toho nebylo tak by nebyl ničeho schopen. Jsem jednou bude ale se za budu pokračovat takže ale kam jde zase o na pro mi. Nemějme myšlenky tu kloudné nebude kloudné kdyby to a to na pozadí jejího myšlení ustavičně fungovalo že dalek tomu náboji. Z toho nehnutého. Žádný stroj který by neměl pevný základ nemůže žádným bohy pro. Kdy provádět on musí mít ten základ je to ten základ máme nevíme oněm ale máme takže ježíš se s nám prozrazuje z od těch z fázi to zkrátím abych se dostal aspoň ten první věci jako svým tele nám prozrazuje že člověk se má. V tomto životě naučit mistrovství kterému říkám sebepoznání. A jestliže to znamená mase byl sic se setřel jsou u cesty nebo svou svým zájmem k co je aby sebelépe pozná. Aby poznal taky svoji vnitřní nesmrtelnou podstatu v ale když toto poznávám ne. Tak zvládl prvním mistrovství o něm budeš toho mnoho mluvit samozřejmě které navrhuje ježíš kristus. Jestliže toto nezvládne o ještě dalším dvěma mistrovství. Tak je těžko myslitelné že by ta druhá dvě mistrovství také zvládl on totiž potom po třiceti letech začíná učit lidi těmto věcem učedníky dělá zázrak janem co všecko. Toto ono bych nazval mistrovství. Mistrovství vědomí jsou bystosti z bližním hodně prost muži jo to jsem se mi jak to s muži aby to bylo přišel roce an tak proto se ve řečeno to znamená ve druhá fáze život pro bližního tak k tomu jsme nuceni tak jako tak i když o tom nic nevíme zase nevíme že jsme nuceni k tomu ale nikdo z vás by si ani tak jsem na vane vydělal kdyby jako o toto nedělal pro společnost na příklad kdy jsme nuceni pro tu společnost něco dělat opak. I pro svou li na tak dále abychom to. Op bez li se nebo abychom v této fázi obstáli. Takže my nějakým způsobem všichni v v této druhé na svá si také se pohybujeme v tomto druhém mistrovství. Mámeli však ale za sebou toto by mistrovství tak ubohé přes dnes tam ani neuvědomili že jsme nesmrtelná podstata kde nic z tak tak tam přicházíme do tohoto druhé fáze ze strašně malým janem a on to je to na nás dva z kdy musí nepodobá atd. O to abychom tomu bližnímu brzy prospěšný za všech okolností když nám to není třebas příjemné. A proto když že do pro tuto fázi druhou uvádí tyto předpisy zapři sama sebe ne z následovníky vezmi svůj tří víš. To nebo se to dneska s protože to nemá cenu to on z mu bohové to z všechno víte ho z dva o stal potom. Jenom zapři zjistit kříž následuj mne a tou je znalost jeho života a k zas co to je na rozeznávají příjemného nepříjemného tyto čtyři věci když člověk na bez druhém tomto na mystos zvládne relativně nějak na tak může pomyslet na to že setkal s duchem konečně. Neboť. Ta každá fáze je to se menoval zachovat ten tenhleten že se toho prvního vzdáváme abychom mohli vstoupil to ho. Toho kdo se vzdáme koho stopy do zrození do potom na život život ježíše krista byla jasně znát on se vzdal své rodiny ve tři svět vzalo do máma rozvojem za tři ji aby posloužit jsem vyššímu bez ohledu na svou rodinu neměl vidět po zanedbával nebo tak dál že jo a potom když sise tak sis musel odstoupit od svých učedníků muselo se jim taky vzdát všech svých přátel všech nikdo bych ku proudu lásky který tady prokazoval nos čeho se musel vzdát. Čili na každém rozmezí mezi těmi stupni je třeba se vzdát toho minulého. A teprve pak jsme schopni překročit ten práh do dalšího stupně. Samosebou o to překročení toho opravu tam někde mezi druhým a třetí mistrovství mně velice obtížné nebo nám nesrozumitelné z toho důvodu že tam se dokonce vzdávají z s z s u svého ducha. tady snažím se definovat toho co vzdává co to je vzdát se svého ducha aspoň to musím myslet si protože bez toho by ten výklad byl úplný ducha božího jak jsem když jsem se před tím máme všichni a z něho ustavičně jen se tomu lidu o to tomu co mám aniž třebas to vím že to mám od boha pořád dáváno. Existenci u vás se poznání něco musím přidat k se v tom jsem v životě podobá na tomu co služebníku kterému bylo dáno buď jedna hřivna nebo dvě nebo pět dáno a musel se si o sto řekne pro sebe nýbrž že proto hospoda se za to musel podoba. A jestliže se v takové situaci od narození protože jsem dostal kristus si jakou jsi mnou tento život a mám s hospodařit tak zkrátka musím směl sto jako s hřivnou boží v u toho hospodáře ale se svou takže přitom odevzdávání svého ducha kde od toho v. Od les všechno co jsem k tomu duch tu božímu který domě by že bez jeho vědomí přidal ze svým vůle je ze svýho počínání jiné služ musel na hlavu postavit všechny zázraky jakoby byl nedělal ne ten se o to odstoupit z kříže nesestoupil nic takového prostě od se vzdal všeho co navíc k tomu tuku ze sebe přidal. Nesmírně obtížné se anna a této poslední mistrovství že byl opravdu ničím v ovšem on se člověk stává ničím na těch předešlých stupních taky když padne třebas z ráje v okamžiku. Když narodil do svět aby může lekla že mu pomáhají k tomu by a to si při čelo a kdyby byl při kdyby devi při proto by třebas ani začlo vých tak v pravda ale on je to taky stav nespokojenosti toho dítěte. Do kterého se uměle třebas ti bude kasty zásahem pro dítě uvádí k a. Ptal z pokles potom člověka vede kupředu není to něco špatného nýbrž něco velice užitečného ano tak tak u sv. Jen mezi duší že lidsko v mezi jen v. S nesmrtelným já. Vám mezi bohem jako na co jsem a bůh o svém. Doví velice visel se s tím je pořád dám ne sil to dycky samosebou lidově příkladem co nejsnazší. Za nesledoval slovy co se dal definovat krásně příkladem v jestliže jsem dejme tomu s těmi o sami beze ze vám ve do za pravil jsem že jsem vám dal tu v tom tranzu sebe a tam neviděl jako tělo. Ale byl jsem tam li díval jsem se po sobě vším očím své duše. Jsem se díval po sobě sebe jsem neviděl očima své než jsem se díval po husách ani neviděl se mi tam ale věděl jsem že tam jsou taky věděním duše toto je vlastně nejzazší rozsah. El toho co nazýváme duševními schopnostmi totiž jak. Kde jsi li se duše by nestal se dala říci vysvětlit takle že to souhrn lidských vlastností jednak nám známým. Jedna nám neznámých vlastností ano. Takže tady na svět vás upozorněn na neznáme rozroste aby seděli světě vlastnostech lidských duše je toho daleko více. Než jak tušíte a to z toho důvodu že není hledáte dohromady všechny smysly a nikdy je ten že vy nevíte například nemůžete najednou vidět najednou třídit najednou mám to všechno najednou o to nejde ne všech se přednostně díváte nebo přednostně teďka posloucháte v jednostranný způsob vším si tady například je jako třebas hodinky ale protože posloucháte v je taky hodinky neslyšíte v ten veliký dostatek kdyby toto ne tak vyslyšet to již teď. Na po oné. A neslyšíte to jsem vám si dokázat na tak jsem příkladu ty se za jsou omezenými zaujetím smyslovým je to lidské je zaujato a ty směrem zaujatosti vidí jednostranně nebo chápe nebo vnímá jednostranně i tento svět ano. Ale duše nás schod v st. Tento svět vnímá z když nemá pocit tělesnosti že zbaven pocit že jako třebas přitom stavu s těmi husami v na tento svět celistvě ale jenom v tom stavu ve kterém se nachází například jsem založen díval zase svět s těmi husami ale nebyl když se ten co mít tak bych. Tam ne existoval tvar nebo název namarupa tam neexistoval to byl někde mezi věčném aby touto skutečností nebyla to ještě věčnost. Ale byla to nejzazší schopnost duše lidské duše takže když jsem třebas stýkám se s pomoženo od pojí smrti tak vím že třebas vedle mně je světovým že je ve země a že vím co si myslí. Jenomže ji nevidím necítím ne mat sám protože jestliže jsem schopen jiný postřehnout tak nesmí pocit tělesnosti a se do mně prosimvás kde ani tyto pozorujete protože v postačí bezčasově z se odpoutat od toho těla od toho nebo se setkat. Je to v se neupadlo tak do toho rozumu nebo dnes dneska a tím se ze židle ale po do bez jsem si ho byl třebas jsem to nepoznal. Protože to je v kde to je bez tento byl s těmi husami v kde jsem do byl tady je odpověď na to a to je nikde to se neděje nikde z toho co tady je to tady na tom se chtěli v ale přes toto velice reálné není tedy dělálme to co tady nikde není. ne prosimvás ještě tomto vštípit tuto myšlení kole to je to zcela jasné který tak deska poli na svět tak do samo jsou poli tím úplně jinak než třebas normální člověk za normální tedy. Jsem tudletu daleko širší než kdy ne takže například nemohu omluva se onen ce se zjevit ten nad nějakým problémem. To je vůbec nejde jde v tak. Protože všechny problémy jsou někde v že to nikde vyřešeny tam nikde jsou li se mi v jesiže tam jednou si ve pramen to vyřešeno tak když to mám také řešit. Pokud to řešit rozumem. Tak jsem za ve u něho nějaké kleci ze které není východisko tady semeno o ctnosti rozumíte. Jakmile se z od ve je tím a to znamená přestanu. Na to myslel tato jsem se to jsem se učil od útlého vládě v tomto by se to mockrát jak poznávat se správné v takže nemám nejsem na rozpacích o ho měl svého života v tom o jiných. Vůči jiný an protože z sobě nejsem proto sis co mám právě udělat a to je velice důležité aby se svět se dopustil chyby. Jako se dopouštím ustavičně chyby protože na to nedávám se mám to pro šíře jenom zrozen normálně nemůže projevovat co by se mohlo projevit sama nepustím kristovo vesel povídavým pase po nebude by svět zase po je ve vidíte jak je pojem o tak nemůže vnímá k letu moudrost nemůže. A tak například se mi sela stalo že jsem o to tak i příklad velice hezký. Psal opravy chtěl jsem za opravit not k tomu toho u dva otci. Abyste měli všechny opravy dispozici a jsem omylem otevřel komentář a psal jsem o tobě komentovat o to co vy protože jsem měl k ale straší spěch aneb neb kdo jsem se na ose napsalo komentář k koho z toho co opravit toho komentář. Ale sotva jsem začal tak si vzpomněl jo vzít jež do od o doma a musíš k tomu příteli zde vyššímu předat to jeho. Co mu patří tak se do telefonoval je to ta za do toto doba buď tak dobrý přít oka se si proto listy o tom co je komentovat toto. A von vám přijde a říká toto píšeš. Mnou v píšu opravy v tom v jsou v ale to dosti toho matce. jsem to podívám aby že píšu opravy ke komentář. Kastovní vezmu za stroje tato bych nepřišel by to byl možná cele z mu právě z znovu takle práce ne nějak jisto stran opravovat a o zachránil takovýmto způsobem se u řeší problémy že jsem veden událostmi přátelé stavy je vám to aby se takhle vyvedeni události ale bezvadně takže z tam nebylo lidu víte ale nedlouho. El ten život cel na této úrovně tak drahocenný že vás tam zhora nenechali do oblouky v ne v. Ten vás odvedou po do si radoval se nějakýho přítele jedu dal ten vám to próze k oni se tekl co z ale ještě odešel bych se budeme si nebudu by se dal život tady jsem přišel bez toho že by to byl opravil nebylo by se stalo ale byste nemohli například z pravého opisovat nebo tak dál. Tak to jsem jenom momentálně uvedl zvl ale starost byl tady svědkem že co to co svěcenou pořád ustavičně jsem opravován abych nemohl něco udělat a jsem na jsem například not tím jediného člověka přesvědčil v tom to z na tomto světě a trestáni na. Že to nemá za své když něco nemohu a že něco musí musím být v tom a to jsem byl zase v tom co co je otcovo. Že on si přeje bůh to viděl že jsme něco neužitečné že nám zase ne jak se jiným způsobem měl v tom co je otcovo koš to konečně přiznává ale byl byla tak země nutil k tomu aby si abys za po jeho vůle no toto co mně dalo v jsem vždycky na to musel tvrdě do práce. No to nevadí do kráse jsem to by bylo co jsem to placeno. Ale se měl námi si jednu věc že ses sám na světě je tak nějak jista ani na světě a že aspoň jeden člověk na světě by se měl do od dovědět co léto řídit se vůlí boží že a k němu to strašně pod i vám to dělám zase jiné potíže zbavit se vlastní vůle ale ne před v vně. Nýbrž v čas. A jsem toto všechno potřeboval říci z toho důvodu abych o jsem si znovu ten že od vás dětech kde on ten ježíš kristus se vzdává své vůle že musí být v tom co jeho otce to byla jeho vůle to nebyla tam vůle otcova on musel on on totiž se cítil být povinován ne. To byl jeho pocit. Takže on se svou vůli do to bylo o vůle ustoupil jsem to bylo daleko důležitější než být poddán rodině ale věděl by že by nám nemohou ukázat co je za podobně a především rozum zapotřebí udělat in princip jo taky za čát je třeba udělat tak je to míněno na každém nová a na každém stupni toho stvořeného a vývojového s tvořeného že třebas se odevzdávat tomu stupni sto pro se tomu stupni. A tam fungovat. Když jsem lékařem tak jsem lékařem když jsem v vidí v každém tak jsem ji říkáš. Ale jestliže to vím z kát si nedělám pořádně jenomže může vykolejení vlak nebo se musím vrátit vašeho najednou koleje. Ale jsem neprokázal mistrovství v tomto oboru jak ve se tam neosvědčí jim nemohu se osvědčit něčem vyšší. Čili co nás musí za set let prvních když kristus jakmile není pravá samozřejmostí že své věci museli dělat pořádně relativně stoprocentně v když že ty jenom to že ne ne aby se svět proto mohu vědom to nejde ne. Ale byl by do toho co se do toho klidně vložit může když se tam ale jako krále něco neklidně to není správné to nejenom se taženo ale to jede do tak že na věci neklidem se člověk zbavuje mnoha svých prostí které řekli pečlivě ano ale nikoliv neklidně jo. Pro daleko jsem v tom že on o tom málo mi možnost sto o to jde no tak z kor jednici víš. Ale on to musel sousedy vel pak li této tomuto prvnímu mistrovství dobře rozumět. Tak prosím vás v tom je ten abych to napsala. Protože vysvětlením tomuto prvním stupni není si ten v tom životě ježíše krista od narození do třetí obsaženo ale v tom jak on potom tento pád on do komentovat tím vědec je svět jako nese osel li například on do komentovat nevedlo jordánu to že dělal dobré jsem pro by si ho bez toho na sebe že řekl co od kdybych cokoliv udělal pro sebe nevěřte ví. Na to mistrovství které nedokázal tam dělat do třiceti let ale on komentoval kam ten se nedospěje atd kdy jak poznat že je na konci toho prvního mistrovství no a tak dále ale to se měla láme si hlavu nad tím se co tady jsem li v ale z toho ježíše krista upozorňuju vás na to. To co jsem vybavil z toho balíku li jsem se dověděl jednadvacátého listopadu třicet devět. Cely velel no to se měřit jen tak nepatrnou část. Že kdybych to byl všechno el tak je tady všichni odpustíte. A bych si to měl za zlé že byste řekli tak dále jeho řeč je dojímá porozuměti a by se stane si v plzni. To by byl strašně nerad protože to je hrozně náročné a teď to řeknu na to co než kristus ukázal si život mistra syna proč protože to vůbec náročné není a to musím vysvětlit tak na. Proč se to dělat tak hloupě od ono člověk dělat to je náročné ten strašil založ proto dělal to co dělá sám. Ale jestliže si člověk neví to sice ale do vnutí když se o to jsem měl vnutit že přeci jeho život odněkud pořád víš sví. A že to není když si nic z dolů na matčina tou zbylo ale že to je ustavičně prýští žení jeho poznání na tak dále do takové měli jak to u nesu on tak pak samozřejmě že. K bohu. A že je věčným životem současně s tím co cokoliv dělá jakmile tohleto nastane jsem dostal v něm el. Tak vám u po z vás upozornil že jsem vůbec nemusím namáhat a jestliže toto mistrovství dosáhne. Tak to nedosáhne si způsobem jako a to z vás tak to ještě musel ukázat jak se to nemá dělat. Když jsem v sedumnácti letech. Nevěda o tom že to na mně přijde najednou poznával svody nesmrtelnou podstatu. Tak a prvních tak. viděnou tak si na tom bylo že jsem za zašel cely tento svět z s v k do se do něho odejít z ale konkrétně přesto jsem víc být spát studovat všecko. My to nebyla tou protože mu za to ale v st. Atakdále copak do školy po zase maličko za myslela že na to davu o bohu viklat to trvalo o z ni tohleto o tu do by se byl zabil v protože jsem nepochopil že tento život lidský smysl to jsem to v to nebylo z taženo v tom bylo se nám jen jedna věc.